På tal om kvinnor och män - Varmland.se

varmland.se

På tal om kvinnor och män - Varmland.se

Barn och familj Barn och familj

Användning av föräldraförsäkringen 2011

Personer som använt försäkringen

Könsfördelning (%)

FP TFP

Kvinnor Män Kvinnor Män

Arvika 56 44 59 41

Eda 60 40 69 31

Filipstad 57 43 58 42

Forshaga 52 48 56 44

Grums 55 45 54 46

Hagfors 54 46 59 41

Hammarö 54 46 60 40

Karlstad 57 43 58 42

Kil 54 46 57 43

Kristinehamn 56 44 58 42

Munkfors 52 48 60 40

Storfors 57 43 56 44

Sunne 54 46 58 42

Säffle 56 44 57 43

Torsby 60 40 62 38

Årjäng 59 41 64 36

Länet 56 44 59 41

Riket 56 44 58 42

Källa: Försäkringskassan

I samtliga kommuner var det färre män än kvinnor som

använde föräldrapenningen, vilket även gällde för den

tillfälliga föräldrapenningen.

FP = föräldrapenning vid barns födelse

TFP = tillfällig vård av barn. Kontakt dagar

samt pappornas 10 dagar ingår ej.

Användning av föräldraförsäkringen 2011

Fördelning (%) av nettodagar

FP TFP

Kvinnor Män Kvinnor Män

Arvika 78 22 68 32

Eda 86 14 75 25

Filipstad 80 20 66 34

Forshaga 76 24 65 35

Grums 77 23 64 36

Hagfors 77 23 65 35

Hammarö 71 29 67 33

Karlstad 77 23 65 35

Kil 79 21 63 37

Kristinehamn 79 21 66 34

Munkfors 77 23 70 30

Storfors 79 21 64 36

Sunne 78 22 64 36

Säffle 80 20 65 35

Torsby 85 15 75 25

Årjäng 83 17 73 27

Länet 78 22 66 34

Riket 76 24 64 36

Källa: Försäkringskassan

Männen tog ut betydligt färre dagar än vad kvinnorna

gjorde. Jämfört med riket låg männens andel något

lägre i länet.

Nettodagar, ex. 2 halva dagar = 1 heldag.

I övrigt se föregående sida.

26 27

More magazines by this user
Similar magazines