Entreprenörskap och skolan

entreprenorskapsforum.se

Entreprenörskap och skolan

Författarpresentationer

Karin Berglund, Filosofie doktor och forskare vid Mälardalens Högskola

Karin Berglund arbetar som forskare vid Ekonomihögskolan, Mälardalens

Högskola, och disputerade i februari 2007 på avhandlingen ”Jakten på Entreprenörer

– om öppningar och låsningar i Entreprenörskapsdiskursen”. I sin forskning

har Karin intresserat sig för vilken betydelse entreprenörskap skulle kunna få i

samhället om det tolkades lite bredare så att andra värden, än enbart ekonomiska

omfattades, att andra personer än den stereotypa västerländska manliga hjälten

lyfts fram, och att andra processer än enbart de som leder till nystart av företag

uppmärksammas. Det övergripande forskningsintresset handlar således om att

synliggöra entreprenörskapets undertryckta former, grupper, och värderingar.

E-post: karin.berglund@mdh.se

Carina Holmgren, Forskningsassistent vid FSF

Carina har varit engagerad i flera studier kring ungt entreprenörskap. Hon ansvarade

bland annat för den skolundersökning som genomfördes 2004 inom

ramen för projektet ”Creating Opportunities for Young Entrepreneurship -

Nordic examples and experiences” och som även följts upp med ytterligare en

undersökning 2006. Carina ansvarade även för utvärderingen av konceptet Open

for Business, ett koncept som importerades från Kanada vid millennieskiftet.

Därutöver är Carina engagerad i flera pågående projekt som berör entreprenörskap

i skolan, däribland projektet ”Den företagsamma skolan” i Västra

Götaland.

E-post: carina.holmgren@fsf.se

i

More magazines by this user
Similar magazines