Ladda ner - DalaFrakt och Logistik AB

dalafrakt.se

Ladda ner - DalaFrakt och Logistik AB

DalaFrakt – en offensiv

partner med framtidstro

DalaFrakt – satsar på distribution

DalaFrakt kör livsmedel

På hugget i Borlänge

Bigero – ett företag med familjekänsla

Samarbetsavtal ger högre effektivitet

s. 4

Information från DalaFrakt 2012

s. 6

s. 8

s. 10

s. 12 www.dalafrakt.se


Det ljusnar för DalaFrakt

– många nya projekt skapar framtidstro

Vi är på gång och nu kan mycket hända! Så ser jag på utvecklingen för DalaFrakt under de kommande

åren. Nu ser det ut att vara slut på en period av tunga år då verksamheten inom företaget inte riktigt varit

på den nivå som vi hoppats på.

Största anledningen till min starka framtidstro är att vi fått ett par nya spännande uppdrag. Det är

främst vårt affärsområde Fjärr- och distributionstransporter som bidragit med ett riktigt lyft.

Jo, ni läste rätt. Affärsområdet har fått en ny inriktning

på verksamheten och därmed också bytt namn. I det här

magasinet kan ni läsa om vilka möjligheter det ger.

Vi berättar också om vår nya samarbetspartner Bring och vad samarbetet

innebär för DalaFrakt.

Vi håller nu på att bygga upp en terminal i Borlänge. På så sätt kommer

vi närmare marknaden och får ett bättre flöde i verksamheten.

Tidigare har det affärsområdet varit litet i jämförelse med de andra

verksamheterna inom DalaFrakt. Därför känns det extra roligt när Fjärr-

och distributionstransporter kan redovisa nya visioner och fler uppdrag.

Det betyder mycket för hela DalaFrakt när vi nu på allvar ska kunna utmana

de stora aktörerna inom fjärr- och distributionsområdet.

Affärsområdet Flis och industri har under lång tid varit en viktig

hörnpelare inom DalaFrakt. Nu har vi tagit initiativ genom att ytterligare

effektivisera verksamheten. Vi är på god väg att öka vår

lastningsgrad. Körningar utan last är ju en styggelse.

Här skapar vårt nya samarbete med Unite Logistics i Karlstad

spännande framtidsmöjligheter.

Anläggning & miljötransporter är vårt tredje affärsområde. Vår

verksamhet inom det här området speglar också på ett bra sätt hur

DalaFrakt – möter marknadens

önskemål utges av

DalaFrakt och Logistik AB

Limhagens Industriområde

Box 116, 793 23 Leksand

Telefon: 0247- 647 00

Fax: 0247 – 647 99

www.dalafrakt.se

Thomas Blomberg, VD i DalaFrakt

det är ställt med tillväxten i Dalarna som län.

Vi har många uppdrag och flera projekt på gång från Leksand

och söderut. Här märks det också att Falun-Borlänge är en expansiv

marknad som naturligtvis påverkar hela länet. Vi är aktiva och

på hugget inför kommande projekt som Ikea-bygget i Borlänge och

VM-tävlingarna i Falun.

Ett annat intensivt område är regionen Mora och norrut mot Sälen.

Där byggs det väldigt mycket vilket naturligtvis påverkar oss positivt.

Men jag är mer orolig när det handlar om stråket Rättvik till Malung.

Där händer det väldigt lite. Få byggprojekt är planerade. Jag

beklagar detta väldigt mycket eftersom det är viktigt att hela Dalarna

har livskraft och framtidstro.

Till slut är jag glad över att arbetet med vår certifiering är klart. Vi

har lyckats få in miljö- och kvalitetstänket på ett bra sätt i det dagliga

arbetet. I framtiden kommer jag att arbeta för att vi fortsätter

arbeta på det spåret samtidigt som vi i företagsledningen blir ännu

tydligare i vår kommunikation med våra delägare. Vi ska också kunna

presentera en tydlig organisation som visar den kraft som finns

inom DalaFrakt.Vi är på god väg, men mycket kan bli bättre inom det

här området.

Ansvarig utgivare: Thomas Blomberg.

Skribenter: Anders Hansson

Grafisk form: Klas Kallur

Projektledning: Dala Media AB, anders.hansson@dalamedia.se

Foto: Anders Hansson, DalaFrakt.

DalaFrakt och Logistik AB skall vara ett ledande företag och kundernas första val inom anläggning, transport och

logistik. Vårt arbete skall präglas av kvalitet och effektivitet med kvalitén och miljön i ständigt fokus.


Fjärr- och Distributionstransporter:

DalaFrakt satsar

på distribution

– inleder samarbete med Bring Frigo

DalaFrakt flyttar fokus från spedition till distribution med terminalverksamhet i Dalarna.

Därmed har affärsområdet fått det nya namnet Fjärr- och distributionstransporter och

affärsområdeschef är Jan Hoback. Den nya inriktningen har fått en flygande start sedan

DalaFrakt tecknat avtal med Bring Frigo som är en av Nordens största logistikaktörer.

– Den stora fördelen med förändringen

är fler fasta körningar. Det

blir enklare att planera långsiktigt

och ha ordning på verksamheten, säger Thomas

Blomberg, vd på DalaFrakt.

Samarbetsavtalet med Bring Frigo har gett

DalaFrakt en flygande start inom distributionsområdet.

Företagsförvärv

Bring Frigo som är ett norsktägt företag, vill

se sig som en utmanare till de allra största logistikaktörerna

i Skandinavien. På företagets

4 | DalaFrakt – en offensiv partner med framtidstro

hemsida kan man läsa att Bring Frigos framväxt

i Sverige är resultatet av Posten Norges

satsning på den nordiska företagsmarknaden.

Bring informerar om att deras satsning i hög

grad förverkligats genom förvärv av företag

med lång erfarenhet och stor kompetens inom

området. DalaFrakt är nu en viktig partner.

Tiotal bilar

Samarbetet innebär att DalaFrakt ska ansvara

för distributionen i Dalarna. Bring ansvarar

för transporter från Stockholm och Helsingborg/Göteborg

till DalaFrakts terminal i Da-

larna. Därefter ansvarar DalaFrakt för distributionen

till aktuella mottagare i regionen.

DalaFrakt räknar med att använda ett tiotal

bilar för att klara den verksamheten.

DalaFrakt kommer också att arbeta för att

Bring Frigos bilar till Dalarna inte ska gå

tomma tillbaka.

– Vi räknar med att engagera nya åkare i

den här verksamheten, säger Thomas Blomberg

och fortsätter:

– Det här innebär en mycket spännande

utveckling för DalaFrakt som genom detta

fått en helt ny gren inom fjärrtrafiken.


Fakta/Bring Frigo

Bring är ett norskt logistikföretag som under de senaste åren satsat hårt på den

svenska marknaden. Företagets framväxt i Sverige är resultatet av Posten Norges

satsning på den nordiska företagsmarknaden.

1998-2000: Posten köper budbilsfirman TSI

och blir störst i Norden på expresspost. Omprofilerades

år 2003 till Box och heter i dag

Bring Express, som är Nordens ledande aktör

inom bud- och expresstjänster.

2002: Posten Norge köper CityMail och tar

sig in på den svenska postmarknaden.

2006: Posten Norge köper Frigoscandia, som

i dag utgör Brings utbud inom temperaturreglerad

logistik.

2006: köper Posten Norge OptiMail AB som

idag erbjuder nordiska postlösningar till företag

under namnet Bring Mail.

2007: Posten Norge köper den svenska

transport- och logistikgruppen Transflex och

representerar nu Brings godsutbud i Sverige.

2008: Bring Citymail expanderar geografiskt

och distribuerar nu post till 52 procent av de

svenska hushållen.

2008: Posten Norge samlar all verksamhet

riktad till företagsmarknaden under varumärket

Bring med Norden som hemmamarknad.

2008: Posten Norge köper Combitrans.

2009: Posten Norge skaffar sig fullt ägarskap

i PNL (Pan Nordic Logistics) för att stärka sitt

nordiska paketutbud. Det gör att Bring i dag

erbjuder paketlösningar för både B2B- och

B2C-marknaden i alla nordiska länder.

Ny flyttar DalaFrakt fokus från spedition till

distribution med terminalverksamhet i Dalarna.

Bring Frigo

specialistområden

Distribution av paket: Bring Parcels

Distribution av post i Sverige: Bring Citymail

Bud- och expresstjänster: Bring Express

Transport av gods: Bring Cargo

Temperaturreglerad logistik: Bring Frigo

Lagertjänster: Bring Warehousing

Fjärdepartslogistik: Bring Supply Services

Kunddialog och CRM: Bring Dialog

Internationell post: Bring Mail

(Källa: Brings hemsida)

DalaFrakt – en offensiv partner med framtidstro | 5


DalaFrakt kör livsmedel

– mjölktransporter är en extra utmaning

Nu gör DalaFrakt en satsning på livsmedelstransporter. Ett område där många

känner sig kallade, men få är utvalda.

– Vi har fått en bra start på verksamheten inom det här området och framtiden

ser lovande ut, säger Jan Hoback som är DalaFrakts affärsområdeschef för

fjärr- och distributionstransporter.

Livsmedelstransporter är en av de

mer eftertraktade branscherna inom

logistikområdet. Den stora anledningen

är att varorna inte är känsliga för konjunkturernas

svängningar. Alla ska ha mat och

dryck oavsett om det är bra eller dåliga tider.

– Det finns till och med tendenser att det

körs mer livsmedel under lågkonjunktur, eftersom

maten då ofta är billigare för konsumenterna

att köpa, säger Jan Hoback.

Ett annat exempel på transporter som inte

heller är känsliga för konjunkturer är avfall/

återvinning. Det är ett område där DalaFrakt

redan är väl etablerat i flera dalakommuner.

Kör mjölk

Men nu gör alltså DalaFrakt en satsning på

att frakta livsmedel.

Sedan en tid tillbaka kör DalaFrakt mjölk

åt Stockholmsföretaget Mjölkmedia.

Mjölken ”tillverkas” av Gefleortens mejeriförening

som sedan säljer den till Mjölkmedia,

ett företag som via spännande marknadsföring

och förpackning (se artikel på

annan plats i detta magasin) ser till att den

vita drycken når konsumenterna i Stockholm

och stora delar av Mälardalen. Det är

DalaFrakt som genom sin samarbetspartner i

Gästrikland distribuerar mjölken. Det handlar

om upp till ett 30-tal turer i veckan.

6 | DalaFrakt – en offensiv partner med framtidstro

Jan Hoback berättar att det är genom hans

tidigare kontakter med Kjell G Lundholm,

ägare av Mjölkmedia, som DalaFrakt har fått

det här uppdraget.

– Det här är en ny spännande nisch för

oss. Vi har aldrig tidigare sysslat med tempererade

transporter. Det gäller ju att hålla kylkedjan

intakt. Nu är detta en utmaning med

krav på extra hög kvalitet vilket kan leda till

fler mjölktransporter och i förlängningen en

utveckling inom området för livsmedelstransporter,

säger Jan Hoback.

Liknande uppdrag

Faktum är att DalaFrakt har fler liknande

uppdrag. Upp till tolv gånger i veckan kör de,

på uppdrag av ICA, dryck från Spendrups

bryggeri i Grängesberg till ICA:s centrallager

i Västerås.

Mikael Sahlberg, som är transportplanerare

på ICA säger att samarbetet med DalaFrakt

har fungerat bra.

– Jag är nöjd med samarbetet med Dala-

Frakt. De har visat prov på god flexibilitet samt

punktliga transporter. Logistiken inom vårt

verksamhetsområde kräver att transportören

verkligen är pålitlig, håller tider och har förmågan

att vara anpassningsbar. Dalafrakt gör ett

bra jobb för att leva upp till detta, och genom

bra samarbete har vi skapat ett effektivt flöde.

Jan Hoback, DalaFrakts

affärsområdeschef för fjärr-

och distributionstransporter.


”Goda personliga relationer

är viktiga för vårt samarbete”

Kjell G Lundholm äger företaget Mjölkmedia med bland annat varumärket ”En svensk ko”.

Mjölkmedia är en offensiv utmanare inom mjölkbranschen. Företagets framgångsrecept

bygger mycket på personlig närhet till butiker och kunder.

En viktig funktion i det arbetet är

samarbetet med DalaFrakt som

transporterar mjölken från tillverkningsorten

i Gästrikland till butiker i

Storstockholm och Mälardalen.

– Jag är väldigt nöjd med hur samarbetet

med DalaFrakt har fungerat. Vi på Mjölkmedia

har en ambition att skapa trevliga personliga

kontakter direkt med butikerna. På

samma sätt vill vi ha bra kontakter med våra

partners. DalaFrakt är ett lyckat exempel på

att man inte försvinner i ett stort system, som

lätt blir fallet i dag. På DalaFrakt blir man väl

mottagen, säger Kjell G Lundholm.

En viktig del av Mjölkmedias verksamhet

finns i Leksand. Där finns ordermottagningen,

med medarbetare som dagligen

ringer butikerna och tar mjölkorder, samt

avdelning för bokföring och redovisning.

Dessutom härstammar Kjell G Lundholm

från orten. Därmed är det inte så konstigt att

han har kontakter med DalaFrakt som lett till

affärer.

Men samtidigt ställer han stora krav på

DalaFrakts medarbetare.

– Dels är DalaFrakts chaufförer är riktiga

ambassadörer för Mjölkmedia. Det innebär

att de ska stå för ett trevligt bemötande

gentemot personalen i butikerna. Dels är

det viktigt att de håller tiderna och hanterar

mjölken på rätt sätt. Från ilastning till placeringen

i butikernas mjölkkylar. Kylkedjan får

inte brytas. Hittills har DalaFrakts chaufförer

klarat den utmaningen, säger Kjell G Lundholm

som också kommenterar DalaFrakts

planer på att etablera sig som en transportör

av livsmedel.

– Det är en spännande bransch som är

konjunkturokänslig och har stor utvecklingspotential.

Kjell G Lundholm har jobbat i många år

inom livsmedel och dagligvarubranschen.

Han säger att det är en spännande, nyttig

produkt som han känner sig stolt över.

Kjell G Lundholm, som

äger Mjölkmedia, lovordar

samarbetet med DalaFrakt.

Hans affärsidé bygger i huvudsak på att

köpa mjölken från Gefleortens mejeriförening

som legotillverkar mjölken och förpackar

den i Mjölkmedias egna förpackningar. Därefter

säljer Mjölkmedia mjölken till butikerna

för ett konkurrenskraftigt pris. Mellanskillnaden

får Mjölkmedia in genom att sälja reklam

på mjölkförpackningarna.

Dessutom har Mjölkmedia blivit känt för

att de skänker åtta öre per förpackning till

Rädda barnen.

– Det är ett sätt för oss att göra en god

gärning och visa att vi tänker längre än enbart

till affärer.

Kjell G Lundholm har tillsammans med ett

antal kollegor en vision om att köpa Grådö

mejeri utanför Hedemora för att skapa fler

aktörer på mjölkmarknaden i landet.

– Vi vill att dalfolket ska få möjlighet att

dricka mjölk som kommer från kor och gårdar

i Dalarna, säger Kjell G Lundholm.


anläGGninG & miljötransporter:

Malin Andersson kopplar

ihop släpet i samband

med arbetet i Borlänge.

Hon trivs med jobbet vid

den nya handelsplatsen.

8 | DalaFrakt – en offensiv partner med framtidstro


En av DalaFrakts bilar i samband med bygget

med att skapa förutsättningar för den nya

handelsplatsen bredvid Kupolen i Borlänge.

DalaFrakt

hugget i borlänge

– det gav flera bra uppdrag

DalaFrakt såg snabbt möjligheterna i att vara med och bygga den nya handelsplatsen i Borlänge.

Därför var DalaFrakt på hugget när det gällde att lämna offerter och sedan knyta samarbetsavtal

med flera entreprenörer i Borlänge. Bland annat med NCC som ansvarar för vägomläggningen

intill det blivande Ikea-området.

– Vi ser det som en chans för Dala-

Frakt att visa upp sig i Falun-Borlängeområdet.

Flera av våra delägare

har också sett möjligheter att

utveckla verksamheten, Torbjörn Wessman,

som är affärsområdeschef för anläggning &

miljötransporter.

Torbjörn fortsätter:

– Normalt står flera av bilarna på anläggningssidan

still under vintern, främst under

januari och februari. I år har vi också haft

färre uppdrag än vanligt när det gäller snöröjning.

Då är det bra att våra delägare haft

arbete i Borlänge under vintern.

DalaFrakts huvudsakliga uppdrag handlar

om att frakta grus och massor till och från vägomläggningen

mellan Kupolen och det nya handelsområdet

där bland annat Ikea ska ligga.

Fler uppdrag

Torbjörn Wessman berättar att DalaFrakt även

har fått nya anläggnings- och maskinuppdrag

hos flera andra entreprenörer i Borlänge.

– Det är till stor del resultatet av vår offensiva

satsning i Falun-Borlängeområdet. Vi

insåg snabbt vilka möjligheter det fanns för

oss genom etableringen av Ikea i Borlänge

och skid-VM i Falun. Den senaste tiden har vi

fått vara med och lämna fler offerter i den här

regionen än vi gjort på många år. Det beror på

att de ser att vi finns och att vi fått möjlighet

att visa vad vi kan, säger Torbjörn Wessman.

Andra projekt

Den nu pågående vägomläggningen är bara

en del av alla möjliga framtidsprojekt för

DalaFrakt. I Borlänge planeras för byggandet

av flera stora fastigheter som ska ligga intill

Ikea-varuhuset.

I Falun ska det bli byggnationer och moderniseringar

av stadionområdet på Lugnet

inför skid-VM 2015. Dessutom ska det byggas

ett nytt resecentrum i Falun.

– Vi kommer att vara aktiva för att få upp-

drag i samband med alla dessa projekt. Processen

har kommit längre i Borlänge, men vi

är beredda när det börjar röra på sig i Falun,

säger Torbjörn Wessman.

DalaFrakt i Borlänge.

Dalafrakt – möter marknadens önskemål | 9


”Vi har fått

många uppdrag

tack vare DalaFrakt

Mamma, pappa, barn och barnbarn framför familjeföretaget Bigero i Mjockfjärd.

Döttrarna Åsa och Linda, samt mamma Ingalill och pappa Lars-Göran Lindberg.

”Minstingen” är barnbarnet Erik. Saknas på bilden gör sonen Mikael.

10 | Dalafrakt DalaFrakt – möter en offensiv marknadens partner önskemål med framtidstro


igero – ett företag

med familjekänsla

Lars-Göran Lindberg, 62, anställdes på Bigero i Mockfjärd 1987.

Han skulle ansvara för verkstaden. Tolv år senare hade han köpt hela

företaget. I dag är hela hans familj engagerad i firman samtidigt som

de sätter stort värde på att vara delägare i DalaFrakt.

Den här typen av lerbilar är något unikt för Bigero.

Dessa lerbilar körs, genom DalaFrakt dagligen

mellan Gävle och Kvarnsvedens pappersbruk.

– Det viktigaste är naturligtvis att

vi själva är offensiva och ser möjligheten

att utveckla vårt företag i

Mockfjärd. Men faktum är att flera av våra

uppdrag har tillkommit tack vare att vi är

delägare i DalaFrakt. Det kan vi inte bortse

från, säger Lars-Göran Lindberg, som också

sitter med i styrelsen för DalaFrakt.

– Därför gäller det också att jag är lite av

visionär och försöker skapa goda framtidsmöjligheter.

I det sammanhanget vill jag betona

att vi måste värna om alla medlemmars

intressen i DalaFrakt, oavsett vilken storlek

de har på sina företag.

Hur menar du?

– Jo, alla uppdragen är lika viktiga, oavsett

storlek. På det sättet skapas möjlighet till

uppdrag som passar alla delägare oavsett

resurser. Vi måste ta vara på alla affärsmöjligheter

och akta oss för att bli fartblinda och

enbart se på de stora jobben.

Oväntad karriär

Lars-Göran Lindbergs karriär som entreprenör

fick en ganska oväntad start. Han anställdes

som verkstadsansvarig på Bigero 1987.

Några år senare signalerade en av delägarna

att han skulle sluta. Lars-Göran fick möjlighet

att köpa in sig i företaget. När de andra

delägarna senare trädde tillbaka köpte han

även deras ägarandelar. Därför blev Lars-

Göran Lindberg 1999 ensam ägare av Bigero

som i dag är en blandning av åkeri och verkstadsföretag.

Företaget har 20 anställda.

– Vi är en slags bysmedja som erbjuder de

flesta tjänster från snöröjning och transporter

till verkstadsarbete.

Familjen engagerad

Han har också lyckats engagera hela familjen

i firman.

Hustrun Inga-Lill ansvarar för butiken i

verksamheten tillsammans med dottern Åsa.

Den andra dottern Linda är ekonomiansvarig,

medan sonen Mikael är chaufför. Ett yrke

som Mikael delar med sin sambo Malin.

– Visst är det roligt att alla i familjen vill

arbeta i företaget. Men jag tycker det är mest

märkligt att alla i familjen lyckas hålla sams

både på jobbet och på fritiden, säger Lars-

Göran som samtidigt är mycket noga med att

betona en sak i det här sammanhanget:

– Jag vill se alla som jobbar i Bigero som

en enda familj. Inte bara min fru och våra

barn, utan alla anställda ska känna att de är

lika viktiga och att vi håller ihop en grupp

som har roligt tillsammans.

DalaFrakt – en offensiv partner med framtidstro | 11


Flis & inDustri

spännande samarbetsavtal

bidrar till högre effektivitet

DalaFrakt har länge haft en stark

ställning inom affärsområdet Flis

& Industri. Visserligen är konkurrensen

hård. Men tack vare goda relationer

med kunder på marknaden, samtidigt som

Dala Frakt har ett gott rykte om sig att vara

en flexibel och pålitlig partner, går verksamheten

för högtryck.

Men det finns inget som inte kan bli bättre

och ökad effektivitet är en viktig faktor när

det gäller att skapa hög lönsamhet.

– Våra bilar ska inte gå tomma i någon

riktning. Därför gör vi nu noggranna uppföljningar

och mäter hur effektiva vi är på

att nyttja transportsystemet så mycket som

möjligt. Allt handlar om att öka antalet lastlagda

mil. Vi vill undvika situationen att vi

transporterar varor till en destination, men

kör tomt tillbaka, säger Peter Loman.

Givande samarbete

Ett led i detta är att DalaFrakt tecknade avtal

med transportföretaget Unite Logistics i

12 | DalaFrakt – en offensiv partner med framtidstro

Karlstad i precis rätt tid.

Bakgrunden är att Unite Logistics i Karlstad

nyligen skrivit ett treårigt transportavtal

med Setra Group, som erbjuder miljöcertifierade

träprodukter för inredning och

byggnation till kunder inom bygghandel och

industri.

Det avtalet gäller transport av sågade trävaror

och bioprodukter som spån och flis

från sågverken i Hasselfors, Skinnskatteberg,

Heby, Kastet, Nyby och Horndal, samt

transport av byggvaror som reglar, paneler

och limträ från produktionsanläggningarna i

Skutskär, Valbo och Långshyttan.

Avtalet mellan Unite Logistics och Setra

Group handlar om transport av sågade

trävaror och bioprodukter från Setras alla

sågverk och produktionsanläggningar i Mellansverige.

I samband med att den affären blev klar

sade Jonas Lilja, vd för Unite Logistics, i ett

pressmeddelande:

– Tack vare samarbetet med Setra kan vi

skapa stora synergieffekter på marknaden. Vi

kommer till exempel att diskutera liknande

samarbeten med andra partners för att på så

sätt skapa en hållbar logistik.

Vidareutveckling

En av dessa partners är alltså DalaFrakt. Samarbetet

mellan DalaFrakt och Unite Logistics

handlar i korthet om att DalaFrakt kommer

att ansvara för en del av dessa transporter i

ett område mellan Karlstad och Söderhamn.

– Det blir bra för oss. På det viset kommer vi

generellt att kunna köra flis och spån i ena riktningen

och virke i den andra riktningen. På det

viset blir vi mer effektiva, säger Peter Loman.

Samtidigt har DalaFrakt vidareutvecklat

sitt kommunikationssystem så att det blir lättare

att hålla kontakt mellan huvudkontoret

och bilarna på vägarna.

– Det är viktigt. Nu ser vi en möjlighet till

en klar förbättring inom detta område, säger

Peter Loman, 37, som nyligen gjorde comeback

DalaFrakt.


Bättre effektivitet! Det är nyckeln till framgång för Dala Frakts

affärsområde Flis & Industri.

– Vi måste få upp fyllnadsgraden i våra transporter, säger Peter

Loman, som är affärsområdeschef för Flis & Industri.

En viktigt steg i den utvecklingen är det nya samarbetsavtal som

Dala Frakt har skrivit med Unite Logistics i Karlstad. Resultatet blir

effektivare och mer lönsamma transporter för Dala Frakt.

Redan som 18-åring började han köra lastbil

och har på olika vis arbetat inom Dala-

Frakt fram till att han för en tid sedan lämnade

företaget. Därefter har han bland annat

arbetat på StoraEnso där han hade hand om

transporter av biobränsle i Mälardalen.

– Men när jag fick erbjudande om det här

arbetet på DalaFrakt kändes det som en möjlighet

jag inte fick missa, säger Peter Loman.

Peter Loman, affärsområdeschef

för Flis

& Industri arbetar för

bättre effektivitet.

Nu har DalaFrakt tecknat ett samarbetsavtal

som bidrar till effektivare transporter inom

affärsområdeschef för Flis & Industri.

Fakta/Unite Logistics

Unite Logistics är ett transportföretag

med säte i Karlstad. Företaget har

också ett kontor i Vänersborg. Unite

Logistics har ambitionen att erbjuda

modern logistik för flis, spån, bark och

sågade trävaror.

Företagets transporter sker i huvudsak

mellan Söderhamn i norr och Växjö i

söder samt delar av Norge.

Unite Logistics samarbetar också med

universitet och högskolor om nya logistik-

och IT-lösningar.

År 2010 hade Unite Logistics en

omsättning på 150 miljoner kronor.

Vad är styrkan

hos DalaFrakt?

DalaFrakt, som ju består av många

delägare, kan på så sätt bidra till en

mer personlig service till kunderna

och uppdragsgivarna. Vi är ju många

delägare som tillsammans bidrar till en

lokal känsla.

Hans-Erik Larsson,

Hans Eriks Schakt & Gräv AB

Vad är viktigt

för DalaFrakt

att tänka på?

– Det är viktigt med bra kundrelationer

och bemöta dem på ett

positivt sätt. I samband med dessa

kontakter ska företaget informera om

den kunskap och vilka bra resurser

som finns inom DalaFrakt.

Roger Larsson,

Roger Larsson, Schakt i Dalarna AB

Vad är styrkan

hos DalaFrakt?

– Det känns tryggare att tillhöra en

organisation som DalaFrakt som

hjälper till att sälja verksamheten och

få jobb åt oss än att vara själv med

sin egen verksamhet.

Rolf Hurtig, RH Åkeri

DalaFrakt – en offensiv partner med framtidstro | 13


Vad är viktigt

för DalaFrakt

att tänka på?

– För det första har DalaFrakt i uppdrag

att skapa jobb som sedan kommer oss

delägare till nytta. Då är det viktigt att

DalaFrakt räknar på ”paketjobb” där

exempelvis en väghyvel jobbar ihop

med en anläggningsbil i samband med

ett anläggningsjobb.

– Det är bra med paketjobb där kunden

också kan få ett totalpris

Mikael Wennström,

MW´s väghyveltjänst AB

Vad är styrkan

hos DalaFrakt?

– Det är en central organisation där

flera mindre delägare är med i en

större organisation. Tillsammans blir

vi då en stark aktör på marknaden.

Roger Carlsson,

Timebandits Åkeri AB

14 | DalaFrakt – en offensiv partner med framtidstro

DalaFrakt klarar

kraven för

certifieringen

Det har nu gått knappt ett år sedan DalaFrakt blev Kvalitets- och

Miljöcertifierat enligt ISO 9001:2008 respektive 14001:2004.

Nu har De Norske Veritas (DNV)

gjort en återrevision och DalaFrakt

klarade alla punkterna.

– Det kändes riktigt bra och nu kan vi gå

vidare, säger Petra Nyström som är företagets

Kvalitet- och Miljöansvarige.

Hon erkänner att processen mot att klara

Petra Nyström,

DalaFrakrs Kvalitet-

och Miljöansvarige.

kraven för certifieringen var en prövning för

företaget.

– Visst, men det var nyttigt för oss och det visar

att vi har ett aktivt Kvalitets- och Miljöarbete

som fungerar bra. Dessutom är det ett krav från

många kunder i dag att vi har en Kvalitets- och

Miljöcertifiering, säger Petra Nyström.


Bra affärer börjar med en bra affär.

Bättre Affärer ger dig snabbt och enkelt överblick över dina affärer. Tillsammans med våra företagsrådgivare

får du dessutom en årlig genomgång av företagets ekonomi. För 900:- per år får du inte bara rätt tjänster och

mer service, du sparar även 200:- på att inte köpa tjänsterna var för sig. En riktigt bra affär!

Välkommen in till oss på Leksands Sparbank för mer information om

våra erbjudanden för småföretag.

I Bättre Affärer ingår:

Årlig ekonomisk genomgångrma


Borlänge

0243-25 77 00

Mora

0250-23 700


* Om tjänsterna köps separat.

Hela paketet

900 kr/år

ord.årsavgift

1100 kr*

Reparationer Försäljning tunga fordon

Däck Reservdelar

Tvätt Transportkyla

Hydraulik Lastbilsuthyrning


”Vi kommer

nära marknaden”

Robert Granlund, en av DalaFrakts medarbetare på kontoret i Borlänge.

ny medarbetare vid kontoret i borlänge

DalaFrakt har sedan tidigare öppnat kontor i Borlänge och nu kommer även en terminal

att etableras i området. Det är ett led i företagets utveckling som innebär att DalaFrakt

koncentrerar sig på Fjärr- och Distributionstransporter.

Det känns naturligt för oss att investera i Borlänge eftersom

det är en ort som ligger centralt och närmare

marknaden än exempelvis Leksand där vi har vårt huvudkontor.

Dessutom kommer det att hända mycket i Borlänge de

kommande åren säger Jan Hoback som är DalaFrakts affärsområ-

16 | DalaFrakt – en offensiv partner med framtidstro

deschef för Fjärr- och Distributionstransporter.

Ny medarbetare på kontoret i Borlänge är Robert Granlund

som anställts som säljare.

- Jag ser fram emot mina nya arbetsuppgifter. Här finns många

spännande utvecklingsmöjligheter för DalaFrakt säger Robert.


Att förebygga skador spar pengar.

Då förstår man att dalaföretagen

väljer Dalarnas Försäkringsbolag.

Lars Evertsson och Christer Johansson.

Christer Johansson och Lars Evertsson är två välkända ansikten för de esta dalaföretag inom

åkeri- och transportbranschen. De är nämligen proffs på förebyggande arbete och försäkringar inom

företagsmotor. Med deras kunskap och erfarenhet spar våra företagskunder mycket pengar genom

att undvika onödiga skador. Christer och Lars syns ofta ute på fältet hos företagen där de utbildar

samt ger värdefulla tips och råd. Och arbetet är mycket uppskattat.

Vi på Dalarnas Försäkringsbolag är marknadsledande försäkringsbolag för företag i Dalarna. Bland

våra kunder nns till exempel många åkerier och transportföretag som är beroende av att verksamheten

rullar på varje dag. Vill du också ta del av våra företagstjänster är du välkommen att kontakta våra

lokala säljkontor.

Välkommen till Dalarnas Försäkringsbolag!

Avesta Kungsgatan 27, 774 30 Avesta, Tfn 0226-560 35, | Borlänge Häradsvägen 18, 781 27 Borlänge, Tfn 0243-159 25, | Falun Slaggatan 9, 791 21 Falun,

Tfn 023-930 00, | Leksand Torget 4, 793 31 Leksand, Tfn 0247-25 41 20 | Ludvika Storgatan 32, 771 30 Ludvika, Tfn 0240-138 55 | Malung Moravägen 4,

782 21 Malung, Tfn 0280-130 95, | Mora Moragatan 4, 792 30 Mora, Tfn 0250-178 10.

www.dalarnas.se


DalaFrakt i samarbete

med Statoil

För vägen framåt

– Sveriges största truckdieselnät!

www.statoil.se


Huvudkontor

Limhagens industriområde

Box 116, 79323 Leksand

Växeltelefon 0247-647 00

Anläggning och entreprenad 0247-647 50

Fjärr- & Industritransporter 0247-647 70

Flistransporter 0247-647 80

Fax 0247-647 99

Borlänge

Planerargatan 7

781 70 Borllänge

Telefon 0243-847 20

Fax 0243-847 29

Falun

Ingarvsvägen 4

791 77 Falun

Telefon 023-647 20

Fax 023-647 22

www.dalafrakt.se

Mora

Skålmyrsvägen 36

792 50 Mora

Telefon 0250-946 00

Fax 0250-946 09

Malung

Västra Industrigatan 12

782 33 Malung

Telefon 0280-100 02

Fax 0280-138 84

Rättvik

Åkerivägen

795 32 Rättvik

Telefon 0248-100 06

Fax 0248-109 66

Orsa

Telefon 0250-404 30

Mockfjärd

Telefon 0241-206 55

More magazines by this user
Similar magazines