Skapande skola - Västerås kulturcentrums

kulturcentrum.vasteras.se

Skapande skola - Västerås kulturcentrums

Skapande skola - med elevernas skaparkraft i centrum

Förslag och idéer inför läsåret 2011/2012


Innehåll Skapande skola

Allmän info

Arenor

Bild och form

Film och media

Kulturarv

Litteratur

Musik

Scenkonst

2

..................................................................................................................................

s. 2

s. 3

s. 4

s. 10

s. 13

s. 16

s. 18

s. 19

Bilder:

Gaudi-Magik med

Joaquín Rosell,

Skapande med Berit

Mannberg och

Gunnar Forsman,

AWAKE, Foto: Norbert

Starzynski

Nycirkus med Gycklargruppen

TRIX,

Dreja hos Juttamik

- med elevernas skaparkraft i centrum

Nu för år 1-9!

Skapande skola är regeringens satsning på samverkan mellan skolan och kulturlivet.

Syftet är att långsiktigt integrera kulturen som en del av lärandet. Med hjälp av dessa

medel pågår just nu projekt på praktiskt taget alla högstadieskolor i Västerås med fokus

på elevers eget skapande i samverkan mellan skola och kulturliv. Exempel på projekt är

nycirkus och medeltida lajv, samarbeten med konstnärer, filmprojekt och uppsättning av

teater-, dans- och musikalföreställningar tillsammans med professionella kulturarbetare.

Helst bör projektet ha utvecklats av skolan och kulturaktören tillsammans. Som inspiration

sammanställer Västerås kulturcentrum ett antal idéer och förslag från kulturlivet. Skolan

kan också låta sig inspireras av Skapande skola-projekt som pågår på andra skolor just nu.

Tidsplan för Skapande skola

inför läsåret 2011-2012

5 april – inspirationsträff för skola och kulturliv

14 april - utbudsdag med skapande skola-marknad

15 maj - sista anmälningsdag för skolorna

Maj - beslut från Kulturrådet

slutet av maj/början av juni - styrgruppen beslutar

8 juni - skolorna meddelas om fördelning

Alla datum med reservation för ändring!

Kontaktuppgifter

Styrgruppen för Skapande skola, sammankallande:

Conny Ström, strateg pedagogiska nämndernas stab,

conny.strom@vasteras.se, 021-39 18 25

Samordnare för Skapande skola:

Carolina Avelin, kultursekreterare Västerås kulturcentrum,

carolina.avelin@ vasteras.se, 021-39 23 66

.................................................................................................................................

Arenor

På arenorna får eleverna möjlighet att visa upp vad de

arbetat med inom skapande skola.

Arena för litteratur

Västerås Litteraturfestival

Festivalen är öppen för skolor och allmänhet och elever år

1-9 från hela Västerås är välkomna att bidra med uppläsning

av texter, textutställningar eller annat som har koppling till

litteratur. Alla skriver väl i skolan? Så utnyttja tillfället att

skicka in texter och få uppleva dem i ett större sammanhang!

Det går förstås bra att blogga på Skrivande skolabloggen

under hela året, eller följa skolornas olika projekt. Där finns

även skrivtips och boktips för både elever och lärare, och

möjlighet att få respons på texter.

Kontakt: Annelie Salminen, skrivarpedagog,

0730-574 574, ord@anneliesalminen.se,

www.skrivandeskola.wordpress.com

Arrangörer: Västerås kulturcentrum, Annelie

Salminen, mfl.

Arena för musik

Högstadieskolornas Låtskrivarfestival!

Succén fortsätter! Festivalen är ett samarbete mellan

Västerås kulturskola, Högstadieskolornas musiklärarnätverk,

Västmanlandsmusiken, IDA, P4 Västmanland samt

Västerås Konserthus och är en låtskrivartävling för elever

från Västerås högstadieskolor.

Varje deltagande skola bidrar med varsitt bidrag och två

jurymedlemmar till de gemensamma föreställningarna

som får en proffsig inramning på Västerås Konserthus. Det

blir två föreställningar dagtid reserverade för deltagande

skolor. På kvällen följer en föreställning för allmänheten då

juryn avslöjar vem vinnaren är.

Vill din skola vara med?

Anmälan görs under höstterminen och planeringen sker

under året inom Högstadieskolornas musiklärarnätverk.

Info/bokning: Peter Bladh, 021-39 30 80,

peter.bladh@vasteras.se

..................................................................................................................................

Bilder:

Västerås Konserthus, Foto: Emil Atak

Högstadieskolornas Låtskrivarfestival!

3


.................................................................................................................................

Förslag och idéer

Bild och Form

NUVA

är ett nätverk för yrkesverksamma konstnärer som bland annat

arbetar med pedagogiska kurser för skolorna. Vi har kompetenser

inom en rad områden som måleri, skulptur, teckning, textil, text,

demokratiövningar, mm. Vi jobbar gärna ämnesövergripande.

Välkommen att ta kontakt!

Konstnärliga kurser i NUVA:s regi:

Hej konst!

Alevtina Kuzub

Årskurs 4-9

Min kurs ”Hej konst” går ut på att ge eleverna möjlighet

finna lusten och att uttrycka sina känslor i målningar.

Eleverna skall lära sig mer om mångkulturell konsthistoria

och konststilar. De får lära sig färgernas samspel med

musik och komposition. Skolans utsmyckning och vernissage

är resultatet. Syftet med kursen är att få eleverna att

öppna sig och uttrycka sina känslor. Få lust att skapa konst

och visa sin kreativitet i olika konstformer. Målsättningen

med kursen ”Hej konst” är att finna möjligheten att

- Bättre förstå andra och sig själv, bli mer intresserad av

mångkulturella verksamheter.

- Skapa intresse att gå på konstmuseer och konserter.

- Växa som människa i det allt mer mångkulturella samhället.

- I samarbete med andra lära sig både att se, höra och göra.

En lektion 40-60 minuter för varje träff. Det går åt 5-10

träffar för att genomföra projektet, men helst 10-15.

Det bör inte vara mer än 15 till 20 elever samtidigt.

Bäst är att få arbeta i en bildsal, men ett vanligt klassrum

med vatten i närheten går bra. Salen får inte vara för liten

då man behöver utrymme för att få plats med alla målningar.

Det måste finnas lite större bord i salen. Vanligt

material för bildämne behövs.

Kontakt: Alevtina Kuzub, 070-617 83 01,

alevtina.kuzub@telia.com

www.alevtinakuzub.com

.................................................................................................................................

Ekologisk lek och gestaltning

Berit Mannberg och Gunnar Forsman

Upp till och med årskurs 6,

i tillämpliga delar till årskurs 9

En ekologisk näringskedja ger här inspiration till lek fylld

av skratt, glädje och nya kunskaper. Genom att ikläda

sig olika huvor, som konstnärerna tar med till skolan, får

eleverna gestalta olika arter i näringskedjan. Det gäller

sedan att fånga så många byten (vissa av kamraterna) att

man uppnår överlevnad, men samtidigt att man ser upp

för predatorerna (andra kamrater), så man inte själv blir

ett byte. Näringskedjan som för närvarande spelas, är

sparvhök – entita – frostfjärilslarv – björklöv – nedbrytare.

Ytterligare arter finns runt denna näringskedja.

Som del två i projektet finns konstnärligt skapande med

eleverna, på temat natur och biologisk mångfald. Tillverkade

konstalster kan sedan visas i en utställning eller

Bilder:

Hej konst! med Alevtina Kuzub

Ekologisk lek och gestaltning med Berit Mannberg och

Gunnar Forsman

Asköviken, Foto: Emil Atak

utsmyckning på skolan. Genom att använda sina känslor

i leken förstärks inlärningen av hur en näringskedja

fungerar. Eleverna får en introduktion till ökad miljömedvetenhet.

Målsättningen är att ge inlevelse och kunskap om naturen,

och att skapa intresse för kreativt skapande och hantverkskunnande.

Denna kurs kan dessutom med fördel

kombineras med elevers besök till Naturskolan Asköviken.

Kursledarna har återkommande kontakter med Naturskolan

för erfarenhetsutbyte.

Ett arbetspass bör vara minst 60 minuter långt. NUVA:s

arbetstidsberäkning används, det blir billigare per timme,

ju fler timmar i rad som skolan bokar in.

Enbart leken kan genomföras under en timme, men vi

rekommenderar några återkommande tillfällen för att få in

de olika rollerna. Det konstnärliga skapandet kan varieras

från några få timmar och uppåt, beroende på vilken nivå

skolan vill lägga sig på. Om projektet utmynnar i en

utsmyckning på skolan, behövs flera återkommande träffar

per grupp. 15-20 elever rekommenderas.

Konstnärerna tar med all utrustning för den ekologiska

leken. I det konstnärliga skapandet överenskoms med

skolan vilket material som behövs. Leken kan bedrivas i

gymnastiksal, rymligare lekrum, eller utomhus. Konstnärligt

skapande kan ske i de lokaler skolan förfogar över.

Ledare: Berit Mannberg och Gunnar Forsman.

Vi arbetar tillsammans i detta projekt.

Kontakt: 070-399 80 61,

berit@forsman-mannberg-konst.nu

gunnar@forsman-mannberg-konst.nu

www.forsman-mannberg-konst.nu

Utställning – Utsmyckning

Berit Mannberg och Gunnar Forsman

Årskurs 1 – 9

Eleverna får göra en utställning eller utsmyckning till

skolan, under konstnärens ledning. Projektets utformning

diskuteras fram utifrån elevernas och lärarnas behov och

önskemål. Olika material kan användas.

Eleverna arbetar i en process och får vara med från skiss

till färdigt resultat. De görs delaktiga i skolans arbetsmiljö.

Eleverna får arbeta med sitt kreativa skapande. De jobbar

mot målet att få visa upp sitt arbete för skolan, för andra

elever, för föräldrar, med flera.

Ett arbetspass bör vara minst 60 minuter långt. NUVA:s

arbetstidsberäkning används, det blir billigare per timme,

ju fler timmar i rad som skolan bokar in.

Eftersom projektet är flexibelt, så kan detta varieras.

Bestäms i dialog med skolan. Förslagsvis 15-20 elever.

Genomgång görs med skolan i varje enskilt fall.

Ledare: Berit Mannberg och Gunnar Forsman.

En av oss, eller bägge, det är valfritt.

Kontakt: 070-399 80 61,

berit@forsman-mannberg-konst.nu

gunnar@forsman-mannberg-konst.nu

www.forsman-mannberg-konst.nu

Demokratiövningar

Berit Mannberg

Upp till år 6, i tillämpliga delar t o m årskurs 9

Vi gör övningar med eleverna, där de själva får agera i olika

roller. Övningarna utvecklas i nära samarbete med elever

och lärare. Rollerna förstärks av utrustning som konstnären

tar med till skolan. Några har makt att bestämma, andra

måste lyda. Därefter diskuterar vi. Hur kändes det att ha

makt? Hur kändes det att vara kuvad? Får man växa på

andras bekostnad? Vad kan vi vinna på att utjämna makthierarkierna,

i klassrummet, i vårt land, i världen?

Vi arbetar på temat jämställdhet. Övningarna går ut på

att bryta mönster där pojkarna är i en grupp för sig, och

flickorna är i en grupp för sig. Genom att blanda grupperna

på olika sätt, och göra enkla samarbetsövningar i nya

konstellationer, kan vi minska betydelsen av invanda

genusmönster. Vi tränar de tystlåtna barnen med kreativa

metoder att ta för sig mera och våga hävda sig i gruppen.

Med stegvis uppbyggda övningar är det möjligt att stärka

barnens självkänsla. Samtliga övningar kombineras med

färg och form. Material och tekniker kan varieras. Eleverna

arbetar med sin självbild och med sina relationer till

kamraterna. Övningarna ska ge ökad medvetenhet om

samarbetets förutsättningar.

Elevernas empati ska öka, och det kreativa skapandet

ska stimuleras. De jobbar mot målet att utvecklas på ett

personligt plan.

Ett arbetspass bör vara minst 60 minuter långt. NUVA:s

arbetstidsberäkning används, det blir billigare per timme,

ju fler timmar i rad som skolan bokar in.

Eftersom projektet är flexibelt, så kan detta varieras. 3-5

träffar kan vara ett riktvärde. Förslagsvis 6-10 elever åt

gången. Ingen speciell lokal behövs. Materialkostnad

tillkommer, avgörs från fall till fall.

Ledare: Berit Mannberg. Vid 2 ledare, även

Gunnar Forsman.

Kontakt: 070-399 80 61,

berit@forsman-mannberg-konst.nu

gunnar@forsman-mannberg-konst.nu

www.forsman-mannberg-konst.nu

Galleri K:s skolverksamhet

Johnny Molton, Gunnar Forsman

Årskurs 1 – 9

Klasser kommer till Konstnärsföreningens galleri kl 9-11

vardagar (eller måndagar andra tider). Eleverna upplever

och samtalar om utställningen, och får teckna/måla en bild

utifrån något av utställningens konstverk, under ledning

av konstnär från NUVA/Konstnärsföreningen.

Syftet är att vidga elevernas syn på konst och att stimulera

deras vilja att ta del av gallerikonsten i samhället. Genom

att sätta ett eget skapande i relation till ett konstverk på

galleriet, kan eleverna lockas att tillverka egna bilder på

nya sätt.

Ett arbetspass bör vara minst 120 minuter långt. NUVA:s

arbetstidsberäkning används, det blir billigare per timme,

ju fler timmar i rad som skolan bokar in. Antal träffar

är valfritt. Fler träffar ger fördjupning. Förslagsvis 15-20

elever åt gången.

Materialkostnad tillkommer. Kursledarna ordnar allt material.

En eller två ledare, valfritt.

Kontakt: Johnny Molton, 0706-29 88 99,

johnny.molton@gmail.com

Gunnar Forsman, 070-399 80 61,

gunnar@forsman-mannberg-konst.nu

Kombinera text och bild

Gunnar Forsman

Årskurs 5 – 9

I förenklad version även tidigare årskurser

Eleverna får skriva en text på ett tema. Det kan vara

något de själva upplevt, eller en fiktiv historia. De ska

först beskriva händelsen, sedan göra ett omdöme om den.

Därefter ska de göra en bild till sin berättelse. Bilden ska

väcka intresse att läsa deras text. En rubrik ska sättas

som förstärker både text och bild. Om fakta används måste

man kolla sin källa noga. Man kan förstås göra sin bild

först och skriva en text till den sedan. Under hela processen

förs diskussioner med eleverna. Elevernas alster samlas till

en gemensam trycksak. Trycksaken delas exempelvis ut i

skolan och till föräldrar.

..................................................................................................................................

Bilder:

Skapande med Berit

Mannberg och

Gunnar Forsman,

Asköviken och

Galleri K

Foto: Emil Atak

4 5


Bilder:

“Kameliont”, Skapande

med konstnär Unna Katz,

Skapande och Abstrakt-

Konkret med Joaquín

Rosell

6

.................................................................................................................................

Eleverna får en förståelse för hur text, bild och rubrik ska

samverka, för att vara intressant. Målet är att eleverna ska

öka sin förmåga att kommunicera ett arbete.

Minst 60 minuter. Eftersom projektet är flexibelt, så kan

detta varieras. Omkring fem träffar kan vara ett riktvärde.

Fler träffar ger större fördjupning.

Förslagsvis 15-20 elever. Ett vanligt klassrum fungerar bra.

Vanligt material för bild behövs.

Ledare: Gunnar Forsman, konstnär och skribent.

Vid 2 ledare, även Berit Mannberg, konstnär.

Kontakt: 070-399 80 61

berit@forsman-mannberg-konst.nu

gunnar@forsman-mannberg-konst.nu

www.forsman-mannberg-konst.nu

Vikingatid

Berit Mannberg

Upp till årskurs 6

Steg 1: Vi har en järnsmidd ”vikingagrill” som tillverkats

av en dansk smed med stort intresse för vikingatiden.

Grillen är en kopia av original från vikingatid. Denna typ

av grill kunde användas både i båtarna under färd och på

land. Vi tillreder någon tidstrogen rätt på grillen och äter

tillsammans. Vi samtalar om tidstypiska material, och

berättar en del sägner om gudar och hjältar.

Som steg 2 får eleverna måla/teckna/slöjda/skriva utifrån

sådant de fascineras av från vikingatid. Materialet sammanställs

till en temautställning på skolan.

Syftet är att eleverna genom eget skapande ska få en ökad

inblick i vikingatiden. Målet är att få inlevelse och känsla

för en viktig period i Nordens historia, och att få uttrycka

detta i en avslutande utställning.

Längd på lektionstimmar kan varieras, inte för korta pass.

Antal träffar kan varieras, beroende på upplägg.

Ca 15 elever. Vid steg 1, gärna några fler. Vid steg 2, gärna

några färre.

Grillen används utomhus (skolgård eller närmiljö).

Målning/teckning och slöjd i lämpliga skollokaler. Normal

utrustning för hantverk.

Ledare: Berit Mannberg. Vid 2 ledare, även

Gunnar Forsman.

Kontakt: 070-399 80 61,

berit@forsman-mannberg-konst.nu

gunnar@forsman-mannberg-konst.nu

www.forsman-mannberg-konst.nu

Konst = Forskning i färg- och

formspråket

Joaquín Rosell

Upp till årskurs 6

Konceptet för de flesta teman inom ”Laborativ Bild” kan

anpassas till barnens åldersnivå upp till åk 6 och användas

i samklang med det aktuella arbetet i klassrummet.

Temat och uppläggningen för verksamheten bestäms

tillsammans med läraren.

Vi arbetar i klassrummet med bildskapande på ett sådant

sätt att arbetet kan tolkas och utvecklas vidare med de vanliga

språkformer som barnen har till hands i skolvardagen, dvs.

skolämnena. Det finns alltid ett moment av överraskning

och förundran i denna verksamhet, vilket leder barnen till

att ta reda på hur saker och ting egentligen förhåller sig,

dvs. forska.

Se på några exempel på teman på www.laborativbild.se.

Att ge barnen en positiv konstupplevelse med en mersmak

av nya frågeställningar.

En dubbeltimme kan vara ett minimum men i vissa fall

kan det vara bra att ha en rast mellan arbetspassen.

Antal elever per arbetspass kan varieras utifrån behoven

..................................................................................................................................

Bilder:

“Hjärta”, Skapande med konstnär Unna Katz

Skapande med Joaquín Rosell

och målen, halvklass är förstås en idealisk gruppering,

särskilt med de äldre barnen. Arbetet ska ledas av klassläraren

och konstnären tillsammans. Utom vid speciella

projekt brukar det inte behövas annat material än det som

vanligtvis finns i skolan.

Kontakt: Joaquín Rosell, 021-41 30 41,

073-985 55 50, offbild.rosell@swipnet.se

www.laborativbild.se

Gaudi-Magik

Joaquín Rosell

Det händer spännande saker på många plan, inte minst inom

matematiken, när man krossar kakel och porslin och sedan

blandar bitarna och sätter ihop dem på ett nytt sätt.

Vi ska arbeta med inspiration från en del av Gaudis verk i

Barcelona, i vilka kakelmosaik spelar en framträdande roll. Jag

utgår också från mina egna konstverk.

Kontakt: Joaquín Rosell, 021-41 30 41,

073-985 55 50, offbild.rosell@swipnet.se

www.laborativbild.se

Abstrakt-Konkret

Joaquín Rosell

Vi använder oss här av ett utställningsmaterial, olika pussel

och arbetsmoment med färgat papper i A-format. Med

utställningen och arbetsmaterialet som grund ska barnen

experimentera med det abstrakta formspråket och den

underliggande geometriska strukturen som kan upptäckas

i den föreställande konsten.

Kontakt: Joaquín Rosell, 021-41 30 41,

073-985 55 50, offbild.rosell@swipnet.se

www.laborativbild.se

Måla med konstnär Unna Katz

Det personliga bildspråket

År 1-9

Vi äger alla rätt till den kreativa kraften. Nyfikenhet att

prova utan att veta. Tillit att utföra utan att kunna. Alla

kan skapa utifrån sig själva.

Längd: 80-60 min x 2

Max antal: 20

Lokal: hos er

Kontakt: Unna Katz, 070-322 61 04,

unnakatz@msn.com

Måla en gemensam bild

Med konstnär Unna Katz

År 1-9

Kreativiteten väcks upp hos var och en i ett eget skapande

vilket är en förutsättning för den gemensamma bilden.

Bilden får sedan pryda skolan.

Materialet är akrylfärg på duk i måttet ca 100x100 cm.

Längd: 180 min, inkl 20 min rast

Eller, 80 min + 100 min vid 2 tillfällen

Max antal: 14

Kontakt: Unna Katz, 070-322 61 04,

unnakatz@msn.com

Utsmyckning som kreativt

skapande

Med konstnär Unna Katz

År 1-9

Vad skulle kreativt och konstnärligt behövas på er skola.

I elevsamverkan skapar vi en utsmyckning. I en kreativ

.................................................................................................................................

Bilder:

Gaudi-Magik och elevarbete med Joaquín Rosell

Skapande med konstnär Unna Katz

7


Bilder:

Skapande med konstnär Unna Katz

Keramik hos Juttamik i krukmakeriet på Vallby friluftsmuseum

Labbild, Västerås konstmuseum

8

..................................................................................................................................

process uttrycker alla elever en unik underbar liten del

som sedan bildar en helhet tillsammans. Konst är inte

fint eller fult , konst är ett personligt språk som vi alla har

rätt till. Utifrån de förutsättningar som väljs av material

och tekniker samverkar vi till en praktisk, genomförbar

lösning. Utsmyckningen pryder skolan, synliggör elevers

arbeten över lång tid, övar demokratiskt ansvar i det offentliga

skolrummet.

Kontakt: Unna Katz, 070-322 61 04,

unnakatz@msn.com

För lite mer info om NUVA på nätet, besök gärna:

http://nuvablog.wordpress.com/

Tack från oss i NUVA!

___________________________________________________

Keramik hos Juttamik

i krukmakeriet på Vallby

friluftsmuseum

Jutta Björkqvist, keramiker

År 1-9

I krukmakeriet på Vallby friluftsmuseum där jag arbetar

med min egen keramik håller jag också kurser. Under flera

år har jag haft kurser för barn under skollov. Det är roligt

att ha barn och ungdomar som elever. De är nyfikna på

materialet och har oftast inte någon erfarenhet av drejning.

Att dreja är en urgammal hantverkstradition som levandehålls

av ett fåtal. Mitt mål är att fler ska få upp ögonen för

tekniken och få större förståelse för vilken erfarenhet det

krävs för att skapa bruksföremål på drejskivan. Det är en

fantastisk möjlighet för eleverna att genom deltagandet i

Skapande skola” få prova på keramik.

Kursdeltagarna får prova på att dreja under handledning

och även prova på att kavla och bygga med lera. Elevernas

saker kommer sedan att brännas och glaseras innan de är

klara för avhämtning. Keramiken blir bruksföremål som

kan användas på riktigt.

Ett alternativ kan vara att arbeta individuellt med drejningen

och med ett gemensamt arbete i form av kakelplattor som

sedan fogas samman till en enhet. Hur kursen slutgiltigt

utformas får vi komma överens om tillsammans.

Jag kan ta emot grupper under hela läsåret.

Längd: 2 tim (120 min)

Max antal: 10 elever i taget

Kontakt: Jutta Björkqvist, Juttamik,

Krukmakeriet Vallby friluftsmuseum,

021-30 05 70, 0730-77 58 87, juttamik@telia.com

www.juttamik.se

Västerås konstmuseum

Här följer exempel på sju olika Skapande Skola projekt som kan

genomföras i samarbete med Västerås konstmuseum.

Konstlabbet

För alla skolår, anpassas och utformas efter ålder

Klassen/grupperna arbetar i en konstnärlig process med

ett tema. Projektets tema och innehåll utformas utifrån

skolans/arbetslaget eller en referensgrupp med elevers egna

idéer. Västerås konstmuseum planerar arbetet tillsammans

med skolan.

Upplägg: Del I: Under höstterminen planeras arbetet

i nära samarbete med skolans arbetslag och gärna en

elevgrupp. Konstområde väljs ut, (samtidskonst, performance,

design, film etc). Denna fas är viktig för att sedan

kunna integrera projektet på ett bra sätt i skolarbete och

schema. Anpassas efter elevernas ålder och skolans önske-

Bilder:

Västerås konstmuseum:

Labbet, Elevarbete,

Konstpedagog Mikael

Reuter,

Karlsgatan 2

..................................................................................................................................

mål. Eleverna besöker konstmuseet, träffar konstpedagog

och börjar fundera över projektinnehållet.

Del II: Projektveckor eller upprepade besök. Nära samarbete

och planeringsmöten mellan konstmuseum och skola och

på allas villkor.

Del III: Projektet kan avslutas med dokumentation, redovisning

eller event där eleverna presenterar sitt arbete.

Omfattning: Beroende av skolans förutsättningar uppdelat

på de tre faserna: 1. Förberedelse/planering,

2. Genomförande, 3. Uppföljning/avslut.

Kontakt: Mikael Reuter, 021-39 24 13,

mikael.reuter@vasteras.se

Shahla Mohebbi, 021-39 17 84,

shahla.mohebbi@vasteras.se

Agnetha Lindström, 021-39 24 14,

agneta2.lindstrom@vasteras.se

Design och recycling - Kreativ

skapande återvinningslabb

För alla skolår, anpassas och utformas efter ålder

I konstens och formgivningen finns många exempel på

konstnärer och formgivare som återanvänt olika material

och skapat nya verk av gamla saker, ”ready-mades”. Idag är

miljö- och resurstänkande en förutsättning i formgivning

av olika produkter och något som många konstnärer

förhåller sig till i sin konst.

I denna recyclinglabb får eleverna möjlighet att diskutera

och fundera över hur vi använder våra resurser, slit och

släng, konst, föremål och miljö. I labbet arbetar eleverna

med egna ”ready-mades” med återvinningsmaterial och

olika teman. Det kan vara skulptur, design - smycken,

kläder, heminredning som skola och elever kommer fram

till tillsammans med konstmuseets pedagog.

Upplägg: Del I: Konstpedagog Mikael Reuter från Konstmuseet

möter först lärarlaget för att gemensamt planera

ramarna, schema och genomförande.

Del II: Eleverna möter Mikael Reuter vid t ex tre till fyra

tillfällen alternativt under en workshopvecka/workshopdag

på konstmuseet och på skolan. Det första tillfället består

av en diskussion om resurser, miljö och konst/formgivning

med utgångspunkt i ett stort bildmaterial. Tillfälle två till

fyra består av elevernas eget skapande i workshop tillsammans

med Mikael Reuter. Om möjligt arbetar eleverna med temat

skolan mellan dessa tillfällen.

Del III: Slutligen diskuteras elevernas arbetsprocess och

eleverna presenterar sitt arbete i modeller och projektbeskrivningar

vid ett event och i utställningsform.

Omfattning: Ht eller vt. Schemat läggs i samarbete mellan

skolan och konstmuseet. 1 klass/tillfälle x 3-4 tillfällen

alternativt heldagar.

Kontakt: Konstpedagog Mikael Reuter,

021-39 24 13, mikael.reuter@vasteras.se

Agnetha Lindström, 021-39 24 14,

agneta2.lindstrom@vasteras.se

Redaktion: KONST

För skolår 6-9

Tillsammans skapar eleverna ett magasin eller en plats på

nätet om och med konst. Vad är konst, hur skriver man

om konst? Utgångspunkt blir konsten som eleverna kan

möta i Västerås, offentlig konst, gallerier och verksamma

konstnärer i staden. I Konstmuseets utställningar kan

eleverna följa uppbyggnaden av en utställning, möta konstnärer,

skriva och illustrera, göra intervjuer, recensioner,

faktaartiklar, konstfrågesport. Elevernas fantasi sätter gränser

för vad Redaktion: KONST kan innehålla.

Upplägg: Arbetet planeras i nära samarbete med skolans

arbetslag och gärna en elevgrupp. Upplägg, omfattning, upprepade

besök under en hel termin eller temadagar/veckor

planeras. När strukturen och planen är lagd genomförs arbetet.

Eleverna får av konstmuseets pedagoger olika ingångar till

konst och bildspråk samt till journalistik och grafisk formgivning,

I projektet kan biblioteket vara en samarbetspartner.

Det huvudsakliga arbetet i projektet består av elevernas

eget kreativa arbete med att planera och genomföra arbetet

med konstmagasinet. Arbetet läggs upp i nära samarbete

med konstmuseets pedagog och skolans arbetslag och följs

regelbundet upp. Delar kan kanske genomföras i skolans

ordinarie verksamhet t ex i svenska eller bild, men de stora

delarna sker exempelvis under temadagar och avslutningsvis

under en temavecka.

Slutligen presenterar eleverna sitt färdiga konstmagasin

som sprids via eleverna, skola, museum eller nätet.

Omfattning: Beroende av skolans förutsättningar uppdelat

på de tre faserna: 1. Förberedelse/planering,

2. Genomförande, 3. Spridning av färdig produkt.

Kontakt: Shahla Mohebbi, 021-39 17 84,

shahla.mohebbi@vasteras.se

Skapande skola för särskolan

- Konstlabbet

För särskolans alla skolår

Ett skapande skola projekt anpassat för elever med särskilda

behov inom särskolan, alla år. Grupperna arbetar i

en konstnärlig process tillsammans med en konstpedagog.

Arbetet planeras och genomförs i nära samarbete med

skola/arbetslag.

Bakgrund: Västerås konstmuseum har tidigare samarbetat

i skapande processer med särskolan och daglig verksamhet.

Ett exempel är ett Kärleksprojekt med Wenströmska särgymnasiet

där ”Tycka om – kärlek” var den gemensamma

nämnaren. Ett annat är Skapande skola tillsammans med

Sofiaskolan under vt 2011.

Upplägg: Samtal och dialog och inspiration utifrån allas

möjligheter kring konstbilder på konstmuseet och eget

skapande arbete i olika uttrycksformer är grunden.

Tema och upplägg samt omfattning planeras i nära samarbete

med arbetslag/skola. Projektet bör röra sig över en längre tid

med upprepade besök där eleverna känner sig hemma och

blir trygga och förtrogna både med konstmuseets pedagoger

och i lokalerna. Syftet är att ge eleverna möjlighet att uttrycka

sig på olika kreativa sätt med olika material.

Omfattning: Beroende av skolans förutsättningar kan

projektet göras mer eller mindre omfattande.

Kontakt: Agnetha Lindström, 021-39 24 14,

agneta2.lindstrom@vasteras.se

Elixir – MÖTE

För skolår 7-9

Elixir är en kortfilm i regi av Babak Najafi baserad på

Alejandro Leiva Wengers Novell med samma titel. Filmen

handlar om fyra förortskillar som en dag får tag på en läsk.

Efter att ha druckit den ändrar de utseende, blir mesiga

och vågar inte planka på t-banan längre. Elixir tar på ett

ironiskt sätt upp fördomar och rasism. Den är en utmärkt

utgångspunkt för arbete om våra värderingar. Filmen kopplas

till MÖTE. Eleverna får diskutera och reflektera över sin

egen bildvärld med bl a reklam och media i samtiden, tillsammans

med konstpedagog Mikael Reuter. Arbetet och

diskussionerna fokuserar på bilden av genus och värderingar.

Ett skapande skola projekt med rubriken Elixir

- MÖTE fortsätter med elevernas eget kreativa skapande

arbete kring tematiken. Elevernas arbete kan leda till performance,

filmarbete eller annat bildskapande.

Upplägg/Omfattning: Beroende av skolans förutsättningar

uppdelat på de tre faserna: 1. Förberedelse/planering,

2. Genomförande: Film, samtal, övningar, eget skapande,

3. Sammanfattning/redovisning.

9


Kontakt: Mikael Reuter, 021-39 24 13,

mikael.reuter@vasteras.se

Shahla Mohebbi, 021-39 17 84,

shahla.mohebbi@vasteras.se

Agnetha Lindström, 021-39 24 14,

agneta2.lindstrom@vasteras.se

Profilbilder - Porträtt - Vem är

jag, vem är du?

För alla skolår

Idag finns många av oss på Facebook med profilbilder.

Historiskt har olika personer avporträtterats av konstnärer.

Vad berättar de olika bilderna om oss och hur vill vi

framställas? Ett skapande skola projekt kring profilbilder

och porträtt fokuserar kring bilden av mig och dig. Hur

kan man berätta vem man är, i bild, i symboler eller med

färg? Projektet utgår från eleverna som provar olika sätt

att presentera sig själv i bild – kanske även kopplat till ord

eller andra uttrycksformer. Arbetet planeras nära tillsammans

med skola, elever och konstmuseets pedagoger.

Upplägg/Omfattning: Beroende av skolans förutsättningar

uppdelat på de tre faserna: 1. Förberedelse/planering,

2. Genomförande, 3. Uppföljning/avslut.

Kontakt: Mikael Reuter, 021-39 24 13,

mikael.reuter@vasteras.se

Shahla Mohebbi, 021-39 17 84,

shahla.mohebbi@vasteras.se

Agnetha Lindström, 021-39 24 14,

agneta2.lindstrom@vasteras.se

Konst är…

För skolår 1-5

Vad konsten är och kan vara finns vitt skilda åsikter om.

Ett bra sätt att hitta sitt svar är att dela de erfarenheter

man bär mellan varandra i gruppen. I ett skapande skola

projekt Konst är… undersöker gruppen tillsammans vad

konst är och kan vara för dem under en sammanhängande

period. Olika uttrycksformer och material kan användas,

tid avsätts för reflektion utifrån konst- och kulturpedagogiska

perspektiv. En viktig del i arbetet är dokumentationen.

Upplägg/Omfattning: Beroende av skolans förutsättningar

uppdelat på de tre faserna: 1. Förberedelse/planering,

2. Genomförande: samtal, övningar, eget skapande,

3. Sammanfattning/redovisning.

Kontakt: Shahla Mohebbi, 021-39 17 84,

shahla.mohebbi@vasteras.se

Agnetha Lindström, 021-39 24 14,

agneta2.lindstrom@vasteras.se

Snabbanalysmetoden

Upplev konst som rena “da vinci Koden” med

“Snabbanalysmetoden” Under ledning av Konstvetaren

Fil. mag Mats David Ranaxe

Tänk att få uppleva hur det är att faktiskt se och förstå hur

konst är uppbyggt och att kunna göra en tolkning som man

själv förstår är trovärdig. Tillsammans i en grupp gör vi

analyser och våra egna tolkningar av konstverk ur historien

som är helt okända för oss med min metod som är anpassad

efter dagens informationsteknik. Några laptops, en iphone,

eller två, och en skolklass, är vad som behövs och vi kommer

alla att samarbeta som en grupp, under ledning av mig, i

en mycket intensiv och spännande jakt mot klockan.

Kontakt: Mats David Ranaxe,

mats.david.ranaxe@me.com

www.ranaxe.se

10

................................................................................................................................

Förslag och idéer

Film och Media

Visa film på Elektra!

Eleverna tar över biografen för en dag och arrangerar en

eller flera offentliga filmvisningar.

Eleverna lär sig arbeta som entreprenörer med de arbetsuppgifter

som förekommer på en biograf. Det kan vara

filmsättning, marknadsföring, ekonomi mm. Projektet

leder till att lärare och elever får kontakt med de aktiva på

biografen och en ökad insikt i vad som sker på en biograf.

Arbetet som leder fram till filmvisningen består av fem

möten med bions personal och planeringsarbete för klassen

däremellan. Detta beräknas ta cirka två till tre månader.

Kontakt: Börje, 0701-40 50 14,

borje@elektrabio.se

Redovisa med film

Tobias Johansson

Över Två och en halv timmars tv-tittande per dag var

snittet hos befolkningen 2009. Vanligtvis klipps det i dessa

filmer och inslag var fjärde sekund. Detta leder till att TVtittaren

bombarderas med över två tusen bilder per dag.

Lägg där till streaming på nätet samt dator- och TV-spel

så ökar antalet bilder vi exponeras för ytterligare. Har vi

kunskapen att själva välja vad vi vill påverkas av?

Jag heter Tobias Johansson arbetar som producent. Jag har

jobbat med TV och video i tio års tid och i mitt arbete

ingår det att producera bilder som ska påverka mottagaren

av det budskapet som ska förmedlas. Fördelen med att

använda film som media är möjligheten att förstärka ett

intryck genom att balansera bild och ljud.

Kursuppläggen är uppdelade i ungefär en fjärdedel teori

och resten praktisk övning.

Mina förhoppningar är att jag ska ge eleverna de nycklar

som behövs för att själva kunna redovisa på detta sätt

när kursen är färdig. Personligen tycker jag att film är ett

utmärkt sätt att aktivera både höger och vänster hjärnhalva

när man skal lösa de problem som uppstår under arbetets

gång. Kärnan i arbetet är inte målet utan resan dit och

hur gruppen lär sig jobba med de nya rollerna som varje

individ får befatta sig med. Här följer några förslag på hur

kurserna kan utformas. Med tanke på att fler skolor går

åt “en-till-en” skolor så kan även kurserna utformas till

att ge eleverna kunskap över de mediaverktyg som finns i

datorerna. Kursen/kurserna anpassas efter era behov.

Kontakt: Tobias Johansson, 021-48 00 500,

0735-15 67 38, tobias@stinghouse.se

www.stinghouse.se

1. Reportage

Kursen kommer behandla de ämnen som berör eleverna

i vardagen. Såväl samhällsengagerande ämnen som konsumentärenden.

Syftet med reportagekursen är att förlänga samhällskunskapen

genom att ge eleverna de berättarverktyg som

behövs för att granska vardagen i sina liv.

Målsättningen är att eleverna själva skall finna de vägar

och kanaler för att kunna göra objektiva bedömningar i

samhället och hitta stöd för deras egna teorier. Kursen får

ses som ett sätt att redovisa med hjälp av film.

De ämnena kursen jobbar nära med är i huvudsak:

Svenska, samhällsorienterade ämnen, bild, teknik.

Övriga ämnen faller dock lätt in här med beroende på det

ämnet man väljer att redovisa om.

Längd: Varje träff innehåller 2 lektionstimmar.

Antal kursträffar: Kursplanen bygger på minst

6 st träffar.

Antal elever per kurs: max 9

2. Filmkurs

Från små eller inga kunskaper alls kommer eleverna att

skapa en berättelse med hjälp av eget skrivet manus och

storyboard till en slutprodukt på cirka 5 minuter.

Syftet är att få en grundläggande utbildning i att skapa

film och använda verktygen det innefattar. Efter genomförd

kurs skall eleverna ha förståelse i hur sambandet

mellan filmning och klippning berättar den historien som

de vill berätta. Kursen får ses som ett sätt att redovisa med

hjälp av film.

De ämnena kursen jobbar nära med är i huvudsak:

Svenska, samhällsorienterade ämnen, bild, teknik.

Längd: Varje träff innehåller 2 lektionstimmar.

Antal kursträffar: Kursplanen bygger på 9 st

träffar.

Antal elever per kurs: max 12

3. Reklamfilm

I reklamfilmen är det viktigt att ta fram en målgrupp och

anpassa innehåll, såväl bildspråket som budskapet, till

rätt mottagare. Syftet med kursen är att ge eleverna en

förståelse om vad reklamfilm säger till konsumenterna.

Målsättningen är att efter den genomförda kursen skall

deltagarna ha en grundläggande vetskap om vad reklamfilmer

säger. Deltagarna skall kritiskt kunna granska de

bilder de överösas med dagligen.

Kursen får ses som ett sätt att redovisa med hjälp av film.

De ämnena kursen jobbar nära med är i huvudsak:

Svenska, samhällsorienterade ämnen, bild, teknik

Längd: Varje träff innehåller 2 lektionstimmar.

Antal kursträffar:Kursplanen bygger på minst

6 st träffar.

Antal elever per kurs: max 12

4. Elevens vardag

I en dokusåpa liknande berättelse ska eleverna här göra en

historia om en dag på skolan.

Efter ett planerat inspelningsförlopp kommer dagen presenteras

och visa vilka konflikter som uppstår i en skola

Syftet med filmen är att på detta sätt beskriva de tankar

och värderingar en elev går igenom under en skoldag.

Efter genomförd kurs ska eleverna kunna använda kamera

och redigering som verktyg för att kunna berätta en historia.

De ska också få ökad förståelse för hur deras beteende

påverkar de andra klasskamraterna. Kursen får ses som ett

sätt att redovisa med hjälp av film.

De ämnena kursen jobbar nära med är i huvudsak:

Svenska, samhällsorienterade ämnen, bild, teknik.

Längd på lektionstimmarna.

För att kunna möjliggöra den här kusen behöver skolan

avsätta heldagar. Kursen passar under temaveckor.

Alternativt fungerar kursen under 6 träffar á 160 min.

Antal kursträffar: Kursplanen bygger på 3 st

träffar.

Antal elever per kurs: max 16 st

5. Musikvideo

Från en färdig låt kommer eleverna att bildsätta en berättelse

och beskriva känslan i musiken.

..................................................................................................................................

Bilder: Elektra Folkets Bio i Västerås

Skapa film-bilder

11


.................................................................................................................................

12

Syftet med kursen är att skapa en brygga mellan musiken

och filmen samt att visa samspråket mellan bild och ljud

Efter genomförd kurs ska eleverna kunna använda kamera

och redigering som verktyg för att kunna berätta en historia

utan att använda dialog. Kursen får ses som ett sätt att

redovisa med hjälp av film.

De ämnena kursen jobbar nära med är i huvudsak:

Svenska, samhällsorienterade ämnen, bild, teknik, musik.

Längd: Varje träff innehåller 2 lektionstimmar.

Antal kursträffar: Kursplanen bygger på 8 st

träffar.

Antal elever per kurs: max 12

FILM I SKOLAN

Jan Herdevall - Medialärare

Förslag på filmidéer i år 4-9

1. Presentationer av sig själva

Bygger på frågor: Vem är du? Familj? Tycker du om? Rädd

för? Gör dig glad? Hobby? Det bästa du vet? Det värsta?

Vill du bli när du blir stor? Var tycker du bäst om att vara?

Eleverna gör storyboards. Eleverna jobbar i grupper men

får varsin liten filmsnutt själva i varje film. Om t.ex. gruppen

består av 4 st. blir filmen 4 delar med var och en. Man sätter

sist ihop filmen och får en bra presentation av alla i klassen.

År 4

Fotograferar varandra. Ritade bilder efter svaren på

frågorna. Fotar av eller scannar. Lägga in i dator. Jobba i

grupp. Redigera. Lägga på ljud: Speakerröster, musik och

effektljud. Läggs ihop till ett bildspel om klassen.

År 5

Fotograferar. Barnen gör ett storyboard med text som svar

på frågorna ovan. De pratar in sin text först. Därefter fotograferar

de varandra i olika miljöer så det passar till texten.

Lägga in i dator, speaker, ev. effektljud och musik.

År 6

Filmar. Eleverna gör en storyboard med text som svar på

frågorna ovan. Därefter filmar de varandra och talar in ett

svar i sänder medan de filmar. De filmar i olika miljöer

och bakgrunder. Lägger in i dator, redigerar, ev. lägger på

musik och effektljud i efterhand.

År 7-9

Filmar, fotar och tecknar. Mer avancerat ju äldre elever.

Längre filmer. Storyboard. Eleverna jobbar i grupper men

slutresultatet blir varsin liten film om varje elev.

2. Sagor eller egna berättelser

År 4

Jobba i grupp. Eleverna skriver egna sagor eller använder

färdiga sagor. De gör en storyboard och delar upp texten.

Går att göra som radioteater eller film.

Radioteater:

Turas om att läsa in texten. Lägga på effektljud (egna ), ev.

musik (egen).

Film:

Eleverna ritar bilder av huvudpersonerna till sagan och

klipper ut dem. Lera går också att använda. De ritar och

målar bakgrunder.

Läser in texten. Fotar berättelsen med figurerna. Redigerar.

Lägger in musik och effektljud.

Passar bäst i årskurs 4-6.

Tid: 1-3 dagar beroende på förberedelser,

tekniktillgångar och längd på film (bildspel).

År 7-9

I förväg: Skriva egna berättelser om ett visst tema. Välja ut

en/grupp eller klass.

Jobba i grupp eller hel klass. Göra filmer om berättelserna.

Storyboards. Regissör, skådespelare. filmare, ljud, musik,

ljus, ev. speaker, scripta, kulisser, rekvisita, smink och

redigering.

3. Musikvideo

Från år 4-9

Eleverna gör egna låtar i grupp. Antingen i förväg eller

med hjälp av mig. Spelar in. Därefter filmar de efter storyboards

de jobbat med.

Lägger in materialet i datorer och redigerar. Enkelt i år 4,

mer avancerat i år 9. Ev. i samarbete med musiklärare.

Syfte: Som tidigare och att musik tillkommer.

Här är samarbetet och att komma överrens snabbt, bra

träning för eleverna.

4. Instruktionsfilm

Ex: Laga punktering, en maträtt och recept, baka bröd

eller bullar, berättar om ett annat land, arbeten som föräldrarna

har, hur något fungerar, något tekniskt i skolan

(raketen).

Jobba i grupp. Storyboard. Filma eller fota. Prata in i

kameran. Redigera. Musik i mån av tid.

Sketcher

Från år 4-9.

Eleverna tränar in korta sketcher eller teaterstycken som

de själva skrivit. Storyboards.

Filmas och redigeras till en rolig film som hela klassen är

med i.

Nyhetsprogram

År 4-9.

En nyhetsredaktion. Jobba i grupper. Reportrar. Intervjuer.

Kommentarer. Utrikes. Inrikes. Stort och smått. Skolan.

Ekonomi. Sport. Väder. Svårighetsgraden stegras med åldern.

Förbereds av lärare. Storyboards. Nyhetsredaktionen

filmas under 1 dag.

Eleverna filmar intervjuer under innan nyhetsredaktionsfilmningen

så att alla intervjuer är klara. Inspelning av

redaktionen under 1 dag. Redigering 1-2 dagar.

Tid: 2-3 dagar. (Behövs hjälp av mig tidigare

under intervjuer går det naturligtvis bra.)

Fler filmideer:

En film om miljön. Nedskräpning.

Att vara utanför.

Popularitet.

Olika yrken. Föräldrarnas arbeten. Intervjuer.

Musikal. Med uppträdanden och dokumentär om hur den

blev till.

Konstfilm. Om konstnärer och deras tavlor.

Eleverna gör intervjuer och målar tavlor.

Om andra länder och kulturer. Kan bygga på elevers hemland,

bilder och intervjuer.

Kontakt: Medialärare Jan Herdevall,

021-357918, 0707-386622,

sound.music@swipnet.se

www.soundmusic.se

.................................................................................................................................

Förslag och idéer

Kulturarv

Ett unikt arkeologiskt äventyr -

Prova på att vara arkeolog

Stiftelsen Kulturmiljövård i samarbete med

Vallby Friluftsmuseum

År 4-6

På Vallby Friluftsmuseum stod under åren 1990-2005 en

rekonstruktion av ett långhus, Anunds hus, som visade

hur människorna bodde och levde under järnåldern i

dessa trakter. Anunds hus angreps dessvärre av hussvamp

och fick därför brännas ned. I år är det dags att undersöka

resterna efter långhuset. Följ med på ett unikt arkeologiskt

äventyr där eleverna får vara med och gräva ut platsen

under september 2011. Genom att delta i den vetenskapliga

processen vid en arkeologisk undersökning får eleverna inblick

i hur historia kan skapas. Elevernas resultat kommer

att bidra till en vidare analys av platsen.

Omfattning: Projektet består av tre delar. Ett första

möte i klassrummet (2 tim), där eleverna introducerats i

projektet. Därefter följer två separata tillfällen på Vallby

Friluftsmuseum där eleverna tillsammans med arkeologer

från Stiftelsen Kulturmiljövård gräver ut Anunds hus, lär

sig hitta fornlämningar och praktiskt prova på forntida

byggteknik (2 tillfällen kl 9-13).

Kontakt: Christina Svensson, arkeolog,

Stiftelsen Kulturmiljövård,

021-80 62 88, 073-810 72 08,

christina.svensson@kmmd.se

www.kmmd.se

Arkiv Västmanland

Arkiv Västmanland är en ideell förening som arbetar med

enskilda arkiv i hela Västmanland.

Vi har vårt kontor och vår centraldepå centralt i Västerås.

I de enskilda arkiven hittar vi människornas vardag och

fest. Vi finner spåren efter företagarna, arbetarna och

privatpersonerna. Vi kan visa er hur ni kan ta del av

detta kulturarv t ex genom studiebesök hos oss i vår depå

(kostnadsfritt).

Vi har en ”skolväska” fylld med spännande material som

rör västmanländsk historia för 100-150 år sedan. Den kan

användas som en introduktion till att forska i arkiv och

primärkällor och innehåller mappar med olika teman,

frågekort och lärarhandledning. Om man vill kan det även

följa med en arkivarie, då till självkostnadspris. Skolväskan

får man låna kostnadsfritt.

Ni kan ”hyra en arkivarie” för vägledning i att använda

och skapa källor.

Tillsammans kan vi skapa digitala utställningar, teaterföreställning,

rollspel, noveller med mera utifrån autentiska

händelser och personer dvs utifrån källmaterial.

Ni har idéerna – vi har källorna! Vi är helt enkelt er länk

mellan dåtid, nutid och framtid.

Kontakt: 021-18 68 80, av@arkiv.u.se, www.

arkiv.u.se

..................................................................................................................................

Bilder:

Arkeologisk utgrävning, Foto: Maud Emanuelsson

Anunds hus har brunnit ned, Foto: Karin Nordström

Arkeologisk utgrävning, Foto: Anna-Lena Hallgren

Arkiv Västmanland, logo

13


Bilder: Skapande slöjd med Marika Johansson, Foto: Marika Johansson, Tjurved

Hur levde man förr i tiden i staden och på landet? Patrik och Ulla, Vallby Friluftsmuseum

Luffarslöjd med Malin Andersson

.................................................................................................................................

JÄRNSMIDE

Jussi Hynynen

Upplev det traditionella smidet som många glömt bort idag.

Lär er forma det hårda järnet med hjälp av eld, hammare

och städ. Lär er att smida bruksföremål, kanske en krok

eller en järntriangel att spela på.

Kontakt: Jussi Hynynen, 070-248 36 02,

0227-230 43, jussi@jarnsmide.com

www.jarnsmide.com

Smid en krok

Från 7 år till vuxna

Tid: Halvdag

Max antal: 6 personer

Smid en triangel att spela på

Från 13 år – vuxna

Tid: Halvdag

Max antal: 8 personer

LUFFARSLÖJD

Malin Andersson

Från 6 år – vuxna

Vad kan man inte göra med en enkel rulle ståltråd? Lär er

hur man böjer och formar ståltråd till alla möjliga föremål,

från en enkel krok till avancerade korgar eller varför inte ett

smycke. Endast fantasin sätter gränser för vad man kan göra

med detta mångsidiga material.

Tid: Minst två tim

Max antal: 15 personer

Kontakt: Malin Andersson, 070-376 74 25,

info@primaleve.se

www.primaleve.se

SKAPANDE SLÖJD

Marika Johansson

Med fötterna i världen, historien, naturen eller kanske i

sagorna slöjdar vi med våra händer, ibland med hjälp av

enkla verktyg. Slöjden och skapandet blir en del av berättande,

musik och rörelse. Tekniker och material blandas

på ett spännande och lustfyllt sätt. Den traditionella uppdelningen

av kvinnlig/manlig eller hård/textil slöjd finns

inte. Vi jobbar miljömedvetet, hämtar gärna material från

naturen eller återanvänder sånt som finns omkring oss.

Eleverna upptäcker sina egna och andras förmågor. Löser

praktiska problem genom att använda kunskaper de redan

har, samtidigt som de lär sig och upptäcker nya kunskaper.

Att också använda kroppen under inlärning aktiverar fler

sinnen och ger eleverna ytterligare en dimension. -Tänk

att jag kunde det! Gruppkänslan stärks när vi slöjdar

tillsammans. Gruppen kan vara liten, men det går också

att anpassa slöjden så att en hel klass kan jobba tillsammans

samtidigt. I så fall kommer vi överens om hur många

medhjälpare som behövs.

Rummet är en viktig inspirationskälla. Bäst är att vara ute

när vi slöjdar. Om vädret inte tillåter det behövs ett rum,

gärna ganska tomt och inte för litet. Vi slöjdar inte i en

traditionell slöjdsal, helst inte heller i elevernas vanliga

klassrum. Bra belysning behövs. De flesta skolämnen kan

slöjdas. Tillsammans bestämmer vi ämnesområde, jag

kommer med slöjden, inspirationen, material och verktyg.

Jag anpassar innehållet efter tiden, det går att slöjda under

en enda dubbellektion. Ska vi jobba med ett större och

mer innehållsrikt projekt kanske det är bättre att ha en

halvdag/heldag, träffas flera dagar i rad eller återkommande

en gång per vecka under en tid.

Jag heter Marika Johansson och jobbar bl.a. som dekora-

tionsmålare och slöjdare. Slöjdat har jag gjort hela mitt liv.

Mitt favoritmaterial är trä, men jag har stora kunskaper i

många andra tekniker och material. Jag har fördjupat mina

kunskaper inom träslöjd under ett år på Sätergläntan,

Hemslöjdens gård, och är dessutom utbildad slöjdklubbshandledare.

Läs mer om mig, Skapande slöjd och

slöjdklubbspedagogiken på www.tjurved.se.

Kontakt: Marika Johansson,070-735 13 14,

marika@tjurved.se

Tillverka ett brädspel

Marika Johansson

Från 10 år

Genom att blanda tekniker, material och kreativitet kan

olika spelpjäser och bräden tillverkas. Tyngdpunkten ligger

på gamla traditionella spel, exempelvis vikingarnas Hnefatafl

eller Kvarn, ett av världens äldsta spel. Eller så hittar ni på

ett nytt alldeles eget spel med era egna regler.

Tid: 3 tim

Max antal: 10 personer

Kontakt: Marika Johansson, 070-73 51 314,

marika@tjurved.se

www.tjurved.se

Hur levde man förr i tiden i

staden och på landet?

Kom och var med under en hel dag och bygg modeller

på Vallby Friluftsmuseum!

Särskolan

Dagen startar med att vi går runt på Vallby och inspireras

av de gamla husen och miljöerna. Efter ungefär en timme

går vi till missionshuset. Där får barnen börja bygga

modeller med material som är detsamma eller liknar det

man använde på den tiden. När man byggde förr i tiden

använde man ofta material från närområdet. Det här var

ju en tid innan de långa transporterna, som exempelvis

virke, som idag fraktas från andra sidan jorden.

Hur var det att vara funktionshindrad och bo på en gård

eller i en stad i slutet av 1800-talet? Vi kommer att göra

en del tillgänglighetsexperiment när vi går runt i de gamla

gårdarna. Kanske kan vi uppfinna något som man borde

ha haft för hundra år sedan?

Antal träffar: Ett heldagsprogram kl 10-14 med

klassen, samt öppet hus på helgen för den som vill.

Dagsprogram:

Inspiration kl. 10-11

Modellverkstad kl. 11-12

Lunch och utelek kl. 12-12.45

Modellverkstad och genomgång kl. 12.45-14

Antal elever per träff: max 30 per dag

(måndag-fredag under vecka 40)

Projektet pågår under vecka 40. Under helgen den 15-16

oktober är det öppet hus då föräldrar och vänner kan

komma och se på de utställda modellerna.

Projektet anordnas av Vallby Friluftsmuseum i samarbete

med Mats Lindberg, konstnär och pedagog på Föreningen

JAG och ”Kultur för alla – i hela landet”, ett arvsfondsfinansierat

projekt som bland annat skall ge människor med

funktionsnedsättningar större tillgång till att delta aktivt i

kulturlivet. Mats har jobbat med tusentals barn över hela

Sverige och även ute i Europa. Titta gärna in på hemsidan

www.kulturforalla.nu så kan du se och läsa mer om

projekten.

..................................................................................................................................

En lokalhistorisk trestegsraket

Rebecca Svensson

Programmet är utformat för att passa in i Skapande Skola

för skolpersonal och elever. Det finns också ett liknande

program för mötesplatser och äldreboenden. Möjligheterna

att samarbeten inom stadsdelen runt ett lokalhistoriskt

projekt är stora.

Evenemanget tar sammanlagt fyra veckor och innehåller

tre arrangemang, förutom det arbete ni själva gör på

skolan. Idén är att arbeta med lokal historia på ett förmedlande

sätt. Grunden är en lokalhistorisk låda och tre besök

av Rebecca Svensson, historiker som arbetat mycket med

Västerås lokala historia både som forskare, pedagog, guide

och föreläsare. Upplägget här är ett förslag på hur vi kan

arbeta, men jag är nyfiken på era idéer och tankar kring

hur man kan arbeta med lokal historia.

Steg 1

En lokalhistorisk låda med innehåll som berättar om

Västerås historia kommer till skolan. Ni gör en liten

utställning i klassrummet på tema lokal historia.

Rebecca, historiker och pedagog kommer till klassen och

med utgångspunkt i den lilla utställningen visar hon historisk

film från Västerås och har med bilder och fotografier

och berättar mer om stadens och stadsdelens historia.

Tillsammans formulerar vi några frågeställningar om

stadsdelens historia, som vi sedan ska jobba vidare med.

Till nästa tillfälle uppmanas alla att samla in material med

anknytning till de frågor vi ställt upp. Här är det förstås

fritt fram att vända sig till föräldrar, far- och morföräldrar,

hembygdsförening, lokala pensionärsgrupper, mötesplatser

eller andra som kan ha intresse och kanske till och med lite

material som bilder eller prylar.

Steg 2

Rebecca kommer tillbaka och har med sig material som

kan vara bilder, tidningsartiklar, kartor eller annat som har

anknytning till stadsdelen. Eleverna har till detta tillfälle

också samlat in material. Tillsammans går vi igenom det

vi samlat in och diskuterar hur det ska förmedlas vidare.

Kanske blir det en utställning i klassrummet, kanske en

karta med utritad promenadväg och små berättelser till,

kanske ett bildspel eller en film. När vi avslutar den här

träffen har vi kommit överens om vilket.

Steg 3

Vi träffas och avslutar projektet med att tillsammans sätta

ihop en liten utställning med det material vi arbetat med.

Tanken är att utställningen med kringmaterial ska finnas

kvar i klassrummet eller på en annan plats i skolan eller i

stadsdelen, och verka som inspiration för andra att se sin

stadsdel i nytt perspektiv.

Tid: 3 tillfällen á 2 timmar

Utrustning: dvd-spelare med projektor och

ljudanläggning

Kontakt: Rebecca Svensson,

rebecca@kulturarvsguiden.se

Bilder:

Lokalhistorik och

Rebecca Svensson

14 15


16

..................................................................................................................................

Förslag och idéer

Litteratur

Läs- och skrivarverkstad

Västerås stadsbibliotek

År 1- 9

Att läsa är mycket viktigt för en skrivande människa. I en

läs- och skrivarverkstad får eleverna lära sig hur de kan använda

sina läsupplevelser för att berika sitt eget skrivande.

Vi undersöker hur tätt att läsa och att skriva hänger ihop.

Eleverna inspireras till läsning genom bokprat och

boksamtal vid ett eller flera möten med en bibliotekarie.

Exempel på teman för arbetet kan vara deckare, poesi, kärlek

eller vänskap, det exakta innehållet utformas tillsammans

med pedagogens och elevernas idéer och synpunkter.

Via diskussioner om läsandet och läsupplevelser kopplas

läsandet ihop med det egna skrivandet. Eleverna får vid

dessa möten även berätta om sina läsupplevelser och

fördjupa förståelsen för hur de kan använda litteraturen

som inspirationskälla. Som en del av projektmedlen kan

vi anlita en författare som inspiratör för en workshop kring

skrivande och som kan föra dem vidare i skrivprocessen.

Det kan under den tiden som processen pågår finnas kontakter

över Internet som t ex via en blogg eller på något

annat webbaserat gemensamt forum. Eleverna får arbeta

både i skolan och på träffar i biblioteket. Som avslutning

på projektet kan vi ha en bokfest på biblioteket, eleverna

kan skapa en utställning om dikter, böcker eller presentera

egna texter som de gjort under projektets gång.

Projekt kan vara över kortare eller längre tid uppdelat på

förberedelse och planering, genomförande och avslutning.

Det är viktigt med mycket samplanering med läraren för

att hitta rätt upplägg och anpassa projektet till skolarbetet

och elevernas ålder.

Muntligt berättande

Västerås stadsbibliotek

År 1- 9

Klassen arbetar kring temat muntligt berättande. Det kan

vara både sagoberättande och eget berättande. Eleverna

kan själva få möjlighet att enskilt eller i grupp skriva en

egen saga eller gestalta en klassisk saga/bilderbok som

sagolek eller berättarföreställning.

Vi börjar med en mysig stund på biblioteket där eleverna får

höra bibliotekarien berätta spännande sagor som inspiration.

Bibliotekarien visar också hur boken/berättelsen kan bli

gestaltad genom t ex en sagolek. Eleverna får tips på hur

man gör för att komma ihåg en berättelse samt moment

som är viktiga att tänka på. Bibliotekarien anordnar tillsammans

med läraren en eller flera workshops där eleverna

själva får lära sig mer om sagor. Här kan även sagans

historia och olika komponenter i en saga presenteras.

Eleverna kan antingen skriva en egen saga eller öva på att

återberätta en saga. De får träna på hur de bygger upp en

historia och vad de ska tänka på. De får också fundera över

hur de vill att sagan ska gestaltas, t ex vilka dockor, material

mm som kan användas i ”föreställningen”. Arbetet fortsätter

både i skolan och vid biblioteksträffarna. Som avslutning på

projektet kan eleverna berätta för varandra eller spela upp

den saga de har skapat för yngre barn, t ex för förskoleklassen

eller för barn på en förskola i närheten av skolan. Det kan

också vara aktuellt att filma elevernas sagor. Eleverna lär

sig att stå inför en grupp och berätta, de övar på att lära sig

en text utantill och de får god träning i att återberätta en

historia.

Projekt kan vara över kortare eller längre tid uppdelat på

förberedelse och planering, genomförande och avslutning.

Det kan under den tiden som processen pågår finnas kontakter

över Internet som t ex via en blogg eller på något

annat webbaserat gemensamt forum. Det är viktigt med

mycket samplanering med läraren för att hitta rätt upplägg

och anpassa projektet till skolarbetet och elevernas ålder.

Kontakt: Cajsa Broström, bibliotekarie barn

och unga, Västerås stadsbibliotek, 021-394614,

cajsa.brostrom@vasteras.se,

kundtjänst: 021-394601

www.bibliotek.vasteras.se

”Att tänka fritt är större”

Lars Renvall

År 4- 9

Författare bosatt i Västerås. Medlem i Sveriges Författarförbund

och Författarcentrum Öst. Lyriker. Inspiratör.

Föreläsare.

”Att tänka fritt är större”. Språket som kreativt verktyg för

utveckling och inlärning. Diktexempel, idédiskussion och

skrivövningar. Omfattning anpassas efter skolans behov.

Kontakt: till@larsrenvall.se.

Skrivflow

med Annelie Salminen

År 4-9

Skrivflow handlar om att släppa loss sina tankar, sin

kreativitet. Att låta orden komma ut och se vad som händer.

Att släppa kraven och prestationen. Bara hitta sitt flöde.

Det är välgörande. Att våga.

Konstnären och redigeraren

Jag brukar berätta om en bild för att illustrera hur jag

jobbar med skrivande och skapande. På min ena axel sitter

konstnären i mig. Det är den som vill skapa, göra, hitta på,

vara knäpp, leka. Barnet i mig. På den andra axeln sitter

redigeraren. Det är den som vill göra rätt, vara duktig, fixa

till. Kolla stavning, grammatik och rätta fel. Ofta använder

vi mest den ena (gissa själv vilken), men båda behövs. Om

bara konstnären jobbar, så blir det inte färdigt, kanske inte

helt, inte tillräckligt bra språk för att kunna visa för andra.

Vill man visa för andra, måste man plocka fram redigeraren

också. Men om bara redigeraren jobbar från början, stoppar

vi oss innan vi ens har fått fram något. Censuren och

prestationsångesten sätter in direkt, eftersom vi tror att det

måste bli rätt på en gång. Och då blir ingenting alls gjort.

Så när jag jobbar med skrivande i grupper fokuserar jag till

en början mycket på konstnären i oss, leker, hittar flow.

Bilder:

Skrivflow med Annelie

Salminen,

Annelie Salminen,

Tröjtryck

.................................................................................................................................

Det kan vara läskigt och kanske lite flummigt, men det är

viktigt och måste göras. Sen plockar vi varsamt och nästan

omärkligt fram redigeraren, och lär den att vara konstruktiv

i sitt arbete. Fortfarande med uppmuntran och känslan att

det inte kan bli fel.

Olika sätt att börja skriva

Praktiskt går det till så att jag leder skribenterna genom

övningar, ganska styrt i ramarna men med stor frihet i

innehållet. Jag presenterar olika sätt att börja skriva, och

ger ofta instruktionen att det bara är en övning, att vi ska

prova på. Allt för att släppa prestationskraven. Men sen

visar det sig ofta att just dessa ”testövningar” blir de allra

bästa texterna.

Tema och fokus: Utifrån vad varje skola och varje klass

behöver och vill ha, går det bra att anpassa teman och

fokus till detta. Det kan till exempel vara teman som

miljö, hälsa, kärlek eller identitet. Fokus kan ligga mer

på exempelvis poesi, uppläsning, att komma igång, att

våga eller samarbete. Detta beror på vad ni i övrigt har på

gång i skolan. Det går utmärkt att koppla ihop poesi med

teknik, bild, eller varför inte idrott, till exempel.

Några exempel jag tidigare jobbat med:

Väggmålning Tre klasser skrev under fem lektioner var och

valde att göra en tolv meter lång poesiväggmålning som

sattes upp i uppehållsrummet på skolan, som innan var grå

och sliten. Vlt gjorde en artikel om projektet.

Antologi Det vanligaste sättet att göra resultat av projektet

– att ge ut en egen bok! Klasserna har haft ett gemensamt

tema ibland, helt fritt ibland.

Ljudbok Några klasser har valt att spela in sina texter till en

ljudbok i en riktig studio. Det här passar särskilt bra till så

kallade ”svaga” klasser, då det kan kännas lättare att prata

än att skriva. Många blommar ut här.

Tröjtryck Väldigt populärt. Varje elev skrev, designade och

tryckte sin egen text på varsin tröja.

Datorspel Eleverna skrev texter och designade ihop det till

ett enkelt men spännande datorspel i skolmiljö.

Performance/teater Eleverna satte ihop sina texter med sång

och dans till en överraskande luciaperformance som spelades

upp i en galleria i Enköpings centrum. Enköpingsposten

gjorde ett reportage om de ”bråkande luciorna”. Allt

filmades. Detta projekt skapade en stark sammanhållning

i klassen. Andra klasser har också gjort mer traditionella

sketcher/teatermanus och spelat upp på stora scener.

Några fler idéer Estradpoesi, Poetry slam, blogg, barnbok,

utställning, kokbok, rap, radioteater.

Jag tror på elevernas fantasi och ser till att allt är möjligt.

På ett eller annat sätt är det alltid det. Jag ser gärna en

dialog med skolan för att hitta bästa möjliga projekt för

eleverna.

Upplägg: I halv eller helklass, beroende på

elevernas behov.

3-5 workshops á 2-3 timmar per projekt.

Nära samarbete med läraren för att få ett strålande

resultat.

Kontakt: Annelie Salminen

poet, skrivarpedagog, kulturklurare

0730-574 574, ord@anneliesalminen.se

www.anneliesalminen.se

.................................................................................................................................

Bilder:

Skolungdomar på Västerås Stadsbibliotek

Skrivflow med Annelie Salminen

Västerås Stadsbibliotek, Foto: Emil Atak

17


.................................................................................................................................

Förslag och idéer

Musik

Skapa med Sinfoniettan 2011

Västerås Sinfonietta

Tre karaktärer; Herr Drill, Kompositören och Dirigenten

Ett skapande skola projekt för årskurs 2–5

Detta projekt är tänkt att genomföras under läsåret

2011/2012 och innehåller två olika delar.

Del 1 – Klassrumsbesök med ensembler ur Sinfoniettan i

samarbete med skolans bildpedagog och musiklärare.

Del 2 – Mitt i musiken - skolelever sitter in i orkestern.

1. Klassrumsbesök

Vi tänker oss att intressera tre skolor i årskurs 2–5 där två

klasser per skola får besök av tre ensembler ur Sinfoniettan.

Detta sker under vecka 40. Med sig har ensemblerna

Herr Drill som håller i undervisningen tillsammans med

musikerna, under en lektionstimme. Syftet är att få en

relation med eleverna som får en fördjupning i de olika

instrumenten och större kunskap om musiken. Eleverna

kommer även att få teckna sina bilder av de olika instrumenten.

Ensemblerna ur Sinfoniettan är; stråkkvartett,

brasskvartett och blåsarkvintett.

2. Mitt i musiken

De sex klasserna får under vecka 8 sitta in i Sinfoniettan

och känna kraften och klangerna i hela kroppen!

Musikerna visar sina instrument och dirigenten förklarar

hur man gör för att få en orkester att spela starkt/svagt,

fort/långsamt, pampigt/spänstigt och mycket annat. Herr

Drill berättar om musikens mysterier och Kompositören

berättar hur noter blir till. Detta med mycket glimt i ögat!

Eleverna och lärarna sitter mitt bland musikerna och får

på mycket nära håll verkligen komma både musik och

musiker in på bara skinnet. Eleverna får också vara med i

skapandet och komma med idéer om hur man kan ändra

och variera i musiken så att det blir en ny komposition,

som man får höra direkt i samma stund.

Eget skapande

Från skolan samarbetar vi med bildpedagog och musiklärare

och vi ger eleverna möjlighet att skapa egen musik, vi pratar

om rytm, melodi, harmoni, klangfärg & dynamik.

Tillsammans med bildpedagogen fångas elevernas egna

upplevelser upp genom teckningar och målningar som

sedan sammanställs i ett bildspel att fungera till musiken

vid skolkonserten.

Kontakt: Rikard Gateau, Orkesterchef/General

Manager, Västerås Sinfonietta, 021-40 36 30,

070-727 49 19, rikard.gateau@vmu.nu

www.vmu.nu

Möt oss på Facebook, Västerås Sinfonietta!

Torbjörn Grass

Utifrån mångårig erfarenhet som musiker och kompositör

vill jag erbjuda skolans elever en annorlunda konstnärlig

upplevelse som de inte mött tidigare. Syftet är att väcka

ett intresse för kreativt skapande, stimulera nyfikenhet

och lust till den egna kreativiteten. Jag besöker eleverna i

deras egna klassrum och framför minikonserter på gitarrer

utifrån givna tidsmässiga förutsättningar. (5-30 minuter)

Min förhoppning är att den musikaliska upplevelsen

ska inspirera lärare och elever till fortsatta samtal och

skapandeprocesser !

Kontakt: Torbjörn Grass,

torbjorn.grass@telia.com

..................................................................................................................................

Förslag och idéer

Scenkonst

Sigurdskvädet

Awake Project

År 3-5

Med hjälp av den färöiska vikingasagan om Sigurd övar

vi oss på att vara modiga och utforska världen med dess

olika faror, element och kultur.

Awake youth ensemble presenterar Sigurd via sång/rytm,

berättelser, lekar och modövningar.

Barnen sjunger med oss, gör läskiga saker, känner sig

fram i mörker och hoppar över eld. De lär sig rytmer,

danser och stavkoreografier. Vi kämpar mot troll, brottas,

tar oss fram i mörker och blir lite modigare för varje dag.

Tillslut är vi nog alla så modiga att vi kan framföra en

liten föreställning för föräldrar och skola.

3-5pedagoger

1-5 dagar à 4 timmar

15-30 elever

Julrosen

Awake Project

År 4-6

När vintermörkret faller runt oss så knoppar ändå

julrosen!

Vi ställer oss frågan vad/vilka är goda egentligen? Kan vi

hjälpas åt att ta fram och komma ihåg det fina i våra liv

och släppa det gamla som vi bär på? Med hjälp av Selma

Lagerlöfs historia om rövarbandet som bor i skogen och

prästen som ger sig ut i mörkret och besöker rövarkulan,

i tron på att det är för dessa utbölingar, som bränner hus

och rånar folk i byn, som julens trädgård visar sig inför.

Awake youth ensemble dramatiserar sagan en liten bit

om dagen. Vi sjunger tillsammans sångerna i historien,

trummar, gör akrobatik och leker med eld. Vi använder

en del av dagen att tillverka saker till vår egen julträdgård.

Tillslut går vi ut i vinterskogen, eldar, letar efter skatter

visar våra konster och gör oss av med gammalt groll.

3-5 pedagoger, 5 dagar, 15-30 elever

Awake Youth Projekt &

Föreställning

Högstadiet och Gymnasiet

Awake Erbjuder föreställningen JA é JA é JA? i samband

med Skapande Skola projekt. Mer info, se

www.awakeproject.com

Paket 1:

Awake UP

En heldags intensiv workshop där Awake Youth arbetar

med rytmer, dans och teater kring begreppet hälsa.

Plats: I en stor sal med musikanläggning.

(Gympasal eller Teater)

Längd: Heldag, upp till 7 tim

Antal deltagare: Upp till 50

Pris: 15 000 kr (I anknytning till föreställningen

JA é JA é JA? 10 000 kr)

.................................................................................................................................

Bilder:

AWAKE, Foto: Joanna Stoga

AWAKE, Foto: Arek Chrusciel

AWAKE, Foto: Joanna Stoga x 2

18 19


Bilder:

AWAKE, Foto: Joanna

Stoga, Instrument,

Dramaelev Västerås

Kulturskola, Foto:

Emil Atak

..................................................................................................................................

Paket 2:

Awake U-UP B4WE GOGO!

Högstadiet

En tre dagars workshops där deltagarna får vara med om

att gestalta sina egna tankar och upplevelser kring hälsa,

ohälsa och identitet.

I tre grupper får de utforska Awake Youth’s uttryckssätt

genom rörelse, dans, cirkus, gyckel, musik, sång, rytmer

och teater. I slutet samlas alla i en stor redovisning.

Tid: 3 dagar innom en vecka. Fristående, innan

eller efter föreställning spelas.

Plats: På skolor eller i teatrar och i anknytning

till föreställningen

Längd: 5 tim per dag 3 dagar, 4 tim effektivt

arbete

Antal deltagare: Upp till 75

Pris: 50 000 kr (I anknytning till föreställningen

JA é JA é JA? 30 000 kr)

Paket 3:

TOTALLY AWAKE

Högstadiet

Baseras på tidigare framgångsrika Skapande Skola projekt

på Önsta Skolan och Bäckby - St Ilian på Konserthuset

och projekt som NOVU 08, Peer Gynt @ the Bridge i

Glasgow, och BRAVE Kids i Polen,

se www.awakeproject.com/youth för film och info.

Hela Awake Youth’s internationella ensemble arbetar med

ungdom i en vecka för att lära ut sina kunskaper och

ta fram ungdomens egna kunskaper. Filmskapare och

musikproducent medföljer. I slutet sätts allt ihop till en

stor show. Vi skräddarsyr projektet efter deltagare och

plats (site specific). Exempelvis var Glasgow baserad på

Ibsen’s Peer Gynt eftersom ungdomen var från hårt belastade

områden med gäng mentalitet och våld. Vi använde

simhallen, biblioteket och kaféet på The Bridge som olika

scener i showen. IDENTITET var temat för arbetet.

HÄLSA var temat i Awake Youth’s Skapande Skola projekt

som avslutade Dansfestivalen i Västmanland på Konserthuset

i Västerås.

Vi arbetar på skolor eller i teatrar, kulturhus eller andra

intressanta byggverk. Vi behöver 5 olika träningsutrymmen

och en STOR scen till Showen. Teknik efter behov.

Tid: En vecka innan eller efter föreställningen.

Om innan blir resultatet satt i sammanhang

med själva JA é JA é JA? föreställningen.

Längd: En vecka minimum 5 tim per dag

Antal deltagare: Upp till 150

Pris: (I anknytning till föreställningen) Måste

diskuteras. Budget för tidigare projekt har varit

ca 200 000 kr allt inkluderat.

Kontakt: christopher@awakeproject.com

www.awakeproject.com

Kulturskolan

Dans och musik

Med inriktning mot sär- och träningsskola

Västerås Kulturskola

Vi erbjuder eleverna glädjen att dansa och musicera tillsammans.

Lektionspasset delas upp i två delar och är på ca

1,5-2 tim. Vi träffas 1 g/vecka under en termin till ett läsår.

Under musikdelen fokuserar vi på rytmik och samspel, då vi

använder oss av specialbyggda och traditionella instrument.

På danslektionerna får vi en stark känsla av rörelseglädje.

Vi övar bland annat kroppskontroll, koordination och

balans. Dansen är också ett bra instrument för att träna sin

musikalitet och sin förmåga att arbeta i grupp.

Vi utgår hela tiden från förutsättningarna i gruppen. I slutet

erbjuder vi möjligheten att visa upp vad vi arbetat med.

Kontakt: Sara Söderberg, 073-6576366

sara.maria.svennungsson.soderberg@vasteras.se

OBS! Förutsättningen för att kunna genomföra denna insats

är att schemaläggningen är klargjord mellan ansvariga lärare

på ansökande skola och Kulturskolan i så god tid som

möjligt innan vårterminen 2011 är avslutad. Kulturskolan

och ansökande skola har ett ömsesidigt ansvar för detta.

Dansa med Västerås Kulturskola

År 1-9

Ta chansen att låta era elever upptäcka glädjen i dansen! Dans

ingår bl.a. som en del i skolans idrottsämne och kan även på

olika sätt integreras med annan ämnesundervisning vid exempelvis

temaarbeten, musikal osv. Insatsen utvecklas i dialog

mellan Kulturskolan och berörd personal på ansökande skola.

Kontakt: Catharina Backteman,

catharina.backteman@vasteras.se

OBS! Förutsättningen för att kunna genomföra denna insats

är att schemaläggningen är klargjord mellan ansvariga lärare

på ansökande skola och Kulturskolan i så god tid som

möjligt innan vårterminen 2011 är avslutad. Kulturskolan

och ansökande skola har ett ömsesidigt ansvar för detta.

Teater och drama med Västerås Kulturskola

År 4-9

Teater och drama öppnar nya kreativa vägar till alternativa

och kompletterande lärmiljöer för såväl fördjupade ämneskunskaper

som socialt samarbete. Uttrycksformen erbjuder

många möjligheter för integrering med annan ämnesundervisning.

Utöver nedanstående exempel vill vi nämna t ex

temaarbete, show eller musikal. Varför inte spela en pjäs på

engelska, eller med blandade språk som finns i klassen?

Några idéer/exempel:

* Professionell stöttning i att göra en teaterföreställning; välja

eller göra eget manus, göra produktionsplanering, lägga scenerier,

grunder i skådespelarteknik, hjälp med regi mm.

* Gör en egen lightversion av en av Shakespeares klassiker;

Hamlet eller Romeo & Juliet. Hjälp med att anpassa och

bearbeta manus, koreografera stagefigtingscener, regi, mm

* Forumteater är en speciell teaterform som med fördel

används för att bearbeta och diskutera frågor om makt,

förtryck och orättvisor. Den skapades av den sydamerikanske

teatermannen Augusto Boal, som en period satt

fängslad för sitt arbete med denna teaterform. Utifrån ett

tema eller en verklig situation skapas en föreställning där

publiken får vara med och interagera.

* Workshops på en eller två dagar med grunderna i stagefighting.

Kräver mindre grupper, max 10 elever per grupp,

samt en stor tom sal att vistas i. Utvecklar kroppskontroll,

samarbete, motorik, hänsynstagande.

Insatserna utvecklas i dialog mellan Kulturskolan och

berörd personal på ansökande skola.

Kontakt: TinaMaria Ranaxe,

tinamaria.ranaxe@skola.vasteras.se

OBS! Förutsättningen för att kunna genomföra denna insats

är att schemaläggningen är klargjord mellan ansvariga lärare

på ansökande skola och Kulturskolan i så god tid som

möjligt innan vårterminen 2011 är avslutad. Kulturskolan

och ansökande skola har ett ömsesidigt ansvar för detta.

GENUSKOLL!

Johanna Lundin

Vi jobbar med attityder och jargonger genom interaktiva

dramaövningar, rollspel och forumspel. Med dramats hjälp

lyfter vi och gestaltar våra könsroller och ställer de mot sin

spets. Hur ska en tjej vara och varför? Vad förväntas av en

kille och varför?

Vi lyfter frågorna i ett nytt ljus och utmanar oss att bryta

Bilder:

Johanna Lundin

Lajv x 2

I häxans rike

..................................................................................................................................

traditionella könsmönster och testar att tänka större, bredare

och mer jämställt. Tillsammans öppnar vi upp för en mer

jämställd skola som ALLA har att vinna på!

Johanna Lundin har belönats med Eskilstuna Kommuns

Jämställdhetspris 2010 för sitt innovativa och praktiska

jämställdhetsarbete i förskola och skola.

Tid: 90 minuter

Plats: Klassrum

Grupp: Max 20 stycken

Kontakt: Johanna Lundin, Teaterentrepenör

Teater, Event, Drama & Genus,

0702-81 99 14, johanna@kaptenmjausan.se

www.kaptenmjausan.se

Lajv i skolan

LajvVerkstaden erbjuder pedagogiska lajv, levande rollspel, till skolan

som kompletterar den ordinarie undervisningen. Genom att levandegöra

undervisningen sätter vi kunskapen i ett sammanhang och låter

eleverna fysiskt och emotionellt få uppleva det de ska lära sig.

På egen hand och tillsammans med lärare skapar LajvVerkstaden

lajv som är relevanta och intressanta för skolan. De

pedagogiska lajven erbjuder en fysisk, aktiv och deltagarkulturell

undervisningsmiljö som kan syfta till att motivera,

illustrera kunskap och inspirera eleverna.

Vi arbetar med olika modeller för våra projekt; Lajvpaket

– Lajvdag – Eleverna arrangerar – Egna projekt. Om ni

känner er osäkra på vad som passar er eller hur ni vill lägga

upp ert projekt så hjälper vi gärna till.

Lajvpaket: Ett klart projekt med tidsplan, upplägg och

innehåll. Ett enkelt sätt att testa lajv första gången i skolan.

Alla upplägg innehåller förberedelsetid i klassrummet och

sedan lajv i annan miljö.

I häxans rike

År 4-6

Ett spännande äventyrslajv i nordisk mytologi.

Tid: 6 h/klass

En annan värld, samma politik

År 9

Ett projekt där deltagarna får sätta sig in i världspolitiken

och uppleva den inifrån. I projektet får eleverna förhandla

och agera som ett eget land. Lajvet är verklighetstroget och

innehålller ekonomi, historia, religion och stadsskick.

Tid: 20h/ 2 klasser (projektet bygger på att

minst två klasser medverkar)

Den sista klanen

År 6-8

Ett actionbetonat och spännande projekt. Eleverna får skapa

egna grupper i en framtid där få vuxna existerar. Under

lajvet möter de en knivig gåta och ett moraliskt dilemma.

Tid: 7h/klass

Viva la Revolution

År 7-9

En lekfull version av revolutionens Frankrike. Adeln flyr

Paris och revolutionen är splittrad. Spänningen ligger i

luften och under en kväll möts alla på ett värdshus längs

vägen till England.

Tid: 12h/klass

Alfa/Omega

År 7-9

Ett lajv som diskuterar normer, könsroller och diskriminering

utan att skriva på näsan. Lajvet utspelar sig på en annan

..................................................................................................................................

Bilder: I häxans rike

Svensk flykting

Lajv

20 21


Bilder:

Lajv,

Viva la revolution,

Lajv, Sverige, efter,

Lajv

.................................................................................................................................

planet i en värld som liknar oss förutom det faktum att

när man fyller femton så delas man in i en av två grupper

– Alpha eller Omega.

Tid: 16h/klass

Sverige, efter

År 8-9

Ett framtidslajv om Sverige efter tredje världskriget och en

farlig epidemi. Lajvet berör svåra etiska frågor om makt och

förtryck. Finns det medmänsklighet i en katastrofal situation?

Tid: 15h/klass

Svensk flykting

År 9

Ett kort intensivt lajv som på ett mycket påtagligt sätt

belyser olika aspekter av gruppdynamik och beslutsprocess.

Scenariot är i en nära framtid där Sverige ligger i krig

och en liten grupp människor gömmer sig i väntan på en

möjlighet att fly landet. Rollernas olika förutsättningar,

personligheter och mål skapar ett tätt, intensivt spel.

Tid: 9h/klass

Lajvdag

Mellanstadiet och högstadiet

En heldag lajv för en grupp om max 60 elever. Fyra pedagoger

introducerar elever och lärare för lajv och låter er testa att vara

någon annan i en annan värld. Ibland gör vi allvarsamma

rollspel om viktiga frågor och ibland gör vi lekfulla lajv i

fantasimiljöer – ni väljer vilket teman som passar er bäst.

Mellanstadiet och högstadiet:

Fantasy – Olika varelser, magi och äventyr

Medeltid – En lekfull resa in i medeltiden

Pirat – Tre skepp på jakt efter samma sak

Högstadiet:

Efter katastrofen – Hur världen skulle kunna se ut i framtiden

Etik och Moral – Vi blandar lajv och värderingsövningar

för att jobba med svåra frågor om makt, normer och gruppdynamik

Eleverna arrangerar

År 7-9

Det är ett omfattande och kreativt arbeta att arrangera

ett lajv. Med hjälp av vår erfarenhet hjälper vi eleverna att

själva skapa ett levande rollspel. I den kreativa processen

tränar vi samtidigt på att leda ett projekt, skapa tidsplaner

och hålla ihop en grupp. Slutresultatet blir en heldag där

andra intresserade elever kan delta. För en grupp på max

15 elever. Vi rekommenderar att eleverna har tidigare

erfarenhet av lajv innan projektet.

Tid: 18h/grupp (Gruppen kommer utöver dessa

timmar behöva tid mellan lektionerna)

Egna projekt

År 3-9

Har ni ett ämne som ni skulle vilja jobba på ett annat sätt

med, ett tema som behöver en inspirerande start eller annorlunda

avslutning? Vi välkomnar era egna idéer och boka gärna

in träffar för att gemensamt forma projekt efter era tankar.

Tid: från 10h

Vi hjälper gärna till med projektansökningen, så tveka inte att ta kontakt

med oss. Vi kan också komma till er skola för att berätta om lajv.

Kontakt:Miriam Lundqvist, Verksamhetsledare

och pedagog, 073-378 84 63,

miriam@lajvverkstaden.se

www.lajvverkstaden.se

Teater ett lagarbete för individer

Teater Tropos

Inledning kring samspel

Med varje ny grupp vi möter inleder vi med ett par enkla

lekar. Med hjälp av dessa leder vi in deltagarna i en av de

mest grundläggande förutsättningarna för såväl samarbete

som för teaterspel: medvetenhet om den egna viljan respektive

gruppens vilja.

Vi leker med att höja individens vilja, som i det här fallet

är ”att vinna” i förhållande till gruppens vilja, ”att leken

ska fungera”. Deltagarna ger plats eller tar plats och vi

poängterar att det inte handlar om ”rätt” eller ”fel”. Leken

synliggör snabbt gruppens struktur och leder deltagarna i

att ta sina första steg i att inta en annan roll inför varandra

än den de är vana vid. Med detta som grund har ledaren

och gruppen en gemensam erfarenhet av samarbete som är

enkel att relatera till i följande övningar.

I varje pass ser vi till att använda kommunikationsövningar

för att stärka gruppen och förmågan till samarbete. Vi

har också alltid med en del av eget skapande för att ge

utrymme för den kreativitet som dramaövningarna ger. Så

ett pass är alltid en kombination av ledarstyrda övningar

och eget agerande.

Gruppdynamik: När vi gör gruppdynamiska övningar

utgår vi ofta från temat mobbing. Alla deltagare vet vad

det är och förstår de olika roller temat innehåller. Vi lägger

dock väldigt lite fokus på den enskilt utsatte eller den

enskilde mobbaren. Istället handlar övningarna om vad

som händer med gruppen/arbetslaget/klassen när mobbing

förekommer. Övningarna ger deltagarna en förståelse för

hur alla personer i en grupp faktiskt påverkar hur gruppen

fungerar. Deltagarna blir engagerade och övningen skapar

en stämning av ödmjukhet inom gruppen. Övningen har

givetvis många poänger ur ett medmänskligt perspektiv

men den är också viktig som teaterövning. Deltagarna

förstår hur viktig varje person är i ett ensemblespel och

övningen skapar också en tillåtande stämning, så att deltagarna

kan våga agera på nya sätt inför varandra.

Det egna skapandet: Vi förklarar några enkla principer

för sceniskt agerande och låter ett par deltagare improvisera

utifrån givna förutsättningar. När det blivit tydligt

för gruppen hur principerna fungerar delar vi in deltagarna

i par eller grupper som får hitta på egna scener. Ingen

tvingas till agerande mot sin vilja. Men vi har hittills inte

varit med om att någon deltagare valt att ställa sig utanför.

Vårt sätt att arbeta är opretentiöst och deltagarna brukar

uppleva det mer som en lek än en scenisk prestation.

Avslutning: Under sista träffen får gruppen göra en redovisning

inför publik. De visar ett par övningar de gjort och

spelar upp scener. För deltagarna blir detta som en sammanfattning

av det vi gjort och en stärkande upplevelse i

att få visa det man lärt sig.

Priser per 60 min (exkl. moms): För skolor upp

till 12 deltagare 1100 kr,

upp till 22 deltagare 1800 kr

Övriga upp till 12 deltagare 1600 kr,

upp till 22 deltagare 2300 kr

Kontakt: Conny Petersén 070-521 07 16,

conny@teatertropos.se

Bilder: Gycklargruppen TRIX

Nycirkus med Gycklargruppen TRIX

.................................................................................................................................

Nycirkus

Gycklargruppen TRiX cirkuspedagogik på Ert skolschema

– rörelse, kreativitet och självkänsla!

Alla människor har en kreativ kraft. Det är utgångspunkten i

nycirkus. Här blandas många olika uttryckssätt och konstformer

vilket ger alla elever möjlighet att uttrycka sin skaparlust

och unika personlighet. Därför är nycirkus ett bra pedagogiskt

verktyg i skolan och vi i Gycklargruppen TRiX lägger

stor vikt vid att samarbeta på er skolas villkor och anpassa

projektet efter era arbetsformer, teman och önskningar.

En stor skillnad med att ta in cirkus på schemat jämfört

med t.ex. fotboll är att den förutom att ge fysisk träning

stimulerar elevernas kreativitet och saknar tävlingsmoment.

Träningen stimulerar både motorik, koordination och

koncentration. Och i tillexempel parakrobatik och i

samband med föreställningar utvecklar eleverna sociala

förmågor såsom självkänsla, samarbete och tillit.

Gycklargruppen TRiX cirkusprojekt ett nytänkande sätt att

stimulera lärandet även hos barn som har svårt med den traditionella

undervisningen. Nycirkusen som pedagogik är en

undervisningsform som stimulerar inlärningen, självkänslan

och sätter eleverna i rörelse på ett lustfyllt sätt. Ett utmärkt

sätt att få in mer aktiviteter och rörelse i skolans vardag som

ofta präglas av allt för mycket stillasittande.

Vi i Gycklargruppen TRiX skräddarsyr tillsammans med

Er bl.a. terminsprojekt som kan avslutas med en uppvisning

utifrån elevernas idéer och önskningar. Vi kan även

komma till er under en komprimerad period och arbeta

intensivt med en grupp eller låta skolans samtliga elever

prova på nycirkus. Vi kommer till Er med fullständig

nycirkusutrustning eller så kommer ni till vår lokal på

Glödgargränd 8B. Det är viktigt för oss att vara flexibla i

samarbetsprojekt och ständigt tänka nytt utifrån varje

elevgrupps speciella förutsättningar.

Gycklargruppen TRiX har stor erfarenhet av att arbeta

med Skapande skola-projekt runt om i landet och har sett

vilken positiv inverkan ett cirkusprojekt kan ha på elevgrupper

i olika åldrar. Vi ser cirkusen som ett verktyg för att utveckla

elevernas självförtroende, samarbete och kreativitet.

Så här enkelt kan vi tillsammans söka ett nycirkusprojekt:

1. Kontakta Gycklargruppen TRiX producent så vi kan

träffas och prata om hur vi skulle kunna lägga upp ett

nycirkusprojekt tillsammans med er skola på bästa sätt.

Vi utgår från er skolas teman och önskningar tillsammans

med vår kulturella pedagogik.

2. Den projektidé som vi tillsammans kommer fram till

skickar ni sedan till VKC.

3. I början av juni får vi besked om vårt projekt beviljats

finansiella medel och därefter kan vi spåna och detaljplanera

höstterminens spännande samarbetsprojekt till

glädje för era elever.

Kontakt: Gycklargruppen TRiX:

Cheyenne, Producent 0733-44 88 89

trix@gycklarna.com

www.gycklarna.com

Gycklargruppen TRIX består av sju professionella nycirkusartister/nycirkuspedagoger

med säte i Västerås som roat

gammal som ung på olika arrangemang runt om i Sverige

och Europa i över tio år. TRIX har bl. a. medverkat i Melodifestivalen,

Medeltidsveckan på Gotland samt ett oräkneligt

antal event och vår skolverksamhet har nominerats till Västerås

stads pedagogikpris och Folkhälsobyråns folkhälsopris.

.................................................................................................................................

Bilder:

Nycirkus med Gycklargruppen

TRIX

22 23


Bilder:

Anders Fox

Fredrik Cattani

..................................................................................................................................

Prova på magi

Anders Fox

Låt magikern Anders Fox hälsa på i er skola och visa upp

magi, prata om den klassiska underhållningsformen och

lära ut enkla och snabba trick.

Anders Fox kommer under en dag till er skola och har ett

prova på tillfälle som delvis består utav ren underhållning

för eleverna och att lära ut trick för de som vill. Fungerar

jättebra på t ex en friluftsdag eller temadag.

Kontakt: Anders Fox, 073-576 72 69

www.andersfox.se

Magi workshop

Anders Fox

Nu finns chansen för dig att lära dig trolla, förbrylla din omgivning

och ha kul med dina kompisar. Få gummisnoddar

att hoppa från knoge till knoge, bli fingerfärdig med en

kortlek och lära dig ”läsa” folks tankar. Allt detta och

mycket mer kommer du att få lära dig på magiworkshopen

samtidigt som du har kul med dina kompisar. Anders Fox

tar emot grupper, om max 14 personer, för magi workshop.

I en och en halv timma lär Anders Fox ut magi på

ett pedagogiskt och underhållande sätt. Alla kommer att

gå där ifrån med var sitt trick som de kan göra samma dag.

Kontakt: Anders Fox, 073-576 72 69

www.andersfox.se

Magiprojekt

Anders Fox

Under fyra veckor, en dag i veckan, kommer du att fördjupa

dig inom magins värld. I grupper om max 14 personer

kommer vi att jobba med klassiska trolleritrick för att

kunna utveckla vår egen stil, ”tänka utanför boxen”, gåtor

och klurigheter, scengestaltning. Varje tillfälle kommer vi

att fokusera på en genre inom magin som t.ex. korttrick,

scentrick etc. Allt för att komma fram till trollkarlens

ädla verktyg; fingerfärdighet, människokännedom och

underhållning. Anders Fox har en gedigen bakgrund som

professionell magiker och pedagog. Under två års tid har

han hållit workshops för fritidsgårdar runt om Västerås

och Stockholm. Anders är utbildad inom teater- och

media på Lärarhögskolan i Stockholm och sedan fyra år

tillbaka livnärt sig enbart på magi.

Kontakt: Anders Fox, 073-576 72 69

www.andersfox.se

Fredrik Cattani,

författare och artist

”Åh, vad du lyckas fånga barnen!” - sagt efter författarbesök

i Köping.

“Du var jättebra Fredrik! Jag ska nog också bli författare.”

- Anton 9 år, Hallstahammar.

Fredrik Cattani är en nyfiken entreprenör med många

idéer och ett sprudlande intresse för nya projekt.

Fredrik jobbar professionellt som författare, trollkarl, seminariehållare,

buktalare, konferencier och idéspruta. 2011

firar Fredrik 10 år som artist i Sveriges folkparker. Över

1000 trolleriföreställningar har det blivit under åren och

tiotusentals besökare. Fredrik har skrivit 4 trolleriböcker.

Den senaste ”Trixiga Trolleriboken” kommer ut i maj 2011

och följer upp succén med ”Roliga Trolleriboken” som sålts i

över 20 000 exemplar. Fredrik är också utbildad journalist

och kock + en hejare på bloggande och hemsideskapande.

Medlem i Sveriges Författarförbund och Författarcentrum.

.................................................................................................................................

Bilder:

Anders Fox x 2

Skuggspel - Fredrik Cattani

Klart vi ska göra en bok!

År 4-9

Vi gör en bok. Hela processen från idé, via text, bild och

layout, till tryck och releasefest! I processen bakar vi in,

och lyfter fram, elevernas egen kreativitet och skapande.

Boken integreras också i flera av skolans ämnen. Blogga

under tiden? Javisst!

Testa på!

År 1-9

Under handledning av Fredrik testar vi på att vara

trollkarl, göra skuggfigurer eller prata utan att röra munnen

– buktaleri! Vi utgår från oss själva och bygger vidare på

det. Alla kan utvecklas, alla kan ha kul. Perfekt för inspiration

till teater-, revy- eller soaréshowen.

Föredrag

1. Att vara entreprenör – få igång idéerna och nyfikenheten.

Så lyckas du med idéer. År 4-9.

2. Författarbesök - Fredrik pratar och inspirerar med sin

författarprocess som grund. År 1-9.

3. Ha kul och bli kreativ! Övningar i kreativitet med

skrivande och ritande. År 1-9.

Kontakt: Fredrik Cattani, 0730-331 341

Blogg: www.filiokusfredrik.blogspot.com

www.filiokusfredrik.se

..................................................................................................................................

Dockspel

4:e teatern

År 2-5

Eleverna får under handledning skapa var sin docka och

när vi är klara får eleverna undersöka sin dockas karaktär

genom att ge den röst, rörelser och en historia. Sedan

intervjuar vi varandras dockor för att få reda på varifrån

de kommer, var de jobbar, deras intressen och relationer.

Utifrån detta improviseras korta möten och händelser

fram mellan dockorna. Som avslutning delas deltagarna

in i grupper och förbereder korta scener med hjälp av

handledare. Dockteaterstyckena spelas sedan upp för de

öviga deltagarna. För många är det svårt att uttrycka sig,

men genom att skapa en docka och låta den få röst kan det

vara ett sätt att få eleverna att agera och ta plats.

Vi föredrar att eleverna kommer till oss eftersom vi har en

verkstad och en scen vägg i vägg. Vi har material och verktyg

som behövs till docktillverkningen. Det kommer att

finnas en dockspelsscen med ljussättning och möjlighet till

ljudillustrationer. Vi dokumenterar med bilder och film.

Längd: Vi träffas vid 4 tillfällen, varav det sista

är extra långt så att alla hinner spela upp.

Alltså 3 x 1 tim och 1 x 2 tim.

Antal elever: max 25

Antal träffar: 4

Kontakt: 4:e teatern, 021-14 27 77,

teatern@4e.se

Dansimprovisation

Rita Bergqvist

I det här projektet tränar eleverna rytmik och improvisation.

Träningen stimulerar var och ens förmåga att lyssna, känna

efter och röra sig fritt, utan censur. Att improvisera skapar

förutsättningar för bättre balans mellan hjärnhalvorna för

utvecklande av finmotoriken. Man växer i självförtroende

när man rör sig som man vill. Rita Bergkvist är dansare,

lärare och koreograf. Hon har mångårig erfarenhet av olika

sammanhang där dans, teater och performance ingår.

Kontakt: Rita Bergkvist, 070-277 26 97,

rita.bergkvist@spray.se

Bilder:

Pedagogiskt projekt på 4:e teatern

Dockspel med 4:e teatern

24 25

More magazines by this user
Similar magazines