05.09.2013 Views

Läs Cykling nr:2-08 här (pdf-fil, 11Mbyte) - Cykelfrämjandet

Läs Cykling nr:2-08 här (pdf-fil, 11Mbyte) - Cykelfrämjandet

Läs Cykling nr:2-08 här (pdf-fil, 11Mbyte) - Cykelfrämjandet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Cykling 208 08-04-19 10.16 Sida 1

CYKELFRÄMJANDETS TIDNING NR 2 2008 • PRIS 45 KR

CYKLING

Res med oss

till Slovenien

Årets

cykelnyhet

Vissa tåg tar

cyklar i sommar!

Snart

är det

dags

Årets

favoritcykel


SKEPPSHULT V är en helt ny, mångfasetterad cykel med små hjul och stor personlighet som erbjuder en fullständig rörelsefrihet. I cykelns

båda ändar kan ett komplett transportsystem integreras till synes sömlöst. Tillbehör som box, korg, väska samt pakethållare såväl fram

som bak fl yter ihop med de övriga komponenterna och bildar en formmässig helhet. 3 växlar. Formgiven av Björn Dahlström.

Rek cirkapris från 4 795 kronor.

Provcykla hos din närmaste återförsäljare.

BOX + KORG

PAKETHÅLLARE BOX + VÄSKA

Alla våra cyklar kan delbetalas. Beställ vår produktkatalog på www.skeppshult.se eller på telefon 0371 – 368 00.

www.skeppshult.se

www.solreklambyra.se Foto: Göran Fahlström


Cykling 208 08-04-22 14.30 Sida 3

Medlemsavgift per

kalenderår:

Pris för medlem i Norden

inom parentes.

Huvudmedlem 250 kr (290

kr)

Familjemedlem 50 kr (50 kr), skall vara

bosatt på samma adress

Ungdom, t o m 26 år 100 kr (140 kr)

Betalas till:

PG - 5 78 53-4, BG - 5358-4413

Anmälan kan också ske via hemsidan

www.cykelframjandet.se

Cykelfrämjandet

Box 47, 25053 Helsingborg

KANSLI / Försäljning

Telefontider: Torsdagar 14–18, övriga

vardagar 10-13

Marianne Jönsson

08-545 910 30

OBS! Kansliet är stängt från den 23

maj t.o.m. 8 juni.

e-post: cyklamera@cykelframjandet.se

STYRELSE:

Eva Lind-Båth ordf (Stockhom)

Lars Olofsson v ordf. (Malmö)

Jan Svensson, sekr, (Stockholm)

Göran Hartzell, (Eskilstuna)

Bertil Karlén, (Löddeköpinge)

Gunnar Larsson (Göteborg)

Eivor Lindqvist (Vetlanda)

Eric Poignant, (Örebro)

Eva Wemmenhed, (Malmö)

Styrelsens kontaktuppgifter på

www.cykelframjandet.se

Den nya styrelsen har sitt första möte i

slutet av april då arbetsuppgifterna

kommer att fördelas.

Cykelfrämjandets kretsar

nås via kontaktpersoner – se sid 25

eller via www.cykelframjandet.se

Cykling (CF:s medlemstidning)

Box 226, 246 02 Löddeköpinge

Tel 046 -77 28 01

E-post: admedia@telia.com

Fyra nr/år (två på våren, två på hösten)

Trycks på miljövänligt papper.

Redaktör:

Bertil Karlén, Löddeköpinge

admedia@telia.com

046 -77 28 01 fax 046 -77 28 20

Ansvarig utgivare: Eva Lind-Båth

Annonser:

Christine Fogelholm 08-15 95 46

christine@cykla.net

Tryck: VTT Grafiska, Vimmerby

Nästa nummer kommer i slutet

av augusti 2008.

Redaktionellt material lagras elektroniskt.

ISSN: 0280-3038

Omslag: Foto: BERTIL KARLÉN OCH

GAGNEFS TURISTBYRÅ

Stora bilden är tagen en varm eftermiddag

i Grekland.

Cykling 2 2008

Det blir lite bättre!

Jag vet inte hur många gånger jag

skrivit orden ”cykel på tåg” i den här

tidningen. Men det är säkert ett par gånger

i varje nummer. Cykelfrämjandet har

jobbat på många håll för att få möjlighet

att ta med cyklarna på tågen i Sverige.

Nu börjar det ljusna vid horisonten.

Även den här sommaren tar SJ med

cyklar på en del s k Intercity-tåg eller

regionaltåg. Start den 17 juni och det går

t ex att få med sig cykeln från Stockholm

till Malmö eller omvänt. Men det går inte

att lasta på sin cykel på någon av stationerna

däremellan. Då blir tågen försenade,

befarar SJ.

Tågen har bara plats för fyra cyklar

BERTIL KARLÉN, REDAKTÖR

varje tur. Men vi får väl vara

nöjda med det lilla, än så

länge. Om det nu blir så att

järnvägstrafiken avregleras,

och konkurrensen blir fri på spåren, lär

det bli ännu bättre. Precis som det redan

är i Danmark och Norge för att inte tala

om tågen på kontinenten.

Som tålmodiga svenskar väntar vi på

ännu bättre tider.

I sommar är det CTV igen. Årgång 26!

Anmäl dig nu om du inte redan gjort det.

2009 är CTV i Stenungnsund!

Ur innehållet i nummer 2 2008

Är du sur? Ta en cykeltur! 4

Att röra på sig minst 30 minuter per

dag ger bot och lindring för mängder

av sjukdomstillstånd. Cykeltur hjälper

också om du är sur eller deprimerad.

Vår nya ordförande

Eva Lind-Båth är CF:s nya ordförande:

-Så blev jag vald till ordförande att representera

denna entusiastiska församling full av verksamhetslust.

Jag tackar för förtroendet och skall göra mitt bästa

så vi i den nya styrelsen kan underlätta jobbet

för kretsarna, skriver hon i sin första ledare. 5

Till Slovenien med Cykelfrämjandet 5

Cykelfrämjandet arrangerar en resa till Slovenien

i spetember.

Varberg Årets Cykelfrämjarstad

Varberg fick välförtjänt Cykelfrämjandets utmärkelse. 6

Årets nya cyklar provade

Vi har genomfört vårt sedvanliga prov av årets cykelnyheter.

Efter långa diskussioner kunde vi kora

Årets Cykelnyhet och Årets favorit 8–10

MTB-cyklar testade

Råd & Rön provade MTB-cyklar enligt

den nya standarden. Läs testet innan du köper! 11

Från fyr till fyr 12-13

Bästa tiden att cykla på Öland är våren eller hösten,

skriver Lasse Jansson, bosatt på Öland sedan måga år.

Eva tar rodret 14

Rapport från kongressen i Skövde.

Allt om CTV i Gagnef 15–18

Här är allt du behöver veta om årets stora

begivenhet: CTV i Gagnef!

Gotland 360

360 km är motionsloppet Gotland 360.

Klaras på två dagar i september. 19

Landet runt 20–25

Nu är programmen klara för hela sommaren.

Här hittar du många spännande och trevliga möjligheter att cykla.

CF-shop 26-27

Cykel på tågen i sommar 28

Vissa tåg tar med cyklar i sommar. Men bara

fyra i varje tåg och bara på några sträckor.

3


Cykling 208 08-04-19 13.33 Sida 4

Trött? Deprimerad? Sur?

TA EN CYKELTUR!

Nu är det bevisat och satt på pränt i en tjock

bok: Att röra på sig minst 30 minuter per dag

ger bot och lindring för mängder av sjukdomstillstånd.

En ny omarbetad utgåva av en mycket innehållsrik

bok, FYSS 2008, har precis kommit ut. En hopplöst

svårtolkad titel på en fantastiskt bra bok. FYSS är

förkortning för ”FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention

och Sjukdomsbehandling”. Den första

utgåvan kom för fem år sedan.

I boken finns kapitel för olika sjukdomar, där det

hänvisas till undersökningar som bevisar att fysisk

aktivitet botar. I den nya utgåvan behandlas 22 specifika

sjukdomar, från artros, astma, diabetes och

hypertoni till yrsel och balansrubbningar.

Där anges bevis för effekten och lämplig fysisk aktivitet

rekommenderas. Problemet att få patienten att

inse att så är fallet och att motivera patienten att utföra

aktiviteten regelbundet är dock ett stort hinder.

”Att vila sig frisk” är en allmänt spridd uppfattning,

”att doktorn ska göra mig frisk” är också en vanlig

inställning, liksom att medicin ska göra underverk.

Hjälper vid depression

Helt klart är att fysisk aktivitet hjälper vid depression,

det är vetenskapligt bevisat. Man vet till och med att

hypocampus (en del av hjärnan), som krymper vid

depression, utvidgas igen vid fysisk aktivitet. Men det

krävs minst 30 minuter per dag med ökad puls och

svettning.

Fler exempel: För det metabola syndromet, på

vardagssvenska övervikt med mycket bukfett, blodfettnivåer

i obalans och ökad insulinresistens (nära

gränsen att få diabetes 2), hjälper fysisk aktivitet. Det

vet de flesta, tror vi, men ändå görs ett ökande antal

operationer där magsäcken förminskas.

Till exempel kan det bli aktivitetsförskrivning istället

för blodtrycksänkande medel!

Hur aktiva är Cykelfrämjandet i kontakter med vård-

4

Ökad fysisk aktivitet är en av de åtgärder som

skulle ha den största positiva effekten på

svenska folkets hälsa. Sjukdomsbördan relaterad

till fysisk inaktivitet orsakar samhället stora kostnader för sjukvård och

produktionsbortfall. Kostnaderna har uppskattats till 6 miljarder kronor

per år i Sverige. Men siffran är sannolikt högre om man tar hänsyn till

sambandet mellan fysisk inaktivitet och hjärtkärlsjukdomar, diabetes

och psykisk ohälsa.

Bakom FYSS står Statens folkhälsoinstitut och för innehållet står

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA), som är en fristående delförening

i Svensk Idrottsmedicinsk Förening (SIMF). I den här upplagan har

även samarbete inletts med Sosial og helsedirektoratet och Nasjonalt

råd for fysisk aktivitet i Norge. Det betyder att det i FYSS 2008 förekommer

både svenska och norska författare, och det har bidragit till ett

bredare kunskapsunderlag och en fördjupad analys av evidensen.

Samarbetet möjliggör också att FYSS ges ut i en norsk upplaga.

För mer information: Hela FYSS 2008 finns tillgänglig på www.fyss.se

centraler i närområdet? Det är vanligen den enskilde läkaren som skriver

ut receptet, motiverar patienten och förmedlar kontakten med lämplig

”fysik aktivitetsgivare”. Så skulle till exempel CykelTuristVeckan kunna

komma på recept för sjukskrivna! EVA LIND-BÅTH

Motion gör dig yngre!

Fysisk träning gör människor tio år

yngre. Det kan forskare nu för första

gången visa på cellnivå.

Brittiska och amerikanska forskare

har studerat motionsvanorna hos mer

än 2.400 brittiska tvillingar i åldrarna

18 till 81 år. Studien visar att den som

motionerar minst tre timmar i veckan

är biologiskt tio år yngre i kroppen än

den som inte tränar.

- Det är intressant att se att det räcker

med måttlig träning, det måste inte

vara extremt mycket eller särskilt hård

träning, säger Nancy Pedersen,

professor i medicinsk epidemiologi

och biostatistik vid Karolinska institutet.

Forskarna har också tagit blodprov

på tvillingarna. Det som intresserade

forskarna var de vita blodkropparna i

blodet. Varje gång en cell delar sig

kopieras kromosomerna. För varje

celldelning blir kromosomerna något

kortare.

För att skydda kromosomerna från att

bli alltför korta finns de så kallade

telomererna i kromosomernas ändar.

Telomererna skyddar vår arvsmassa på

samma sätt som plastbiten i ändarna

på ett skosnöre.

Läs mer om telomerer på sid 7!

Cykling 2 2008


Cykling 208 08-04-19 13.33 Sida 5

Nyvald ordförande

har ordet

En ny ordförande. Förhoppningar,

glädje och förväntan. Men också

skepsis; vi gör som vi brukar, vi jobbar

på i lugn skön lunk.

Föreningsliv är basen i ett land med

representativ demokrati. Var tränas man i

att fatta beslut? Hur blir det demokratiska

beslut? Att släppa fram de tystlåtnas åsikter,

att kompromissa, att komma överens,

allt behöver övas. Förslag, motförslag,

votering, rösträknare, beslut, protokoll,

justeringsmän, det är i föreningarna som

vuxna, tonåringar, barn lär sig procedurer

och hjälpmedel att komma fram till ett

gemensamt beslut.

FÖRENINGSLIVET är ovärderligt

oavsett meningen med föreningen.

Poetry Slam på cykelturen i Halmstad,

kanske med den 16-åriga vinnaren från

Göteborg av Poetry Slam-tävlingen 2007

(fantastiska uppläsningar av egna dikter

inför ung publik). Långsamma cykelturer

i Eksjös poetiska landskap. Nej poesin

har inte helt tagit över i Cykelfrämjandets

kretsar. Här finns plats för

intensiv motionsträning i klunga, där det

ingår utbildning hur man cyklar i klunga,

Cykelresa till

Slovenien med

Cykelfrämjandet

Resa med flyg från Stockholm till

Hamnen i Piran. Foto: Sloveniens Turistbyrå

Ljubljana. Möjlighet att ta med egen

cykel eller hyra på plats. Vid ankomst till Ljubljana kort transfer till

Bled, varifrån vår tur utgår. Den kommer sedan att gå som följer:

Bled – Tarvisio – Bovec – Cividale (Italien) – Stanjel – Sezana –

Piran. Piran ligger vid havet och ger möjlighet till en baddag. Från

Piran transfer tillbaka till Ljubljana och flyg hem. Följebil som kör

bagage. Inkvartering i dubbelrum, enkelrum mot extra kostnad.

Frukost på hotellen, lunch ordnas som picnic. Gemensam middag

de flesta kvällarna. Några kvällar fria för egna aktiviteter. Ca pris

14 000 kr. Restid 5–14 september

Mer information finns på www.cykelframjandet.se

vilka tecken som används vid cykling

och hur cykelns ska ställas in för att

passa sin användare.

ARKITEKTUR, Krig och fred, konstnärer

på Lidingö är exempel på ambitiösa

temata på cykelturer i Lund och

Stockholm. De kommer med säkerhet att

locka nya medlemmar ur gruppen 55+.

Efter tre gånger kan de flesta cykla

hjälpligt. Det handlar om Varbergs kurser

för målgruppen de nya svenskarna. En

positiv inställning till Cykelfrämjandet

ger säkert utdelning någon gång i framtiden:

- Det var de som lärde mamma cykla och

gjorde henne glad.

DEN NYA CYKELKARTAN över

Eskilstuna hade aldrig blivit så bra utan

Cykelfrämjandets medverkan och

kunskaper. Det motsvarande gäller

Smultronställen utgiven av Stockholms

stad. Landskronas miljöförvaltning kan

vara lycklig över att ha etablerat kontakt

med kretsen där. Dock blir det ingen

cykling över Ölandsbron trots

Kalmarkretsens påtryckningar.

DET VAR UNDERBART höra om kret-

Från HP Velotechnik!

Nu även

hopfällbar!

www.jary.se • 0470-272 35 • 0709-70 60 46

Cykling 2 2008 5

Eva Lind-Båth,

nyvald ordförande i

Cykelfrämjandet.

sarnas skiftande verksamhet och planer

vid kongressen på Billingehus i Skövde

den 5-6 april 2008. Så blev jag vald till

ordförande att representera denna entusiastiska

församling full av verksamhetslust.

Jag tackar för förtroendet och skall

göra mitt bästa så vi i den nya styrelsen

kan underlätta jobbet för kretsarna.

Med önskan om att telomererna (se sid

7) kommer att växa hos er alla under

säsongens cykelturer tecknar

Eva Lind-Båth

PS SM i Poetry Slam (estradpoesi) hålls i

Halmstad den 30 april till 3 maj 2008.

Vinnaren 2007 hette Olivia Bergdahl. I

estradpoesi läser poeten sin egen text

med mycket inlevelse. Förhoppningsvis

blir det någon dikt om cyklingens njutning

eller vedermödor i Halmstad. DS


Cykling 208 08-04-19 13.56 Sida 6

Jan Svensson från Cykelfrämjandet, tv, tillsammans med kommunalrådet i Varberg, Gösta Bergenheim.

Välförtjänt Varberg!

Varberg har förärats titeln Årets

Cykelfrämjarstad av

Cykelfrämjandet. Diplomet med

utmärkelsen överlämnades till Gösta

Bergenheim, kommunalråd i Varbergs

kommun, av Jan Svensson från

Cykelfrämjandets riksstyrelse.

Den lilla ceremonin skedde på Infotorget

i Kommunhuset i närvaro av bland andra

Ingrid Larsson från Cykelfrämjandets

krets i Varberg. Ingrid var nöjd, förstås,

och menar att Varberg verkligen förtjänat

att bli Årets Cykelfrämjarstad.

Rabatt i Varberg

för alla

medlemmar

Alla cykelhandlarna i Varberg

erbjuder rabatt på tillbehör till

samtliga medlemmar i CF med

anledning av att Varberg är årets

Cykelfrämjarstad 2008, mot

uppvisande av medlemskort.

Motiveringen till utmärkelsen:

”Varbergs kommun får Cykelfrämjandets utmärkelse ÅRETS

CYKELFRÄMJARSTAD för sitt målmedvetna arbete med att bygga

trygga och säkra cykelbanor, som nu uppgår till mer än 30 mil.

Varberg har en långvarig cykelhistoria genom Monarks 100-åriga

fabrik, vilket gjort cykling till en naturlig del av vardagen. Detta

plus kampanjer och miljöarbeten har fått fler kommuninvånare att

välja cykeln för vardags- och rekreationsresor.”

6 Cykling 2 2008

Vänersborg på TUR

Cykelfrämjandets Vänersborgskrets fanns

med på ett hörn i montern under alla

dagar på TUR-mässan i Göteborg.

Här är det Peter och Kerstin, som med

gedigen erfarenhet av turplanering från

CTV 2007, inbjuder mässbesökarna till att

kolla vad Dalsland och Vänersborg-

Trollhättan har att bjuda på. Det är

mycket, det vet vi som var på CTV 2007!

STURE FURBO


Cykling 208 08-04-22 12.09 Sida 7

SVERIGE HAKAR PÅ

DANSK CYKELTREND

Lådcykeln från Christiania i

Köpenhamn har länge varit ett

bekant inslag på danska gator. Nu

har svenskarna upptäckt cykeln som i

stor utsträckning kan ersätta bilen.

Mattias Westling är en återförsäljare av

Christiania Bikes och han ser att intresset

för ett alternativt transportsätt har ökat.

Barnbänk med säkerhetsbälte

Modellen, som säljs i Sverige, har barnbänk

med säkerhetsbälte där två barn får

plats att sitta. Då finns det fortfarande

gott om plats kvar för matkassar, hundar

eller picnic-korgar. Lådcykeln föddes för

trettio år sedan i det bilfria Christiania i

Köpenhamn. Westlings Cyklar i Nacka

är svensk återförsäljare av lådcyklar från

Människan har tjugotre par kromosomer i

varje cellkärna. När en cell delas, alltså

tillväxt sker, gör varje kromosom en

kopia av sig själv. I änden på kromosomerna

sitter telomerer som skyddar

kromosomerna från att förkortas alltför

mycket vid varje celldelning.

Telomererna hindrar kromosomernas

nedbrytning från ändarna. Genom att

telomererna förblir långa skyddas kromosomerna

. Om kromosomerna förkortas

och till slut inte fungerar alls, kan inte

celler regenereras utan kroppen åldras.

Nu kommer den trevliga upptäcken, som

gjorts av forskare vid King’s College i

London med Lynn F Cherkas som ledare:

Cykling 2 2008

Lådcyklarna har

skivbromsar.

Mot tillägg kan

de fås med tre

växlar. Dessutom

en rad

alternativ och

tillbehör.

Christiania Bikes liksom bl a Jary i

Växjö, www.jary.se. Pris från 12.100

kronor och uppåt, beroende på modell

och utrustning. En hel rad tillbehör och

varianter finns. Mer information finns på

hemsidan: www.flakcykel.se,

www.jary.se och

www.christianiabikes.com som är

Christiania Bikes danska hemsida.

Säker cykelparkering önskas

Säker cykelparkering kommer högt

upp på listan över önskemål när

pendlare i storstad ska beskriva vad

som hindrar dem att ta cykeln till jobbet.

Sara Forslund, projektsamordnare på

gatukontoret i Malmö:

-Malmö har behov av cykelparkeringar

för 2000 till 3000 cyklar i anslutning till

den citytunnel som byggs. Malmö stad

vände sig därför till två arkitektfirmor

och en designbyrå och bad dem att helt

fritt ta fram idéer för hur cyklar skulle

kunna tas om hand när de parkeras vid en

pendeltågsstation. Resultatet visades på

en utställning hos Svensk Form i

Stockholm och i en inspirationsbok som

kommer i juni.

Nära eller långtifrån? Cykelgaragen kan

erbjuda olika lösningar för olika cyklisters

krav. Studenten med en rostig rishög

är inte lika motiverad som den stressade

MTB-fantasten att hitta en säker plats.

Johan Bergström från Designbyrån

Transformer:

-Vårt förslag är en parkering i tre prisklasser;

platsen närmast plattformen och

stationen är dyrast och avsedd för dem

som jäktar mest, klick in med cykeln och

parkeringsavgiften dras direkt på ditt

bankkonto; längst bort är det gratis;

mittemellan halvautomatiska lås.

Systemet kompletteras med bortforsling

av cyklar som stått längre än ett visst

antal dagar.

Utanför stationen i Uppsala ligger/står

cyklar som ett jätteplockepinn. Hur hittar

folk sin cykel där när de kommer åter

efter arbetspendlingen till Stockholm?

Stockholm är i full gång med planering

av citybanan och borde undvika motsvarande

problem genom att studera hur

Münster i Tyskland gjort. Där har man

Telomerer Vad är det?

telomererna förblir långa när personer

tränar. Forskningen har utförts på 2400

tvillingpar. Man studerade de vita blodkropparna.

Resultat presenteras i medicintidskriften

Archives of Internal

Medicine. Aktiva personer hade samma

längd på sina telomerer som 10 år yngre

personer.

Nancy Pedersen har i sin forskning på

svenska tvillingar visat att kortare telomerer

ökar risken att dö i förtid.

Anm: Ordet telomer kommer från grekiskans

telo (ände) och meros (del).

Telomererna sitter i ändarna på kromosomen

och ser till att inget DNA förloras

vid celldelningen. Lite av telomerstruktu-

Visst var det bättre förr? Eller vad sägs

om texten på detta vykort som redaktionen

fått från Ingrid i Varberg.

Skyltar vi skulle vilja se

nyligen invigt ett cykelgarage i flera

våningar under jord med en uppstickande

glastriangel som ljusinsläpp. Plats har

också beretts för en cykelreparatör.

Per-Arne Erixon på Banverket bekräftar

att det finns 34 miljoner öronmärkta för

cykelåtgärder i anslutning till Citybanan

och att de projekterar för en cykelparkering

för 200 cyklar vid Odenplan. Den

exakta utformningen är inte klar, men

någon typ av underjordisk förvaring

måste det bli enligt Per-Arne.

Betalningen bli kanske kopplad till SLbilljett.

EVA LIND-BÅTH

Cykel på www.vv.se

Vägverkets nya sida för cykelfrågor

öppnades vecka 17.

Klicka på ”gång och cykel” på

www.vv.se Där hittar du samlad

information om cykling och

cykelinfrastruktur.

ren försvinner dock vid varje delning och

om ingen tillväxt sker räcker kanske en

telomer till 100-200 celldelningar varefter

cellen dör.

Källa: Lynn F. Cherkas; The Association

Between Physical Activity in Leisure

Time and Leukocyte Telomere Length,

Archives Internal Medicne, Jan 2008;

168: 154 - 158

EVA LIND-BÅTH

7


Cykling 208 08-04-22 12.21 Sida 8

Årets cykelnyheter provade

Tretton cyklar stod på gräsmattan i

Helsingborg för att intensivprovas

under en helg. En hade dock

skadats svårt i transporten och fick stå

still. Som vanligt ville vi bedöma

nyhetsvärde, kvalitetskänsla, utrustningsnivå

och vilka fördelar resp nackdelar de

olika cyklarna har. Liksom vilken typ av

cykling de olika cyklarna passar för.

Också som vanligt var våra åsikter

väldigt olika. Till slut, efter långa diskussioner,

kunde vi dock enas om vilken

cykel vi anser är ÅRETS NYHET

Liksom vilken cykel som, enligt vår

mening, är ÅRETS FAVORIT.

Cykel Trekk Nordic Line S 520

Nyhetsvärde Nej

Kvalitetskänsla 4

Cyklingskänsla 4

Utrustning Navgen, 7 vxl, bromsred.

Värde för pengarna Relativt dyr

Typ av cykling Stad

Fördelar Lätt

Nackdelar Inga

Ca Pris 6795:-

Kommentarer: Trek

Nordic Line S 520

7- växlad navväxel,

Shimano Nexus,

pakethållare, navgenerator.

lås Abus

Protecta. Passar bra

för cykling i stad.

Lättcyklad och bra

utrustad.

Cykel Helkama CS2800

Nyhetsvärde Nej

Kvalitetskänsla 4

Cyklingskänsla 4

Utrustning 8 vxl, ej pakethållare

Värde för pengarna Ja

Typ av cykling Stad/korta turer

Fördelar Bra cykelkänsla

Nackdelar Kort hjulbas

Ca Pris 6295:-

8

Glädjande nog kunde vi konstatera att

ingen av de provade cyklarna så att säga

föll ur ramen. Alla är bra men alla passar

inte alla. Allt beror på vad du ska ha din

cykel till och vad du är beredd att betala.

Å andra sidan är cyklar inte särskilt

dyra. Vi lägger mer eller mindre glatt ett

par tusenlappar på bilservice, flera gånger

om året.

För samma pengar får du en cykel som

troget tjänar dig år efter år. Med ett minimum

av underhåll och till nytta både för

ditt välbefinnande och för klimatet.

De flesta av våra provade cyklar har bra

utrustning. Nästan alla har navgenerator

och bromskraftreducering för frambromsarna.

Den enda ”nakna” cykeln är Trekk

Soho. Den behöver man utrusta med en

del om man ska cykla bekvämt. Samtidigt

blev den vår favorit då den var

mycket lättcyklad och snabb.

Glädje och förtjusning väckte också de

elassisterade cyklar vi provade. Det var

väldigt trevligt att hur lätt som helst

trampa fram på en sådan uppför backarna

i Helsingborg.”Medvindscyklar” döpte vi

dem till. Motvinden i ”Sundets Pärla” var

bara att skratta åt när man satt på en

cykel där muskelkraften fick hjälp av

elektricitet.

Cykel Skeppshult V

Nyhetsvärde Ja, nytänkande

Kvalitetskänsla 4

Cyklingskänsla 2

Utrustning 3 vxl, ingen belysning

Värde för pengarna Relativt dyr

Typ av cykling Kortare stadscykling

Fördelar Häftig design, lättparkerad

Nackdelar Bara 3 vxl

Ca Pris 4795:-

Kommentarer:

Skeppshult V

Åsikterna om hur den är att

cykla på gick brett isär.

Cykeln, som finns i flera

glada färger, kan förses

med mängder av smarta tillbehör.

Rullbroms fram,

fotbroms bak.

Kommentarer:

Helkama CS200 Hybrid

Cykelkänslan var bra på denna

cykel. Kanske lite kort hjulbas,

menade någon. Cykeln är välutrustad,

det är bara en pakethållare

som saknas. Relativt

upprätt sittställning. Shimano

Nexus med 8 växlar gör stadscyklingen

bekväm.


Cykling 208 08-04-22 12.21 Sida 9

Cykel Crescent 730

Nuvinci dam

Nyhetsvärde Ja

Kvalitetskänsla 4

Cyklingskänsla 4

Utrustning Bra

Värde för pengarna Ja

Typ av cykling Stad/Pendling

Fördelar Lätt

Nackdelar Relativt dyr

Ca Pris 8.500:-

Här sitter

den

steglösa

växeln.

Cykel DBS/SWE 787

Nyhetsvärde Nej

Kvalitetskänsla 4

Cyklingskänsla 4

Utrustning 7 vxl, navgen

Värde för pengarna Ja

Typ av cykling Stad/Pendling

Fördelar Lättrampad

Nackdelar Relativt tung

Ca Pris 5.995:-

Kommentarer: Trekk Soho

Den här cykeln blev allas vår favorit. Den är

lätt, den är snabb och den har ett bra pris.

För riktigt bekväm cykling behöver den

dock stänkskärmar m m. Relativt enkla

komponenter som dock funkar.

Årets nyhet!

Kommentarer: Crescent

730 Nuvinci dam

Det tar en liten stund innan man

vänjer sig vid att cykeln växlar

steglöst. Man vrider på handtaget

tills det känns bra, så enkelt är

det.

Kommentarer: DBS/SWE 787

Bra och välutrustad vardagscykel. Funkar

bra för stadscykling.

Årets favorit!

Cykel Trekk Soho 1.0

Nyhetsvärde Ja

Kvalitetskänsla 4

Cyklingskänsla 5

Utrustning Väldigt naken

Värde för pengarna Prisvärd

Typ av cykling Motionscykling

Fördelar Gränslöst trevlig

Nackdelar Behöver utrustas

Ca Pris 6995:-

Cykel Helkama E2800 Elassist

Nyhetsvärde Ja

Kvalitetskänsla 4

Cyklingskänsla 3

Utrustning 8 vxl, navgen

Värde för pengarna Dyr

Typ av cykling Stad/Pendling

Fördelar Lätt även utan el

Nackdelar Något instabil

Ca Pris 20.990:-

Kommentarer: Helkama E2800 Modern elcykel med batteri

som sägs klara upp till 80 km. Men smakar det så kostrar det!

Över 20.000 kr. Relativt låg vikt för att vara elcykel: 25,5 kilo.

Kommentarer:

Powabyke Shopper

Powabyke har funnits

länge på marknaden.

Relativt tung, 39 kilo.

Motorn sitter i framhjulet.

Klarar ca 50

km på en laddning.

Prisvärd.

Cykel Powabyke Shopper

Nyhetsvärde Nej

Kvalitetskänsla 4

Cyklingskänsla 2

Utrustning Bra

Värde för pengarna Ja

Typ av cykling Stad/Pendling

Fördelar Lättåkt

Nackdelar Jobbigt ”gasreglage”

Ca Pris 11.800-

Det här stödet sitter på Skeppshult

V. Ovanligt bra lösning på ett vanligt

problem.

Fälggenerator är en alltför en billig

lösning. Bättre med navgenerator!


Forts

9


Cykling 208 08-04-19 13.35 Sida 10

Forts provade cyklar

Kommentarer:Monark 283/293

Man sitter onekligen högt på Monark 283,

herrcykeln i retroutförande. Men inte särskilt

bekvämt, tyckte provcyklisterna.

Cykel Panther

Mammut

Nyhetsvärde Ja

Kvalitetskänsla 4

Cyklingskänsla 4

Utrustning Bra

Värde för pengarna Ja

Typ av cykling City

Fördelar För storvuxna

Nackdelar Inga

Ca Pris 6995:-

Kommentarer: Panther Mammut

Intressant nykomling som är tänkt för oss

lite mera storvuxna. Är man stor och rejäl

Cykel Panther Volta

Nyhetsvärde Nej

Kvalitetskänsla 4

Cyklingskänsla 4

Utrustning Bra

Värde för pengarna Ja

Typ av cykling City

Fördelar Lätt, bra insteg

Nackdelar Fälggenerator

Ca Pris 5995:-

Kommentarer: Panther Volta Den här

lättviktscykeln, under 14 kilo, är bekväm för

cykling i city. Trots det låga och därmed

Elcykel enligt

Vägverket

En elcykel räknas som cykel om

den är konstruerad på följande

sätt:

Elmotorn kopplas in när trycket

på tramporna ökar, t.ex. för att

underlätta trampningen i uppförsbackar

och i stark motvind.

Motorn får endast förstärka kraften

från tramporna och får inte

ge något krafttillskott vid hastigheter

över 25 km/tim. Motorns

nettoeffekt får inte överstiga

250 watt.

VI SOM PROVADE DE NYA CYKLARNA VAR:

SVEN LINDOFF, EIVOR LINDQVIST,

JAN SVENSSON, LARS OLOFSSON,

GUNNAR LARSSON, BENGT KJÄLLSTRÖM,

MARIANNE JÖNSSON OCH

BERTIL KARLÉN, TEXT OCH FOTO.

10

Cykel Monark 283/293

Nyhetsvärde Nej

Kvalitetskänsla 2

Cyklingskänsla 2

Utrustning Navgen, reflex på däck

Värde för pengarna Så där

Typ av cykling Stad

Fördelar Inga

Nackdelar Bara 3 växlar

Ca Pris 4995:-

Dammodellen, Monark 293, har fördelen av

lågt insteg men känns lite ostadig. Stilen är

den nu moderna retron så i varje fall damcykeln

väcker en del uppmärksamhet. Båda

har man glädje av cykeln. Man sitter både

högt och bekvämt. Jättecykeln är också

välutrustad.

bekväma insteget känns den tämligen

stabil. Fälggenerator är dock ett minus.

Finns med sju eller 24 växlar.

Elmotorn får inte ha

större nettoeffekt än

25 0 watt. Kan sitta vid

tramporna, bilden t v

eller i framhjulet.

cyklarna är välutrustade med bla reflexlinjer

på däcken och bra pakethållare. Damcykeln

har skön upprätt sittställning och passar bra

för shoppingturen.

Leverantörer:

Helkama: www.helkamacyklar.se

Powabyke: www.powabyke.se

Skeppshult:www.skeppshult.se

Titania Import:www.titanbikes.se

Monark: www.monarkse eller

cycleurope.se

Framåt för

elcyklarna

Ivår dyker det upp fler och fler tillverkare/importörer

av det som kallas elassisterade

cyklar. Redan nu finns ett

flertal aktörer på marknaden. Postverket

och flera kommuner har redan satsat på

elcyklar. Dels för att underlätta för bland

annat brevbärarna förstås men också för

att få fler att cykla istället för att smutsa

ner med bilresor.

Det är också både bekvämt och lätt med

elcyklar, det kunde vi konstatera i det

sällskap som provade cyklar i

Helsingborg. Någon tyckte kanske att det

inte var ”riktig” cykling men hos de flesta

lyste ögonen av glädje när elmotorn

hjälpte till.

Fler olika konstruktioner finns. En där

motorn sitter i framhjulet, en annan med

motorn i bakhjulet och en tredje där den

är placerad vid tramporna. Några har

gammaldags blybatterier, andra mera

moderna lättviktsbatterier. Normalt klarar

en elcykel upp emot 50 kilometer på en

laddning. Ibland mer, helt beroende på

batterityp och hur mycket elmotorn

används.

Elcyklar är tämligen dyra. Finns dock

från 7000 kr och uppåt men även här

gäller nog den gamla sanningen att man

får det man betalar för.


Cykling 208 08-04-19 13.36 Sida 11

Billig MTB

klarade tufft test

Råd & Rön har testat tio mountainbikes,

alla för under 10000 kronor,

från varuhus och stora leverantörer.

Cyklarna har testats enligt en ny

europeisk säkerhetsstandard där

det ställs tuffa krav på cyklarna.

Testet har utförts av SMP, Svensk

Maskinprovning AB, på uppdrag

av Råd & Rön och med stöd av

Vägverkets skyltfond. Cyklarna har

testats enligt en ny europeisk säkerhetsstandard

för mountainbikes.

Resultatet är delvis överraskande. Det

går att göra en bra och hållbar cykel för

en billig penning. Mustang MTB för

2000 kronor nästlade sig in bland de

bästa cyklarna för 7000–9000 kronor.

Nästan allt gick sönder

Däremot slår standarden undan benen för

ett par av de andra billiga cyklarna i

testet. Greenfield 2600 Mount McKinley

från Harald Nyborg fick mycket dåliga

resultat. I stort sett allting på cykeln gick

sönder i testet – styre, ram, gaffel och

vevparti. Bromsarna var inte heller bra.

Harald Nyborg fortsätter ändå att sälja

cykeln!

På Biltemas cykel Yosemite Highland

Cykling 1 2008

gick ramen, styret och sadeln sönder i

testet. Biltema har stoppat leveranserna

av cykeln, den kommer inte att säljas i

vår. Team Sportias cykel Extreme No

Mercy fick underkänt för sitt vevparti i

testet. Team Sportia har beslutat att byta

ut den delen på cykeln. Även Unicykel,

som producerar Nishiki Team, håller på

att byta ut cykelsadeln, som underkändes

i testet mot en ny, förbättrad och testad

sadel. Det är första gången som den här

typen av cyklar testas i Sverige enligt den

europeiska säkerhetsstandarden.

Christian Wetterberg på SMP tror att de

riktigt dåliga cyklarna kommer att

försvinna när standarden blir mera känd.

Hela testet finns i Råd & Röns

marsnummer men kan också beställas på

www.radron.se

SMP har provat efter den nya standarden:

SS-EN 14766. Den finns att köpa på

www.sis.se

Danska CykelTuristUgen 2008

i Nykøbing Mors, 27/7-31/7

För 7:de året i rad går den gemytliga veckan

av stapeln. Nykøbing Mors är en ö i

Limfjorden (på norra Jylland) som man t ex

når via tåg från Fredrikshavn eller

Köpenhamn till Skive och sedan är det ca 4

mil till utgångspunkten för veckans aktiviteter.

Anmälan gör man hos:Dansk Cyklist

Forbund Rømersgade 5,

1362 Køpenhamn K

Tel +45 3332 3121 E-post dcf@dcf.dk

Hemsida www.dcf.dk

Vill man sedan delta i något av de många

programmen anmäler man till:

Morsø Turistbureau, Havnen 4, 7900

Nykøbing Mors.

Tel +45 9772 0488 E-post

mt@visitmors.dk Hemsida www.visitmors.dk

Jens Krøjer, som nu för 7:de året planerat

Danmarks CTU, önskar alla CFs medlemmar

med vänner och bekanta välkomna till

Nykøbing Mors by.

För ytterligare information kontakta Jens:

jenskh1@hotmail.com

FOTO: PETER LYDÉN

Utmaning för

MTB-cyklister

Här är en riktig utmaning för

MTB-cyklister! Prova på att

cykla utför skutan i Åre, på fjället

i Storulvån, över norska gränsen vid

Funäsdalen eller utefter Storsjön runt

Östersund.

www.hikebike.se är den nya hemsidan

för alla som vill vandra och cykla i

Jämtland, Härjedalen och Tröndelag,

Norge. På sajten finns turförslag, gränsöverskridande

digital karta samt tips och

råd för en lyckad friluftssemester.

Turerna går både i fjällterräng, skogsoch

kulturbygd och det finns både lätta

turer och strapatser för de mer erfarna.

Man kan kasta sig rakt ut i backarna eller

lugnt trampa bort till kaffestugan och äta

en våffla med sylt och grädde.

På hemsidan www.hikebike.se finns alla

fakta om bland annat cykelpaket med

övernattning. I Åre får du t ex för 1995

kr 2 dygns boende, frukostbuffé och

cykelhyra i två dagar, på Hotell

Fjällgården. Precis som på vintern är det

After Ski men nu heter det förstås After

Bike.

Man kan också cykla på norska sidan.

T ex Femundleden, från Röros på fäbodstigar

och skogsvägar. Turen är enligt

uppgift tämligen lättcyklad och innehåller

även en båttur. Pris 2990 norska kr för

fyra övernattningar, middag vid ankomst

lunchpaket och båttur.

”Jag försöker att cykla väldigt mycket,

för det är att förändra jorden.”

Salvatore Grimaldi (Monark-ägare bl a)

11


Cykling 208 08-04-19 13.37 Sida 12

På Öland kan du cykla

både i sol och vind –

från fyr till fyr

Så skrev Linné när han landsteg på

Öland den 1 juni 1741 och så är det

fortfarande.

Öland är också platt. Den högsta punkten

som finns på den sydvästra delen av

ön ligger bara 57,4 meter över havet. Det

12

”Ölands strand hade vi knappt rört,

förrän vi märkte att detta land var helt

annorlunda än de andre Sveriges

provinser; satte oss därför i sinnet att

desto nogare uppteckna allt vad på

denna ö föreföll”

TEXT: LASSE JANSSON FOTO: PER PÅHLSSON

finns bara en enda backe som den någorlunda

vältränade cyklisten kan beteckna

som lite besvärlig. Den går från Stora

Rör upp till väg 136 strax söder om

Rälla.

Nu finns det också en bra beskrivning

Cykling 2 2008

över fina cykelvägar på en hemsida

”www.cyklapaoland.nu” samt fräscha

cykelkartor som du kan beställa hos

Ölands turistbyrå . Via t.ex.Internet

www.olandsturist.se.

Som tidigare nummer av Cykling


Cykling 208 08-04-19 13.37 Sida 13

berättat om pågår på Öland ett arbete

”från Fyr till Fyr” för att med hjälp av

den sedan 1961 nerlagda järnvägsbanan

skapa nya och visa mera om, cyklingsoch

vandringsmöjligheter på den långa

och smala ön.

Arbetet har så här långt gett ett bra

resultat, även om det inte ännu innebär

att den gamla järnvägen kunnat utnyttjas

så långt de öländska entusiasterna hoppades

på. Men mycket arbete har lagts ner

på att skapa bra beskrivningar över

sammanhängande cykelvägar på framförallt

småvägar.

På Öland finns det nu tre skyltade leder:

Ölandsleden, som är ca 45 mil lång och

finns från fyr till fyr. Sverigeleden, som

går från Ölandsbron till Grankullavik på

norra Öland. Ekoparkcykelleden, en ca

4 mil lång led genom Bödaskogen på

norra delen av ön.

Bäst vår och höst

För att göra det lite enklare för dig

kommer här några tips på bl a bra och

intressanta cykelvägar.

För det första gäller att det är allra bäst

att cykla på Öland under vårens sprakande

blomsterprakt och höstens mera

dämpade mognad. Då finns inte alls det

som i t ex. storstäder kan betecknas som

trafikintensitet. Då kan man med sedvanlig

cykeluppmärksamhet i ett lugnt, eller

hastigt, tempo njuta av cyklandet nästan

överallt.

I juli finns det också många bra cykelalternativ

även om huvudvägen (väg

136) norrut från Ölandsbron nog bör

undvikas av inte alltför trafikvana cyklister.

Under de hetaste turistveckorna är

biltrafiken som intensivast norr om bron

medan södra Öland är lite lugnare. Lite

slarvigt brukar man säga att det på norra

Öland är bad som gäller och på södra

Öland kultur, kanske inte bara för att ett

av Sveriges världsarv ”Södra Ölands

odlingslandskap” finns just där.

Jag har nu åkt runt och tittat på Öland i

snart 53 somrar. Först med benägen assistans

av mina föräldrar men sedan 47

somrar mest med hjälp av egna fortskaffningsmedel.

Sedan 2000 mest med pedalkraft.

Självklart hittar man då många

favoritställen, som det lämpar sig bra att

ta sig till med en välpumpad cykel. Här

kommer de utan inbördes favoritordning

men från norr till söder.

Norra och södra udden med Långe Erik

respektive Långe Jan. Norra udden erbjuder

ett fint lugn med en vy även över

Grankullaviken. Vid Långe Jan och dess

närhet finns det, förutom det mesta för

fågelentusiaster, en mängd dovhjortar i

och i närheten av Ottenby lund som är

mycket artrik också vad gäller växter

När blåelden blommar

Neptuni åkrar norr om Byxelkrok. När

blåelden blommar i juni-juli med Blå

Jungfrun i bakgrunden är utsikten magni-

Från ”Fyr till Fyr” hoppas man ska bli

verklighet på sikt. Från Långe Erik till

Långe Jan, längs den gamla banvallen.

Den lilla gropiga vägen bär dig

rakt ner till havet.

fik från dessa böljande stenvallar som

döptes av Linné efter namnet på den

gamle havsguden..

Birgitta till Kapelludden?

Till Kapelludden kom enligt sägnen den

heliga Birgittas kvarlevor på väg till

Vadstena sedan hon avlidit i Rom. Här

finns en vackert belägen kyrkoruin och

närhet till den gamla hamnen Sikevarp

som anses ha varit en betydande importoch

exporthamn.

Vackraste vägen över Alvaret

Vägen mellan Stenåsa och Resmo är utan

tvekan den vackraste vägen över Alvaret.

Under försommaren är det på vissa platser

så gott om orkidéer att man måste

vara observant så man inte trampar ner

dem. Får och annat fä ses oftast nära

vägen och så Möckelmossetoaletten.

Toaletten, det s.k. ”Vikingadasset”,

utsågs för några år sedan till Kalmar läns

näst vackraste byggnad i en omröstning

där nog många skämtade. Visst vore det

kul med en toa som tävlade mot t.ex.

Drottningholm slott.

Gräsgårds hamn är en gammal fiskehamn

långt nere på sydöstra Öland. För

20 år sedan landades det massor av torsk

här. Det gör det naturligtvis inte längre,

men hamnen är gammaldags mysig och

minner om forna tider.

Strandvägen favorit

Min favorit, och en lite längre sådan, är

nog strandvägen söderut från Byxelkrok.

Först asfalterad och lite senare på en bra

grusväg. Du kan hela tiden se ”häxornas

samlingsplats på skärtorsdagen” , Blå

Jungfrun, och via en utflykt på en lite

större väg kan du via Byrum ta dig till

en litn knaggligare väg som bär långt

söderut. Här är det välpumpat som gäller.

Lycka till med din Ölandsutflykt! ◆

Små vackra grusvägar med stengärdsgårdar

längs kanterna.

13


Cykling 208 08-04-19 13.37 Sida 14

Eva tar över rodret i CF

Eva Lind-Båth heter vår nya ordförande

i Cykelfrämjandet. Vid den

årliga kongressen, denna gång på

Billingehus i Skövde, valdes hon och ett

antal nya ledamöter in i Riksstyrelsen.

Årets kongress pågick i två dagar.

Första dagen ägnades åt rapporter från

kretsarna Verksamheten är intensiv ute i

kretsarna med turer och utflykter. Mer

och mer satsas på upplevelser i samband

med cykelturerna och på kultur. Liksom

på lite udda saker som t ex inköp av potatis

och jordgubbar på en tur. Eller

chokladprovning, bara för att ta några

exempel.

Många av kretsarna ska dra i väg utomlands

också. Landskrona gjorde förra året

en tur på Rügen, i år tar sig Malmö dit,

till motionsloppet Tour de Allé.

Dessutom planerar man också en cykelsemester

i Sachsen.

Läs gärna mer på sid 20-24! Där finns

programmen för hela sommaren.

Den första dagen diskuterades också

den verksamhetsplan för 2008 som Bengt

Kjällström, avgående ledamot i

Riksstyrelsen, förtjänstfullt tagit fram.

Där finns ett stort antal åtgärder som ska

genomföras under året.

Sist denna intensiva dag fick vi alla lära

oss hur man säljer en idé genom rätt

kommunikation. Niclas Lindkvist, säljcoach,

fick oss att fundera lite på hur vi

ska bära oss åt. Nyttigt.

Kongresserna är numera snabba tillställningar

och alla sedvanliga frågor gick

med expressfart. Några motioner behandlades

också, bl a en från Sörmlandskretsen

om att styrelsen ska kontakta

Vägverket om behov av bättre

belysning vid cykelöverfarter. Den nya

styrelsen fick i uppdrag att tillskriva

Vägverket i frågan.

Avgående ordföranden Sven Lindoff,

Sundsvall avtackades för väl utfört arbete.

Sven fortsätter att ha hand om CF:s

hemsida och medlemsregister. Plus att

han är ordförande i Sundsvallskretsen.

Varbergskretsen har,

liksom flera andra,

varit flitiga med att

lära invandrarkvinnor

cykla. Britta Bergkvist

visar trycksaken man

använt. Varberg har

också hjälpt kommunen

att ta fram nya cykelkartor.

Vetlanda har en

”reklamcykel” som värvar

medlemmar.

TEXT OCH FOTO:

BERTIL KARLÉN

14

Eva Lind-Båth är ny ordförande i

Cykelfrämjandet. Eva är medlem i

Cykelfrämjandet sedan många år, pendlingscyklist

i Stockholm, sitter i styrelsen

för Cykelfrämjandets

Storstockholmskrets sedan kretsen

skapades för tre år sedan, medlem i

NTFs råd för oskyddade trafikanter och

styrelsemedlem i NTF Stockholms län.

Niclas

Lindkvist lärde

oss att sälja

med rätt

kommunikation.

Glöm ordet

inte förmanade

han oss!

Cykelfrämjandets styrelse 2008

Ordförande:

Eva Lind-Båth, Stockholm

Jan Svensson, Bromma

Eric Poignant, Örebro

Göran Hartzell, Eskilstuna

Eivor Lindquist, Vetlanda

Lars Olofsson, Malmö

Eva Wemmenhed, Malmö

Gunnar Larsson, Göteborg

Bertil Karlén, Löddeköpinge

Ingen jävel

över bron!

Sven Dufva och länsstyrelsen har en sak

gemensamt: de släpper ingen jävel över

bron!

För nu är det totalt gång- och cykelförbud

på Ölandsbron, berättar Ölandstidningen.

Turerna kring beslutet har varit lite

märkliga. 31 december avslutades

Vägverkets försök med totalt gång-och

cykelförbud över bron. Redan i november

hade man dock ansökt om förlängning

av förbudet. Tiden rann iväg, först

nu tog länsstyrelsen beslutet.

Därmed kör man över Cykelfrämjandet

som envist arbetat emot cykelförbudet

och istället menat att bilarnas hastighet

på bron borde sänkas.

-Landshövdingen har sommarstuga på

Öland och han vill väl kunna köra över

fort som f-n, säger Göran Sundström,

ordförande i CF:s Kalmarkrets.

Ölandsbron är den enda länsväg i

Sverige som man inte får gå och cykla

på, konstaterar Göran.

Borgholms kommun har som enda

kommun framfört åsikten att cyklisterna

bör få en gratis lösning året runt.

-Nu kostar det 25 kr för mig på bussen

och 20 kr för cykeln, enkel resa. Vi vill

ha det gratis, säger Göran Sundström.

Länsstyrelsen håller faktiskt med och

menar att Vägverket bör erbjuda gångoch

cykeltrafikanter ett ”avgiftsfritt

transportalternativ” Om det blir verklighet,

och i så fall hur, återstår förstås att

se. Tidigare om åren har en buss med

cykelsläpvagn rullat över bron.

BERTIL KARLÉN

Kommer

du runt får

du medalj!

Årets upplaga av Ringsjön

runt går den 31 maj. Start

och mål i Höör.

Sträckorna man kan cykla

är 35, 65 eller 125 km.

Alla som tar sig runt får

medalj. Som vanligt är Ingvar

Oldsberg konferencier och prisutdelare.

Sista dag för anmälan till tävlingen

är 26 maj.

www.ringsjonrunt.se

Cykling 2 2008


CTV 2008

GAGNEF


Gagnefs kommun


CTV2008 skiss T-shirt © Naula Grafisk Design


Cykling 208 08-04-19 13.38 Sida 19

CYKLA OCH NJUT GOTLAND RUNT

– I GYLLENE SEPTEMBER!

Två cyklande gotländska eldsjälar fick en idé för ett par år

sedan: Hur långt skulle ett cykellopp runt hela ön bli, på

asfaltvägar, så kustnära som möjligt? Ett par kompisar

fick de med sig, och provkörde. 360 km blev det. Perfekt

distans för pigga motionscyklister på två dagar, bestämde

man. Och slutet av september är en perfekt tid på ön: gles

biltrafik sedan turisterna åkt hem, en ännu badvarm Östersjö,

som också håller kvar värmen på land. Cykelloppet

Gotland360 var fött!

I fjol körde 23 cyklister. Lämpliga ställen för vätskedepåer,

mat och övernattning testades. Och nu i år är man beredd att

spänna bågen ett snäpp till, siktar på 150 deltagare. Gotland

självt och mun-mot-mun-snacket får sköta reklamen för

ytterligare gradvis tillväxt.

-3000 deltagare i en framtid är ingen omöjlighet, menar

eldsjälarna.

20-21/9 2008 är det dags!

Klockan 08.00 går starten från Visby söderut till Hoburgen,

där man vänder norrut upp till Katthammarsvik på östra

kusten. Festlig kväll med lammgrilllning och övernattning

där. Dag två vidare norrut till Fårösund och därifrån söderut

på västsidan tillbaka till Visby. Särskilt trampsugna kan

avverka en extra slinga på Fårö i förbifarten (36 km).

-Vi kör utan tidtagning. Det här är ett lopp man ska njuta av,

utan hets, säger eldsjälarna.

Hög tid att presentera dem, förresten: Philip Willners och

Peter Petersen heter de och svarar mer än gärna på era

frågor. Philip på tel. 0498-390 93, Peter på e-mail: np.petersen@gmail.com.

Annars kan det mesta inhämtas på

www.gotland360.se.

Sista anmälningsdag 15/8!

Eller när antalet 150 deltagare uppnåtts. Där går alltså gränsen

i år, så det är först till kvarn som gäller. Bokar sig gör

man på: info@romabokningen.se. Anmälningsavgiften är Kr

SKYLTAD ”CYKELRING” RUNT VISBY

Visbybor, eller besökare, som inte

känner för att cykla 36 mil runt

hela Gotland, kan i stället nöja sig

med en lagom motionstripp runt Visby.

Den 19 april invigdes en permanent

skyltad cykelled på en mil, som binder

samman några av Visbys många cykelbanor

till en sammanhängande runda.

Leden är resultatet av ett s k medborgarförslag

från undertecknad, i

Cykelfrämjandets namn, till kommunen

för tre år sedan. Ett år senare klubbades

det av kommunfullmäktige, och nu i vår

har alltså förslaget blivit verklighet.

Vita skyltar med grön cykelsymbol och

kant visar vägen från startpunkten intill

ringmuren, vid Österport. Rundan är

skyltad åt båda hållen, så när en mil efter

några kvällsrundor börjar kännas onödigt

Cykling 2 2008

Skyltarna som

visar dig runt i

Visby.

1.350:- och täcker vätskedepåer, all mat och övernattning, bagagetransport

till målpunkterna, T-shirt...ja, jag vet inte allt.

Däremot vet jag, av lång erfarenhet, att september är den kanske

ljuvligaste månaden på Gotland, inte minst för cyklister.

TEXT GUN HÄGGLUND FOTO: PETER PETERSEN

kort är det bara att vända och cykla tillbaka

samma väg.

Att göra en motionstur på cykel lättillgänglig,

trygg och trivsam bör gagna

både folkhälsa och miljö, är tanken

bakom förslaget.

GUN HÄGGLUND

Miljoner till

cykling

I Köpenhamn!

I Köpenhamn satsar man på cyklisterna.

Köpenhamns kommun satsar 75

danska miljoner kronor på att förbättra

för cyklisterna i staden de närmaste tre

åren. Det handlar om att skapa nya,

och förbättra, befintliga cykelvägar,

göra cykelparkeringar, införa ”cykelbussar”

(bussar man kan frakta cyklar

på) och att ordna med dygnsöppna

fasta cykelpumpstationer. Vidare att

erbjuda möjligheten att via Internet

och mobiltelefon få en resplan där man

guidar cyklisterna bästa vägen.

19


Cykling 208 08-04-19 13.44 Sida 20

CYKELFRÄMJANDET LANDET RUNT

Dressinåkning i

Gullspång? Nattcykling i

Stockholm? Flottfärd på

Kävlingeån?

Gavelmålningar i

Köpenhamn? I år är utbudet

större och mera

varierat än någonsin

tidigare.

Häng med på våra turer!

BORÅS

Onsdag 7 maj kl 18:00 Cykeltur till

Knallestenen. Samling: Hedvigsborgs

fotbollsplan.

Söndag 18 maj kl 09:00 Dagsutflykt till

Mölarps kvarn (Mölarpsdagen). Samling:

Sportsons i Knalleland.

Onsdag 21 maj kl 18:00 Cykeltur till

Boråstorpet (CF bjuder på grillkorv).

Samling: Statoil vid Lusharpan.

Söndag 25 maj kl 10:00 Dagsutflykt till

Fluxfallet (Mollunga bokskog).

Samling: ICA i Fristad (lång tur).

Torsdag 5 juni kl 18:00 Världsmiljödagen.

Var med och värna miljön. Upptäck Borås

parker med Cykelfrämjandet. Samling:

Sandwalls plats.

Onsdag 6 augusti kl 18:00 Cykeltur till

Almenäs (CF bjuder på grillkorv). Samling:

Sportsons i Knalleland.

Söndag 17 augusti kl 10:00 Cykeltur till

Rydboholm (CF bjuder på grillkorv).

Samling: Hedvigsborgs fotbollsplan.

Onsdag 20 augusti kl 18:00 Viaredsjön

runt. Samling: Lundaskog (g:a Industrifilter).

Söndag 7 september kl 10:00

Säsongsavslutning med banvallscykling.

Samling: Trandareds vårdcentral (lång tur).

Cykelturerna är ca 2-3 timmar /mil långa.

Ta med fika och ett glatt cykelhumör.

Välkommen till en trevlig cykeltur önskar

styrelsen :

ordf Hans 033- 10 79 26

Per 033- 26 01 71

Peter 033- 20 06 32

Kenneth 033- 15 54 82

Ingrid 033- 23 02 53

Birgit 033- 25 03 73

Göteborg

Tisdag 6 maj Tisdagstur Samling vid lokalen,

kl. 18:00 Turens längd: 20-30 km

Färdledare: Torbjörn Olsson

Tisdag 13 maj Tisdagstur Samling vid

lokalen, kl. 18:00 Turens längd: 20-30 km

Färdledare: Ralf Englund

Söndag 18 maj Kvarnbyn Mölndal har fått

sitt namn efter alla möllor som en gång

fanns längs fallen i Götaforsliden, där

Kvarnbyn idag ligger. Samling vid

Linnéplatsen kl. 10.00 Turens längd: ca 30

km Färdledare: Camilla Karlsson

Tisdag 20 maj Tisdagstur Samling vid

lokalen, kl. 18:00 Turens längd: 20-30 km

Färdledare: Reimar Lidås

Lördag-söndag 24-25 maj Dressinåkning

i Gullspång Vi trampar dressin i naturskön

miljö från Gullspång på Torredsbanan söderut

utefter Gullspångsälven. Vi övernattar på

Gullspångs Vandrarhem. Paket med dressin,

övernattning, lunchpaket och frukost kostar

505:- (STF-medlem 450:-) tillkommer resa

som vi gör tillsammans med bil. 12 platser i

dubbelrum är bokat. Anmälan, enligt ”först

till kvarn”, sker till Conny senast 4 maj.

Anmälningsavgift 250:- betalas in på pg 72

68 56-8 Färdledare: Conny Johansson och

Camilla Karlsson

Tisdag 27 maj Tisdagstur Samling vid

lokalen, kl. 18:00 Turens längd: ca 35 km

Färdledare: Conny Johansson

Torsdag 29 maj Västerut Lätt tur utan

backar mot havet. Samling på Linnéplatsen

kl. 18.00 Turens längd: ca 30 km

Färdledare: Ralf Englund

Söndag 1 juni Aspen Lugn tur till Jonsered

och Aspen med möjlighet till bad. Samling

vid lokalen kl. 11.00 Turens längd: ca 20

km Färdledare: Reimar Lidås

Tisdag 3 juni Tisdagstur Samling vid lokalen,

kl. 18:00 Turens längd: 20-30 km

Färdledare: Lisbeth Borgesand

Tisdag 10 juni Tisdagstur Samling vid

lokalen, kl. 18:00 Turens längd: 20-30 km

Färdledare: Lennart Johansson

Torsdag 12 juni Bangolftur En kort tur till

Kärralunds bangolfbana. Samling vid Ullevi

bollen kl. 18.00 Turens längd: ca 5 km

Färdledare: Lennart Johansson

Tisdag 17 juni Tisdagstur Samling vid

lokalen, kl. 18:00 Turens längd: 20-30 km

Färdledare: Camilla Karlsson

Tisdag 5 augusti Tisdagstur Samling vid

Linnéplatsen kl. 18.00 Turens längd: 20-30

km Färdledare: Lennart Johansson

Söndag 10 augusti Grottur Kållered

Samling vid Ullevi-Bollen kl. 11.00 Turens

längd: ca 50 km Färdledare: Torbjörn

Olsson

Tisdag 12 augusti Tisdagstur Samling vid

Linnéplatsen kl. 18.00 Turens längd: 20-30

km Färdledare: Astrid Gustafsson

Söndag 17 augusti Inför Säröleden Rekoch

funktionärstur inför motionsloppet

Säröleden Samling vid Linneplatsen kl.

10.00 Turens längd: 50 km Färdledare:

Conny Johansson

Tisdag 19 augusti Tisdagstur Samling vid

Linnéplatsen kl. 18.00 Turens längd: 20-30

km Färdledare: Ralf Englund

Söndag 24 augusti Säröleden

Motionslopp med separat anmälan

Start/Mål: Frölundaborg Turens längd: 50

km

Tisdag 26 augusti Tisdagstur Samling vid

Linnéplatsen kl. 18.00 Turens längd: 20-30

km Färdledare: Maj-Britt Byström

Torsdag 28 augusti Bangolftur Samling

vid Ullevi – Bollen kl. 18.00 Turens längd:

ca 10 km Färdledare: Lennart Johansson

Söndag 31 augusti Gallhålan Härryda

Samling vid St Sigfrids Plan kl. 10.00

Turens längd: ca 60 km Färdledare: Lisbeth

Borgesand

Tisdag 2 september Tisdagstur Samling

vid Linnéplatsen kl. 18.00 Turens längd: 20-

30 km Färdledare: Camilla Karlsson

Fredag 5 september Grilltur Samling vid

Ullevi-Bollen kl. 18:00 Turens längd: ca 20

20 Cykling 2 2008


km Färdledare: Astrid Gustafsson

Söndag 7 september Avslutning av cykelorienteringen

med prisutdelning Samling i

lokalen, Lilla Munkebäcksg 11 A, kl. 12.00

Tisdag 9 september Tisdagstur Samling

vid Linnéplatsen kl. 18.00 Turens längd: 20-

30 km Färdledare: Torbjörn Olsson

Tisdag 16 september Tisdagstur Samling

vid Linnéplatsen kl. 18.00 Turens längd: 20-

30 km Färdledare: Lisbeth Borgesand

Söndag 28 september Västra

Långevattnet Samling vid Ullevi – Bollen, kl.

11.00 Turens längd: ca 25 km Färdledare:

Ralf Englund

Telefonnummer till ansvariga:

Maj-Britt Byström 14 62 20

mobil 070 621 59 72

Lisbeth Borgesand 88 54 65

mobil 073 142 05 54

Conny Johansson 45 75 92

mobil 076 805 75 92

Astrid Gustafsson 26 53 57

mobil 073 056 86 48

Torbjörn Olsson 19 32 82

mobil 070 661 33 69

Ralf Englund 29 75 09

mobil 070 699 75 09

Camilla Karlsson 45 75 92

mobil 070 359 13 27

Reimar Lidås 84 17 15

mobil 073 036 28 79

Lennart Johansson 25 49 05

Vid deltagande får du en andel per tur i vårt

utfärdslotteri. Dragning sker på årsmötet

2009 bland dem som är närvarande. De tre

som varit med på flest turer under 2008 får

särskilda priser.

Välkommen till våra turer!

Halmstad

6/5 tis Tisdagscyklingen börjar i maj och

pågår hela sommaren t o m augusti. Start

varje tisdag kl. 18.30 framför slottet. Olika

mål varje gång, vilket annonseras i HP: s

”Almanackan”. Första och sista turen bjuder

föreningen på fika, i övrigt tar var och en

med själv.

31/5 lör Försommarcykling i Ätradalen

Heldagstur tillsammans med

Varbergskretsen. Vi ordnar biltransport till

Ullared och cyklar sedan i övre Ätradalen,

bl.a. längs den nya cykelbanan på gammal

järnvägsbank till Fegen.

Start kl 09.00 från Statoil på Växjövägen.

Hemkomst senast kl 18.00.

Medtag matsäck för hela dagen. Anmälan

till Lars Green, tel. 035-10 73 72 senast

den 18 maj.

7/9 sön Heldagstur till Lagadalen Vi tar

cyklarna på tåget till Laholm och cyklar

därifrån en runda upp längs Lagan ett

stycke och sedan tillbaka till Halmstad – en

sträcka på ca 5 mil.

Närmare uppgifter om tider etc. får du vid

anmälan, som ska göras till Lars Green, på

tel 035-10 73 72 senast 24/8.

28/10 tis Medlemsmöte på Parketten i

Landstingets lokaler på Fiskaregatan 4, 3:e

vån. Kl. 19.00. Tillbakablickar på 2008 med

planering av aktiviteter 2009. Tag gärna

med egna bilder och berättelser.


Servering.


Cykling 208 08-04-19 13.44 Sida 21

JÖNKÖPING

Cykelturer under april – september.

Midsommarcykling, Omberg, Ödeshög.

Cykelturer för daglediga.

Motionscyklingar.

Cykelfrämjandet:

Mats Wredenberg 036-176307,

0705-176307

Ann Marie Vaim 129054

Sven-Olof Ydreborg 164653

Arne Sandell 187055

Torsdagsturer Start kl. 18.00

Måndagsturer Start kl. 10.00

Söndagsturer Start kl. 09.15

Tandemcykel finns att låna, bokas en vecka

i förväg på tel. 036-713800.

Behov av samåkning och ledig plats i bil

ring tel. nr, som anges vid resp. tur.

Besök gärna vår hemsida:

www.cfjkpg.3w.se

Turerna cyklas i lugnt tempo, med möjlighet

till kafferaster och samvaro. Vägarna varierar

mellan grus och asfalt.

Allt deltagande sker på egen risk.

Vid behov cyklar vi i flera grupper. Tag med

vänner och bekanta så blir vi fler.

Använd belysning på tidiga vårturer och

höstturer.

Försök att samåka till startplatser.

8 maj Preem HVA. Landsjön runt med

besök vid fågelstationen, där Anders Berlin

berättar om fågellivet. Ca 35 km.

11 maj Hamnen Gränna. Söndagscykling

på Visingsö tillsammans med Cykelfrämjandet

i Vetlanda. Vi planerar att äta tillsammans

efter avslutad cykling. Föranmälan

till Arne tel.187055. alt. 713800.

15 maj Järnvägsstation Taberg.

Cykeltur i Tabergstrakten. Guide Christer

Jonsson ca 30 km.

22 maj Hamnpiren. Cykeltur i Bankerydstrakten.

Guide Roland Roman. ca 35 km.

29 maj Rocksjöbadet. Cykeltur till

Månestorp Hovslätt, där vi besöker

Margaretha och Sten Rommedahl och får

veta hur man bakar ostkaka. Kaffe och

ostkaka serveras. Kretsen bjuder. 25 km.

5 juni Hamnpiren. Ryttarns mosse,

Skinnersdal, Barnarp och åter till

Jönköping. ca 30 km

12 juni Hamnpiren. Vi cyklar till Doris

tennbutik i Fiskebäck och vi ser

tillverkningen. ca 35 km.

26 juni Åsens gård. Vi cyklar till

Mariannes keramik Sävdabo. ca 47 km.

8 maj Preem HVA. Landsjön runt med

besök vid fågelstationen, där Anders Berlin

berättar om fågellivet. Ca 35 km.

7 aug Lekerydskiosken. Cykeltur i

Lekerydstrakten. Guide Åke Karlsson.

ca 25 km

14 aug Preem Solstickegatan. Vi cyklar till

Monica och Bosse vid Risbrodammen, där

vi grillar. ca 30 km

21 aug Hamnpiren. Stadstur då vi

upptäcker det nya Jönköping. ca 30 km

28 aug Rocksjöbadet. Cykeltur till

Tokarps Södergård där vi avslutar med

chokladprovning och kaffe i chokladverkstaden

Kretsen bjuder. ca 25 km

4 sept Rocksjöbadet. Cykeltur till

Johanneslunds ljusstöperi, där vi ser tillverkningen

och kretsen bjuder på fika. ca 30 km

11 sept Rocksjöbadet. Cykeltur till

Norrahammars fabriksmuseum. ca 25 km

16 okt Cykelavslutning. Rest. Vågen kl.

19.00 Prisutdelning m.m.

Vinn fina cykelprylar från Östercykel. Alla

som deltar minst 7 turer är med i utlottningen!!

CYKELTURER DAGLEDIGA

Utgångspunkt är Rocksjöbadet.

Turernas sträckning bestäms av resp.

gruppledare. Turernas längd är 10-25 km.

Start 10.00.

5 maj Hans Viridén 036-122309

12 maj Erene Roman 036- 377388

19 maj Elsie Karlsson 036-184623

26 maj Ingvar Rydén 036- 124398

2 juni Bengt Hertz 036- 94027

9 juni Ingrid Nilsson 036-137262

16 juni Elsie Karlsson 036-184623

23 Juni Bengt Hertz 036- 94027

30 Juni Erene Roman 036-377388.

4 aug. Elsie Karlsson 036-184623

11 aug. Ingrid Nilsson 036-137262

18 aug. Erene Roman 036-377388

25 aug. Hans Viridén 036-122309

1 sept. Ingvar Rydén 036-124398

8 sept. Hans Viridén 036-122309

Vill du motionscykla?

Cykelfrämjandet i Jönköping anordnar

cykling för er som tränar inför Vätternrundan

och andra motionslopp, med start

vecka 15. Finns intresse kontakta Mats

Wredenberg tel. 0705-176307 eller mail:

headcovers1@hotmail.com. Information

kommer att finnas på vår hemsida.

Kalmar

Tisdagscykling startar 6 maj och pågår

t.o.m. vecka 37

Uppehåll veckorna 29-32. Turerna är av varierande

längd

Samling på Skälby kl 17:30, vid 4H-gården

Söndagsturer

4 maj Våffeltur på Öland. Samling:

Träffpunkt Öland kl 11:00

C:a 16 km Vi bjuder våra medlemmar på

kaffe och våfflor

18 maj Förlösa Ugglerum (norrut) Samling

Skälby kl 10:00 och kl 11:00 för de som vill

och kan starta från Förlösa kyrka C:a 36 km

8 juni Orkidétur på Öland Samling

Torslunda kyrka kl 10:00 C:a 30 km

29 juni Binga Botorp (sundtur) Samling

Skälby kl 10:00 C:a 40 km

10 aug Slingervägen söder ut på Öland

Salimg Träffpunkt Öland kl 9:30 C:a 40 km

31 aug Björnö Samling Skälby kl 10:00 C:a

40 km

Alla hjärtligt välkommna!

Cykelfrämjandets Kalmarkrets

Medtag matsäck och glatt humör

Kontaktperson Göran Sundström tel: 0480-

258 78 E-post:berit.sundstrom@telia.com

Karlstad

I Karlstad brukar vi cykla på onsdagar. Vi tar

en liten tur på ca 10–20 km till någon trevlig

plats där vi fikar och badar. Det blir ca

30-40 km totalt. Det brukar komma ca 5-10

glada cyklister. Några från Cykelfrämjandet

brukar vara med varje gång.

11 maj Pingstdagen: Konstcykling. Vi

cyklar till konstrundan i Ulvsby med omnejd.

Samling vid museet kl. 11.00

21 maj "Kulturcykling" med frågesport,

små praktiska priser utlovas Färdledare Eva

och Leif


6 juni Heldagscykling till Jäverön, samling

vid museet kl 09.30 för cykling till Skattkärr

och vidare med färja till ön. Anmäl på hemsidan

om du vill följa med, så att vi vet ungefär

hur många som kommer.

26–29 juni Cykling på den tyska ön Rügen.

Ett samarbete med Landskronakretsen.

26 juli Cykling på Göta Kanal. Vi planerar

en tur längs med Göta Kanal. Tänkte göra

så att vi tar några bilar och sedan hyr vi en

släpkärra och åker till Sjötorp. Och så

cyklar vi till Lyrestad eller Töreboda och tillbaka.

Föranmälan krävs.

Onsdagscyklingar: Varje onsdag under

sommaren, 14 maj - 13 aug. Samling vid

Värmlands Museum 18:00 Någon av

onsdagsturerna besöker vi en cykelhandlare

som hjälper oss med skötseln av våra

cyklar.

Landskrona

OBS! Ny samlingsplats söderut – Axets

restaurang (intill Ö&B)

Ons 7 maj Vallåkrabygden runt. Samling

Säbyholm 18.30. Nils Johansson, 70659.

Sön 11 maj Keramikern Katarina

Gustafsson och fika på Flinkmans Café.

Samling Axet 13.00. Kjell-Åke, 430549, ca

35 km.

Lör-sön 24-25 maj Österlen med övernattning

i Simrishamn. Ca 5 mils cykling på

lördagen och 3 mil på söndagen. Anmälan

senast 16 april till Kjell-Åke, 430549 eller

Nils Johansson, 70659. Först till kvarn …

Samling Axet 08.00 för samåkning.

Ons 4 jun Ut i det blå - byt ut fika mot

badkläder!? Samling Axet 18.00, Bertie.

Sön 8 jun En tur ut på landet (en del

småbackar). Vi kommer bl a till Teckomatorp

och Svalövssjön. Samling Axet

09.00. Anita och Bengt Olsson, tel 432147,

ca 55 km.

Ons 18 jun Lisbeths bod i Råga Hörstad.

Samling Axet 18.30, Helga Stenzel,

430993.

Sön 29 jun Grafiska museet på

Fredriksdal i Helsingborg. Samling

Säbyholm 09.00. Stig, ca 55 km.

Ons 2 juli Vi besöker några av stadens

många trädgårdar. Samling Museet 18.30.

Gunnel N.

Sön 13 jul Flottfärd på Kävlingeån. Samling

Axet 09.00. Anmälan till Stig senast 2 juli,

ca 45 km.

Ons 6 aug Grillkväll vid Saxtorpssjön,

Samling Axet 18.30, Helga.

Sön 17 aug Skäralid. Samling Axet 09.00.

Anmälan till Kjell-Åke för samåkning senast

10 augusti, ca 45 km.

Ons 27 aug Sillrökning i Linds hamn.

Kostnad 20 kronor. Samling Axet 18.30.

Kjell-Åke.

Sön 31 aug Danmark. Samling Axet

08.00. Utförligt program vid anmälan till

Nils. För samåkning ring senast 27 augusti,

ca 60 km.

Ons 10 sep Stadscykling med besök hos

en keramiker. Samling Axet 18.30. Bertie.

Lör 27 sep Säsongsavslutning med

gemensam måltid. Det blir också dragning i

medlemslotteriet, bildvisning m m.

Utförligare program i samband med anmälan

senast 22 september till Kjell-Åke.

Deltagarna betalar 50 kr när transport av

cykel är nödvändig. Obs! att ingen

onsdagstur är längre än 30 km.

21

Cykling 2 2008 Forts


Cykling 208 08-04-19 13.44 Sida 22

CYKELFRÄMJANDET LANDET RUNT

Forts Landskrona

Välkomna till årets aktiviteter. Har Du frågor

– ring färdledaren.

Styrelsen består av: Bertie Hansson ordf

411656, Britt Henricson, 430352, Nils

Johansson70659, Stig Jönsson 13522,

Gunnel Karlsson 20544, Gunnel Nordberg

18413,

Kjell-Åke Åkesson 430549.

Styrelsen:

Bertie Hansson ordf 0418 411656

Britt Henricson 0418 430352

Nils Johansson 0418 70659

Stig Jönsson 0418 13522

Gunnel Karlsson 0418 20544

Gunnel Nordberg 0418 18413

Kjell-Åke Åkesson 0418 430549

Luleå

Tis 6 maj Klockan 17.30 Karlsvik, Vi cyklar

broarna runt (ca 2 mil) och besöker järnvägsmuseet

hos Malmbanans Vänner.

Ledare: Anders Kronborg

Arrangemang i samverkan med Luleå

Kommun, Framtidsvägen.

Sön 11 maj Klockan 10-16 Se annons i

NSD Naturens Dag. Arrangemang för hela

familjen ute på Bergnäset. Många föreningar

i samverkan ordnar olika aktiviteter i

Bergsskolan och området runt Höträsket.

Startplats Bergnässkolan

Startplats Kulturens Hus:

Arrangemang i samverkan med Luleå

Kommun, Framtidsvägen:

Tis 13maj Klockan 17.30 Rutvik.

Handelsträdgården Alternativ är Hägnan

Cykelväg: Kulturens Hus- Porsön – Rutvik -

Gammelstad- Storheden Notviken-

Mjölkudden- Kulturens Hus Vi tar en fikapaus

på Café Bygårds . Ledare: Rolf Modigh.

Lör 24 maj Klockan 09.30 Lövskär -

Altappen. Vi cyklar till Lövskärs hamn. Båt

över till Altappen. Möjlighet till lättare måltid

på Altappen. Anmälan till Rolf Modigh 0921-

50410, 070-6455372 eller Mail

rolf.a.modigh@telia.com senast den 21 maj.

Ledare: Rolf Modigh.

Tis 27maj Klockan 17.30 Flygmuseet F21

Kulturens Hus- Bergnäset- Nordkalotten -

F21 – Samma väg tillbaka. Cirka 2,2 mil

Ledare: Gunnar Vikström.

Tis 3 juni Klockan 17.30 Cykelslingan

(Cykelfrämjandets cykelslinga 2 mil)

CYKELBINGO Vi rastar på Mjölkuddsberget.

Eget fika. Ledare: Rolf Modigh.

Sön 6 Juli Kl. 11.00 Paltrundan,

Hembygdsdagen i Högsön. Vi cyklar från

Råneå till Melderstein där vi viker av till Vitå

för att stanna vid Hembygdsgården i

Högsön. Förutom underhållning bjuds vi på

palt kl. 15.00. Turens längd cirka 45 km.

Ledare: Ebba och Börje Engström anmälan

senast den 4 juli tfn 0924-341 42, 070-

573 41 42.

Sön 31 aug Kl 10.00 Broarna runt

Se kommande annonser i NSD

För ytterligare information vänd dig till:

Rolf Modigh tfn 0921-504 10 ,

rolf.a.modigh@telia.com Anders Kronborg

tfn 0920-874 43 ,

a.kronborg@bredband.net

Medlemsförmåner mot uppvisande av

medlemskort och legitimation.

22

Rabatt 10 % hos: Elon, cyklar och tillbehör,

Ugglegatan 14, Boden,

0921-172 20-21

Cykelstället i Luleå, Sandviksgatan 76,

Luleå, 0920-22 70 11

Cykel- och Lackspecialisten, Sandlåvägen

61, Råneå, 0924-103 11

Magazin du Nord,Ullkläder m.m

Rådstugatan 8, Luleå, 0920-22 74 20

Team Sportia, cyklar o tillbehör, Delfingatan

2, Luleå, 0920-731 40

Äventyrsbutiken Hägglunds, Storgatan 26 ,

Luleå, 0920-156 40

Svanborg & Lundbergs Cykelverkstad

Västergatan 9 94133 Piteå,

Tel. 0911-211475

Malmö

1-4 maj Cykeltur på Hallandsåsen med

DCF. Anmälan till kretsen på mejl senast 11

mars cykelframjandet.malmo@hotmail.com.

Turen utgår från Knutpunkten i Helsingborg.

Mer information på

http://www.dcfafd.dk/composite-734.htm

4 maj Tur till Dalby och Skrylle. Start vid

stadsbiblioteket i Malmö kl. 9. Paus vid

Lunds domkyrka kl. 10.30 där deltagare

från Lund kan ansluta. Turens längd ca 65

km. Anmälan senast den 30 apr till Anita

Posstrin.

11 maj Torupsturen. Start vid stadsbiblioteket

kl. 10. Anmälan till Guy Nylund

senast den 9 maj.

18 maj Tour de Rödovre. Kaffe och fralla

på Rödovregården innan borgmästaren Erik

Nielsen släpper iväg deltagarna. Ca 60 dkr i

deltagaravgift + lunchpaket. Turlängd 45

km. Samling på Malmö C kl. 07.30.

Anmälan senast 11 maj till Nils och Eva.

31 maj Ringsjön runt. För de som önskar

åka gemensamt så ska kretsen försöka

samordna deltagandet runt Ringsjön. Frågor

och anmälan till

cykelframjandet.malmo@hotmail.com.

31 maj Gavelmålningar i Köpenhamn.

Henning Liljendahl guidar. Samling Malmö C

kl. 09.30. Längd 30 km. Anmälan till Nils

och Eva senast 17 maj.

14 juni Bibliska trädgården vid Höllvikens

kyrka. Missionsassistent Susann Persson

guidar. Avgift 20:-Turen är 80 km. Start kl.

8.30. Föranmälan senast 1 juni till Nils och

Eva Wemmenhed.

6-13 juli Cykelsemester i Sachsen med

DCF. Anmälan senast 1 juli till Henning

Liljendahl på mejl henning@liljendahl.dk eller

cykelframjandet.malmo@hotmail.com. Mer

information på www.cykelturistuge.dk

23-24 aug Weekendtur Östskåne med

Glimmingehus, Ales stenar m.fl. Anmälan

och frågor till Henning Liljendahl på mejl

henning@liljendahl.dk eller cykelframjandet.malmo@hotmail.com

senast den 11

mars.

5-7 september Faellestur tillsammans

med DCF Nordsjaelland. Övernattning vandrarhem

i Helsingör. Samarrangemang med

DCF. Turens längd 60 km (lö) och 40 km

(sö). Pågatåg med cyklar Malmö –

Helsingborg. Anmälan till Nils och Eva

senast 22 juli.

14 september Gastronomisk utflykt.

Turens längd c:a 55 km. Start Malmö

10.00. Anmälan senast 1 /9 till Anita

Posstrin (040-6118638) eller Inger

Månsson (040-982389).

28 september Sensommartur till

Löddeköpinge. Avfärd från stadsbiblioteket

kl. 09.00. Anmälan till Gun och Kjell Nilsson

senast 22 september.

10 okt 12 okt Tour de Allé på Rügen.

Samling från kl. 15 hos Wemmenheds. Färja

Trelleborg – Neu Mukran. Cykling 20 km i

mörkret till Binz. Logi i ferievåningar. Lördagen

motionslopp 72 alt 100 km. Åter

Trelleborg från Neu Mukran söndag kl. 13.

Anmälan senast 31/8 till Nils och Eva

Wemmenhed.

17 okt Återblick på cykelåret. Ta med

foton! Föranmälan senast 1 oktober till Nils

och Eva.

15 nov Planeringsträff i Kvarnby.

Anmälan till Lars senast den 10/11.

Tisdagscyklingar

Varför inte följa med på en trevlig tur runt i

Malmös och Lunds omgivningar? Vi startar

från Stadsbiblioteket Kung Oscars väg eller

Lunds domkyrka varje tisdag mellan 6/5

och 26/8 kl 18.30.

Vi cyklar i lugnt tempo (ca 15 km/h) och

någonstans under rundan stannar vi till för

en kort rast. Tag gärna med matsäck.

Nytt för i år är att vi utgår från Lund

första tisdagen under juni, juli och augusti.

Start utanför Lunds domkyrka.

Ordföranden, Lars Olofsson,

inleder 040-192612

Marie Nilåker 040-918432

Janne Andersson 040-150422

Leif Jönsson 040-83377 Tema:

Krig och fred

Tisdagstur i Lund

Eva o Nils 040-915693

Tema: Bunkeflo strandpark/Zlatans villa.

Arkitekturen med Lars 040-192612

Guy Nylund 040-89730

Tisdagstur i Lund

Olle Lindell 040-927897

Inger Månsson 040-982389

Guy Nylund 040-89730

Björn Drakhammar 040-411309

Tisdagstur i Lund

Anita Posstrin (040-6118638. Alnarp.

Leif Jönsson (040-83377). Tema:

Celebriteter i Malmö Ordföranden avslutar

tisdagsturerna.

Mörarp

Nytt för i År! Vi provar med lite längre

cykelturer på 3 till 4 mil i ca 20 km/tim,

Starten går från CF:s Kansli, Olympiahallen i

Helsingborg kl. 18.00 följande torsdagar:

8, 15, 22 maj, 26 juni, 7, 14, 21, 28 aug.

Har du frågor, ring Marianne på Kansliet

042-14 01 10 eller Thomas på

042-26 03 54

Ons. 7 maj Cykelbingot börjar. Start

18.00-19.00 All-livs Bjuv. Första turen start

även från ICA-Träffen i Mörarp och vi cyklar

till Tollarpsskogen där vi blir bjudna på en

korv, medtag egen dryck. Sen startar vi

endast från Bjuv. 14 maj, 21 maj, 28 maj, 4

juni, 11 juni, 18 juni, 25 juni, 2 juli, sedan

tar vi semester och startar igen den 6 aug,

13 aug, 20 aug, 27 aug,

3 sept, 10 sept.

Cykling 2 2008


Cykling 208 08-04-22 14.23 Sida 23

Sön 18 maj Sofiero Classic en dag med

nostalgi. Du kan se bilar, motorcyklar,

mopeder och cyklar. Cykelfrämjandet behöver

hjälp med parkeringsvakter.

OM DU KAN HJÄLPA TILL, ring Christina

0431-103 37 senast 7 maj.

Sön 24 maj Cykeltur på sommarens

orienteringskarta ca 50 km. Start ICA-

Träffen kl.10.00 Kjell, tfn. 042-715 86

Lör 14 juni Grilltur till Bruses skog. Tag

med egen mat att grilla. Start ICA-Träffen i

Mörarp 13.00 Gunnar, tfn. 042-712 45

Lör 12 juli Danmarkstur. Start ICA-Träffen

Mörarp 08.00 eller Scandlines 09.00

Bengt, tfn. 042-788 35 eller Thomas, tfn.

042-26 03 54

Vecka 31. 28 juli-2 aug.

Cykelturistveckan i Gagnef. Önskas information

ring Sverker, tfn. 042-711 57

Lör 9 aug Lergöksrundan. Vi besöker

hembygdsdagarna med hantverk och

hemslöjd. Dagen avslutas med en kopp

kaffe och macka. Glöm ej badkläderna.

Start Möbelbutiken N.Varalöv kl. 10.00,

eller Olympiahallen i Helsingborg kl 09.00

för att träffas på parkeringen vid Ängelholms

idrottsplats kl. 11.00. Christina tfn.

0431-103 37.

Sön 24 aug Lasse Rökareturen - vi avslutar

hos Lasse Rökare efter en tur på

Helsingborgs cykelvägar. Start

Olympiahallen kl. 11.00. Sverker, tfn. 042-

711 57 eller Marianne 042-13 27 49.

GLÖM EJ LÄMNA IN ORIENTERINGEN

SENAST 17 sept.

Ons 10 sept Nu avslutar vi cykelbingot

som är säsongens sista cykeltur och rustar

oss för vinterscyklingen.

OBS. MEDTAG FIKA PÅ ALLA CYKELTURER

Sön 26 okt Årsmöte i församlingshemmet i

Mörarp klockan 18.00 Dragning på cykelorienteringen

kl. 20.00 Välkomna alla cyklister.

Sista anmälningsdag 17 okt. till Bengt, tfn.

042-788 35.

Vill Du ha mer information om utflykterna,

ring gärna någon färdledare. Vi vill gärna

också höra om du har några förslag till nya

utflyktsmål.

Mörarpskretsens styrelse:

Kjell Kihlén, ordförande, 042-715 86

Thomas Lilja, kassör, 042-26 03 54

thomas.lilja@comhem.se

Eugen Storlind, sekreterare, 02-13 62 99

Christina Holmqvist, 0431-103 37

Bengt Karlsson, 042-788 35

Britt-Marie Kihlén, 042-715 86

Gunnar Ridemark, 042-712 45

Sverker Bengtsson, 042-711 57 eller 076-

1481157 tordsb@telia.com

Nässjö

Info: Hans-Åke Johnsson 0380 73235

Tisdagsturer

Tis 6 maj Backhults-turen 20 km

Tis 13 maj Gransängs-turen 22 km¨

Tis 20 maj Snarebo-turen 17 km

Tis 27 maj Ryssbysjön runt 26 km

Tis 3 juni Solberga Hembygdsgård 24 km

Tis 10 juni Släthult, Bokskogen 20 km

Tis 17 juni Gisshultsjön runt 23 km

Tis 24 juni Spexhultsjön runt 23 km

Juli inga cykelturer

Tis 5 aug Bodanästuren

Tis 12 aug Ormaryd Turlunda

Tis 19 aug Svenstor-Lunnestorp-Spånarp

Cykling 2 2008

Tis 26 aug Avslutningstur Träslända runt

Söndagsturer

Sön 18 maj Knutstorpsrundan. Besök hos

Hästmannen 50 km

Sön 1 jun Nömmen runt 45 km

Sön 17 aug Sandsjäuren 45 km

Tis 2 sept Start för tisdagspromenaderna

till Lövhult från Skansgatan kl 17.30

Stockholm

Norrort

Tisdagsturer: Tisdagscyklingarna pågår

från 29 april till 26 augusti med start kl

1900 från Cyklisternas mötesplats vid

Gamla apoteket i Upplands Väsby. Den 2

och 9 september arrangeras dagturer med

start kl 10.00 från samma startplats.

Söndagsturer (ta med matsäck):

11 maj tränings-/motionstur, 60 km lång,

främst för dem som planerar att köra

Vätternrundan. Start kl 10.00 från

Rosersbergs station. Ledare: Bengt

18 maj Görvälns slott, 25 km med start kl

10.00 från Norrvikens brandstation. Mait

1 jun Järvafältet, 25 km med start kl.

10.00 från Norrvikens brandstation. Allan

6 jul Granby - Lindholmen, 35 km med start

kl 10.00 från Väsby station, Pressbyrån.

Ledare: Elna

10 aug Edsviken runt, 25 km med start kl

10.00 från Sollentuna simhall. Ledare: Mait

31 aug Odensala - Sigtuna, 32 km med

start kl 10.00 från Märsta station. Bengt

Cykelkulturtrim: Cykeltrimorientering med

kulturmål blandat med orienteringsmärken i

träd i området Rosersberg - Upplands Väsby

- Järvafältet. Trimpaketen finns att köpa i ett

antal cykel- och sportbutiker samt vid våra

utflykter.

Klimattrampet i Upplands Väsby 5 juni:

Tillsammans med kommunen ordnar

Norrortskretsen en cykeltur på miljödagen 5

juni. Start från Upplands Väsby hembygdsgård.

Fina priser utlovas. Tider meddelas

senare. Mer information: Gå in på vår

hemsida, www.cykelframjandet.se/norrort

eller kontakta Bengt 08-59084576.

Storstockholm

Ej norrort

För mer information och kontroll av att inga

ändringar skett: Gå in på vår hemsida:

WWW.stockholmskretsen.se Eller ring

Trampluren: Tel: 08 33 53 66 Eller ring

turledaren.

Sön 4 maj Fågelskådning vid Hjälstaviken

(c:a 40 km) Bålsta pendelt, st. 10.00

Ledare: Jan Svensson Tel.: 070- 2334688

Sön 11 maj Brunnsviken och Edsviken runt

(c:a 30 km) Karlbergs pendelt.st. 10.00

Ledare: Eva Nilsson Tel.: 070-6960634

Ons 14 maj Söders kajer och höjder (c:a

20 km) Stockholms södra pendelt.st utg.

Rosenlundsgat. 18.30 Ledare: Ulla-Britt

Yttergren Tel.: 073- 6451622

Sön 18 maj Sandemar (c:a 40 km)

Handens pendelt, st. 10.00 Ledare:

Antoinette Rhein Tel.: 070-5591764

Sön 25 maj Hågelby (c:a 50 km) Huddinge

pendelt.st. 10.00 Ledare: Birgit Holmström

Tel.: 073-4077467

Sön 1 juni Nynäshamn – Västerhaninge

(c:a 50 km) Nynäshamns pendelt.st 10.00

Ledare: Hans Lönn Tel.: 0762-109440

Sön 8 juni Ljusterö (c:a 75 km) Hemfärd

med båt Uppl. Väsby pendelt.st 09.00 OBS!

Ledare: Greta Westermark Tel.: 070-

7372526

Ons 11 juni Ulriksdals slott (c:a 20 km)

Karlbergs pendelt. st 18.30 Ledare: Liv

Henriksen Tel.: 0768-857246

Ons 18 juni Nattcykling i innerstaden (c:a

25 km) Stadshuset 23.00 OBS Ledare:

Magnus Nilsson Tel.: 070-7372526

Ons 25 juni Kvarnholmen (c:a 20 km)

Stockholms södra pendelt.st Utg

Rosenlundsgat.18.30

Ledare: Kästi Krigsman Tel.: 070-6034647

Ons 2 juli I Hasses kvarter (c:a 25 km)

Stockholms södra pendelt.st Utg

Rosenlundsgat. 18.30

Ledare: Hans Lönn Tel.: 0762-109440

Ons 9 juli Utsiktsturen (c:a 20 km) Fem av

Stockholms högsta broar Stockholms södra

pendelt.st Utg Rosenlundsgat. 18.30

Ledare: Leif Lundgren Tel.: 0708-265237

Ons 16 juli Med Eva i innerstaden (c:a 25

km) Stockholms södra pendelt.st Utg

Rosenlundsgat. 18.30 Ledare: Eva Nilsson

Tel.: 070-6960634

Sön 20 juli Årsta Havsbad (c:a 50 km)

Handens pendelt, st 10.00 Bad och Qi-gong

Ledare: Antoinette Rhein Tel.: 070-5591764

Sön 10 aug Mariefred (c:a 45 km) Hemfärd

med båt Södertälje C pendelt.st 10.00

Ledare: Jan Svensson Tel.: 070-2334688

Sön 17 aug Saltsjöbaden (c:a 50 km)

Stockholms södra pendelt.st Utg

Rosenlundsgat. Ledare Eva Nilsson Tel.:

070- 6960634

OBS Strömsholmsresan redan fulltecknad

Lörd.- Sönd. Strömsholms kanal och

Fläckebo-Sätra Brunn -Skultuna. (Två dagar

c:a 50 + 50 km)

23-24/8 Dag Sandart Tel.: 070-4913564

Magnus Nilsson Tel.: 070- 7372526

Sön 31 aug Drevviken runt (c:a 45 km)

Stockholms södra pendelt.st Utg

Rosenlundsgat. 10.00

Ledare: Antoinette Rhein Tel.: 070-5591764

Sön 7 sept Paradiset (c:a 40 km) Älvsjö

pendelt.st 10.00 Ledare Gunvor Hertz Tel.

070-3997818

Sön 14 sept Steninge- Rosersberg (c:a 40

km) Märsta pendelt.st 10.00

Ledare: Jan Svensson Tel.: 070-2334688

Sön 21 sept Antroposofernas Järna (c:a

40 km) Södertälje C pendelt.st 10.00

Ledare: Leif Lundgren Tel.: 0708-265237

Sön 28 sept Drottningholm-Kina slott (c:a

35 km) Karlbergs pendelt. st 10.00

Ulla-Britt Yttergren Tel.: 073-6451622

Sön 5 okt Säsongsavslutning på Lyran (c:a

40 km) Solna pendelt. st. 10.00 Birgit

Holmström Tel.: 073-4077467

Ons 31 dec. Nyårscykling Östra station

10.00 Ledare: Eva Nilsson Tel.: 070-

6960634

UTLANDSTIPSEN:

5/7–12/7 Cykelresa till Italien: Cortina –

Venedig med Prima Travel Ledare.: Magnus

Nilsson Upplysningar och bokning:

www.primatravel.com ell.Tel:031-7238450

1/8–10/8 Cykelresa till Tyskland:

Romantiska Vägen med Sundqvists resor

Upplysningar och bokningar: www.vandringsresor.com

eller Tel.: 020-795095

Medlemmar i Stockholmskretsen får

rabatt på dessa resor. Uppge

medlemsnummer!


Forts

23


Cykling 208 08-04-19 13.44 Sida 24

CYKELFRÄMJANDET LANDET RUNT

Sundsvall

Tis 20 maj Kvarsätt, Nävsta

Cykelvägen till Lillhällom, sedan tar vi av

mot Kvarsätt och tar oss på småvägar till

Nävsta. Startplats: Sporthallen 18.00

Ansvarig: Barbro Elmehög, tel. 070-

3476617

Lör 31 maj Grenforsen Cykelleden mot

Sörnacksta mot Medskogsbron, ned mot

Grenforsen. Medtag egen mat. Därefter åter

Sidsjöhallen. 25 km Startplats: Sidsjöhallen

10.30 Ansvarig: Bengt-Erik Tjernström, tel:

124506

Ons 11 jun Selångerdalen 15 km

Startplats: Sporthallen 18.00

Ansvarig: Sven Lindoff, 070-340 11 40

Sön 15 jun Alnön (kort och lång tur) Längd

korta turen 15 km. Startplats: Sporthallen

09.00 / för korta turen fr Ögrillen 10.30

Ansvarig: Ann-Christin Jonsson och Bo

Sjöberg. tel. 557478

Lör 28 jun Klampenborg

Vi cyklar den fina strandleden mot Kvissleby

över Harabergsbron och mot naturreservatet

Klampenborg. 25 km Startplats:

Sporthallen 10.30 Ansvarig: Sven Lindoff,

070-340 11 40

Tis 1 jul Timrå-Vivstavarv

På fina cykelvägar cyklar vi mot Wifstavarv,

passerar golfbanan och Bogrundet. Vid Y:et

intar vi vårt fika. Åter via Älvens Hus och

EON Arena. Längd c:a 20 km Startplats:

Timrå kyrka 18.00 Ansvarig: Barbro

Elmehög tel 070-3476617

Lör 9 aug Njurunda Landsbygd

Vi cyklar genom landsbygden på mestadels

mindre vägar. Vi tar en lunchpaus vid

Öjestrands golfrestaurang. Därefter går

färden vidare mot Ängom, Källåsen och

Bunsta innan vi åter är tillbaka i

Njurundabommen. Sträckan är lättrampad

med ett och annat motlut på färden. 25 km

Startplats: Perssons Maskiner (fd Konsum

Njurundabommen) 10.30 Ansvarig: Ulla

Hörnell, tel: 301 22

Tis 12 aug Konst runt Sundsvall

Det finns mycket konstnärlig utsmyckning i

Sundsvall. Vi cyklar runt och upptäcker den

offentliga konsten i utemiljön.

Startplats: Sporthallen 18.00 Ansvarig:

Sven Lindoff, 070-340 11 40

Tis 23 sep Vi Cyklar baklänges

Sommarens turer i ord och bild.

Lotteridragning på deltagarlistorna. Vi

bjuder på fika. Plats: WF lokalen,

Nybrogatan 30 19.00

Sörmlandskretsen

LOKALEN - öppen varannan måndag –

ojämn vecka (17 – 18.30) Ring Göran 016

13 26 55 för information Eller kom direkt

till Idunplan/Västergatan, Eskilstuna

VÄLKOMNA!

ESKILSTUNA

Promenadcykling

Onsdagar 7 maj –11 juni

Läs på vår hemsida eller ring så får du

information om var vi cyklar!

SAMLING kl 18.00 vid Cykelfrämjandets

lokal Idunplan/ Västergatan, Eskilstuna.

Medtag fika till dessa cykelturer på ca 2

timmar. NÄRVAROLOTTERI.

Information: Ingrid Brege 016 51 10 38

Lennart Carlson 016 51 43 35

Kjerstin Kvist 016 51 43 42

Kristina Larson 016 262 62

Kerstin Martinsson 016 256 21

Lör 10 maj CYKELNS

DAG, kl 10 – 13, Parken

Zoo, Eskilstuna.

Försäljning och byte av

cyklar. Lämna in din

cykel mellan kl 9 – 10!

Lörd 31 maj CYKEL-

DAGEN/Selaön kl 10 –

13. Alla som cyklar 23

– 30 km får pris – första

pris är en cykel!

Stallarholmens nätverk

bjuder på varm korv m bröd, kaffe, vatten

och banan vid målgång. Försäljning och

byte av begagnade cyklar. Cykeluthyrning

(4st), cykelkartor 40 – 50 kr/st. Miniled 5

km för de yngsta att cykla ”säkert”.

1 maj–30 september Cykelorientering i

Eskilstuna. Information:

Lennart Carlson 016 51 43 35.

1 maj–30 september Cykelorientering

Strängnäs – Stallarholmen. Samprojekt

mellan Cykelgruppen i Stallarholmen och

Strängnäs-Malmby orienteringsklubb. Kartor

kan ex köpas på Apoteket, Bokhandlarna,

ICA, Coop, Preem, Cykelhandlarna,

Intersport m fl. Prisutdelning efter sommaren

med utlottning av Idre veckor bl a.

Information:

Per Anders Andersson 0152 12246.

PROMENADCYKLING 13 och 20 augusti

KATRINEHOLM Promenadcykling

Torsdagar Lyssna på radion eller ring och

hör när vi cyklar! Information: Marie

Björving/ Sven Björving tel 0150 550 91.

Varberg

I år satsar vi på upplevelsecyklingar med

miljöinriktning och med gemensam start,

studiebesök, fika eller nåt! Alla starter är

från Gamlebyskolans parkering kl 18.00

Nyheter för i år: Startavgift 20:- medlemmar,

30:- övriga, barn 10:- Uppvisande av

medlemskort. Försäljning av lotteri blir det

ibland. Dragning på start kort varje månad

Prisutdelning 17.30 följande tisdagar: 3/6,

1/7, 5/8, 2/9, 30/9

Tis 22 april långcykling till Köpstadens

kennel i G.a Köpstad ca 2 mil, ta med fika.

Tis 29 april Räddningstjänsten ca 1 mil.

Tor 1 maj kl 08.00 gökottecykling ca

1mil, ta med fika, därefter båttur till

Skrivareklippan om vädret tillåter.

Tis 6 maj kulturcykling hag- o beteslandskap

vid Skulta o Nedregården ca 1 mil.

Tis 13 maj hemlig cykeltur

Tis 20 maj renhållningsverket ca 1,5 mil

Lö 24 maj cykelbytardag på Torget

10.00-13.00.

Tis 27 maj långcykeltur till Galtabäcks

hamn, ca 2,5 mil ta med fika.

Lör 31 maj cykeltur tillsammans med CF

Halmstad nya cykelvägen Ätran – Fegen

gemensam transport, ta med fika, anmälan

till Lisbet 672129.

Tis 3 juni kulturcykling hällristning i

Apelviken ca 1 mil

Tis 10 juni hemlig cykeltur

Tis 17 juni cykeltur tilll Vareborg för

inköp av jordgubbar och potatis ca1,5 mil.

Tis 24 juni långcykeltur till Derome kryddor

och perenner ca 3,5 mil, ta med fika.

Tis 1 juli kulturcykling Apelviksgården ca

1 mil

Tis 8 juli cykeltur till Södra näs camping

solvärme uppvärmning ca 1,5 mil

tis15 juli hemlig cykeltur

Tis 22 juli cykeltur till ”L.Home” Lunna

gård i Havås ca 2 mil

lör 26 juli cykelbytardag på Torget

10.00-13.00

Tis 29 juli Ateljé Smedjan i Valinge ca 3

mil ta med fika

Tis 5 aug kulturcykling till Himleån vid

Göingegården ca 1 mil

Tis 12 aug hemlig cykeltur med Friskus

Tis 19 aug Galleri Trulsa i Måsarp ca

2,5 mil, ta med fika

Tis 26 aug Monark 100 år, jubileumscykling,

ca 1 mil

Tis 2 sept kulturcykling Brunnsbergs

kyrka-gård-skog ca 1 mil

Tis 9 sept långcykeltur till Gydans ljus

Tvååker ca 3 mil, ta med fika

Tis 16 sept hemlig cykeltur med

överraskning

ons 12 nov Höstmöte Läs mer i HN,

dagboken och vår hemsida www.cykelframjandet.org/varberg

Vetlanda

Tisdagsturerna startar kl. 19.00

Träningsturerna startar tisdagar kl. 18.30

Torsdagsturerna kl. 10.00

Startplats är alltid Torget i Vetlanda

6 maj EN KLASSIKER Grumlan runt (ansv.

Rolf)

6 maj ROSENBORG Hultaby-Myresjö-

Simnatorp. Start kl. 18.30 (ansv. Ingvar o

Jörgen)

11 maj VISINGSÖ heldagstur Föranmälan

krävs till denna tur

13 maj STADSRUNDTUR med VÄXTKRAFT

som mål (ansv. Kent)

27 maj SILKERYD Eckerda-Silkeryd-

Brunnshult. Start kl. 18.30 (ansv. Ingvar o

Jörgen)

3 jun GRÖNDALSTUREN Alarp-Fageräng-

Fifflekull (ansv. Birgit)

3 jun ÄLMESÅS Ekenässjön-Skog-Älmesås.

Start kl. 18.30 (ansv. Ingvar o Jörgen)

10 jun CYKEL- OCH VANDRINGSTUR Vi

besöker Näcksjön och lyssnar på fågelsången

(ansv. Arne)

17 jun SÄSONGSAVSLUTNING Lätt cykeltur

till Landsbro. Samkväm på Lilla Mathuset.

Cykelfrämjandet bjuder. Underhållning av L-

G Flink och Gösta Wahlgren Lotterier (

Kvällsturerna på hösten är alltid på

tisdagskvällar Start från Torget i Vetlanda

18:30

Några goda råd Tag gärna med reservslang

och verktyg om något skulle gå

sönder på din cykel. Dessutom lite fika och

något att dricka. Regnkläder förstås, vädret

kan ju som bekant växla. Cykelhjälm använder

vi förstås i Cykelfrämjandet.

Turerna går i lugnt tempo för att alla ska

kunna vara med.

24 Cykling 2 2008


Cykling 208 08-04-19 13.44 Sida 25


5 aug AHLGRENS BIL Simnatorp-

Snärle (ansv. Rune)

ÖREBRO

12 aug EKOLOGISK ODLING I 5 maj Vi utforskar Brickebacken.

BERGSNÄRLE Vi besöker Almuth Samling vid statyn av Ronnie

Holmqvist (ansv. Irene o Jan) Peterson i hörnet av Hjälmarvägen/

19 aug BRUNNSHULTADAMMEN Rudbecksgatan kl.17.00. Ansvarig M

Uppvisning av Njudungs

som i Margareta.

Brukshundklubb Fika finns att köpa 12 maj Cykelkontroll och egen

(ansv. Ingvar)

cykelvård vid Lasses husvagn i

26 aug STORA PRATTUREN (ansv. Hästhagen. Samling Vasatorget kl

Arne)

17.00. Ansvarig Inge.

2 sept CYKELTIPSRUNDA, start 19 maj Cykelprojekt i Örebro.

18.00–18.30 Grillning vid

Samling Hamnplan kl 17.00.

Föredadammen. Medtag något att Ansvarig Eric Poignant.

grilla. Lotterier

26 maj Vi söker efter guckuskon i

7 sept LADANTUREN, ÖKNA Latorp. Samling vid Karlslunds gård

Heldagstur med lunch och underhåll- kl 17.00. Ansvarig Kerstin och Brittning

Samling vid Alseda kyrka kl. Marie.

10.00 (ansv. Jörgen) Förmiddagsfika 2 juni Karlslundsåsen.Samling häng-

medtas Föranmälan krävs.

bron vid Örnsro kl 17.00 Ansvarig

30 sept CYKELORIENTERING Inge.

Avslutning och utvärdering i

9 juni Gurklisten, start vid Södra

Futurumsalen

station kl. 17.00.Ansvarig M.

7 okt HEM- OCH FRITIDSUTBILD- 16 juni Tipscykling. Samling

NING (Richard Lindqvist) Rund- Hamnplan kl 17.00 Ansvarig M.

vandring på nya Räddningstjänst 23 juni Bangolf i Hästhagen.

Fika

Samling kl 17.00 vid hängbron vid

Förmiddagsturerna start från Örnsro. Ansvarig Kerstin.

Torget i Vetlanda 10:00

30 juni Rynningeviken med korvgrill-

FÖRMIDDAGSTURER

ning. Samling Hamnplan kl 17.00.

TORSDAGAR

Ansvarig Inge.

8 maj VÅRFLÖDE Vi cyklar en runda 7 jul Granhammars gårdsmejeri.

och gör sedan en promenad i Samling vid Gustavsvik kl 9.00 eller

Illharjens omgivningar (ansv. Birgit) Ikeas utgång kl 10.00. Ansvarig

15 maj ALLA BLIR VI ÄLDRE Kerstin och Siv

Järnvägsbanken till Landsbro, där vi 14 jul Hemfjärden runt. Samling vid

besöker Brobygården (ansv. Birgit) Slussen kl 10.00. Ansvarig Kerstin

22 maj HEMLIGT MÅL (ansv. Arne) 11 aug Ekeby Almby av idag.

5 jun LEVANDERS AFFÄR

Samling Hamnplan kl 17 Ansvarig M

Cykelvägen Sjunnen-Holsby och vida- 17 aug Grottor och fornborg vid

re till Alseda (ansv. Inger) Fika finns Skärmarboda. Ansvariga Lennart och

att köpa

Margareta. Anmäl gärna i förväg.

7 aug LOTTAS BLOMMOR Eckerda- Samling vid Svampen kl 10.00 eller

Kättilstorp-Flugeby (ansv. Inger) Mogetorp kl 11.30

14 aug WIKELLAGÅRDEN

8 sept Vi tittar på flyttfåglarna vid

Ekenässjön-Tångerda. J E Bergman Kvismaren. Start 17.00 vid statyn av

blåser i jakthorn (ansv. Birgit) Ronnie Petersson. Se 5 maj.

21 aug Efter en timmas cykling når Ansvarig Inge

vi FRUKTLUNDEN. (ansv. Kent) Telefonnummer till de ansvariga:

28 aug SAMLARNOSTALGI MED Margareta Bäck 019-32 03 26

LOPPIS hos Bernice Nordh

Kerstin Svensson 0582-50637, Inge

Tångerda-Fageräng-Värne (ansv.

Eivor) Obs. Vi går backen vid

Månstorp.

Svensson 019-25 07 82

Kampanjen Säker cykel i Stockholm

Martin Fredberg,

Gamla stans cykel,

justerar bromsar.

Cykling 2 2008

Det var inte så många som kom när Cykelfrämjandet i

Stockholm bjöd in till Säker cykel. Cykelreparatörerna

och -handlarna var positiva till Cykelfrämjandets initiativ

och sade sig gärna ställa upp flera gånger. Vi, som

kom dit, fick mycket ny kunskap om däck lämpade för

Stockholms gator beströdda med glas och stenkross,

och om cykelbelysning, som inte drar så mycket ström.

Vi fick våra cyklar fixade. Till och med till specialpris!

Idén med Säker cykel var god. De som kom var intresserade

av Cykelfrämjandet.

Vi cyklar i lugnt tempo med erfarna ledare. Nytt

för i år är också lite snabbare turer för de som

vill träna inför t ex motionslopp.

Vi tar förstås många sköna raster och njuter av

våra cykelturer!

Senaste nytt om turerna:

www.cykelframjandet.se

Kontaktpersoner

Cykelfrämjandets kretsar

De flesta kontaktpersonerna når du bäst på kvällstid.

BORÅS: Hans Johansson, tel 033-10 79 26

E-post hans.johan@hb.se

EKSJÖ: Göran Landin, tel 0381-173 00

GÖTEBORG: Gunnar Larsson, tel 033-28 45 50

E-post: gunnar.e.larsson@telia.com

Hemsida: www.cykelframjandet.se/goteborg

HALMSTAD-LAHOLM: Lars Green,

tel 035-10 73 72. E-post lars.green@glocalnet.net

Hemsida: www.cykelframjandet.se/halmstad

JÖNKÖPING: Mats Wredenberg

0705-176307 036-176307 E-post:

headcovers1@hotmail.com

Hemsida:www.cfjkpg.3w.se

KALMAR: Göran Sundström, tel 0480-258 78.

E-post berit.sundstrom@telia.com

Hemsida: www.rakredovisning.se/cykelframjandet

KARLSKRONA: Sonnie Nilsson, tel 0455-462 64

E-post:karlskrona.rese@telia.se

KARLSTAD: Eva Carlsson, tel 054-56 57 03

Hemsida: www.cykelframjandet.se/karlstad

E-post karlstad@cykelframjandet.se

LANDSKRONA: Bertie Hansson, tel 0418-411656.

E-post: landskrona@cykelframjandet.se

MALMÖ: Lars Olofsson, 040-19 26 12

E- post: larsochcecilia@hotmail.com

Hemsida: http://www.cykelframjandet.se/malmo

MÖRARP: Britt-Marie Kihlén, tel. 042-715 86

Hemsida: http://hem.spray.se/cf.morarp

NORRBOTTEN (Luleå): Rolf Modigh,

tel 0921-50410 070-6455372

E-post: rolf.modigh@teliasonera.com

NORRKÖPING: Björn Malmström, tel 011-39 12 32

E post: 011391232@telia.com

Jourtelefon: 070-579 14 19

NÄSSJÖ: Hans Åke Johnsson tel 0380-73235.

E-post hansake.jonsson@hotmail.com

CYKELFRÄMJANDET STORSTOCKHOLM (ej norrort):

Anita Henriksson 08-324002 E-post anita.henriksson@dhlt.se

Hemsida: www.stockholmskretsen.se

STOCKHOLM NORRORT: Bengt Kjällström,

08-590 845 76, E-post bengt.kjallstrom@telia.com

Hemsida: www.cykelframjandet.se/norrort

SUNDSVALL: Bengt Erik Tjernström 060-124506

E-post sundsvall@cykelframjandet.org

Hemsida: www.cykelframjandet.se/sundsvall

SÖRMLAND (Eskilstuna): Ingrid Brege,

tel 016- 51 10 38. E-Post ingrid@brege.se

Hemsida:www.cykelframjandet.se/sormland

ULRICEHAMN Jan-Åke Claesson 0321-166 53

VARBERG: Ingrid Larsson tel 0340-67 56 75.

E-post ingrid.ksl@gmail.com

Hemsida http://cykelframjandet.se/varberg

VETLANDA: Eivor Lindquist, tel 0383-76 16 80

E-post eivor.lindquist@telia.com

Hemsida www.cykelframjandet.se/vetlanda

VÄNERSBORG: Sture Furbo, tel 0521-683 57

E-post sture.furbo@hotmail.com

VÄSTERÅS Rolf Mellqvist, tel 021-18 34 66

E-post mellqvist.r@telia.com

ÖREBRO: Kerstin Svensson, tel 0582-506 37

http://www.cykelframjandet.se/orebro

E-post hugghult@telia.com

ÖRNSKÖLDSVIK: Anders Berglund,

tel 0660-798 11E-post: anders.berglund@ornfrakt.se

ÖSTERSUND: Mait Adsten, tel 063-12 32 51

E-post e-post jan.adsten@telia.com

SMÅLANDSDISTRIKTET: Arne Lindquist, tel 0383-761680.

E-post eivor.lindquist@telia.com

SKÅNEDISTRIKTET: Kjell Kihlén, tel 042-715 86

25


Cykling 208 08-04-22 11.50 Sida 26

CF-SHOPEN

BESTÄLL SÅ HÄR

Tänk på att det är förskottsbetalning som gäller!

här beställer och betalar du:

Kryssa för önskad vara på sidan och skicka in hela sidan eller

en kopia inkl kupongen till Cykelfrämjandet, Box 47, 250 53

Helsingborg. Glöm inte att tydligt skriva namn, adress och

telefonnummer i kupongen. Samtidigt betalar du in beloppet

till plusgiro 5 78 53-4 och även där är det viktigt att du skriver

avsändare så vi kan pricka av. När betalningen kommit in

på vårt konto levererar vi varorna så att du har dem inom 9

arbetsdagar förutsatt att varan finns på lager. Skulle en

produkt vara tillfälligt slut får du räkna med en något längre

leveranstid. Vi kontaktar då dig per telefon så var noga med

att uppge rätt telefonnr. dagtid.

Om du returnerar varor var noga med att bifoga alla

kontouppgifter med returförsändelsen så sätter vi in pengarna

på ditt konto.

OBS! Inga extra avgifter tillkommer, fraktfritt.

Medlemmar har 20% på allt utom reavaror.

Reservation för prisändringar.

Svenska cykelkartor

Medlemmar drar själva av rabatten på 20%

❏ Cykla i Skåne, södra delen 180 k

❏ Cykla i Skåne, norra delen 180 kr

❏ Cykla och vandra i Blekinge 90 kr

❏ Fyra turer runt Varberg 80 kr

❏ Glasriket och Rottnen runt 75 kr

❏ Höglandstrampen 70 kr

❏ Kronobergstrampen 65 kr

❏ Rusken runt 50 kr

❏ Skagern runt 50 kr

❏ Slöjdleden 50 kr

❏ Åsnen runt 80 kr

❏ Ölandsleden skala 1:100 000 80 kr

❏ Gotland – guidehäfte inkl. karta 110 kr

❏ Gotlandskarta skala 1:100 000 100 kr

❏ Cykelkarta Ulricehamn 60 kr

❏ Cykel- & Turistkarta Storgöteborg 250 kr

❏ Cykelspåret i Bohuslän 50 kr

❏ Örebro län – Bergslagsrundan, Kilsbergsrundan,

Tivedsrundan, ett paket 50 kr

❏ Fyra turer runt Eskilstuna 80 kr

❏ Upptäck Eskilstuna 100 kr

❏ Mälardalen–atlas över mälarregionen 1:90000 140 kr

❏ Mälardalen–Cykelturer på Selaön 60 kr

❏ Cykelleder Toresund 60 kr

❏ Cykel- & Turistkarta Storstockholm 280 kr

❏ Cykla i Stockholms City 80 kr

❏ Storstockholmskartan 110 kr

❏ Stockholm på cykel 300 kr

❏ Alla dessa cykelpromenader i

Stockholmstrakten 250 kr

❏ Cykelguide till Uppland, 14 turer 220 kr

❏ Dalarna – Siljansleden 70 kr

❏ Dalarna – Fäbodleden med MTB-leder 50 kr

❏ Dalarna – Mountainbike-leder i Säfsen 30 kr

❏ Gästrikland/Hälsingland – Cykelturistkarta 90 kr

❏ Cykelkarta Hälsingland 290 kr

❏ Örnsköldsviks Naturguide

med utflyktskarta 250 kr

❏ Cykelspåret längs ostkusten 220 kr

❏ Cykelspåret, engelsk översättning 50 kr

Vi har massor

av bra grejor!

www.cykelframjandet.se

26

Namn

Adress

Postnr Ort

Tel dagtid

KUPONG

Medl nr

❏ Vill bli medlem. Lägger till medlemsavgiften 250 kr på betalningen.

Födelseår Tel

❏ Vill ej bli medlem. Betalar ord pris.

OBS! Kansliet är

stängt från den 23

maj t.o.m. 8 juni och

då kommer inga

leveranser att ske.

Beställ i god tid!

Skånekartor. Två

delar, södra och

norra.

Cykelguide

Uppland

Naturguide

Örnsköldsvik

Utländska kartor

Bikeline-serien

❏ Heerweg – Ochsenweg,

Viborg – Hamburg, tysk 200 kr

❏ På cykel rundt om Limfjorden 200 kr

❏ Östersöruten 200 kr

❏ Berlin – Köpenhamn, tysk 180 kr

SJÄLLAND

❏ Roskilde Amt 140 kr

❏ Storströms Amt 150 kr

❏ Fyn Langeland–Ærö 200 kr

❏ Nordsjälland 200 kr

❏ Sydsjälland 200 kr

JYLLAND

❏ Sönderjylland 120 kr

❏ Viborg 140 kr

❏ Århus 130 kr

❏ Vejle 120 kr

❏ Ribe 120 kr

❏ Sydjylland 200 kr

❏ Nordjylland 200 kr

❏ Östjylland 200 kr

❏ Västjylland 200 kr

❏ Overnatning i det fri 170 kr

❏ Bornholm 200 kr

❏ Åland 125 kr

❏ Helsingfors 100 kr

ESTLAND

❏ Estonian Travelguide, eng. 125 kr

❏ Estonian Cycle Routes, eng. 100 kr

Böcker

❏ Att cykla är nödvändigt

Kåserier av Eric Sandström.

50 kr

❏ Älskade Cykel Cykelns

historia i ord och bild. En fin

present. Pocket 150 kr

❏ Sykkelturer i Oslo 100 kr

Cykling 2 2008

✄- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -


Cykling 208 08-04-22 11.50 Sida 27

✄- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

CF-SHOPEN

PRIS med porto Ej medl./medl.

❏ Vaude regnjacka

med eVENT membran

Mycket lätt (240 g) vind- och vattentät

cykeljacka med mycket hög

andningsförmåga. S och XL i färg

Fire, M och L i färg gul.

Storl ❏ S ❏ M, ❏ L ❏ XL

Pris: 2.200 kr/1.760 kr

❏ Vaude skoöverdrag

Vattentätt skoöverdrag i kort

version, kardborre bak. Storlek ❏

33-38, ❏ 39-43

Pris 250 kr/200 kr

❏ Vaude Escape

Allround cykelregnjacka med

bra andningsförmåga.

Kapuschong i kragen.

Färg: Röd

Storlek: ❏ S, ❏ M, ❏ L.

Pris: 1.200 kr/960 kr

❏ Reelight -

fast sken

Mer synlig och

säker, dag som

natt. Inga batterier

behövs. Enkel

montering

Pris:

400 kr/320 kr

❏ Vaude Regnhätta

Att sätta utanpå cykelhjälmen.

❏ Röd, ❏ Gul ❏ Svart

Pris: 140 kr/112 kr

❏ Cykelhandskar Bra ventilation och

grepp. Storlek: 8, 9, 10, 11

Pris: 350 kr/280 kr

❏ Blinkpedaler

För dig som vill synas bättre

i mörkret

Pris 200 kr/160 kr

❏ Boots-in-a-bag

Torra fötter när det regnar. Tar liten plats,

når upp till knäet.

Storl ❏ 36-39/40, ❏ 40/41-44, ❏ 44

Pris 275 kr/220 kr

Bra grejor till medlemspriser! Allt ryms inte på

dessa sidor. Däremot på www-cykelframjandet.se

❏ Vaude Långa regnbyxor

Med avtagbara hängslen

Storl ❏ S

Pris 1.350 kr/1.080 kr

2 Spray Pants, utan hängslen

Storl ❏ M ❏ L ❏ XL

Pris 900 kr/720 kr

3 Fluid Pants, utan hängslen

Storl ❏ M ❏ L

Pris 800 kr/640 kr

❏ Vattentät sadelväska

för det mest nödvändiga, 5 l.

Klickfäste

Pris 850 kr/680 kr

❏ Sitt varmt

och skönt

Värmande

sadelskydd,

❏ blått eller

❏ rött

Pris 200 kr/160 kr

❏ Tunna Cykelinnerbyxor

Med skön vaddering.

Färg: Svart.

Storlek Dam: ❏ 38,

❏ 40, ❏ 42, ❏ 44, ❏

46.

Storlek Herr: ❏ M,❏ L,

❏ XL, ❏XXL

Pris: 380 kr/304 kr

❏ CTV 25 ÅR

Jubileumsskriften om CTV

under 25 år. A5-format

och med ett uppslag för

varje CTV-vecka. Helt i färg.

Pris 70 kr.

Cykling 2 2008

Beställ den nu!

Priser Pris icke medlem/medlem

Blinkpedaler 200 kr/160 kr

Boots-in-a-bag 275 kr/220 kr

Butterfly 350 kr/280 kr

Cykelljus Reelight 400 kr/320 kr

EarBags S, M, L 90 kr/72 kr

Första Förband 250 kr/200 kr

Förvaringspåsar 200 kr/160 kr

Hjälmlås 50 kr/40 kr

Kitchen Kit 230 kr/184 kr

Klädpåsar S 100 kr/80 kr

Klädpåsar L 160 kr/128 kr

Korgskydd 110 kr/88 kr

Liten tvålask 40 kr/32 kr

Luftsadel Classic 450 kr/360 kr

Luftsadel Sport 480 kr/384 kr

Neoprenpåsar XS 85 kr/68 kr

Neoprenpåsar S 90 kr/72 kr

Neoprenpåsar M 95 kr/76 kr

Neoprenpåsar L 100 kr/80 kr

Resehandduk 1 S 160 kr/128 kr

Resehandduk 1 L 280 kr/224 kr

Resehandduk 2 S 150 kr/120 kr

Resehandduk 2 L 270 kr/216 kr

Ryggsäck/Midjeväska 320 kr/256 kr

Sadelskydd i äkta fårskinn 190 kr/152 kr

Värmande sadelskydd,

blått eller rött 200 kr/160 kr

Köksbalja 5 l 210 kr/168 kr

Köksbalja 10 l 230 kr/184 kr

Reselakan i siden 600 kr/480 kr

Tvättlina, klädnypefri 100 kr/80 kr

Hjälmmössa

med vindtätt membran 240 kr/192 kr

Hjälmmössa 200 kr/160 kr

Regnjacka med

eVent membran 2200 kr/1760 kr

Regnbyxor 1350 kr/1080 kr

Korta regnbyxor 700 kr/560 kr

Hjälmregnhätta 140 kr/112 kr

Cykelkeps 90 kr/72 kr

Skoöverdrag 250 kr/200 kr

Ortlieb bakväska i

vattentät Cordura 1900 kr/1520 kr

Ortlieb framväska i

vattentät Cordura 1700 kr/1360kr

Ortlieb styrstångs- väska,

i vattentät Cordura 950 kr/760 kr

Vaude bakväskor med

regnskydd 1000 kr/800 kr

Vaude framväskor

med regnskydd 900 kr/720 kr

Vaude styrstångsväska

med regnskydd 750 kr/600 kr

Coverboots REA 175 kr/175 kr

Pannband REA 50 kr/50 kr

Rånarluva REA 60 kr/60 kr

Snusnäsduk REA 50 kr/50 kr

GRATIS MATERIAL

Sänds endast inom Sverige. Kan även

finnas gratis på din turistbyrå.

Expavg o port: 1 st 25 kr, 2-5 50 kr och

6-10 75 kr.

❏ Astrid Lindgren-leden ❏ Smålandsleden

❏ Camping Sverige 2008 ❏ Göta

Kanal Karta Cykelvägarna Söderköping

- Motala och Karlsborg - Sjötorp

❏ Österlen med cykelslinga

❏ Göta Kanal -resemagasin

❏ SVIF–Vandrarhem ❏ Tre rundturer i

Örebro

❏ Umeleden ❏ Upplev

Vindelälvsleden på cykel ❏ Halland-

Cykelleder i din egen takt

❏ Fyra Hörn– Rügen, Bornholm,

Swinoujscie och Sydöstra Skåne

27


Cykling 208 08-04-22 12.28 Sida 28

Cykla är lycka!

Grusvägar luktar på ett särskilt

sätt. Dom tar små omvägar

förbi bergknallar och skogsdungar.

Ofta dammar de och man får

se upp för de största groparna och

lösgruset i vägkanten. Grusvägar

inbjuder både till samtal med färdkamraten

och till ett stilla filosoferande

under ensamtrampandet. Ändå

kan det vara en oändlig lättnad att

komma ut på en asfalterad väg efter

några kilometer på en gropig och

sönderregnad grusväg. Då, om inte

förr upptäcker man att olika vägbeläggningar

sjunger på olika sätt

under cykeldäcken.

En lutning, som i bil är knappt

märkbar, blir högst påtaglig när man

cyklar, antingen som ett arbetskrävande

motlut eller som en ljuvligt

vilsam utförslöpa att njuta av. Det

kan kännas som en välförtjänt belöning

efter en knogig uppförsbacke

att bara få rulla. Eller att komma i lä

efter en vindpinad sträcka.

Den egna kroppen blir alltings

mätare när man cyklar. Baken

ömmar efter några avverkade mil.

Axlar och armar blir lätt vidbrända i

obarmhärtigt solgass. Regnet känns

Välkommen till Trollhättan-Vänersborg

arrangör av CykelTurismVeckan 2007

Cykla Linnéleden 7 mil och/eller Trollhättan-Vänersborgsleden 8 mil

Info & bokning av cykelpaket www.visittrollhattanvanersborg.se

28

extra blött. Att kämpa i motvind får

ögonen att tåras.

Sett genom bilfönstret är varje landskap

doftlöst. Precis som på film. I

bilen luktar det alltid bil, oavsett

årstid och var man än färdas.

Landskapet man färdas genom på

cykel fäster i minnet på ett helt annat

sätt. Den fysiska upplevelsen av att

med egen muskelkraft betvinga landskapets

topografi går på djupet.

Glädjen över att få ta i rejält, flåsa

och känna sin benstyrka ger påtagliga

kroppsminnen liksom fartvinden i

öronen och svetten i pannan.

Oväntade möten av skilda slag - en

fluga i halsen eller en humla i ögat

kan förorsaka en dikeskörning.

Andra glädjeämnen: kontrasterna

mellan solhetta och skuggsvalka.

Vägrenens blomsterprakt. Fåglalåten,

ljudet av rinnande vatten,

vindens sus i höga trädkronor. Alla

dofterna som slår emot en. Skogen

doftar helt annorlunda än den feta

åkermyllan i jordbrukslandskapet.

Betesmarken har sin doft. Och insjölandskapet

och havsbandet har sina

egna dofter. ATT CYKLA ÄR

LYCKA! ELLEN WENNERSTEN

Cyklar på

vissa tåg

i sommar!

Även den här sommaren, 15/6–17/8, kommer SJ att

ta med cyklar på tågen. Dock bara på vissa tåg och

bara vissa sträckor, bl a Stockholm-Malmö,

Stockholm-Göteborg, Stockholm-Karlstad, Stockholm-

Uppsala. Ev blir det flera sträckor men det var inte

klart vid pressläggningen. Alla fakta finns på sj:s

hemsida, www.sj.se Biljetten för cykeln kostar 100 kr

och man kan bara ta den från ändstation till ändstation.

Fyra cyklar får plats i varje tåg!

Cykel på tåg kan man också få på Panoramatåget,

som kanske får tillstånd att köra Stockholm-Göteborg

under veckoslut. Svenska Tågkompaniet, med trafik

bla i Dalarna, provkörde i april ett nytt snabbtåg. Det

kommer från Norge och där får man ta med cyklar.

Om trafiken blir avreglerad i Sverige och konkurrensen

blir fri på banorna väntar ljusa tider för oss cyklister.

Men än är inget bestämt! BERTIL KARLÉN

Cykling 2 2008

Snabbtåg som tar

med cyklar kan blir

verklighet om...


Cykling 208 08-04-21 13.31 Sida 29

Cykla till Holland

Utsökta handbyggda cyklar från

Holländska Koga Miyata. Utrustade

med ”allt” och byggda för semesterpackningen.

Komplettera gärna med

campingutrustning från Vaude.

Åby Cykel & Motor AB

Frölundagatan 62 • Mölndal

Tel. 031-87 47 70 • www.abycykel.se

CYKLA I EUROPA

2008

CYKELPAKET BO PÅ HOTELL

Cykla på egen hand i Holland. Till fiskebyar

och slott, längs kanaler och bäckar.

Pris: fr.1.560/p. 3–5 d. Helpension.

CYKLA OCH BO PÅ KANALBÅT

Båten färdas längs vattendragen. Cykla i

grupp med engelsktalande guide från

Amsterdam till Brügge, längs Donau eller i

Holland, där väderkvarnar, gårdar, små

byar och kanaler kantar din väg.

Pris: fr. 7.133/p. 8 d. Helpension

CYKLA LÄNGS TULPANFÄLT

(apr-maj)

Pris: fr. 3.980/p. 4-d paket.

Helpension.

Vi hjälper dig med hela resan!

Flyg, buss eller egen bil.

www.resebyransaffle.se

Tel: 0533-148 90

Världsarvet HÖGA KUSTEN

och sagornas ÅDAL!

Cykla i det unika landskapet på

slingrande vägar med hisnande utsikteroch

små pittoreska fiskelägen.

Att cykla längs Ångermanälvens stränder

ger en tur som är rik på minnesmärken

av historia och kultur.

Cykelpaket 4-5 nätter, halvpension,

hyrcykel, kartor och

båttur till Ulvön.

Vi ordnar även vandringspaket


Höga Kusten och

turridning på

islandshästar.

Tel: 0611-790 25

info@resklara

www.resklara.se

FOTO: skane.com © sydpol.com

Cykla i ...

Moseldalen

...genom små trevliga

vinbyar och vingårdar.

Övernattning på ”Gasthaus”

eller hotell, frukost & middag,

transport av bagage mellan hotellen,

vinprovning samt båttur på Mosel.

Cyklar finns att hyra.

För information

Tel.0503-219 00

info@queentravel.com

www.queentravel.com

Cykling 2 2008

Cykla i Skåne

Cykelkartor på vattentåligt papper

med separat folder som beskriver ett

åttiotal turförslag i det skånska landskapet.

Finns att köpa hos närmsta

turistbyrå i Skåne eller direkt online på

www.skane.com/cykla

Åsnen runt

på 4 dagar

Cykla 14 mil runt vackra sjön Åsnen.

Till stor del på bilfria vägar.

Tid Maj - september

Pris 1 795 kr Vuxen, del i dubbelrum

795 kr Barn, 6-12 år

Ingår 3 Övernattningar

3 Frukost

3 Smörgåspaket

Cykel (ej barn) + hjälm

Färdhandlingar

Bokning Alvesta Turistbyrå

Tel. 0472-152 55

29


Cykling 208 08-04-22 12.35 Sida 30

Cykelpaket - Södra Öland

5 dagars cykeltur med

fyra övernattningar och

tre lunchpaket. Karta

och vägvisning, entré

till Eketorpsborg mm

Bokning: 0485-560 600

eller info@olandsturist.se

PACKA LÄTT PÅ RESAN!

Regnkläderna från Nya Zeeland har

allt. De har silkeskänsla, skrynklar

inte, andas och är vindtäta. Inga

fogningar gör dem lätta att rulla ihop.

Vikt jacka/ byxor ca 300 gr.

Packa rätt – packa lätt!

Cykeljackan har en förlängning bak

och är specialsydd för oss. Dragsko i halsen, midjan och

nertill. Cykeljackan finns t ex i vårens modefärger; guldgul

och lila, men även som röd, blå och neongul. Vi har också

anoraks med huva och ficka fram (blå, röd el svart).

BILDER, PRISER OCH INFORMATION PÅ:

www.cykla.net cfm Svensk Rese Service

CYKELPAKET I EUROPA

Cykla i PROVENCE, TOSCANA, KROATIEN,

på IRLAND, vid BODENSJÖN

eller längs MOSEL

NYHETER!

”BOAT & BIKE” i Holland, Tyskland och

Kroatien

Även cykelpaket i SVERIGE

På vår hemsida finns flera förslag.

Cycling Sweden

www.cyclingsweden.se

cycling.sweden@swipnet.se

Telefon/fax: 0150 – 550 91

Cykla på egen hand

i Frankrike, Österrike och Tyskland!

Förbokade hotell,

bagagetransport,

frukost eller

halvpension

www.locafrance.se

tel 0340-653920

30

Etapper 25-90 km

lättcyklade och

krävande turer.

Cykel kan hyras

Cykling 2 2008

SMÅLÄNDSKA HÖGLANDET

◆ Höglandstrampen – 35 mil cykelled

◆ Upplev våra ängar, stenrösen, röda stugor,

sjöar och många vackra vyer!

◆ Boka ett paket, 3–7-dagars, eller cykla

på egen hand – beställ vår cykelfolder

med karta!

Höjdpunkter. I Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö

och Vetlanda. På Småländska höglandet!

Höjdpunkter

Tel 0381-103 00 · www. hoglandets-turism.se

Cykelresor 2008

9-dagars bussresor inkl. 8 hotellövernattningar

med halvpension, cykelhyra, reseledare m.m.

BODENSJÖN RUNT

7/6, 5/7, 6/9. fr Karlstad-Göteborg-Helsingborg.

Vi cyklar 4/5 dagar med möjlighet att besöka

Mainau, Lichtenstein m.fl.

CYKLA LÄNGS MOSEL

31/5 fr Svinesund-Göteborg-Helsingborg.

28/6 fr Stockholm-Jönköping-Helsingborg.

19/7 fr Grums-Mariestad-Jönköping-Helsingborg.

9/8 fr Karlstad-Åmål-Göteborg-Helsingborg.

Vi cyklar 19 mil från Trier till Koblenz på 5 dagar.

Läs mer på vår hemsida eller begär program !

Grums 0555-130 15 www.gruppresor.se

FOTO: DZT H.P.MERTEN

FOTO: FOCAL FOTO & ANEBY TURISTBYRÅ


Cykling 208 08-04-19 13.45 Sida 31

klaralvsbanan.se

CYKELÄVENTYR

Cykelpaket: (Individuell / Familj

/ Grupp turer - Boende - färdbeskrivningar

- bagagetransport – m.m.)

Cykeluthyrning

villahotel.org

Munkfors

Ransäter

Turistbyrå

Cykling 2 2008

Munkfors 2008

Ransäter

WWW.SWEDISHCYCLING.SE

Villahotel Klarälven

Nära Klarälvsbanan

i Munkfors

www.villahotel.org

Tallbacksvägen 6d - 684 30 Munkfors - Tel 0563-516 00

SKULPTURHUSET

MUNKFORS

Öppet: 24/6-22/8

Tis-fre kl 12-16

Övr. tid enl.

överenskommelse

Munkfors/Ransäter Turistbyrå

Tel 0563-54 10 81

munkfors.se

ERLANDERGÅRDEN

i Ransäter

minnesgård

barndomshem

folkskola

Sommarutställning

”Trasmattor - till vardag & fest”

17 maj-15 aug.

Tage Erlanders födelsedag

högtidligh. söndag 15 juni

Öppettider:

15 maj-15 aug

tisd.-sönd. 10-17, månd. stängt

16/8-15/9 sönd. kl 12-16.

Övrig tid efter överenskommelse

Café, utställningar, butik, konferens.

Tel: 0552-301 03.

www.varmland.nu/erlander

Hjärtligt välkommen att bo

hos oss!

RUM

STUGOR

MINIGOLF

4-bäddsstugor med möblerade altaner

Enkel/Dubbelrum.

Konferenser-Danser-Idrottsläger

m.m.

Kapellvägen 26 - Munkfors

Tel 0563-501 30

mfkonferenscenter.se

Tallåsvägen 12, Munkfors

Tel 0563-54 10 81

Boka gärna online: munkfors.se

Evenemangsprogram2008

24/5 Wolfland spring meet - 6-8/6 Ransäterstämman - 20/6 Värmlands

stora midsommarfirande - 20, 21, 25, 27, 28/6 Värmlänningarna - 2-6/7

Bälgspel vid landsvägen - 18/7 Lars Winnerbäck - 26-27/ Internationell

hundutställning - 1/8 Packmopedsturnén - 9/8 Antik och samlarmässan

- 16/8 Höstmarknad.

Augusti

September

Oktober

* Arrangemang * Konferens * Värdshus * Bröllop * Museer * Stugby

Tel 0552-303 43. varmland.nu/ransater

”Vi samlar, artbestämmer

och lagar till en måltid med

delikata skogssvampar”

Svampskolan

Monica Swenson, Leg. Svampkonsulent

monica.svamp@tyfonmail.se

Tel: 0563-54 10 81, 0730-29 53 27

Boka online munkfors.se

Munkfors Hotel

Öppet hela året

RUM

LUNCHBUFFE

SOLARIUM

Munkerudsvägen 6, 684 32 Munkfors.

Tel 0563-522 35

www.munkforshotel.com

ETTSTYCKELEVANDE

BRUKSHISTORIA

100 m från Klarälvsbanan

Öppet: 1/6-14/9

Tis-sön kl 10-16

Måndagar stängt

Tel: 0563-500 03

hembygd.se/varmland/munkfors

Boende och

aktiviteter i en alkoholfri

miljö. Uthyrning av

cyklar och kanoter.

Ransbergs Herrgård, 684 93 Ransäter

ransberg.se, ransberg@nsf.scout.se

Tel 0552-302 39

31


Cykling 208 08-04-19 17.55 Sida 32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!