Eldprov Sven Ove Hansson - Elib

elib.se

Eldprov Sven Ove Hansson - Elib

ningsförmåga och låg värmekapacitet. Det är därför man gör tändstickor av trä.

(På en metalltändsticka skulle man bränna sig mycket lättare.) Det är också därför

som man gjorde handtag till stekpannor av trä innan andra, ännu bättre material

blev tillgängliga. Samma princip gäller för glödbäddens träkol. Träkolet har

låg värmeledningsförmåga, och innehåller dessutom mindre värmeenergi än vad

dess glödgade färg får oss att tro. Värmen leds över till foten tämligen långsamt,

och därför tål foten de få och kortvariga kontakterna vid en glödvandring.

Det är viktigt att framhålla att den korta kontakttiden är en nödvändig förutsättning.

Principen är ungefär densamma som om man upprepade gånger för sitt

finger genom en stearinljuslåga – ett vågstycke som är vanligt bland ungdomar

men som inte verkar ha blivit förknippat med magi eller rituella förberedelser. Gör

man det några få gånger går det bra, men upprepar man det för många gånger i tät

följd, eller håller kvar fingret i lågan, bränner man sig. Erfarna glödvandrare brukar

gå med jämna, lugna steg, sätta ned foten med kraft och rulla den jämnt från

häl till tå, så att varje del av foten får så kort kontakttid med glöden som möjligt.

Tyvärr verkar det inte finnas någon riktigt tillförlitlig mätning som visar hur

stor temperaturhöjningen blir i foten vid en glödvandring. På 1930-talet gjordes

en mätning på en fotattrapp som fördes igenom en glödbädd. Man uppmätte en

temperaturhöjning om maximalt 15–20 °C. 7 Detta stämmer väl överens med fysiologisk

information om vad huden kan motstå utan att skadas. 8 En upprepning

med modern mätutrustning vore önskvärd.

Forskare som konstaterat att glödvandring har en naturlig förklaring har i flera

fall också själva genomfört glödvandringar. Den nyss nämnde Carlo Fonseka var

en pionjär även i detta avseende. Genom praktiska demonstrationer påvisade han

att glödvandring kan genomföras utan de traditionella religiösa förberedelserna.

”Avhållsamhet från kött, alkohol och könsumgänge är inte nödvändiga för att

man ska kunna gå oskadd på glödande kol. Denna slutsats har bekräftats upprepade

gånger genom experiment.” 9 Efter honom har åtskilliga fysiker gjort samma

sak, som demonstration av värmelärans principer.

Naturligtvis är glödvandring ingen ofarlig verksamhet. Allvarliga skador har

inträffat då någon har fallit på kolbädden eller trampat igenom densamma när

underlagit varit ostabilt. Smärre brännskador är också vanliga. I regel beror de på

att aska, små träbitar eller torra grässtrån fastnar vid foten, och bränner mot den

under flera sekunder. 10 Förmodligen är sådana småskador mycket vanligare än

vad som rapporteras vid glödvandring på New Age-kurser. Deltagarna får veta att

79

More magazines by this user
Similar magazines