Ale gymnasiums katalog 2011-2012 (pdf 2,2 MB)

alegymnasium.ale.se

Ale gymnasiums katalog 2011-2012 (pdf 2,2 MB)

2011

2012


INNEHÅLL

Välkommen till Ale gymnasium 3

Högskoleförberedande program 4

Ekonomiprogrammet 6

Estetiska programmet 8

Naturvetenskapsprogrammet 10

Samhällsvetenskapsprogrammet 12

Teknikprogrammet 14

Yrkesprogram 16

Barn- och fritidsprogrammet 18

Handels- och administrationsprogrammet 20

Vård- och omsorgsprogrammet 22

Introduktionsprogrammen 24

Vad är godkänd behörighet? 25

Internationella kontakter 26

Av elever för elever 28

Elevråd 28

Musik & Konserter 28

Av skolan för elever 30

Mentor 30

IT i undervisningen 30

Studie- och yrkesvägledning 30

Elevhälsa - Skolhälsovård 30

Skolkurator 30

Biblioteket 30

YEE, Young Entrepreneurs in new Euroupe 31


VÄLKOMMEN TILL

ALE GYMNASIUM

Ale gymnasium har vi engagerad och välutbildad personal

som sätter Dig och Dina studier i centrum. Mångfalden

och olikheterna bidrar till en levande skola där vi sätter lusten

att lära i fokus. Ale gymnasium erbjuder arkitektritade lokaler

som är anpassade till modern undervisning.

Trygghet

Vi vet att en av förutsättningarna för att Du skall lyckas nå

Dina mål är känslan av trygghet. Därför satsar vi på mindre

klasser med studiero och trivsel, där alla blir sedda och hörda.

Vi satsar på delaktighet där elever och personal tillsammans

har inflytande över skolan för att stärka vikänslan.

Utveckling

Alla skall uppleva framgång under studietiden. Med vårt pedagogiska

förhållningssätt, entreprenöriellt lärande, vill vi stärka

Din självkänsla och Din inre drivkraft. Därför fokuserar vi på

Dina styrkor, Din kreativitet, Din nyfikenhet och Ditt ökande

ansvarstagande. Stärkt självkänsla ger Dig motivationen att

lära nytt, modet att pröva nytt och förutsättningar för att Du

skall nå Dina mål.

Kunskap

Oavsett om Du går ett yrkesprogram eller en högskoleförberedande

utbildning kommer du få med dig fler kompetenser än

rena ämneskunskaper när Du tar studenten. Vi jobbar ämnesövergripande

för att ge både bredare och djupare kunskaper.

Vi tar in omvärlden i utbildningen. Kontakter med företag,

universitet, kommun, organisationer är en självklarhet oavsett

program för att ge Dig kunskaper för framtiden.

Datorn som studieverktyg

Moderna arbetsformer kräver moderna verktyg. Datorn har

blivit ett naturligt arbetsredskap i samhället idag. I vår vilja att

förbereda Dig på den verklighet som väntar efter gymnasiet,

är det en självklarhet att använda datorn i skolarbetet. Som

elev på Ale gymnasium har Du därför en egen bärbar dator

under Din studietid.

Rektor Gerd Pålsson-Berg

3


HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM


Högskoleförberedande program

Ett högskoleförberedande program ger dig behörighet för vidare studier på högskola eller universitet. För högskoleförberedande

examen krävs godkänt betyg i Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andra språk 1,2 och 3, Engelska 5 och

6, Matematik 1 samt i Gymnasiearbete. På Ale gymnasium ges följande Högskoleförberedande program:

- Ekonomiprogrammet

- Estetiska programmet

- Naturvetenskapsprogrammet

- Samhällsvetenskapsprogrammet

- Teknikprogrammet

Ett högskoleförberedande gymnasieprogram (2500p) består av:

- Gymnasiegemensamma ämnen (1100-1250p)

- Programgemensamma karaktärsämnen (200-400p)

- Inriktningar och Inriktningskurser (300-600p)

- Programfördjupning (200-400p)

- Individuellt val (200p)

- Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen är kurser som alla läser oavsett program.

Programgemensamma karaktärsämnen

De gemensamma kurserna läser alla som går på ett program. Dessa kurser är de som ger karaktär åt programmet.

Inriktningar och Inriktningskurser

Inför årskurs två väljer du inriktning på ditt program. Det är inriktningen som gör att du specialiserar dig inom ett

intresseområde eller kommande yrkesområde. Samhällsvetenskapsprogrammet har bland andra t. ex. inriktningen Medier,

Information och kommunikation. Inriktning väljs i februari i årskurs ett och startar på höstterminen i årskurs två.

Du får hjälp inför valet av din studievägledare och dina lärare.

Programfördjupning

Programfördjupningen ger dig möjlighet att läsa kurser som har särskild betydelse för fortsatta studier i högskolan, i

synnerhet sådana kurser som krävs för särskild behörighet till högskoleutbildningar inom det område som programmet

i första hand utbildar för.

Individuellt val

Kurser inom det Individuella valet ger dig möjlighet att forma din utbildning efter ditt intresse samt läsa behörighetsgivande

kurser. Kursutbudet varierar från år till år, beroende på vilka önskemål och behov våra elever har. Om du planerar

att läsa på högskolan är det bra om du kontrollerar med din studievägledare om det är speciella kurskrav som ställs

för att söka den högskoleutbildning du är intresserad av.

Gymnasiearbete

Alla gymnasieprogram genomför gymnasiearbete i åk tre. Du får då göra ett enskilt fördjupningsarbete under handledning

av lärare. Gymnasiearbetet är ett krav för att du skall få examensbevis.

Growth

Alla lärare som arbetar på Ale gymnasium är utbildade i Growth, ett arbetssätt där elevens egna drivkrafter och drömmar

hamnar i centrum. Genom det entreprenöriella lärandet kan man få elever att våga tro på sig själva och utveckla

egenskaper som behövs i ett framtida samhälle. Detta genomsyrar all undervisning vid Ale gymnasium, det är därför vi

menar, att hos oss är din kunskap och idé i centrum.

5


EKONOMIPROGRAMMET

>>

Att hitta på en affärsidé

och driva framåt

själv, det är riktigt

roligt. Jag är VD för

Lashes UF.

Saya,

Ekonomiprogrammet

Saya och Pontus läser på Ekonomiprogrammet.

De har också just startat Lashes UF med affärsidén

att importera lösögonfransar och sälja dem snyggt

förpackade i Sverige. Pontus är Ekonomichef och

Saya är VD.

Varför valde ni Ale gymnasium?

P: För att det var nära.

S: Min syster hade gått här och tyckte det var bra.

Jag trodde att jag skulle känna alla, men jag hade

bara träffat en person i min klass förut.

Vad drömmer du om?

P: Att bli fotbollsproffs som nr ett, och som

nummer två Ekonomichef, eller någon slags chef

och tjäna pengar.

S: Bli min egen chef för då kan jag bestämma själv

och är själv nummer ett.

Vad är det bästa med Ekonomiprogrammet?

S: Ung företagsamhet - UF. Man får ta eget ansvar.

Hitta på en affärsidé och driva framåt själv, det är

riktigt roligt. Jag är VD för Lashes UF.


Är Ekonomiprogrammet något för dig?

Ekonomiprogrammet på Ale gymnasium passar

dig som vill ha en bred grund för att läsa vidare

och som vill utveckla din initiativförmåga och

företagsamhet. Undervisningen bygger mycket

på att du driver egna projekt.

Det här får du lära dig

Förutom kärnämnen som historia, matematik,

och svenska, får du möjlighet att läsa företagsekonomi

och juridik. Vi fördjupar oss inom

områden som marknadsföring och organisation

och du tillägnar dig kunskaper som du har nytta

av oavsett vart du senare hamnar. Ekonomin är

en viktig del för alla organisationer idag, datorn

används ständigt i dessa ämnen, därför har du

en egen dator. Vid sidan av ämneskunskaperna

tränas du i att driva egna projekt och att bli en

handlingskraftig entreprenör. Egenskaper som

är nödvändiga på de flesta arbetsplatser idag och

definitivt om du har planer på att starta eget.

Det här kan du bli i framtiden

Ekonomiprogrammet är i första hand ett studieförberedande

program och passar utmärkt som

grund för studier inom ekonomi och juridik. Det

ger dig också möjlighet att få jobb direkt efter

gymnasiet.

Inriktning Ekonomi

Inriktningen Ekonomi ska ge kunskaper inom

företagsekonomiska områden som redovisning,

kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och

organisation. Inriktningen ska också ge färdighe-

Gymnasiegemensamma ämnen (1250p)

Engelska 5, 100p

Engelska 6, 100p

Historia 1b, 100p

Idrott och hälsa 1, 100p

Matematik 1, 100p

Matematik 2, 100p

Naturkunskap 1b, 100p

Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap 1b, 100p

Samhällskunskap 2, 100p

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, 100p

ter i att starta och driva ett företag.

Anders Johansson, lärare berättar:

Ekonomiprogrammet på Ale gymnasium är ett

program för dig som gärna tar egna initiativ och

vill driva och utveckla dina idéer. Att starta och

driva eget företag är, inom ramen för Ung Företagsamhet

(UF), ett av de projekt som undervisningen

byggs kring. Modern IT-teknik är en viktig och

naturlig del i din utbildning på Ekonomiprogrammet.

Under år 1 handlar det mycket om dig som individ.

Du läser bl a privatekonomi och privatjuridik och

lär dig hur du planerar och sköter din ekonomi. Vi

ser närmare på de lagar som reglerar samboende,

giftermål, arv och arbetsrätt.

Under år 2 kommer vi in mer och mer på företagande

och företagsekonomi. Ale gymnasium

samarbetar med ett flertal lokala företag, som du

besöker och undersöker närmare i en serie projektarbeten

under år två. I dessa projektarbeten ingår

flera olika ämnen. På detta sätt får du mycket tid

på schemat att göra projektrapporter som kan vara

av intresse för det företag du samarbetar med.

Under år 3 driver du ett eget företag, där du får

möjlighet att utveckla din nyfikenhet, kreativitet

och driftighet. I företaget använder du dig av de

kunskaper du tillägnat dig i fördjupningkurserna.

Du lär dig att agera på mässor och sälja dina

produkter, bokföra och budgetera. Under trean

har du också möjlighet till internationell praktik

under några veckor i England eller Österrike.

Programgemensamma karaktärsämnen (350p)

Företagsekonomi 1, 100 p

Privatjuridik, 100p

Moderna språk1, 100p

Psykologi 1, 50p

Inriktning Ekonomi (300 p)

Entreprenörskap och företagande, 100p

Företagsekonomi 2, 100p

Matematik 3, 100p

Programfördjupningar 300p, Individuellt val 200p,

Gymnasiearbete 100p. För kursutbud se hemsida.

Examensmål: Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska

eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsveten-

skapliga områden.

7


ESTETISKA PROGRAMMET

Jag tror det är lättare att

skaffa sig bra

>>

betyg på gymnasiet om

man har roligt samtidigt

och har en positiv

känsla i magen.

Felicia,

Estetiska programmet

I Teatern hittar vi Felicia, Joakim och Emma från

Estetiska programmet.

Varför valde ni Estetiska programmet?

J: Jag läste på Teknikprogrammet först, men så

sneglade jag på esteteleverna när de uppträdde

på Röda scen på luncherna. Sedan sökte jag

Estet och gick om ett år, för jag ville också spela

musik.

F: Jag tror det är lättare att skaffa sig bra betyg

på gymnasiet inför högskolan om man har roligt

samtidigt och har en positiv känsla i magen.

Vad är det bästa med Estetiska programmet på

Ale?

E: Lärarna är helt överlägsna!

F: Teatern, tror inte det finns någon som har en

riktig teater med teknik, 250 sittplatser och catwalk

och annat. De andra har blackbox lokaler.


Är Estetiska programmet något för dig?

Det är programmet för dig som vill arbeta

skapande med kreativitet, nyfikenhet, kommunikation

och utveckla dina egna redskap. Det främsta

skälet till att gå Estetiska programmet är att

du får en teoretisk grund inför högskolestudier

att stå på samtidigt som du får arbeta med ditt

intresse som du kan ha med dig resten av livet.

Det här får du lära dig:

Bild och Formgivning: Du får lära dig bildarbetets

grunder som du får praktisera i traditionella

och moderna tekniker. Du kommer vid flera tillfällen

jobba mot publik, både självständigt och

i samarbete med andra. Du kommer också att

under dina tre år sammanställa en portfolio med

arbeten som du sedan kan använda som arbetsprover

till olika konstnärliga utbildningar efter

gymnasiet.

Musik: Du får en bred musikalisk bas att stå på

med möjlighet till en genomtänkt specialisering

på ditt instrument/röst. Dina erfarna lärare

handleder dig. Du utvecklar ditt eget spelande/

sjungande; både solistiskt och i samspel med

andra. Du får jobba i studio, spela in och jobba

med musikproduktion. Under åren på Ale gymnasium

får du stå på scen och lära dig att möta

publik. Sista terminen i åk 3 gör vi ett sceniskt

musikprojekt som blir en avslutning på dina tre

års musikstudier på Ale Gymnasium.

Det här kan du bli i framtiden:

Du blir behörig att söka utbildningar på univer-

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5, 100p

Engelska 6, 100p

Historia 1b, 100p

Historia 2 - kultur, 100p

Idrott och hälsa 1, 100p

Matematik 1, 100p

Naturkunskap 1b, 100p

Religionskunskap 1, 50p

Samhällskunskap 1b, 100p

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, 100p

Programgemensamma karaktärsämnen (150p)

Estetisk kommunikation, 100p

Konstarterna och samhället, 50p

sitet och högskola. Självklart kan du fortsätta till

konst och musikhögskolor efter godkända inträdesprov.

Inriktning Bild och Formgivning

Inriktningen ska ge fördjupande kunskaper i två-

och tredimensionella bildframställningstekniker.

Den ska utveckla elevernas förmåga att uttrycka

sig och kommunicera visuellt samt uppleva, tolka

och reflektera över visuella uttryck ur olika perspektiv.

Inriktning Musik

Inriktningen ska ge fördjupade kunskaper i

musik från olika tider och kulturer. Den ska utveckla

elevernas musikutövande och konstnärliga

skapande enskilt och i samspel, samt förmåga

att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv.

Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på

något musikområde.

Martin Ekstrand, lärare berättar:

Du är välkommen till oss på Ale gymnasium!

Vi sätter trivseln och lusten högt för att vi vet att

det är en bra förutsättning för att du ska lyckas

med dina studier. Därför har vi en öppen kommunikation

mellan lärare och elever. Du kommer

att få delta i många olika sammanhang både innanför

och utanför skolan. Konserter, utställningar,

ibland i samarbete med professionella konstnärer

och artister. Med våra resurser – välutrustade

salar, TV-studio, inspelningsstudio, en professionell

teater samt småscener jobbar vi tillsammans

för att få dig att utvecklas och bli säker i dina estetiska

uttryck.

Inriktning Musik (400p)

Ensemble med körsång, 200p

Instrument eller sång 1, 100p

Gehörs- och musiklära 1, 100p

Inriktning Bild och Formgivning (400p)

Bild och Form, 100p

Bild, 100p

Form, 100p

Bildteori, 100p

Programfördjupning 500p, Individuellt val 200p,

Gymnasiearbete 100p. För kursutbud se hemsida.

Examensmål: Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska

eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och

samhällsvetenskapliga områdena.

9


NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

>>

Jag vill bli forensiker,

typ CSI. Jobba med

fingeravtryck och

sotig dammvippa.

Sofia J,

Naturvetenskapsprogrammet

Sofia J, Sofia D och Mattias möter oss under sitt

studiepass en måndagseftermiddag. Vi ber dem

berätta om sitt program, Ale gymnasium och vad

de drömmer om.

Varför valde ni NV på Ale gymnasium?

M: Jag har alltid varit intresserad av kemi, fysik,

biologi och så, och så är utbildningen bred. Man

kan bli allt sen.

SD: Det är en bred utbildning och sedan gillar jag

musik, och man kan läsa både och här. Jag hade

hört att Ale är ett mycket bra gymnasium och så är

det nära.

Vad drömmer ni om?

M: Jag vill läsa på Chalmers, kanske Teknisk fysik.

SJ: Jag vill bli forensiker, typ CSI. Jobba med

fingeravtryck och sotig dammvippa. Jag vill ha ett

bra jobb och det är ett jobb man trivs med.


Är Naturvetenskapsprogrammet

något för dig?

NV passar dig som är intresserad av matematik

och de naturvetenskapliga ämnena. Studietakten

är hög och efter tre år på NV har du fått en bra

studieteknik inför framtiden. Ale gymnasium

erbjuder alla de fördjupningskurser i språk och

matematik som ger meritpoäng till högskolan.

Det här får du lära dig

Teoretiska studier varvas med praktiska moment

som fältstudier och laborationer. Vi blandar olika

undersökande arbetssätt och försöker ge dig en

helhet i dina studier genom att samarbeta mellan

ämnena och arbeta ämnesövergripande när det

är möjligt. Vi har ett samarbete med Energitekniskt

centrum, ETC, som bland annat kurserna

Bioteknik och Naturvetenskaplig specialisering

kommer kunna dra nytta av.

Det här kan du bli i framtiden

På NV vill vi ge dig inspiration och motivation

till dina studier. NV är ett studieförberedande

program som ger dig en bred bas att stå på inför

framtida val. Programmet är speciellt lämpat för

dig som vill läsa vidare inom naturvetenskapliga

och tekniska utbildningar på universitet och högskola

men ger även dig som väljer samhällsvetenskap

och humaniora utmärkta förkunskaper inför

kommande studier.

Inriktning Naturvetenskap

Inriktningen Naturvetenskap ska ge fördjupande

kunskaper inom biologi, fysik, kemi och ma-

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5, 100p

Engelska 6, 100p

Historia 1b, 100p

Idrott och hälsa 1, 100p

Matematik 1, 100p

Matematik 2, 100p

Matematik 3, 100p

Religionskunskap 1, 50p

Samhällskunskap 1b, 100p

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, 100p

tematik. Inriktningen ska främja elevernas ansvarstagande

och samarbetsförmåga samt stimulera

dem att se möjligheter, försöka lösa problem,

ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

För att ge ytterligare inspiration och möjligheter

att vidga dina kunskaper har vi samarbeten med

Göteborgs universitet, Chalmers och Universeum.

Är du språkintresserad finns det möjlighet till

internationella utbyten med bl.a. Frankrike och

Italien. Vi har också under flera år arrangerat studieresor

till Vetenskapens hus i Stockholm, till

Kristinebergs Marina Forskningsstation samt till

Ramsvik i det natursköna Bohuslän.

Joakim Deling, lärare berättar:

Hos oss finns bra studiemöjligheter, ett stort bibliotek,

datorsalar och välutrustade laborationssalar

i fysik, kemi och biologi. Utrustningen är modern

och vi har stora möjligheter att bedriva inspirerande

laborativ verksamhet. Dina lärare är kunniga

och engagerade i din skolgång och vi vill på alla

sätt se till att dina tre år här hos oss blir lärorika!

Vi vill att du efter dessa tre år ska ha en bred kunskap

i de naturvetenskapliga ämnena och de humanistiska

ämnena. Vi arbetar mycket med problemlösning

och strategier för detta, oavsett om

det är en samhällsvetenskaplig frågeställning eller

ett rent matematiskt problem. Ord som ansvar,

konsekvensbedömning, initiativförmåga och kommunikativ

förmåga går som en röd tråd genom

alla kurser och år. Detta kommer du bli bra på hos

oss!

Programgemensamma karaktärsämnen (450p)

Biologi 1, 100p

Fysik 1, 100p

Kemi 1, 100p

Moderna språk, 100p

Inriktning Naturvetenskap (400p)

Biologi 2, 100p

Fysik 2, 100p

Kemi 2, 100p

Matematik 4, 100p

Programfördjupningar 200-300p, Individuellt

val 200p, Gymnasiearbete 100p. För kursutbud se

hemsida.

Examensmål: Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet

ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik

men även inom andra områden.

11


SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Lärarna är duktiga och

>>

lektionerna spännande

så man vill ju gå på

dem.

Delfina,

Samhällsvetenskapsprogrammet

Martin och Delfina går i SP3B, de valde Ale

gymnasium för de moderna lokalerna, för

det personliga bemötandet med bra lärare

och en lugn studiemiljö.

Vad drömmer Du om?

D: Att ha en lycklig familj och ett jobb man

trivs med. Jag vill bli flygvärdinna.

M: Jag vill läsa på högskola för att bli jurist

eller politiker.

Vad vill du ge för tips till de som skall välja

nu?

M: Välj med hjärtat och prata med folk som

går på programmen redan.

D: Försök tänka på vilken bransch du vill

vara inom sen, så du hamnar rätt och kan

njuta och ha roligt.


Är Samhällsprogrammet något för dig?

Är du nyfiken på andra människor? På vårt program

vill vi förstå människors tankar och handlingar

i olika samhällen och från skilda tider. När

vi har möjlighet reser vi gärna till andra länder

för att lära oss på plats. Vi studerar också konflikter

mellan individer eller grupper, söker orsaker

och föreslår lösningar. Vår drivkraft är att skapa

ett hållbart samhälle och en bättre framtid.

Det här får du lära dig

Du utvecklar din förmåga att analysera människor

och samhällen och formulera förslag på

förbättringar. Du ökar din språk- och kommunikationskompetens

genom våra internationella

utbyten med ungdomar i andra länder.

I vår moderna IT-miljö utbildas du i effektiv informationssökning

och presentationsteknik. Du

får praktik på företag och provar på livet som student

på Göteborgs universitet under en vecka.

Det här kan du bli i framtiden

Samhällsprogrammet är en bred högskoleförberedande

utbildning och många dörrar är

öppna för dig.

Inriktning Samhällsvetenskap

I inriktningen ska eleverna bredda och fördjupa

sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka

och förklara företeelser och sammanhang.

Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att

tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5, 100p

Engelska 6, 100p

Historia 1b, 100p

Idrott och hälsa 1, 100p

Matematik 1, 100p

Matematik 2, 100p

Naturkunskap 1b, 100p

Religionskunskap 1, 50p

Samhällskunskap 1b, 100p

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, 100p

Programgemensamma karaktärsämnen (300p)

Filosofi 1, 50p

Moderna språk, 200p

Psykologi, 50p

Torbjörn Köre, lärare berättar:

– Vi bygger vidare på den värld du lever i! Hos oss

lär du känna nya människor och får ta del av deras

erfarenheter. Du får diskutera, analysera och fördjupa

dig i samhällsfrågor som berör. Vi genomför

EU-rollspel, FN-dagar och valdebatter där du får

agera och utveckla din personlighet. Du studerar

regionerna Västra Götaland och Toscana i Italien,

där vi besöker en skola strax söder om Florens.

Inriktn Medier, information och kommunikation

Inriktningen ger kunskaper om mediernas roll i

samhället och hur man kan använda sig av medieteknik

för att förmedla budskap på ett intresseväckande

sätt. Eleverna studerar journalistik,

information och reklam och får praktiskt pröva

textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter.

Morgan Svensson, lärare berättar:

– Välkommen till framtiden! På medieinriktningen

får du skriva, fotografera, filma, göra radioprogram

och publicera på webben. I våra medielokaler

används fackmässig utrustning och professionella

programvaror. Varje år arbetar vi med

verkliga uppdrag. Vi har samarbetat med bla Bok-

och Biblioteksmässan, Göteborgs-Posten och filmfestivalen

Angeläget. Hos oss får du mediekompetens

och högskolebehörighet på samma gång.

Inriktning Samhällsvetenskap (450p)

Geografi 1, 100p

Historia 2, 100p

Religionskunskap 2, 50p

Samhällskunskap 2, 100p

Samhällskunskap 3, 100p

Inriktn. Medier, information och kommunikation (350p)

Journalistik, reklam och information 1, 100p

Medieproduktion 1, 100p

Medier, samhälle och kommunikation 1, 100p

Psykologi 2, 50p

Programfördjupningar 300-400p, Individuellt

val 200p, Gymnasiearbete 100p. För kursutbud se

hemsida.

Examensmål: Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet

ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

13


TEKNIKPROGRAMMET

Vi får utveckla vår idé

>>

till en färdig produkt,

kombinera teori och

praktiska saker.

Fredrik,

Teknikprogrammet

Tim, Fredrik och Madelene går på Teknikprogrammet.

Tim läser Teknikvetenskap och Madelene

och Fredrik läser Design.

Vad är det bästa med Ale gymnasium?

M: Det är en go stämning, man får vara sig själv

och är accepterad. Lärarna är mer engagerade än

på grundskolan.

T: Man kan vara personlig med lärarna, det är lätt

att prata med dem.

Vad vill ni göra efter studenten?

M: Jag vill läsa till arkitekt eller något med design.

F: Läsa till ingenjör på Chalmers, kanske Maskin.

Vad drömmer ni om?

M: Att sticka utomlands och jobba eller plugga.

T: Att ändra våra vanor så att vi får en bättre miljö,

t. ex. finjustera datorerna i bilar.


Är Teknikprogrammet något för dig?

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande

program med praktiska inslag. Teknikprogrammet

ger dig en bred teoretisk bas och behörighet

till fortsatta studier.

Det här får du lära dig

Du får med ett omvärldsorienterat arbetssätt,

där teori och praktik vävs ihop, tillägna dig

kunskaper som ger dig möjlighet att vara med

och utveckla morgondagens teknik. Att göra experiment

och sedan dra teoretiska slutsater av

dem, är ett arbetssätt som ofta förekommer på

teknikprogrammet. Du kommer att utveckla ditt

idéarbete och bli medveten om dina talanger.

Teknikprogrammet på Ale gymnasium är en datorintensiv

utbildning, där du lär dig användbara

programvaror för tekniskt arbete.

Vi har en fräsch designstudio och en designverkstad,

utrustad med lämpliga maskiner för

modellarbete, experimenterande konstruktioner

och kreativt formarbete. På teknikprogrammet

får du, tredje året, möjlighet att starta och

driva ett företag - Ung Företagsamhet. Praktik på

teknikföretag utomlands är en annan möjlighet.

Med återkommande studiebesök på och samarbete

med tekniska företag och utbildningar, får

du insyn i dina framtida möjligheter.

Det här kan du bli i framtiden

Efter examen från Teknikprogrammet har du alla

möjligheter att läsa vidare på högskola och universitet.

Främst inom teknik- och natur-

Gymnasiegemensamma ämnen (1100p)

Engelska 5, 100p

Engelska 6, 100p

Historia 1a:1, 50p

Idrott och hälsa 1, 100p

Matematik 1, 100p

Matematik 2, 100p

Matematik 3, 100p

Religionskunskap 1, 50p

Samhällskunskap 1b, 100p

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, 100p

Programgemensamma karaktärsämnen (400 p)

Fysik 1, 150p

Kemi 1, 100p

Teknik 1, 150p

vetenskap men även inom andra områden.

Inriktning Design och produktutveckling

Inriktningen skall ge fördjupad kunskap om produktframställningsprocessen,

från idé till färdig

produkt, där design och konstruktion är centrala

moment.

Inriktning Teknikvetenskap

Inriktningen skall ge kunskap i teknikvetenskapens

arbetsmetoder och verktyg för matematisk

modellering, simulering, styrning och reglering.

Den skall fördjupa kunskaper inom teknik, matematik

och fysik. Om du har tänkt dig en framtid

som ingenjör så är detta den självklara inriktningen.

Bodil Ahnoff, lärare berättar:

En eftermiddag med mina elever kan vara fylld av

nyfikenhet och överraskningar. En grupp lånar en

kamera och går ut och dokumenterar hur de gemensamma

innetorgen på skolan ser ut. En annan

grupp sitter redan och intervjuar servicepersonalen

för att höra vilka krav och synpunkter de har

på möbler på cafétorget. Ett par elever har tagit

med sig en färgnyckel och håller på att analysera

färger på väggar, golv, dörrar och bord.

Det är lektion i Design, eleverna jobbar med ett

inredningsprojekt som förhoppningsvis kommer

att förändra skolans inre miljö. Alla eleverna är

härligt engagerade, det är roligt att lära nytt när

det berör.

Inriktning Design och produktutveckling (300 p)

Bild och from a, 50p

Cad 1, 50p

Design 1, 100p

Konstruktion 1, 100p

Inriktning Teknikvetenskap (300 p)

Fysik 2, 100p

Matematik 4, 100p

Teknik 2, 100p

Programfördjupningar 400p, Individuellt val 200p,

Gymnasiearbete 100p. För kursutbud se hemsida.

Examensmål: Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet

ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men

även inom andra områden.

15


YRKESPROGRAM


Yrkesprogram

Ett yrkesprogram ger en yrkesexamen genom grundutbildning för ett visst yrke eller yrkesområde. För yrkesexamen

krävs godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1, Engelska 5, Matematik 1 samt i Gymnasiearbete. På Ale

gymnasium ges följande Yrkesprogram:

- Barn- och fritidsprogrammet

- Handels- och administrationsprogrammet

- Vård- och omsorgsprogrammet

Ett yrkesprogram (2500p) består av

- Gymnasiegemensamma ämnen (600p)

- Programgemensamma karaktärsämnen (minst 400p)

- Inriktningar och Inriktningskurser (300-600p)

- Programfördjupning (upp till 900p)

- Individuellt val (200p)

- Gymnasiearbete (100p)

- Arbetsplatsförlagt lärande, APL (minst 15 veckor)

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen är kurser som alla läser oavsett program.

Programgemensamma karaktärsämnen

De gemensamma kurserna läser alla som går på ett program, dessa kurser är de som ger karaktär åt programmet.

Inriktningar och Inriktningskurser

Inför årskurs två väljer du inriktning på ditt program. Det är inriktningen som gör att du specialiserar dig inom ett intresseområde

eller kommande yrkesområde. Barn- och fritidsprogrammet har tex inriktningen Pedagogiskt arbete. Inriktning

väljs i februari i årskurs ett och startar på höstterminen i årskurs två. Du får hjälp inför valet av din studievägledare

och dina lärare.

Programfördjupningar

Programfördjupningen ger dig möjlighet att läsa kurser som har särskild betydelse för din yrkesexamen, men också

sådana kurser som krävs för behörighet till högskoleutbildningar.

Individuellt val

Kurser inom det Individuella valet ger dig möjlighet att forma din utbildning efter ditt intresse samt läsa behörighetsgivande

kurser. Kursutbudet varierar från år till år, beroende på vilka önskemål och behov våra elever har. Om du planerar

att läsa på högskolan är det bra om du kontrollerar med din studievägledare om det är speciella kurskrav som ställs

för att söka den högskoleutbildning du är inresserad av.

Gymnasiearbete

Alla gymnasieprogram genomför gymnasiearbete i åk tre. Gymnasiearbetet är ett krav för att du skall få examensbevis.

Arbetsplatsförlagt Lärande, APL

Under minst 15 veckor kommer du att vara ute på en arbetplats för att lära och känna ditt framtida yrke. Vi ansvarar för

anskaffning av din praktikplats och du får en egen handledare under din praktik.

Högskolebehörighet

Går du på något av våra tre yrkesprogram erbjuder vi dig en möjlighet att läsa in allmän behörighet till universitet och

högskola.

Lärlingsutbildning

Inom yrkesprogrammen är det möjligt att välja en gymnasial lärlingsutbildning där eleven genomför en större del av

utbildningen på en eller flera arbetsplatser.

Growth

Alla lärare som arbetar på Ale gymnasium är utbildade i Growth, ett arbetssätt där elevens egna drivkrafter och drömmar

hamnar i centrum. Genom det entreprenöriella lärandet kan man få elever att våga tro på sig själva och utveckla

egenskaper som behövs i ett framtida samhälle. Detta genomsyrar all undervisning vid Ale gymnasium, det är därför vi

menar att hos oss är din kunskap och idé i centrum.

17


BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

>>

Jag är jättenöjd med

mitt val, jag skall gå

ut trean med

toppbetyg.

Andreas,

Barn- och fritidsprogrammet

Vi möter Moa och Andreas från BF2A,

Andreas vill bli Fritidsledare och Moa drömmer

om att arbeta med barn i Afrika.

Varför skall man välja Barn & fritid?

A: Det är ett roligt program, man får lära sig

mycket om ungdomar och om sig själv.

M: Om man vill arbeta med barn och ungdomar

är det helt rätt.

Är du nöjd med ditt val?

A: Jag är jättenöjd med mitt val, jag skall gå ut

trean med toppbetyg.

M: Vi har en bra gemenskap i klassen och

man känner att man valt rätt.

Vad är det bästa med Barn & fritid?

M: Att man får jobba praktiskt, det är roligt.

Och att lärarna är så positiva och driver en

men hjälper till när man har det svårt.


Är Barn- och fritidsprogrammet något för dig?

Vill du arbeta med människor är BF en utbildning

för dig! Vi satsar på att du skall bli en bra

ledare. Du får träna dig att planera och leda aktiviteter

både på arbetsplatser och i gymnasiet. Vi

samarbetar bl.a. med förskolor, skolor och Ale

Fritid för att du skall få praktisk erfarenhet.

Det här får du lära dig

På Barn- och fritidsprogrammet får du kunskap

om människans utveckling och lärande samt

hur olika verksamheter för barn, ungdomar och

vuxna fungerar i samhället. Du får möjlighet att

utveckla dig till en bra ledare genom att du tränar

dig på att planera, samarbeta och leda olika

aktiviteter. Under dina tre år är du ute på arbetsplatsförlagt

lärande (APL) i sammanlagt 15 veckor.

Du kan göra din APL i Ale, andra kommuner

eller utomlands. Vi har god kontakt med representanter

från olika yrkesområden och träffas i

ett programråd för att diskutera utbildningen och

APL.

Det här kan du bli i framtiden

Barn- och fritidsprogrammet är i första hand ett

yrkesförberedande program men du kan också

genom tillval av kurser få möjlighet att läsa vidare

på universitet eller högskola.Vill du börja

arbeta direkt efter gymnasiet kan du söka arbete

som ledare inom idrott eller fritid, som t. ex.

barnskötare eller elevassistent.

Inriktning Fritid och hälsa

Inriktning Fritid och hälsa ska ge kunskaper om

Gymnasiegemensamma ämnen (600p)

Engelska 5, 100p

Historia 1a:1, 50p

Idrott och hälsa 1, 100p

Matematik1, 100p

Naturkunskap 1a:1, 50p

Religionskunskap 1, 50p

Samhällskunskap 1a:1 50p

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Programgemensamma karaktärsämnen (700p)

Hälsopedagogik, 100p

Naturkunskap 1a:2, 50p

Kommunikation, 100p

Lärande utveckling, 100p

Människors miljöer, 100p

Pedagogiskt ledarskap, 100p

Samhällskunskap 1a:2, 50p

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100p

människors fritid och olika fritids- och friskvårdsverksamheter

samt människors hälsa och

hälsofrämjande arbete. Den ska förbereda dig för

fritids- och friskvårdsarbete.

Inriktning Pedagogiskt arbete

Inriktningen Pedagogiskt arbete ska ge kunskaper

om barns och ungas utveckling, lärande,

behov och rättigheter samt olika pedagogiska

verksamheter. Den ska förbereda dig för arbete

till exempel som barnskötare i förskolan eller

elevassistent i skolan.

Irma Polgary, lärare berättar:

Vi betonar kamratskap, samarbete, initiativförmåga

och fantasi i utbildningen. Oavsett vilket arbete

du kommer att ha i framtiden är dessa egenskaper

viktiga. Elever och lärare planerar innehåll och arbetssätt,

tillsammans, i kurserna. Detta gör att du

har stor möjlighet att påverka din utbildning och

uppnå dina mål. Vi bygger vidare på det du är bra

på. Lärarna är både kunniga och engagerade och

finns här för att hjälpa dig att nå ditt mål.

Arbetssätten varierar, någon gång varje termin

arbetar vi med tema där de flesta kurser du har

ingår. Vi har ibland ”teambuilding” för att öka

gemenskapen i klassen och mellan klasserna på

programmet t.ex. kick-off med övernattning och

programgemensam dag. Under sista läsåret brukar

vi göra en studieresa till Stockholm där vi gör

studiebesök på verksamheter som inte finns i Ale

kommun eller Göteborg.

Inriktning Fritid och hälsa (300 p)

Fritids - och friskvårdsverksamheter, 200p

Fritids - och idrottskunskap, 100p

Inriktning Pedagogiskt arbete (300 p)

Barns lärande och växande, 100 p

Pedagogiskt arbete, 200 p

Programfördjupningar 600p, Individuellt val 200p,

Gymnasiearbete 100p, Arbetsplatsförlagt lärande,

APL minst 15 v. För kursutbud se hemsida.

Examensmål: Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska elever ha

de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska yrkes-

områden och i fritids- och friskvårdssektorn.

19


HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

>>

Jag vill jobba inom handel

och sälj...och jag vill bli rik.

Jonna,

Handels- och administrationsprogrammet

Vi möter Jonna och Jonathan, två elever från

Handels- och administrationsprogrammet.

Varför valde du HA på Ale gymnasium?

Jonna: Jag vill jobba inom handel och sälj...

och jag vill bli rik.

Jonathan: Jag vill kunna plugga vidare och

då ha en bra grund med mycket ekonomi.

Om jag sen inte vill det, är det lätt att få jobb

efteråt. Ale är bra för det är nära och då bor

jag i Kungälv! Men man har mer praktik och

träffar mycket nytt folk.

Har det blivit som ni förväntat er?

Jonna: Bättre, klassen är jättebra. Vi hänger

på fritiden och i skolan.

Vad drömmer ni om?

Jonathan: Att bli ekonomiskt oberoende och

ha mycket fritid som egenföretagare.


Är Handels- och administrations-

programmet något för dig?

Om du går HA på Ale gymnasium får du en utbildning

med många yrkes- och karriärmöjligheter.

Du får hjälp av erfarna lärare och representanter

från näringslivet. Ditt sista år hos oss deltar

du med egen monter på Ung-företagsmässan på

Svenska Mässan i Göteborg.

Det här får du lära dig

Du får lära dig hur ett företag fungerar, träffa nya

människor och träna på förmågan att ta egna

initiativ. Under dina tre år hos oss är du ute på

arbetsplatsförlagd utbildning (APU) under minst

15 veckor. Vi samarbetar med företag i England

och Österrike och förutsatt EU-bidrag skickar vi

varje år elever på APU till dessa länder.

I början av din utbildning arbetar du tillsammans

med dina klasskamrater med ett övningsföretag

(ÖFA). Ni bestämmer själva vilket sortiment ert

företag ska ha och gör därefter affärer med andra

övningsföretag.

År två arbetar ni mer projektinriktat och har

kontakter utanför skolan, till exempel gör ni

studiebesök på Gekås i Ullared och samarbetar

med Ålborg Handelsskole.

Tredje året är det dags för ett riktigt företag, där

Du startar och driver ett företag under ett år.

Det här kan du bli i framtiden

Genom en kombination av teori och praktiskt

Gymnasiegemensamma ämnen (600p)

Engelska 5, 100p

Historia 1a:1, 50p

Idrott och hälsa 1, 100p

Matematik 1, 100p

Naturkunskap 1a:1, 50p

Religionskunskap 1, 50p

Samhällskunskap 1a:1, 50p

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Programgemensamma karaktärsämnen (400p)

Entreprenörskap, 100p

Servicekunskap, 100p

Branschkunskap inom handel och administration, 100p

Information och kommunikation 1, 100p

arbete får du en bra grund att stå på inför ditt

kommande yrkesliv. Handels- och administrationsprogrammet

är i första hand ett yrkesförberedande

program men du kan också genom

tillval av kurser få möjlighet att läsa vidare på

universitet eller högskola.

Inriktning Handel och service

Inriktning Handel och service ska ge fördjupade

kunskaper för arbete inom detalj- och partihandel.

Inriktningen kan leda till arbete inom till

exempel försäljning och marknadsföring, butikskommunikation,

butiksledning, inköp och logistik

eller kundservice.

Jan Ragnarsson, lärare berättar:

Du ska veta att de flesta av våra elever har ett

sommarjobb under skoltiden, tack vare de kontakter

de får på sin APU-plats. Många får dessutom

anställning på samma arbetsplats efter examen.

I utvärderingar säger våra elever att de trivs mycket

bra hos oss och att det är mycket bra gemenskap

mellan elever och mellan elever och lärare. De uppskattar

också alla de aktiviteter vi gör utanför skolan,

t.ex. besökte vi föregående år: Team Sportia,

Stadium, Ullared och Postkodmiljonären.

Dessutom arbetade eleverna tillsammans med

danska ungdomar på Ålborg Handelsskole i Danmark

med viral marketing (roliga reklamfilmer på

nätet) under en vecka och några elever gjorde sin

APU på H&M i Leeds i England.

Inriktning Handel och service (500p)

Personlig försäljning, 100p

Praktisk marknadsföring 1, 100p

Affärsutveckling och ledarskap, 100p

Inköp 1, 100p

Näthandel, 100p

Programfördjupningar 700p, Individuellt val

200p, Gymnasiearbete 100p, Arbetsplatsförlagt

lärande, APL minst 15 v. För kursutbud se hemsida

Examensmål: Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska

eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, in-

köpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- och IT-

administratör.

21


VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

>>

Jag har alltid velat

jobba med människor.

Donjeta,

Vård- och omsorgsprogrammet

Vi träffar Donjeta, Ida och Daniel från OP2A. Daniel

vill bli idrottslärare, Donjeta vill bli barnmorska och

Ida vill arbeta med människor i sista skedet av livet.

Vad är det bästa med Ale gymnasium?

Do: Det är bra lärare, bra mat och det är nära.

I: Man blir inte dömd för den man är, det är en öppen

känsla. Läraren är lärare men också en vän, inte som

en kompis men en vän.

Da: Man är aldrig ensam på skolan, man känner

några från Ale men sedan är det många från

Göteborg och så.

Vad skall man tänka på om man funderar på VOprogrammet?

Do: Man skall tycka om att arbeta med människor.

I: Det är inte liv och död, välj något du är intresserad

av.

Da: Kolla programmen innan, jag vill t. ex. bli idrottslärare

och då måste jag välja till Idrott & Hälsa B.


Är Vård- och omsorgsprogrammet något

för dig?

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram.

Efter examen från programmet ska

eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta

inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Inom programmet ges eleverna också möjligheter

att läsa kurser som förbereder för högskolestudier

inom främst dessa områden.

Det här får du lära dig

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper

om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg

samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och

funktionsnedsättning.

Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara

eller återställa människors hälsa och stödja

deras förmåga att utveckla sina resurser. Arbetet

utgår från en människosyn som betonar människors

lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet

och välbefinnande. Utbildningen ska därför

utveckla elevernas kunskaper om människan i

olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala,

kulturella och existentiella aspekter vid hälsa,

ohälsa och funktionsnedsättning.

Det här kan du bli i framtiden

I yrkesutövningen kombineras kunskaper från

olika ämnesområden som medicin, pedagogik,

sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Utbildningen

ska därför leda till att eleverna utvecklar

en helhetssyn på människan och förståelse av

livsstilens betydelse för hälsan.

Gymnasiegemensamma ämnen (600p)

Engelska 5, 100p

Historia 1a:1, 50p

Idrott och hälsa 1, 100p

Matematik 1, 100p

Naturkunskap 1a:1, 50p

Religionskunskap 1, 50p

Samhällskunskap 1a:1, 50p

Svenska 1, eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Inriktningar

Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar,

men programmet ger möjlighet till

specialisering inom ramen för programfördjupningen.

Inom programfördjupningen kan du på

Ale gymnasium läsa mot akutsjukvård och komplementärmedicin.

Du kommer också att erbjudas möjligheten att

läsa in behörighet för att söka till högskola för vidare

studier till sjuksköterska.

Petra Esbjörnsson, lärare berättar:

Vård och omsorgsprogrammet på Ale gymnasium

är en utbildning för dig som vill arbeta med människor.

Vi är ett litet program med engagerade lärare

som arbetar nära våra elever. Detta skapar

trygghet och gemenskap. Här bryr vi oss om varje

elev så att alla ska må bra och känna lust till att

lära sig nya saker.

Vi planerar undervisningen tillsammans med eleverna.

Undervisningen innehåller många praktiska

inslag, där du bland annat får lära dig taktil

massage, hjärt- lungräddning och laga specialkost.

En del av undervisningen sker i projektform och

har en förankring i yrkeslivet. När du tar studenten

från Vård- och omsorgsprogrammet har du fått

en yrkesutbildning som ger dig goda möjligheter

till jobb eller fortsatta studier.

Programgemensamma karaktärsämnen (1100p)

Hälsopedagogik, 100 p

Medicin 1, 150 p

Etik och människans livsvillkor, 100 p

Psykiatri 1, 100 p

Psykologi 1, 50 p

Samhällskunskap 1a:2, 50 p

Specialpedagogik 1, 100 p

Svenska 2, eller Svenska som andraspråk 2, 100 p

Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p

Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p

Programfördjupningar 500p, Individuellt val 200p, Gymnasiearbete 100p, Arbetsplatsförlagt lärande, APL

minst 15 v. För kursutbud se hemsida.

Examensmål: Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha

de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom programmet

ges eleverna också möjlighet att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom främst dessa

områden.

23


INTRODUKTIONS PROGRAMMEN

Denise och Chrissie går på IV. För första gången är det

roligt att gå till skolan. De känner sig trygga och stormtrivs

med sina lärare.

Vad är det bästa med Ale gymnasium?

D: Det känns tryggt och man vågar vara sig själv. Här

finns många lärare som man kan fråga och som man

känner sig trygg att fråga.

C: Du känner dig hemma här.

Vad är det bästa med IV?

C: Man läser samma saker som på grundskolan, men det

är mycket lättare att förstå för de lär ut annorlunda...man

får den hjälp man behöver.

D: Frihet och strängt. Man har lagom raster och man lär

sig på varje lektion.

Kattaleey gick Språkintroduktion under 2009. Ett år

senare började hon på Vård- och omsorgsprogrammet.

Vad är det bästa med Språkintroduktionen?

K: Det bästa är lärarna och att klassen är så snäll.

Vad drömmer du om?

K: Att bli sjuksköterska.

Det svåraste är språket,

jag har arbetat hårt.

>>Kattaleeya, Språkintroduktion & OP2A

>>

Jag har bestämt

mig, nu skall jag

fixa det här.

Denise, elev IV2A


Introduktionsprogram

Introduktionsprogram är för Dig som behöver

behörighet till ett nationellt program, förberedelser

för arbetsmarknaden eller annan utbildning.

Det finns fem olika introduktionsprogram:

- Preparandutbildning

- Programinriktat individuellt val

- Individuellt alternativ

- Yrkesintroduktion

- Språkintroduktion

På introduktionsprogrammen har Du en individuell

studieplan och den ligger till grund för utbildningen.

De fem introduktionsprogrammen

Preparandutbildning

Preparandutbildningen ger Dig möjlighet att bli

behörig till ett nationellt program, antingen ett

högskoleförberedande eller ett yrkesprogram.

Utbildningen är anpassad för Dig som snabbt vill

bli behörig och den skall pågå högst ett år.

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val (PRIV) är en

utbildning som ska leda till att Du blir antagen

till ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är

öppen för Dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram.

Du kan följa flera kurser på ett nationellt

yrkesprogram samtidigt som Du läser de

grundskoleämnen som saknas för behörighet.

För att antas ska Du ha godkänt i svenska eller

svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända

betyg i engelska eller matematik samt

minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i

engelska och matematik samt i minst tre andra

ämnen. Du som har behörighet till PRIV kan

söka till de platser som finns inom Göteborgs regionen.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ vänder sig till Dig som behöver

en lägre studietakt. Studierna på individuellt

alternativ förbereder Dig för yrkesintroduk-

Ytterligare för högskoleförberedande program:

Godkänt i ytterligare 9 ämnen dvs. totalt 12 ämnen.

- För EK / SP krävs godkänt i geografi, historia,

samhällskunskap och religion.

- För NV/ TE krävs godkänt i biologi, fysik och kemi.

Vad är godkänd behörighet?

tion, nationellt yrkesprogram, annan utbildning

eller till arbetsmarknaden.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till Dig som saknar

behörighet till ett yrkesprogram. På yrkesintroduktion

får Du en yrkesinriktad utbildning som

underlättar för Dig att etablera dig på arbetsmarknaden

eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

Sune Svensson, lärare berättar:

På introduktionsprogrammet får du ett personligt

schema för att göra skoldagen anpassad till just

dina behov. På schemat finns det inte bara ämneslektioner

utan här finns också tid för t.ex. studiebesök

och projektarbeten. Du kan också få möjlighet

att praktisera.

Varje dag som du är i skolan börjar dagen med

nyheter, diskussioner, genomgång av dagen och

frukost. På introduktionsprogrammet står du som

elev alltid i centrum. Du välkomnas till möjligheten

att i mindre grupper, eller enskilt, få den hjälp

och vägledning du behöver för att få din behörighet.

Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge Dig som nyligen

anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt

i det svenska språket för att Du ska kunna gå vidare

till gymnasieskolan eller annan utbildning.

Ayse Camgöz, lärare berättar:

Språkintroduktionen är till för dig som är nyanländ

i Sverige. Tillsammans med dig lägger vi upp

dina studier så att du kan nå ditt mål. Utgångspunkten

är ” vad är bäst för dig?”.

Alla kurser ger möjlighet till betyg/poäng, du kan

även läsa in grundskoleämnen för att bli behörig

till vidare studier. Du kommer ha ett fullt varierat

schema utan håltimmar. Hos oss kommer du även

erbjudas en veckas studiebesök på ett av skolans

nationella program.

För samtliga nationella program ska Du ha godkänt i svenska eller svenska som andra språk, engelska och matematik.

Ytterligare för yrkesprogram:

Godkänt i ytterligare 5 ämnen, dvs. totalt 8 ämnen.

25


Följ med till Bretagne! Träffa ungdomar i det nya Europa! Lär dig språk i Malaga och

Wien! Gör praktik i Leeds! Bli en entreprenör i Aalborg! Möt barnen i Kap Verde!

26

INTERNATIONELLA

KONTAKTER

Kap Verde

Ale gymnasium erbjuder under studietiden möjlighet att lära känna andra länders kulturer, levnads– och

arbetsvillkor samt skapa kontakter som är viktiga för framtiden. Vi strävar efter att skapa långsiktiga internationella

kontakter och projekt med människor, skolor, organisationer och företag. Detta gör vi för att vi vet

att global kunskap ger kraft i skolans vardag och en ny dimension åt din utbildning.


Paris

Wien

Ale Gymnasium kan Du just nu:

- Förlägga en del av din utbildning på samhällsprogrammet

till Toscana i Italien.

- Lära dig mer om företagande och entreprenörskap

tillsammans med elever på Ålborgs

Handelsskole i Danmark.

- Delta i utbyten med skolor i Frankrike och

Tyskland för att förbättra dina språk kunskaper

och lära känna ländernas kultur.

- I ämnet tyska lära känna elever vid ett ITgymnasium

i Wien via webben och i

verkligheten.

- Träna spanska och italienska vid resor till skolor

i Andalusien och Toscana.

- Göra din arbetsplatsförlagda utbildning utom

lands. Vi har kontakter med företag och

organisationer i England, Frankrike, Danmark

och Österrike.

- På Vård- och omsorgsprogrammet möta

ungdomar från Kap Verde.

- Samarbeta med ungdomar från andra länder

inom utbildningen ”Unga entreprenörer i

Europa” i samarbete med Oxford Brookes

University, Oxford.

Sofia Ericsson, Ekonomiprogrammet berättar:

I tvåan fick Sofia göra en ansökan om att göra sin praktik utomlands. Först skulle en ansökan skrivas på

engelska, och sedan följde en ganska knivig intervju. Hela klassen fick välja mellan England och Österrike två

av de utbyten Ale gymnasium har. Eftersom Sofia läser tyska ville hon åka till Österrike.

>>

När Sofia fick beskedet att hon var utvald

att åka iväg ville företaget som hon

skulle arbeta hos ha hennes CV på

engelska.

Den 24 januari gav hon sig iväg till Amstetten och sin

värdfamilj. Familjerna hade lärarna Kristina och Nina

hjälpt henne hitta via sitt nätverk där. Sofia arbetade på

Doka, ”- Jag var på Doka på Marketing & Product Management

avdelningen. Jag fick göra listor över olika kontor

de arbetade med och ringa runt till de olika kontoren.

Ibland fick vi prata tyska och ibland blev det engelska,

de har ju kontor över hela världen. Sedan skulle de ha en

mässa och jag fick kolla upp olika hotell och restauranger

och göra informationsmappar - olika för olika kunder.”

På frågan om Sofia kan tänka sig att plugga eller arbeta

utomlands mer svarar hon; ” – Jag skall studera utomlands

någon gång – det är ett mål. Men jag vill nog åka

till ett engelskspråkigt land nästa gång.” Sofia kan lätt

tänka sig att bo utomlands. Det verkar som om utlandspraktiken

gav mersmak.

Amstetten


28

AV ELEVER FÖR ELEVER

Musik & Konserter

Elevrådet

Vi i elevrådet här på Ale gymnasium fungerar som en länk mellan elever,

lärare, skolledning och övrig personal. Elevrådet behandlar frågor

och synpunkter som kommer från eleverna. Representanterna är valda

av respektive programråd och sitter ett kalenderår.

Elevrådet ansvarar bland annat för:

- Att förhandla fram företag till skolfotograferingen och studenten

- Att hjälpa till att samordna studenten

- Ale gymnasiums föreningar t.ex. AGIF

- Att behandla frågor och förslag från eleverna och besluta om frågan

skall vidare till Lokala syrelsen, programråd eller enskild person.

- Att förmedla information till eleverna via programråden.

Vad vi genomfört

- Bänkar utanför natur- och tekniksalarna.

- Frukost i matsalen för 10 kr tom kl 10.00.

- Busskort till alla elever.

Vi gör elevens röst hörd!

Kontakt: www.alegymnasium.se, elevradet@gy.ale.se

http://www.aleelev.blogspot.com

Skolans teaterscen, Teatern, är kommunens huvudscen där det regelbundet erbjuds föreställningar, allt från

riksteatern till vårföreställningar. Men musikeleverna på Ale gymnasium har även många andra möjligheter

att få framträda på olika scener. I det lite mindre formatet används musiksalar för ensembleredovisningar, sång

och musikkvällar samt ibland till gästföreläsare som håller workshops med musikaliska inslag. På Röda scen

hålls elevkonserter varje månad. Scenen är en så kallad öppen scen, mitt på ett torg i skolan och används till

alla slags framträdanden.

Runt jul framförs en luciakonsert och julkonsert varje år med kör och solister - både lärare och elever. Julkonserten

sker i Nödinge kyrka där kommunens innevånare trängs för att få avnjuta julmusik framförd av

oss på Ale gymnasium. Den traditionella julshowen hålls i Teatern på terminens sista dag. Där medverkar de

elever som genom audition ”kommit med ” i showen. Vi får se sång,dans, teater och mycket musik i alla former.

På våren hålls de årliga musikdagarna i Teatern där musikeleverna från olika årskurser framträder som solister,

i ensembler och i kör. Konserterna sker på dag- och kvällstid med olika program för de båda dagarna. Allmänheten

och de andra skolorna är inbjudna och det brukar vara fullt i bänkraderna.

Längre fram på vårterminen sker det stora sceniska musikprojektet som framförs av åk 3 med sång, dans,

musik och teater och på studentexamen sker en avslutningskonsert i Teatern och en efterföljande lunchkonsert.

Musikavslutningarna för åk 1 och 2 är också utformade av elever med konserter där solister, musiker

och ensembler medverkar i härlig blandning.


30

AV SKOLAN FÖR ELEVER

Mentor

När du börjar på Ale gymnasium får du en

mentor som kommer att följa din utveckling

under studietiden. Du träffar din mentor varje

vecka på schemalagd tid. Det är till din mentor

du i första hand skall vända dig med frågor av

olika slag. Tillsammans med mentor upprättar

du din individuella utvecklingsplan som ni sedan

följer upp vid utvecklingssamtalen.

Utvecklingssamtal år 1:

Mentor bjuder in elev och vårdnadshavare till

samtal under september och mars månad.

Utvecklingssamtal år 2:

Mentor bjuder in elev och vårdnadshavare till

samtal i slutet på höstterminen och på

vårterminen.

IT i undervisningen

Under dina studieår på Ale gymnasium har du

självklart en dator. Vi anpassar undervisningen

så att du kan utnyttja datorn i så stor utsträckning

som möjligt. Det möjliggör, förutom att du

förbättrar dina IT-kunskaper, också nya kreativa

och innovativa sätt till inlärning och redovisning.

It´s learning är Ale gymnasiums webbaserade

lärplattform. Här hittar du t.ex. schema, närvaro,

aktuell information, kursplaneringar, dokumentation

och uppgifter från dina lärare m. m. It´s

learning tillsammans med datorn ger dig möjlighet

att studera aktivt även utanför skolan.

Studie- och yrkesvägledning

Peter Lindberg, IT-Pedagog

Studie- och yrkesvägledaren ansvarar för att ge er

elever vägledning och information både enskilt

och i grupp. Informationen kan handla om gymnasiets

program, eftergymnasiala utbildningar

och yrken samt arbetslivet. Tid för enskilda samtal

bokas enklast direkt på schema på vår dörr.

Möjligheten finns även för dina föräldrar att ringa

och boka en tid för samtal tillsammans med dig.

Elevhälsa - Skolhälsovård

Oss kan du kontakta om du har frågor om din

hälsa eller om det är något du vill informera oss

om. Du har rätt att kontakta oss under skoltid.

Alla elever i åk 1 kommer att kallas på ett hälsosamtal.

Det är viktigt att du som elev/förälder

informerar berörd personal om det är något om

din hälsa som vi i skolan behöver ta hänsyn till.

Vid behov kan vi hjälpa till med det. Besök hos

skolläkare bokas via skolsköterska. Vi har tystnadsplikt.

Skolkurator

Skolkuratorernas uppdrag är att arbeta med

psykosociala frågor kring eleverna. Skolkuratorerna

arbetar med elever som av olika skäl ej mår

bra. Det kan gälla elever som har hög frånvaro,

som är dåligt motiverade för skolarbetet, kamratrelationer,

familjerelationer eller andra sociala

problem. Syftet är att främja lärande och social

utveckling genom att skapa en god hälsa hos

eleverna.

Biblioteket

Marianne Alfredson, SYV

Susanne Dejenfelt, Skolsköterska

Kjell Gustafsson,

Carina Zito-Andersson, Skolkurator

Ale gymnasiums skolbibliotek är integrerat med

kommunens huvudbibliotek. Det är ett naturligt

informationscentrum och här kan du få hjälp att

hitta information för dina skolarbeten men också

få boktips för fritidsläsning.

Du kan söka i uppslagsverk, böcker, tidningar,

tidskrifter och databaser. Via biblioteket kan du

låna talböcker och andra anpassde medier, vi har

också cd-skivor och dvd-filmer som du kan låna

och hyra.

Gun-Britt Bjerstaf, Gymnasiebibliotekarie


YEE, Young Entrepreneurs in new Euroupe

Du går i tvåan på Ale gymnasium.

Du vill tänka kreativt.

Du vill få ett internationellt nätverk.

Vill du få ditt livs chans?

Alla pratar om entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande. Men det är handling som

ger resultat. I tio år har Ale kommun byggt upp och utvecklat en unik internationell utbildning

med fokus på entreprenöriellt tänkande hos unga - Young Entrepreneurs in New Europe;

YEE. Isolerade på en ö i Svenska skärgården samlas ni för att utmanas och inspireras

att våga tänka i nya banor. Under ledning av University of Oxford får du under en intensiv

vecka möta 20 andra utvalda ungdomar från 7 olika länder, 6 av dessa studenter är från

Sverige och då exklusivt andra års studenter på Ale gymnasium. Ansökan sker under vårterminen

i åk 2, du kommer att få information om hur du gör för att ansöka. www.yee.se.

År 2010 lanserades YEE också i Moldavien, två elever från Ale gymnasium fick möjligheten

att åka dit. 2011 är det till Bertinoro i Italien som resan går. Du söker YEE Bertinoro i samband

med din ansökan till YEE Sverige.


Ale gymnasium | Nödinge

www.alegymnasium.se | 0303-330 954

15 min

20 min

20 min

60 min

60 min

Foton:Ale kommun

80 min

More magazines by this user
Similar magazines