2. MKB, låupplöst.pdf - Bevara Forshälla

info.bevaraforshalla.se

2. MKB, låupplöst.pdf - Bevara Forshälla

Åtgärder

Regelbunden service och underhåll minskar risken för olyckor och kommer att

utföras enligt tillverkarens direktiv. Vindkraftverken är utrustade med övervakningssystem.

Vid driftstopp larmas driftansvarig som undersöker vindkraftverket

innan det kan startas på nytt.

För att minska risken för iskast kan vindkraftverken utrustas med issensorer

som med automatik stänger av verket vid nedisning, olika avisningssystem eller

ljud- eller ljussignaler som varnar när verket startar.

Vid infartsvägarna till vindkraftverken kommer informationsskyltar att sättas

upp. I övrigt föreslås inte någon specifik åtgärd.

37

Similar magazines