Profylax- och vårdprogram - Landstinget Gävleborg

lg.se

Profylax- och vårdprogram - Landstinget Gävleborg

VÅR MÅLSÄTTNING

Ett viktigt mål för tandvården är att de boende

inom vårt län får en positiv attityd till förebyggande

tandvård och kunskap om möjligheten att själva

påverka sin tandhälsa.

Förebyggande tandvård

• Grundlägga goda vanor.

• Effektiv tandrengöring.

• Förståelse för vikten av att använda fluor.

• Förståelse för sockrets roll i kariesprocessen.

• Förståelse för hur dålig kost inte bara ger karies utan

också får andra följder för hälsan.

Ge kunskap

• Hur förändringar i munnen kan spegla sjukdom.

• Salivhämning vid medicinering och sjukdomar.

• Påverkan av rökning, snusning och narkotika.

Ständig utveckling

• Vi utvecklar vårt pedagogiska kunnande. Att arbeta

med hälsobudskap innebär att vi ofta måste hjälpa

patienten att få förutsättningar för att ändra sitt beteende.

• Vi utvecklar samarbetet med andra verksamheter inom

framför allt hälso- och sjukvården, men också med kommunerna

och andra verksamheter/organisationer.

• Vi följer tandhälsan med hjälp av epidemiologi.

Riktade insatser kan vid behov bli aktuella.

5

More magazines by this user
Similar magazines