På tal om kvinnor och män - Varmland.se

varmland.se

På tal om kvinnor och män - Varmland.se

Barn och familj Barn och familj

Kommunernas omsorg för barn* 2011

Andel i respektive ålder

Förskola Fritidshem Pedagogisk omsorg

1–5 år 6–12 år 1–5 år 6–12 år

Arvika 85 53 2 0

Eda 79 52 9 0

Filipstad 85 40 12 0

Forshaga 84 50 5 0

Grums 89 50 1 0

Hagfors 76 40 10 0

Hammarö 88 55 2 0

Karlstad 87 58 2 0

Kil 83 53 6 0

Kristinehamn 84 54 6 1

Munkfors 94 44 6 0

Storfors 90 44 0 0

Sunne 82 45 6 0

Säffle 82 53 3 1

Torsby 81 39 4 2

Årjäng 78 48 4 0

Länet 85 52 4 0

Riket 83 56 3 0

Källa: Skolverket

*Könsredovisning är ej tillgänglig

I Munkfors går 94 procent av 1–5­åringarna i förskolan

jämfört med 76 procent av barnen i Hagfors. Där har

10 procent av dessa barn annan pedagogisk omsorg.

Förskolor som har enskild huvudman ingår om kommunen utövar tillsyn

över verksamheten. Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där

Ungdomar som bor kvar hos föräldrar 2011

Procent

100

Flickor – riket

Flickor– länet

Källa: SCB, Befolkningsstatistik

Pojkar – länet

0

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ålder

Flickor flyttar hemifrån tidigare än pojkar. Skillnaden

är relativt liten i de lägre åldrarna men ökar från 19­årsåldern.

År 2011 bodde 56 procent av de 20­åriga flickorna

och 70 procent av pojkarna i länet kvar hemma.

Skillnaden är störst mellan könen i åldrarna 19–26 år.

familjedaghem är en av flera tänkbara varianter.

28 29

80

60

40

20

Pojkar – riket

More magazines by this user
Similar magazines