Seminarier/workshops att välja mellan under dagen - Sveriges ...

gammal.skr.org

Seminarier/workshops att välja mellan under dagen - Sveriges ...

10 mars

Klimaträttvisa i praktiken

Workshops under eftermiddagen

Alla seminarier ges två gånger så du kan delta i två av dem.

Du väljer när du registrerar dig i entrén.

1 Klimaträttvisa i gudstjänst och andakt

Som kristna i den världsvida kyrkan står vi aldrig ensamma -­‐ varken i glädje,

sorg eller oro. I högtidliga mässor eller i enkla andakter tackar vi för allt det

goda och vi får bära fram vår sorg och oro över vad som händer med

skapelsen. Välkommen till en workshop där vi delar erfarenheter, tips och

nya idéer kring hur vi låter solidaritet och klimaträttvisa bli en del

församlingens gudstjänster och andakter. Sånger, böner, texter, övningar

och annat användbart. Ta med det du själv vill dela med dig av. Ta emot vad

andra har att ge.

Henrik Grape, handläggare för hållbar utveckling, Svenska kyrkan

2 Matlag för klimaträttvisa

Välkommen till en kreativ workshop uppbyggd kring

studiecirkelsmaterialet ”Matlag för klimaträttvisa”. Genom att förändra

vanor och bli mer medvetna i våra dagliga beslut kan vi leva på ett sätt som

gör det möjligt för kommande generationer, både här och i andra delar av

världen, att få ett gott liv.

Studiecirkelsmaterialet är uppbyggt för att låta era tankar, idéer och

erfarenheter stimulera varandras strävan efter en hållbar livsstil. Till

materialet hör en koldioxidkalkylator och en klimatsmart receptsamling.

Karolina Göranzon, Ageravolontär i Svenska kyrkan och medlem i Svenska

Kyrkans Ungas globala arbetsgrupp.

Ulrica Hansson, handläggare för engagemang och opinionsbildning på

Svenska kyrkans internationella arbete


3 Påverka politiskt

De val vi gör i vår vardag påverkan klimatutsläppen, men lika viktigt är det

att framföra våra åsikter till politiker och beslutsfattare. Bara om det finns

ett opinionstryck kommer politiker och makthavare att ta sitt ansvar och

föra en politik som främjar klimaträttvisa och en omställning till en hållbar

förändring.

Välkommen till en workshop där vi samtalar om kyrkornas aktiviteter inför

årets två viktiga miljö-­‐ och klimatmöten. Här får du information och verktyg

för att själv, eller i din församling, vara en viktig röst för förändring.

Ankin Ljungman, policyrådgivare klimatfrågor Diakonia

Alexander Sjöberg, mobiliseringshandläggare, Svenska kyrkans

internationella arbete

4 Omställning i praktiken

Arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle står vid en avgörande

punkt. Många nya optimistiska initiativ har påbörjats i Sverige och världen

de senaste åren. Inte minst har Omställningsrörelsen fört in ny energi och

framtidstro på både gräsrots-­‐ och myndighetsnivå. De mjuka frågorna har,

liksom vid Agenda 21-­‐arbetets startskede, åter hamnat i fokus och

engagerat människor på många olika nivåer i samhället. Omställnings-­‐

rörelsens inkluderande och processinriktade metodik skapar unika

samarbetsmöjligheter över såväl generations-­‐ som könsgränserna.

Under workshopen delar vi med oss av erfarenheter från lokalt

omställningsarbete och erbjuder skarpa verktyg för den som vill påbörja

processer i sitt lokalsamhälle.

Anders Persson, Studiefrämjandet och medlem av kärngruppen Omställning

Sverige

More magazines by this user
Similar magazines