Unga Mobilvanor - FRII

frii.se

Unga Mobilvanor - FRII

MORGAN

unga

mobilvanor


GrafisK formGivninG / anna åGren | foTo / osKar Kullander | sTocKholm 2008

MORGAN

Välkommen!

För att få en dagsaktuell bild av hur ungdomar använder sina mobiler, vad

som är viktigt när de väljer telefoner och operatörer, och vad de önskar sig av

sin mobil framöver har vi i den här rapporten intervjuat fem killar och sex

tjejer mellan 13 och 23 år.

Vi har valt våra intervjupersoner utifrån att de representerar olika så kallade

idealtyper, som skiljs åt av intressen, drivkrafter och värderingar. Det finns

mycket som skiljer dem åt, men också en hel del som förenar dem. Mer om

detta på de kommande sidorna.

Det har varit otroligt roligt att jobba med Morgan Forum och uppdraget att

titta närmare på ungdomars mobilanvändning. Våra intervjupersoner har

bjudit oss på både skratt och intressanta aha-upplevelser, och vi hoppas att

du får samma känsla när du läser texterna.

Trevlig läsning,

Karin GeiGer & Tobias KunGberG

The Tomorrow sTory


MORGAN MORGAN

jonas ingelström /

ordförande har ordet

Jag minns när min amerikanska värdpappa frågade mig om

min pappa hemma hade e-mail. Vadå, tänkte jag, e-post, det

har jag aldrig hört talas om. Det här var 1992 under det år

jag var utbytesstudent på high school i USA.

När jag sedan kom hem året därpå hade min gymnasie-

skola satt upp ett datorlab och alla elever fick en egen

e-postadress och möjlighet att surfa på Internet.

Min bekantskap med elektronisk kommunikation kom

med andra ord först i de övre tonåren, vilket garanterat har

speglat mitt användande. Och jag är inte ensam, merparten

av oss som står bakom explosionen av nya mobila tjänster är

dessvärre inte digital natives, dvs vi kommer alla ihåg vår

första kontakt med Internet och e-post.

MORGAN Forum har som främsta mål att verka för vidare

tillväxt för branschen för mobila tjänster. Som många andra

nya branscher har vår bransch länge varit teknikdriven i sin

utveckling; för att kunna lyssna på de senaste ringsignalerna

måste man ha en telefon som kan spela upp ljud på ett bra

sätt och för att se häftiga bakgrundsbilder så skall man helst

ha en färgskärm.

I samband med att telefonerna har blivit allt mer avancerade

så har möjligheterna att skapa nya tjänster mångfaldigats. I

dag är det i många fall inte längre tekniken som sätter käppar

i hjulet, utan nu är det tillgänglighet, användarvänlighet eller

priset som avgör användandet.

Tjänster skall kort och gott vara användaren till nytta,

oavsett om nyttan är tidsfördriv eller att förenkla kontakten

med vänner. Med denna rapport hoppas MORGAN på att

kunna synliggöra ungdomars behov och önskemål av mobila

tjänster för våra medlemmar, och på så sätt kunna driva

utvecklingen på ett bra sätt.

Jag är mycket glad över att kunna stå bakom denna

rapport och hoppas att du kommer att ha nytta av den.

Mvh,

Jonas Ingelström

Ordförande MORGAN Forum


inne

håll

11

jacob & marina

”Jag återställde min mobil för några veckor

sedan, och då hade jag nog typ 3000 sms från en

månad. det blir nog minst 100 sms varje dag som

jag skickar och jag kan ju skicka hur många sms jag

vill”

lollo & vera 15 ”Jag skulle bli sur om jag skulle få reklam

som sms. man blir ju attackerad av reklam överallt

när man är på stan och när man kollar på tv, så i

mobilen vill man i alla fall vara för sig själv”

19 emma

”mobilen är jättepersonlig. Jag tycker det

är viktigt att ha en snygg mobil eftersom den

måste passa ens personlighet. den här köpte jag

för att min gamla började bli ganska skruttig”

23 pierre

”Jag skulle inte kunna tänka mig att kolla

på Tv i mobilen, det blir inte samma känsla.

Tv vill man kolla på hemma med polarna”

27 wilma

”Jag vet faktiskt inte vad man skulle kunna

göra med en mobil eftersom jag aldrig haft några

funktioner utöver sms och ring, så det känns

ganska främmande för mig”

31 filip

”att läsa tidningen i mobilen skulle ju

kunna vara bra som tidsdödare, men det är ingenting

jag skulle använda mig av i vardagslivet.

det är mer känsla att läsa tidningen hemma”

35 ludde

”framför allt så surfar jag med mobilen.

Jag använder den som en dator helt enkelt. Jag

har faktiskt inte internet hemma, jag har det i

telefonen i stället”

39 frida

”Jag vet inte hur man gör för koppla upp

sig med mobilen, men om jag visste skulle jag nog

göra det”

43 emil

”om det skulle vara smidigare och snabbare

så skulle jag absolut kunna använda mobilen

som dator mer, men då måste det vara bättre

hastighet och ett bra tangentbord och så”

MORGAN

Metod &

tillvägagångssätt

idealtyper

som modell

Att arbeta med idealtyper bygger på en diskriminantanalys.

Det är ett analysverktyg som innebär att man beskriver och

belyser särdrag mellan individer samtidigt som man grupperar

dem, och är användbart om man vill tolka en större population

utan att ge exakta anspråk.

Vi kan därför inte dra slutsatsen att ungdomsmålgruppen ser

ut exakt så som urvalet av våra intervjupersoner gör, men vi kan

säga att vi genom tillämpningen av idealtyperna gestaltar den

bredd som finns inom ungdomsmålgruppen.

En jämförelse är begreppet ”medelsvensson”. Det finns inte

någon enskild person i Sverige som exakt motsvarar den

statistiska modellen, men genom att referera till idealtypen

”medelsvensson” kan vi ändå få en ganska rimlig uppfattning

om svenskars beteenden och värderingar. Idealtyper är med

andra ord ett rätt bra verktyg för att beskriva och förklara

karaktärsdrag hos olika grupperingar i en population.

MORGAN

Syftet med den här rapporten är att ge dig som läsare en bild av

hur ungdomar använder sina mobiltelefoner och hur de ser på

utvecklingen av mobila tjänster.

För att kunna presentera en så bred bild som möjligt

fördefinierade vi elva så kallade idealtyper som var och en

återspeglar viktiga särdrag bland dagens unga. Genom sina

olikheter representerar de vidden bland ungdomars intressen,

drivkrafter, värderingar och mobilanvändningsmönster.

våra

idealtyper

De idealtyper vi skapade gick under arbetsnamn som ”Ambitiösa

trendmedvetna tjejer” och ”Statusorienterade sportkillar”.

De har med andra ord inga begreppsnamn, men utifrån våra

arbetsnamn rekryterade vi fem killar och sex tjejer mellan 13

och 23 år som vid rekryteringstillfället kvalificerade sig som

företrädare för dessa typer.

Tillsammans representerar de ungdomsmålgruppens bredd

på en skala från de karriärfokuserade, teknikintresserade och

materialistiskt drivna till idealister där de sociala nätverken

betyder mest och pengar är en bristvara.

Vi har utgått från samma samtalsmall med alla våra intervjupersoner,

men trots det har resultaten blivit helt annorlunda.

Vad det beror på är att personerna själva styrt samtalets

inriktning med sina svar, och med de svaren kommer unika

och för idealtypen relevanta följdfrågor.


Sammanfattning
våra intervjupersoner om:

hur de valT sina Telefoner

När vi intervjuat våra tjejer och killar har de knappt kommen-

terat utseendet på sina mobiler. 17-åriga emma är den enda

som uttryckte att det är viktigt att ha en snygg telefon. Men

inte ens hon valde sin mobil främst på utseende, utan först

valde hon tillverkare och därefter modell. 15-åringarna vera

och lollo avfärdade alla former av smyckning och pimpning

som barnsligt, och som något de ägnade sig åt för några år sen

men absolut inte gör längre.

Med undantag av Emma har val av ny telefon först och

främst handlat om val av funktionalitet. Våra intervjupersoner

har definierat en funktion som de ansett vara viktigast och

mest utslagsgivande, och därefter sett ut vilken telefon som

passar dem bäst utifrån den förutsättningen. Ofta har musik

varit den viktigaste funktionen.

Det betyder inte att de är ointresserade av att individualisera

sin mobil, men 2008 sker det inte med smyckning utan de gör

det främst genom att byta teman på mobilerna. Det är både

enkelt och billigt, och dessutom finns dimensionen att de själva

kan skapa teman. Om de inte skapar sina egna, får de nya

genom att bluetootha över från vänner.

Kamera i mobilen är mer kul än

nödvändigt, men alla utgår från

att de kameror som finns är bra.

Megapixel och bildkvalitet är det

nästan ingen som pratar om ”

musiK- och Kameramobiler

13-åringarna marina och jacob beskriver sina telefoner som

”musikmobiler”. 23-åriga emil berättade att han valde sin

telefon för att han ville ha en Walkman.

Musik i mobilen har för de flesta av våra intervjupersoner

blivit så självklart att de slutat använda iPods eller andra mp3-

spelare och idag bara använder sina mobiler för att lyssna på

musik. De två främsta skälen som anförs är dels att det är

krångligt att ha med sig både mobil och iPod, dels att det är

bättre att lyssna i mobilen eftersom man då hör när det ringer

eller kommer ett sms.

Även kamera anses vara en självklar funktion, men den

upplevs inte viktig på samma sätt som musiken. Kamera i

mobilen är mer kul än nödvändigt, men alla utgår från att de

kameror som finns är bra. Megapixel och bildkvalitet är det

nästan ingen som pratar om.

Tv och reKlam i mobilen

Ingen av våra tjejer eller killar har uttryckt något större intresse

för att titta på tv i mobilen. De är inte direkt negativa, men ser

heller inget skäl till varför tv i mobilen skulle vara bra. Framför

allt är det rationella argument om skärmens litenhet som gör

att de inte tycker att det känns särskilt lockande. Betalningsvil-

jan är därmed inte heller särskilt hög.

När det gäller reklam är det tydligt att mobilen verkligen är

den mest privata av alla skärmar. Samtliga associerar reklam

med masskommunikation, och det vill de absolut inte få i

mobilen. Samtidigt är alla överens om att reklam i mobilen

faktiskt kan vara bra, men bara om man själv valt att man vill

få den. Som exempel nämner de utskick från klubbar eller

företag dit man anmält sitt intresse.

MORGAN

sms och varför inGen

sKicKar mms

Sms är den absolut mest använda funktionen i mobilerna, och

där finns också en tydlig åldersskillnad som i korthet kan

uttryckas som ”ju yngre desto fler”. 13-åriga marina berättar

att hon en vanlig dag skickar mellan 100 och 200 sms, samt-

liga är individuella. Mass-sms skickar hon aldrig, det tycker

hon är arrogant.

Skicka mms är det ingen som gör, oavsett ålder. Priset har

ingen betydelse här, utan det är två skäl som återkommer. Den

första är att det går snabbare att skicka sms eftersom mms

upplevs som lite krångligt. Den andra är att det är roligare att

vänta tills de träffar sina vänner och därefter bluetootha över så

att de kan titta och skratta tillsammans. Ett alternativ till

bluetooth är att ladda upp bilder och filmer på nätet och

därefter skicka ut via msn eller Facebook, vilket upplevs som

snabbare och smidigare än mms.

Även ställda inför möjligheten att det skulle gå att skicka

lika mycket mms för samma pris som sms var det ändå ingen

som uttryckte intresse för detta, främst av det sociala skälet.

aTT surfa med mobilerna

Den enda av våra intervjupersoner som surfar regelbundet är

20-årige ludde som driver eget företag och har fast pris på

uppkoppling genom sitt företagsabonnemang. Han har till och

med slutat använda dator hemma eftersom han tycker det är

onödigt när han ändå kan göra allt praktiskt med hjälp av sin

mobil. Bortsett från Ludde använder 23-årige emil sin mobil

till att kolla mail, men ingen av de andra använder nätet via

mobilen i någon större utsträckning.

Eftersom de inte på allvar övervägt att surfa har de heller

inte satt sig in i vad det kostar, och det är därför ingen som

nämnt priset som ett hinder.

De främsta skälen är att uppkopplingen inte känns tillräck-

ligt snabb och framför allt att det är för invecklat att skriva.

Bättre tangentbord nämnde både tjejer och killar som avgö-

rande för att de ska vilja surfa med mobilen.

Då vi pratat om msn eller andra former av chat i mobilen, är

det ingen av våra intervjupersoner som uttryckt något starkt

intresse för det. De är så vana att messa och tycker det fungerar

alldeles utmärkt.

MORGAN

Det är få som pratar om att

ladda ner material från

datorn till mobilen. I stället

pratar de om att ladda upp

från mobilen till datorn”

upp- och nedladdninG

Det är få som pratar om att ladda ner material från datorn till

mobilen. I stället pratar de om att ladda upp från mobilen till

datorn. Exempelvis berättar många om att de tar bilder eller

filmer med mobilen, som de sedan laddar upp på datorn för att

kunna msn:a ut eller lägga upp på Facebook. Detta sker oavsett

om de först vill kunna redigera filerna eller inte, det anses helt

enkelt lättare att skicka ut via datorn.

Alternativet är att bluetootha över, vilket alla regelbundet

gör. De skickar och tar emot ringsignaler, teman, låtar, bilder

och så vidare helt obehindrat och använder just verbet ”blue-

tootha”.

nya TJänsTer

och funKTioner

Killarna har överlag haft mer rationella och materiella resone-

mang när de funderat över nya tjänster. De resonerar kring vad

som skulle göra livet enklare och smidigare, och nämner

exempelvis möjligheten att i ännu högre utsträckning använda

mobilen som plånbok till mikrotransaktioner.

Tjejerna har haft ett tydligare fokus på nöje, även om de

själva definierar det som nytta. De beskriver tjänster som bättre

film- och bildredigeringsmöjligheter och att kunna ringa upp

dolda nummer. De har också haft fler funderingar kring

telefonerna än vad killarna haft, och där är det enkelhet i form

av fler direktknappar på sidorna och inbyggda/utfällbara

tangentbord som dominerat tjejernas svar.


10MORGAN

”Jag återställde min

mobil för några veckor

sen, och då hade jag nog

typ 3000 sms från en

månad. Det blir nog

minst 100 sms varje dag

som jag skickar, och jag

kan ju skicka hur många

sms jag vill”

namn | Jakob

ålder | 13 år

Kommer från | stockholm

Gör | Går i 7an och läser

inriktning fotboll

mobilmärke | sony ericsson

operatör | comviq

namn | marina

ålder | 13 år

Kommer från | stockholm

Gör | Går i 7an och läser

inriktning pop/rock

mobilmärke | sony ericsson

operatör | comviq

MORGAN

11


12MORGAN

Jakob&Marina om:

aTT hellre använda ipod

marina: Jag har en musikmobil, men jag lyssnar inte på musik

i den. Jag tycker jag har bättre låtar i iPoden och det är lättare

också, det har alltid varit så för mig. Jag gillar inte hörlurarna

som hör till mobilen, jag tycker de är konstiga och obehagliga,

de bara åker ut.

Eller alltså, jag lyssnar ju på musik i mobilen men inte med

hörlurar, utan då lägger jag bara mobilen vid sidan och lyssnar

med högtalare som en vanlig bandspelare.

aTT sKicKa 3000

sms i månaden

marina: Jag börjar använda mobilen när jag kommer till

skolan, och då messar jag direkt. Ibland messar man med

klasskompisar under tiden man har lektion, och så andra

klasser också så klart.

Jag återställde min mobil för några veckor sen, och då hade

jag nog typ 3000 sms från en månad. Det blir nog minst 100

sms varje dag som jag skickar och jag kan ju skicka hur många

sms jag vill. Jag köper sån här Comviq Kompis påfyllning för

75 spänn och då messar jag gratis till alla andra som har det,

och det har nästan alla. Och sen när mina pengar tar slut så

kan jag ju ändå fortsätta messa med dem.

Igår var det en person som fick alla mina sms, ungefär 100.

Fast då var det ju från det att jag vaknade till dess att jag gick

och lade mig. Andra dagar messar man med kanske fem, åtta

eller tio personer. Men mass-sms skickar jag aldrig

aTT hellre messa än chaTTa

marina: Jag har chat i mobilen, men jag skulle inte vilja

använda det. Det är lättare att messa, och jag har ju gratis så jag

betalar ingenting. Hemma har jag msn, men jag messar

samtidigt som jag chattar eftersom alla inte är inne på msn

samtidigt.

comviq Kompis

jacob: Jag är som Marina. Om jag inte har fyllt på mitt kort

på en månad så kan jag ändå messa andra med Comviq

Kompis. Comviq Kompis var ju ganska litet i början men nu

har det bara blivit större och större eftersom alla har börjat

köpa det nu. Man hör ju att en kompis har och då tänker man

att det är bra att man själv har det.

Jag har fått ny mobil sen en månad tillbaka och då skaffade

jag Comviq Kompis eftersom jag ville skicka fler sms. Förut

hade jag 3 och då skickade jag inte alls lika många sms. Sen

köpte jag en ny mobil och nu messar jag nästan hela tiden.

Det är kanske fem personer man messar med på en dag, men

många sms är ju liksom bara ”ok” och sen börjar man med ett

nytt samtalsämne. Många sms är sånt där det inte står något.

Det är bara en gubbe eller något.

noKia och sony ericsson

jacob: När jag köpte den här telefonen var det för att jag ville

ha en Sony Ericsson. Det var det den här eller en Nokia jag

valde mellan. Men jag tycker inte riktigt om Nokia, för jag

tycker det är mer såhär arbetsmobiler. Som på menyerna så kan

man inte välja. Sony Ericsson är liksom coolare. Man kan ha

teman och lite coola grejer.

Det här temat som jag har nu har jag fått från min kompis,

det är han som har gjort det. Jag tror jag har fått nästan alla

mina teman från kompisar, man bluetoothar över till varandra.

nya TJänsTer och bio

jacob: Nytt som finns, ja då är kompisar och reklam där man

mest får veta. Man kanske kan beställa biobiljetter med

telefonen, men det känns krångligare och tar längre tid och så.

Med mobilen kan man inte bara gå ner med musen och klicka

och köpa, här man måste man liksom hålla på så mycket.

Går man på bio sätter man på vibration och får man ett sms

så tar man ju upp och läser. Det beror på om det är premiär på

en jättebra film, då tar man kanske inte upp mobilen, men om

det bara är en halvsjaskig film som man gick på bara för att

man inte hade något att göra så kan man ju kolla när det ringer.

Om man ska åka långt skulle det

vara soft att kunna sitta med hör-

lurar på sig och kolla på MTV i

mobilen. Det skulle vara ganska bra

och om man inte skulle behöva betala

för det skulle det vara jättebra”

aTT messa hemma

marina: Jag sitter och messar även om vi sitter och äter,

så har det alltid varit. Det är okej med mina föräldrar. De

skulle aldrig säga åt mig att lägga bort mobilen

jacob: Jag har slutat messa när vi äter eftersom min

mamma alltid frågar vem det är jag skickar till och det

tycker jag är jobbigt.

mms

jacob: Jag brukar få mms av min pappa ibland som han

skickar från datorn och så, men oftast är det så att det går

mycket mycket snabbare att skicka ett sms. Om man till

exempel ser en tant med konstig mössa så är det enklare att

messa och förklara hur tanten ser ut i stället för att skicka ett

mms. Och då får den som får messet föreställa sig lite själv

också, så det är roligare.

Och mms kostar ju pengar och då kan man mycket hellre

skicka med bluetooth, så det är ju det man oftast gör.

reKlam i mobilen

marina: Jag gillar Adidas jättemycket så om jag skulle få sms

från dem skulle det vara jättebra. Men det skulle vara lite för

mycket att få det varje vecka. Ungefär ett reklam-sms i månaden

skulle vara bra, det är lagom.

Tv i mobilen

jacob: Om man ska åka långt skulle det vara soft att kunna

sitta med hörlurar på sig och kolla på MTV i mobilen. Det

skulle vara ganska bra och om man inte skulle behöva betala

för det skulle det vara jättebra.

En cool grej skulle vara om jag fick typ en liten egen box där

man väljer en kanal till mobilen. Då skulle man kunna köpa en

kanal och ha den och kunna se det som på vanlig tv och så

frågar de varje månad om man vill ha kvar den.

Jag skulle inte betala jättemycket pengar för jag skulle ändå

inte kolla så jättemycket men jag skulle kunna betala ett rimligt

pris för det, kanske 10 kronor i månaden för en kanal.

MORGAN

1


1MORGAN

”Jag skulle bli sur om jag

skulle få reklam som sms.

Man blir ju attackerad

av reklam överallt när

man är på stan och när

man kollar på tv, så i

mobilen vill man i alla

fall vara för sig själv”

namn | vera

ålder | 15 år

Kommer från | stockholm

Gör | Går i 9:an med

matte/no-profil

mobilmärke | lG

operatör | 3

namn | lollo

ålder | 15 år

Kommer från | stockholm

Gör | Går i 9:an med

matte/no-profil

mobilmärke | nokia

operatör | comviq

MORGAN

1


1MORGAN

Vera & Lollo om:

comviq Kompis

vera: Jag måste ha mitt abonnemang i ett år till. Jag fick

telefonen gratis om jag tecknade mig för två år. När jag köpte

telefonen hade många av mina kompisar 3, men sen bytte typ

alla till Comviq Kompis men jag kan inte göra det än.

Jag kan säga att jag är inte nära 3000 sms i månaden, jag

skickar kanske 200 och det är inte så mycket. Det är nog för att

jag inte har Comviq Kompis.

3 har exakt samma priser som Comviq Kompis har på

abonnemanget, fast det är fler som har Comviq Kompis så

därför är det många fler som väljer Comviq Kompis.

lollo: I stan tror jag de flesta har Comviq Kompis, men ute på

landet i typ Värmland har de så här Halebop och alla undrar

”Vad är det typ?”

Ibland kan det vara så att jag messar extra mycket med dem

som inte har Comviq Kompis för att det behövs, och då kan

det bli lite mycket pengar, kanske 200 kronor i veckan och då

brukar jag betala det själv. Det är ju bättre för alla om alla har

Comviq Kompis.

Hemma ringer man ju ofta från fast telefon, för då betalar

mamma och pappa. Men om det är någon som har Comviq

Kompis så ringer jag ändå med mobilen, för då kostar det bara

69 öre så då kostar det inte mamma och pappa något.

Ibland kan jag sitta med mobilen utan att säga någonting,

man bara finns där och det kostar ju inget.

aTT abonnemanG

Känns säKrare

vera: Det är en säkerhetsgrej tycker jag att ha abonnemang,

för om man råkar ut för något och man behöver ringa och har

slut på kontantkortet så står man ju där.

Jag och några kompisar var ute en kväll och så hade vi inte

busskort eller pengar eller nånting med oss och vi hade bara

mobilerna, men då kunde vi köpa biljett. Om vi inte hade haft

det hade vi behövt gå hem och klockan var typ halv ett på

natten.

I stan tror jag

de flesta har

Comviq

Kompis, men ute

på landet i typ

Värmland har de

så här Halebop

och alla undrar

’Vad är det typ?’”

Jag kan säga att jag är inte nära

3000 sms i månaden, jag skickar

kanske 200 och det är inte så

mycket. Det är nog för att jag

inte har Comviq Kompis”

noKia och sony ericsson

vera: Nokia är liksom enkelt. Menyerna är väldigt enkelt

uppbyggda och man förstår allting, de är lite barnsliga nästan.

Sony Ericsson känns mer sofistikerat.

lollo: Att det är enkelt behöver inte vara bra. Man vill ju

kunna hitta nya funktioner hela tiden, det är hur kul som helst

när man gör det.

Jag tänker att Sony Ericsson är bra, för Ericsson är svenskt

och då är det bättre för Sverige om jag köper en Sony Ericsson,

för Nokia är ju finskt.

nya TJänsTer och reKlam

vera: Typ med reklam får man ju reda på nya tjänster. Och så

får man ju sms och så från 3 att nu kan man göra det och det.

Jag skulle bli sur om jag skulle få reklam som sms. Man blir

ju attackerad av reklam överallt när man är på stan och när

man kollar på tv, så i mobilen vill man i alla fall vara för sig

MORGAN

1

själv.

När jag får sms från 3 så är ju inte det reklam, utan det är

mer som tips. Att nästa söndag skickar du gratis sms till alla

operatörer, och det blir man ju glad av, det är sjysst informa-

tion. Men det skulle vara jobbigt om det blev för mycket.

3-reklamen är ju kanske en gång i månaden och om det skulle

vara oftare än så skulle det vara jobbigt.


1MORGAN

”Mobilen är jättepersonlig.

Jag tycker det

är viktigt att ha en snygg

mobil eftersom den måste

passa ens personlighet”

namn | emma

ålder | 17 år

Kommer från | älvsjö

Gör | läser andra året på gymnasiet,

håller på med friidrott och extrajobbar lite

mobilmärke | sony ericsson

operatör | Telenor

MORGAN

1


20MORGAN

Emma om:

aTT ha en snyGG mobil

Mobilen är jättepersonlig. Jag tycker det är viktigt att ha en

snygg mobil eftersom den måste passa ens personlighet. Den

här köpte jag för att min gamla började bli ganska skruttig.

Jag hade bestämt innan att jag ville ha en Sony Ericsson för att

det är många som har den och just den här modellen kollade

jag ut i affären.

Men när vi skulle köpa den fanns inga kvar, de hade bara

skyltexemplar. Så personalen ringde runt till några andra

affärer och sen sprang vi till en affär där de hade en enda sån

här telefon kvar.

Framför allt valde jag den här modellen för att den har

bluetooth så att man skicka saker och sen har den stor inkorg

och det är en musikmobil.

Det blev Telenor för det var ett erbjudande just då att man

fick pengar för sin gamla mobil när jag skulle köpa min nya.

Om jag skulle välja nytt abonnemang idag skulle det vara

antingen Telenor eller Comviq. Jag tycker det är viktigt att ha

det som många andra har, för då blir det ju billigare.

sms och varför hon inTe

använder mms

Jag använder min mobil till att ringa, messa och lyssna på låtar.

Och så kamera och anteckningar så klart. Mamma och pappa

har betalat telefonen och betalar grundavgiften, och om jag

ringer mer så får jag betala det själv.

Jag ringer nog lite mindre än medel, för jag använder

hemtelefonen ganska mycket för att ringa till kompisar. I snitt

blir det kanske tio samtal varje dag, men det är korta samtal

som ”Då möts vi där” och så.

Jag skickar kanske 10–15 sms, men det är också mycket

korta som ”Hej hur är läget?”. Grupp-sms skickar jag aldrig.

Mms skickar jag heller aldrig. Då kan man hellre filma och

bluetootha över när man ses. Det är roligare, för då kan man

berätta samtidigt som man visar i stället för att bara skicka

över en film. Jag skickar låtar och bilder och ibland videos med

bluetooth.

musiK i mobilen

Det tar ungefär 20 minuter med bussen till skolan, och

då lyssnar jag alltid på musik i mobilen. Ibland spelar jag

något spel också, men det är inte så ofta. Jag tror inte att jag

skulle vara intresserad av att kolla på tv i mobilen, för det är

så liten skärm och man skulle nog bara börja må illa av att sitta

och titta.

Jag har en iPod också men den använder jag inte längre. Jag

brukar lyssna på några låtar jättemycket och sen tröttnar jag på

dem, men jag har nog några hundra låtar i mobilen som jag

byter kanske efter en månad.

Jag köper inte musik via nätet, utan man får ju från kompisar

som skickar. Sen har det ju blivit mycket så att man bränner

skivor åt varandra.

Om jag skulle tvingas välja mellan musik eller kamera i

mobilen skulle jag absolut ta musik, för med kamera kan man

ha digitalkamera med sig. Det är mycket jobbigare att ha med

sig en iPod och behöva ha nya hörlurar men kamera kan man

ju klara sig utan.

bio, sl och

reKlam i mobilen

Om jag skulle gå på bio skulle jag antingen kolla på Internet

eller i mobilen. Jag har surfat in ibland och kollat busstidtabel-

ler med mobilen, men inte så mycket. Oftast så kollar jag upp

det innan på datorn hemma och så skriver jag upp det som en

anteckning i mobilen.

Jag glömmer aldrig busskortet, för jag kollar alltid en extra

gång innan jag går hemifrån. Men jag tycker det är en bra

funktion att man kan köpa biljett med mobilen.

Jag skulle inte vilja ha sms-reklam i telefonen om det inte är

sånt som jag har valt själv att jag vill ha och anmält mig

någonstans. Jag tycker inte det är så kul att få till exempel

reklam från Telenor, för det får man ju ibland.

MORGAN

Mms skickar jag heller aldrig.

Då kan man hellre filma och blue

tootha över när man ses. Det är

roligare, för då kan man berätta

samtidigt som man visar i stället

för att bara skicka över en film.

Jag skickar låtar och bilder och

ibland videos med bluetooth”
21


22MORGAN

”Jag skulle inte kunna

tänka mig att kolla på

tv i mobilen, det blir inte

samma känsla.

Tv vill man kolla på

hemma med polarna”

namn | pierre

ålder | 18 år

Kommer från | norsborg

Gör | läser sista året i gymnasiet. Jobbar extra

i klädbutik och hänger med sina kompisar

mobilmärke | nokia

operatör | comviq

MORGAN

2


2MORGAN

Pierre om:

mobilen och polarna

Hänga med polarna är ett stort intresse. Vi åker till Heron city

ibland, kanske går på café. Eller så är vi hemma och chillar hos

någon, spelar Guitar Hero och så. Att ens polare har samma

abonnemang är skitviktigt, det tänker man ju på när man

väljer. Sen är det bra om det fungerar utomlands och så också.

I snitt ringer jag nog fem samtal per dag, men rätt korta. Sms

skickar jag nog 10 ungefär, när man inte behöver säga så

mycket utan mer korta grejer till polarna som ”Kom ner”.

KlocKa och musiK

i mobilen

Jag kollar vad klockan är i mobilen, jag har ingen annan

klocka. Eftersom man kollar klockan rätt ofta så tar man ju

ofta fram mobilen och då ska den kännas sjysst.

Jag fick min telefon i present. Innan hade jag Motorola. Jag

blev glad när jag fick den här men jag hade egentligen inte

behov av en ny telefon. Det bästa, förutom att man kan skicka

sms och prata med folk, är att jag kan lyssna på musik med den.

Om jag inte har med mig min iPod på bussen så brukar jag

ta fram mobilen direkt på väg till skolan och lyssnar på musik.

Det som avgör om det blir mobilen eller iPod är hur mycket

batteri jag har, om jag till exempel inte har orkat ladda min

iPod så blir det mobilen.

Men oftast har jag med mig både iPod och mobil och jag har

samma musik i båda. Eller det är samma artister men olika

låtar. Jag byter musik med mina kompisar ganska ofta, så fort

det kommer en ny låt så bluetoothar man ju över den till

varandra och så får man hela tiden ny musik. Man orkar inte

koppla in mobilen i datorn, utan man skickar ju i stället.

Tv och aTT surfa

med mobilen

Man har ju Internet både hemma och i skolan, så jag använder

inte mobilen till det.

Det har hänt några gånger att jag köpt biljett med telefonen.

Det är skitsmidigt att kunna göra det. Jag vet ju att det kan

vara bra att kunna kolla busstider i telefonen, men jag kan de

flesta tider. Och annars så ringer jag SL och kollar. Surfa känns

inte aktuellt.

Jag skulle inte kunna tänka mig att kolla på tv i mobilen, det

blir inte samma känsla. Tv vill man kolla på hemma med

polarna.

reKlam i mobilen

och reKlam för

mobila TJänsTer

Jag hatar Jamba. De stör mig, eller deras reklam stör mig. De

har reklam hela tiden och det känns helt onödigt det de

erbjuder.

Få reklam till mobilen kan vara bra. Nu för tiden skickar ju

klubbarna sms till dig och säger vilka tider du kan komma in

och så, de brukar ju skicka så fort man har registrerat sig

någonstans. Det är både bra och dåligt, för det kan vara lite

jobbigt med alla sms men man läser dem ju så klart. Jag tror att

det bara är 18-årsställen som gör så här.

aTT svara och aldriG

sTänGa av

Mobilen ligger alltid i vänstra jeansfickan och jag stänger

aldrig av den, inte ens när jag ska sova. Kanske bara på flygplan

för då måste man ju stänga av den.

I skolan har jag den på ljudlös hela dan. Om jag känner att

det vibrerar och är ett sms så kan jag svara. Om det är ett

samtal så trycker jag av och så ringer jag upp på rasten.

Om jag sitter på bio och det är min storebror eller min

mamma som ringer så skulle jag svara, men prata jättetyst. Om

det är någon annan som ringer så skulle jag inte svara. Och om

det var en riktigt bra film skulle jag kanske inte svara alls.

Jag byter musik med mina

kompisar ganska ofta, så fort det

kommer en ny låt så bluetoothar

man ju över den till varandra

och så får man hela tiden ny

musik. Man orkar inte koppla

in mobilen i datorn, utan man

skickar ju i stället”

MORGAN

2


2MORGAN

”Jag vet faktiskt inte vad

man skulle kunna göra

med en mobil eftersom

jag aldrig haft några

funktioner utöver sms och

ring, så det känns ganska

främmande för mig”

namn | wilma

ålder | 19 år

Kommer från | finland och sen Gotland

Gör | Jobbar som personlig assistent och som

mötesbokare. är intresserad av musik och fotografi

mobilmärke | nokia

operatör | comviq

MORGAN

2


2MORGAN

Wilma om: aTT ha en Gammal Telefon

aTT

Jag har en Nokia, men jag vet inte mer än så vad den heter. Jag

valde den för att den var den billigaste. Min gamla mobil hade

gått sönder och jag behövde en ny som gick att ringa och messa

med, för andra funktioner känns bara onödigt.

Förutom att ringa och messa gör jag anteckningar, såna små

som jag sparar i utkastet. Alltså jag skriver ett sms men sen

skickar jag inte iväg det. Där har jag kontonummer och sånt

där, och låtar som jag ska kolla upp och sånt, och om jag hör en

låt så skriver jag ner bandet och sparar.

Ibland kan jag vilja ta kort på någonting, men det kan jag ju

inte. Jag har inte ens färgskärm så jag har verkligen ingen

kamera. Det kan jag känna att det skulle vara roligt. Kamera

skulle inte vara viktigt om jag skulle välja en ny mobil, men det

skulle vara bra om det bara fanns mobiler med kameror för då

skulle jag ju få det.

vad hon sKulle önsKa siG

av en ny Telefon

Om jag skulle köpa en ny telefon så skulle jag gå på först hur

billig den är och sen hur mycket information man kan lagra på

den. För det tycker jag är viktigt att man inte måste radera

grejer hela tiden utan kan lagra så mycket man vill. Det blir

fullt ganska snabbt, för jag kan ju spara kanske 70 sms och det

är ganska lite. Jag vill inte behöva tänka på att jag måste radera

när jag vet att det kommer många sms.

Om jag har en text i huvudet och vill kunna skriva ner den

så vill jag att det ska finnas plats för det. Jag vet att min kusin

får plats med mer än 1000 sms i sin mobil, och det kan kännas

lite surt ibland att jag inte har det. Så mer sms-plats. Och det

skulle vara bra om det fanns ett program så att man kunde

skriva längre texter och spara.

Om jag hade musik i mobilen skulle jag definitivt lyssna,

men jag skulle inte köpa en ny telefon bara för att få det för jag

har redan en iPod. Och det är inte värt att köpa en ny telefon,

för jag har ju ändå så att jag klarar mig.

Jag vet faktiskt inte vad man skulle kunna göra med en

mobil eftersom jag aldrig haft några funktioner utöver sms och

ring, så det känns ganska främmande för mig. Men jag saknar

inga funktioner för jag är så pass van att ha en dator i närheten,

och har jag inte det så tycker jag att man kan vänta.

Jag tycker inte att man ska kunna få allting enkelt, jag tycker

man ska få kämpa lite extra. Jag tycker det är lite onödigt

faktiskt med alla funktioner.

aTT sova med mobilen

under Kudden

För att komma till ro på kvällen ligger man och kollar igenom

sin telefon och sina sms och så, och sen ligger jag och bara

håller mobilen i handen en stund. Det allra sista jag gör innan

jag somnar är att jag stänger av mobilen. Det är när jag känner

att nu är jag så trött att jag inte kan ta några samtal, då stänger

jag av den, för jag tycker det är onödigt att den är på. Men det

smärtar lite att stänga av den ändå, för man kan ju missa något.

Ibland, om jag känner mig orolig, så har jag telefonen på

eller om jag tror att något kan hända, men då får den ligga på

golvet en bit bort från sängen. Om jag skulle få ett sms under

natten så skulle jag såklart kolla det och kanske svara. Inte så

jätteengagerat men jag skulle absolut svara.

Jag sover alltid med mobilen under kudden, och man vet ju

inte hur det är med strålningen så då känns det också bra att ha

den avstängd. Den ligger under kudden för då blir det ett

mjukt ljud genom kudden när larmet går igång.

Jag sätter på mobilen när jag har snoozat klart, och det kan

ta ett tag. Så jag sätter på den efter ungefär en halvtimme. Sen

under morgonen använder jag mest telefonen som klocka, för

jag kan ju inte kolla bussar och sånt med mobilen.

mobilen en vanliG vardaG

Det är vanligt att mina kompisar kollar tunnelbana och köper

biljetter med sina mobiler. Jag kan ju inte köpa sms-biljett

eftersom jag inte har den funktionen. Eller det kanske jag kan

förresten, men det är ingenting jag har gjort för jag vet inte hur

man gör.

På väg till jobbet sitter jag och messar. Då brukar jag passa

på att skicka sms till dem som jag skickar gratis till. Det blir

mest sms som inte har något egentligt innehåll, utan det är

bara för att jag inte har något att göra och det är gratis. Vissa

dagar kan det bli kanske 20 sms. Men ett snitt ligger nog på sju

sms eller kanske bara fem.

På jobbet har jag telefonen oftast avstängd. Ibland har jag

den på ljudlös, men det känns lite onödigt eftersom jag ändå

inte ska hålla på och svara på sms. Så då känns det onödigt att

ha telefonen på.

Förutom att ringa och

messa gör jag anteckningar,

såna små som jag sparar i

utkastet. Alltså jag skriver

ett sms men sedan skickar

jag inte iväg det”

hellre surfa än rinGa

En fredag inleder man med att skicka sms, men aldrig grupp-

sms utan man skickar ju individuellt till alla och hör vad folk

MORGAN

2

vill göra.

Om vi skulle gå på bio skulle jag gå till biografen och kolla

programmet, eller så kollar man på Internet. Jag skulle kanske

ringa till SF och kolla, men inte om jag sitter framför en dator

för då känns det lättare att använda datorn. Man är ju mer van

med det än att ringa.


0


MORGAN MORGAN

”Att läsa tidningen i

mobilen skulle ju kunna

vara bra som tidsdödare,

men det är ingenting jag

skulle använda mig av i

vardagslivet. Det är mer

känsla att läsa tidningen

hemma”

namn | filip

ålder | 20 år

Kommer från | stockholms innerstad

Gör | har precis fått jobb som säljare. Gillar kampsport,

styrketräning och fotboll

mobilmärke | sony ericsson

operatör | 3
1


2MORGAN

Filip om:

hur ofTa han

Köper ny mobil

Jag byter min mobil så ofta jag kan, ungefär efter 18 månader.

Jag byter när abonnemanget går ut och så är det nog med mina

kompisar också. De som har abonnemang byter ofta. Det man

vill ha är en telefon som är snygg och som har bra kamera.

Den mobil jag har nu är en Sony Ericsson av nyare modell.

Kameran är bra och jag får plats med en del låtar. Sony Erics-

son valde jag för att det känns som ett bra märke, man litar på

det. Jag hade en Nokia innan som jag inte var så nöjd med.

hur han

använder sin mobil

Jag använder min mobil ganska enkelt, jag messar och ringer. I

snitt skickar jag kanske fem sms om dagen, och så ringer jag

15–20 samtal. Men det är korta samtal, kanske två minuter

långa för att stämma av saker.

Messar gör jag med min flickvän, och med polarna kanske

man skickar ett sms om man är ute och skickar ett tillägg som

”Köp en cola till mig”.

Och sen är det en grymt smidig funktion med lampan, en

stark lampa är verkligen bra att det finns. Jag lyssnar inte på

musik, men jag spelar spel i mobilen. Jag lyssnar inte på radio

heller. Bland mina kompisar är det nog många som lyssnar på

musik i mobilen.

bio, sl-bilJeTTer

och parKerinG

Om jag skulle vilja gå på bio skulle jag gå direkt till en bio och

kolla eftersom jag bor mitt i stan. Jag skulle ju inte surfa in på

mobilen och kolla. I och för sig skulle det kunna vara en bra

funktion att kunna boka biobiljett med mobilen, men då måste

det vara extremt enkelt, typ surfa in på SF:s hemsida och sen

ett klick bara så är det klart.

Att kunna köpa SL-biljett tycker jag är en riktigt bra

funktion, men jag skulle nog ändå alltid välja remsa. Batteriet

kan ju ta slut med mobilen och då står man där.

Nånting som skulle vara smidigt är att kunna betala parke-

ring med mobilen. Jag har precis tagit körkort, och ofta står

man där utan mynt. Men det måste vara smidigt och verkligen

kännas som en smart grej för att jag skulle använda det.

Tv och TidninG i mobilen

Att läsa tidningen i mobilen, visst det skulle ju kunna vara bra

som tidsdödare, men det är ingenting jag skulle använda mig

av i vardagslivet. Det är mer känsla att läsa tidningen hemma.

Min bror har tv i mobilen, men jag tror inte han använder

det särskilt mycket och själv skulle jag inte använda det. Visst,

det kanske skulle vara kul att ha tv i mobilen men jag skulle

inte vara beredd att betala för det.

Visst, det kanske skulle vara kul att

ha tv i mobilen men jag skulle inte

vara beredd att betala för det”

MORGAN

I och för sig skulle det kunna

vara en bra funktion att

kunna boka biobiljett med

mobilen, men då måste det

vara extremt enkelt, typ

surfa in på SF:s hemsida

och sen ett klick bara så är

det klart”


MORGAN

”Framför allt så surfar

jag med mobilen. Jag

använder den som en

dator helt enkelt. Jag

har faktiskt inte Internet

hemma, jag har det i

telefonen i stället”

namn | ludde

ålder | 20 år

Kommer från | lidingö

Gör | driver företaget imago Trading som importerar

blommor och växter och säljer vidare till främst hotell

mobilmärke | nokia

operatör | Telenor

MORGAN


Ludde om:

aTT surfa med mobilen

Jag använder min telefon jättemycket. Dels till SL-biljetter och

sånt när det behövs, men framför allt surfar jag med mobilen.

Jag använder den som en dator helt enkelt. Jag har faktiskt inte

Internet hemma, jag har det i telefonen i stället. Det är enkelt

och med telefonen behöver jag inte scanna av trådlöst och sådär

heller utan nätet finns alltid där.

När jag är på kontoret använder jag datorn hellre än mobilen

till mail och sånt, för det går snabbare och mycket enklare att

skriva. Men eftersom jag är ute mycket i möten så är det ändå

väldigt praktiskt att ha mail i mobilen.

Egentligen är det ju jobbet som betalar för det och mest blir

det praktiskt surf, mycket Google och såna saker. Och sen

använder jag ju gps i mobilen också. Men på senare tid har jag

inte använt gps-funktionen så ofta, för det är en tjänst som man

betalar extra för och det är ganska dyrt. Jag tror det kostar 300

spänn för ett halvår.

Förut använde jag nummerupplysning både som sms och

som samtal. Men nu gör jag inte det längre för nu har jag ju

uppkoppling i mobilen, det går snabbare och kostar inte

eftersom jag har fast pris på surfandet.

En av killarna som jobbar för mig har också gratis surf, men

han går in friskt och ringer nummerupplysningen. Det ser jag

när jag går igenom hans mobilräkning, så det är ju inte själv-

klart att man använder nätet även om man har gratis Internet.

Men jag hade aldrig surfat lika mycket om man skulle betala

per kilobyte eller något sånt.

en bra TJänsT

En vardagssituation där jag skulle vilja kunna använda min

mobil mer är att betala parkeringsautomater med mobilen. I

och för sig kan man väl redan det, men det borde vara mer

utbrett. Vem har mynt i dagens samhälle, det har man ju

aldrig. Och det är väldigt bökigt ur ett företagsperspektiv när

man ska sitta och häfta ihop alla kvitton och skicka till

bokföringsbyrån. Alltså alla saker egentligen där man kan dra

ihop små kostnader i vardagen till mobilabonnemanget gynnar

ju en när man får allt på samma kvitto.

mess och aTT daGen

börJar med Telefonen

Min mobil är alltid påslagen och jag vaknar i regel av mobilen.

Sen tittar jag vem som har ringt och vad det har kommit för

meddelanden under natten. Om jag sover ett par timmar extra

så har det ju alltid hänt ett par grejer under morgonkvisten.

Det kan vara lite stressande faktiskt när man vaknar och har

fyra missade samtal och fyra inpratade meddelanden, men det

är ju med telefonen dagen börjar. Det känns naturligt, för det

är så man ser om det hänt någonting.

Jag skickar nästan inte sms till nån förutom min flickvän för

det är så vi håller kontakten under dagen. Det blir väl en tio

mess per dag. Jag har alltid tyckt att det är ganska larvigt att

skicka sms, jag tycker det är bara det är något som sinkar en

eftersom man måste sitta och vänta på svar. Det är ju mycket

lättare och trevligare att man ringer varandra.

Det sista jag gör på kvällen är att jag messar min flickvän

och säger puss och god natt.

Jag har ju svårt att se exempelvis

att man skulle anpassa sig och se

på tv i mobilen”

MORGAN

En av killarna som jobbar för mig

har också gratis surf, men han går in

friskt och ringer nummerupplysning-

en. Det ser jag när jag går igenom

hans mobilräckning, så det är ju inte

självklart att man använder nätet

även om man har gratis Internet”

Tv, rinGsiGnaler och bio

Tjänster i mobilen handlar mest om att få folk att tro att de

behöver saker som man egentligen kanske inte alls har något

behov av. Jag har ju svårt att se exempelvis att man skulle

anpassa sig och se på tv i mobilen. Jag har testat det någon

gång, men det är dålig upplösning och liten skärm. Just tv tror

jag aldrig kommer att slå. Om du ser på min skärm exempelvis

så är det den största skärmen som finns för mobiler, och större

kan de knappast bli för då pratar man ju inte längre om en

mobil utan om en liten dator och då blir det ju larvigt.

Tv i mobilen blir inte tillräckligt bra helt enkelt. Och tv är ju

något man vill göra hemma för att koppla av dessutom. När

man åker tåg exempelvis så är det ju mycket mer praktiskt att ta

MORGAN

fram sin dator och titta på något som man laddat ner än att ta

fram sin telefon.

Jag laddar aldrig ner nya signaler. När jag var 13 år så hade

jag en telefon dit jag köpte några signaler och nån bak-

grundslogga. Jag har lagt kanske 50 spänn genom tiderna på

sånt, men idag gör jag inte det, jag har standard.

Om jag skulle gå på bio så surfar jag in med mobilen på SF:s

hemsida, det gjorde jag härom veckan när jag satt jag på café

med min flickvän och vi skulle gå på bio. Då var det ju prak-

tiskt att bara kunna surfa in med mobilen i stället för att behöva

gå till bion och kolla vad som gick.


MORGAN

”Jag vet inte hur man

gör för koppla upp sig

med mobilen, men om

jag visste skulle jag nog

göra det”

namn | frida

ålder | 22 år

Kommer från | född i afrika, uppvuxen i vietnam.

har bott i sverige de senaste två åren

Gör | är utbildad inom dans och har sökt kulturentreprenörsprogrammet

vid uppsala universitet inför hösten

mobilmärke | sony ericsson

operatör | Telenor

MORGAN


0MORGAN

Frida om:

musiK och aTT inTe

Kunna Göra filmer

Jag ringer inte särskilt mycket, kanske tio samtal per dag. Mest

använder jag min telefon för att lyssna på musik och skicka

sms, det är det absolut huvudsakliga. Musikprogrammet

fungerar jättebra och det är lätt att föra över låtar från iTunes,

det gillar jag. Jag har en iPod också, men den använder jag

mest för att spela in på och lyssnar inte så mycket.

Jag byter musik i mobilen kanske en gång i månaden, då

antingen med iTunes eller att man bluetoothar över när man

lånar av varandra.

Sen spelar jag in ljud och sånt ibland också. Jag kan spela in

när jag sjunger och spelar egna låtar för att minnas låtarna

Det som är tråkigt med de senaste telefonerna som jag har

haft är att det inte går att göra längre videofilmer och att man

inte kan rotera filmerna som man kan med foton. Det är

jättefrustrerande när man ska klippa ihop till en längre film.

aTT byTa från noKia

Till sony ericsson

Jag älskade Nokia när jag var yngre, men sen fick jag en Sony

Ericsson av min pojkvän och nu har jag verkligen fastnat för

den. Jag tror att det har med bokstäverna och menyerna och

sånt att göra. Nokia är mer stilrena men Sony Ericsson har fler

knappar och känns roligare på nåt sätt.

aTT hiTTa nya funKTioner

Jag vet inte hur man gör för koppla upp sig med mobilen, men

om jag visste skulle jag nog göra det. Det är ju praktiskt att

kunna köpa SL-biljett till exempel, men jag har inte riktigt

förstått hur det fungerar och de är inte så bra på att förklara

heller när man står där på bussen och ska betala. Det är ju alltid

kul om man hittar nån ny funktion som man inte har sett.

Vi pratar om TrackID. Frida känner inte till tjänsten innan.

Det här är en typisk sån tjänst som nu när jag känner till den

så kommer jag att börja använda den. Det är ju jättebra. Det är

som när man var liten och sprang till skivbutiken och försökte

nynna en låt så att de skulle komma på vilken det var.

mms och facebooK

i mobilen

Sen använder jag mobilen hemma när jag lagar mat och

behöver ta tid. Det är väldigt basic egentligen. Jag har använt

lampan flera gånger också. När jag var ute och reste i Asien och

man var rädd för ormar så tog jag alltid fram mobilen och lyste.

MMS skickar jag aldrig. Man kan ju lägga ut det på

Facebook i stället om man vill skicka någon bild eller låt eller

så. Det är mycket enklare och jag har mycket kontakter där.

Men om man kunde komma in på Facebook med mobilen så

skulle det vara jättebra.

Jag stänger aldrig av telefonen, och den enda gång jag

stänger av ljudet är om jag är på jobbet eller går in på en bank

eller så. När jag sover ligger mobilen i sängen, för jag är så

värdelös på att vakna på morgonen så jag behöver ha den nära

för att höra larmet.

Jag brukar ligga och lyssna på musik i sängen när jag ska

sova, och så somnar jag till musiken.

MMS skickar jag

aldrig. Man kan ju

lägga ut det på

Facebook i stället om

man vill skicka någon

bild eller låt eller så”

Det som är tråkigt med alla

de senaste telefonerna som jag

haft är att det inte går att göra

längre videofilmer och att man

inte kan rotera filmerna som

man kan med foton. Det

tycker jag är jättefrustrerande

när man ska klippa ihop till

en längre film”

MORGAN

1


2
MORGAN

”Om det skulle vara

smidigare och snabbare

så skulle jag absolut

kunna använda mobilen

som dator mer, men

då måste det vara bättre

hastighet och ett bra

tangentbord och så”

namn | emil

ålder | 23 år

Kommer från | Timrå

Gör | läser på KTh och är kårordförande i bergssektionen

mobilmärke | sony ericsson

operatör | Telenor

MORGAN


MORGAN

Emil om:

aTT inTe vara

mobilberoende

Jag tror inte att jag är lika mobilberoende som många andra är.

Jag har massor med kompisar som aldrig någonsin ens skulle

stänga av ljudet på sina telefoner för de är rädda att missa

någonting.

Men jag tycker det är ganska skönt att ha mobilen avstängd,

så ibland stänger jag av den direkt när jag kommer hem från

skolan för att få lite tid för mig själv. Någon fast telefon har jag

inte, men det går ju att få tag i mig över mailen eller datorn.

Jag använder oftare dator än mobil för att hålla kontakt med

folk för det är lättare och går mycket snabbare att skriva på

datorn.

aTT ha sluTaT

använda ipod

I princip all tid som jag inte pratar i telefonen har jag musiken

på den. Jag har en iPod men nu har jag slutat använda den och

använder bara telefonen. Det är väldigt mycket smidigare för

det känns helt otympligt att ha med sig både mp3-spelare och

telefon. Och sen är det ju det här med hörlurar, att har man

mp3-lurar på sig och det ringer så hör man inte men har man

telefonen med musik så hör man.

Det var därför jag valde min telefon, för att det var lätt att

spela musik på den. Abonnemanget valde jag för att det gjorde

att jag fick telefonen billigt. Men jag ångrar att jag skaffade

Telenor, för många andra har mycket bättre priser för studenter.

aTT använda mobilen

som daTor

Jag surfar mycket i telefonen, kollar mailen och så och kollar

SL-tider. Eventuellt skulle jag kunna gå in på telefonen för att

kolla bioprogram, men jag tror att en sån hemsida skulle vara

ganska tung att ladda hem.

Om det skulle vara smidigare och snabbare så skulle jag

absolut kunna använda mobilen som dator mer, men då måste

det vara bättre hastighet och ett bra tangentbord och så. Och

det borde ju gå att göra.

rinGsiGnaler, Tv och

reKlam i mobilen

Sånt där med konstiga signaler och bilder använder jag aldrig.

Jag tycker det är irriterande med all reklam från dem så det är

ett statement att inte köpa sånt.

Men det skulle inte vara ett problem med reklam i mobilen

om det var bra reklam, det tycker jag absolut inte. På Man-

power kan man ju till exempel anmäla sig och få länkar till

jobb, och det är rätt bra. Jag brukar klicka på länken i deras sms

och se vad det är för något.

Det är lite väl liten skärm på mobilen för att kolla på tv, men

visst – det skulle kunna vara intressant. Jag älskar att kolla på

fotboll på tv, det gör jag så ofta jag hinner. Jag har sett Timrå -

Djurgården på mobilen för några månader sen. Jag ville testa

om det gick, det var rätt kul. Det var live och kostade 30 kr tror

jag. Jag skulle ha velat stänga av i reklampauserna, men jag

vågade inte så jag lät det vara på.

TalsynTes och sms

En sak som jag tycker skulle vara bra att ha är talsyntes, det

skulle verkligen vara en bra funktion att kunna skriva sms

genom talet. I och för sig kan man ju spela in ett mms och

skicka men tal-sms skulle vara enklare.

Jag skickar ganska lite sms, kanske fyra, fem per dag. Min

syster kan skicka 3 000 sms varje månad med sitt abonnemang

och det tror jag nog hon gör. Men då skickar hon till hela

adressboken och skickar ut något skämt eller nåt.

MORGAN

I princip all tid som jag inte

pratar i telefonen har jag

musiken på den. Jag har en iPod

men nu har jag slutat använda

den och använder bara telefonen.

Det är väldigt mycket smidigare

för det känns helt otympligt att

ha med sig både mp3-spelare

och telefon”


styrelseledamöterna har ordet
aTi serpoushan / nöJe

För våra kunder är mobiltelefonen deras livlina, den finns med

överallt, och den ska gärna klara av så mycket som möjligt.

Men verkligheten ter sig ibland annorlunda, åtminstone när

man lyssnar på våra kunders samtal till oss.

Den något äldre målgruppen ringer in och behöver vägledning

med frågeställningar som ”Har ni den senaste hiten med

artist X, jag hörde den på bussen på väg till jobbet” och ”Hur

laddar man ner ringsignalen och vad kostar den egentligen?”

Den yngre målgruppen vet vi använder sig friskt av olika

teknologier och har gått från att bara vara konsument av

innehållstjänster till att bli producenter.

Vi fick ett mail från Linus, 10 år, som skrev: ”Hej, Jag har

kommit på en ny ringsignal, kanske är ni intresserade … mina

kompisar och min systers kompisar tycker i alla fall att den är

väldigt bra och vill ha den”.

Vi tror på själva konceptet kring användargenererat innehåll

och omvänd affärsmodell, men förutspår att det finns andra

segment inom innehållsmarknaden som besitter större potential

idag. För att användningen av mobila tjänster skall ta fart

är det viktigt att agera inom prissättning, kommunikation,

paketering samt enkelheten gällande användning, och detta

ansvar vilar hos alla aktörer i värdekedjan.

Som ett mobilt underhållningsbolag har vi ett stort ansvar

genom att framöver vara mer kundorienterade, lyhörda

gentemot slutkonsumenten och involvera kunden i våra

R&D-processer.

marTin edwall / marKnad

Reklam i mobilen – det vill väl ingen ha?

Som man frågar får man svar. I en dagstidningskrönika för

en tid sedan hade journalisten frågat några av sina vänner om

de ville ha reklam i mobilen. Alla hade svarat nej. Journalistens

slutsats var alltså att reklam i mobilen, det är inte bra.

I något mer professionella undersökningar brukar man

bemöda sig om att precisera frågan något och förklara att det

endast handlar om reklam du gett ditt tillstånd till. En alldeles

färsk sådan kom då fram till att närmare 70 procent var

positiva till det.

Detta är alltså det unika med reklam i mobilen – det är

kommunikation på dina villkor. Vilket annat medium är det?

I mobilbranschen vill man gärna identifiera hinder för

utvecklingen, främst tekniska eller ekonomiska hinder.

Reklam i mobilen är fortfarande en ganska liten företeelse så

då måste det finnas något hinder i vägen. Är det dåliga

telefoner, snikna mobiloperatörer, krångliga regler eller?

Vi menar att det är ingetdera. Snarare är det missuppfattningar

av den typ som den inledande journalisten sprider som

är hinder. Missuppfattningar som slår rot hos de räddhågsna

generationerna som inte alls är ”digital natives”. Alltså de

generationer som köper och skapar den mesta reklam vi ser i

dag . Jag kan inte vänta till de börjar ersättas av den generation

som aldrig varit utan mobilen.

MORGAN

madeleine Thun / media

Rörlig bild har alltid varit en väldigt stark form av kommuni-

kation, en form som väcker och förmedlar känslor bättre än

någon annan. Det talas om att den konventionella formen av

tv-konsumtion är död och att dagens unga i allt större

utsträckning söker sig ifrån tv till andra medier – men de

efterfrågar fortfarande rörlig bild och behovet av att förmedla

och väcka känslor består. MobilTV och mobila VideoOn-

Demand-tjänster tar rörlig bild in mobilen och vi är övertygade

om att det är en del av framtiden.

Under hösten 2007 lanserades IdolTV som en mobil tvkanal

och blev oerhört uppskattad. Kanalen bestod av alla livesändningar

och repriser av Idol 2007, behind-the-scenes

material, auditionklipp, reportage, musikvideos från tidigare

Idoler och mycket mer. Vi tror att tydligheten i paketeringen

och förmågan att möta de förväntningar användarna hade på

kanalen var avgörande för det positiva mottagandet.

Det finns en rättighetsproblematik att ta hänsyn till när

rörlig bild skall ut på nya plattformar. När ett tv-bolag förvärvar

rättigheterna till ett tv-program eller event gäller den

rättigheten i många fall enbart för tv-mediet och inte webb eller

mobilt, dessa rättigheter förvärvas separat och i vissa fall faller

de bort av olika anledningar. Av den anledningen har vi inte

lanserat TV4 som mobilTV-kanal än. Förväntningarna skulle

vara på att samtliga program på TV4 även kan ses via mobilen

och kundupplevelsen skulle således försämras. Rörlig bild har

en självklar plats i mobilen men vi måste vara lyhörda inför

användarna och deras förväntningar och krav för få genomslag.

IdolTV lyckades med detta – och nu ska vi följa upp det!

MORGAN

maria chrisTensen / nyTTa

Några kompisar är och shoppar och börjar prata om en film

som släpptes dagen innan. En av tjejerna har sett trailern och

tycker att den är superrolig. Kompisarna har inte sett klippet,

så hon använder sin mobiltelefon och går in på SF:s hemsida

där trailers för filmerna som går just nu finns och även kommande

filmer. Hon visar trailern för sina kompisar som också

tycker att klippet är roligt.

En av tjejerna surfar in på en kvällstidnings hemsida och

kollar vilket betyg filmen fått och medan de läser kritiken på

telefonen kollar de på vilken bio filmen går. Tjejkompisarna

bestämmer sig för bion som ligger närmast köpcentrat där de

befinner sig, och där börjar filmen om en halvtimme. De går

tillsammans till bion och hinner köpa popcorn och dricka

innan filmen börjar.

Aktörer som qbrick och Streamio har tekniken redan idag

som gör det här scenariot möjligt. Frågan är vad som krävs för

att fler unga ska börja använda den.


morgan forum

Branschorganisationen MORGAN är en sammanslutning av

företag verksamma inom den svenska mobila tjänstesektorn.

MORGANs medlemmar finns inom områdena innehålls-

tjänster, underhållning, rösttjänster, sms och andra bärartjäns-

ter samt teknikleverantörer till dessa. MORGAN har som

syfte att verka för dessa företags intressen i press, gentemot

kunder och allmänhet, samt vara en kommunikationskanal i

kontakterna mellan branschen och övriga intressenter.

Bland annat har MORGAN i uppdrag att ta fram gemen-

samma regler för branschen samt att arbeta för att sprida

kunskap om hur mobilbranschen fungerar, för att underlätta

för nya aktörer. www.morganforum.com

the tomorrow story

The Tomorrow Story är en PR-byrå med fokus på målgrupps-

förståelse och kommunikation med ungdomar, studenter och

unga vuxna. Inom researchområdet arbetar The Tomorrow

Story med såväl kvantitativa som kvalitativa analysmetoder,

och kommunikationslösningarna har som syfte att nå de

kräsna ungdomsmålgrupperna bortom den traditionella

reklamen. www.tomorrowstory.se

MORGAN


end of story

More magazines by this user
Similar magazines