På tal om kvinnor och män - Varmland.se

varmland.se

På tal om kvinnor och män - Varmland.se

Befolkning

Flyttningsöverskott inom/utanför länet 2011

Antal inflyttningar – utflyttningar

Inom länet Till/från länet Till/från utl.

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Arvika 19 10 -37 -60 20 11

Eda -24 -35 -6 -12 17 33

Filipstad -11 -9 -53 -71 50 98

Forshaga -27 -30 -13 -5 3 15

Grums -18 -58 -18 -17 15 40

Hagfors -41 -56 -59 -39 35 52

Hammarö -7 -30 -14 -3 9 16

Karlstad 182 273 34 -28 49 -56

Kil -42 -21 -2 -3 1 11

Kristinehamn 27 23 -69 -72 19 22

Munkfors -1 -16 -7 -14 -3 11

Storfors -6 -15 -33 -34 19 37

Sunne -9 22 -30 -34 7 18

Säffle -4 -33 -51 -69 36 40

Torsby -19 -20 -12 -12 2 23

Årjäng -19 -5 -10 -12 14 35

Länet totalt . . -380 -485 293 406

Källa: SCB, Befolkningsstatistik

Nästan alla kommuner i länet har ett flyttningsunderskott

till andra län. Däremot är invandringen från utlandet

större än utvandringen för alla kommuner, utom för

män i Karlstad och kvinnor i Munkfors.

Ohälsotalet 2000–2011

Antal dagar per år och försäkrad i åldern 20–64 år

Hälsa

2000 2005 2011

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Arvika 64 46 81 51 37 26

Eda 64 41 73 46 41 32

Filipstad 74 54 87 62 44 35

Forshaga 57 38 77 46 35 19

Grums 59 39 79 48 42 26

Hagfors 64 46 78 51 38 27

Hammarö 47 32 55 31 24 15

Karlstad 44 28 50 32 24 16

Kil 47 35 61 42 29 21

Kristinehamn 56 36 72 42 36 23

Munkfors 63 40 74 47 34 22

Storfors 73 41 81 47 36 26

Sunne 53 40 65 45 27 23

Säffle 52 38 71 44 36 23

Torsby 57 44 70 49 32 29

Årjäng 48 34 60 43 26 26

Länet 53 37 65 42 31 22

Riket 47 33 54 36 27 19

Källa: SCB, Befolkningsstatistik

Ohälsotalen är högre för kvinnor än för män. År 2011

är det störst skillnad i Forshaga och i Grums.

Antal utbetalade dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning,

förtidspension och sjukbidrag från socialförsäkringen

per registrerad försäkrad. Alla dagar är omräknade till ”heldagar”.

10 11

More magazines by this user
Similar magazines