Hämta katalogen direkt, som pdf-fil, genom att klicka ... - Excellenthus

excellenthus.se

Hämta katalogen direkt, som pdf-fil, genom att klicka ... - Excellenthus

www.excellenthus.se


Vi gör verklighet av era drömmar och visioner!

Innehåll

Introduktion 5

Husinspiration 1 6

Husinspiration 2 8

Husinspiration 3 10

Husinspiration 4 12

Husinspiration 5 16

Husinspiration 6 18

Ytstruktur 20

Excellent väggkonstruktion 22

3


4

Välkommen till Excellenthus


Vi designar och för verkligar

era husdrömmar

Att bygga hus är förmodligen det stör sta projekt

som en familj genomför. Det är för de allra

flesta en dröm att få bygga ett eget hus och

dessutom kunna påver ka både design och

funktion för bästa boendemiljö.

En tanke väcks vid köksbordet. Ni pratar och

drömmer. Helt plötsligt har ni satt igång en

process. När det är dags att gör a ver klighet

av drömmarna och alla tankar som farit

genom huvudet:

– Kom då till oss och berätta om era tankar

och visioner, tillsammans bygger vi

ert nya excellenta hem.

Erfarenhet

Vi som står bakom Excellenthus har lång erfarenhet

av arkitektur, konstruktion och husbyggnation.

Smart konstruktion för både

mindre och större hus

Väggarna är en av våra viktiga hörnstenar för att ge

er ett snyggt och energisnålt drömhus. Excellenthus

är möjligheternas hus tack vare vår t smar ta och

flexibla sätt att bygga med färdiga betongväggar.

Valfrihet med arkitektritat

Hos Excellenthus har ni mycket stor valfrihet, vi

bygger inte typhus utan arkitektritat efter era önskemål.

Ta med era egna tankar och för slag. Vi lyssnar med stor t

engagemang och öppenhet. Vår a kreativa och erfarna

arkitekter anpassar huset efter era önskemål.

Personlig service

Med vår långa erfarenhet har vi mycket kunskap,

goda tips och råd att erbjuda. Vi säljer och

bygger hus med kunden i centrum.

5


6

Excellenthus inspiration!

Husen som visas på följande sidor är ej typhus.

Utan alla husen är ritade efter kundens

önskemål tillsammans med arkitekten.


8

2 planshus


16

Skåne Stockholm


20

Sätt personlig prägel på ert

nya Excellenthus!

Välj själv ytstruktur på ytterväggen!

Ett Excellenthus levereras med färdig

struktur, som är i de närmaste underhållsfri.

Utformningen av ytstrukturen görs vid

tillverkning av betongskivan. Det ger dig

ett stort urval av utseende och karaktär.


Filtad

Rollad Handströpplad

Astroturfströpplad Finskurad

21


22

Fördelar med Excellenthus

smarta väggkonstruktion!


Excellentväggen gör det lättare

att uppfylla de senaste kraven

på låg energiförbrukning.

Under 2007 lanserade vi vår nya Excellentvägg, som är förbättrad

för att Ni lättare skall kunna uppfylla och överträffa

de senaste kraven på energiförbrukning.

Den robusta ytterskivan av betong är separerad från den

bärande konstruktionen så att köldbryggorna

minimeras.

Grundtankarna med Excellent väggelement finns kvar:


Betongskivan dämpar ljud effektivt och kräver

minimalt med underhåll.


Oorganiska material som gör den lämplig även

för byggnation under mark.


placera t ex elrör efter stommontaget.


eller en extra regelstomme direkt mot ytan.


bjälklag.

het

som skyddar det fortsatta invändiga arbetet från väder

och vind. Om Ni funderar på att bygga ett riktigt energisnålt

hus så är en stomme av Heda Excellent

en utmärkt start. Bortsett från den stabila utvändiga betongskivan

består Heda Excellent till största delen


lufttäthet. Därför känns det naturligt att låta Heda

Excellent utgöra den vädertåliga och lufttäta yttre

delen i en verklig lågenergivägg.

U-värdet rakt igenom den vägg vi levererar är ca

0,19 W/m 2 K.


fönster, dörrar etc. uppstår linjära köldbryggor.

Beroende på hur exempelvis kantbalken på bottenplattan

utformas kan köldbryggan variera från under 0,05

W/mK till över 0,30 W/mK! En genomtänkt lösning kan

därför göra stor skillnad på både energiförbrukning och

golvtemperatur.

Tag gärna kontakt med oss så att Ni får kloka förutsättningar

till Er konstruktör och rätt indata till Er energibalansberäkning.

23


Region Skåne: 0413-127 10

0708-30 48 02

Region Stockholm: 08-708 79 06

0705-47 05 98

www.excellenthus.se

Similar magazines