Truck Application2.indd - Nimco

nimco.controls.com

Truck Application2.indd - Nimco

Nimcos kundåtagande

Luftstyrda Hydraulventiler

Elstyrda Hydraulventiler

Omkastar-och Lägesventiler

Tryckregleringsventiler

Chassimonterade Tippcylindrar

Frontmonterade Tippcylindrar

Luftstyrreglage

Pneumatikboxar

PAGE 05

PAGE 06

PAGE 12

PAGE 14

PAGE 18

PAGE 22

PAGE 24

PAGE 26

PAGE 28

nimco

www.nimco-controls.com 3


Nimcos kundåtagande

Nimco Controls utvecklar, tillverkar och säljer sedan 20 år ett brett program av hydraulventiler och

tillsatsutrustning för nordiska lastbilstillverkare där ledstjärnan alltid varit att leverera pålitliga och

hållbara produkter som gör att våra kunder i sin tur kan leverera den bästa möjliga produkten till sina

kunder.

Vår filosofi har tillsammans med våra kunders försorg skapat en ständigt växande efterfrågan av våra

produkter även i övriga delar av Europa, Mellan Östern och nu på senare år även i Fjärran Östern.

Vi är stolta över våra produkter, den kvalité som tillverkas här i Sverige och den höga kundservice

våra medarbetare ser till att ge till våra kunder, men framför allt är vi stolta över det förtroende som

våra kunder visar oss om och om igen genom att köpa våra produkter år efter år.

Vi vill med den här produktbroschyren belysa för våra kunder den bredd vi idag erbjuder vad gäller

allt som en lastbilspåbyggare kan behöva när det gäller att tillverka en kvalitetspåbyggnation som

skall hålla längre än lastbilen själv.

Som det finns beskrivet i den här broschyren erbjuder vi inte bara de luftstyrda hydrauliska riktningsventiler

vi är välkända för utan även tippcylindrar av både traditionell undermonterade typ och för

frontmontage, väljarventiler och avstängningsventiler, vattentäta pneumatikboxar med inbyggda luftventiler

för styrning av ventiler, luftreglage för hyttmontage och alla typer av tryckregleringsventiler

som ser till att tycken hålls på den nivå som lastbilstipp eller släptipp är avsedda för att arbeta på.

Vi erbjuder också ett antal nyutvecklade ventiler som kan styras med CanBus-teknik i 24 V utförande

och som gör att du kan välja mellan att använda el eller luft när du styr hydrauliken.

Vi har valt att anpassa våra produkter till att klara de ökande tryck som olika system kräver idag och

erbjuder våra produktprogram även i segjärn för kunder som har system som arbetar över 350 bar

kontinuerligt.

Nimco tycker vi att det skall vara enkelt att vara kund hos oss! Därför har vi valt att alltid ha våra

produkter i lager trots att vi är ett tillverkande företag med storserieproduktion. Det gör att vi har

möjlighet att serva dig som kund snabbt och på ett sätt som gör att du kan låta din kund ändra sina

önskemål in i det sista utan att du står utan den hydraulik som krävs för att möta deras önskemål.

Med bredden på vårt produktprogram kan vi erbjuda dig de hydraulikprodukter du behöver i en

leverans!

Vi önskar dig och dina kollegor välkomna att låta oss på Nimco serva dig med dina hydraulikbehov!

www.nimco-controls.com 5


www.nimco-controls.com

6

Produktbeskrivning

CV 300 är en robust och pålitlig lastbilsventil i monoblock utförande

som har visat sin pålitlighet på de nordiska vägarna och i vårt kärva

klimat i många år. Den kan utrustas som standard med luftcylindrar och

med 24V luftmagneter, chockventiler och tryckbegränsare samt flytläge

med dubbelslagcylinder för plogutrustning.

CV 300 ventilen kan fås i 1 till 6 sektioner utförande där alla ventiler kan

utrustas med antingen serienippel för hydraulslang eller i rörformat där

efterkommande ventil alltid hamnar på samma plan. Kapslad spak för

att skydda tätningar och slider mot den aggressiva miljön är standard.

CV 300 passar bra för lastbilar med pumpflöden upp till 140 l/min och

där man önskar låga tryckfall genom ventilen och hydraulsystemet. CV

300 ventilen erbjuds även med Nimcos speciella Turbodump funktion

som innebär att tippcykeltiden på en tipp kan minskas avsevärt

jämfört med en standardventil som användas på andra typer av

lastbilspåbyggnader.

Tekniska data

Typ

Max tryck

Max flöde

Temperaturområde

Utförande

• 1-6 sektioner

• Lågt tryckfall

Open Center för Fast Pump

320 bar

140 l/min

• Utmärkta mjukkörningsegenskaper

• Låga spakkrafter

• Minimalt slidläckage

-40°C till +80°C med standard tätningar

Flödesdiagram

p [bar]

12

10

8

6

4

2

0

CV300 Tryckfall Pressure P-T Drop P-T

[USGpm]

0 5,3 10,6 15,9 21,2 26,5 31,8 37,1

0 20 40 60 80 100 120 140

Q [lpm]

6

4

3

2

1

174

145

116

87

58

29

0

[psi]


CV300

Antal Sektioner

CV 301

CV 302

CV 303

CV 304

CV 306

Portstorlek

A, B

P1, P2, T2

T1

L [mm]

126

176

226

276

376

G

3/4’’

3/4’’

1’’

LF [mm]

100

150

200

250

350

Metrisk

M22 x 1.5

M22 x 1.5

M27 x 2

www.nimco-controls.com 7


www.nimco-controls.com

8

Produktbeskrivning

CV 601 är en monoblockventil konstruerad för höga flöden upp till 180

l/min och har ett mycket brett invändigt kanalsystem som tillåter höga

flöden . Ventilen är tillverkad för att kunna släppa igenom så mycket

flöde som möjligt både vid lyft- och sänkfunktioner och kan utrustas

med tryckluftstyrning för både dubbelverkande standardcylindrar

och dubbelverkande cylindrar med flytläge. Serienipplar i slang eller

rörformat är standard likväl som kapslade spakar för att skydda

tätningar och slider mot den aggressiva vägmiljön.

CV 601 kan utrustas med Nimco’s snabbgående Tubodumpfunktion

som innebär att tipptiden minskas avsevärt vilket gör ventilen perfekt

för användning på enklare dumprar.

Tekniska data

Typ

Max tryck

Max flöde

Temperaturområde

Utförande

• Monoblock, 1 sektion

• Lågt tryckfall

• Låga spakkrafter

• Minimalt slidläckage

Open Center för Fast Pump

320 bar

180 l/min

-40°C till +80°C med standard tätningar

Flödesdiagram

p [bar]

10

8

6

4

2

Tryckfall P-T

CV601 Pressure Drop P-T

[USGpm]

0,0 7,9 15,9 23,8 31,7 39,6 47,6

0

0

0 30 60 90 120 150 180

Q [lpm]

145

116

87

58

29

[psi]


CV601

Portstorlek

A, B

P1, P2, T2

T1

G

3/4’’

3/4’’

1’’

Metrisk

M22 x 1.5

M22 x 1.5

M27 x 2

www.nimco-controls.com 9


www.nimco-controls.com

10

Produktbeskrivning

CV 550 är en byggbar universalventil som kan användas till alla

lastbilsapplikationer upp till 90 l/min och upp till nio olika funktioner.

Ventilen kan utrustas med flytläge för plogfunktion, chockventiler för

varje funktion, serienippel och tryckluftsmanöver. Kapslade spakar

ingår som standard även när ventilen är utrustad med någon form

av fjörrrstyrning. Ventilen är idealisk när att stort antal sektioner skall

användas och ytterligare funktioner kan tillkomma på byggnationen

längre fram. Kapslad spak för att skydda tätningar och slider mot den

aggressiva miljön är standard.

Tekniska data

Typ

Max tryck

Max flöde

Temperaturområde

Utförande

• Sektionsventil, 1-9 sektioner

• Lågt tryckfall

• Utmärkta mjukkörningsegenskaper

• Låga spakkrafter

• Minimalt slidläckage

Open Center för Fast Pump

320 bar

90 l/min

-40°C till +80°C med standard tätningar

Flödesdiagram

p [bar]

CV550 Tryckfall Pressure P-T Drop P-T

[USGpm]

0 2,65 5,3 7,95 10,6 13,25 15,9 18,55

16

232

14

203

12

174

10

8

145

8

6

5

116

87

4

3 58

2

29

0

1 0

0 10 20 30 40 50 60 70

Q [lpm]

[psi]


CV550

Antal Sektioner

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Portstorlek

A, B

P1

T1, T2, T3

TLV [mm]

140

183

226

269

312

355

398

441

484

527

G

1/2’’

1/2’’

1/2’’

DBH [mm]

103

146

189

232

275

318

361

404

447

490

Metrisk

M18 x 1.5

M18 x 1.5

M18 x 1.5

www.nimco-controls.com

11


www.nimco-controls.com

12

Produktbeskrivning

CV 3000 är en unik s.k. tvåflödesventil där man kan ställa det maximala portflödet

på varje sektion tack vare ett speciellt backventilsarrangemang och dubbla

parallellkanaler i ventilhuset.

Det gör att man kan bestämma hastigheten på olika funktioner vid en viss oljemängd.

Det kommer väl tillhands när man t.ex. har två funktioner som har grövre cylindrar

och skall arbeta snabbt och en funktion med en cylinder som är av mindre diameter

och skall arbeta långsamt, som t.ex. ett kapell på en flislastbil.

CV 3000 kan utrustas med chock- och sugventiler, serienippel samt kan styras med

12 eller 24 V el.proportionalmagneter, tryckluft eller hydraulik där kapslad manuell

spak alltid ingår som standardmanövrering.

Tekniska data

Typ

Max tryck

Max flöde

Temperaturområde

Utförande

Open Center för Fast Pump

320 bar

90 l/min

• Sektionsventil, 1-10 sektioner

-40°C till +80°C med standard tätningar

• Möjlighet att bestämma varje sektions maxflöde

• Lågt tryckfall

• Utmärkta mjukkörningsegenskaper

• Låga spakkrafter

• Minimalt slidläckage

Flödesdiagram

p [bar]

25

20

15

10

5

Tryckfall P-T

CV3000 Pressure Drop P-T

[USGpm]

0 7,93 15,86 23,79 31,72 39,65

0

-58

0 30 60 90 120 150

Q [lpm]

232

159,5

87

14,5

[psi]


CV3000

Antal Sektioner

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Portstorlek

A, B

P1, P2

T1, T2

L [mm]

135

178

221

264

301

350

393

436

479

G

3/4’’

3/4’’

3/4’’

LF [mm]

86

129

172

215

258

301

344

387

430

Metrisk

M22 x 1.5

M22 x 1.5

M22 x 1.5

www.nimco-controls.com

13


www.nimco-controls.com

14

Produktbeskrivning

RRV är en 3/2 väljarventil som i standardutförande används för att

kunna växla över pumpens flödesriktning till en annan funktion som

vid t.ex. vid omkoppling från tipp till kran eller från tipp till trailer.

Ventilen finns idag i ett 60 tal olika varianter och används allt ifrån

brytventil till tippventil med inbyggd backventil som tillåter returflödet

att gå direkt till tank. RRV kan levereras med handspaks-, trycklufts-

eller 24 V elektrisk tryckluftsmanövrering. RRV ventilen kan beställas

med kapslad spak.

Tekniska data

Max tryck

Max flöde

Temperaturområde

Utförande

• Monoblock, 1 sektion

• Lågt tryckfall

• Minimalt slidläckage

Flödesdiagram

p [bar]

4

3

2

1

0

320 bar

125 l/min

-40°C till +80°C med standard tätningar

RRV Pressure Tryckfall Drop P-T A-B, A-C

[USGpm]

0 5,28 10,56 15,84 21,12 26,4 31,68

0 20 40 60 80 100 120

Q [lpm]

58

43,2

28,4

13,6

-1,2

[psi]

För andra önskemål kontakta vår fabrik.


RRV

RRV

04

06

Portstorlek port A, B och C

G

1/2’’

3/4’’

www.nimco-controls.com

15


www.nimco-controls.com

16

Produktbeskrivning

SVB är en 6/2 väljarventil som kan styras antingen med en

direktverkande 24 V magnet eller med en luftcylinder som andra

lastbilsventiler. SVB-ventilen ger användaren möjlighet att koppla

om en huvudventilsfunktion till en annan funktion på lastbilen och

samtidigt återföra oljan till tank tillbaka genom ventilen.

SVB kan också byggas ihop upp till tre ventiler vilket innebär att man

från en ventilslid kan koppla om flödet till en andra, tredje och även

en fjärde funktion på lastbilen.

Tekniska data

Max tryck

Max flöde

Temperaturområde

Utförande

• 1-3 ventilblock kan kopplas ihop.

• Minimalt slidläckage

320 bar

• Luftstyrning med eller utan el luft magnet 24 V

• Direktverkande 24 V Magnet

90 l/min för den 24 V

125 l/min för den luftstyrda

-40°C till +80°C med standard tätningar

Flödesdiagram

p [bar]

4

3

2

1

0

SVB Pressure Tryckfall Drop P-T A-B, A-C

[USGpm]

0 5,3 10,6 15,9 21,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Q [lpm]

58

43,2

28,4

13,6

-1,2

[psi]


SVB

SVB

03

04

Portstorlek port A, B och C

G

3/8’’

1/2’’

www.nimco-controls.com

17


www.nimco-controls.com

18

Produktbeskrivning

RVIL-T är en tryckbegränsningsventil monterad i ett block som är

anpassat för två snabbkopplingansanslutningar för både pump och

tank och som kan monteras bak på en lastbil och därmed ansluta

hydraulsystemet till t.ex. en tipptrailer.

Tryckbegränsningsventilen skyddar systemet mot övertyck och

har ett separat mätportsuttag som kan användas för att läsa av

systemtrycket.

RVIL tillverkad och monterad i stål för att klara tryck up till 360 bar .

Tekniska data

Max tryck

Max flöde

Anslutningar

Mätport

Utförande

• Elförzinkat stålhus

360 bar

140 l/min

G ¾’’ alternativt G 1’’

G ¼’’

• Tryckbegränsningsventilen är jetaliserad

• Snabb öppningstid

• Flack tryckkurva up till 140 l/min

Flödesdiagram

p [bar]

300

250

200

150

100

50

Flödeskarakteristik

RVIL - Pressure/Flow Characteristic

[USGpm]

0,0 7,9 15,8 23,7 31,6 39,5

0

0

0 30 60 90 120 150

Q [lpm]

4350

3625

2900

2175

1450

725

[psi]


RVIL-T

www.nimco-controls.com

19


www.nimco-controls.com

20

Produktbeskrivning

RVIL tryckbegränsningsventil är avsedd för separat montering där

man önskar skydda systemet mot övertyck.

Ventilen är av in-line type vilket innebär att pump och tank anslutningen

ligger i linje med varandra .

RVIL tillverkad och monterad i stål för att klara tryck up till 360 bar.

Tekniska data

Max tryck

Max flöde

Anslutningar

Mätport

Utförande

• Elförzinkat stålhus

360 bar

140 l/min

G ¾’’ alternativt G 1’’

G ¼’’

• Tryckbegränsningsventilen är jetaliserad

• Snabb öppningstid

• Flack tryckkurva up till 140 l/min

Flödesdiagram

p [bar]

300

250

200

150

100

50

Flödeskarakteristik

RVIL - Pressure/Flow Characteristic

[USGpm]

0,0 7,9 15,8 23,7 31,6 39,5

0

0

0 30 60 90 120 150

Q [lpm]

4350

3625

2900

2175

1450

725

[psi]


RVIL

www.nimco-controls.com

21


www.nimco-controls.com

22

Chassimonterade typpcylindrar för lastbils- och

trailerapplikationer.

Marknadens största sortiment för höga tryck upp till 300

bar .

Produktbeskrivning

Helkromade kolvstänger och kundanpassade monterings-

dimensioner tillgängliga på begäran.

Tekniska data

Diameterområde

Max. Arbetstryck

Total Tipp-Massa

Teleskåpantal

Slaglängd

Utförande

60 - 279 mm

Upp till 300 bar

15 - 70 ton

4 - 10 teleskåpsteg

800 - 6000 mm

• Dubbelläppade polyuretantätningar och avstrykare som tål höga tryck och snabba tipphastigheter

• Perfekta tätningsegenskaper under alla väderförhållanden

• Självsmörjande glidringar i Delrin®

• Bearbetade från solida sömlösa rör

• Höghållfasthetsstål i alla cylinderserier

• Solida stoppkontaktsytor mellan teleskå pstegen (inga stoppringar) för maximal sidstyvhet och tålighet mot dynamiska påfrestningar.

• Enkla tätningsbyten, inga specialverktyg krävs


Centralmonterade Cylindrar

Induktionshärdad Kulled

Övre Glidring (Delrin)

Polyuretantätning

Yttertub

Teleskåpsteg

Undre Glidring (Delrin)

Basplatta

Kulledsfläns

Låsring

Smörjnippel

Avstrykare

Svivlande Inloppsadapter

O-Ringstätning

Midjefäste

O-Ringstätning

Stålspårring

www.nimco-controls.com

23


www.nimco-controls.com

24

Produktbeskrivning

Frontmonterade tippcylindrar för dumprar och trailers.

Stort urval av modeller med möljlighet för kundanpassad design

vid särskilda behov. Optimal prestanda och effektivitet i alla typer av

arbetsmiljöer. Bearbetade från solida rör, varje teleskopsteg består av

en enda sömlös del utan behov av stoppringar.

Tekniska data

Diameterområde

Max. Arbetstryck

Total Tippmassa

Teleskåpantal

Slaglängd

Utförande

60 - 221 mm

Upp till 275 bar

12 - 110 tons

3 - 6 teleskåpsteg

2500 - 10500 mm

• Dubbelläppade polyuretantätningar och avstrykare som tål höga tryck och snabba tipphastigheter

• Välutprovade tätningsegenskaper under alla väderförhållanden

• Självsmörjande glidringar i Delrin®

• Bearbetade från solida sömlösa rör

• Höghållfasthetsstål i cylinderserier för höga arbetstryck

• Solida stoppkontaktsytor mellan teleskopstegen (inga stoppringar) för maximal styvhet och tålighet mot dynamiska påfrestningar

• Enkla tätningsbyten, inga specialverktyg krävs

• Dubbla glidringar i botten av varje teleskåpsteg för större överlapp vilket gör en starkare och styvare cylindrar

• Kromad kolvstång i sista teleskåpsteget

• Helkromad version där all steg är kromade finns på begäran

• Mjukdumpport

• Möjlighet för direktkoppling av säkerhetsanordningar i tryckporten

• Inget behov av slaglängdsbegränsningsanordning tack vare solida stoppkantsytor mellan varje teleskopsteg


Frontmonterade Cylindrar

Smörjnippel

Kulled

Polyuretantätning

Yttertub

Teleskåpsteg

Undre Glidringar (Delrin)

Stålspårring

Insex-låsning

Avstrykare

Övre Glidring (Delrin)

Polyuretantätning

Polyuretantätning

Stålspårring

www.nimco-controls.com

25


www.nimco-controls.com

26

Produktbeskrivning

PPC är en pneumatisk proportionalstyrning för ritningsventiler som

kan parallellmonteras och fås med eller utan spärrar i olika utstyrda

lägen.

PPC kan även utrustas med ett handtag som innehåller olika typer av

tryckknappar för aktivering av olika elektriska funktioner.

Tekniska data

Maxlufttryck:

Arbetstemperatur

Anslutning:

Flöde A-P

Flöde P-A:

Max ström: 3 A

Elanslutning: 24

Utförande

9 bar

• 1-5 styrenheter kan kopplas ihop.

-30°C till +70°C med standard tätningar

UNF ¼

2 N l/s vid 7 bar

2N l/s vid 7 bar

3 A

24V

• Stort urval av handspakar och elknappar

Schematics Schema - PPC PPC Schematics Schema PPCJ - PPCJ

Supply Supply


Lufttryck

som funktion av spakvinkel
PPC Applications &

PPCJ ordering codes

• Finns också i Joystick-utförande under koden PPCJ


PPC

122

PPC Dimensions

PPCJ and options

PPC

PPC Standard levers assembled.

PPCJ

Standard levers assembled

www.nimco-controls.com

27


www.nimco-controls.com

28

Produktbeskrivning

Nimcos P pneumatikboxar är konstruerade så att den el.pneumatik

som används för att styra hydraulventilens olika slider sitter

monterade i en vattentätt kapsling (IP 67) av hårdplast som kan

monteras på bästa plats på lastbilen.

P-boxarna kan levereras för styrning från en till fem

hydraulventilfunktioner med hjälp av två till tio el.pneumatikska on/off-

ventiler monterade i en kapsling och med integrerade värmeelement.

El.pneumatikventilerna kan levereras antingen med 12 eller 24 V

magneter.

Fördelen med att använda Nimcos P-lådor är att man inte har

el.pneumatikventilerna monterade direkt på ventilen, utan skyddade i

en uppvärmd kapsling, vilket också gör att de skyddas vid allmän drift

mot låga temperaturer och den agressiva miljö de arbetar i.

En ytterliggare fördel är det skydd P-boxen utgör vid högtryckstvättning

av lastbilen.

Tekniska data

Antal funktioner

Max tryck

Spänning

Temperaturområde

Utförande

• Värmeelement

• IP 67

1-5 per kapsling

10 bar

12 eller 24 VDC

-40°C till +80°C med standard tätningar


P-Box

Antal Sektioner

1

2

3

4

5

L [mm]

130

255

255

378

378

B [mm]

180

180

180

188

188

H [mm]

100

100

100

130

130

LF [mm]

113,5

238,5

238,5

354

354

BF [mm]

163,5

163,5

163,5

164

164

www.nimco-controls.com

29


www.nimco-controls.com

30


www.nimco-controls.com

31

More magazines by this user
Similar magazines