Sveriges tidning för Personalchefer! - Fronthill Media AB

fronthillmedia.se

Sveriges tidning för Personalchefer! - Fronthill Media AB

Posttidning B

Växande trend:

VOLONTÄRER

Läs mer på s 4 »

Upptäck fördomar :

FÖRÄNDRA BETEENDE

Läs mer på s 16 »

HR-branschens

främsta framtidsstrateger.

Läs mer på s 6 »

Hälften av alla företag väljer

att stå utanför kollektivavtalen

Läs mer på s 19 »

Kompetensutvecklingsarbete lönsamt för

GRAND HOTELL

Läs mer på s 22 »

Sveriges tidning för

Personalchefer!

www.personalchefen.nu

Post

Nr 1 2

Hur attraktivt är ditt företag?

En av Nordens ledande HR lösningar-

Har du lönsam HR?

www.hogia.se/pasystem

Läs mer på s 13»

PC 2009_Nr1.indd 1 09-03-25 15.06.


Posttidning B

Motivation i lågkonjunkturen

Läs mer på s 8 »

CSR som HR-arbete

Läs mer på s 11 »

Stärk HR-avdelningens

strategiska roll

Läs mer på s 6 »

Trender från ASTD 2008

Läs mer på s 24 »

Pensionsförmån för

10-taggare

Läs mer på s 23 »


HR-Tidningen

Personalchefen

Sveriges tidning för personalchefer och personal-

ansvariga i både privat och offentlig sektor.

Vi skriver om och bevakar personalfrågor som

utbildning, rekrytering, ledarskap, PA-system,

arbetsrätt, litteratur och konferens.

För att hålla en aktuell och hög redaktionell nivå i

tidningen har vi knutit upp branschens mest välkän-

da och erfarna skribenter. För dig som marknadsför


en produkt eller tjänst mot personalchefer är vi den

mest kostnadseffektiva kanalen för dig att nå dem.

Välkommen till HR-Tidningen

Personalchefen!

Posttidning B

Nr 4 2008

Läs mer på s 5»





Posttidning B

Växande trend:

VOLONTÄRER

Läs mer på s 4 »

Upptäck fördomar :

FÖRÄNDRA BETEENDE

Läs mer på s 16 »

HR-branschens

främsta framtidsstrateger.

Läs mer på s 6 »

Hälften av alla företag väljer

att stå utanför kollektivavtalen

Läs mer på s 19 »

Kompetensutvecklingsarbete lönsamt för

GRAND HOTELL

Läs mer på s 22 »

Posttidning B

Nr 1 2009

Hur attraktivt är ditt företag?

En av Nordens ledande HR lösningar-

Har du lönsam HR?

www.hogia.se/pasystem

Läs mer på s 13»

PC 2009_Nr1.indd 1 09-03-25 15.06.25

Posttidning B

Konsten att

MOTIVERA

Läs mer på s 4 »

Konfrontera sina

EGNA RÄDSLOR

Läs mer på s 6 »

UTBILDNINGSVAL

Läs mer på s 21 »

Ökade krav på

effektivitet

Läs mer på s 8 »

Kraven ökar

Läs mer på s 22 »

aktiv eller reaktiv?

Läs mer på s 26»

En av Nordens ledande HR lösningar-

Har du lönsam HR?

www.hogia.se/pasystem

Posttidning B

Nr 2 2009

PC 2009_Nr2.indd 1 09-06-03 17.27.52

Posttidning B

Trender inom

FÖRETAGSUTBILDNING

Läs mer på s 8 »

HANTERA och MOTIVERA olika

projektgruppspersonligheter.

Läs mer på s 4 »

Öka lönsamheten med ett

”VET EJ” ?

Läs mer på s 10 »

Beteende hos

chefer.

Läs mer på s 6 »

Konkurrenskraftiga FRISKARE

Stockholmsregionen MEDARBETARE

Läs mer på s 8 »

Läs mer på s 30 »

Posttidning B

Nr 3/4 2009

STÄRK DIN KONKURRENSKRAFT

Malin Schmidt har svaren

World Trade Center, Stockholm 10-11 november — Scandic Crown Hotel, Göteborg 26 november

Urban Bäckström Gunilla Masreliez-Steen Göran Adlén

Elisabeth Gummesson

David Eberhard

Ahlgren & Henningsson

Mia Törnblom

Benny Haag

KompetensMässan arrangeras av KompetensGruppen, 08-20 21 10

www.kompetensmassan.se

Läs mer på s 16 »

Therese Albrechtson

Thomas Lundqvist

Fredrik Praesto Susanne Pettersson Georg Frick

Lena Ahlström och

Rikard Wolff

Olof Röhlander Kay Pollak

Emma Pihl

Stefan Sebö

Kompetensutveckling även i Göteborg - Kvalitetsmässan sid 10 - 11

Läs mer

på s 17 »


Priser för år 2010:

• 1/1-sida, 185 x 250 mm, sv/färg 26.500 kr (utfallande helsida

210 x 297 mm + 5mm utfall)

• 1/2-sida 185 x 125 mm, 90 x 250 mm, sv/färg 15.000 kr

• 1/4-sida 185 x 60 mm, 90 x 125 mm, 61 x 255 mm, sv/färg 8.500 kr

• 1/8-sida 90 x 60 mm, sv/färg 4.400 kr

• 1/16-sida, 90 x 30 mm, sv/färg 2.500 kr

• Modulannons under rubrik 60 x 30 mm, 1.900 kr

För annonsering på tidningens hemsida eller i nyhetsbrev,

begär offert. Alla priser är exkl moms, inkl reklamskatt.

Annonsbokning

Caroline Holmström, 08-545 517 37. caroline@fronthillmedia.se

Lennart Sundberg 0709-26 64 17. lennart@fronthillmedia.se

Patrik Asp, 08-545 517 30, 0709 - 51 98 90, patrik@fronthillmedia.se

För mer information

Vill du veta mer om temanummer eller söka mer information

om personchefen: www.personalchefen.nu


Format: Magasinsformat, fyrfärg, satsyta 185 x 265 mm

Omfång: ca 40 sidor

Utgivning: År 2010 utkommer:

nr 1 den 4 mars

nr 2 den 19 maj

nr 3 den 30 september

nr 4 den 10 november

Materialdag: nr 1 den 25 februari

nr 2 den 3 maj

nr 3 den 16 september

nr 4 den 27 oktober.

Materialadress: Kompetensgruppen AB, World Trade Center D8,

111 64 Stockholm. Budadress: Klarabergsviadukten 70.

Annonsmaterial: Digitalt material, tryckoptimerad PDF. Utfallande helsidor

ska leverars med 5 mm utfall & skärmärken, Alla bilder

och typsnitt inkluderade. Bilder ska vara i CMYK och

i 300 dpi.

Annonsproduktion: Om ni ej har egen färdig annons hjälper vi er

producera annons, (Timpris)

E-mail: info@kompetensgruppen.se

Chefredaktör: Anders Åkerman

Tidningen är RS-kontrollerad

World Trade Center D8, 111 64 Stockholm.

www.personalchefen.nu

Similar magazines