06.09.2013 Views

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MIN FAVORITPLATS

Herman Sandqvist

SIDAN 2

Nr 05 Årgång 2

20 maj – 24 juni 2006

www.100procentostersund.se Se vår annons, sid 7

HUMOR

OCH SATIR

SIDAN 15

LIVET EFTER

STUDENTEN

Om att vara ung och välja – både politiskt och privat

SIDORNA 8-9

Rapport från Bättersia/Annersia – SIDAN 5 KRYSSA RÄTT – SIDAN 12

Slå en strike

– Rösta på Folkpartiet! Östersund

KRÖNIKA

Sophia Lindström

SISTA SIDAN

DE 20

VANLI-

GASTE

YRKENA

I ÖSTERSUND

”Dom

fl esta

blir

nog

lite

störda

när

de är

kära.”

SIDORNA 4-5

Maria lär ut konsten

att ”prata”

med konstverk

SIDORNA 8-9

Nostalgitrend

bland festfi

xarna i stan

SIDAN 3

LINNEA SID 13

• 063-515920

www.folkpartiet.se/ostersund


2 Min favoritplats i Östersund

”Jag ägnar all min

fritid åt att jonglera”

HÄR I TRÄNINGSLOKALEN

hos Cirkus Kul & Bus

på Frösön jonglerar jag

fl era timmar per dag. Jag

lägger mycket pengar på

käglor och att åka på konvent

för att träffa andra

jonglörer.

JAG GILLAR ATT jonglera

för att det är så omväxlande

och så mycket man

kan göra. Med tre bollar

kan man göra mängder

med tricks med olika

uttryck.

Fortsätter man sedan

med käglor kan man göra

ännu mer. Det går att

utöka antalet snurr och

hur man fångar, vrider

och vänder dem. Därför

Redaktionsrutan

brinner jag för det här,

jag utvecklas och lär mig

nya saker hela tiden.

JAG ÄR OCKSÅ ledare för

jongleringsgruppen och

en grupp minibusar, de

allra yngsta.

Det är kul att vara

ledare. Jag vet hur det

känns att lära sig. Och

det är kul att se att de blir

lika glada av att lära sig

som jag blev. Så är det ju

roligt att sprida kunskapen

vidare.

SJÄLV HAR JAG jonglerat

i fyra år. Jag går sista

året på Primrose nu och

när jag gick i högstadiet

där fi ck vi testa olika

341 110

TRYCKSAK

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Gunnel Edvardsson

Telefon redaktionen: 063 – 13 42 42

Telefon annonser: 063 – 13 49 49

Adress: Karlslundsvägen 1, 831 42 Östersund

Upplaga: 35 000 Utgivningsområde: Samtliga hushåll

i Östersund, Frösön, Brunflo, Marieby, Orrviken och Ås

Distribution: Svensk direktreklam Tryck: ÖA.

Tidningen är samhällsinformation och får därför delas ut

även till dem som angett att de inte vill ha reklam.

Vill du absolut inte ha tidningen, sätt upp en lapp om det

på din brevlåda. Tidningen är politiskt obunden.

saker inom cirkusen på

idrottslektionerna. Det

fl öt på för mig och skolan

betalade medlemsavgiften

till cirkusen när jag

började jonglera.

Efter ett år i gruppen

blev jag ledare och sedan

blev jag ännu mer indragen.

Nu sitter jag i styrelsen

både för cirkusen och

Aktiv ungdom.

JAG VET INTE om man har

någon nytta direkt av att

jonglera, men det är klart

man fått bättre kroppskontroll

– och en känsla

för att fånga saker.

När vi spelade boule i

skolan var jag tvungen

att jonglera med kloten.

Lite tvångsbeteende

kanske, men det är svårt

att släppa. Man blir lite

beroende. Det fi nns dagar

när jag bara vill jonglera.

TYVÄRR kommer jag själv

inte att vara med på

cirkusföreställningarna,

bara grupperna som jag

är ledare för. Själv ska

jag åka till Jönköping

och jonglera på Nordiska

jongleringskonventet den

helgen.

Det kanske är lite

nördigt, men det är kul

att träffa andra jonglörer

och utbyta tricks.

SVART-

VITT

HERMAN SANDQVIST

är 18 år och ledare för

jonglörer och minibusar

på Cirkus Kul & Bus.

Foto: Gunnel Edvardsson

HAN ÄR AKTUELL

inför ungdomscirkusens

föreställningar 26 -28

maj.

Det våras för

eldsjälarna

KOMMER NI IHÅG hösten 2004,

då ovissheten var stor om det

skulle bli en nedläggning av

regementena i Östersund?

Då jobbade jag på LT och

skrev en debattartikel, som

fi ck rubriken "Regementet

kan bli ett levande kulturcentrum".

Jag gav en vision

om en ny stadsdel på I 5 med

verkstäder för konstnärer,

utställningshall, teater,

musik, fi lm, nya och kreativa

mötesplatser.

”All utveckling handlar

kanske om det, att tidigt se

möjligheterna i det som fi nns

– och inte fi nns”, skrev jag

då. Sedan dess har regementena

lagts ned och ingen kommer

längre i håg att försvarsministern

blev utbuad (?).

MEN VISIONEN hörde jag igen

onsdagen den 10 maj i just

Jägarsalen på I 5. Tack vare

galleristen och eldsjälen Lars

Bolin lever visionen om ett

konst- och kulturcentrum

vidare med ny kraft.

Det fi nns många som vill se

ett nytt och spännande konstrum

i staden och ägarna av

Stadsdel norr är intresserade

av att skapa liv i området.

Det kan bli en mycket lyckad

kombination.

Det viktiga är att man nu

inte bygger fast sig i något

dyrt och "färdigt" på bekostnad

av innehållet.

Har skyltförfattaren haft något bollplank?

CHEFREDAKTÖR


Stort & smått

Nostalgitrend

DET VERKAR vara

nostalgi som gäller på

festfronten framöver.

Den 27 maj blir det

nostalgifest på Folkets

hus med bland annat

Burken, Rockfolket,

Rockragge, The Women,

70-talsdisco. Åldersgränsen

är satt till 36 år.

Arrangörerna kommer

från Sundsvall och

har som affärsidé att

ordna just nostalgifester

på olika platser.

DEN 10 JUNI blir det

ännu en nostalgikväll,

den här gången på GIII,

med åldersgräns på 30

år. Med Gimrings, Blue

Steel, klassikerdj:n

"Orsa" och karaoke.

Det är 17:e gången på

tre år som Herje Brande,

Thomas Fessé och Bengt

Olof "Orsa"Arnsten,

från Östersund ordnar

nostalgikvällar.

– Vi tycker det är bra

att det händer mycket

för vår generation

också. För de pengar vi

får in ordnar vi andra

fester, där vi bjuder alla,

säger Thomas Fessé.

Lång tid till svar

LIBERALA Ungdomsförbundets

André Ivarsson

krävde i ett medborgarförslag

den 8 september

2004 att bostadssituationen

för ungdomar skulle

förbättras i Östersund.

Den 9 maj i år, ett

år och åtta månader

efter att förslaget ställts,

kommer besked från

kommunstyrelsen – den

föreslår att kommunfullmäktige

ska avslå

förslaget.

Ni får gå på bio

I förra tidningen hade vi

en läsarundersökning,

”Bli bättre”.

Tack för alla svar!

Vi tar åt oss av era synpunkter

och är otroligt glada över

hur positivt vi upplevs!

På en skala från ett till fem

är betyget om hur intressant

tidningen är 4,7! Hälften har

också köpt produkter som

varit i en annons i tidningen.

De tio biobiljetterna

skickas till: Kajsa Booberg,

Birgitta Elvgren, Svea Jonsson,

Tommy Lundgren, Birgitta

Modin, Janne Niskala,

Ewa Olsson, Ruben Olsson,

Anna-Stina Åslund samt

Björn Östlund.

Vårfestival med Vapnet

– Tradition och tradition,

det vet jag inte.

Det startade förra året

då Svenska Akademien

uppträdde här.

Det säger Erik Norlin

som tillsammans med

andra i studentkårens

kulturutskott ordnar

vårfestival på Campus

den 24 maj.

VAPNET, som gjort musik

av Östersunds gator, är

nu inte det enda band

som kommer att uppträda.

Umeåbandet Deportees

kommer, Reseda,

Samarbetssvårigheter,

Daniella Kruth och Alf.

Vem är Alf?

– Skåning som gjorde

"Kunde vart jag", en låt

som spelades mycket

förra sommaren, säger

Erik.

Festivalen hålls alltså

på Campus, i Exercishuset

och på restaurang

Oscars.

FÖRUTOM MUSIK kommer

de också att ha något som

"skapar det där lilla extra

som ger festivalstämning",

som Erik Nordin

uttrycker det.

Exakt vad det är vet

han inte just nu, det kan

bli dansuppvisning eller

Delar av Vapnet. MARTIN (ursäkta hjärnsläppet i

förra tidningen när jag kallade honom för något annat

på ett ställe) Abrahamsson och Martin Hanberg

får chansen att besjunga Östersunds gator på plats

den 24 maj.

eldslukare – eller något

annat.

Ni har planerat och

planerat, hur ser den

optimala kvällen ut?

– Ja, att det kommer

mellan 600 och 1 000

personer som har en bra

kväll och trivs.

Måste man vara student

för att vara med på

festivalen?

Sommar

Sommar

Sommar

kortet

kortet

kortet

kortet

690:- för 3

månader

För endast 690:- (230:-/månad) reser

du obegränsat i länet under hela juni,

juli och augusti!

■ Gäller för ungdomar 6–19 år och

seniorer fyllda 65 år.

■ Finns att köpa på bussen eller på

Busstorget i Östersund från och

med 24 maj.

■ Kortpant tillkommer vid köp

av nytt kort.

– Nejdå, absolut inte.

Men det är billigare för

studenter.

Är Östersund en bra

stad för studenter annars?

– Ja, det är trevligt folk

här och gott om krogar,

det som saknas är fl er

studentarrangemang.

GUNNEL EDVARDSSON

FÖR UNGDOMAR & SENIORER

Värde: 1.710:-

Trevlig sommar önskar

www.lanstrafiken-z.se

Tider och priser: 0771-100 110

www.syre.se

VILL DU BLI

KONTAKTPERSON?

Vi behöver kontaktpersoner till funktionshindrade.

Stöd den lokala

idrotten

Välkommen att spela bingo på

BINGOHALLEN STORTORGET

Öppethållande

Måndag, tisdag 11-21

Onsdag 11-22

Torsdag, fredag 11-21

Lördag stängt

Söndag 14-22

Olivers trädgårds- och städservice

Vi tar hand om både den yttre och den inre miljön!

Trädgårdsservicen var en succé!

Nu fortsätter vi, och erbjuder även

lokalvårdstjänster med hög kvalité!

Trädgårdservice

Konsultationer, projektering och ritningar

Uppsättning av murar, plank och staket

Plattläggningar • Jordfräsning

Plantering av växter och gräsmattor

Förslag till växter • Trädgårdsbelysning

Beskärning av träd och buskar

Damm • Fontän, både inom- och utomhus

Underhåll och skötsel

Städservice

Lokalen

är rökfri

(rökrum finns)

Byggstädning • Fastighetsstädning

Finstädning • Flyttstädning • Fönsterputs

Golvlackning • Golvvård • Hemstädning

Hotellstädning • Stugstädning

Kontorsstädning • Lokalvård

Lägenhetssanering • Mattrengöring

Storstädning • Trappstädning

Industristädning

Kika in på vår nya hemsida www.greeneXperience.se

Ni är välkomna att hälsa på oss på vårt kontor i Mattmar

G:a Semlanvägen 112 830 02 Mattmar

tel 073-0317030, 0640-41102 info@greenexperience.se

3

En kontaktperson har till uppgift att vara en ”kompis”

och ge den funktionshindrade möjlighet att komma ut på

fritidsaktiviteter, t.ex. följa med på sportevenemang, bio,

dans, gå promenader, fiska, laga mat och äta tillsammans

m.m.

Just nu behöver vi män och kvinnor 25-40 år, gärna med

erfarenhet från omsorgen eller psykiatrin. Det är bra om du

är tydlig och strukturerad och kan sätta gränser.

Du får ersättning för ditt uppdrag

och dina omkostnader.

Har du tid och lust, hör av dig till:

Kommunala habiliteringsteamet LSS,

Östersund

Tel. 063-144547, 063-144545, 063-144535

hab.teamet@ostersund.se

Kristin och Ingela

åldersgräns för spel är 18 år


4 Så försörjer vi oss

Gunvi och Gabriella

har de vanligaste

jobben i Östersund

De 20 vanligaste yrkena i Östersund

Yrke Antal

1 Vård- och omsorg 3 312

2 Försäljare, detaljhandel 1 382

3 Säljare, inköpare, mäklare 990

4 Ingenjörer, tekniker 728

5 Förskollärare, fritidspedagoger 712

6 Sjuksköterskor 647

7 Fordonsförare 643

8 Chefer för mindre företag och enheter 631

9 Kontorspersonal 618

10 Grundskollärare 616

11 Militärer 585

12 Städare 523

13 Byggnadshantverkare 520

14 Dataspecialister 515

15 Byggnads- och anläggningsarbetare 492

16 Gymnasielärare 474

17 Redovisningsekonomer, administrativa assistenter 404

18 Administratörer i offentlig förvaltning 427

19 Köks- och restaurangbiträden 423

20 Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 404

Om statistiken. Den kommer från Statistiska Centralbyrån och gäller

2004. Därav det höga antalet militärer.

Vi tror på sommaren

Det gör vi. Vi jobbar för livskraft,

lönsamhet och ett gott liv på landet.

Vi jobbar dagligen på många olika arenor för

att skapa goda förutsättningar för uthålliga och

lönsamma företag med bas i jord, skog, vatten

och landsbygdens miljö.

Fler och fler inser vikten av att vara med i LRF.

Vi är nu 4300 medlemmar i länet och 163000

i landet. Tror du också på landsbygden så är du

välkommen i LRF. Tillsammans är vi starka.

Välkommen att kontakta oss på 063-551080,

0771-573 573 eller jamtlands.lf@lrf.se.

P.S.

Tror Du på

landsbygden?

Du vet väl att LRF kallas för ”medlemsförmånernas

värsting”? Utöver det arbete LRF gör

får du för medlemsavgiften också tidningen Land varje

vecka, telefonjurist, rabatt på bilar, IKEA, bensin, böcker,

försäkring och mycket, mycket mer. Läs mer under

”medlem” på www.lrf.se

Morsdagsbuffé!

Söndag 28 Maj

Förrätt+Varmrätt+Efterrätt

(Inkl.smör, bröd, kaff e, dryck & sallad)

155:-

Meny

Smördegsinbakad fl äskfi lé med

potatisgratäng, bearnaisesås,

pepparsås,sill- & laxbord.

Till efterrätt:

Kladdkaka med vispgrädde

Välkommen!

Jobbar inom vården. Gunvi Dahlström är en av många som jobbar inom vård- och

omsorg. Hon jobbar som läkarsekreterare på Frösö hälosocentral, ett jobb som innebär

kontorsarbete inom sjukvården, men också patientkontakter. I år har hon jobbat exakt 10 år

på hälsocentralen och trivs jättebra med de varierande arbetsuppgifterna.

Jobbar som försäljare. Gabriella Söderman är försäljare sedan januari i år på Frösö

Färg. Hon säljer färg, verktyg, golv och annat och hjälper dessutom kunder med förslag på

färgsättning och rent praktiska tips på hur man gör. Hon är målare i grunden och tycker att

hon har ett jättebra jobb. Det bästa är när kunderna går nöjda därifrån, tycker hon.

Önskar Peter med Personal

Ring och boka 0640-10700

Åka utomlands

i sommar?

Beställ sjukförsäkringskortet

www.forsakringskassan.se


Vård- och omsorg vanligaste kvinnoyrket

Ingenjör och tekniker vanligaste mansyrket

De allra flesta yrkesverksamma

människor i Östersund

jobbar inom vård och omsorg.

Därefter kommer alla de

som jobbar som försäljare i

detaljhandeln. Det är också

de vanligaste kvinnojobben.

Statistiken som kommer från

SCB (Statistiska centralbyrån)

är från 2004, då var militäryrket

på sjätte plats bland män.

Det man kan utläsa av statistiken

är att vi har en väldigt

könsuppdelad arbetsmarknad i

Östersund.

NÅGRA EXEMPEL: Inom byggnadssektorn

är 99 % av alla

yrkesarbetare män.

95 % av fordonsförarna är

män.

90 % av ingenjörer och tekniker

är män.

81 % av personalen inom vård-

och omsorg är kvinnor.

88 % av förskollärarna och

fritidspedagogerna är kvinnor.

88 % av sjuksköterskorna är

kvinnor.

87 % av kontorssekreterare

och dataregistrerare är kvinnor

79 % av städarna är kvinnor.

DET FINNS OCKSÅ yrken där

dominansen av ett kön är total.

Det fi nns ingen tabell för detta,

men de siffrorna fi nns också

hos SCB. Då har jag enbart

tittat på yrken med fl er än 50

anställda.

Bland maskin- och motorreparatörer,

driftmaskinister och

maskinförare jobbar 100 pro-

Vi fyller ett år!

Vi firar med 10 procent

rabatt på alla varor

fredag 26 maj - fredag 2 jun

Passa på inför mors dag,

student och skolavslutning!

Onsdag 31 maj kommer Make Upartisten

Josefine från Youngblood.

1 timmes gratis Make Up-kurs om ni

handlar Youngbloodprodukter för

minst 450 kr. Ett fåtal tider kvar.

Ring och boka!

StriVectin

Vanligaste yrken bland kvinnor

Yrke Ant. kv % kv % män

1 Vård- och omsorgspersonal 2 692 81 19

2 Försäljare detaljhandel 781 57 43

3 Förskollärare, fritidspedagoger 628 88 12

4 Sjuksköterskor 570 88 12

5 Kontorspersonal 465 75 25

6 Grundskollärare 435 71 29

7 Städare m.fl 413 79 21

8 Säljare, inköpare, mäklare 396 40 60

9 Kontorssekr., dataregistrerare 350 87 13

10 Redovisn.ekonomer, admin. ass. 333 76 24

Vanligaste yrken bland män

Yrke Ant. män % män % kv

1 Ingenjörer och tekniker 653 90 10

2 Vård- och omsorgspersonal 620 19 81

3 Fordonsförare 614 95 5

4 Försäljare detaljhandel 601 43 57

5 Säljare, inköpare, mäklare 594 60 40

6 Militärer 554 95 5

7 Byggnadshantverkare 513 99 1

8 Byggnads- och anläggn.arbetare 488 99 1

9 Dataspecialister 388 75 25

10 Chefer mindre företag och enheter 372 59 41

cent män. I reda tal handlar det om

sammanlagt 500 män och 2 kvinnor.

I de yrken där kvinnor dominerar är

ERBJUDANDE

Regementsg. 17 • www.kramosalva.com • Tel. 063-13 74 00

Crocs

ATHENS. En fotriktig sandal med ortopedisk formad

fotbädd. Finns i flera färger.

500 kr

Succén fortsätter!

CAYMAN. Crocs orginal.

inte könsuppdelningen lika total.

GUNNEL EDVARDSSON

700 kr

Förr i tiden, då

busstrafi k var ett

tämligen okänt

begrepp, var det absolut

det smidigaste sättet

att ta sig någonstans att

ställa sig vid någon av

de 79 olika bryggor som

fanns längs Storsjön

och vänta på närmaste

ångbåt.

Många av de gamla

bryggorna har nu förfallit,

men det har lagts

ned stor energi på att

rusta upp de som fortfarande

fi nns kvar. Det

tycks nästan pågå en

tävling mellan byarna

om vem som har den

ståtligaste bryggan.

Öds brygga i Marieby

kröns till exempel

numera av både vågbrytare

och en ståtlig

grillplats. Ansvariga

för Knytta brygga har

sökt bidrag för att

kunna bygga dusch och

omklädningsrum. Jag

Rapport från

Bättersia/Annersia

Thomas

Engström

5

Bryggorna de nya

samlingsplatserna

har dessutom snappat

upp rykten om en

eventuell logdansbana

vid Bye brygga.

DET KAN konstateras att

ångbåtsbryggan åter

satt sig på tronen som

den självklara samlingsplatsen.

På somrarna anordnas

det bryggfester var

och varannan helg och

vid stora högtider är

det vid bryggorna de

fl esta befi nner sig.

SJÄLV HAR JAG tillbringat

de två senaste

midsomrarna i ett vedeldat

träbadkar vid den

nyss nämnda bryggan i

Bye och trivdes oerhört

bra med det.

Bättre läge för tvagning

får man leta efter.

Slut på

rapporten


6

ANNONS

– Man läser den

Ledordet hos Granngården är kunskap.

De ska vara experter på det de säljer.

För att synas ordentligt annonserar de

kontinuerligt i 100 procent Östersund.

Förtroende är viktigt för

Hasse och de andra i personalen

på Granngården.

A vara kunnig och erbjuda

kunden det som

verkligen behövs, utifrån

kundens behov.

– Det innebär a damen

som ska ha en högtryckstvä

för a spola av

bilen och cykeln kanske

inte behöver den dyraste

modellen. Då ska vi heller

inte sälja den.

Hasse har en bakgrund

inom restaurangbranschen

och skickade e mejl

sista ansökningsdagen när

Granngården sökte ny butikschef:

– Jag fi ck jobbet. 20 januari

2003 började jag.

Det roligaste hi ills är

fl y en 2004.

– Vi fi ck chansen a visa

”Jag vad vi har.

Butiksytan

gillar

blev mycket,

att den

mycket stör-

är så re och lagret

lokal, mindre. Av

att den någon anled-

faktiskt ning säljer

rör oss

varorna bä -

re i butiken

som bor

än på lagret.

här.”

Det är bra

a a annonsera i en gratistidning

menar Hasse:

– Fördelen är a man

verkligen når alla. Tidningen

fi nns dessutom

kvar mycket längre än en

dagstidning. Och när den

FÖR 100 PROCENT ÖSTERSUND OCH GRANNGÅRDEN

ligger i ställ överallt i Östersund,

är det ju verkligen

så a man läser den. Tidningen

är bra, det måste

jag säga. Det är intressant

läsning och ni är bra på a

fånga det som händer. Jag

gillar a det är så lokalt,

a det faktiskt handlar om

oss som bor här!

Annonsen fi nns på sidan 16.

FAKTA:

Hasse Swartz

Ålder: 39 år.

Bor: Frösön.

Familj: Frun Jenny samt

barnen Lina, Nora och

Aron.

Aktuell som: Chef på

Granngården och

annonsör i 100 procent

Östersund.

Intressen: Håller på mycket

med orientering inom

Frösö IF.

Mål med företaget: Att

leva upp till bra service

och kvalitet. Vårt bästa

konkurrensmedel är kunskap.

Vi ska verkligen vara

proffs på det vi säljer!

Guldkorn: Hemma med

familjen. Där kan man få

lugn och ro, klippa gräset

och hålla på lite i landet.

Tidigare: Jobbat på Mc Donalds,

Athena och som chef

på Åhlénsrestaurangen.

Hasse gör det. Se till att synas hos oss du också!

Annons: 063 - 13 49 49

VALET 06

För Elin och Joakim

går de privata valen

före de politiska

Både Elin Hjulström och Joakim Gerhardsson har gått samhällsprogrammet

med text, media som tillval på Wargentinsskolan.

Några veckor före studenten pratar vi om alla de val de står

inför. De ska välja inriktning både på sina egna liv och på det

samhälle de lever i.

Vilka val är de viktigaste i

livet tror ni?

Joakim: Utbildning. Man

har ju gjort val hittills

också när man valt olika

kurser. Men de val man

gör framöver, universitet

eller högskola är också

viktiga. De kommer att påverka

hela yrkeskarriären

när man gått färdigt.

Elin: Ja. Men val man

gör som man kanske inte

tänker på kan också vara

viktiga, Det är svårt att

peka ut de direkta val

man gör som kommer att

påverka. Kanske ser man

först i efterhand vad som

var viktigt.

Vilka konkreta val står ni

inför just nu?

Joakim: Om man ska fortsätta

utbilda sig, eller avvakta

lite och arbeta. Efter

studenten öppnar sig olika

möjligheter och det fi nns

många vägar att gå. Själv

har jag sökt en utbildning,

men jag har ju alltid möjligheten

att tacka nej, men

då måste jag ha ett jobb.

Jag har inte gjort något defi

nitvt val. Helst skulle jag

vilja ha ett års avbrott och

göra något annat.

Elin: Jag har bestämt

mig för att studera vidare

och jag ska välja vilken

skola jag ska gå. Jag väljer

mellan en ettårig musiklinje

på Gotland och två

tecknarlinjer i antingen

Gävle eller Vingåker. Men

som det känns nu blir det

musiklinjen, om jag kommer

in. Sedan kanske det

blir någon av de andra.

Det är ju valår i år. Har ni

bestämt hur ni ska rösta?

Elin: Nej, jag har inte

bestämt mig. Jag tycker

mycket, men mina åsikter

fi nns inte inom ett och

samma parti. Jag kommer

att lägga min röst någonstans

i mitten, mer vet jag

inte. Jag har lyssnat på en

del debatter, men jag blir

så less på käbblet.

Joakim: Jag har inte

heller bestämt mig, jag

tycker inte att jag är så

insatt. Men jag skulle vilja

ha maktskifte för att få in

lite nya vindar, jag tycker

socialdemokraterna

haft makten så länge. Så

jag lutar åt det borgerliga

blocket, men vet inte

riktigt vilket parti jag ska

rösta på.

Vilka frågor blir ni engagerade

av?

Joakim: Att unga har

så svårt att få jobb och

bostadssituationen. Det är

frågor som är väsentliga

för oss unga.

Elin: Ja, och så de klassiska

frågorna om vård

och skatter. De är också

viktiga. Men jag önksar

att någon hade konkreta

förslag hur man ska lösa

problemen, att man inte

bara får höra ATT de ska

lösa dem.

Ni har många val framför

er. Är det enbart kul att

välja?

Elin: Valen i sig är positiva.

Man kan ju alltid

ändra sig. Det läskiga är

det man lämnar bakom

sig, alla klasskamrater

och så.

Joakim: Ja tryggheten

kan försvinna och man

vill ju ha trygghet. Men

man formar ju sitt öde

genom valen. Man har

förhoppningar inför framtiden

och den kan man

påverka. Det är en positiv

känsla för det mesta, jag

känner sällan ångest inför

det.

Hur tänker ni när ni väljer,

att det är viktigt och avgörande

för lång tid eller att

man alltid kan ändra sig?

Elin: Att man kan ändra

sig, det har jag som en

sorts säkerhetsgrej.

Mycket för att det inte ska

kännas för stort.

Joakim: Jag är lite av

en strateg och har alltid

tänkt långsiktigt – på

gott och ont. Jag försöker

tänka ett par år framåt.

Men det får inte bli för

uppstyrt och jag tror inte

att det går att hålla sig till

en strikt plan för livet.

Skiljer sig sättet ni tänker

på när det gäller det politiska

valet?

Elin: De politiska valen

gör man för fyra år, sedan

kan man byta. Men det är

klart, det hinner hända

mycket på fyra år så man

borde veta vad man röstar

på. Det är ju ett val som

påverkar andra också.

Joakim: Jag tycker

också att det politiska

valet är viktigt, det kan

hända mycket.

Skulle ni kunna tänka er att

bli politiker?

Joakim: Nej, jag har inget

brinnande intresse för det.

Elin: Det är en massa

man vill ändra på, men

jag tror inte att jag har det

rätta engagemanget. Det

är lättare att klaga och

hoppas att någon annan

gör något.

Tycker ni att ni är förberedda

för de val ni måste göra,

både privat och politiskt?

Elin: När det gäller utbildning

har jag funderat

mycket och känner mig

ganska bra förberedd. När

det gäller det politiska

valet känner jag mig inte

så förberedd. Jag har haft

mycket att göra med mina

egna val så jag har inte

varit så engagerat i det

politiska.

Joakim: Jag håller med.

Min egen framtid har jag

funderat länge på, det

politiska valet har hamnat

i skymundan. Man

prioriterar sig själv. Det

kan låta lite egocentriskt,

men det tror jag att man

måste vara. Nu före valet

får jag engagera mig lite

och kolla vad partierna

står för.

GUNNEL EDVARDSSON


Ålder: 18 år

Skola: War- Joakim Gerhardsson

gentinsskolan.

Närmaste planer:

Ta studenten

och försöka

räta ut vad jag

ska göra det

kommande året.

Eventuellt försöka hitta ett jobb.

Drömframtid: Att ha ett jobb som jag trivs med och att

känna trygghet med mig själv och min omgivning. Att

ha familj och vänner och känna trivsel med livet. Att ha

landat.

Ålder: 19 år

Skola: Wargentinsskolan.

Närmaste planer: Ta studenten och sedan beror det

på vilken skola jag kommer in på. Antingen går jag

musikskola eller utbildar mig i teckning och måleri.

Drömframtid: Den

ändras hela tiden,

det är så mycket

Elin Hjulström jag vill göra, men

jag vill jobba som

illustratör. Jag

tycker det är viktigt

att ha trygghet,

men vill ha ett

jobb där det inte

bara är vardag,

inte så grått. Jobbet

är en så stor

del av livet att det

är viktigt att det

känns roligt.

Barn

behöver

föräldrar

Det går bra för Östersund!

Kommunen gör ett toppresultat 2005

Svenskt näringsliv flyttar upp Östersund 80 placeringar

Det finns en optimism och framtidstro som aldrig förr.

Fler kommer i arbete.

Omställningsarbetet går bra.

Fantastiska planer för I5-området

Satsning på ombyggnad av badet, nya fotbollsplaner etc.

Listan skulle kunna göras lång

Vi kommer att fram till den

17 september berätta om vad

vi vill göra under de kommande åren!

Lars Ohly

Partiordförande

Lars Ohly besöker

Östersund

torsdagen 8 juni.

Detaljerad

annonsering kommer

i LT och ÖP någon av

dagarna före.

Vill du bli medlem eller veta mera, besök www.s-info.se/ostersund | ÖSTERSUND

ARBETARE

FÖRENEN EDER!

– rösta rött den 17 september

7

LO-Facken Jämtland

c/o LO-Distriktet Mellersta Norrland

Tullportsgatan 4, 871 41 Härnösand

Tel nr: Ordf. Per-Göran Skoog 070-258 15 23


8 Konst – eller bara konstigt?

Tina Lindberg i sin ”tvättstuga” på busstationen. Det är ett av flera verk som elever på konsthögskolan i Umeå ställer ut. Texten på väggen i förgrunden är ett

annat, gjort av Per-Arne Sträng, som kommer från Östersund.

Vi vill gärna veta

vad just du tycker Kanske är vi just nu med

om starten på något

Har du åsiker om konst, och vad konst är?

Svara på frågorna och skicka in till 100 procent

Östersund. Vi har tyvärr inte råd att ge alla en present,

men vi lottar ut fem trisslotter bland er som är

snälla och svarar. Svara senast den 16 juni.

Glöm inte att uppge ditt namn och adress.

1. Har du sett att det pågår en konstutställning

på busstationen?

2. Är det ett bra ställe att visa konst på?

3. Varför – eller varför inte?

4. Om du varit där, finns det något av

verken du reagerat på?

5. Hur?

6. Finns det andra platser i staden som du

tycker att det borde finnas konst på?

7. Har konst någon som helst betydelse

i ditt liv?

8. Vilken?

Postadress: 100 procent Östersund, Karlslundsvägen

1, 831 42 Östersund. Märk kuverket med "Konst".

Du kan också mejla in svar på frågorna.

Då är adressen: konst@100procentostersund.se

”Förväntningar och attityder kan

helt nytt inom konstlivet

i Östersund. En tid

när konsten kommer

ta mycket större plats

i allas liv. Och kanske

orsakar fler reaktioner

och mer debatt än vad vi

är vana vid.

Det fi nns ett sug och ett

stort intresse för ett nytt

konstrum i Östersund.

Efter ett första möte

i Jägarsalen på I 5 med

konstnärer och andra

konstintresserade om

en ny konsthall i nya

stadsdel Norr har det nu

bildats en arbetsgrupp

som kommer att jobba

vidare med frågan.

PÅ BUSSTATIONEN i

Östersund pågår just nu

utställningen ”Ankomst”.

Det är ingen vanlig utställning,

som länskonstkonsulenten

Karin Kvam

hållit i. Hon har bjudit in

fem elever från konsthög-

skolan i Umeå som gjort

sina verk speciellt för

platsen.

Några av verken är

svåra att undgå, till

exempel Tina Lindbergs

tvättstuga, med färger

inspirerade av länets

bussar.

Många lär också bli

stående framför de obegripliga

meningar som

Per-Arne Sträng skrivit

på väggarna.

Andra verk kanske man

inte uppfattar lika lätt.

Fanny Carinasdotter har

gjort en serie teckningar

ovanför en av träsofforna

– precis som många traditionellt

brukar placera

sina tavlor – men innehållet

diskuterar våra

traditionella könsroller.

Michael Nilsson har

gjort moderna tittskåp

och John Huntingtons

viskande apor är ljudkonst.

Utställningen presenterades

för medierna

och när Tina Lindberg

blev ombedd att posera

vid sina tvättmaskiner

såg jag hur hon plockade

fram en liten kamera och

tog en bild av den förvånadefotogra-

fen. Rollerna är

inte givna.

Maria tänker sig

att det kan vara

som att komma

till en fest – man

presenteras för

gästerna, minglar

och pratar lite

MED PÅ pressvisningen

fanns också

Maria Linderström.

Hon är

grundskolelärare

i grunden,

men har byggt på sin

utbildning med konstvetenskap,

museivetenskap

och utställningskunskap.

Hon läser just nu konstpedagogik

och gör ett eget

projekt parallellt med

utställningen.

Hon kommer att visa

utställningen på busstationen

för gymnasieelever,

men frångå det

traditionella sättet. I

stället tänker hon sig att

eleverna kommer till en

fest.

– Du presenteras för

gästerna på plats (konstverken).

Sedan minglar

du lite själv. Oftast är det

någon person (konstverk)

som intresserar

dig lite mer som

du pratar lite

extra med. När

deltagarna sedan

går hem har de

förhoppningsvis

upprättat kontakt

med någon (något

av konstverken)

som man fortsätter

att tänka på.

– Om de vill ska de få

en liten uppgift, inte för

att prestera något, utan

för att få igång en dialog

med något av konstverken

– och sig själva.

HON TROR ATT förväntningar

och attityder kan

förstöra konstupplevelser.

– Vi tror att det ska

vara på ett visst sätt och

att konstverket har ett

inneboende svar till oss.

Om man ser en utställ-


ning så då blir konsten

bara konstig.

– Min förhoppning

är att man ska kunna

”prata” med konstverket

och sig själv. Det handlar

då om att våga möta det

man får när man öppnar

upp sig. En konstupplevelse

kan vara att ställa

sig framför och bara låta

tankarna vandra, eller

att känna efter vilken

känsla som infinner sig.

Men har det gamla sättet

att se på konst varit

felaktigt då?

– Nej, men samtidskonsten

har ändrats.

Det medför en skillnad i

sättet att se. Den föreställer

inget förrän vi själva

har aktiverat oss och

medverkat i konstverket.

Kan du ge något exempel

från verken på

busstationen?

– John Huntingtons

ljudkonst. Det som hörs

eller eller viskas kanske

Foto: Gunnel Edvardsson

man inte förstår på en

gång. Det kanske måste

vandra runt inom en ett

tag.

– Vi förväntar oss att

ett givet budskap ska nå

oss och vara förståeligt

direkt.

Därför, menar Maria,

kan det bli ett glapp, ett

tomrum, mellan konstverket

och publiken.

Det kräver alltså att man

jobbar lite själv också?

– Ja, att man medverkar.

Vi har en föreställning

om att konst är ett

objekt som ska beskådas,

fast det i själva verket är

ett subjekt som man ska

tala med.

Kan du ge något exempel

på det från utställningen?

– Ja, i Fanny Carinasdotters

teckning. Hon

har jobbat med mans-

och kvinnobilder, men

hon har också lämnat

en ruta tom där man ska

Hur intressant är konsten? På väggen sitter ett

av flera tittskåp gjorda av Michael Nilsson.

Som hemma? I våra hem placeras ofta bilder

ovanför soffan. Men Fanny Carinasdotters bild är inte

bara där för att vara fin. Den tar upp frågan om våra

könsroller.

Konstpedagog. Maria Linderström vill lära ut konsten

att "prata" med konstverken, eftersom samtidskonsten

ofta inte föreställer något förrän vi själva har

aktiverat oss och medverkar.

förstöra en konstupplevelse”

kunna fylla i en egen

bild. Där blir det konkret,

konstverket är inte

färdigt förrän man själv

har fyllt i.

Men räcker det inte om

folk kommer och tittar

på utställningen?

– Jo, men om uppfattningen

upprepas att

konst bara är någonting

konstigt, då blir det

någon sorts stillestånd.

Konst ska spränga

gränser, men om vi inte

har några gränser då

finns det ju heller inget

att spränga. Konstpedagogiken

arbetar med de

ramarna och att skapa

det självförtroende som

kan behövas

– Det är så lätt att vi

hakar upp oss. Vi vill så

gärna sortera in saker

i fack, i det som är rätt

eller fel. I konsten finns

inget rätt eller fel. Upplevelsen

är ens egen.

Maria menar att

konstpedagogiken också

måste förändras.

– När det sker förändringar

i livet, i världen,

då skaffar vi oss verktyg

så att vi lär vi oss att

hantera det. När konsten

förändras och kräver

mer av vår medverkan,

då följer inte bruksanvisningen

med. Det vill jag

ändra på.

HON MENAR att konsten

är satt på pidestal av fel

anledning. Att det kan

hindra den från just det

som den borde hyllas

för- att vara ett verktyg

för livskunskap.

– Det finns en rädsla hos

många för själva konstbegreppet.

Jag skulle

vilja avdramatisera det

för att kunna dramatisera

kring det – eller

med det.

– För jag känner att

konst berikar mig, då

vill jag gärna ge andra

den upplevelsen också.

GUNNEL EDVARDSSON

UTFÖR ALLT

INOM BRANSCHEN

IN- OCH UTVÄNDIGT

Vi visar vägen i skogen

Norske Skog hjälper dig med skoglig

service utifrån dina behov. Vi utför:

• Slutavverkning och gallring

• Skogsvård

• Skogsbruksplaner

• Rådgivning vid fastighetsaffärer

Fredrik Sätter

Annelie

Uhlander Gundt

Tel: 0640-68 30 98 Mobil: 070-250 30 01

fredrik.satter@norskeskog.se www.norskeskog.se

Lösullsisolering

Isoleringen sprutas ut på

golv och väggar. Du sparar

30 % i uppvärmingskostnader!

Ulla-Karin

Andersson

9

Akupressur − Behandling för Kropp − Själ − Tanke

Vid besvär med sömn, huvudvärk, klimakteriet, PMS, oro/depression, allergier,

luftvägarna, stressrelaterade problem, generell smärtproblematik m m.

Även friskvårdsbehandling − Ring oss och boka tid!

Prästgatan 35 (Åhlénshuset) • 063 - 12 62 50

063-21042

Fax: 063-22762

Mobil: 070-5851102

brunflo.maleri@telia.com

Centrumvägen 12 834 32 Brunflo brunflomaleri.se

Om alla isolerade sin vind

skulle Sverige inte behöva

importera någon el.

Det ger även mindre koldioxidutsläpp.

Vi isolerar med Ekofiber eller Roxull.

Det ger en 30-procentig energibesparing

Mittisolering har lång branschvana

063-44031 • 0730-250535 • 070-5188347


10 Kan det bli bättre?

Omgjord. Erika Hermansson har gjort make up och fixar nu håret på Annette Öberg. Sedan blir det klädbyte för att framhäva Annette ännu mer. Foto: Gunnel Edvardsson

FÖRE EFTER

Annette Öberg var modell när Erika Hermansson bjöd

in och berättade hur man kan förbättra sitt utseende

med enkla medel. Det handlar om att använda färger

och rätt form på käder på ett klädsamt sätt.

Omgörning – med färg och form

Till vardags är Annette

Öberg språklärare på

gymnasiet och har två

barn.

Men här är hon modell

för Erika Hermansson

som bjudit in till en träff

om hur man med enkla

medel kan se bättre ut.

Det är bara kvinnor i

olika åldrar som kommer

till träffen, ca 50 stycken.

Den hålls i en sal på

universitetet och två

tända ljus, godis och vatten

möter oss när vi går

in. På overheaden ligger

företagets logga och texten

”lugn och fi n”.

SJÄLV HAR JAG dessförrinnan

roat mig med

att googla på ”Skönhet”

och fått 8 260 000 träffar.

Det säger väl en del om

intresset för skönhet.

När jag testar ”Må bra”

får jag 1 520 000 träffar.

Högt intresse också. Så

skriver jag in ”Duga som

man är", en mening som

ger 150 träffar. Om det är

en dålig sökformulering

eller om det inte är större

intresse att diskutera det

låter jag vara osagt.

TRYCKET ÄR hårt på

många kvinnor att vara

på olika sätt; vacker,

slank, högpresterande,

sexig, vårdande – det

är det jag kommer på i

stunden. Metoderna att

uppnå skönhetsidealen

har blivit allt mer avancerade,

parallellt med att

den feministiska rörelsen

vuxit i styrka. En motsättning.

Men drömmen

om skönhet är urgammal.

OCH DET ÄR EGENTLIGEN

gammal kunskap som

Erika använder när hon

hjälper kvinnor att framhäva

sina vackra sidor.

Det handlar i grunden

om färg, form och att

skapa balans och helhet.

Under 70-talet utarbetade

modeindustrin

färgkartor, där man fi ck

hjälp att defi niera sig

själv som Vår, Sommar,

Höst eller Vinter. Indelningen

beror på om man

passar i varma eller kalla

färger, milda eller starka.

Receptet är fortfarande

gångbart.

Förutom färg är också

form viktigt. Vill man se

längre, kortare, bredare

eller smalare ut?

– Jag brukar fråga vad

man är nöjd med. De

fl esta är nöjda med något.

Resten handlar om att

förvilla, förklarar Erika.

Och ger handfasta råd

som att den som vill se

längre ut bör undvika

uppvikta byxben. Eller

att alla över 40 år bör

undvika svart, eftersom

man ser äldre ut i det.

– Visst ser man smalare

ut, men man ser minst

lika smal ut i marinblått

och brunt, förklarar hon.

ANNETTE ÖBERG, som är

modell den här kvällen,

fi ck en heldag hos Erika

Hermansson i present av

sina kompisar för en tid

sedan. Annette har två

barn som är åtta och elva

år och tyckte att det var

läge att förändra både

utseende och garderob

efter småbarnsåren.

– Jag hade mest oömma

sportkläder och jag ville

få hjälp att hitta både

vardags- och fi nkläder.

Och ta fram det kvinnliga

i mig.

DET BERÄTTAR HON medan

Erika gör make up och

fi xar till håret. Sedan

byter hon till kläder som

Erika valt ut.

När hon visar upp sig i

salen igen hörs förtjusta

ÅÅÅvadfi nt.

Annette har inte blivit

vackrare egentligen, för

vacker var hon dessförrinnan,

men hon har fått

en annan lyster kring sin

person. Och hon undviker

svart numera.

GUNNEL EDVARDSSON


Krönika

”I år behöver jag inte

bekämpa höjdskräcken

för att hänga med

i senaste modet”

ÄR DET BLÅ, gröna, gula,

irriterande, blinkande,

små bollar som ska

komma att bli sommarens

fl uga? Bollar som

ger blåsor i händer och

fi ngrar, värk i armar och

leder.

Men den tar defi nitivt

mindre plats i trädgården

än fjolårets hit; den stora

studsmattan.

En PowerBall är en

slags gyroboll som är

utvecklad för att träna

handleder och över- och

underarmar, fi ngrar,

axlar och även koordination.

Prylen lämpar sig

perfekt till människor

som är golfspelare, datanördar,

boxare, fäktare,

skyttar eller hockeyproffs.

Även den kategori som

Ditt företag kan få en

server utan extra kostnad!

LÅT OSS INSTALLERA

– SERVERN PÅ KÖPET!

Låt oss installera

och sätta

upp en riktig

nätverkslösning

med

server för ditt

företag.

GRATIS!*

* gäller vid installation,

ring för mer information

Stortorget 3

831 30 Östersund

063-10 74 71

jag kanske tillhör mest,

latmasken, är inräknad

i listan över användare.

I sommar behöver jag

alltså inte anstränga

mig för att komma över

höjdskräcken, bara för

att hänga med i modet.

DET ÄR PÅ INTERNET man

märker hur inne det är

just nu med dessa bollar.

Världsrekord efter världsrekord.

Tävling efter

tävling. Fakta, tips och

förklaringar. Forum och

andra användares tips.

Skötselråd och en massa

fi lmer. Precis som om det

vore en kanin man skaffat

sig.

Ju högre varvtal denna

boll kommer upp i, desto

tyngre känns den. Om

man får upp den i runt

STOR-

TORGET

16 000 varv, det som nu

också är världsrekordet, så

har man en gyroboll, som

motsvarar nästan 20 kilo!

DET FINNS TVÅ olika

sorter, en dyrare och en

billigare. Det är de dyrare

som är sommarens

fl uga, just för att de har

en inbyggd display med

varvräknare.

Det högsta varvtalet

sparas automatiskt,

vilket gör att man alltid

har bollen förvarad i

närheten.

För så fort man känner

att träningsvärk

och annan smärta är på

väg bort, då fortsätter

kampen om att slå sitt

gamla rekord, så man

kan skryta lite för sina

vänner.

DRIFT AV IT-MILJÖ SERVICE/SÄKERHET

Låt oss hjälpa dig till en trygg och

stabil IT-miljö. Vi bjuder ditt företag

på en timmes gratis konsultation.

Vet du hur mycket pengar du kan

spara på att bland annat ha rätt

brandvägg och backuplösning?

INTERNET

Brandvägg ”Mota Olle

i grind” och minska

servicekostnaderna rejält.

NÄR FINGRAR och händer

har blivit totalt utslitna,

huden lossnar och blåsor

ömmar, inte ens då är det

nog. Nej, inte alls!

Det fi nns ju verkstadshandskar,

som skyddar

händerna och ger ett

bättre grepp, så hoppet

om nytt världsrekord

slocknar aldrig.

Linn

Elofsson

Linn Elofsson kommer från

Laxsjö, men bor i Östersund.

Hon gör praktik på redaktionen

under våren.

Nätdisk Kopplas direkt

på nätet. Finns upp

till 800 Gb (speglad).

Genom att ha rätt brandvägg och goda kunskaper om

säkerhet i ditt företag förhindrar du intrång i ditt datorsystem.

Säker backup gör att om någonting händer med din dator,

så fi nns viktiga fi ler som bokföring, rapporter, dokument och

annat kvar.

Se över datorsystemet för att

slippa överraskningar.

Boka tid nu för kontroll.

Genom ett samarbete

med Microsoft

erbjuder vi en gratis

genomgång av ITmiljön

i ditt företag.

holodeck.se/surfalugnt

11

Exportör - Importör

Välkommen till seminarium

Ansvar för säkra

produkter

31 maj

kl. 10.00-15.00

Folkets Hus,

Östersund

Ur programmet

Genomgång av EUs direktiv om

Produktansvar och Produktsäkerhet

Vad kan man göra för att förebygga

konsekvenser av bristande säkerhet?

Föreläsare från Exportrådet

Seminariet kostar 700 kr exkl. moms inklusive lunch

Information Pia Edblad och

Anders Karlsson, 063-57 11 00

Anmälan senast 23 maj

info.jamtland@almi.se

Delfi nansieras av Europeiska

regionala utvecklingsfonden

Värde: 1 200 kr

Consulting, business

och utbildning är tre av

Holodecks sex huvudområden.

Välkommen in

så berättar vi mera.


12 Kryssa rätt & bildgåtan

Namn........................................................................................................

Adress......................................................................................................

Postadress..............................................................................................

Telefon......................................................................................................

Förra kryssets lösning Ni vann blommor Ny bildgåta

BILDGÅTAN. Så

TACK alla som löser och

skickar in både korsord

och bildgåta – det var

många som hade löst

förra krysset rätt, även

om ordet tittplats var lite

klurigt.

Pristagarna får alla en

blomstercheck från

Sörvalla blommor med

posten.

PRISTAGARE: Wally Larsson,

Benpilsvägen 7, Brunflo,

Elsa Olsson, Krondikesvägen

32B, Östersund och

Eva Gunnmo, Ryttmästarvägen

2 i Brunflo.

Grattis till er alla!

Kryssa rätt – vinn biobiljetter

Det var den allra första varma dagen, kommer ni

ihåg? På campus spelade de här killarna boll, med

skor som målstolpar. En härlig bild av fotboll som

enbart lek, så här i VM-tider.

Första pris: Om du löser krysset rätt har du chans

att vinna två biobiljetter från Biostaden

Andra och tredje pris: En biljett vardera.

Vi vill ha den rätta lösningen senast den 19 juni.

Skicka in den till:

Kryssa rätt, 100 procent Östersund

Karlslundsvägen 1, 831 42 Östersund

här kanske man

inte är riktigt van

att se den här

gamla byggnaden.

Vilken är det?

SKICKA IN svaret

senast den 19 juni

till: Bildgåtan,

100 procent

Östersund,

Karlslundsvägen

1, 831 42 Östersund.

Eller mejla in ditt

svar till: bildgatan

@100procentost

ersund.se

Rätt svar och vinnare

MÅNGA

hade

svarat rätt.

Byggnaden

är brandstationen

i

Östersund,

fotograferad

i en

lite ovanlig

vinkel.

TACK ALLA som både mejlat

och skickat in svar på bildgåtan

i förra numret. Ur högen

med svar har vi dragit följande

vinnare: Jan-Erik Karlin, Frösövägen

1A, Frösön. Grattis!

Vi skickar dig två trisslotter med

posten.


Linnea

”Man märker att det är

något på gång i allas hjärtan”

Doktor Kosmos. Bandet,

inte programmet.

Sommarkvällar. Då man

tar en omväg hem bara för

att det är härligt ute.

Avslutningskorten i nian.

Skavsår av fina skor som

man älskar.

Särskrivningar.

Pank. Speciellt att vara

pank hela sommaren för att

man är klantigast någonsin.

Efter alla artiklar,

tv-program och

glada vårmänniskor

har väl ingen

missat att det är

vår/sommar.

På sommaren blir

man kär, eller förälskad

som avundsjuka

(negativa) personer

säger.

Förälskad, det låter ju

som något negativt.

Eller som något man

råkar ut för på samma

sätt som att man tappar

nycklarna eller har en

bad day.

Som någon sa, Förlorare,

Förfalskad, Förälskad,

Förlorad, Förstoppad

osv osv.

MEN DET ÄR NOG ändå något

med våren och kärlek.

Kanske har det något

att göra med att alla tar

av sig dunjackorna och

ersätter dem med kortkort

och glass, eller för

att det snart är slut med

skolan.

Men man märker att

det är något på gång i allas

hjärtan, varje vår.

Och bara för att man

blir kär i någon på våren

är det ingen liten tvåveckorsromans,

utan snarare

tvärtom.

EN SAK som kan vara jävligt

jobbig är kärlek vid

Jamtli Östersund

lördag den 12 augusti

Perfekt tillfälle för kick-off.

Kontakta oss på 063-664 95 00

Biljetter på ÖP-shop/Ticnet.

250:- + ev. förköpsavgift

Ticnet: 077-170 70 70, ticnet.se ÖP-shop: 063-16 16 00

första ögonkastet.

Ärligt, kul ifall man

blir helt såld på någon

som bor i Göteborg och

inte vet att man existerar,

eller ifall han är värsta

idioten.

(Ja, kärlek vid första

ögonkastet fi nns.)

”Men det är inte lika

lätt att vara såld på

nån som inte går att

få”, sjunger Lars Winnerbäck

i en låt.

Om du nu skulle bli

dökär i någon som faktiskt

bor i staden kan du

lätt få stämpeln som stalker

ifall du hänger efter

honom och försöker få ett

hårstrå till din voodoodocka

(som ska få honom

att bli lika dökär i dej).

MEN IFALL DU KAN hans

schema utantill, vet var

han bor och med vilka

han är större delen av

tiden, samtidigt som han

inte vet att du existerar,

borde du nog kontakta

antingen honom eller

människor i vita rockar.

Fast dom fl esta blir nog

lite störda när de är kära.

Så ifall någon kommer

och erkänner att den är

din egna lilla stalker och

vet saker om dej som inte

ens du visste – bli inte

rädd, den är bara kär.

Och…

Alla snackade om hur

få sommarjobb som det

fanns i år.

Jag fi ck sommarjobb.

Till och med ett som jag

såg fram emot riktigt

mycket.

Sista dagen när man

skulle hämta ut anställningsbeviset

var jag sjuk

och tänkte inte på det.

När jag insett att jag

missat det ville jag döda

mej själv..

Jag gick dit på måndag

morgon direkt när dom

öppnade och tänkte att

det skulle ordna sej,

Ingen jobbar ju under

helgen liksom.

JAG FICK INTE mitt sommarjobb.

jag tror att det

jag vill ha sagt är att jag

hatar att jag klantade

mig ordentligt, jag har

bara mej själv att skylla.

Men allra mest hatar jag

principsaker.

Linnea Swedenmark

Helene Jonze –

Leg. Sjuksköterska

Maiken Ferdér –

Leg. Sjuksköterska.

Din privata sjukvårdsmottagning

Välkommen att ringa

och boka din hälsoundersökning

hos oss!

13

Campus • Studiegången 5 (Hus K) • 063-18 11 60

Vi flyttar!

Nu flyttar vi på

Academedia Eductus

från Frösön till

Hagvägen 18, Odenskog

ODENSKOG

Fagerbacken Hagvägen

29-31 maj håller vi stängt för att flytta,

men vi nås på samma

telefonnummer som vanligt:

Marie: 063-199370

Anna: 063-199371

Ingrid: 063-199372

E 14

Hagvägen 18

Demens

− de anhörigas situation

Vilken hjälp finns att få?

Vad kan jag göra som anhörig?

Olika stadier i demensutveckling,

erfarenhetsutbyte och diskussion.

Måndag 22 maj kl 18.00 samt

måndag 29 maj kl 13.15

Seniorernas hus, matsalen, kvartet Solberg, Prästgatan 58.

Medverkande:

Meta Aringstam, Mona Eriksson

och Lena Sundstedt med flera.

Välkomna önskar

Storsjöbygdens

demensförening

Telefonnumren

behåller vi

givetvis även

efter flytten.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Foto: HENRIK SEKANDER


14

A

Hitta rät

Bad och idrott

Brunfl obadet........................ 063-144984

Begravningsbyråer

Brunkullans

begravningsbyrå ................063-131375

Östersunds

begravningsbyrå................ 063-510058

Bygg

Beijer byggmaterial........075-2411723

Företagshälsovård

Commodia............................. 063-194300

Hotell

Målerier

Brunfl o Måleri AB.................. 063-21042

Revisorer

Hellström & Hjelm.............. 063-107810

Studieförbund

ABF Z........................................ 063-570000

Medborgarskolan.............. 063-510060

Studiefrämjandet............... 063-517855

Studieförbundet Vuxenskolan

Östersund...............................063-102950

Brunfl o........................................063-22908

Lit................................................ 0642-10420

Tidning

100 procent Östersund....063-134242

Scandic hotell ....................063-6858600

Whats Up Östersund......0732-300912

JA!

Jag vill också synas i Hitta rätt

Ring: 063-13 49 49

Mejla: hitta@100procentostersund.se

Psssst…

…vi har renoverat vår restaurang!

Nyfi ken?

Bjud mamma på middag!

Du har väl inte glömt bort

Mors dag den 28 maj?

Tar du studenten i år?

Fira studenten hos oss

i en trevlig miljö.

Ring och boka bord | 063-55 60 18

Välkomna!

Kalender

Nu - 21 maj

UTSTÄLLNING. Same – då

och nu. Campus.

Nu - 24 maj

UTSTÄLLNING. Jämtländsk

konst; Ilona Benczédi,

Bengt Ellis, Elisabeth

Gothe och Kåre Henriksson.

Galleri Remi.

Nu - 28 maj

UTSTÄLLNING. Härke

konstcentrums stipendiater

under 10 år visas.

Ahlbergshallen.

Nu - 28 maj

UTSTÄLLNING. Ankomst.

Fem konstnärer från Umeå

konsthögskola ställer ut.

Busstationen.

Nu - 28 maj

UTSTÄLLNING. Härke konstcentrum

visar utställningen

”Utställning”. Härke.

Nu - 31 maj

UTSTÄLLNING. Jan Liljeqvist

ställer ut måleri. Bolin Galleri

och konsthandel.

Lö 20 maj - 9 juni

UTSTÄLLNING. Tema Utgången.

Ateljé 3 (nio konstnärer

från Östersund) ställer ut.

Folkets hus.

Lö 20 maj

MARKNAD. Springmeet

och mittnordenmarknad.

Yrancampingen (nedanför

Jamtli).

SHOW. Dans och musikföreställning

med Lars Vegas

Trio. Storsjöteatern.

FILMFESTIVAL. Filmsparken.

Regional filmfestival för

unga filmare. Folkets Bio,

Regina.

Sö 21 maj

MUSIK. Joyful. Frösö Gospel

och Sonix Six. Storsjöteatern.

FILM. Dråpet. Avslutande

film i Per Flys trilogi om de

danska samhällsklasserna.

Folkets Bio, Regina.

Ti 23 maj

DOKUMENTÄRFILM. Dokumentär

om den tuffa situationen

för St. Peter sburgs barnhemsbarn.

Samlingssalen

på länsbiblioteket.

TRAV. Trav med derbyuttagningar.

Östersundstravet.

On 24 maj

BALETT. Tshaikovski, St

Petersburgs baletteater

uppträder med stjärnor

inom klassisk balett. Storsjöteatern.

Fr 26 - 28 maj

MOTORMÄSSA. Nostalgihelg

för motorälskare när

motormässan i Östersund

fyller 30 år.

Föreställning på avskedsturné. Bröderna

Slut ger Pettson och Findus - Kackel i Grönsakslandet

på Folkets hus den 1 juni. Foto: Åke Paulsson

Fr 26 maj

STÅ UPP. Tomas Pettersson,

känd från bl.a. Time Out

uppträder. Arctura.

SHOW. Treokomp All Stars

bjuder på svängig show.

Storsjöteatern.

Fr 26 maj

DANS. Drifters spelar upp till

dans. Sandvikens Camping.

Fr 26 - 28 maj

CIRKUS KUL & BUS. Föreställningar

med Östersunds

egen ungdomscirkus. Cirkustältet

Önevägen, Frösö

strand.

Lö 27 maj

NOSTALGIFEST. Hålligång till

musik från 60- och 70-talet.

Show med Burken och

Rockfolket mm. Folkets hus.

HERRFOTBOLL. ÖFK mot

Anundsjö IF.

JUBILEUMSKONSERT. Mozart

250 år. Missa Brevis i Gdur

av W A Mozart framförs

av Näs kyrkokör m solister,

jämtländska stråkkvartetten

Archi Jamt o organist. Näs

kyrka.

Sö 28 maj

SPEEDWAY. Serietävling

förlagd till Östersund. Serielaget

börjar tävla i division

2 och har artistnamnet

Jämtarna. Motorstadion.

MOZARTCAFÉ. Sångspelet

Mäster Wolfgang framförs

av Näs barn- och ungdomskör.

Näs församlingshem.

Ti 30 maj

JAZZ. Algotsson +Setterlind.

Mathias Algotsson, piano,

Johan Setterlind, trumpet,

Lars Ericsson, bas och

Tomas Nyqvist, trummor.

Gamla teatern.

On 31 maj

VÅRSOARÉ. Anita Nyman med

gäster. Permans Kafé.

Vill du ha med ditt evenemang – mejla!

kalender@100procentostersund.se

To 1 juni

VÅRKONSERT. Svart på vitt.

Pianoelever från Kulturskolan.

Folkets hus.

FAMILJEFÖRESTÄLLNING.

Pettson & Findus - Kackel

i grönsakslandet. Bröderna

Slut har tagit sig an en av

Sven Nordqvists populära

böcker och gjort en musik-

och teaterföreställning.

Folkets hus.

Fr 2 juni

TRAV. V4 och Lunchtrav.

Östersundstravet.

DANS. Towe Widerbergs och

Agneta Olsson och Peter

Grundström från Thor Görans.

Sandvikens Camping.

Fr 2 - 4 juni

SLÖJD- OCH HANTVERKSMÄSSA.

Jamtli.

Lö 3 juni

DAMFOTBOLL. ÖDFF spelar

mot Falu BS.

Sö 4 juni

VERKÖTUR. S/s Thomée gör

tur till Verkön och stannar i

2,5 timme.

Ti 6 juni

JÄMTHJULINGEN. Ett av Sveriges

äldsta motionslopp

på cykel. Start och mål vid

Jamtli på den 40 km långa

banan.

HERRFOTBOLL. ÖFK spelar

mot Sirius FK.

NATIONALDAGSTUR. S/s

Thomée gör en två timmar

lång tur ut på Storsjöflaket.

Biljetter delas ut vid firandet

på Rådhustrappan.

NATIONALDAGSFIRANDE. Lars-

Åke Wikström och Frösö

kyrkokör. Frösö kyrka.

NATIONALDAGSFIRANDE. Nationaldagen

firas i Brunflo

kyrka.

On 7 juni

VERKÖTUR. S/s Thomée gör

tur till Verkön och stannar i

2,5 timme.

Fr 9-10 juni

TRAVHELG. Kallblodsderby,

V75, Dagens Dubbel och

Jämtlands stora pris. Östersundstravet.

Fr 9 juni

DANS. Micke Ahlgrens spelar.

Sandvikens camping.

Lö 10 juni - 11 aug

SOMMARUTSTÄLLNING. Utställning

med konstnärerna

Nils Nilsson Skum, olja och

teckningar och Monica L

Edmondsson, glas. Vernissage

10 juni, glaskonstnären

Monica L Edmondson

visar bilder och berättar om

sitt arbete från idé till färdigt

glas. Gaaltije.

Sö 11 juni

VERKÖTUR. S/s Thomée gör

tur till Verkön och stannar i

2,5 timme.

On 14 juni

VERKÖTUR. S/s Thomée gör

tur till Verkön och stannar i

2,5 timme.

Fr 16 juni

DANS. Gimrings spelar.

Sandvikens camping.

Lö 17 juni

HERRFOTBOLL. ÖFK spelar

mot Valsta Syrianska FK.

SCHACK. Östersunds

schacksällskap bjuder in

alla att spela schack under

anspråkslösa former. Länsbiblioteket.

MUSIK OCH MEDICIN. Nisse

Simonsson och Thomas

Olsson kåserar och spelar.

Behållningen går till Storsjögläntan.

Storsjöteatern.

Sö 18 juni

VERKÖTUR. S/s Thomée gör

tur till Verkön och stannar i

2,5 timme.

Må 19 - 22 juni

SOMMARLOVSKUL. Vi lyssnar

på sagor, tillverkar dockor

och figurer, vi målar, leker

dramalekar, fikar och är ute

och njuter av sommaren.

För barn 6-12 år. Klockhuset,

Önevägen 18, Frösö

strand.

On 21 juni

TRAV. V4 och lunchtrav.

Östersundstravet.

VERKÖTUR. S/s Thomée gör

tur till Verkön och stannar i

2,5 timme.

Fr 23 juni

MIDSOMMARFIRANDE. Traditionellt

midsommarfirande.

Även invigning av Jamtli

historieland. Jamtli.

MIDSOMMARFIRANDE. Midsommarfirande

på Brunflo

Hembygdsgård.

Lö 24 juni

DANS. Gamblers spelar

upp till dans. Sandvikens

Camping.

Nästa tidning delas ut till midsommar och gäller fram till 19 augusti.

Vill du ha med ditt sommarevenemang – mejla: kalender@100procentostersund.se


Näst sista: Humor &satir

”Utbyte med fjärran orter

leder till ökade utsläpp”

Protokoll fört vid möte

med Vänortskommittén

17 maj 2006.

Ordförande Göte (s) var da-

§1gen till ära klädd i lusekofta

och istället för kaffebröd bjöds på

våffelhjärtan med brun getost.

Karin (mp) menade att ut-

§2 byte med fjärran orter leder

till ökade utsläpp och slöseri med

ändliga resurser. Därför föreslogs

att Krokom, Berg och Ragunda ska

bli nya vänorter och att man ska

använda cykel vid gemensamma

träffar.

Finn (fp) tyckte det var ett

§3 alltför perspektivlöst förslag

och menade att man för att främja

mellanfolkliga relationer även ska

ta med Härjedalen.

Jazzanders (m) erinrade

§4 om att Rio, Borås och Prag

är prima orter och föreslog att

arbetsutskottet på ort och ställe

ska sondera om intresse fi nns att

upprätta vänortsförbindelser. Om

svaret blir nej kan ifrågavarande

orter bara dra!

Konrad (v) menade att en

§5 ansvarsfull linje innebär att

man också måste väga in kostnaderna

och att svensktillverkad getost

i längden inte är försvarbar.

I ett inlägg sades att vän-

§6 ortsverksamheten är ett meningslöst

spektakel där kommunalråd

byter fula glasvaser med

varandra.

Det visade sig att inlägget kom

från en som ville låna osthyveln

och nämnden beslöt att 1. Låna ut

Show

23.00 Burken, Rock-Ragge, Rock-Boris & Rockfolket

70-tals DISCO Nedre plan

21.30–02.00 Bli Travolta och Olivia under discokulan

Danslokalen Danslokalen

Här spelar Svänzons Här spelar med låtarna bandet från Let´s förrDance

låtarna från förr

60-talsrummet 21.30–02.00 Succébandet The WomanKaraoke

Dansa shake Dansa och digga shake till o The digga Women hits från och de Hasse gyllene & Co åren

ÖP-Shop

063-16 16 00

Rockfolket

NYHET!

NYHET!

27 maj Östersunds Folkets Hus

Hotellerbjudande!

Hotell Ett

275:-/person

inkl. frukost & spa

www.hotellett.com

063-12 76 60

hyveln. 2. Stryka inlägget ur protokollet.

Eftersom det blev varmt med

§7 lusekofta avslutande ordförande

mötet och sade att han i likhet

med assistent L. Danielsson,

statsrådsberedningen, överhuvudtaget

inte kunde erinra att något

förslag framlagts och att ingen omröstning

därför kunde avhållas.

Vid protokollet

Vänortssekreterare

Illustration: Gunnel Edvardsson

Åldersgräns fr 36 år

3

Ateljé

TEMA

UTGÅNGEN

Utställning

Folkets hus

20 maj t.o.m 8 juni 2006

15

Fira morsdagen

i underbar miljö!

Morsdagsbuffé 295 kr

inkl present till mor! Bordsbeställning.

Servering, café,

lunchbuffé, butik.

Fredagskvällar

3-rätters-middagar.

Idealiskt för studiebesök

och konferenser.

Öppettider:

Tis – fre 12-16

lö-sö 12-18

Linda Asplund, Gunnel Edvardsson, Marja Francén,

Susanne Frunck, Kersti Grönlund, Jenny Jernström,

Åsa Jönsson, Åke Nilsson och Johanna Samuelsson.

V ä l k o m m e n

Västjämtlands

mat- och trädgårdsoas

Öppettider: Vardagar 8-17

E 14

Östersund >

Mörsil

WWW.KRETSLOPPSHUSET.COM • Tel: 0647-66 52 12

För information om kvällar och helger ring Folkets hus 063-664 95 15 för besked.


CHEFREDAKTÖR

Gunnel

Edvardsson

063 – 13 42 42

070 – 24 24 615

gunnel@100procentostersund.se

Jag får sällan

hemlängtan när

jag är ute och

reser. Att vara i

ett främmande land, se

naturen, möta människor

och uppleva spännande

saker är för mig så

mycket mer tilltalande än

att vara hemma i Sverige.

Där vet jag ju redan hur

allting fungerar. Men nu

har någonting konstigt

hänt.

Jag har bara varit i

Thailand i en och en

halv månad, men när

jag fi ck besök hemifrån

nyss så beställde jag hit

både knäckebröd, svensk

choklad och kaviar. (Och

en svensk skvallertidning,

men det vill jag inte

riktigt erkänna).

Jag tycker att det skulle

vara roligt att se Carola i

schlager-EM, och jag har

planer på att ta reda på

vilka sportpubar i Bangkok

som visar de svenska

matcherna i fotbolls-VM.

JAG ÄR SJÄLV rätt förvånad.

Många fenomen

SÄLJARE/VD

Henrik

Sekander

063 – 13 49 49

070 – 562 56 78

henrik@100procentostersund.se

som verkar följa med

svenskar var de än åker i

världen, lockar mig inte

alls. Snarare tycker jag

att de är onödiga, larviga

och rentav obegripliga.

Som att svenskar så

ofta söker sig till varandra

och vill bo i samma

områden, trots att de

ibland åkt runt halva

jordklotet för att slippa

Sverige.

Att de på semestern vill

äta köttbullar och semlor

och dricka ”svenskt

kaffe”.

Att det ordnas Friskis

och Svettis-pass på

gräsmattor i Afrika och i

svenska kyrkan i London.

Och att svenskar fortsätter

att fi ra midsommar

SÄLJARE

Pär

Åhlén

063 – 13 49 49

070 – 23 75 334

par@100procentostersund.se

Nästa tidning delas ut till midsommar. Den trycks den 21 juni – boka din annons senast 16 juni

Fredagar kl 21, onsdagar kl 20

Dansdags!

Fyller du år?

Grattis - fri entré!

Restaurang

med fullständiga

rättigheter

Camping • Stugor

Tel: 063-37006, 37008

”Kanske är det lättare att

längta hem när det är vår”

26/5 Drifters

19/7 Kindbergs

2/6 Towe Widerbergs 21-02 21/7 Zlips

m Agneta Olsson & Peter 26/7 Wahlströms

Grundström från Thor Görans 28/7 Towe Widerbergs

9/6 Micke Ahlgrens 2/8 Date

16/6 Gimrings

4/8 Titanix

24/6 Gamblers (mids.dag, kl 21) 9/8 Carina Jaarnéks

30/6 Date & Sannex 21-02 11/8 Jenny Saléns

5/7 Drifters

18/8 Sunrise & Nova 21-02

7/7 Carina Jaarnéks 25/8 Gamblers

12/7 Thorleifs

1/9 Date

14/7 Jannez

8/9 Perikles

VÄLKOMMEN TILL DANSPARADISET /GÖTHE

Mors dag

28 maj.

299:-

JUST NU

Ord. pris 349 kr.

i länder där det inte ens

fi nns något sommarsolstånd

och dagarna är lika

långa året om.

MEN DET ÄR någonting

med själva Sverige som

jag saknar.

Kanske beror det på

årstiden.

Det är så mycket lätttare

att längta hem till

Sverige när det är vår, på

väg att bli sommar, än i

oktober-november. Jag

förstår varför så många

Thailandssvenskar åker

hem nu, och stannar i

Sverige till i början av

oktober.

Det är naturen och

ljuset som lockar. Även

fast jag inte upplevt hela

den mörka, kalla, blöta,

dystra vintern hemma

så känner jag ändå en

längtan efter våren.

Det skulle ha varit fi nt

att vara hemma och se

björkarna slå ut, att se

isen på Storsjön försvinna

och att ta den första

mjukglassen på Stortorget

när det fortfarande är

aningen för kallt för att

ta av sig jackan, fast man

gör det ändå.

Bara för att det är vår.

Att känna lukten och

frihetskänslan när snön

smälter och allt grus

sopas upp från vägarna.

Och glädjen när man kan

ta fram cykeln ur förrådet

igen.

Men nu har det ju

JAG

LÄGGER

OM DITT TAK

tegel, plåt, papp samt snickeriarbeten

Lång branschvana, Peter

063-44031 • 070-5188347 • 0730-250535

redan varit sommar i

Östersund, med shortsväder

och över 20 grader

varmt, så den där våren

jag längtar till kanske

redan har varit.

När det dessutom vårsnöat

hemma så lockar

nog poolen där jag bor nu

mer än snöslask i mitten

av maj.

FÖRRESTEN: Läser spejsiga

nyheter i engelskspråkiga

Bangkok Post.

Boende i fem thailändska

provinser har

hittat avlånga maskformade

geléklumpar och

nu spekuleras det i vad

klumparna egentligen är

för något. Några tror att

de är levande organismer

från yttre rymden, några

tror att de är varelser

från havet som kommit

in till land i kraftiga

stormar.

Medarbetarna på

Bangkok Post har dock

funnit att de är kylande

geléark som används för

att dämpa feber hos barn.

När de läggs i vatten

sväller de upp och liknar

de upphittade geléklumparna.

Nu ska fynden

undersökas vetenskapligt

i laboratorium.

Sophia

Lindström

sophia@100procentostersund.se

Sophia Lindström är 27 år

och journalist. Hon jobbar just

nu som frilans i Thailand.

MedicinDirekt anställer

Vi söker nu ytterligare en Läkare

Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin . Vi lägger stor vikt

vid dina personliga egenskaper.

Välkommen med din ansökan senast 2006-05-24 till:

MedicinDirekt, Studiegången 5 Campus, 831 40 Östersund.

E-post: borje.olsson@medicindirekt.se

Kontakta VD Börje Olsson för upplysningar.

063 - 18 11 66 alt. 070 - 699 92 42

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!