2. MKB, låupplöst.pdf - Bevara Forshälla

info.bevaraforshalla.se

2. MKB, låupplöst.pdf - Bevara Forshälla

Ill. 9. Fotomontaget visar delområde Nybygget mot nordost, från en fastighet i området kring Köperöd.

Den visuella påverkan bedöms som hög.

Ill. 10. Verken kommer att vara placerade på åsar och höjdryggar som befinner sig bakom skogen. I

fotomontaget visas även de delar av verken som inte kommer att synas från den aktuella fastigheten.

Enbart de delar av verken som syns ovanför träden kommer att vara synliga. De röda ringarna markerar

rotorns omkrets. Verken har illustrerats så att storleken på verken, betraktade från denna punkt,

skall framgå. Fotomontaget visar delområde Jättesås mot sydost sett från samma fastighet som Illustration

6.

41