Till projekt utfört av Moelven Eurowand AB - Goda Rum

goda.rum.se

Till projekt utfört av Moelven Eurowand AB - Goda Rum

Till projekt utfört av

Moelven Eurowand AB

Projekt:

Goda rum

drift

och

skötsel


Skötselinstruktioner

Rengöring

produkt

Serie navn100

Till väggskivorna skall ett neutralt eller alkaliskt rengöringsmedel användas och doseras enligt

tillverkarens rekommendationer. Tvätta ytorna med ljummet vatten. Hett vatten kan mjuka

upp färgytan och hämma möjligheterna för rengöring. Torka efter med rent vatten och trasa.

Förekommer fläckar som inte försvinner vid tvättning med syntetiskt tvättmedel, kan

exempelvis lacknafta provas på dessa fläckar. Tvättmedel innehållande klor, som har blekande

effekt på vissa typer av fläckar kan också provas. Eventuella fläckar av rost (järnutfällning från

vatten) avlägsnas med utspädd ättiksyra. Använd inte medel som kan lösa upp eller repa ytan

t ex tinner, aceton, sprit, skurpulver, stålull etc.

Målade profiler rengörs lika ovanstående. Sprit går även bra till profilerna för fläckborttagning.

Rengöringsmedel innehållande ammoniak ska inte användas, eftersom alla typer av målade

ytor kan missfärgas.

Underhåll

Eurowand väggar behöver inget underhåll förrän efter mycket lång tid. Skadade skivor kan lätt

bytas mot nya.

Infästning i väggarna

Spikning och skruvning i Moelven Eurowand väggarna bör undvikas, väggmaterialet förlorar

finish vilket ökar det framtida reparationsbehovet och försvårar återanvändningen av skivor

och profiler vid flyttning av väggarna. Moelven Eurowands väggsystem serie 100 är försedd

med en inredningsskena i varje modulskarv. Denna används för upphängning av Moelven

Eurowands vägghängda inredningsdetaljer. Speciella beslag för upphängning av annan

inredning finns i sortimentet.

Moelven Eurowand AB, Box 1322, 701 13 Örebro

Telefon: +46 19 21 86 00, Telefax: +46 19 27 22 75

post.eurowand@moelven.se, www.moelven.se


Skötselinstruktioner

Rengöring

Till väggskivorna skall ett neutralt eller alkaliskt rengöringsmedel användas och doseras enligt

tillverkarens rekommendationer. Tvätta ytorna med ljummet vatten. Hett vatten kan mjuka

upp färgytan och hämma möjligheterna för rengöring. Torka efter med rent vatten och trasa.

Förekommer fläckar som inte försvinner vid tvättning med syntetiskt tvättmedel, kan

exempelvis lacknafta provas på dessa fläckar. Tvättmedel innehållande klor, som har blekande

effekt på vissa typer av fläckar kan också provas. Eventuella fläckar av rost (järnutfällning från

vatten) avlägsnas med utspädd ättiksyra. Använd inte medel som kan lösa upp eller repa ytan

t ex tinner, aceton, sprit, skurpulver, stålull etc.

Målade profiler rengörs lika ovanstående. Sprit går även bra till profilerna för fläckborttagning.

Rengöringsmedel innehållande ammoniak ska inte användas, eftersom alla typer av målade

ytor kan missfärgas.

Underhåll

Eurowand väggar behöver inget underhåll förrän efter mycket lång tid. Skadade skivor kan lätt

bytas mot nya.

Infästning i väggarna

Spikning och skruvning i Moelven Eurowand väggarna bör undvikas, väggmaterialet förlorar

finish vilket ökar det framtida reparationsbehovet och försvårar återanvändningen av skivor

och profiler vid flyttning av väggarna.

Moelven Eurowand AB, Box 1322, 701 13 Örebro

Telefon: +46 19 21 86 00, Telefax: +46 19 27 22 75

post.eurowand@moelven.se, www.moelven.se

Serie 200


Skötselinstruktioner

Rengöring

Till väggskivorna skall ett neutralt eller alkaliskt rengöringsmedel användas och doseras enligt

tillverkarens rekommendationer. Tvätta ytorna med ljummet vatten. Hett vatten kan mjuka

upp färgytan och hämma möjligheterna för rengöring. Torka efter med rent vatten och trasa.

Förekommer fläckar som inte försvinner vid tvättning med syntetiskt tvättmedel, kan

exempelvis lacknafta provas på dessa fläckar. Tvättmedel innehållande klor, som har blekande

effekt på vissa typer av fläckar kan också provas. Eventuella fläckar av rost (järnutfällning från

vatten) avlägsnas med utspädd ättiksyra. Använd inte medel som kan lösa upp eller repa ytan

t ex tinner, aceton, sprit, skurpulver, stålull etc.

Målade profiler rengörs lika ovanstående. Sprit går även bra till profilerna för fläckborttagning.

Rengöringsmedel innehållande ammoniak ska inte användas, eftersom alla typer av målade

ytor kan missfärgas.

Underhåll

Eurowand väggar behöver inget underhåll förrän efter mycket lång tid. Skadade skivor kan lätt

bytas mot nya.

Infästning i väggarna

Spikning och skruvning i Moelven Eurowand väggarna bör undvikas, väggmaterialet förlorar

finish vilket ökar det framtida reparationsbehovet och försvårar återanvändningen av skivor

och profiler vid flyttning av väggarna.

Moelven Eurowand AB, Box 1322, 701 13 Örebro

Telefon: +46 19 21 86 00, Telefax: +46 19 27 22 75

post.eurowand@moelven.se, www.moelven.se

Serie 300


Skötselinstruktioner

Rengöring

Till väggskivorna skall ett neutralt eller alkaliskt rengöringsmedel användas och doseras enligt

tillverkarens rekommendationer. Tvätta ytorna med ljummet vatten. Hett vatten kan mjuka

upp färgytan och hämma möjligheterna för rengöring. Torka efter med rent vatten och trasa.

Förekommer fläckar som inte försvinner vid tvättning med syntetiskt tvättmedel, kan

exempelvis lacknafta provas på dessa fläckar. Tvättmedel innehållande klor, som har blekande

effekt på vissa typer av fläckar kan också provas. Använd inte medel som kan lösa upp eller

repa ytan t ex tinner, aceton, sprit, skurpulver, stålull etc.

Klarlackerade fanéytor rengörs lika ovanstående. Rengöringsmedel innehållande ammoniak

ska inte användas, eftersom alla typer av målade ytor kan missfärgas.

Underhåll

Eurowand väggar behöver inget underhåll förrän efter mycket lång tid. Skadade skivor kan lätt

bytas mot nya.

Infästning i väggarna

Spikning och skruvning i Moelven Eurowand väggarna bör undvikas, väggmaterialet förlorar

finish vilket ökar det framtida reparationsbehovet och försvårar återanvändningen av skivor

och profiler vid flyttning av väggarna.

Moelven Eurowand AB, Box 1322, 701 13 Örebro

Telefon: +46 19 21 86 00, Telefax: +46 19 27 22 75

post.eurowand@moelven.se, www.moelven.se

panelvägg


Skötselinstruktioner

Rengöring

Karmarna tvättas med vatten tillsatt med skonsamt allrengöringsmedel doserat enligt

tillverkarens anvisningar. Torka efter med rent vatten om så erfordras.

Fläckar tas bort med koncentrerat rengöringsmedel, lacknafta eller T-röd. Vissa märken

och fläckar kan tas bort med mjukt radergummi. Använd inte starka medel som kan lösa upp

eller repa ytorna t ex. tinner, aceton, skurpulver eller stålull. Ammoniak kan missfärga

målningen. Glaset tvättas på vanligt sätt med fönsterputsmedel utan ammoniak, varvid tillses

att omgivande kanter torkas torra så att inte vatten tränger in i falsarna.

Vid städning av golven skall beaktas att skurning/våttorkning utföres på ett sådant sätt att

vatten inte tränger in under glaspartiers underkant eller blir stående mot underkant

glaspartier eller golvlist.

Underhåll

Småskador på karmarna penselbättras med syntetisk lackfärg i rätt kulör och glans.

Moelven Eurowand väggar behöver inget underhåll förrän efter mycket lång tid. Skadade

partier och lister kan lätt bytas mot nya.

Infästning i väggarna

Spikning och skruvning i Moelven Eurowand väggarna bör undvikas, väggmaterialet förlorar

finish vilket ökar det framtida reparationsbehovet och försvårar återanvändningen av partier

och delar vid flyttning av väggarna.

Moelven Eurowand AB, Box 1322, 701 13 Örebro

Telefon: +46 19 21 86 00, Telefax: +46 19 27 22 75

post.eurowand@moelven.se, www.moelven.se

Serie 400


Skötselinstruktioner

Rengöring

Karmarna tvättas med vatten tillsatt med skonsamt allrengöringsmedel doserat enligt

tillverkarens anvisningar. Torka efter med rent vatten om så erfordras.

Fläckar tas bort med koncentrerat rengöringsmedel, lacknafta eller T-röd. Vissa märken

och fläckar kan tas bort med mjukt radergummi. Använd inte starka medel som kan lösa upp

eller repa ytorna t ex. tinner, aceton, skurpulver eller stålull. Ammoniak kan missfärga

målningen. Glaset tvättas på vanligt sätt med fönsterputsmedel utan ammoniak, varvid tillses

att omgivande kanter torkas torra så att inte vatten tränger in i falsarna.

Vid städning av golven skall beaktas att skurning/våttorkning utföres på ett sådant sätt att

vatten inte tränger in under glaspartiers underkant eller blir stående mot underkant

glaspartier eller golvlist.

Underhåll

Småskador på karmarna penselbättras med syntetisk lackfärg i rätt kulör och glans.

Moelven Eurowand väggar behöver inget underhåll förrän efter mycket lång tid. Skadade

partier och lister kan lätt bytas mot nya.

Infästning i väggarna

Spikning och skruvning i Moelven Eurowand väggarna bör undvikas, väggmaterialet förlorar

finish vilket ökar det framtida reparationsbehovet och försvårar återanvändningen av partier

och delar vid flyttning av väggarna.

Moelven Eurowand AB, Box 1322, 701 13 Örebro

Telefon: +46 19 21 86 00, Telefax: +46 19 27 22 75

post.eurowand@moelven.se, www.moelven.se

flush front


Skötselinstruktioner

Rengöring

Tvätta ytorna med vatten tillsatt med skonsamt allrengöringsmedel doserat enligt

tillverkarens anvisningar. Torka efter med rent vatten om så erfordras.

Svart damm vid gångjärn kan undvikas om de hålls väl smorda med fett (se nedan).

Dammet tas bort med koncentrerat rengöringsmedel eller lite lacknafta.

Använd inte starka medel som kan lösa upp eller repa ytan t ex. tinner, aceton,

skurpulver eller stålull.

Glaset tvättas med fönsterputsmedel utan ammoniak på sedvanligt sätt, varvid tillses att

omgivande kanter, särskilt de horisontella, genast torkas torra så att inte vatten tränger

in i falsarna.

Vid städning av golven skall tillses att skurning/våttorkning utföres på sådant sätt att

vatten inte tränger in under eller blir stående mot karmar och trösklar.

Underhåll

Gångjärnen bör kontrolleras minst en gång om året med avseende på funktion,

smörjbehov och eventuellt lösa skruvar. Gångjärnen ska smörjas med vattenfritt mineralsmörjfett

eller syntetiskt smörjfett t ex. ASSA gångjärnsfett. Olja ska inte användas annat än i

de fall då fett absolut inte låter sig appliceras. Vid behov ska låskolvarna smörjas med ASSA

låsfett och cylindrarna med ASSA låsspray. Små skador på karm och dörrblad penselbättras

med syntetisk lackfärg i rätt kulör och glans.

Slitna trösklar slipas trärena och omlackeras minst två gånger med slittålig golvlack.

Moelven Eurowand AB, Box 1322, 701 13 Örebro

Telefon: +46 19 21 86 00, Telefax: +46 19 27 22 75

post.eurowand@moelven.se, www.moelven.se

dörrar


Skötselinstruktioner

Rengöring

Profiler tvättas med vatten tillsatt med skonsamt allrengöringsmedel doserat enligt

tillverkarens anvisningar. Torka efter med rent vatten om så erfordras.

Fläckar tas bort med koncentrerat rengöringsmedel, lacknafta eller T-röd. Vissa märken

och fläckar kan tas bort med mjukt radergummi.

Använd inte starka medel som kan lösa upp eller repa ytorna t ex. tinner, aceton,

skurpulver eller stålull. Ammoniak kan missfärga ytskicktet.

Glaset tvättas på vanligt sätt med fönsterputsmedel utan ammoniak, varvid tillses att

omgivande kanter torkas torra så att inte vatten tränger in i falsarna.

Underhåll

Småskador på karmarna penselbättras med syntetisk lackfärg i rätt kulör och glans.

Moelven Eurowand väggar behöver inget underhåll förrän efter mycket lång tid. Skadade

partier och lister kan lätt bytas mot nya.

Moelven Eurowand AB, Box 1322, 701 13 Örebro

Telefon: +46 19 21 86 00, Telefax: +46 19 27 22 75

post.eurowand@moelven.se, www.moelven.se

Glass front


Skötselinstruktioner

Ombyggnad

Moelven Eurowandväggen är lätt att demontera och flytta när organisationsförändringar

skapar behov av en ny planlösning på kontoret. Allt material är återanvändbart.

I väggsystemet kan täta moduler, dörrmoduler och glasade moduler byta plats, varför det

finns stora möjligheter att skapa nya interiörer.

Väggar med lägre ljudisolering kan i de flesta fall kompletteras med ett eller två lag inre

gipsskivor och därmed komma upp i en högre ljudklass. Vid planer på ombyggnad kan

närmaste Moelven Eurowandkontor kontaktas för vidare information och rådgivning.

Moelven Eurowands montörer har lång erfarenhet och svarar för att arbetena blir snabbt och

korrekt utförda.

Moelven Eurowand AB, Box 1322, 701 13 Örebro

Telefon: +46 19 21 86 00, Telefax: +46 19 27 22 75

post.eurowand@moelven.se, www.moelven.se

ombyggnad


Här finns Moelven Eurowand

kontakt

More magazines by this user
Similar magazines