Broschyr - Modern Ekonomi

modernekonomi.se

Broschyr - Modern Ekonomi

MODERN EKONOMI


Mats Olsson - Falköpingskontoret

Mats Olsson - Falköping

Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret


Välkommen till Modern Ekonomi

Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Vi lanserades den 15 maj 2006 på tre orter och har redan idag ett

redovisningsbyråkoncept i världsklass.

Modern Ekonomi kännetecknas av redovisningskonsulter

som brinner för att hjälpa små

och medelstora företag att lyckas i just sin

bransch. Många av våra medarbetare är

auktoriserade redovisningskonsulter och

kontrolleras regelbundet av SRF (Sveriges

Redovisningskonsulters Förbund) detta för

att Du som kund ska kunna känna dig trygg

med oss.

Modern Ekonomi har ett brett utbud av

expertis, förutom auktoriserade redovisningskonsulter

finns diplomerade företagskonsulter,

företagsekonomer, jurister och affärsutvecklare.

Vi samarbetar även med starka lokala nätverk

som bidrar till den samlade kompetensen.

Våra kunder är allt från små företag till större

bolag, och alla får tillgång till samma resurser.

Vi har satsat på modern teknik och strävar efter

att sköta ditt företags ekonomi på ett effektivt

sätt med hög kvalitet. IT-säkerheten har en

central roll hos Modern Ekonomi och kan ur

säkerhetssynpunkt jämföras med storbankernas.

I dag fokuserar allt fler företag på sin kärnverksamhet

och outsourcar hela eller delar av sin

ekonomifunktion. Modern Ekonomi finns för att

hjälpa ditt företag med administrationen och för

att hitta lösningar som just ni behöver. Oavsett

om du leder ett mindre eller större företag skall

du känna dig trygg med din ekonomipartner.


Våra tjänster

Vi ger dig tid att satsa på dina affärer.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster där vårt främsta mål är att

förenkla företagandet. Du kan fokusera på att utveckla ditt företag

medan din ekonomi är i trygga händer.

Modern Presentation

Vi ger dig full kontroll

Modern Presentation är en webbaserad tjänst som

med enkla och pedagogiska verktyg ger bättre

kontroll och överblick över företagets ekonomi.

Fördelen med Modern Presentation är att man inte

behöver vara ekonom för att förstå hur verksamhetens

resultat genereras och hur företaget växer

och utvecklas. Vi åskådliggör detta i bilder som du

och dina kollegor, din redovisningskonsult och din

styrelse kan titta på och diskutera kring.

Modern Presentation ger dig följande fördelar:

Enkelhet. Bara att klicka sig runt i

informationen. Inga svårlästa rapporter.

Tillgänglighet via Internet dygnet runt var

än i världen du befinner dig.

Du behöver inte lägga tid på att

sammanställa rapporter.

Få dem via ett par enkla klick.

Modern Online

Vi är tillgänglig var du än befinner dig

Modern Online är en plattform där det är

enkelt att arbeta samtidigt som dina krav på

säkerheten uppfylls.

Fördelen med Modern Online är att slippa

problematiken med ett eget affärssystem.

Att kunna skapa ett bra samarbete mellan varandra

även om man inte befinner sig på samma ort.

Detta spar både tid och pengar.

Modern Online ger dig följande fördelar:

Tillgängligt dygnet runt var än i världen

du befinner dig.

Flexibelt

Trygghet

Tidsbesparande


Malin Marklund - Gnestakontoret

Susan Lindros - Sundbybergskontoret


Anne-Lie Moberg Hallstahammarkontoret

Redovisning

Vi gör det enkelt för dig att driva företag

En väl fungerande redovisning ger ett ovärderligt

beslutsunderlag för att kunna driva ett framgångsrikt

företag. Rätt bokfört från början sparar

företagaren mycket tid.

Modern Ekonomi hjälper dig att se till att samtliga

transaktioner registreras på ett tillförlitligt sätt,

och att moms och skatter deklareras inom

föreskriven tid.

Med vår moderna teknik får du rapporterna helt

anpassade efter dina behov. Du kan även logga in

via nätet och se din egen redovisning, allt för att du

ska ha full kontroll.

Modern Ekonomi ger dig följande fördelar:

Du får en egen kontaktperson.

Du får löpande rapporter avseende resultat

och ställning när du själv önskar.

Komplett redovisning av moms och skatter.

Vi ser till att rapporteringen alltid uppfyller

kraven ifrån myndigheterna.


Fakturering

Vi frigör tid och ger dig trygghet

Hantering av företagets fakturor är ett tidskrävande

men viktigt arbete. Varje dag, året om måste

faktureringsprocessen fungera väl. Därtill är det

viktigt med en bra uppföljning så att betalningar

säkras och likviditeten stärks.

Med Modern Ekonomi kan du känna dig trygg.

Ett enkelt underlag från dig är allt vi behöver för

att kunna sköta hela processen.

Modern Ekonomi hjälper dig att få iväg fakturan i

tid och ser till att bevakningen sköts på ett effektivt

sätt, vilket innebär en minimal arbetsinsats från dig

med bibehållet goda kundrelationer.

Modern Ekonomi ger dig följande fördelar:

Effektiva fakturarutiner för att säkra

fakturahantering enligt alla lagkrav.

Korrekt upprättade och distribuerade

fakturor enligt ditt fakturaunderlag.

Hantering av kundreskontra och hjälp med

att ta fram likviditetsanalyser.

Kravhantering

Modern Scanning

Vi tar bort arbetsmoment från dig

Det anländer fakturor från dina leverantörer varje

dag. En effektiv hantering av dessa fakturor

underlättar din vardag och ger underlag för en

god likviditetsplanering.

För att göra det så enkelt som möjligt för dig har

vi utvecklat tjänsten Modern Scanning. Det enda

du behöver göra är att attestera fakturan.

Du kan lika enkelt som självklart följa din

aktuella status på nätet genom vår webbtjänst

Modern Presentation.

Modern Scanning ger dig följande fördelar:

Registrerade attesterade

leverantörsfakturor.

Eftersom programmet är webbaserat har

du alltid tillgång till dina fakturor.

Fantastisk spårbarhet och

användarvänligt.

Fritextsökning

Traditionell reskontra


Modern Finans

Vi öppnar nya dörrar för dig

När företag är under tillväxt eller har säsongsbetonad

försäljning är ofta likviditeten hårt

ansträngd. Detta har inget att göra med

lönsamheten som kan vara mycket god trots

att det saknas likviditet. Då krävs någon form

av rörelsefinansiering.

Fakturafinansiering är ett modernt sätt att lösa

finansieringen. Du belånar dina kundfakturor hos

oss och får ut huvuddelen av det fakturerade

belopp redan samma dag.

Modern Faktura Finansiering ger dig följande

fördelar:

Snabb och enkel lösning via din kontakt på

Modern Ekonomi.

Pengarna samma dag som du fakturerar.

Stärker likviditeten vid expansioner.

Ger möjlighet att tjäna pengar på

frigjort kapital.

Ställer inga stora krav på säkerheter i t ex

varulager, inventarier eller maskiner

Lönehantering

Vi ger dig lön för mödan

Personalen är din viktigaste resurs. Därför är det

viktigt att behandla dem rätt. Detta förutsätter

kunskap, men även sekretess.

Vår löneservice garanterar att dina anställda får

korrekta löner utbetalade varje månad. Du kan

välja mellan en totallösning som innefattar de

flesta moment inom personaladministration,

eller enbart hjälp med lönehantering.

Modern Ekonomi ger dig följande fördelar:

En egen kontaktperson som alltid finns till

ditt förfogande.

Kompetens inom ett specialområde som

hela tiden förändras.

Ingen insyn i löneläget från dina anställda.

Effektiv lönehantering.


Frans Blom - Västeråskontoret

Total administration

Vi är med dig hela vägen

För att du ska kunna ägna mer tid åt den huvudsakliga

verksamheten erbjuder Modern Ekonomi

att ta hand om hela din ekonomifunktion. Vi tar

då ansvar för den totala administrationen från

postöppning, löpande bokföring, upprättande av

bokslut, årsredovisningar och deklarationer.

Du kan enkelt följa allt som händer via vårt websystem.

Administrationen sker antingen hos oss

eller lokalt på ert företag.

Total administration innehåller följande tjänster:

Bokföring

Leverantörsreskontra

Momsredovisning

Månadsrapporter

Löner och skatteredovisning

Fakturering med bevakning

Bokslut

Deklaration

Ekonomisk Rådgivning


Bokslut, Deklaration &

Årsredovisning

Bokslut

Bokslut är ett måste vid årets slut oavsett företagsform.

Vi ser till att bokslutet upprättas efter gällande

redovisningsnormer och tillvaratar de möjligheter

som ges i resultatplanerings- och skattesyfte.

Har företaget använt eget redovisningsprogram för

den löpande bokföringen importerar vi automatiskt

in alla underlag i vårt bokslutsprogram.

Deklaration

Vare sig du driver företaget som aktiebolag,

handelsbolg, enskild näringsverkasamhet eller

annan företagsform måste du årligen lämna en inkomstdeklaration.

Vi hjälper dig att reda ut dina

frågetecken kring deklarationen och ser till att

den upprättas på ett proffisionellt sätt.

Årsredovisning

Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över

företagets resultat och ställning. En årsredovisning

består av en förvaltningsberättelse, en

resultaträkning, en balansräkning och

tilläggsupplysningar. Vid större bolag kan även en

finansieringsanalys behövas. Vi ser till att årsredovisningen

upprättas på ett överskådligt sätt och i

enlighet med god redovisningssed.

Karin Sundblad - Bergsjökontoret


Pernilla Persson - Örnsköldsvikskontoret Anders Edvardsson - Göteborgskontoret


HUVUDKONTORET

Modern Ekonomi - Västerås

MOB +46 (0) 774 40 12 13

WEB www.modernekonomi.se

E-POST info@modernekonomi.se

MODERN EKONOMI 2012 • GRAFISK FORM OCH ILLUSTRATIONER - WWW.FORMGIVET.EU •TRYCK JUSTNU

More magazines by this user
Similar magazines