Framtidens bioraffinaderi (PDF) - SEKAB

sekab.se

Framtidens bioraffinaderi (PDF) - SEKAB

Du tar

träden

med dig

dit du går

Användningsområdena är oändliga. Med trädet som

basråvara kan vi driva bilar och bussar, men också tillverka

komponenter som finns i höghastighetsdäck på

Formel 1 bilar och i värmeskölden till Christer Fuglesangs

rymdfärja.

Varje dag, från det att du kliver ur sängen, har du trädets

olika beståndsdelar som en naturlig följeslagare.

Cellulosa är en viktig del i papper,

kartong, blöjor, tvättmedel,

disk trasor, målarfärg, tandkräm

och viskos. Den är också en bärare

av aktiva substanser i huvudvärkstabletter.

I mat används den

till exempel i korvskinn, ketchup

och krämer.

Hemicellulosa fungerar bland

annat som en av ingredienserna

i xylitol. Etanol av hemicellulosa

och cellulosa är ett av framti dens

bränslen som kan driva bilar och

bussar utan att bidra till växt huseffekten.

Av etanol kan också en

mängd gröna kemikalier utvinnas.

Lignin används exempelvis

till betong och som bindemedel i

mineraler och foder. Det är också

en källa till vanillin och ett högvärdigt

bränsle som ger ångenergi

till såväl fabriker som till villornas

gröna el och fjärrvärme. Lignin

kan även användas för produktion

av biodrivmedel och kemikailer.

Biobränslen, som bark, grot,

lignin, energigrödor, och biogas

från vårt eget avfall möjliggör upp ­

värmning som inte bidrar till växthuseffekten.

Mull och aska blir

växtnäring och jordförbättringsmedel.

Det här illustrerar vad som går

att utvinna ur skogen. Till höger

ser du fler exem pel på sådant vi

vill utveckla, samtidigt som vi tar

tillvara de bi ­ och restprodukter

som bildas under produktionen.

CELLULOSAFIBER

Blir i en viskosfabrik till tyg.

More magazines by this user
Similar magazines