Views
5 years ago

Från konst till vetenskap

Från konst till vetenskap

Från konst till

frdn KONST till VETENSKAP J

 • Page 2: Tore Nordenstam (i:»ro: Jdn Hriiri
 • Page 5 and 6: Förord 7 Innehåll 1.HUMANIORA -VA
 • Page 7 and 8: Förord Det sägs ofta att humanvet
 • Page 9 and 10: sättning och funktionflvid Univers
 • Page 11 and 12: 1.Humaniora - vad ar det? Det human
 • Page 13 and 14: Ett någorlunda fylligt svar på fr
 • Page 15 and 16: Uttrycket "hun~aniora" är egentlig
 • Page 17 and 18: verksamhet", förklarar denne förf
 • Page 19 and 20: Benämningen "kulturvetenskaperna"
 • Page 21 and 22: andra sociala och kulturella instit
 • Page 23 and 24: tiska" discipliner, for att använd
 • Page 25 and 26: lap la2211a.10~ 11ej enap r !sy20 u
 • Page 27 and 28: På samma vis som i det första exe
 • Page 32 and 33: och dylikt, som verksamheten på om
 • Page 34 and 35: Sammanfattning Den humanistiska kun
 • Page 36 and 37: ARKIV OCH BIBLIOTEK ir lika ouiidga
 • Page 38 and 39: Iilan, äter kvällsmat och går ti
 • Page 40 and 41: punkter på utvecklingens mål i de
 • Page 42 and 43: villiga att lagga ned tillfackligt
 • Page 44 and 45: ar Platons Akaderni,Aristoteles Lyk
 • Page 46: sikerna." Och detta galler både p
 • Page 49 and 50: Det platonskt-aristoteliska vetensk
 • Page 51 and 52: som vi än i dag använder for att
 • Page 53 and 54:

  1.Ett krav på vetenskapens objekt:

 • Page 55 and 56:

  vetenskapsidealet ter sig foga läm

 • Page 57 and 58:

  den av detta ar att historiska unde

 • Page 60 and 61:

  De frid konsterna Vid sidan av den

 • Page 62 and 63:

  Fr211 et~ ni~Do~ratus /nr@l~ockcr i

 • Page 64 and 65:

  quadrivium, inbegriper amnen som fa

 • Page 66:

  ott i den västerländska kulturen.

 • Page 73:

  DEN HUMANISTISKA GRUNDUTBILDNINGEN

 • Page 81 and 82:

  experiment eller utfor relevanta ob

 • Page 83 and 84:

  mätbara storheter som ar förknipp

 • Page 85 and 86:

  då: Kan alla de enskilda fall, som

 • Page 87 and 88:

  .a1p1e3 el aCI Iapqe3 snuae~ u~a~su

 • Page 89 and 90:

  hade blivit ledd att anta existense

 • Page 91 and 92:

  emålen, planeterna och solen och f

 • Page 93 and 94:

  tingat av tid, plats och folkets ka

 • Page 95 and 96:

  litikens omräden, till exempel, fa

 • Page 98 and 99:

  den hade sin givna struktur, och sp

 • Page 100 and 101:

  Nar denna historiserande hållning

 • Page 102 and 103:

  WINCKELMANNS AIWETE OM ANTIKENS KON

 • Page 104 and 105:

  Detta historiserande forskningsprog

 • Page 106 and 107:

  och Boeckh började man praktisera

 • Page 108 and 109:

  T11E APOCALYPSE OF PAUL V,o: 17.19-

 • Page 110 and 111:

  Det nya vetens kapsbegreppet I det

 • Page 112 and 113:

  na uppgörelse ägde rum i två ste

 • Page 114 and 115:

  gande utsagor skall vara nödvändi

 • Page 116 and 117:

  4. Den hstoristiska positivismen Pr

 • Page 118 and 119:

  Olqf uoti Dalirr, oljemalrritg au "

 • Page 120:

  några tiotals sidor bara. Det var

 • Page 135:

  upprepades kravet gång på gång,

 • Page 150 and 151:

  let består av: (1) den litterära

 • Page 152 and 153:

  Bergman in på utan att göra någo

 • Page 154 and 155:

  Kindermann formulerar saken. Gammal

 • Page 156 and 157:

  kanna till, plus ett antal grundlä

 • Page 158 and 159:

  5. Humanvetenskap och naturvetenska

 • Page 160 and 161:

  g på några av degrundbegrepp som

 • Page 164 and 165:

  underliggande tendenser som det är

 • Page 166 and 167:

  tackten att naturen kan och bör ut

 • Page 168 and 169:

  I den kantianska tradition som Cass

 • Page 170 and 171:

  JAMFORELSERNAS ROLL Jainforelser sp

 • Page 172 and 173:

  inductive från 1843: "An individua

 • Page 174:

  typer i vetenskaperna, for det fors

 • Page 177 and 178:

  (2) Han ansåg att det enda sättet

 • Page 179 and 180:

  Intentional Fallacy" (Avsiktsmissta

 • Page 181:

  ka medel som var nödvändiga att t

 • Page 184 and 185:

  lat nattvardsbordet fungera som ett

 • Page 186 and 187:

  kologisk hypotes som kan ingå som

 • Page 188 and 189:

  alism: "Det finns vetenskapliga ver

 • Page 190 and 191:

  i roller i kulturlivet. De var leda

 • Page 192:

  Sirnotie de Beauvoir Agties Heller

 • Page 195 and 196:

  ättre värld. I sitt arbete med hy

 • Page 197 and 198:

  1900-talet ar det befogat att rakna

 • Page 199 and 200:

  lat med rullande tungspets-r betyde

 • Page 201 and 202:

  Här har vi i ett nötskal programm

 • Page 203 and 204:

  Baudelaires dikt har en viss form.

 • Page 205 and 206:

  språkets strukturer. Litteraturfor

 • Page 207 and 208:

  sllt möjligheten att empiriskt pr

 • Page 220 and 221:

  1800-talet, Leopold von Ranke (1795

 • Page 222 and 223:

  inledningen till den tidskrift som

 • Page 224 and 225:

  ten av forskarens aktiva roll i for

 • Page 226 and 227:

  (3) Den traditionella fokuseringen

 • Page 228 and 229:

  också ett centralt inslag i den po

 • Page 230 and 231:

  et av den senare kritiken har gått

 • Page 232 and 233:

  det historistiska mönstret i litte

 • Page 234 and 235:

  av 70-talet. Ilet ar uppenbart att

 • Page 236 and 237:

  och funktionalistiska förklaringar

 • Page 238 and 239:

  Menger kom fram till att man inte k

 • Page 240 and 241:

  aktuell sociologisk teori från 195

 • Page 242 and 243:

  awikande beteende. En speciell samh

 • Page 244 and 245:

  slags mellanposition mellan de huma

 • Page 246 and 247:

  formen av marxism som hade upphöjt

 • Page 248 and 249:

  en befriande eller "emancipatorisk"

 • Page 250 and 251:

  enligt Aspelin, som använder uttry

 • Page 252 and 253:

  dorov ger inte sällan sitt forskni

 • Page 254 and 255:

  - tyngdpunkten i humaniora ligger p

 • Page 256 and 257:

  humanioras påstådda kris och legi

 • Page 258 and 259:

  kantilistiska doktriner slog omedel

 • Page 260 and 261:

  8 tande på detta. Det ar en uppgif

 • Page 262 and 263:

  (Krisen i människans sjalvkännedo

 • Page 264 and 265:

  ner sig till islam, hinduism, buddh

 • Page 266 and 267:

  fattning om skillnaden inellan liv

 • Page 268 and 269:

  tik av den människosyn som ligger

 • Page 270 and 271:

  Noter Förordet 1 Thomas BredsdorfY

 • Page 272 and 273:

  och vetenskap, Stockholm 1993, s 24

 • Page 274 and 275:

  6J, 66 Beiigtssor)I.,273 Berhorius,

 • Page 276 and 277:

  sitet" Kurist og kultur, 1912, s. 1

 • Page 278 and 279:

  finns på svenska med titeln Wterzs

 • Page 280 and 281:

  jilosojisk tidsskrgt, nr. l-2,1985.

 • Page 282 and 283:

  Wittgensteins behandling av aspekts

 • Page 284 and 285:

  A.Kittang, P.Meldahl & H.H.Skei, Om

 • Page 286 and 287:

  Soren Kjorup presenterar och diskut

 • Page 288 and 289:

  tautvecklin~etzs filosofi. Tyst kun

 • Page 290 and 291:

  Blanck, A., 249, 286 Bloch, M., 223

 • Page 292 and 293:

  Ibn Rushd, 70, 162, 163 Ibsen, H.,

 • Page 294 and 295:

  Priscianus, 56, 58, 59, 67, 73 Prie

 • Page 296:

  I. 1 - p$:h$ p ,.> hurqanvetenskape

VETENSKAPEN-OCH-BIBLIOTEKEN-UTSKRIFT-2014
Vård & Vetenskap nr 3 2011 - Örebro läns landsting
Effektiv vetenskaplig kommunikation
Vår konst publik 2009 - Riksutställningar
Sjukgymnastik som vetenskap och profession.pdf - LSR
Konsten att spara tid och pengar genom effektivare ... - Posten
Vetenskapligt program för Malmö Kulturmiljö - Malmö stad
Vetenskapen%20tillh%C3%B6r%20alla!.pdf
Ladda ner filen här. - Illustrerad Vetenskap
Ladda ned skriften - Vetenskap & Allmänhet
Konst i vården, utvärderingsrapport - Nationalmuseum
Juha Pykäläinen En liten bok om jakten på konst
KONSTEN ATT SKRIVA EN KROG - Västsvenska Handelskammaren
om hur barn och ungdomar ser på risker i vardagen - Vetenskap ...
Mest citerade svenska vetenskapliga arbete inom pediatrik - BLF
Vetenskap och konst – olika sätt att utforska verkligheten
Texter om konst och vetenskap - Goldin+Senneby
Vetenskapen, sinnena och konsten, utdrag - sensibus.se
Aalto-universitetet – Där vetenskap och konst möter teknik och ...
Konsten att skriva en vetenskaplig rapport - CMPS - Lunds universitet
Läs mer om Riddarhuset som mötesplats för vetenskap och konst
Läs hela artikeln här. - Illustrerad Vetenskap