Årsberättelse 2008 - Kraftnät Åland

kraftnat.ax

Årsberättelse 2008 - Kraftnät Åland

Lokal produktion

fossilbränslebaserad

1 %

Lokal produktion

fossilbränslebaserad

1 %

Fördelning av elanskaffningen 267 GWh år 2008

Fortum Sähkönsiirto Oy (från

riket)

5 %

Fortum Sähkönsiirto Oy (från

riket)

5 %

Lokal produktion förbybart

25 %

Lokal produktion förbybart

25 %

Fördelning av elförbrukningen 267 GWh år 2008

KN egen förbrukning,

nätförluster o mätfel.....

3 % Export

0 %

Ålands Energi Ab

1 %

2

Fördelning av anskaffningen 267 GWh

Vattenfall

Eldistribution AB

(från Sverige)

69 %

Vattenfall

Eldistribution AB

(från Sverige)

69 %

Fördelning av elförbrukningen 267 GWh år 2008

Ålands

Elandelslag

57 %

Mariehamns

stads elverk

39 %

Similar magazines