Pressklipp 2012 Nr 3 - Svensk Åkeritidning - Förare på väg

forarepavag.se

Pressklipp 2012 Nr 3 - Svensk Åkeritidning - Förare på väg

eportage förare väg


Skolbänken igen Stig holmgren

kommer från Bröderna holmgrens

Åkeri, som tagit emot praktikanter

i många år. han tycker ändå

det är mödan värt att sätta sig i

skolbänken några dagar, för att

tillgodogöra sig

aPL-utbildningen.

När Svensk Åkeritidning hälsar sitter ett drygt tiotal

personer från branschen i ett av Liljaskolan klassrum –

en av dem är Stig Holmgren från Bröderna Holmgrens

Åkeri i Tavelsjö. Han har tidigare deltagit i ledarskapsutbildningen

och genomgår nu alltså APL-utbildning,

trots att åkeriet tagit emot praktikanter i många år.

– Jag tycker ändå det kan vara bra att skaffa sig lite

extra kunskap, och det här projektet har underlättat

kommunikationen. I rekryteringssyfte är det ju väldigt

bra, det hjälper till att få motivation hos praktikanten.

Och många åkerier har ju sin speciella inriktning, det är

säkert inte så lätt att hoppa in för en som ”bara” kan köra

lastbil – det är viktigt att praktikanten får lära sig allting

runtomkring, och hur det fungerar firman, säger Stig

Holmgren och tillägger:

– Mycket av det man som åkare tar för självklart, är

ju inte det för eleven. Jag har fått lättare att tänka mig in i

praktikantens perspektiv.

Även de inblandade skolorna har lärt sig mycket

under resans gång, enligt Göran Danielsson, rektor för

Liljaskolans transportutbildningar.

– Tidigare har vi till exempel inte alltid varit tydliga

med vad vi efterfrågar av företagen som tar emot

praktikanter, vi har inte känt att vi kan ställa krav

dem när de ställer upp frivilligt. Men genom det här

projektet har det framkommit att åkerierna önskar sig

tydliga direktiv om vad de förväntas bidra med. Och det

är naturligtvis positivt, säger han.

Företagen har även ställt upp en önskelista gentemot

de berörda skolorna.

– De har bland annat efterlyst en terminsplan över

hur många ungdomar som ska ut praktik och när de

ska ut, vilka typer av praktiktjänst eleverna önskar sig

och så vidare. På något vis ska vi tillgodose det, men hur

det ska se ut rent organisatoriskt är inte klart ännu. Men

det handlar om väldigt konkreta önskemål som inte är

ogenomförbara något sätt, säger Göran Danielsson.

Ett annat mål med Förare väg, är att ge näring åt

Har DU skrivit den bästa uppsatsen

om godstransporter väg?

Sveriges Åkeriföretag utlyser en tävling om bästa examensarbete om godstrans-

port väg, kandidat eller mastersnivå vid svenska högskolor och universitet.

Prissumman är 10 000 kr.

Skicka din uppsats svenska eller engelska till Sveriges Åkeriföretag, Box 7248,

103 89 Stockholm eller maila den till info@akeri.se. Vi behöver ha din uppsats

före den 1 juli tillsammans med ett intyg att den är godkänd av din institution.

60 SveNSK åKerITIDNINg Nr 3 • 2012

återväxten i branschen – och även i det syftet spelar man

in filmer. En, som ska visas grundskolorna, strävar

efter att locka fler elever till transportgymnasierna. En

annan, som riktar sig till allmänheten, syftar till att höja

chaufförsyrkets status.

En tredje film vänder sig till både ungdomar och

åkerier, för fram budskapet att även tjejer och ungdomar

med invandrarbakgrund passar för yrket. På Liljaskolan

brukar det vara 16-17 procent tjejer bland det hundratal

elever, som varje år går ut med yrkesförarkompetens i

någon form.

– Men i hela Sverige är cirka fem procent av yrkesförarna

kvinnor, så det går ändå åt rätt håll. Och ett mål

med projektet är att bidra till det, säger Elisabeth Wiklund.

Bland de tjejer som i år går ut Liljaskolan med yrkesförarkompetens

finns Erica Nygren, som även hon

medverkar i filmen med den ”goda” och den ”onda” handledaren.

I verkligheten har hon praktiserat flera olika

företag under sina snart tre år Transportprogrammet,

och ska inom kort ut sin avslutande praktik.

– Det är precis som i filmen – jag har bemötts både

positivt och negativt, det kan skilja sig väldigt från ställe

till ställe, säger Erica Nygren.

Oskar Klahr, däremot, säger sig bara ha blivit positivt

bemött sina praktikplatser.

– Det beror väl lite vad man går ut med för attityd

själv, säger han.

De första praktikrapporterna från elever som gjort sin

praktik efter att projektet drog igång kommer in nu under

våren, så det är ännu för tidigt att säga vilka effekter det

hela hunnit ge.

– Resultatet kommer vi att se sikt, när det här

börjar sprida sig genom företagen. Jag är övertygad om

att det kommer att ge ringar vattnet. Men man får inte

glömma att vi har många väldigt duktiga företag, som

alltid varit bra att ta emot eleverna, även innan det här

projektet drog igång, avslutar Göran Danielsson.

tommy.harnesk@akeri.se

www.akeri.se

More magazines by this user
Similar magazines