Pressklipp 2012 Nr 3 - Svensk Åkeritidning - Förare på väg

forarepavag.se

Pressklipp 2012 Nr 3 - Svensk Åkeritidning - Förare på väg

eportage förare väg

Förare väg – växlar upp

Filmstjärna Tredjeårseleven Oskar Klahr spelar praktikanten som får ett otrevligt bemötande av en dålig handledare. Filmar gör Christjan Wegner, med flera stora långfilmer meritlistan.

Tystnad – tagning! Filmerna ska ingå i den webbaserade breddutbildning som ska finnas tillgänglig även efter att projektet slutförts.

Sveriges Åkeriföretag Norr Elisabeth Wiklund

räknar med att projektet kommer att skapa ”ringar

vattnet” ute bland åkerierna.

58 SveNSK åKerITIDNINg Nr 3 • 2012

Drömjobb Fjärrkörning är drömjobbet för Erica Nygren.

– Jag gillar att ligga ute vägarna, man får se mycket, säger hon.

Ljus framtid Sveriges gymnasieskolor utbildar varje år knappt

2 000 chaufförer. Men framöver väntas behovet öka till närmare

6 000 per år.


Det norrländska samarbetsprojektet Förare väg, som

startade i fjol för att skärpa upp transportutbildningen och

locka fler ungdomar till föraryrket, går in sluttampen.

Ett av de sista leden i projektet är att skapa en webbaserad

breddutbildning för de företag som tar emot praktikanter.

TexT OCh FoTo: TOMMy harNESK

Tystnad – tagning! I vinterkylan utanför Liljaskolan

i Vännäs, några mil inåt landet från Umeå, står

ett kamerateam och filmar en scen där en förhoppningsfull

förarelev kommer ut sin nya praktikplats.

Men den unge mannen, förtjänstfullt spelad

av Transportprogrammets tredjeårselev Oskar Klahr,

blir minst sagt otrevligt bemött av en burdus och

ointresserad handledare – lika förtjänstfullt spelad av

yrkesläraren Allan Grönlund.

Som kontrast ska man spela in en annan scen med

samma utgångspunkt, men där praktikanten möts av en

lyhörd och hjälpsam handledare som förstår att en elev

praktik är där för att lära.

– Vi jobbar inte med den grå mellanskalan här, vi

använder lite övertydliga exempel för att göra det åskådligt.

Ett klassiskt ”good guy-bad guy”-tema, där vi vill

visa att hur man blir bemött som praktikant, verkar

hur man beter sig som praktikant, förklarar regissören

Christjan Wegner, med filmproduktioner som Zingo,

Talismanen och Göta Kanal 3 bakom sig.

Filmen riktar sig till alla anställda de åkerier som

tar emot praktikanter – alltså inte bara till praktikhandledarna

– och ska presenteras nätet tillsammans med

diskussionsunderlag och interaktivt arbetsmaterial.

Förhoppningen är sedan att materialet ska spridas och

verka branschen i stort.

Förareväg

– Ledarskapsutbildningen som riktar sig till skolledning

och företagsledning är nästan slutförd. Jag

tycker den har varit bra, och de företag som deltagit

har varit jätteengagerade. Men det har varit problem

med att folk haft svårt att komma ifrån och gå de här

utbildningssatsningarna inom projektet, så nu satsar vi

webbaserad breddutbildning för samtliga anställda i

företagen. Det tror jag kan hjälpa till att få fler att ställa

upp, säger Elisabeth Wiklund från Sveriges Åkeri företag

Norr, tillika projektledare för Förare väg.

Huvudmålet med projektet, som bedrivs i samarbete

mellan nio gymnasieskolor i Norr- och Västerbotten

och runt 25 transportföretag i regionen, är att förbättra

den emellanåt kritiserade förarutbildningen

gymnasienivå. Att uppgradera lärarnas kunskaper i hur

näringen fungerar, och höja åkeriföretagens kompetens

att ta emot praktikanter ett sätt som gynnar både

företag och elev. Kort sagt: Att kvalitetssäkra praktikperioderna,

och i förlängningen hela utbildningen,

genom att förbättra kommunikationen mellan skola

och bransch.

En stor del av projektet består av så kallad APLutbildning

(Arbetsplatslärande) för praktikhandledarna

ute företagen. Totalt ska omkring 25 handledare vara

APL-utbildade när projektet är slutfört, vilket innebär

en fördubbling mot i dag.

förare väg reportage

resultatet

kommer vi att se

sikt, när det här börjar

sprida sig genom

företagen. Jag är

övertygad om att det

kommer att ge ringar

vattnet.

göraN DaNIelSSoN,

reKTor för lIljaSKolaNS

TraNSporTuTbIlDNINgar

projektet startade i januari 2011 och avslutas i juni 2012. Två olika nätverk som startats under projektets gång – ett för unga åkare och ett för

kvinnliga yrkesförare – kommer dock att leva vidare. De webbaserade breddutbildningarna kommer fortsatt finnas tillgängliga Förare vägs nya hemsida,

www.forarepavag.se, som ska utgöra en plattform och ett forum för samverkan mellan skola och bransch.

Förare väg syftar ytterst till att verka strukturer och attityder inom branschen, säkerställa rekryteringen av förare, samt att förbättra gymnasieutbildningen

genom närmare samarbete med branschen. Projektet riktar sig till alla lärare och rektorer inom fordonsprogrammens transportgren, inom samtliga gymnasieskolor i

Norr- och Västerbotten. Det riktar sig också till enskilda åkeriföretag, förare och handledare.

För finansiering står Europeiska socialfonden och nationell offentlig medfinansiering, som totalt går in med 7,2 miljoner kronor. Därmed är Förare väg den

största EU-satsningen någonsin i Sverige när det handlar om kompetensutveckling i åkeribranschen.


SveNSK åKerITIDNINg Nr 3 • 2012 59


eportage förare väg


Skolbänken igen Stig holmgren

kommer från Bröderna holmgrens

Åkeri, som tagit emot praktikanter

i många år. han tycker ändå

det är mödan värt att sätta sig i

skolbänken några dagar, för att

tillgodogöra sig

aPL-utbildningen.

När Svensk Åkeritidning hälsar sitter ett drygt tiotal

personer från branschen i ett av Liljaskolan klassrum –

en av dem är Stig Holmgren från Bröderna Holmgrens

Åkeri i Tavelsjö. Han har tidigare deltagit i ledarskapsutbildningen

och genomgår nu alltså APL-utbildning,

trots att åkeriet tagit emot praktikanter i många år.

– Jag tycker ändå det kan vara bra att skaffa sig lite

extra kunskap, och det här projektet har underlättat

kommunikationen. I rekryteringssyfte är det ju väldigt

bra, det hjälper till att få motivation hos praktikanten.

Och många åkerier har ju sin speciella inriktning, det är

säkert inte så lätt att hoppa in för en som ”bara” kan köra

lastbil – det är viktigt att praktikanten får lära sig allting

runtomkring, och hur det fungerar firman, säger Stig

Holmgren och tillägger:

– Mycket av det man som åkare tar för självklart, är

ju inte det för eleven. Jag har fått lättare att tänka mig in i

praktikantens perspektiv.

Även de inblandade skolorna har lärt sig mycket

under resans gång, enligt Göran Danielsson, rektor för

Liljaskolans transportutbildningar.

– Tidigare har vi till exempel inte alltid varit tydliga

med vad vi efterfrågar av företagen som tar emot

praktikanter, vi har inte känt att vi kan ställa krav

dem när de ställer upp frivilligt. Men genom det här

projektet har det framkommit att åkerierna önskar sig

tydliga direktiv om vad de förväntas bidra med. Och det

är naturligtvis positivt, säger han.

Företagen har även ställt upp en önskelista gentemot

de berörda skolorna.

– De har bland annat efterlyst en terminsplan över

hur många ungdomar som ska ut praktik och när de

ska ut, vilka typer av praktiktjänst eleverna önskar sig

och så vidare. På något vis ska vi tillgodose det, men hur

det ska se ut rent organisatoriskt är inte klart ännu. Men

det handlar om väldigt konkreta önskemål som inte är

ogenomförbara något sätt, säger Göran Danielsson.

Ett annat mål med Förare väg, är att ge näring åt

Har DU skrivit den bästa uppsatsen

om godstransporter väg?

Sveriges Åkeriföretag utlyser en tävling om bästa examensarbete om godstrans-

port väg, kandidat eller mastersnivå vid svenska högskolor och universitet.

Prissumman är 10 000 kr.

Skicka din uppsats svenska eller engelska till Sveriges Åkeriföretag, Box 7248,

103 89 Stockholm eller maila den till info@akeri.se. Vi behöver ha din uppsats

före den 1 juli tillsammans med ett intyg att den är godkänd av din institution.

60 SveNSK åKerITIDNINg Nr 3 • 2012

återväxten i branschen – och även i det syftet spelar man

in filmer. En, som ska visas grundskolorna, strävar

efter att locka fler elever till transportgymnasierna. En

annan, som riktar sig till allmänheten, syftar till att höja

chaufförsyrkets status.

En tredje film vänder sig till både ungdomar och

åkerier, för fram budskapet att även tjejer och ungdomar

med invandrarbakgrund passar för yrket. På Liljaskolan

brukar det vara 16-17 procent tjejer bland det hundratal

elever, som varje år går ut med yrkesförarkompetens i

någon form.

– Men i hela Sverige är cirka fem procent av yrkesförarna

kvinnor, så det går ändå åt rätt håll. Och ett mål

med projektet är att bidra till det, säger Elisabeth Wiklund.

Bland de tjejer som i år går ut Liljaskolan med yrkesförarkompetens

finns Erica Nygren, som även hon

medverkar i filmen med den ”goda” och den ”onda” handledaren.

I verkligheten har hon praktiserat flera olika

företag under sina snart tre år Transportprogrammet,

och ska inom kort ut sin avslutande praktik.

– Det är precis som i filmen – jag har bemötts både

positivt och negativt, det kan skilja sig väldigt från ställe

till ställe, säger Erica Nygren.

Oskar Klahr, däremot, säger sig bara ha blivit positivt

bemött sina praktikplatser.

– Det beror väl lite vad man går ut med för attityd

själv, säger han.

De första praktikrapporterna från elever som gjort sin

praktik efter att projektet drog igång kommer in nu under

våren, så det är ännu för tidigt att säga vilka effekter det

hela hunnit ge.

– Resultatet kommer vi att se sikt, när det här

börjar sprida sig genom företagen. Jag är övertygad om

att det kommer att ge ringar vattnet. Men man får inte

glömma att vi har många väldigt duktiga företag, som

alltid varit bra att ta emot eleverna, även innan det här

projektet drog igång, avslutar Göran Danielsson.

tommy.harnesk@akeri.se

www.akeri.se

More magazines by this user
Similar magazines