Ny transportör... - Vänerhamn AB

vanerhamn.se

Ny transportör... - Vänerhamn AB

Storsamling inom sjöfarten

KONGRESSALEN var välfylld då sjötransportnäringen

nyligen höll en storsamling

på Hotell Gothia Towers i Göteborg. Frågorna

var många och debattlusten stor kring

huvudfrågan ”Möjligheter och hinder för en utveckling av

älv- och vänersjöfarten”.

En av förmiddagens huvudtalare var Johan Fransson, Regeringens

nytillträdde utredare kring EU:s regelverk kring

de inre vattenvägarna. En utredning som ska belysa konsekvenserna

av ett eventuellt införande av EU:s regler i

Sverige, samt hur regeländringar påverkar förutsättningar

för pendeltrafik mellan Göteborg och norra Vänern. Utredningsarbetet

pågår för fullt och ska vara klart i slutet

av november 2010.

En positiv förespråkare för ökad älvtrafik är även Göteborgs

hamn, på mötet representerad av Arvid Guthed, Affärsutvecklare.

Hamnen i Göteborg förväntar sig stora volymökningar

och ser en nödvändighet i att finna lösningar

för de fortsatta transporterna ut i landet.

- Våra kunder söker en kostnadseffektiv och tillförlitlig logistiklösning

med god miljöprestanda, säger Arvid Guthed.

Sjötransporter är definitivt ett bra alternativ.

Tobias Uhn, Vänerhamns Försäljningschef, gav församlingen

en redovisning av dagsläget och den förväntade utveck

intern har varit lång och hård. Jobbigt tycker många,

men för Vänerhamns personal i Vänersborg har

den stränga väderleken öppnat upp för nya uppdrag.

Sedan i julas har Ingemar Södergren och Karl-Erik Johansson

haft fullt upp att röja snö på uppdrag av Arena Fritid som

förvaltar merparten av Vänersborgs fritidsanläggningar.

- Under en tremånadersperiod har det varit snöröjning

mest för hela slanten, berättar Ingemar.

Ingemar och Karl-Erik har bl.a ansvarat för isytorna och parkeringsplatsen

vid Arena Vänersborg, vars omskrivna inomhushall

kollapsade under snömassorna i slutet av februari.

- Vi har skött den närliggande utearenan och ytorna runt

omkring, så det rasade taket har inte berört vårt arbete.

Vänerhamn har också, på uppdrag av Vänersborgsbyggarna,

haft ansvaret för snöröjningen i hamnområdet.

lingen inom Vänerhamns anläggningar. Tobias pekade på

hur ökade miljökrav verkar för sjöfarten samt hur hamnarnas

satsningar på ökad multimodalitet underlättar kopplingar

till övriga transportslag.

Samtliga föredragshållare, likväl som deltagarna i den

efterföljande paneldebatten, gav en positiv framtidsbild

kring Vänersjöfarten. Man tycks rörande överens om sjönäringens

fördelar sett till logistik och miljö. Utmaningen

ligger i att skapa politiska och fysiska förutsättningar som

tillåter en långsiktig lönsamhet.

Vänerhamn håller bandyplanen ren från snö

V

Tobias Uhn Johan Fransson

- Snön har gett oss sysselsättning under en period då myck-

et annat gått på lågvarv, berättar Ingemar. Med våren upp-

hör snön men vi hoppas nu att annat kan ”knoppas” och

skapa ny sysselsättning här i hamnen.

BLANDAT

NR 1

7

More magazines by this user
Similar magazines