På tal om kvinnor och män - Varmland.se

varmland.se

På tal om kvinnor och män - Varmland.se

Innehåll

Befolkning ............................................................. 4

Hälsa ................................................................... 11

Utbildning ............................................................ 17

Barn och familj .................................................... 25

Förvärvsarbete ..................................................... 32

Inkomst ............................................................... 49

Kriminalitet .......................................................... 54

Makt och inflytande ............................................. 60

Producerad av SCB, Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland.

Kontaktpersoner: Jämställdhetsdirektör Maritha Johansson

och omvärldsanalytiker Ann Otto.

E-post maritha.johansson@lansstyrelsen.se;

ann.otto@regionvarmland.se

Layout: Ateljén, SCB

Foto omslag: Per Eriksson

Sedan 2004 har länsstyrelsen publicerat regional jämställdhetsstatistik.

Samtliga utgåvor kan laddas ned på länsstyrelsens webbsida. Denna första

gemensamma utgåva finns även att ladda ned på Region Värmlands webbplats.

Fler tryckta exemplar kan beställas kostnadsfritt via ovanstående

kontaktpersoner.

© Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland.

Printed in Sweden

SCB-Tryck, Örebro 2012.05

Förord

Regeringens mål med jämställdhetspolitiken är att kvinnor

och män ska ha samma makt och inflytande i samhället och

sina egna liv. För en jämställd regional tillväxtpolitik betyder

det att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå

inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till

tillväxtresurser. Det regionala tillväxtarbetet ska därför bl.a.

bidra till jämställdhetspolitikens delmål om jämn fördelning

av makt och inflytande och målet om ekonomisk jämställdhet.

Länsstyrelsen och Region Värmland har regeringens

uppdrag att verka för en jämställd regional tillväxt.

För att synliggöra jämställdhetsperspektivet i den regionala

tillväxten, är det viktigt att redovisa hur förhållandena inom

olika samhällsområden ser ut för kvinnor och män i Värmland.

Den regionala jämställdhetsstatistiken är en grund för arbetet

med jämställdhetsintegrering av det regionala utvecklings-

och tillväxtarbetet. Målet är att jämställdhet ska bli en

naturlig del i alla beslut, program och strategier som fattas,

utarbetas och genomförs i tillväxtarbetet.

För ett jämställt Värmland!

Länsstyrelsen Värmland Region Värmland

Eva Eriksson Tomas Riste

Landshövding Regionråd

More magazines by this user
Similar magazines