Kontroll av elanläggning - Vattenfall

vattenfall.se

Kontroll av elanläggning - Vattenfall

Kontroll av elanläggning

Löpande kontroller är det bästa sättet att hålla

din elanläggning i gott och säkert skick. Det känns

tryggt att veta att anläggningen inte utgör någon

fara för person eller egendom. Samtidigt kan du

spara pengar och tid genom att upptäcka fel i ett

tidigt skede.

Det ligger på varje anläggningsägares ansvar att hålla sina apparater säkra.

Enligt Elsäkerhetsverkets bestämmelser måste fortlöpande kontroller genomföras

för att säkerställa att alla komponenter uppfyller lagstadgade krav.

Vattenfall Services erbjuder effektiv och heltäckande kontroll och inspektion

av hela anläggningen.


Säker anläggning

En väl fungerande elanläggning är en förutsättning

för säkra elleveranser. Vi utför och protokollför de

regelbundna kontroller som Elsäkerhetsverket kräver

på alla elektriska anläggningar över 1000 Volt.

Underlag för utveckling

Kontrollen kan vara en god investering, eftersom

du upptäcker de första tecknen som kan leda till

akuta fel. Eventuella åtgärder blir både enklare och

billigare. Kontrollerna är också ett bra underlag om

du vill utveckla anläggningen. Vi kan hjälpa till med

underhållsplaner och investeringsplaner.

Vi tar ansvaret

Teckna ett underhållskontrakt med oss, så tar vi fullständigt

ansvar för din anläggning. Vi tar då eldriftansvaret

och ser till att kontroller och andra krav

enligt föreskrifter följs. Du får tillgång till modern

teknik, kompetenta medarbetare med lång och bred

erfarenhet och en väl utbyggd beredskapsstyrka.

Och du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet.

Kontroller på flera nivåer

Elrond innebär en analys av anläggningen där vi

med vår erfarenhet och våra sinnen – synen, hörseln

och lukten – ger en första bild av vilken status

din anläggning har. Vi dokumenterar och föreslår

åtgärder och underhållsintervall.

Fortlöpande kontroll omfattar en schemalagd

undersökning med hjälp av syn, hörsel och lukt samt

VATTENFALL SERVICES

162 87 Stockholm, 08­739 50 00, vattenfallservices@vattenfall.com, www.vattenfall.se/underhall

enklare mätningar. Kontroll av staket och byggnader

ingår. Varje anläggning har ett eget, skräddarsytt

rondningsprotokoll där vi noterar kontrollpunkter,

avläsningspunkter, provningspunkter och okulärbesiktning.

Avvikelser och mindre anmärkningar åtgärdas

omgående eller meddelas ansvarig person.

Ledningsbesiktning kan innefatta:

• rötskadebesiktning av trästolpar

• isolatorbesiktning och jordtagsbesiktning

• underhålls­ och driftbesiktning

• besiktning av antenn­ och belysningsmaster

• korrosionsmätning av stag

• skogs­ och röjningsbesiktning

Metoderna är behovsanpassade. Vi kan genomföra

kontroller av såväl hela som bestämda avsnitt av

ett ledningsnät. Du får sedan en överskådlig besiktningsanalys

tillsammans med ett lämpligt åtgärdsprogram.

Periodisk kontroll innebär en noggrann granskning

av anläggningen med ett intervall som anpassas

efter anläggningens utförande och användning. Vi

protokollför besiktningen och föreslår åtgärder när

fel och brister upptäcks.

Kontrollen omfattar bland annat staket, grindar,

byggnader, mark, apparater, elmontage, skyltar,

lokalkraft, fundament, kontrollanläggningar.

1004KRLEAN1

More magazines by this user
Similar magazines