På tal om kvinnor och män - Varmland.se

varmland.se

På tal om kvinnor och män - Varmland.se

Förvärvsarbete Förvärvsarbete

De 30 största yrkena i länet 2010

100 80 60 40 20

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

Ingenjörer och tekniker

Byggnads- och anläggningsarbetare

Byggnadshantverkare

Fordonsförare

Förskollärare och fritidspedagoger

Grundskollärare

Sjuksköterskor

Drift- och verksamhetschefer

Övrig kontorspersonal

Maskin- och motorreparatörer

Städare m.fl.

Maskinop, metall- o mineralbeh.

Köks- och rest.bitr.

Gymnasielärare m.fl.

Chefer för mindre

företag och enheter

Företagsek, marknads-

Civiling arkitekter m.fl.

förare o pers.tjm.

Processop, trä- och pappersindustri

Redov.ek. adm.ass. m.fl.

Maskinförare

Övr. maskinop. o mont.

Gjutare, svetsare,

plåtslagare m.fl.

Lager- och trp.ass.

Adm. i off. förvaltn.

Montörer

Storhushålls- och rest.pers.

Bokförings- och redov.ass.

% 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 %

Källa: SCB, Yrkesregistret

0 20 40 60 80 100

Vård- och

omsorgspersonal

Försäljare, detaljhandel;

demonstratörer m.fl.

Avser yrkesverksamma anställda 16–64

år med bostad i länet

Förvärvsarbete efter sektor 2010

16– år. Avser nattbefolkning (bor i kommunen men kan arbeta i en

annan kommun)

Forshaga

Torsby

Hagfors

Hammarö

Arvika

Filipstad

Säffle

Munkfors

Storfors

Kil

Kvinnor Män

Off. sekt. Näringslivet

Sunne

Grums

Kristinehamn

Karlstad

Eda

Årjäng

Länet

Riket

0 20 40 60 80 100

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

0 20 40 60 80 100 %

Kvinnor arbetar i något högre utsträckning i offentlig

sektor än i näringslivet medan män arbetar till största

delen i näringslivet. I Årjäng arbetar 62 procent av

kvinnorna i näringslivet.

40 41

More magazines by this user
Similar magazines