07.09.2013 Views

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mer ur

innehållet

CITYPROFILEN

Annalena Pettersson

SIDORNA 10-11

Mat med Birgitta Höglund ......................... sid 28-29

Fastighetsaffärer .......................................... sid 30-31

Nr 11 Årgång 7

26 november - 17 december 2011

SUND & SAVA

Vassaste satiren

SIDORNA 26-27

VAD

VAR DET

DE SA?

Peter Swedenmark

och Håkan Larsson om

EMU-omröstningen 2003,

dagens kris – och framtiden

för valutaunionen

Motor .............................................................. sid 36-37

Yoga med Karina Freij ........................................sid 39

Ska du ut och resa?

Tänk på att vaccinera dig i tid!

Besök vår mottagning för resevaccin

För mer information se:

www.lakarhuset.com

Tidsbokning på tel.063-51 61 00

BILGLAS

Vi byter eller lagar

063-100 200

Åre Östersund

MUSIKGUIDEN

Morgan Hall

SIDORNA 22-23

Film med Edvin Ek ..............................................sid 42

Kalendrar .................................................sid 43-44-45

Foto: Timo Balk/ sxc.hu


2

Vem är superlokalast

– eller vart tog fantasin vägen?

100 procent Östersund har kallat sig ”Din superlokala gratistidning”

i ungefär fem år.

vad är en gratistidning? Här i Östersund associerar

nog de fl esta till 100 procent Östersund.

Efter drygt sex års utveckling har den

hittat en plats vid sidan av dagstidningarna

som en månatlig gratistidning med kvalitet. När vi

startade fanns både ÖP och LT kvar som självständigt

ägda dagstidningar, som under en period delades ut

gratis en gång i veckan. Under åren har en mängd

gratistidningar passerat revy; Whats Up, Mitt Affärsliv,

Annonsextra, Nollsextre, Storsjön och senast

Stanidag. Den kom till när gratistidningen Storsjön

gick i konkurs och gavs ut av Östersunds-Posten för

att vi inte skulle bli ensamma.

Nej, gratistidning är inget för evigt givet, det beror

på vilka som gör den och vad man vill med den. Frågan

har ungefär samma mening som Vad är en bok?

BAKOM NYSATSNINGEN ExtraÖstersund står Östersundstidningar,

ett mediebolag som innefattar Östersunds-Posten,

Länstidningen, Tidningen Härjedalen,

Åreidag, Zport.se, ÖT-media, Affärer, Lokaltidningen

Strömsund och Lokaltidningen Krokom. Den omsätter

230 miljoner kr per år och har ca 150 anställda. I praktiken

har de monopol på dagstidningsmarknaden.

Bolaget ingår i MittMedia, en av Sveriges största

mediakoncerner med säte i Gävle. 2010 omsatte

koncernen drygt 1,5 miljarder kronor och hade 1 888

anställda.

100 procent Östersund ägs av Henrik Sekander och

mig, vi är sammanlagt 3 som jobbar heltid med tidningen

och vi omsätter ungefär 4 miljoner kr per år.

(Då gör vi dessutom en del andra uppdrag).

ATT VI ÄNDÅ lyckats få till en fungerande och välläst

gratistidning med tanke på de styrkeförhållanden

Din superlokala gratistidning

Chefredaktör och ansv. utgivare:

GUNNEL EDVARDSSON

Tel redaktionen: 063 – 13 42 42

Tel annonser: 063 – 13 49 49

Adress: Samuel Permans gata 28 A

831 42 Östersund

www.100procentostersund.se

Upplaga: 43 000 (32 500 till

hushåll, 8 000 i ställ och 2 500

till företag). Distribution: SDR

och posten. Utgivningsområde:

Samtliga hushåll och företag

i Östersund – och Ås. Tryck:

Tryck i Norrbotten AB.

Nästa tidning:

Delas ut den 17 december och

är aktuell till den 28 jan. 2012

Boka din annons:

Senast 9 december

som råder gjorde att vi i höstas blev nominerade och

uttagna till i fi nal i årets David mot Goliat-tävling,

anordnad av småföretagartidningen Driva Eget. Vi

vann inte, men tyckte det var roligt att vårt jobb uppmärksammades

även på riksplanet och vi kände oss

naturligtvis hedrade.

När nu ”Goliat” bestämt sig för att göra en nystart

med sin gratistidning i Östersund kan vi också känna

oss hedrade, eftersom den tidigare ”Stanidag” uppenbarligen

inte räckte till i konkurrensen, trots deras

otroligt mycket större resurser. Och att man väljer att

marknadsföra den med nästan identiska ord som vi

använder. Östersund, Superlokal gratistidning,

Osynliggörande är en härskarteknik. Den innebär

att man tar ifrån någon sin identitet genom att ignorera

dem. Ett klassiskt exempel är när någon annan

tar upp det som man just sagt som om det vore den

andres egna idé. (Eller inte låtsas om att uttrycken

redan använts av någon annan i fl era år).

Det är bra med mångfald och roligt om det fi nns en

brokig skara tidningar med olika innehåll och inriktningar.

Men det är trist om det blir likriktning och

andefattighet i den heliga konkurrensens namn.

TROTS ATT JAG jobbar med tidning själv och tillhör

kategorin äldre har jag ingen dagstidning hemma, den

mesta informationen går att hämta på nätet och det

är bara ibland jag köper en tidning för att det är något

alldeles speciellt jag vill läsa.

Och därmed är jag en del av problemet för många

dagstidningar. Antalet prenumeranter sjunker från

år till år, det är en rikstrend. Och de som faktiskt

prenumererar blir allt äldre. På ÖP lär genomsnittsprenumeranten

vara drygt 60 år. Det är i det ljuset

man ska se Östersundstidningars satsning på olika

TRYCKSAK. Nr 34 10 33

Tidningen är

samhällsinformation

och får

därför delas ut

även till dem som

angett att de inte

vill ha reklam. Vill

du absolut inte

ha tidningen, sätt

upp en lapp på

din brevlåda. Tidningen

är politiskt

obunden.

Extra Östersund heter Östersundstidningars (ÖP och LT m.fl) ”superlokala”

nya gratistidning.

CHEFREDAKTÖR SÄLJARE/VD SÄLJARE

Gunnel

Edvardsson

063 – 13 42 42

070 – 24 24 615

gunnel@100procentostersund.se

gratistidningar. De har en stor produktionsapparat

och monopol på marknaden, men allt färre vill ha

deras produkter hemskickade, då återstår att dela

ut tidningar gratis. Det är en intressant utveckling,

som jag inte skulle ha kunnat fantisera ihop för sex år

sedan när vi startade vår tidning.

APROPÅ STYRKEFÖRHÅLLANDEN. I dag är det få som

ställer sig upp och argumenterar för att Sverige ska

gå med i den allt mer svajande valutaunionen, EMU.

Men när folkomröstningen skedde för drygt åtta år

sedan stod nästan hela det svenska etablissemanget

på ja-sidan. Nej-sägarna sågs som bakåtsträvare som

ville föra tillbaka utvecklingen till stenåldersnivå –

om man ska uttrycka sig drastiskt.

Nu är det många som omvärderar sitt tidigare ställningstagande

och erkänner att nej-sägarna nog hade

en poäng.

De mest kända EU- och EMU-motståndarna här

var Peter Swedenmark och Håkan Larsson. Vi förde

dem samman och kan bjuda på ett mycket intressant

samtal om ett gigantiskt projekt som kan vara på väg

att haverera.

ATT JAG SEDAN KAN SE vissa likheter mellan valutaunionen

och de stora mediakoncernerna i Sverige är en

helt annan historia.

Henrik

Sekander

063 – 13 49 49

070 - 562 56 78

henrik@100procentostersund.se

Gunnel Edvardsson

chefredaktör

Roger

Söderberg

070 - 562 51 15

063 – 13 49 49

roger@100procentostersund.se

Denna tidning delas ut till alla hushåll i kommunen 26-27 november

Har du inte fått tidningen i din brevlåda?

Mejla din adress till utdelning@100procentostersund.se så kan vi följa upp.


ANNONS Detta är en annons för Folkpartiet Liberalerna i Östersund

ANNONS

Idé-Café med Folkpartiet

Lördag 10 december kl 13 -15 på Törners, övre våningen.

Vi fortsätter vårt månadsvisa Idé-Café. Kom och träffa oss folkpartister,

diskutera och hjälp till att forma vår framtida politik för Östersund.

Förutom oss själva bjuder vi också på kaffe och kaka.

Arenan – igen!

Eftersom fullmäktige beslutade att återremittera arenafrågan vid sitt senaste sammanträde

fi nns det chans till eftertanke och omtag i frågan. När vi nu med stor sannolikhet

står inför ännu ett skidskytte-VM krävs betydande investeringar i skidstadion. Inga

pengar fi nns avsatta för detta. Vi vet även att sporthallen måste byggas om och byggas

ut för gymnasiebyns och basketens behov.

Några pengar fi nns inte heller avsatta för renovering av vattenskadorna i Storsjöbadet

och biblioteket. Många östersundare vill dessutom ha ett kulturhus.

Vi tycker det är bekymmersamt när man tänker låta den nya arenan få ta mycket stor

plats i kommunens ekonomi samtidigt som vägbelysning släcks, väghållningen i

staden dras ned etc – ja,, att man till och med vill ta bort för Östersunds varumärke

starka kort som Thomée, Lövstabadet, Utsikten m.m.

Gör om – gör bättre!

Vi anser att återremisstiden ska användas till att svara sva vara va vara ra på ppå

å frågor fr fråg fr fråg ågor or som ssom

om om oom

m vi kan kkan

an lägga läg lläg

ägga ga arenan are aare

rena nan n i bättre bä bätt bä bätt ttre re

anslutning till skidstadion och på så vis få samordningsvinster, rddn

dnin ings gsvi vins nste ter, r, oom

om m gy gymn gymnastikhallen mnas asti tikh khal alle len n ka kan

n by bygg byggas ggas as mmer

mer er

centralt så att det blir en resurs för de fl esta skolorna orrn

rna a i stan st stan an och ooch

ch om oom

m investeringen in inve vest ster erin inge gen n för fö för r bandyn ba band ndyn yn med mmed

ed

fl era kan göras effektivare genom att rusta upp omklädningslokaler mmkl

kläd ädni ning ngsl slok okal aler er och ooch

ch göra ggör

öra a

Odenvallen konstfrusen.

D

Folkpartiet Östersund • 063 - 51 59 20 0 • ostersund@f ostersund@folkpartiet.se t d@f @fol @f @ ol olkp lk kp kpar ar arti ti tiet ti i et ett .se s • www.folkpartiet.se

flk tit et.se

ET ÄR NÅGOT VÄLDIGT SPECIELLT med att

vakna upp på morgonen och känna sig

fräsch och full av energi efter en god natts sömn.

En bra säng är en investering för livet!

Vi i Folkpartiet

är bekymrade

över hur

kommunens

ekonomi

sköts.

Tillsammans kan vi förändra Östersund!

Mån - Fre: 10.00-19.00 Lör: 10.00-16.00 Sön: 11.00-16-00

Körfältet Centrum Östersund www.sangexpo.se Tfn: 063-12 99 10

SOV SKÖNT NATT EFTER NATT ERBJUDANDEN FRÅN SÄNGEXPO NOV/DEC 2011

Premium

Kontinental bredd 210 x 200

med gavel och bäddmadrass.

29 500:-

Diplomerad

Coachutbildning

www.coachstjarnan.se 070-261 40 54 Besök våra infoträffar!

24 / 1230:- mån.

Inga avgifter.

Sängen går att få

i olika storlekar

och tyger.

BÄDDMADRASS

Bomull

Ull

Latex

Vadd

Ull

Filtmatta

Kokos

Multipocket 7 Zoner

Filt

Latex

Ull

Vadd

3

Ackrediterad av ICF med möjlighet

till internationell certifiering

Kursstart Östersund 6 feb 2012

Prova på-dagar

Mötesplats Kupan

- Bangårdsgatan 55 - Östersund

Måndag 28 november

Stå i kassan med oss

Jobba i kaféet med Monica

Tisdag 29 november

Stå i kassan med oss

Jobba i kaféet med Monica

Medverka på prylavdelningen kl 10-12

Onsdag 30 november

Re-designa och skapa av skänkta tyger kl 13-16

Torsdag 1 december

Medverka på textilavdelningen kl 10-15

Fredag 2 december

Medverka i klädsorteringen kl 10-12

Lördag 3 december kl 11, 12 och 13

Information om Mötesplats Kupans

verksamheter och frivilliguppdrag

Vi bjuder på fi ka!

Vill du stå i kassan och / eller jobba i kaféet?

Föranmälan 0730 - 41 21 48

Övriga aktiviteter anmäl intresse i butikskassan

Välkommen!


4

NAMN: Peter Swedenmark

ÅLDER: 65 år

GJORDE 2003: Politisk chefredaktör på Länstidningen (S)

GÖR I DAG: Frilansskribent

1994 sade Sverige ja till medlemskap i Europeiska Unionen

vid en folkomröstning. Men både socialdemokratiska

Länstidningen och centerpartistiska Östersundsposten

agiterade emot.

Peter Swedenmark och Håkan Larsson var då politiska

chefredaktörer på respektive tidning. Många inom ja-sidan

retade sig på att deras åsikter sammanföll.

Vad var det som fick er att säga nej till

EMU inför folkomröstningen 2003?

PETER: Jag var motståndare till ett

svenskt medlemskap i både EG och

EU, därför var det logiskt att även vara

motståndare till valutaunionen EMU.

Det är den fördjupade unionstanken

jag är emot, den form som innebär att

man fl yttar beslutanderätt från nationalstaterna

till unionen. Tiden som har

gått efter omröstningen har förstärkt

rädslan, det har blivit mer och mer

centralstyrning. Opinioner i enskilda

länder ses som irriterande sommarfl ugor

som ska viftas bort, vilket inte är

bra för demokratin.

HÅKAN: Jag håller med Peter, men

jag hade också en vision om ett nära

nordiskt samarbete, ett Norden som

samverkar med EU utan att ingå i

Unionen. EMU var ett ännu tydligare

steg att överföra makt. Om enskilda

länder inte har kontroll över valutan

tar Centralbanken i Frankfurt över.

Och det har faktiskt blivit värre än vi

befarade. Vi sa att en gemensam valuta

och samma räntenivå inte skulle fungera

i länder med olika förutsättningar.

Vad som är fantastiskt var att det

blev nej, trots att ja-sidan pumpade in

enorma resurser i kampanjen. Väljarna

tänkte själva.

Du Håkan hade ditt parti med dig,

men socialdemokraterna var splittrade

i frågan. Nej-sidan var inte populär?

PETER: Socialdemokraterna drev en linje

för anslutning till EMU. Men antalet

ja-sägare minskade räknat uppifrån och

ned. Här i länet var både riksdagsmän

och partidistriktets ordförande för, men

jag kände hela tiden att det fanns ett

väldigt stöd för nej-sidan. Ledningen

gick inte i takt med opinionen, men

agitationen var hård.

Mot alla odds vann nejsidan. Vad betydde

det för er?

PETER: Att vara del av en triumf. Jasidan

hade så oerhört mycket pengar

NAMN: Håkan Larsson ÅLDER: 61 år

GJORDE 2003: Riksdagsman (C)

GÖR I DAG: Har uppdrag från Miljödepartementet som nationell

vattensamordnare.

2003 sade svenskarna nej till anslutning till valutaunionen

EMU i en folkomröstning, efter en mycket hård valkampanj.

Även då stod Håkan och Peter på samma nej-sida.

2011 är unionen i kris och de flesta är glada att Sverige

står utanför. Vi förde samman Håkan och Peter till ett samtal

om då, nu och framtiden. Någon skadeglädje känner de

båda inte i dag, däremot delar de en oro för demokratin.

”Man pratade om sammanhållning

– det blev tvärt om”

och de tongivande medierna med sig.

Egentligen skulle det inte gå att vinna.

Men det fanns ett stort folkligt motstånd

och jag stod på den sidan, det är jag stolt

över.

HÅKAN: Det kändes positivt att vara på

den segrande sidan – med mitt partis

goda minne. Däremot ville Centerpartiet

inte diskutera frågan så mycket efteråt.

Det sas från en del håll att om det

uppstod nya förutsättningar så kunde

beslutet omprövas. Nya partiordföranden

Annie Lööf sa exempelvis vid något

tillfälle att hon ångrade att hon röstat

nej. Men nu är hon tydlig i att det var

bra att säga nej till euron. Verkligheten

har visat att vi hade rätt.


I dag, åtta ta

år efter folkomröstningen,ningen,

krisar valutasamalutasamarbetet. Känner ni

skadeglädje ädj – eller? ll ?

PETER: Nej. Däremot kan

jag känna en glädje över att risken att

Sverige kommer med har minskat.

Nu är det väl bara folkpartisterna Jan

Björklund och Carl B Hamilton som argumenterar

för. Men det är ingen som

tror att det blir någon ny omröstning

inom en överskådlig framtid.

HÅKAN: Nej, jag känner inte heller någon

skadeglädje. Vi kommer att påverkas

även i Sverige om euron pajar, men en

egen valuta innebär större fl exibilitet

att klara krisen. Man kan se att det vi

varnade för har blivit verklighet – och

värre. Länder i Europa fi ck valutor och

och räntor som inte stämde med deras

ekonomi. Med låg ränta kunde de låna

på sig summor de sedan inte kunde

betala tillbaka. Om inte valutasamarbetet

hade funnits hade de här länderna

varnats tidigare genom att deras räntor

stigit. Det visar att det inte går att ha

gemensam valuta i så olika ekonomier.

PETER: Många framställde EMU som ett

vänsterprojekt under debatten, valutaunionen

skulle bidra till mer rättvis

fördelning och mer harmonisering. I

verkligheten har det blivit tvärt om.

Men har tillsatt expertministärer och

det är förfärande. Spänningarna har

ökat och allt eftersom krisen sprids

kommer de att öka.

HÅKAN: Ja, man talade om att den gemensamma

valutan skulle ge ökad sammanhållning,

men nu har det i stället blivit

hårda motsättningar inom eurozonen.

Det är ju fantastiskt att man avsätter

valda representanter utan val. Makten

fi nns främst hos Merkel och Sarkozy.

PETER: Om det fortsätter kan det bli så

att människor inte får utse sina egna

regeringar, utan de som kan genomföra

nedskärningar blir tillsatta.

HÅKAN: De starka politiska bindningarna

gör det svårt att släppa projektet helt.

Tyska ekonomer talar om att man bör

dela upp valutaområdet i en nord- och en

sydeuro för att minska spänningarna.

Men är krisen ett resultat av valutasamarbetet.

Skulle den inte ha uppstått

ändå efter finanskrisen?

HÅKAN: Om man inte sköter ekonomin

kan det naturligtvis gå illa för ett land

utanför valutaunionen. Men en egen valuta

gör det lättare att lösa krisen. Med

en fl ytande valuta och en ränta som är

anpassad till den egna ekonomin kan ett

land snabbare återvinna konkurrenskraften.

PETER: Ser man tillbaka 100 år så har

kriser kommit och gått, men en valutaunion

försvårar för enskilda länder att

lösa dem. Nu säger till och med Anders

Borg att det är bra att vi står utanför.

EMU är inte lösningen, utan problemet.

HÅKAN: Det handlar inte om att vi ska

isolera oss, vi ska samarbeta i Europa,

handla med varandra, kunna fl ytta mellan

länder, men vi behöver för den skull

inte ha en

gemensam

valuta.

PETER: P Bakom

hela

EU-projektet

fanns een

tanke om

ffred. d MMen

man behöver

inte en gemensam valuta för

att hålla sams. Det räcker med att titta

på Kanada och USA.

HÅKAN: Valutaunionen var ett sätt att påskynda

statsbygget, men man såg inte de

ekonomiska konsekvenserna. Och när

man väl har infört euron är det svårt att

dra sig ur, det fi nns inga regler för det.

Ni nämnde ju att många av de gamla

EMU-förespråkarna i dag säger att det

är bra att Sverige står utanför. Är det

någon som har tackat er?

HÅKAN: Nej. Inte vad jag har märkt.

PETER: Nej. Det är en ickefråga när man

möter dem som var på ja-sidan. Man

pratar inte om det.

HÅKAN: I dag är det bara ett fåtal som uttalar

sig positivt. Och på ett sätt tycker

jag att de är stronga som står upp för

sina åsikter.

Vad tror ni kommer att hända med

valutasamarbetet i framtiden?

PETER: Hade man för fem år sedan

kunnat ana och pratat om vad som nu

händer i Grekland och Italien så hade

man blivit anklagad för svartmålning.

Jag tror inte att unionen kommer att

bestå i dagens form, möjligen att man

behåller en kärna, bestående av bl.a

Frankrike och Tyskland. Att behålla valutaunionen,

eller utöka den, kan leda

till en urvattning av demokratin, där de

folkvalda ersätts av expertministärer.

Antingen kommer den att implodera,

alltså inte klara trycket, eller så blir det

folkliga uppror. Unionen stärker regionala

konfl ikter och spänningar mellan

länder. Jag tror det är bra för Europa

om unionen försvinner.

HÅKAN: Jag tycker att det är svårt att sia

om vad som kommer att hända. Antingen

är det som Peter säger att man inte

lyckas hålla ihop valutaunionen och det

som blir kvar är ett mindre område med

de starkare länderna. Eller så kan resultatet

bli att makten centraliseras till ett

fi nansdepartement, till en ekonomisk

regering för hela eurozonen, Euroland.

Tyskland och Frankrike har makten och

de kan försöka vidta kraftfulla åtgärder.

Det kan i sin tur leda till ökade spänningar

mellan länderna. Min vision är

fortfarande ett nära nordiskt samarbete.

Ett samarbetande Norden skulle kunna

bli en stark faktor i Europa och globalt.

Samhällsdebattören Gunnar Wetterberg

går så långt att han förespråkar att de

fem nordiska länderna ska bilda en förbundsstat.

Det tycker jag är intressant,

men det är svårt att sia om framtiden.

PETER: Men oavsett organisationsform

är det viktigt att öppna sig mot omvärlden.

Det handlar inte om att vi ska

isolera oss.

HÅKAN: Nej, det är viktigt att vi öppnar

oss mot omvärlden.

Gunnel Edvardsson

Så här röstade Östersund

i folkomröstningen 2003

Så här har opinionen

förändrats i Sverige

5

Det var en kraftig majoritet i Östersund som röstade mot anslutning till EMU. 72,2 procent

sade nej, 26,2 procent sade ja och 1,7 procent röstade blankt. Valdeltagandet var högt, 85,1

procent.

Störst andel nej-sägare i staden Östersund fanns i valkrets 12, området runt Odenskog. Där

rästade 79,2 procent nej. Störst andel ja-sägare fanns i valkrets 17, på söder. Där röstade

39 procent ja. Utanför staden fanns högst andel nej-sägare i Näs, 85,8 procent. Högst andel

ja-sägare fanns i valdistrikt 6 på Frösön, 32,2 procent.

Totalt var det 55,9 procent som röstade nej till EMU i folkomröstningen den 14 september

2003. Året efter visade opinionsundersökningar att nej-sidans andel minskat till 51 procent.

2005 minskade den ytterligare, till 47 procent.

Inte förrän i april 2010 kom nej-sidan upp till 55 procent igen. Därefter har opinionen för

nej-sidan varit ökande för att i maj 2011 vara upp i 64 procent. (Enligt en undersökning som

SCB gjort).

Om euron vore en bil hade den vid det här laget belagts med körförbud; vore

den en ny medicin hade den dragits tillbaka och tillverkaren hade kunnat

se fram mot långa rättsprocesser för att ha salufört fördärvliga varor. Vi var

många som inte lyssnade till de Kassandraröster som varnade oss för detta

storslagna monetära projekt. Det lovade att stärka demokratin, föra Europas

folk närmare varandra och underlätta livet så där i största allmänhet. Kassandra

hade rätt och alla vi godtrogna optimister tog grundligt miste.

(Carl Rudbeck i Sydsvenskan den 14 november 2011).

Utveckla din företagarkompetens

inom gröna näringar!

Företagarutbildning – 1 år

För dig som vill driva ett lantbruksföretag. Du läser

bl a företagsekonomi och växtodling. Under kursen

gör du en gårdsplan för den egna verksamheten.

Kursstart: jan 2012. Anm senast 15 dec 2011

Praktisk bokföring – 50 tim

Vi träffas 11 gånger under ett år. Som deltagare i

bokföringskursen måste Ni ha en egen bokföring.

Ni tar med Era egna verifikationer och har

sakkunnig hjälp till hands.

Kursstart: våren 2012

Grundkurs i fårskötsel – 10 dagar

Du som tänker köpa får eller Du som redan har

får och som vill ha gedigen kunskap i hur dessa

fantastiska djur fungerar och hanteras på bästa sätt.

Kursstart: jan 2012. Anm senast 15 dec 2011

Du sorterar i kärlen

och vi hämtar.

Allt.

Ditt lokala återvinningsföretag

063-57 60 60 kontakt@lundstams.se

www.jilu.se

Anmälan

Gunilla Wallander, tel 063-14 65 82,

gunilla.wallander@regionjamtland.se

Kursort Ås, utanför Östersund.


6

Röda Korset kollade

(helt ovetenskapligt)

om människor blir

diskriminerade

i Östersund

Jobbar frivilligt på Röda Korsets byrå mot diskriminering. Beatrice Eriksson, frivilligledare, Jonas Dunér, frivillig och vice ordförande för Röda Korsets ungdomsförbund,

och Julia Magnell, praktikant, var alla med och undersökte hur människor i Östersund blir behandlade.

Många anger att de blir illa behandlade i skolan

Av 112 tillfrågade svarade

nästan hälften, 54

personer, ja på frågan

om de någon gång känt

sig illa behandlad/

diskriminerad. Av dem

uppgav 22 att orsaken

fanns i skolan.

VID TVÅ TILLFÄLLEN i

slutet av oktober bad

de folk på stan svara på

frågor om de känt sig illa

behandlade eller diskriminerade.

Vid första tillfället

gick de fram till folk och

frågade om de hade tid

att svara och fi ck på så

sätt möjlighet att prata en

stund. Vid andra tillfället

stod de inomhus och då

kom folk själva fram till

dem. Totalt svarade 112

personer på enkäten.

Resultatet är inte alls

vetenskapligt säkert, men

kan kanske ge en uppfattning

om hur läget är.

– Många pratade om

tillfällen när de känt

sig illa behandlade eller

kränkta, men man

defi nierar det inte som

diskriminering, säger

Beatrice Eriksson.

AV DE SOM svarade på enkäten

uppgav ungefär 50

procent ja på frågan om

de känt sig illa behandlade/kränkta

någon gång.

Följdfrågan ”För vad?” är

ställd utifrån de grunder

för diskriminering som

fi nns i vår lagstiftning.

Kön och ålder var vanligast.

Av de 66 procent

som angav de orsakerna

var nästan alla kvinnor.

16 procent uppgav funktionshinder

som skäl till

kränkning och de övriga

fördelade sig på etnicitet,

religion, sexuell läggning

och könsidentitet.

NÄSTA FRÅGA handlade

om vem eller vilka som

utsatte dem för kränkningarna.

En majoritet,

40 procent, svarade

skolan. Ca 15 procent

uppgav myndigheter eller

arbetsgivare.

Hur reagerade ni på

resultaten av enkäten?

– Mest på att så många

svarade att de kände sig

kränkta i skolan. För oss

är det en signal om att vi

måste jobba mer där. Jag

tror det är viktigt att vi

får med både lärare och

elever så att de får gemensam

kunskap om de

här frågorna. säger Monica

Jonsson, konsulent

och ansvarig på byrån

mot diskriminering.

– Jag reagerade också

på att många angett kön

och ålder som orsak. Det

intressanta är att det

var främst unga kvinnor

under 20 år och kvinnor

över 55 år som angav att

de blivit illa behandlade,

säger Jonas.

RESULTATEN av gruppens

miniundersökning i centrala

Östersund stämmer

inte överens med hur det

ser ut i riket i stort. Där

är det funktionsnedsättning

och etnicitet som är

de viktigaste grunderna

för anmälningar om diskriminering.

Att bli illa behandlad

eller kränkt behöver

heller inte vara diskriminering

i lagens mening.

Men det är ändå inget

man ska acceptera och det

fi nns hjälp att få på byrån

mot diskriminering.

För den som blir utsatt

är det ofta inte självklart

vad det handlar om.

– Det kan vara en

känsla som kommer smygande

och ligger och mal,

säger Jonas.

– Men man kan ringa

hit och boka tid för ett

samtal. Det är kostnadsfritt

och vi kan hjälpa till

med att reda ut vad det

handlar om och slussa

vidare om det behövs,

säger Monica.

Gunnel Edvardsson


Köp nu – betala i maj 2012

ER LOKALA LEVERANTÖR AV HEMELEKTRONIK

Kampanjpris:

14.995:-

Samsung 46” LED

46D8005

Bästa TV på marknaden idag. Har allt , dessutom toksnygg. Just nu

inkl. 2st 3D-Brillor & en Samsung Surfplatta.

Samsung 42” Plasma 600HZ

PS43D455

32PFL3606

FIRAR 5 ÅR PÅ RÅDHUSGATAN

Kampanjpris:

3.995:-

Ord Ord pris: pris:

19.995

5.000

19.995:- :-

5.000:- :-

Du Du sparar sparar

Kampanjpris:

Ord Ord pris: pris:

5.995

2.000

5.995:- :-

2.000:- :-

Du Du sparar sparar

2.995:-

Ord Ord pris: pris:

3.995

1.000

Philips Phili 32” LCD FFull ll HD

Kampanjpris:

7.995:-

TX42E30

3.995:- :-

1.000:- :- Kampanjpris:

Du Du sparar sparar

Kanonljud & 100HZ

Fredrik n Pär

Samsung 55” LED

55D8005

Bästa TV på marknaden idag. Har allt , dessutom

toksnygg. Just nu inkl. 2st 3D-Brillor & en

Samsung Surfplatta.

Ord Ord pris: pris:

10.995

3.000

10.995:- :-

3.000:- :-

Du Du sparar sparar

Kampanjpris:

19.995:-

Ord Ord pris: pris:

24.995

5.000

24.995:- :-

5.000:- :-

Du Du sparar sparar

Panasonic 42” LED Bäst i Test

2.995:-

Ord Ord pris: pris:

3.995

1.000

3.995:- :-

1.000:- :-

Du Du sparar sparar

HALVA HALVA

PRISET RISET

HT-D5200 HQ7380

Med Blu-Ray & 3D.

SC-BT230

UE46D6207

Samsung 2,1 Hemmabio Philips ips Rakappara Rakapparat

Kampanjpris:

1.995:-

AUDIO VIDEO - ÖSTERSUND

Rådhusgatan 90 063-13 11 13


Ord Ord pris: pris:

3.995

2.000

3.995:- :-

2.000:- :-

Du Du sparar sparar

5,1 Hemmabio med Blu Ray

Kampanjpris:

9.995:-

Ord Ord pris: pris:

12.995

3.000

Samsung 46” LED 3D 200HZ

Kampanjpris:

795:-

RÄNTEFRITT i upp till 24 månader Butiken är full av fantastiska erbjudanden

!

BÄST I

TEST

Ord Ord pris: pris:

1.595

800

1.595:- :-

800:- :-

Du Du sparar sparar

SK6556

HALVA

PRISET

Kampanjpris:

12.995:- :-

3.000:- :-

Du Du sparar sparar

5.995:-

Ord Ord pris: pris:

7.995

Elektro Helios

spis med varmluft

7.995:- :-

Du Du sparar sparar

2.000

2.000:- :-

Med reservation för slutförsäljning


8

INGÅNGEN TILL lokalen

där de håller till är ganska

svår att fi nna. Efter

att ha letat runt i ett antal

minuter hör jag till slut

röster nerifrån en källarlokal

inne på gården

till Krondikesvägen

58. Jag kollar in för att

vara helt säker på att jag

kommit rätt, men då blir

jag lite fundersam. Det

som möter mig innanför

dörren är en låda med

garnnystan och fem, sex

vävstolar i ett hörn. Har

jag verkligen kommit till

Styx?

TROTS MIN INLEDANDE

skepsis är jag faktiskt i

deras lokal. Anledningen

till att de befi nner sig i ett

gammalt syrum är att det

i juni inträffade en olycka

i deras ordinarie lokal på

Brunnsgränd. En kaffekokare

hade stått på i

Nyfiken på:

Spel

Av elever på Wargentinsskolan.(Samhällsvetenskap,

media, text)

fl era dagar, och lämnat

lokalen ask- och rökfylld.

I ett av hörnen i den nya

temporära lokalen står

Max Skymningsmåne

och Anders Gudmundsson

och spelar en match

Warhammer 40 000.

– Warhammer är ett

taktiskt fi gurspel i science

fi ction-miljö, där två

stora arméer slåss om ett

landskap, berättar Max,

som i den här matchen

spelar människokrigarna

Imperial Guard. Spelet

handlar inte bara om att

besegra varandra, utan

de fi gurer du använder

byggs ihop och målas

själv med imponerande

resultat. Max upptäckte

Warhammer efter att ha

spelat ett annat spel kallat

Necromunda, tillsammans

med kompisgänget i

Borlänge. I dag spenderar

han ungefär fyra timmar i

veckan på sin hobby, men

om han får tid kan han

sitta en hel dag.

GROGRUNDEN FÖR STYX

började för ett par år

sedan då Östersundsföreningen

Anonyma Alver

anordnade spelkvällar i

lokalen Morenska villan.

Det fi ck dem att drömma

om att någon gång skaffa

en egen lokal. När Sverok

(Sveriges roll- och konfl

iktspelsförbund) gav ut

ett nytt bidrag så var de

först med att söka fören-

ingslokalsbidraget. De

insåg under bidragssökandet

att det skulle bli lättare

att ro det hela i hamn om

de samarbetade med fl era

andra föreningar. De kalllade

den nya föreningen

Styx, och blev faktiskt den

första att få ta del av föreningslokalsbidraget.

MAX SÄGER ATT han

upptäckte Styx när han

fl yttade hit 2006.

– Jag började umgås

med folk med samma

intresse, så när lokalen

öppnade började jag

hänga där, säger Max.

Under tiden jag är

i lokalen kommer det

och går folk i stort sett

konstant. Vissa går för

att köpa mat, andra ska

bara in och hälsa på lite

snabbt och vissa ska

hem. Däremot består den

goda stämningen, och

trots att jag inte känner

någon blir jag trevligt

bemött av alla.

MATCHEN MELLAN ANDERS

och Max har gått vidare

och är nu inne på den

sista rundan. Det hela

slutar faktiskt oavgjort

och efteråt tackar de var-

Foto: Felix Franzén

Nästa drag. Max Skymningsmåne och Anders Gudmundsson och spelar en match Warhammer 40 000 på spelklubben Styxs tillfälliga lokal på Krondikesvägen.

Fullt drag hos spelföreningen Styx

Warhammer, Magic the Gathering eller Blood Bowl är kanske ohörda begrepp

för dig. Men för personerna på Styx är det av största intresse.

Det är nämligen namnen på några av otroligt många bräd-, kort- och figurspel

som spelas hos spelföreningen i Östersund.

Modeller. Leo Jacobsson bygger ihop sina Warhammermodeller,

kallade Space marines.

andra för en god match.

Man märker att dessa

killar verkligen är intresserade

av sin hobby. Nästan

direkt efter matchslutet

fortsätter snacket med

prat om både strategier

och enheter.

Felix Franzén


Jag kan det här

med att förklara

saker pedagogiskt

– trodde jag

min dotter är

4 år och det

betyder i

korthet att

hon är fullproppad med

frågor. Vid en kort promenad

hinner vi avverka

varför det är sprickor i

asfalten, varför rymden

fi nns och

varför bebisar

inte har några

tänder.

Det där

sista om varför

bebisar

inte har några

tänder var en

fråga som dottern

tyckte var

extra viktig

under en period då hon

mött den lilla bebisen

Max och hans pappa

Fredrik och noterat att

han inte hade några tänder.

Just i det sammanhanget

tänkte jag också

använda Max tandlöshet

till min egen fördel och

förklarade att man inte

hade tänder om man åt

för mycket godis.

JAG FÖRSÖKER svara

på min dotters frågor,

så gott jag nu kan, men

frågorna övergår ganska

snabbt min kunskapsnivå.

Och hur förklarar

man egentligen döden

eller demokrati för en

fyraåring?

Dessutom hör lilltjejen

allt, så när vargjakt kom

upp som ämne hakade

hon snabbt på.

– Varför får man inte

skjuta vargar?

– För det har regeringen

bestämt svarar jag.

– Vem är regeringen

ZERO

NYHET

Plötsligt

hamnade

kunskapsglorian

lite

på sned

frågar dottern?

– Ööh, mumlar jag.

– Det är Fredrik som

bestämmer, slår jag

bergsäkert fast.

SEDAN FÖLJER EN rad

frågor där jag försöker

förklara både hur

val fungerar

och vem som

bestämmer vad

och varför. Till

sist noterar

jag att jag nog

trasslat in mig

lite i begreppen

och såväl

avslöjat hur alla

i familjen röstat

och dessutom

halvlovat att Fredrik

nog bestämmer allting i

hela världen. Men trots

att jag kan se att det

fi nns brister i mina svar

så är jag ändå rätt nöjd

efteråt. Jag anser nästan

att jag är en duktig mamma.

Det märks liksom

att jag har en doktorstitel.

Jag kan nämligen

det här med att förklara

saker pedagogiskt tänker

jag för mig själv. Och

i den villfarelsen kunde

jag ha fortsatt mina dagar

om jag inte lyssnat

på dottern mera.

NÅGRA DAGAR senare

frågar nämligen en

bekant min dotter varför

hon bara får äta godis

på lördagar och jag hör

henne svara att det har

Fredrik bestämt.

Lite stolt sträcker jag

på ryggen eftersom hon

minns statsministerns

namn.

Men sedan hör jag

Hörnsoffa med öppet avslut,

välj på höger eller vänster mått 252x197 cm.

OBS! 35 kg kallskum i sitsarna.

6.990:-

100 PROCENT

KRÖNIKA

Christina Åhrén

FORSKARE & AKTIVIST

Christina Åhrén är ordförande

för det sydsamiska

kulturcentret Gaaltije i

Östersund. Hon är forskare

och doktorerade 2008 vid

Institutionen för Kultur och

medievetenskaper vid Umeå

Universitet och beskriver sig

själv som samisk aktivist.

Sitter med i sametinget för

Samelandspartiet.

henne fortsätta prata.

”Den där Fredrik han

har farmor och farfar

valt”, berättar dottern.

”För farmor och farfar

de tycker om att ta från

de fattiga och ge till sig

själva. Men mamma och

pappa de vill rädda alla

människor och därför

valde de en pojke som

tycker om att krama

träd.”

Till sist slår dottern

fast att hon minsann vet

att Fredrik egentligen

tyckte det var viktigast

med godiset, och inte

var det konstigt för hans

egen pojke hade ätit så

mycket godis att han tappat

alla tänder.

PLÖTSLIGT hamnade

min kunskapsgloria lite

på sned och nästa gång

dottern frågar något

svarar jag snabbt, att det

kan hon fråga pappa.

I alla fall tills min

stolthet har återhämtat

sig och svärföräldrarna

slutat sura över min

uppenbart elaka beskrivning

av dem.

ÖPPET: mån 10–19, tis–fre 10–18, lör 10–15

Du behövs!

Din insats gör skillnad.

Röda Korset söker frivilligarbetare i Östersund.

Är du intresserad av fl yktingarbete?

Har du intresse för människor från andra kulturer?

Vi söker dig som har lite tid över, är en god ledare med vilja

och engagemang, men också med förmåga att säga nej.

Du kommer att arbeta med:

Stöd till asylsökande, familjeåterförening, efterforskning

och återvändande. Du erbjuds grundutbildning för

uppgiften samt fortbildning och handledning.

Vill du veta mer?

Välkommen med intresseanmälan

senast den 18 dec.

till Christina Lövqvist.

E-post:

christina.lovqvist@redcross.se

AloeVerabutiken

har öppnat på Gränsgatan 1, gården, i Östersund

Vi är specialister på AloeVera

och Föllingeprodukters hela

sortiment

Ring oss för mer info

070-333 48 67

070-624 99 36

25%

på allt i butiken

(Gäller till 31/12 vid

vid köp över 200 kr)

SUPERIOR

Pia Eriksson

HANDLA KVALITET DÄR DET ÄR SOM BILLIGAST

ELIZA

NYHET

Skinngrupp som är fällbar på alla platser.

3 sitssoffa och 2 fåtöljer, perfekt för tv-kvällen.

NU: 16.998:-

Ord.pris 19.994:-

Extra

söndagsöppet

27 nov kl 11-15

Möbelhuset för hela familjen

När ett liv blir till minnen

Berith Regina

Henrik

Kontinentalsäng med 5 zonad pocket. inkl latex

bäddmadrass och golvsockel 180x200 cm.

NYHET

8.998:- Ord.pris 14.998:-

BROSSLARVÄGEN 26 TORVALLA, ÖSTERSUND

TEL. 063-818 00 • www.bonusmobler.se

9

Nyfi ken på healing?

Tors 8/12 kl 18.30 berättar

jag om Deeksha och

Reconnictive healing,

kvällen avslutas med

Deeksha för alla som vill.

Anmälan till

gunvor@ateljeskaparkraft.se

eller 070 - 680 11 71

• Reconnective Healing

(även på distans)

• The Reconnection

• Oneness blessing

/ Deeksha

• Bildterapi med

visualisering och

samtal

Ateljé Skaparkraft

Gunvor Karlstrand

Rådhusg. 89 a, Ösd I Tel 070-680 11 71

E-post: gunvor@ateljeskaparkraft.se

www.ateljeskaparkraft.se

Vi hjälper dig att skapa en

personlig begravning.

Hembesök - Jour dygnet runt - Familjejuridik

BRUNKULLANS

Begravningsbyrå

Kyrkgatan 37, Östersund, tel. 063-13 13 75

Centrumvägen 18, Brunflo, tel. 063-209 19


10

100 % CITY

”Det är kul när kunder får något

fi nt att hänga på sina väggar”

Svenssons ramar

brukar alltid satsa

på något extra till

julskyltningen. Affären

på Storgatan

ägs av Annalena

Pettersson. Hon

utbildade sig till

kemiingenjör och

det var faktiskt

kärleken – och

släktskapet med

Primus Mortimer

Pettersson – som

gjorde att hon är

där hon är.

Man kan kanske säga

att ni har konstens

vecka jämt. Ert skyltfönster

är ju som en

utställningsplats för

lokala konstnärer. Under

julskyltningen brukar

det bli något extra. Vad

blir det i år?

– Vi har spånat lite

idéer och kommer att

försöka visa konst på

ett rumsligt sätt. Fram

tills för två år sedan

brukade Aino Näslund

göra en installation, men

tyvärr hinner hon inte i

år heller, eftersom hon

ska vara med på grafi kutställningen

på Ahlbergshallen.

Men vi ska

försöka göra något kul.

Vi försöker alltid göra

något med känsla i stället

för att bara visa sådant

som går att sälja. Det jag

skulle önska är att det

var lite mer som förr, då

alla väntade med att visa

sina fönster till julskyltningen.

Du äger Svenssons ramaffär,

men heter Pettersson.

Vem var Svensson?

– Firman grundades

1912 av Oscar Gerdin.

Hans svåger, Anders

Svensson, tog över

fi rman 1928. Då blev den

glasmästeri och bytte

namn. På 60-talet tog

hans son Rune över, men

han ville inte hålla på

med glasmästeriet och

fortsatte som ramverkstad.

Den drev han

tillsammans med sin fru

Pian fram till 1983 när jag

köpte den.

Hur hamnade du där?

– Primus Mortimer Pettersson

var bror till min

farfar och pappa brukade

rama in hans tavlor hos

Rune och Pian. Det var så

jag fi ck veta att de ville

att någon skulle ta över.

– Jag utbildade mig till

gymnasieingenjör med

inriktning på kemiteknik

i Sundsvall. När jag

träffade min man ville

jag bo i Östersund, men

det fanns inga jobb här så

jag började som lärling i

ramverkstaden. Efter ett

halvår köpte jag fi rman.

Jag drev den tillsammans

med min syster och när

de gamla lokalerna blev

för små fl yttade vi hit

1996. Sedan 2009 driver

jag den själv, tillsammans

med en anställd.

Vad är det roligaste med

ditt jobb?

– Att man skapar något.

Det är omväxlande och

man hjälper kunderna

att få något fi nt att hänga

på väggarna. Jag är

också ordförande i vår

branschorganisation och

vi håller på att ta fram

ett gesällbrev för konstinramare.

Det är också

kul, eftersom det ger mer

status till yrket.

Och vad är baksidan

med jobbet?

– Att det kan vara svårt

att vara ledig. Som ägare

går det inte att ringa och

säga att man inte kommer.

Men det är inget jätteproblem,

särskilt inte

nu för tiden när barnen

är vuxna.


CITY-

PROFILEN

Har du någonsin tackat

nej till att rama in

något?

– Nej. Men jag kommer

ihåg ett tillfälle

långt tillbaka när jag

hade ramat in delar av

en brudklänning. Någon

vecka efter kommer en

dam in och kastar upp

sin päls på disken. På

väg dit hann jag tänka:

”Hur ska jag göra? Ska

jag använda låda? Den

är ju så stor så jag kan

inte vika den”. Väl framme

frågade jag: ”Ska du

verkligen rama in din

päls?”. ”Nej, svarade

hon. Jag ska lämna in

den på förvaring”. Hon

hade helt enkelt gått fel.

Hur ofta ser du bilder

som du tänker att ”det

där vore kul att rama

in”?

– Aldrig. Däremot

känner jag att jag måste

skärpa mig när jag inte

ser konstverken utan

bara blir irriterad på

fula inramningar på

utställningar. Det kan

vara jobbigt.

Du är släkt med Primus,

hur pass väl kände du

honom?

– Han brukade hälsa på

hemma hos oss. Jag och

min syster brukade även

måla tillsammans med

honom. Då gav han oss de

bruna, svarta och gröna

kritorna, de andra ville

han ha själv. Han tyckte

att de mörka färgerna var

tråkiga.

– Han fi rade också all-

Foto: Gunnel Edvardsson

NAMN: Annalena Pettersson ÅLDER: 49 år

GÖR: Äger och jobbar i Svenssons ramaffär.

AKTUELL: Brukar alltid försöka hitta på något

speciellt till julskyltningen.

GILLAR MED CITY: Att det är litet och nära till allt.

Det är vackert med gränderna, husen och vattnet.

SAKNAR I CITY: En riktig saluhall och en färgoch

hantverksbutik.

tid jul hos oss och älskade

att få paket. Jag kommer

ihåg en gång när jag var

5-6 år och mamma höll på

att förbereda julmiddagen

i köket och vi satt och

tittade på Kalle Anka. Då

kunde inte Primus bärga

sig längre utan började

öppna julklapparna.

– Han blev så lycklig

när han fi ck paket och

riktigt tindrade med ögonen.

Men han blev skitsur

när han fi ck mjuka

paket med strumpor eller

slipsar.

– Jag tror att han helst

av allt hade velat ha leksaker.

Jag kan önska att

jag hade varit äldre och

kunnat fråga honom mer

om sådant man undrar.

Gunnel Edvardsson

EKO-lek till våra älskade busfrön!

Giftfria leksaker

Julklappar från EJ:s

Det naturliga valet!

Östersunds bredaste

hälsokostbutik med

kosttillskott, eko-livs

naturkosmetik, eko-leksaker

presenter och mycket mer!

Välkomen in till

din livsstilsbutik!

Dr Hauschka

Rosenkräm

Gilla www.facebook.se/ejshalsokost

Ge bort lite skönhet!

Make Up Stores populära privatkurs är den perfekta gåvan. Bokar man

upp samt går på sin privatkurs innan 2012-02-29, får man

även en extra överraskning(värde ca 140 kr*).

Boka en makeup kurs idag

Låt dig inspireras av säsongens look. En makeupartist lär dig framhäva

din skönhet. Kursen tar 50 minuter och rek.priset är 495 kr.

Efter kursen får du välja ut produkter för hela kursbeloppet!

Prästgatan 26 Östersund. 063-515455

makeupstore.se

*Gäller 2011-12-24-2012-02-29 samt så långt lagret räcker.

11

nature

LIVETS APOTEK

En lyxig

dagcreme

som är

uppbyggande

och skyddande.

Naturlig skönhet!

EJ:s Hälsokost-Nature livets apotek ● Kyrkgatan 74 ● Tel 063 - 10 19 60

www.ejshalsokost.se Öppet mån-fre 10-18 lör 10-14 sön stängt


AMD Dual Core-processor

320GB hårddisk

4GB DDR3 RAM

GÄLLER FR.O.M

2:A DEC!

GÄLLER FR.O.M

2:A DEC!

D-Link Boxee Box DSM-380

Koppla in Boxee Box till TV:n & du kan titta på TV-program, filmer, videoklipp

& musik från internet, nätverket eller från din externa hårddisk.

(Rek. pris: 2.195:-)

1.495:- Artikel nr: DSM-380/E

Gamer God d speldatorer

Kraftfulla, eleganta & tystgående datorer skapade för ett enda syfte

- Gaming. Köp en valfri Gamer God dator konstruerad utav Alina

och få Steelseries gaming-mus samt hörlurar på köpet! (Värde 795:-)

Från: 6.990:-

Stöd för

Spotify

MAX 1

per kund

Gaming-prylar

på köpet!

Värde 795:-

MAX 1

per kund

GÄLLER FR.O.M

2:A DEC!

D-Link DIR-615 Trådlös router

En vass trådlös N-router avsedd för användare som behöver högre

nätverksprestanda till lägsta möjliga kostnad. (Rek. pris: 399:-)

199:- Artikel

GÄLLER FR.O.M

2:A DEC!

nr: DIR-615/E

Kingston 8GB USB-minne

Stilrent 8GB USB-minne från Kingston i metallic-design. Spara ned

digitala foton, dokument och annat viktigt på denna lilla skönhet.

(Rek. pris: 139:-)

59:- Artikel nr: KE-U468G-3B2

HP 635 - med 4GB RAM

15,6” familjedator utrustad med bl.a. tvåkärnig processor, Bluetooth

och HDMI-utgång för att ansluta till platt-TV:n. (Rek. pris: 3.590:-)

2.990:-Art. nr: LH413EA#UUW+2GB

Grym metallic design!

3D-klar HD-projektor

2200 ANSI

GÄLLER FR.O.M

2:A DEC!

BenQ W700 720P 3D-klar

W700 är en perfekt lösning för ditt hemmabiosystem! Här får du

bl.a. ultraskarp bild med hög kontrast samt dubbla HDMI-ingångar.

(Rek. pris: 4.995:-)

4.190:- Artikel nr: 9H.J5477.27E

20% RABATT

PÅ ALLT NÄTVERK!

Gäller nätverkskablar, routrar,

switchar USB-nätverkskort och

andra liknande produkter!

Besök o


24” Full HD-skärm

3 års garanti

Intel ® Core i5-2430M processor

500GB hårddisk

4GB DDR3 RAM

Blu-ray spelare

GÄLLER FR.O.M

2:A DEC!

GÄLLER FR.O.M

2:A DEC!

BenQ G2420HDBE 24” skärm

24” skärm med Full HD-upplösning, snabb responstid och grym färg-

återgivning som ger lyster i bilder. Levereras med 3 års garanti.

(Rek. pris: 1395:-)

999:-

Utsedd till “årets julklapp"

GÄLLER FR.O.M

2:A DEC!

MAX 1

per kund

Artikel nr: 9H.L68LB.QBE

Apple iPad2 16GB WiFi

Väldigt tunn och lätt surfplatta med dubbelkärnig A5-processor, upp

till 10 timmars batteritid, FaceTime, HD-videoinspelning och mycket

mycket mer! (Rek. pris: 4.795:-)

3.990:- Artikel nr: MC769KS/A

ss på www.alina.se

MAX 1

per kund

27” Full HD-skärm

3 års garanti

GÄLLER FR.O.M

2:A DEC!

BenQ G2750 27” skärm

Stor 27” wide-skärm med Full HD-upplösning och matt skärmyta.

Utmärkt som både spel- & kontorsskärm. (Rek. pris: 2.190:-)

1.799:- Artikel

ASUS K53SC-SX567V

Grym multimedialaptop med Blu-ray och Core i5-processor. Mata ut

dina filmer i 1080p på din TV/projektor eller titta direkt på laptopen

i fjällstugan. (Rek. pris: 5.990:-)

4.990:- Art.

GÄLLER FR.O.M

2:A DEC!

nr: 9H.L7FLB.QPE

Wireless Combo MK260

En kompakt tangentbord-muskombination med trådlös bekvämlighet

och lång räckvidd – plus tillförlitligheten hos en sladdanslutning.

(Rek. pris: 359:-)

169:- Artikel nr: 920-003004

Skrivare, scanner & kopiator!

Bläckstråle, färg

GÄLLER FR.O.M

2:A DEC!

nr: K53SC-SX567V

Epson St ylus SX420W

Med denna multifunktionsmaskin blir vardagen enklare. Att snabbt

kunna skriva ut, skanna och kopiera är idag affärskritiskt för de

flesta företag, stora som små. (Rek. pris: 795:-)

299:- Artikel nr: SX420W

GÄLLER FR.O.M

2:A DEC!

Logitech Z523 2.1 ljudsystem

Koppla in Logitech Speaker System Z523 och upptäck lyssnandets

sköna konst. Det riktningsoberoende ljudet fördelas jämnt i alla

riktningar och låter lika bra i hela rummet. (Rek. pris: 859:-)

449:- Artikel nr: 980-000321

Max 1 annonsvara per kund. Alla priser är inkl. moms om inget annat anges. Vi reserverar oss för pris- och produktförändringar samt tryckfel. Erbjudanden gäller fr.o.m. 2011-12-02 t.o.m. 2011-12-04 eller så långt lagret räcker.

Östersund

Storgatan 40

E-mail ostersund@alina.se

Telefon 063 - 13 00 01

Öppettider

Vardagar 10 – 19

Lördagar 10 – 16

Söndagar 12 – 16


14

100 % CITY

Foto: Petter Lindell Thelin

Lukten är magisk. Jag är nervös. Äntligen. Äntligen

ska jag få prata med henne på riktigt, hon

man köper popcorn av på bion.

Möt Marie-Louise

som säljer popcorn

DET ÄR SOM VANLIGT hemtrevligt

och inbjudande på biostaden i

Östersund. Den röda heltäckningsmattan

ligger majestätiskt

längs hela gången och som så

många gånger förr känner jag

mig sugen på godis.

Hon man köper popcorn av

går med på att jag ställer några

frågor till henne och vi sätter

oss ned i en tvådelad soffa.

Precis innan hon ska till att

berätta sitt namn håller jag andan

och tänker för en stund. Jag

känner mig nervös. Tänk om

hon är otrevlig? Tänk om hon

inte alls är som jag tänkt mig?

– Marie-Louise Hedman heter

jag, säger hon med ett litet

skratt. Hennes ansikte lyser upp

och jag ler mot henne.

MARIE-LOUISE BÖRJADE SITT

arbete inom biobranschen 1976,

då på Sagabiografen. Men sedan

den 1 april 1985 har hon infunnit

Gott, gottare, gottast

Julens gosaker finns hos oss:

Ostkorgar • Delikatesskorgar • Fruktkorgar

Chokladkorgar g • Delilådor • Glöggpåsar

Ost • Chark •Catering • Catering

Choklad • Glögg • Olivolja • Pasta

Kex • Vinäger • Kaffe • Te

Sylt • Marmelad • Kakor • Oliver m.m.

Välkomna in! www.grandensdeli.se

Thoméegr. 9 • 063-18 02 12 • Mån–fre 10–18, lör 10–15

Nyfiken på:

Hon som säljer

popcorn på bio

Av elever på Wargentinsskolan.(Samhällsvetenskap,

media, text)

sig på Biostaden. Bakom disken

och framför popcornen.

Utanför arbetslivet är hästar

hennes främsta intresse och mitt

i en mening om sina hästar och

hästintresse stannar hon upp

och säger till mig:

– Snygga skor.

Är det för att mina skor är

snarlika de skor som används

i diverse stall eller bara för att

hon är hemskt trevlig?

MÖRKRET UTANFÖR är nu totalt

och de fåtal besökare som passerar

mig och Marie-Louise

har förväntansfulla blickar och

sprider glädje i lokalen. Den

tidigare starka popcornlukten

känns inte lika närvarande och

nervositeten som en gång fanns

hos mig är nu som bortblåst.

Marie-Louises glädje, lugn och

jordnära känsla smittar av sig.

– Jag har världens bästa jobb.

Att få arbeta med besökare som


Kvalitetstyger och heminredning

Hos oss hittar du Dina

julklappar för den kräsne

Hamngatan 19, Östersund (ovanför Pause)

Tel: 063-137070kommer hit med glädje är helt

underbart. Fy fan vad bra jag

har det!

FASTÄN ORDEN är starka från Marie-Louise

mun försvinner aldrig

glädjen från hennes ansikte.

Samtalet fortskrider och frågorna

som jag tänkt ställa från

början behövs inte längre. Hennes

lust att berätta om sitt arbete

och min iver att lyssna tar helt

över samtalet.

– Jag ser ytterst sällan på tv

och att gå på bio själv har blivit

Vi har

lösnigen

vid idétorka

www.sydilla.se

Foto: Gunnel Edvardsson

ett försvunnet intresse, säger

hon utan att låta ledsen eller

besviken på rösten.

NÄR VI SEDAN bestämmer oss för

att sluta vårt samtal kommer

ordet ”Tack” ur min mun. Hon

svarar med ytterligare ett brett

leende och skyndar sig för att

ännu en gång ställa sig framför

popcornen. Jag längtar tills jag

ska gå på bio nästa gång.

Petter Lindell Thelin

Låna av

dig själv

100 år av utlåning.

Tryggt, säkert och diskret.

Du får kontanter direkt i handen; det tar sällan mer än ett

par minuter att låna. Detta blir en affär mellan dig och oss.

– Vi har tystnadsplikt, precis som vilken bank som helst!Färjemansg. 19 i Östersund, Tfn 063-51 06 06

www.pantbankenostersund.se

Prästgatan 28/38

Mittpunkten

063-51 10 76


Välkommen!

Du som behöver tandimplantat och vill ha det bästa,

vänd Dig till oss!

Vi har 25 års erfarenhet och arbetar med de världsledande

systemen från NobelBiocare, Astra och Straumann.

Vi tar emot implantatpatienter på remiss

eller så ringer Du själv.

Tandläkare Bertil Elowson Besöksadress:

Tandsköterska/kontaktperson Barbro Bergvall Storsjötandläkarna

070-508 08 01

Prästgatan 38

E-post: info@teamelowson.com

831 31 Östersund

Foto: Marie Birkl

15


16

100 % CITY

MAKE UP STORES PENSELKIT

ÄR ETT SÄKERT JULKLAPPSTIPS

REK.PRIS

375KR

Varför gillar

vi att fika?

Är det så att vi har ett särskilt fikabehov

inbyggt i oss?

Varför spenderar vi tid och pengar

på dyrt bröd och kaffe på ett kafé när

vi lika gärna kan äta kladdkaka med

grädde hemma?

PRÄSTGATAN 26 ÖSTERSUND. 063-515455

REGNET ÖSER NER denna

höstdag. Jag fryser. Det

är en sån där dag då allting

känns grått, tråkigt,

meningslöst.

Med bestämda steg går

jag till ett av stadens alla

caféer. Där luktar det

nybryggt kaffe.

Det tar inte särskilt

lång tid innan jag känner

mig hemma. Speciellt

som det första jag möts av

är trevlig personal med

ett välkomnande kroppsspråk.

Och när jag några sekunder

efter det möts av

disken med bakelser som

ser så oförskämt lockande

ut tänker jag ”låt gå

för den här gången”.

Jag placerar mig i en

gul gammeldags fåtölj

och lutar mig sakta tillbaka.

Dricker min kaffe

latte och känner hur mitt

iskalla hösthjärta blir

varmt igen. Iakttar människorssinnesstämningar,

ansiktsuttryck och är

rörande överens med mig

Nyfiken på:

Fikabehovet

Av elever på Wargentinsskolan.(Samhällsvetenskap,

media, text)

själv om att alla människor

inom denna mysiga

lilla lokal stormtrivs.

DET FINNS DE som tar

fi kandet till en ny nivå.

Lasse Pettersson är medlem

i Fikens intresseförening,

FIF, och är lite av

en fi kaexpert.

Medlemmarna ses då

och då för att dokumentera,

bedöma och njuta

av våra kaféer runt om i

stan.

Jag frågar honom vad

som är så speciellt med

att fi ka på ett kafé.

– Det är gott att fi ka

säger han och skrattar.

Sen fyller det ju också en

Julklappsbekymmer?

Årets julkapp är mat.

Vi har fantastiska

delikatesslådor i olika

prisklasser samt allt som

behövs på julbordet. Vad

sägs om vällagrad getost, ,

rensalami, hembakat

tunnbröd?

Öppettider

Mån-Fre 10-18

Lör 10-14

Foto: Frida Sjöberg

social funktion. Jag fi kar

helst i sällskap, men det

kan även vara skönt att

vara ensam när man känner

sig stressad.

TANTFIK, UNGDOMSFIK,

arbetsfi k. Det fi nns olika

fi k för olika slags människor.

Det är lätt att sätta

etikett på kaféer genom

att titta på miljön.

– Miljön är väldigt viktig

för mig. Och inte bara

hur det ser ut, utan också

om möjligheten till att

läsa tidningen fi nns t.ex.

Det är viktigt att man får

utrymme för att göra det

man känner för när man

fi kar, säger Lasse.

JAG SLURPAR I MIG det

sista av mitt kaffe och

reser mig upp. Jag känner

mig mer redo än på

mycket länge att möta

kylan igen. Nu kanske

jag slipper det där iskalla

hösthjärtat ett bra tag.

Frida Sjöberg

Varmt välkomna till

Gårdsbutiken mitt i stan!

Ost & Vilt, Prästgatan 19, 063-51 01 12


18

100 % CITY

ASTRID Fornander

Lindgren har fullt upp

med en skolklass inne

på galleriet, pratsam och

utåtriktad som vanligt,

när vi kommer dit. Ännu

återstår lite tid av Carl-

Olof Tronjes utställning

innan hon ska göra sin

Full fart framåt...

i rutig bomullsklänning.

Samma ruta finns i

vuxenmodell och herrskjorta.

Ekologisk bomullsjersey med retromönster,

stickad i Sverige,

har vi hemma i både barnoch

vuxenstorlek.

Allt från

som i år fyllt 20 år.

Många klappar hos oss.

Väkomna!

Mån 14-18, tis-fre 11-18, lör 11-15

Storgatan 37 063 - 10 52 20

V 51: Mån 11-19, tis-fre 11-19

Astrid avslutar – men galleriet

ska leva vidare i hennes anda

sista utställning efter 30

år som gallerist i Östersund.

Men det visar sig

snabbt att samlingsutställningen

som hon planerar

i december faktiskt

inte blir det sista hon gör

på galleriet.

Det blir Rolf Anderzon,

bosatt i Uppsala, som tar

över efter henne. Han

driver galleriet Konst och

maskiner i Hackås och är

absolut den mest lämpade,

enligt Astrid.

– Det kommer även

fortsättningsvis att heta

Galleri S och han kom-

ÖPPETTIDER

för 100 procent östersunds annonsörer

I CITY

mer att driva det i min

anda, säger hon glatt.

Så när Peter Lucas Erixon

ställer ut i februari

kommer har hon fått frågan

om hon vill vara med

och göra utställningen.

Och hon har naturligtvis

tackat ja.

Alina Systems

Må-fr .............10-19

Lördag ...........10-16

Söndag ..........12-16

Annorlunda

Måndag.........14-18

Ti-fr ...............11-18

Lördag ...........11-15

Big travel

Må-fr ...............9-18

Lördag ...........10-14

Biostaden

1-6

Må-to ..17.30-21.30

Fredag .....15-21.30

Lö-sö ..............12-16,

17-21.30

Clas Alenius

Må-fr ............10-18

Lördag ...........10-16

Cuprum

Ti-to .............16-22

Fr-lö ..............15-01

EJ:s hälsokost

Må-fr ............10-18

Lördag ...........10-14

Flaggbutiken

Må-fr .........9.30-18

Lördag ........9.30-14

Grändens

delikatesser

Må-fr ............10-18

Lördag ...........10-15

Hamm & Nilsson

Må-fr ............10-18

Lördag ...........10-15

Hemmakväll

Må-to ...........11-22

Fr-lö ..............11-23

Söndag ..........12-22

MEN FÖRST VÄNTAR

samlingsutställningen i

december.

– Det blir mest äldre

måleri. Guldramar, älgar,

Lindorm Liljefors och

gamla jämtländska konstnärer

som Ante Karlsson

Stig och Primus Morti-

Make up store

Må-fr .............10-18

Lördag ...........11-15

Mormor Hildur

Ti-fr ..............11-18

Lördag ...........11-15

Musikanten

Må-to ...........10-18

Fredag ...........10-17

Lördag ...........11-14

O’learys

Må-to ...........17-23

Fredag ...........16-00

Lördag ...........12-00

Söndag ..........14-21

Ost och vilt

Må-fr ............10-18

Lördag ...........10-14

Pantbanken

Må-fr ............11-16

Specsavers

Må-fr ............10-19

Lördag ...........10-16

Söndag ..........12-16

Turkos

Ti-fr ...............12-17

Wellnesskliniken

(butik)

Måndag ........11-20

Tisdag ......10.30-18

Onsdag ..........11-19

To-fr ................8-18

Lördag .............8-15

välkomna till oss i city!


Foto: Gunnel Edvardsson

mer Pettersson. Bilderna

kommer inte enbart från

mina samlingar, utan

det är också målningar

som andra lämnat in. Jag

tycker det är roligt att

kunna visa äldre måleri,

eftersom jag tycker om

det. Så det är ett bra sätt

att avsluta säsongen på.

OCH MED DEN avslutar

hon också sin gärning

som galleriägare i Östersund.

I mars nästa år går

fl yttlasset till Varberg.

Medan besökarna strosar

runt och tittar i galleriet

minns Astrid några

episoder från tidigare.

Till exempel när hon

skulle göra en utställning

med Ingegerd Gothe, som

bodde i Stockholm. Astrid

åkte till Fiskargatan där

hon hade sin ateljé och

ringde på.

– Ingegerd var en

robust kvinna och jag

var faktiskt lite nervös.

Och jag blev inte mindre

nervös när hon öppnade

och strax efter sade att vi

skulle sjunga Jämtlandssången.

Jag kan inte

sjunga, men Ingegerd tog

fram munspelet och jag

försökte hänga med som

gott det gick, berättar

hon.

De fi kade och skulle

sedan gå ut på stan och

titta på konst.

– Då tittade Ingegerd på

mina klackskor och sade:

”Nu ska vi ut och köpa

nya skor”. Sagt och gjort

och hon fi ck välja. Det

blev något kartongliknande

som jag fi ck ha på

fötterna. Och jag kan ju

säga att jag inte hade dem

på någon mer gång.

FLER BESÖKARE KOMMER

in och ännu fl er roliga

minnen dyker upp hos

Astrid.

– Jag kommer så väl

ihåg när den samiske

konstnären Lars Pirak

skulle ställa ut och var

sen som vanligt. Det var

30 grader kallt ute och

han hade lagt målningarna

på tackräcket så de

var stelfrusna. Han hade

heller inte ramat in sina

akvareller, min man stod

hela natten och jobbade

med det så att de skulle

vara klara till vernissagen.

Och då satt Lars där

på stolen och sade på sin

dialekt:

– Det är så roooligt att

se er jobba.

MEN ÄVEN OM alla roliga

minnen fi nns nära till

hands så ser Astrid i

första hand framåt.

– Det fi nns inget galleri

i Varberg, så kanske kommer

jag att öppna ett där,

åtminstone sommartid.

fl flaggor och vimplar i

GLAS

T-SHIRTS

m.m

Gunnel Edvardsson

Muggar och t-shirt´s med

Hälgemotiv, Storsjöodjursartiklar,

och Älgsouvenirer.

HAMNGATAN 11 • 831 31 ÖSTERSUND

063-51 26 00 • FAX 063-51 26 10 www.fl aggbutiken.se

Amaryllis i kruka

NU: 95 kr

Hyacinter

NU: 15 kr

Julgrupper

från 50 kr

och uppåt.

Stor sortering av snittblommor

och vacker keramik.

Kom in och låt oss höja julstämningen med blommor!

Östersunds Blomster mster

Prästgatan 38, 831 31 Östersund ersund

Tfn: 063-10 06 91

ostersunds.blomster@telia.com .com

YAMAHA PSR423

KEYBOARD

ORD 3314:-

NU 2699:-

YAMAHA P95

DIGITALPIANO

ORD 6564:-

NU 4995:-

IBANEZ

WESTERNGITARRPAKET

Gitarr, förstärkare, Axelband, Stämapparat mm.

ORD 2295:-

NU 1995:-

mmedd bbloommmoor!!

YAMAHA PSR333

KEYBOARD

ORD 2205:-

NU 1799:-

KOMPLETT NYBÖRJARTRUMSET

ORD 3495:-

NU 2995:-

IBANEZ

NYLONGITARRPAKET

Gitarr, Axelband, Stämapparat, Väska mm.

ORD 1095:-

NU 995:-

STORTORGET 1, ÖSTERSUND.

TEL. 070-310 88 28

IBANEZ

BASPAKET

Bas, Förstärkare, Axelband, Väska m.m.

ORD 3695:-

NU 2795:-

VI FINNS PÅ FÄRJEMANSGATAN 11

TEL: 063 18 30 10

MÅN-TORS 10.00-18.00

FREDAG 10.00-17.00

LÄRDAG 11.00-14.00

VÄLKOMMEN IN

YAMAHA DGX640

DIGITALPIANO

ORD 9710:-

NU 6495:-

TAMA SWINGSTAR TRUMSET

ORD 5975:-

NU 4995:-

IBANEZ

ELGITARRPAKET

Gitarr, Förstärkare, Axelband, Väska m.m.

ORD 3175:-

NU 2295:-

19

JULKLAPPARNA HITTAR DU HOS

KLÄDER OCH

INREDNING

• NOA NOA

• PLAIN VANILLA

• LOVE FOR EVER

• CREAM

• CHILL NORWAY

• I SAY. mfl.

Kramar

ÖPPET: TIS–FRE KL. 11.00–18.00,

LÖR KL. 11.00–15.00, MÅN STÄNGT


20

100 % CITY

Ovanligt bra tandvård

för vanliga människor.

Stadskärnan

är unik som

mötesplats

stadsutveckling

har pågått under

lång tid, på olika

sätt. För länge

sedan var staden och

stadskärnan den naturliga

knutpunkten för boende,

transport och försörjning

av råvaror. Det var där du

kunde handla på marknader,

där du fi ck tag på mat

för dagen, kanske jobbade

du där och hittade transport

till andra städer.

UNDER ÅREN HAR stadens

roll förändrat. Det har

alltid funnits en plan för

städerna, men ibland har

planen varit förstäder,

ibland har det varit förtätning

och ibland har det

Prästgatan 38, Östersund

Tel. 063-51 38 08 www.storsjotandlakarna.se

799 799:-

MEDLEMSERBJUDANDE!

Bli medlem i vår Kundklubb

MER SKÖNHET och du får rabatterna!

Se vår hemsida.

Värde 2200:-

550:-

998:-

ANSIKTSBEHANDLING ASKUNGE

mini lift behandling, 45 min

Värde 650:-

ANSIKTSBEHANDLING LYX SPECIAL

en behandling med allt

du kan önska, 1 h 45 min

Värde 1165:-

varit fula, men praktiska

byggnader.

Åk runt i vilken stad

som helst och du hittar

stora betongkomplex för

gamla varuhus, mitt i

city, stort och fult.

Så bygger vi inte

gärna städer i dag, tack

och lov, men det kanske

var praktiskt?

GEMENSAMT FÖR ALLA

epoker är att man talat

om stadens centrum

som en handelsplats,

vilket förvisso är rätt.

Men jag vill istället

beskriva det som en

MÖTES-plats.

Ett centrum har

många konkurrenter

vad det gäller handeln.

Man kan handla i ett

externt köpcentrum,

man kan handla på nätet

och man kan handla

i andra städer. Internet

och globaliseringen har

gjort varor och tjänster

mer tillgängliga än

någonsin.

Men som mötesplats

är stadskärnan unik.

H allströms

ÖRNA

Välkommen in till vår NYA butik

Ny handikappvänlig entré!

Ny avdelning för elgitarrer, elbasar, förstärkare, trummor & keyboard!

Julklappstips!

Fioler inkl stråke & låda, fi nns i många

olika färger, kom in och provspela!

Precis som den alltid

har varit. Det är här du

kan bo, handla, transportera

dig, roa dig och

träffa människor.

DEN ATTRAKTIVA STADEN

låg förr vid en transportknut

eller en fl od

och hade tillgång till

råvaror.

I dag är det en plats

med mångfald av människor,

nöjen, handel,

kultur, upplevelser och

service. Och det inte

bara på dagtid, utan

även på kvällar och

nätter.

Rickard Hallström, cityledare

rickard@cityostersund.se

Fullstor keyboard

Casio WK-220 inkl. hörlurar

Vi har som vanligt massor med

nya CD skivor, noter, strängar,

stämapparater, kablar, m.m. i lager!

Korg piano SP170S

svart eller vit (utan stativ)

Samson sångmikrofon

inkl kabel.

2.995:- 4.695:- 495:-

Schecter elgitarr

Omen6

Vi lämnar specialpriser inför julen!

Vox förstärkare

Mini3

Cataluna Stålsträngad gitarr

med miksystem.

1.995:- 2695:- 950:- 1.695:-


Välkommen

till oss!

www.citytandlakarnaosd.se

063-128620

Storgatan 42

FILM ÄR BÄST PÅ BIO

www.biostadenosd.se

Biblioteksgatan 14 & Prästgatan 56

TÄVLING: 5 VINNER BRUNCH PÅ CLARION!

Vad heter restaurangen som finns på Clarion Hotel Grand Östersund?

1 Restaurang Artist X Restaurang Supé 2 Restaurang Bibbi

Bland rätt svar dras fem vinnare som får en brunch på Clarion Hotel Grand Östersund.

Smsa 100procent brunch följt av ditt svar och namn till 72 672. Vi drar en till två vinnare i veckan tom 16 december. Smset kostar 5 kr + ev operatörsavgifter.

Erbjudande

för barnfamiljer

Barnpris från

2500 SEK

per barn

All inclusive DDDD

Iz Flower

Side, Turkiet

Ett barn som delar rum med två fullt betalande vuxna reser för

endast 2500 SEK, utom under lovveckor då priset är 3500 SEK.

Priset gäller en eller två veckor för alla barn upp till 12 år.

En smak av Thailand

på hemmaplan får du

på restaurang Lilla

Siam, här möter ni en

mordern asiatisk stil i

avslappnad atmosfär.

Välkomna

Prästgatan 54 A

063 - 51 20 30

www.lillasiam.com

där solen skiner!

Mån-tors 11-22

Fredag 11-22

Lördag 12-22

Söndag 16-20

063 - 13 12 20

Storgatan 43, Östersund

var: 9-18, lör: 10-14

ostersund@bigtravel.se

All inclusive DDDD

Royal Palm

Alanya, Turkiet

Julklappstips!

SYGLÄDJE

Brother NV-10, exlusiv

symaskinsväska värde

1100kr på köpet

3 495 :- begr. antal,

5 års garanti.

GLOBAL

3-KNIVSET

kockkniv, skalkniv,

brödkniv

1 995:-

(rek 2 495:-)

bilden: Sapphire 875Q, 12.595:-

Nya symaskiner

fr 1395:-

0% ränta

Delbetala din resa

räntefritt i upp till

12 månader

(gäller alla resor

även charter)

SY OCH

BRODERA

Vi har maskinen för

alla behov. Husqvarna

Viking från 1 780:-

www.clasalenius.se e

Frotté med

namnbrodyr

fr. 74:-

Rock n Roll kryssning med Th e Cadillac Band

Vi bokar bl.a:

Kryssningar i grupp med trevliga svenskar!

Inkl. fl yg,

helpension &

underhållning

ombord!

Vi på BIG Travel samlar ihop en grupp trevliga och glada svenskar

som kryssar tillsammans. Självklart bestämmer var och en vad de

vill göra ombord och på land. För visst är det väl alltid trevligt att

vara i ett sällskap där man kan ta en drink tillsammans vid baren,

umgås vid poolen och dela upplevelserna med varandra, inte sant!?

Vad låter roligare än en Rock n Roll kryssning i Medelhavet? Inte mycket

enligt oss! Temat för denna kryssning är musik från 50-, 60- och 70-talen

och med ombord fi nns The Cadillac Band med gäster som spelar för er på

utvalda kvällar. Bandet har spelat ihop under många år och deras repertoar

består främst av låtar av Elvis Presley, Roy Orbison, Johnny Cash, Jerry

Lee Lewis, Chuck Berry m fl . Ni kryssar med Costa Deliziosa och besöker

historiska städer, bland andra Neapel vid den vackra Amalfi kusten och

upplever det pittoreska Calgiari på Sardinien och Ajaccio på Korsika.

6 dagar fr. 9 950:- eller räntefritt fr. 875:-*/mån Avresa 2012: 20 april.

I alla våra kryssningspaket ingår: fl yg, helpension och underhållning ombord på kryssningen, del i

vald hytt, skatter, hotell på kryssningens avreseort enligt schema. OBS! Flyg från Stockholm, Göteborg

& Köpenhamn fi nns till alla kryssningar, samt anslutningsfl yg från hela Sverige.

Nvey Eco makeup, och annan spännande

exklusiv ekologisk hudvård hittar du hos

Turkos eko klinik & butik k

Köpmangatan 34, Östersund

www.turkos.se

Möt våren i Italien!

*Vi vill att våra kunder ska kunna resa precis när och hur de vill. Därför har vi tagit fram BIG Travel kortet där du kan delbetala din resa räntefritt i upp till 12 månader, köpavgift på 295:- tillkommer per köp.

21

Följ med på en resa till det romantiska Italien. Ni bor på

förstaklasshotell i Vicenza med närhet till hela regionens

sevärdheter såsom Verona, Venedig och Gardasjön.

Ni får även gå på vinprovning och vingårdstur på Contra

Soarda. Hyrbil ingår under hela vistelsen. Resan går att

weekendanpassa.

Pris: fr. 12.990:- eller räntefritt fr. 1128:-*/månad

I priset ingår: flyg Stockholm - Venedig t/r med SAS, 7 nätter del i

dubbelrum med frukost, vinprovning, hyrbil 7 dygn.

Ring oss för mer information!


22

DECEMBER DECEMBER

– – läge läge att att koppla koppla av av

med med en en bra bra konsert konsert

decembermånaden

är ju

starkt förknippad

med stress

inför julen. Ganska dumt

egentligen, att stressa för

att tro att man ska kunna

slappna av bättre under

en kort period mellan jul

och nyår.

Så funkar det väl inte?

Bättre kanske att

försöka leva i nuet och

må bra för att maximalt

kunna uppskatta ledighet

med släkt och vänner när

det väl är dags.

I min värld är musikupplevelser

kanske det

bästa sättet att ta udden

av vardagsstressen,

oavsett om man har haft

en skitdag på jobbet eller

sprungit runt och letat

efter den där julklappen.

Vad det nu vara månde

så är en konsert den

perfekta avrundningen,

pausen och möjligheten

att vara i nuet.

Så för att orka med

mat, släkt och mellandagsfestanderekommenderar

jag er att gå på nåt

av följande arrangemang:

1 DECEMBER. December

öppnar starkt med två

egensinniga låtskrivare

som verkat under många

år och båda haft sina

karriärer rullandes utan

att riktigt hitta den större

publiken, Lars Bygdén

och Richard Lindgren.

Nu kanske det kan bli

ändring på detta i och

med att båda gallrat i sina

låtkataloger och släppt

samlingar med delar ur

sina låtskatter. I och med

det ger de sig också ut på

5

BÄSTA

LÅTARNA

JUST NU:

100 PROCENT

MUSIK

Morgan Hall

Lyssnare med brett och brinnande

intresse för alla former

av musik, soundtracket till

våra liv. (Och som jobbar ideellt

med bl.a. Club Corazon).

gemensam turné på de

svenska vintervägarna

och når oss i Östersund

och Storsjöteatern torsdagen

den 1 december.

Bygdén kanske en del

av er känner igen från

tiden som frontman i

1000 Dollar Playboys

från Sundsvall, efter det

har han dykt upp med

solomaterial också med

ojämna mellanrum. Han

har byggt upp en trogen

skara fans och det lär bli

ett kärt återseende för

många att få se honom i

vår stad igen.

Richard Lindgren är en

Malmöprofi l som ska bli

otroligt intressant att se.

Han har fört ett fl ackande

och händelserikt liv som

återspeglas i texterna

på hans lite försiktiga,

tassande och Dylan-inspi-

1. DOOMRIDERS- BEAR

WITNESS: Tungt band från

USA:s kanske mest svårtstavade

delstat Massachusetts.

Är helt såld efter en konsert

nyligen.

rerade låtar. Musik som

smyger sig på och vinner

i längden.

Lokala talangen Ellen

Sundberg inleder kvällen

och det kan vara läge att

komma i tid, för eventuellt

stjäl hon showen...

20.00 öppnar dörrarna.

2 DECEMBER. ”Snabbare

än döden, hårdare än livet”.

Så beskriver relativt

nystartade Thräshers

sin musik. Det är ett av

banden som spelar denna

kväll på Ösd Mangel. De

är nystartade, men inga

duvungar. Medlemmarna

känner man nämligen

igen från andra tunga och

snabba band i Östersund.

Fler band tillkommer

i ungefär samma genre

från bl.a Umeå och Luleå.

Hardcorepeppen lär vara

hög denna kväll och moshandet

kanske till och

med får det att rinna från

väggarna i Tingshuset.

Vill du uppleva lite musikalisk,

mental rensning

missar du inte det här.

15 DECEMBER. Sensus

fortsätter med sina fi na

livekvällar i Storsjöteaterns

foajé.

Den här torsdagen kan

man kika på lokala Armadillo

som spelar ökenrock

och då tänker jag på

öknarna i sydvästra USA

och ingen annanstans.

Annars har de afrikanska

sanddynerna

tagit rejäl plats i rockhistorien

de senaste

åren, men här snackar vi

gammal hederlig Stonerrock.

Det jag har hört på

demos når inte tyngden

2. JOHN PRINE-CHRISTMAS IN

PRISON : En juldänga ska man

väl ha med, det här är en av de

bästa.

Confusions är ett av Sundsvalls fi naste

och mest långlivade popband. De

förtjänar verkligen en större publik

hos förmodade förebilder

som Kyuss och Desert

Sessionsplattorna.

Men!

Det är demos vi snackar

om och jag är sjukt

nyfi ken på att få uppleva

det här live.

Kvällen bjuder även på

ett av Sundsvalls fi naste

och mest långlivade popband,

The Confusions.

Tjugo år är det sedan de

3. TOM WAITS - HELLS BROKE

LUCE : Årets tuffaste låt

och...

bildades och åtta album

har de hunnit med. De

förtjänar verkligen en

större publik och brukar

alltid leverera live.

Insläpp 19.30 vilket

verkligen gör kvällen

upplagd för maximal

musikalisk utdelning för

22.00 ungefär spelar duon

Systraskap på Oscars

uppe vid Campusområdet.

4. TOM WAITS - PAY ME:

...årets .....

Systraskap är bland det

mest intressanta lokala

jag hört på länge, besläktat

med artister som Feist

och Jenny Wilson, men

med en större dos clicks

and cuts. Grymt bra!

22 DECEMBER. Club

Corazon kör traditionsenligt

sin hemvändarkväll

ett par dagar före julafton.

I år bjuds det på två

5. TOM WAITS - NEW YEAR’S

EVE : ...bästa skiva har han

gjort.


akter, främst Grande

Roses som är ett band

som verkligen ligger

arrangörerna varmt om

hjärtat. Frågan är om de

inte spelat varje år som

Corazon funnits.

Grande Roses karriär

kan väl sägas ha skyndat

långsamt fram, men för

oss som följt dem har det

stått klart från början

att det här är ett band

av allra högsta klass. De

brukar slentrianmässigt

ibland kallas för countryrockare,

en etikett som

det kanske fanns fog för

alldeles i starten, men

numera är de betydligt

mer svårdefi nierbara.

De har plöjt sin egen

fåra bland amerikansk

rock,engelskt mod,

shoegaze, americana och

andra infl uenser och låter

i dag helt enkelt som

Grande Roses.

De har skapat en egen

musikalisk identitet som

genererat plats på bland

Sundsvallsbandet Confusions. Foto: Emil Nordin

annat P3:s spellistor och

konserter i Berlin.

Kvällens andra band

är Popterror, svensk pop

med rötterna i Jämtland.

Har släppt två EP:s på det

klassiska indiebolaget

A West Side Fabrication

och efter att ha vunnit en

tävling i Red Bulls regi

fi ck man som första pris

möjligheten att spela in

nytt material i en studio

i London. Resultatet av

det, som också snart

kommer på deras första

fullängdare, får vi garanterat

höra prov på under

kvällen. Corazon håller

som vanligt till på studioscenen,

Storsjöteatern.

26 DECEMBER. Annandagen

går i rockens

tecken och det är

på Plaza det händer.

Huvudbandet är Electric

Boys, som hade sin

storhetstid i slutet av

80- och början av 90-talet.

De spelade en mix av

hårdrock, funk och hade

lite psykedeliska Beatlesvibbar

på sina ställen

också. Bland deras hits

kan nämnas ”All lips

n’hips” och defi nitivt

deras största hit ”För fet

för ett fuck” tillsammans

med Micke Dubois. Det

är kanske inte den de

mest vill bli ihågkomna

för, men ändå.

Efter ett uppehåll, där

medlemmarna satsat

på mängder av andra

projekt och fl era av medlemmarna

ingått i Hanoi

Rocks uppställning,

gjorde de comeback 2009.

Och nu i år har bandet

släppt en ny skiva som

följer grundreceptet de

stått för sen starten.

Personligen tycker jag

att supportbandet som

följer med på turnén, The

Quill, är mycket intressantare

faktiskt.

De har också hunnit

med en hel drös plattor

och spelar tung hård-

rock med klara stonerinfl

uenser – men även

spår av grungeband

som Alice In Chains och

Soundgarden kan höras

i ljudbilden. En helt

perfekt kväll att svettas

bort lite av julmaten till

tunga riff.

Till sist.

SJÄLVFALLET är det

massor av julkonserter

också. Jag vet.

Trevliga, men tyvärr

följer de ju ofta en ganska

klassisk mall.

MITT TIPS ÄR att leta upp

musiklinjernas julavslutningar,

de brukar

kunna vara både traditionella

och sticka ut lite

på samma gång.

Snabbaste vägen till jobb!

Yrkesinriktad gymnasialvuxenutbildning på distans

‹ Hotell & Turism

‹ Ekonomi & Reception

‹ Handel del & Service

SÖK NU!

Hos oss läser lä du d varifrån if å du d vill ill och får

hjälp av en personlig lärare som du lätt

når via telefon eller mail.

Titta in till oss på Rådhusgatan 72 eller ring

063-19 93 71 så får du mer information.

‹ Utbildningarna berättigar till studiemedel via CSN.

‹ Utbildningarna genomförs på uppdrag av

Lärcentrum Östersund.

nti.se

23

Storgatan 15 • Sundsvall

www.kentwj.se • 060-15 45 00

ed vår

kunskap

och er valfrihet

behöver en

begravning

inte vara dyr.

Rådgör med oss!

Ulla Jan-Ove

Brunflovägen 5, (vid Stora kyrkan) 831 36 ÖSTERSUND

Tel/jour: 063-10 21 81

Bostad: Hovermo 0643-401 99 • 070-648 21 81

www.ellebrinksbegravningsbyra.se

Auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund


ANNONS HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FÖR SVENSKA KYRKAN I ÖSTERSUND ANNONS

Juletid i Svenska

Adventsbestyr

Redan i slutet av september

brukar den stora

möbeljätten börja marknadsföra

advents- och

julprydnader i sina varuhus.

Många av oss faller

nog för trycket att börja

planera för julfi randet.

Men för de fl esta av oss är

det kanske nu i dagarna

vi börjar leta i källarförråd

och på vindar efter våra

adventsstjärnor, ljusstakar

m.m. I bästa fall fungerar

de elektriska ljusen

även detta år. Och inom

några veckor lär de första

semlorna ligga i diskarna i

våra butiker.

Jag tänker att det här förhållningssättet

att dra ut

på t.ex. advent gör något

med oss. Eller går det att

behålla den gammaldags

känslan att NU är det

advent, när startsträckan

redan pågått i två månader?

På ett djupare plan handlar

det för mig om att

bevara förmågan att leva

i nuet. När vi allt för hårt

klamrar oss fast vid det

förfl utna, eller fastnar i att

lägga all kraft i planering

av det som ska komma,

tror jag vi missar mycket

i livet. Vi behöver få ”bara

vara” i det vi kallar nu.

Mitt i de här utdragna

trenderna ser jag också

tecken på ett ökande

behov av närvaro. Många

frågar idag efter t.ex.

pilgrimsvandringar eller

retreat och meditation -

både privatpersoner och

företag/myndigheter. I

pilgrimstanken ligger just

närvaron i nuet som en

viktig del, vilket också

gäller vid retreat och

meditation. Vi strävar

alltså efter att stänga ute

en del av de mönster som

vi känner att vi slits av.

Musikgudstjänster

och konserter

26/11 kl. 16.00

Gamla kyrkan

Adventskonsert

Manskören Sångarbröderna.

4/12 kl. 16.00

Stora kyrkan

Roger Pontare

Konsert med Roger Pontare

och Motettkören.

10/12 kl. 18.00

Stora kyrkan

Cantilenakören

Konsert med Cantilenakören.

11/12 kl. 16.00

Stora kyrkan

Magnus Carlsson

Julkonsert med Magnus

Carlsson & barnkör.

13/12 kl. 19.00

Stora kyrkan

Luciakonsert

Luciakonsert av och med

elever från estetprogrammen

vid Palmcrantzskolan,

Jämlands gymnasieförbund.

”Jag tänker

att det här

förhållningssättet

att dra ut på t.ex.

advent gör något

med oss.”

15/12 kl. 19.00

Stora kyrkan

Julkonsert

Julkonsert av och med

elever från Vittraskolan.

20/12 kl. 19.30

Gamla kyrkan

Gospelkonsert

Gospelkonsert med kör

från Vuxenskolan i Lit.

21/12 kl.19.00

Lugnvikskyrkan

Juloratorium

Juloratorium del 1 med

Östersunds Vokalensemble,

solister Gunilla

Hansson på piano och

orgel samt Marie Tängmark

som dirigent.

27/12 kl. 19.00

Stora kyrkan

Tommy Nilsson

Julkonsert med Tommy

Nilsson och Motettkören.

Från kyrkans sida vill

vi hela året, och kanske

tydligast den här tiden,

ge dig ett rum för vila

från det som vill splittra

dina tankar. Med ord,

toner och stillhet kan vi

ge en stund för själslig

vila. Du är varmt välkommen

att delta i någon av

de gudstjänster, konserter

m.m. som Östersunds

församling genomför under

advents- och jultiden!

Under terminstid fi nns

också möjlighet att delta

i någon grupp för andlig

fördjupning där vi tillsammans

får söka det himmelrike

som fi nns inom

var och en av oss.

Börje Viklander

Kyrkoherde

Gudstjänster och musik i Svenska kyrkan i Östersund 27/11–31/12

Med reservation för eventuella ändringar. För uppdaterad och detaljerad information

se predikoturerna i ÖP & LT, eller vår hemsida www.svenskakyrkan.se/ostersund

27 nov 1 söndagen i advent

Stora kyrkan

11.00 Söndagsgudstjänst.

Vokalensemblen

medverkar

Gamla kyrkan

19.00 Kvällsmässa

Odensalakyrkan

15.00 Söndagsgudstjänst.

Odensalakören

medverkar.

4 dec 2 söndagen i advent

Stora kyrkan

11.00 Högmässa

Gamla kyrkan

19.00 Kvällsmässa

Lugnvikskyrkan

11.00 Söndagsmässa

Marielundskyrkan

15.00 Söndagsmässa

med söndagsskola

11 dec 3 söndagen i advent

Stora kyrkan

11.00 Luciamässa

Stora kyrkans unga röster

medverkar

Gamla kyrkan

19.00 Kvällsmässa

Marielundskyrkan

11.00 Gudstjänst

”De vackraste julsångerna”

OBS! Se även separat annons

Odensalakyrkan

15.00 Söndagsmässa

Östersunds Vokalensemble

medverkar

18 dec 4 söndagen i advent

Stora kyrkan

11.00 Högmässa

Gamla kyrkan

19.00 Kvällsmässa

Lugnvikskyrkan

11.00 Söndagsmässa

Odensalakyrkan

15.00 Gudstjänst för

små och stora

24 dec Julafton

Stora kyrkan

11.00 Julbön

23.00 Julnattsgudstjänst.

Motettkören

medverkar

Lugnvikskyrkan

10.00 Julbön

Odensalakyrkan

13.00 Julbön

Familjen Jehrlander

medverkar

23.00 Julnattsmässa

25 dec Juldagen

Gamla kyrkan

07.00 Julotta

Marielundskyrkan

11.00 Julmässa med

söndagsskola

26 dec Annandag jul

Gamla kyrkan

11.00 Söndagsgudstjänst

31 dec Nyårsafton

Gamla kyrkan

14.00 Nyårsbön

1 jan Nyårsdagen

Gamla kyrkan

11.00 Högmässa

Vardagsgudstjänster

Stora kyrkan

18.30 - 30 nov ”Advent

står på glänt” Gudstjänst

för små och stora. Stora

kyrkans unga röster medverkar.

18.30 - 5 dec ”Den heliga

julnatten” Julspel för små

och stora

19.00 - 7 dec Mässa

Lugnvikskyrkan

18.00 - 7 dec Julspel av

och med barnverksamheten

Marielundskyrkan

18.30 - 10 nov, 24 nov,

8 dec

Meditativ mässa. Efter

mässan följer samtalsgruppen

”Ett hjärta större

än världen”

Sjukhuskyrkan

8.30 - Varje vardag

Morgonbön

15.00 - Varje onsdag

(OBS! Ej 28 dec och 4 jan)

Mässa

Lunchkonserter

Gamla kyrkan

12.00 - varje fredag till

och med 16 december


ANNONS HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FÖR SVENSKA KYRKAN I ÖSTERSUND ANNONS

kyrkan!

Världens jul

Söndag den 18 december Kl. 12-15

Odensalakyrkan

Dagen avslutas med gudstjänst kl. 15

Julpyssel Lotterier

Direktrapport från FN:s

klimatmöte i Durban

Servering av skinkstut,

pepparkaka & lussebulle

Kostnad för pyssel&fi ka:

50:- vuxna, 20:- barn (betalas på plats)

Alla intäkter går till Svenska kyrkans Julinsamling

med fokus på utsatta pojkar och män i världen.

Vi fi rar

julen

tillsammans

!

2011-12-24

kl: 11:00 - 16:00

Församlingsgården

Vi äter ett enkelt julbord tillsammans.

Firandet börjar med julbön i Stora kyrkan,

därefter fortsätter vi i församlingsgården.

Anmälan sker till Anna Duvdahl på:

070-532 78 31, senast den 16/12.

Med reservation för eventuella ändringar.

För senast uppdaterade information, se:

Kauneimmat

joululaulut

-

de vackraste

julsångerna

Su 11.12.2011

klo 11.00

Marielundin

kirkko

Jumalanpalvelus,

kirkkokahvit.

Söndag 11 dec

kl. 11.00

Marielundskyrkan

Gudstjänst och

kyrkkaff e.

Pappi/präst: Reijo

Oivaeus

Diakoni/diakon:

Minna Lehto

www.svenskakyrkan.se/ostersund

Julverksamhet 2011, för mer detaljerad information, gå in

på församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/ostersund

och/eller hämta broschyr som finns i kyrkorna.

Alla medarbetare kan även nås via e-post, se vår hemsida.

VINTERSTADENS T

KÖRFESTIVAL

27-29 JANUARI JANUA 2012 2

ÖSTERSUND ERSUN

Kyla möter möte värme, mörker möter ljus.

Körsångare Körsångar möter körsångare are

som möter m stadens invånare e och ochh

besökare på oväntade platser. ser. r

Välkommen att tillsammans med hela eller delar

av din kör delta i denna fantastiska händelse!

Sista anmälningsdag är 30 november

För detaljerat program och information om anmälan se

www.svenskakyrkan.se/ostersund alternativt kontakta

Nicklas Strandberg på telefon 063-19 50 04 eller e-post:

ostersund.korfestival@svenskakyrkan.se

ostersund. t dd. ko

y

Stilla dag i advent -

endagsretreat i förberedelse

för Jesu ankomst

Under en dag har du möjlighet att tänka på vad det

innebär för dig att Gud blev människa. På vilket sätt

vill du ta emot det värnlösa lilla barnet den här julen?

Jesu ankomst till världen och Hans födelse in i ditt liv

är centrum i endagsretreaten där du kan varva samtal

med tystnad, skapande verksamhet och promenad.

Retreatledare är prästerna Madeleine Dahl

och Johannes Paulsson.

Retreaten kostar 50 kr/person

och inkluderar enkel lunch,

kaff e/te och smörgås samt frukt.

OBS! Begränsat antal platser,

först till kvarn gäller…

Glöm inte bort att tala om eventuella

kostallergier.

ÖSTERSUND

17 December

Vid frågor och/eller anmälan (senast

onsdag 14 december) vänligen

kontakta:

Madeleine Dahl på telefon: 063-19

50 62 eller 070-623 27 37 alternativt

e-post:

madeleine.dahl77@

svenskakyrkan.se


26

Årets julgåvor hålls på en

SUND

& SAVA

SATIR

Protokoll fört

vid personalomsorgsnämndens

möte i Rådhuset,

27 november

2011.

§1

Ordförande (S) påpekade

att eftersom

de grekiska taxichaufförerna

pensionerar sig vid

trettiotvå år ålder, har

icke kommunen råd med

någon s.k. baluns utan

personalens ovärderliga

insatser får uppmärksammas

mer spartanskt.

§2

Cello (MP) har haft

en grön rimstuga

och vill att julkort med

följande text ska sändas

till de kommunanställda:

Enda insatsen i år

från borgarpakten:

Att sätta stopp för

Arenaschakten!

Visst behövs en idrottsarena

På Stadsdel norr fi nns en riktig fena

som vet hur man kan gena

och gemensamma intressen förena

På banan blir vi allena,

fråga borgarna är att försena

kostnader kommer att skena

motiveringarna är ju klockrena

politikerrösterna honungslena

Men tjena!

Oppositionen tycker skälen är klena

Som en galen hyena

§3 Inkommande

oppositionsrådet

Per Jönsson (M) sade sig

vara bestört över texten

men var i vanlig ordning

beredd att s.m.s. ge igen

med samma mynt:

Beslutet om att bygga

en arena mitt ute i

skogen

måste ju ha beretts av

några gubbs på krogen.

§4

Ordförande manade

ledamöterna till seriositet

och samling: dels

med tanke på kommunallagen,

dels med tanke på

att de uppdukade lus-

Kommunsekreteraren törs inte ringa Tomas Tranströmer.

Han ringer Svenska akademins hemliga 19:e

ledamot Pia Sava.

– Ge mig två minuter så mailar jag en aktuell julvers

med patos och mycket julstämning, svarar hon.

försöker de sno vår arena

(enligt Ribbing Magdalena

är argumenten gemena

man ska vara noga med etiketten

när man nyttjar vetorätten)

Här kommer Folkparti-ätten

och hävdar EU-rätten

de vill slänga beslutet i toaletten

och hänvisar till den egna plätten

ute på Campus-slätten.

- I garderoben har ni skeletten

till exempel driftsbudgeten

Det blir den galna efterrätten


imlig nivå

sebullarna lätt förlorar

sin fräschör om de får

ligga framme för länge.

En enhällig nämnd

beslutade att överlåta till

kommunsekreterare Ö

Sund att formulera text

på julkorten till personalen,

en text som ska ligga

i linje med EG-rätten

och samtidigt innehålla

ett stort mått av verbal

spänst. Vid behov får hr

Tomas Tranströmer timarvoderas

som konsult.

Framkörda droskbilar

fraktade ledamöterna

till kafélokalen medan

fl itens lågenergilampa

brann långt in på natten

som framkallar svetten

- trillar den ner nu, polletten?

Dessutom vill vi ha rätten

att få gå på skidskyttebanketten

- Har ni drabbats av hjärntvätten?

Skriker vänstern i falsetten

Om ni sänker budgeten

blir arenan liten som assietten

Den kommer kallas för korsetten

Vem vill då köpa biljetten

för att se gymnasten göra piruetten?

Pia Sava

pia.sava@hotmail.com

– nu även på Facebook

hos kommunsekreteraren.

Östersund, dag som

ovan

kommunsekreterare

Marknadskoordinator inriktning Turism

Löneadministratör

Nyföretagare

Grafi sk formgivare

Redovisningsassistent

CAD-konstruktör

U T V E C K L I N G

KUNSKAP

UTBILDNING

Redovisningskonsult

IT-samordnare

Butikssäljare

Hotellreceptionist

Personlig assistent

I framkant inom

återvinning och

avfallshantering!

Redovisningsekonom Konferensvärd

Kostinformatör

Webbprogrammerare

Ditt lokala återvinningsföretag

063-57 60 60 kontakt@lundstams.se

Ekonomiassistent

Undersköterska

Butiksledare

Turistinformatör

VÄLKOMMEN

TILL MIROI!

Handel och försäljning

27

MiROi har störst utbud av yrkesinriktade utbildningar i Sverige! Vad vill du bli?

www.miroi.se I 076-762 49 76 (Linnea)

076-7624975 (Lasse) I 073-051 67 52 (ka)

076-1461904 (Annica)

www.miroi.se

ÖSTERSUNDS BEGRAVNINGSBYRÅ

KROKOMS BEGRAVNINGSBYRÅ

ÖSTERSUND

Kyrkgatan 29

(hörnet Färjemansgatan)

831 31 Östersund

063-51 00 58, 063-51 94 75

info@ostersundsbegravningsbyra.se

KROKOM

Aspåsvägen 16

835 32 Krokom

0640-622 52

Jour dygnet runt – 063-51 00 58

www.ostersundsbegravningsbyra.se

FÖLLINGE

0645-105 52

HACKÅS

063-77 05 30

Anna-Lena

Programmerare

Jenny

Iréne

ClarenceMårten

HAMMERDAL

070-275 63 48


28

Kryddkakor. Småkakor med smaker som hör julen till. Ischoklad. Mörk choklad med smak av pepparmint. Bilder: Mikael Eriksson, Optimal Förlag

Julgott med choklad

Kryddkakor med smak av jul, vackra

chokladdoppade kokoskakor och

ischoklad med mintsmak.

I krönikan hittar du godsaker som

passar både till adventskaffe, luciafika

och som efterrätt till julens mat.

Eller som en fin julklapp?

DECEMBER ÄR TROTS kyla

och mörker en riktigt

ljus och vacker månad.

Det är alltid lika roligt

att komma hem till ett

vinterfagert Östersund

efter några månader

utomlands.

I år kom jag hem extra

tidigt, eftersom min

första kokbok precis

kommit ut. Det känns

väldigt roligt att jag fått

den här möjligheten att

sprida mina recept. Att

få skriva en kokbok är en

dröm jag haft ända sen

jag jobbade som köksmästare

på Kvarterskrogen

på 80- och 90-talet.

BOKEN HETER LCHF för

seniorer och innehåller

75 recept på gammaldags

husmanskost, tillagat

på nytt sätt med mindre

kolhydrater.

Jag har skrivit kokboken

tillsammans med

Dr Annika Dahlqvist,

förespråkare för LCHFkosten.

Hon står för faktadelen

i boken och jag

för matidéer och recept.

I SOMRAS HADE jag en

mycket duktig fotograf,

Mikael Eriksson, hemma

hos mig en vecka. Han

tog väldigt vackra bilder

till alla recept, med maten

upplagd på gammaldags

porslin.

Jag fi ck idén till boken

när jag pratade med min

mamma om alla nymo-

100 PROCENT

NATURLIGT

GOD MAT

Birgitta Höglund

diga recept som fi nns i de

fl esta tidningar nu. Hon

ville se recept på råvaror

hon kände igen, inte bara

nytt och modernt.

JAG TYCKTE DET var dags

att våra seniorer fi ck

recept som passar även

dem. Annika och Optimal

Förlag nappade på min

idé. Jag hoppas att recepten

även kommer att

sprida sig till äldreboenden

och sjukhus, många

av våra gamla där lider

tyvärr av undernäring

av den kost som serveras

idag.

Eftersom jag äter lågkolhydratkost

sen snart tre

år, blev det en rolig utmaning

att omvandla våra

traditionella rätter till

recept med mer naturligt

fett, bra proteiner och mindre

mängd kolhydrater.

Ungefär som riktigt fi n

julmat brukade vara, fet

och god.

JAG BJUDER I den här

julkrönikan på några

småkakor och gotter från

kokboken, att njuta av

efter all den goda maten.

För det är ju bara jul en

gång om året.

Kryddkakor (20 st)

100 gr smör

2 krm mald kardemumma

2 krm mald kanel

2 krm malda nejlikor

1 krm mald ingefära

2 dl mald mandel

2 msk fi berhusk

2 msk fl ytande honung

1 ägg

Lägg smör, kryddor

och honung i en kastrull.

Ge ett hastigt uppkok, rör

om väl och låt sen svalna.

Blanda den malda

mandeln med fi berhusk i

en bunke. Rör ner kryddblandningen

och ägget,

blanda väl.

Ställ i kylen att svälla

fem minuter. Rulla matskedsstora

bollar och

platta till lite.

Lägg på bakplåtspapper

och ge kakan ett mönster

med en gaffel.

Grädda på 200° i 10–12

minuter. Låt svalna på

galler.

Frys in och ta fram

kakorna eftersom. Ställ

in dem en stund i ugnen

när de tinat, så blir de lite

frasiga på ytan.

Chokladdoppade

kokoskakor (25 st)

50 gr rumsvarmt smör

1 dl grädde

1 msk fl ytande honung

Kokoskakor. Chokladdoppade kokoskakor med

vackert mönster.


1 krm äkta vaniljpulver

200 gr kokosfl ingor

100 gr mörk choklad,

70%

4 rutor vit choklad

Vispa smör, honung

och vaniljpulver vitt

och pösigt med elvisp.

Tillsätt grädden

under fortsatt vispning.

Blanda ner kokosfl ingorna.

Ställ i kylen att

stelna en halvtimme.

Rulla till matskedsstora

bollar, lägg på ett

fat och platta till dem

lite. Kyl 10 minuter till

innan kakorna doppas i

choklad.

Smält mörk och vit

choklad i varsin liten

bunke i vattenbad.

Doppa kakorna i den

mörka chokladen och

lägg på galler. Det går

lättast med hjälp av två

gaffl ar. Lägg kakan på

den ena gaffeln, sänk

hastigt ner i chokladen.

Slå gaffeln lätt mot

kanten så överfl ödet

rinner av. Ta hjälp av

den andra gaffeln för

att försiktigt fösa över

kakan till gallret.

Gör en liten spritspåse

av smörpapper eller

använd en plastpåse

med ett litet hål klippt

i ett hörn. Fyll med

den vita chokladen och

spritsa en spiral på varje

kaka. Dra ett mönster

med en tandpetare in

mot mitten, så bildas

en liten blomma. Ställ i

kyl att stelna. Förvara

i en burk i kylen upp

till en vecka eller frys

in och ta fram kakorna

eftersom.

Tina i kylskåp. Ta

fram en stund innan

serveringen, så kommer

smakerna fram

mer.

Ischoklad med

pepparmint

100 gr mörk choklad,

70%

50 gr ekologiskt

kokosfett

1 äggula

Några droppar

pepparmintsolja

Några korn salt

Smält choklad och

kokosfett i en skål i

vattenbad. Smaksätt

med pepparmint och

lite salt. Saltet gör att

chokladsmaken kommer

fram mer. Rör ner

äggulan och blanda väl.

Ställ ut dubbla

knäckformar på en

bricka. Jag använder

dem istället för folieformarna,

som inte är så

miljövänliga.

Fyll chokladen i formarna

med en tesked.

Variera ischokladen

genom att blanda ner

till exempel hackade

valnötter, rivet apelsinskal

eller kardemumma.

NYA

FÖRETAG

I ÖSTERSUND

BERTIL JACOBSSON

I ÖSTERBÖLE AB

Adress: Österböle 207,

Brunflo.

Registrerat: 2011-11-08.

Verksamhet: Bolaget ska

förvalta värdepapper.

Styrelse: Erik Bertil Jacobsson,

Brunflo och Grete

Annie Linnea Jacobsson,

Brunflo.

Vi gör det billigt för

dig att vara snäll i jul!

Skicka paket till nära och kära med våra populära

bussbrev och bussboxar. Nu har vi snällpriser

(nästan halva priset!) på

vårt 3 kg:s bussbrev och

20 kg:s bussbox.

FUGELSTA GÅRD AB

Adress: Fugelsta 120

Registrerat: 2011-11-16.

Verksamhet: Konsulttjänster

inom skog och natur,

catering, bär och grönsaksförädling.

Styrelse: Märet Elisabet Rusk

Feitkenhauer, och Margareta

Elisabet Rusk, Brunflo.

AMINA BARNPASSNING

Adress: c/o Madeleine

Jonsson, Skogsbruksv. 97,

Östersund.

Registrerat: 2011-10-06.

Verksamhet: Barnpassning,

och events rörande barn

såsom kalas, dop samt

hushållsnära tjänster.

Styrelse: Eva Madeleine

Jonsson, Östersund.

hallå reklambyrå. Ill. Uffe Nygren
Tips om

GÅVOR TILL JUL?

Ta nåt som går att äta upp!

Välj gärna någon av våra presentlådor.

Fyllda med mejeriets ostar förstås, men nu

också med chark från vårt nya charkuteri.

Vi packar efter din vilja, av alla sorter.

Föllinge 130, 830 60 FÖLLINGE

Tele: Lager 063-10 43 60, Mejeriet 0645-401 40

www.bymejeriet.se

Kursen pågår

Lär dig mer om din hud !
Under två dagar kommer vi tillsammans med Angelica från

Dermalogica att hålla intressanta och roliga hudvårdskurser.

29 november

Pigmentering och solskador

Ett ämne som många har frågor

och funderingar omkring.

Lär dig mer om hudhälsa.

• Kostnad 250 kr (dras av vid köp av produkter). • Gåva till det 10 första som bokar plats.

• 15 % rabatt vid köp av tre produkter. • Rabattcheck på din nästa ansiktsbehandling.

Hudvårdsserie för ungdomar


nowamedia.se

Ca 2 tim

30 november

Mor – dotter/son

Ta med din närmaste och ta detta

tillfälle att prova på och fråga

om produkter och hudhälsa.

Storgatan 39, Östersund. 063-51 55 00. www.wellnesskliniken.se

ÖPPETTIDER

Mån-Fre 11.00-20.00

Lör-Sön 12.00-20.00


Mån-Fre 11.00-14.00 79:-

Tel: 063-13 00 99

www.thaitakeawaycity.se

Önskelista

Ansiktsbehandling Vinterlyx

Den innehåller; Hudanalys,

Formning av ögonbryn,

Aspiration,

Djuprengöring med AHA-peel,

Massage av ansikte, hals, axlar,

Ögonmask,

Guldmask med antioxidanter och vitaminer

samt lätt Make-up.

Doftljus med lykta från

Yankee Candle medföljer.

Pris 850:- ( ca 75 min)

Magiska droppar

som Din hud önskar sig i jul!

Fantastiskt julerbjudande!

värde ca. 400:-

Regementsgatan 17

831 41 Östersund, tel. 063-13 74 00

Köp ett Exuviance

serum och vi bjuder

Dig på ögonkrämen

Hydrating Eye Complex

värde ca. 400:-

29

Ca 2 tim

Exuviance presenterar ytterligare två

fantastiska problemlösare: Kollagenuppbyggande

Collagen Triple Boost

Serum och pigmentreducerande

Optilight Essential 6 Serum. Och så

älskade klassikern Vespera Bionic

Serum som ger Din hud maximalt av

fukt. Medicinskt avancerad forskning

och beprövade ingredignser från

växtriket gör Exuviance till det bästa

Din hud kan få; Minskar ålderstecken.

Ger huden nytt liv!


30

Koll på huspriserna

De här fastigheterna bytte ägare under oktober

Under oktober månad 2011 bytte bostadshus för sammanlagt 20 725 000 kr ägare i Östersunds kommun.

Det dyraste huset under perioden ligger i Odensala och kostade 2 125 000 kr.

Kolla själv vilka hus som bytt ägare i kommunen under månaden. Dessutom kan du kolla skillnaden mellan utrop och slutgiltigt

pris i de fall det varit budgivning.

Sandviken 125

ANNERSIA

Pris: 650 000 kr

Utrop: 625 000 kr

Skillnad: +25 000 kr (+4 %)

Pris/ m2: 11 818 kr

Taxeringsvärde: 489 000 kr

Huset: Fritidshus, 2 r.o.k, 55 m2

Tomten: 2 645 m2

Överlåtelsedag: 1 oktober 2011

Mäklare: Svensk Fastighetsförmedling

Säljare: Margareta Idoff

Köpare: John Marcus Thorhuus

Grytan 432

BRUNFLO

Pris: 1 600 000 kr

Utrop: 1 500 000 kr

Skillnad: +100 000 kr (+7 %)

Pris/ m2: 14 545 kr

Taxeringsvärde: 821 000 kr

Huset: Villa, 6 r.o.k, 110 m2

Tomten: 1 616 m2

Överlåtelsedag: 7 oktober 2011

Mäklare: Svensk Fastighetsförmedling

Säljare: Karin Elise Larsson och Kent

Jörgen Daniel Didriksson

Köpare: Eva Kristina Torstensdotter

Sågstigen 25

FRÖSÖN

Pris: 1 260 000 kr

Utrop: 1 350 000 kr

Skillnad: - 90 000 kr (-7 %)

Pris/ m2: 10 957 kr

Taxeringsvärde: 1 208 000 kr

Huset: Kedjehus, 5 r.o.k, 115 m2

Tomten: 613 m2

Överlåtelsedag: 7 oktober 2011

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Gunborg Elsebrit Schleenvoigt

Köpare: Hans Jörgen Jonsson och

Jennie Margareta Andersson

Hjelmtorpsvägen 5

FRÖSÖN

Pris: 2 050 000 kr

Utrop: 1 900 000 kr

Skillnad: +150 000 kr (+8 %)

Pris/ m2: 21 354 kr

Taxeringsvärde: 1 329 000 kr

Huset: Villa, 4 r.o.k, 96 m2

Tomten: 1 795 m2

Överlåtelsedag: 10 oktober 2011

Mäklare: Allberg Fastighetsförmedling

Säljare: Bengt von Walden

Köpare: Per Anders Lindström och

Linda Margareta Lindström

VI BYGGER DITT... VI BYTER DINA... VI GLASAR IN DIN...

UTERUM FÖNSTER

BALKONG

Torvalla By 220

Pris: 1 900 000 kr

Utrop: 1 900 000 kr

Skillnad: -

Pris/ m2: 10 000 kr

Huset: Villa, 8 r.o.k, 190 m2

Tomten: 2 000 m2

Överlåtelsedag: 13 oktober 2011

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Mats Isak Kristiansson och

Kerstin Kristiansson

Köpare: Malin Christina Olsen-Nikkinen

och Erik Andreas Eriksson

DYRAST

KR

Alltid en bra affär hos

Hästjägarvägen 10

BRUNFLO

Pris: 1 575 000 kr

Utrop: 1 595 000 kr

Skillnad: - 20 000 kr (-1 %)

Pris/ m2: 11 667 kr

Huset: Villa, 5 r.o.k, 135 m2

Tomten: 623 m2

Överlåtelsedag: 14 oktober 2011

Mäklare: Svensk Fastighetsförmedling

Säljare: Kenth och Britt Inger Hallberg

Köpare: Jenny Marianne Jämtsäter

FÖNSTER Bangårdsg. 30, Ösd • www.rydsglas.se


Hans Persavägen 2

HÄGGENÅS STÖRST

PRISFALL

Pris: 1 100 000 kr

KR

Utrop: 1 400 000 kr

Skillnad: - 300 000 kr (-21 21 %) %)

Pris/ m2: 7 333 kr

Taxeringsvärde: 657 000 kr

Huset: Villa, 5 r.o.k, 150 m2

Tomten: 2 281 m2

Överlåtelsedag: 14 oktober 2011

Mäklare: Svensk Fastighetsförmedling

Säljare: Solveig Myrstad

Köpare: Esther Stets och Emilio D

Andreamatteo

Fågelbärsvägen

20, ODENSALA

Pris: 1 950 000 kr

Utrop: 1 550 000 kr

Skillnad: +400 000 kr (+26 %)

Pris/ m2: 22 941 kr

Taxeringsvärde: 904 000 kr

Huset: Parhus, 4 r.o.k, 85 m2

Tomten: 490 m2

Överlåtelsedag: 14 oktober 2011

Mäklare: Länsförsäkringar Fast.förm

Säljare: Anna Carina Karlsson och Pär

Christian Moverare

Köpare: Ernst Olof Rickard Östman och

Camilla Agneta Hellström

Spovvägen 26

ÖSTRA ODENSALA

Pris: 1 575 000 kr

Utrop: 1 500 000 kr

STÖRST

PRISÖKNING

KR

NYA

FÖRETAG

I ÖSTERSUND

BROGÅRDEN

EGENDOMAR AB

Adress: Brogårdsvägen 13,

Lit.

Registrerat: 2011-10-03.

Verksamhet: Äga fast och

lös egendom.

Styrelse: Jens Andreas Mår-

SSkillnad:

+75 000 kr (+5 %)

Pris/ P m2: 13 696 kr

Taxeringsvärde: T

1 025 000 kr

Huset: H Radhus, 5 r.o.k, 115 m2

Tomten: T 256 m2

Överlåtelsedag: 14 oktober 2011

Mäklare: Storsjömäklarna

Säljare: Inger Susanne Olsson och

Sven Thomas William Låsgårdh

Köpare: Åsa Malin Christina Eddebring

och Karl Jonas Viking Eliasson

Krusbärsvägen

12

ÖSTRA

ODENSALA

Pris: 2 125 000 kr

Utrop: 1 900 000 kr

DYRAST

KR

Skillnad: +225 000 kr (+12 %)

Pris/ m2: 19 676 kr

Taxeringsvärde: 1 341 000 kr

Huset: Villa, 6 r.o.k, 108 m2

Tomten: 804 m2

Överlåtelsedag: 17 oktober 2011

Mäklare: Storsjömäklarna

Säljare: Mats Tommy Karlsson och

Eva-Marie Margareta Sahlin

Köpare: Anna Karin Eveby Hemmingsson

och Nils Magnus Hemmingsson

Alvägen 14

FRÖSÖN

Pris: 1 850 000 kr

Utrop: 1 975 000 kr

Skillnad: - 125 000 kr (-6 %)

tensson, Lit, John Marthin

Jönsson, Lit och Inger Christina

Paulina Jönsson, Lit.

BYGGTJÄNST ROBERT

CSEPLÖ AB

Adress: Östersundsvägen

2 G, Lit.

Registrerat: 2011-11-03.

Verksamhet: Aktiebolaget

ska bedriva byggtjänster.

Styrelse: Björn Robert

Cseplö, Lit och Kristin

Löseth, Lit.

DANIEL KINDBERG

I ÖSTERSUND AB

Adress: Hinderstigen 17,

Östersund.

KOM I HÅG

ATT SLÄCKA

LJUSEN!

Pris/ m2: 18 878 kr

Taxeringsvärde: 1 362 000 kr

Huset: Villa, 5 r.o.k, 98 m2

Tomten: 912 m2

Överlåtelsedag: 17 oktober 2011

Mäklare: Storsjömäklarna

Säljare: Ingrid Orvegård

Köpare: Hanna Josefi n Lautamäki Lek

och Lars Peter Valter Jonsson

Österåsen 127 A

Pris: 1 510 000 kr

Huset: Villa

Överlåtelsedag: 24 oktober 2011

Säljare: Lars Olov Carlsson och Ingrid

Anna-Carin Carlsson

Köpare: Anna Paulina Svärd och Per

Örjan Wiklund

Konvaljevägen 8

BRUNFLO

Pris: 1 580 000 kr

Utrop: 1 475 000 kr

Skillnad: +105 000 kr (+7 %)

Pris/ m2: 16 458 kr

Taxeringsvärde: 713 000 kr

Huset: Villa, 7 rum

Tomten: 876 m2

Överlåtelsedag: 27 oktober 2011

Mäklare: Mäklarhuset i Östersund

Säljare: Maria Broman och Carl Jonh

Andréas Åström

Köpare: Gustaf Bengt-Jörgen Blom och

Susanne Angelica Granlund

Registrerat: 2011-11-03.

Verksamhet: Bolaget ska

förvalta värdepapper.

Styrelse: Karl Stig Daniel

Kindberg, Östersund och

Jane Susanne Kindberg,

Östersund.

DLI JÄMTLAND AB

Adress: Lits Prästbord 208,

Lit.

Registrerat: 2011-11-17.

Verksamhet: Drift och underhåll

av fastigheter samt

konsultverksamhet inom

byggnadsbranschen.

Styrelse: Jens Andreas

Mårtensson, Lit och Katarina

Elisabeth Hallquist, Lit.

Miljörådgivning, utbildning

och information om

avfallshantering.

Ditt lokala återvinningsföretag

063-57 60 60 kontakt@lundstams.se

Frösö-Berge 125

FRÖSÖN

Pris: 975 000 kr

Utrop: 700 000 kr

Skillnad: +275 000 kr (+39 %)

Pris/ m2: 26 351 kr

Taxeringsvärde: 1 082 000 kr

Huset: Fritidshus, 2 r.o.k, 37 m2

Tomten: 1 912 m2

Överlåtelsedag: 23 september 2011

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Karin Fredriksson

Köpare: Lars Anders Heijnesson

Skute 215

Pris: 940 000 kr

Utrop: 980 000 kr

Skillnad: -40 000 kr (-4 %)

Pris/ m2: 5 767 kr

Taxeringsvärde: 547 000 kr

Huset: Villa, 7 r.o.k, 163 m2

Tomten: 2 855 m2

Överlåtelsedag: 28 september 2011

Mäklare: Länsförsäkringar Fast.förm.

Säljare: Irene Elisabeth Lindgren

Köpare: Nils Peter Stigebrand och

Emma Kristina Bergman

Tonsättarvägen 7

FRÖSÖN

Pris: 4 050 000 kr

Utrop: 4 200 000 kr

Skillnad: -150 000 kr (-4 %)

Pris/ m2: 25 313 kr

Taxeringsvärde: 2 412 000 kr

Huset: Villa, 6 r.o.k, 160 m2

Tomten: 2 142 m2

Överlåtelsedag: 30 september 2011

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Lena Anette Marie Olsson och

Karl Fredrik Christian Olsson

Köpare: Rolf Jonny Oscarsson och Lena

Maria Christina Gröndahl Oscarsson

Digernäs 515

FRÖSÖN

Pris: 1 950 000 kr

Utrop: 1 450 000 kr

Skillnad: +500 000 kr (+34 %)

Pris/ m2: 16 957 kr

Huset: Fritidshus, 4 r.o.k, 115 m2

Tomten: 11 600 m2

Överlåtelsedag: 29 september 2011

Mäklare: Mäklarhuset

Säljare: Örjan Ingemar Wolff och Brita

Maria Persson

Köpare: Per Olof Folkesson och Elina

Kristina Folkesson

Högåsvägen 6

HÖGÅSEN

Pris: 3 500 000 kr

Utrop: 3 500 000 kr

Skillnad: -

Pris/ m2: 21 875 kr

Huset: Villa, 7 r.o.k, 160 m2

Tomten: 1 196 m2

Överlåtelsedag: 30 september 2011

Mäklare: Länsförsäkringar Fast.förm

Säljare: Karin Elisabet Sundberg

Köpare: Nils Johan Hansson och Linda

Karin Hansson

Högåsvägen 7

HÖGÅSEN

Pris: 3 400 000 kr

Utrop: 3 500 000 kr

Skillnad: -100 000 kr (-3 %)

31

Fler husaffärer i september

Vi utför allt

i branschen.

In- och utvändigt.

063 - 210 42

Mobil: 070-585 11 02 · Fax: 063-227 62

brunflo.maleri@telia.com

www.brunflomaleri.se

Brandskyddsföreningen

önskar dig en

God jul och ett

Gott nytt år!

• Kamin- och

skorstensmontage

• Skorstensrenoveringar

och nyproduktion

• Lösullsisolering

Kontakta oss för en kostnadsfri off ert!

Pris/ m2: 22 667 kr

Taxeringsvärde: 1 844 000 kr

Huset: Villa, 6 r.o.k, 150 m2

Tomten: 1 172 m2

Överlåtelsedag: 30 september 2011

Mäklare: Länsförsäkringar Fast.förm

Säljare: Lars och Helén Göransson

Köpare: Marie Caroline Lundholm och

Carl Mikael Lundholm

Dammågränd 27

TORVALLA

Pris: 1 150 000 kr

Utrop: 1 175 000 kr

Skillnad: - 25 000 kr (- 2 %)

Pris/ m2: 9 914 kr

Taxeringsvärde: 827 000 kr

Huset: Radhus, 5 r.o.k, 116 m2

Tomten: 166 m2

Överlåtelsedag: 30 september 2011

Mäklare: Svensk Fastighetsförm

Säljare: Marie Lindbergs dödsbo

Köpare: Tomas Inge Jonsson och Linda

Veronica Birgitta Jonsson

Spara dina

pengar i vinter!

Vi säljer marknadens bästa

luft/värmepump!

10 års garanti på kompressorn.

Den ger värme till -30°C.

Vi har ett stort sortiment av

luft/värmepumpar till oslagbara

priser. Kom in till oss på

Samuel Permans gata 2

eller ring 063-12 35 30

Samuel Permans gata 2

831 30 Östersund

063-12 35 30

info.norr@independia.se

Boka in dig på 2012

års kurser redan nu.

Gå in på

brandskyddsforeningen.se/jamtland


32

Klockan är ett i Östersund. I en källarvåning på Regementsgatan sitter ett tjugotal

människor på knä. Med jämna mellanrum böjer de sig ned mot marken. Det

är fredagsbön i moskén.

EN KÄNSLA

AV ANDLIGHET Tahar

LOKALEN ÄR minst sagt

diskret. Först och främst

gäller det att hitta rätt

lägenhet, och därefter får

man se upp så man inte

bryter benen i den rangliga

och farligt branta

trappan som leder ned till

den lilla moskén.

Väl där fi nner man en

ett tjugotal människor

som sitter på knä framför

en man som predikar.

Även om lokalen saknar

samma akustik som

exempelvis Stora kyrkan

i Östersund, får man

samma känsla av andlighet.

Överallt på väggarna

fi nns det religiösa symboler

och arabisk text.

EN MAN kommer fram till

mig och hälsar. Han heter

Nyfiken på:

ISLAM

Av elever på Wargentinsskolan.(Samhällsvetenskap,

media, text)

Tahar Khalfallah och är

ordförande i Muslimska

föreningen i Östersund,

som håller till i moskén

på Regementsgatan.

– Varje fredag ber vi

här i moskén. På lördagar

brukar vi vara här

en stor del av dagen och

syssla med olika aktiviteter.

Vi brukar undervisa

och läsa ur Koranen och

undervisa i det arabiska

språket. Vi bryter också

fastan här i moskén,

berättar Tahar.

När man fastar ska

man, mellan gryning och

skymning, avhålla sig

från mat, dryck, rökning

och sexuella relationer.

Ramadan är den heliga

fastemånaden och följs av

högtiden Eid al Fitr, då

man bryter fastan med en

enorm festmåltid.

DET MÄRKS ATT Tahar är

mån om vad andra människor

tycker om islam.

– Det fi nns enstaka

individer och fundamentalister

som pratar om

Jihad och sådana saker

som inte har med islam

att göra. Islam är på det

stora hela en snäll och

fredlig religion. Här i

Östersund försöker vi

integrera människor,

respektera andras seder

och bruk, och vara en bra

förebild i samhället.

DEN TRÅNGA LOKALEN gör

att man hamnar tätt inpå

varandra.

Medan jag och Tahar

pratar står det två män

och för en ivrig diskussion

bredvid oss. De

tittar urskuldrande på

oss när de inser att deras

diskussion kan ha stört

intervjun.

– Det är vårt största

bekymmer, att moskén är

så liten. Det fi nns många

nya muslimer här i Östersund

som vill komma

till moskén. Det fi nns

Khalfallah. Han är ordförande för muslimska

föreningen i Östersund. Foto: Filip Regnéll

planer på att bygga en

stor moské, men pengar

saknas. Vi får inga

bidrag från kommunen,

säger Tahar.

NÄR JAG LÄMNAR Tahar

och förbereder mig för

den livsfarliga trappen

FAKTA: Islams fem pelare

sitter det fortfarande ett

antal människor och ber.

Jag har betydligt bättre

insikt om vad de ber till

nu än vad jag hade innan

jag kom.

Filip Regnéll

Islam har fem grundpelare, som sammanfattar den muslimska

läran:

Den muslimska trosbekännelsen. Den utgör grunden.

Bönen, salat. Alla muslimer ska be fem gånger per dag

Allmosan, zakat. Alla som har råd ska dela med sig av

det man har till behövande

Fastan. Under fastemånaden, ramadan, ska man avstå

mat och dryck så länge solen är uppe.

Vallfärden till Mecka. Varje muslim bör åtminstone en

gång under sin livstid vallfärda till Mecka om man har råd.


Highfi ves,

hängivenhet

och en hel

massa skratt

Många tänker nog

gamla människor,

tystnad, tradition och

vemodig sång. När jag

besökte EFS-kyrkan

under en ungdomsträff

en fredagskväll slogs

alla dessa fördomar

sönder och samman.

Istället möts jag av en

entusiastisk präst och

hängivna ungdomar.

– Här kan man vara

sig själv, säger Evelina

Åhman 15 år.

NÅGONSTANS i bakgrunden

hörs körsång, men

det är det enda som

påminner mig om att jag

befi nner mig i en kyrka.

Istället skulle man kunna

ta kyrkan för att vara en

Nyfiken på:

efs-kyrkans

ungdomsträff

Av elever på Wargentinsskolan.(Samhällsvetenskap,

media, text)

ungdomsgård, för här är

fullt av skrattande, glada,

high-fi veande ungdomar,

de fl esta inte äldre än

jag själv. Precis innanför

dörren står prästen

Johannes Tirén, klädd

i blåjeans och randig

t-shirt, och drar direkt

igång samtal om kameror,

skojar om kyrkbänkar

som ska skänkas bort och

andra helt vanliga saker.

Värmen och glädjen bland

människorna är påtaglig

och här är ingen utanför.

Jonathan Boström och Andreas Larsson. De

besöker båda två ungdomssamlingarna regelbundet

NÄR KLOCKAN SLÅR SJU

drar gudstjänsten igång.

Talaren, i svart huvtröja,

hängiga jeans och

gympaskor, presenterar

kvällens tema, drar ett

par skämt och får igång

”publiken”, som skrattar

och applåderar. Sedan

följer ljuv lovsång framförd

av ungdomar som

spelar och sjunger. Det är

vackert och hårstråna på

mina armar reser sig.

Plötsligt reser sig även

folk upp i lokalen och

sträcker upp sina händer

mot taket med en enorm

känsla, och jag förstår att

det här är på riktigt och

hängivenheten slår mig

än en gång.

UNDER DESSA ungdomsträffar

som äger rum

varje fredag så hålls inte

bara en gudstjänst, utan

också undervisning. Och

det är delvis därför Evelina

kommer hit.

– Jag tycker att undervisningen

är roligare och

mer för ungdomar på

fredagar, än på söndagar.

Men jag kommer även för

det trevliga folket, och för

att jag trivs helt enkelt,

säger hon.

NÄR UNDERVISNINGEN

avslutas påbörjas det

traditionella fi kat, gratis

för alla som är där första

gången.

Jag hamnar med Andreas

Larsson och Jonathan

Boström, båda 17 år,

och frågar dem vad som

får dem att återvända till

kyrkan varje fredag.

– Jag började gå hit och

det kändes mer värt en

fredagskväll än att till

exempel festa eller hänga

på ”Donken”. Jag tror

faktiskt att många skulle

uppskatta detta, säger

Andreas.

Och understryker även

hur viktig gemenskapen

är.

Jonathan trycker på

andra, kanske mer typiska

orsaker.

– Jag kommer hit för

att jag är troende, och

det är skönt att vara i

ungdomligt sällskap.

Jag ser det också som en

uppladdning för veckan,

säger han.

SLUTLIGEN STÄLLER JAG

frågan vad man skulle

säga till en skeptiker som

normalt inte ägnar sina

fredagskvällar åt kyrkliga

besök, för att få den

personen att bli nyfi ken.

– Jag skulle säga att allt

är bra och positivt, och

33

Gudstjänst. När gudstjänsten drar igång står talaren

och bandet redo på scenen

Du som gjort värnplikten eller GMU och vill ha en militär karriär i kombination

med ditt familjeliv och civila arbete. Föranmäl ditt intresse för tidvis tjänstgöring

i Försvarsmakten. Vi kallar detta för GSS/T. Utbildningen påbörjas under

2012.

- ett nytt sätt att göra skillnad.

FAKTA om träffarna

Cirka 50 personer kommer

till ungdomsträffarna

varje fredag

Ungdomsträffarna startade

år 2006, på initiativ

av äldre ungdomar

Här är alla välkomna,

men i huvudsak är det

personer från EFS-kyrkan,

Pingstkyrkan och Betelkyrkan

som kommer.

att det är värt att testa.

Trivs man inte behöver

man inte komma tillbaka,

men att jag tror att man

kommer att trivas, säger

Andreas

– Vi är inte så farliga

som vi ser ut, avslutar

Jonathan med ett skratt.

Isabelle Norén


j

ÄNTLIGEN DAGS FÖR

ulbo

Julbordet

står dukat

NJUT AV HEMLAGAT

JULBORD

I FJÄLLEN

Bokningsbart 15/11-15/12.

Företag och grupper, ring för

andra datum. Välkommen!

ENDAST FÖRBOKNING

0645-420 35 alt. 070-640 03 37

MER INFO: www.akersjon.com

lunchrestaurang

catering - festlokal

Från

Klassisk jultallrik

till Stort julbord.

Catering eller i vår restaurang.

KLASSISK JULTALLRIK

Senapssill, löksill, ägghalva, gravad lax, bakad pastej, salami, korv,

julskinka, kalvsylta, rödbetssallad, senap, äppelmos, saltgurka,

hovmästarsås, brieost, tunnbröd, smör, kokt potatis. 135 kr

SMÅVARMT

Janssons frestelse, prinskorv, köttbullar,

revbensspjäll med honung- & ingefärsglaze.

Klassisk jultallrik inkl. småvarmt 170 kr

Tillägg om ris à la malta önskas: 20 kr

Allt stilfullt upplagt på tallrikar med delade fack.

Priser ovan gäller för avhämtning. Levereras kallt.

Pris om du äter i restaurangen:

Klassisk jultallrik: 150 kr.

Jultallrik inkl småvarmt: 190 kr.

Tillägg ris à la malta: 25 kr.

Julfest?

Vi erbjuder catering av:

• Julgröt med stut

• Jultallrik

• Traditionellt julbord

• Jämtländskt julbord

... eller annat efter eget önskemål!

Hör av er till

Stefan på

tel 070-535 04 25

stefan@mynta.info

eller se www.mynta.info

Dags D

aatt

boka! booooooo ooooookkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kontakta oss på 063-51 65 04, 070-654 65 74

eller ell info@carlslundskrog.se

www.carlslundskrog.se

ENDAST ENDAST FÖRBOKNING

FÖRBOKNING

Julen med Lime

LIMES JULTALLRIK

Inlagd sill - Senapssill - Gravad lax med hovmästarsås, Ägghalvor med

räkor - Griljerad julskinka med senap, Kalvsylta - Rödbetssallad med

äpple - tunnbröd & smör, Småvarma på buffé: Köttbullar - Prinskorvpotatis,

Janssons frestelse - Revbensspjäll

Pris 115 kr, med det småvarma 155 kr

LIMES JULBORD

Limes inlagda julsill - Senapssill - Pepparrotssill - Gravad lax med dill,

Kallrökt lax med citron - Ägghalvor med räkor - Griljerad julskinka, Rökt

renstek - Bakad leverpastej-kalvsylta - Limes hemlagade köttbullar,

Honungsglaserade revbensspjäll - Prinskorv - Rödkål - Janssons

frestelse, Dillkokt potatis - Rödbetssallad med äpple & purjolök - senap,

- Hovmästarsås - Inlagd smörgåsgurka - Inlagda rödbetor, Grönkål -

Edamerost - tunnbröd & smör - Pepparkakor - Ris a´la malta-julgodis

Pris 320 kr (minimum 20 personer)

Vi fi xar givetvis hela julfesten hos oss på Lime eller som catering


2011 ÅRS

d!

Restaurang & Bar

Öppettider:

Tis–tors 16-22

Fre-lör 15–02

Premiär 26 november

Välkommen till Jamtli och Restaurang Hovs magnifika julbord i en anrik

miljö. Boka det LILLA eller det STORA! Det STORA Julbordet serveras i

vår fantastiska Gillesal. Där finns också ”godisrummet” fyllt med traditionella

godsaker, ostar, desserter och kakor att njuta av.

Pris från 325:-/525:- Barnpris från 90:-/200:-

Boka vårt härliga julbord...

eller konferens? Eller firande?

Ni Kanske vill beställa ny inredning

eller köpa en julgåva?

Hör av dig så gör vi något lite

extra av dina önskemål!

Ring för ett förslag

som passar just dig.

0643-44 55 50 www.persasen.se

info@persasen.se

MIDDAGAR

FÖRETAGSFESTER

SOM

SÄLLSKAP

AFTERWORK

STORA SOM

SMÅ

Alltid bra pris på mat & dryck

Perfekt

alternativ

till

traditionella

julbord!

Biblioteksgatan 5 (två gator rakt nedanför Biostaden)

Östersund · 063-106464

www.cuprumostersund.se

Välkomna till

25–26 25–26 5 26 NOVEMBE

NOVEMBER

NOVEMBER ER ER

&

1, 2, 3 DECEMBER

DECEMBER

Julbord Julbo med

Ständut Ständut Blakk Blakk

& & & deras deerrass åårrliiggaa årliga jjulkonsert julkonsert

För bokning och information

ring: 063-51 16 00 alt. mail:

admin@gamlateatern.se

*Korad två gånger till årets

kvinnliga komiker vid StandupStandupgalan med motiveringen ”Med sin

timing och obetalbara kroppsspråk

i hundra-procentig symbios

är hon ett komiskt geni som

aldrig ldrig slutar at att utvecklas”.

Julcatering

för alla tillfällen

Julfrukost

Jultallrik

Julbord

Julfest

Vi har allt ni behöver

för en lyckad julfest.

Läs mer på www.foodcatering.se

Tfn 063-12 68 60

JULEN PÅ GAMLA TEATERN

8, 9, 10, 16 & 17

DECEMBER

Julbord med stand up komikerna

Ann Westin*

& Kjell Andersson

Band AHO

Gamla Teatern

www.gamlateatern.se • bokning@gamlateatern.se


36

MOTOR-

BLOCKET

Nyheter, tester och reportage

Nu släcks vägbelysningen. Har ni hört

det senaste, man tror helt enkelt inte det är sant!

Nu ska vägbelysningen släckas eftersom man

funnit att bilisterna då kör långsammare och att

det därigenom sker färre olyckor. Visst låter det

onekligen som ett stort aprilskämt, men så är inte

fallet. Det är i Frankrike som den ”genialiska”

idén fötts och kommer inom kort att bli verklighet.

Om fransoserna även förbjuder användandet av

strålkastare kör bilisterna säkert ännu långsammare

eller kanske rent av stannar hemma - då sker

ju inga olyckor alls!

Här kan vi verkligen snacka om att köra ”svart”.

Lyxkryssare i världsklass. För den

kräsne semesterfi raren fi nns nu en lyxkryssare

som får alla andra ekipage att blekna i jämförelse:

Marchi Mobile Elemment Palazzo. Den tolv meter

långa husbilen har allt man kan önska sig eller

vad sägs om den absolut senaste tekniken, öppen

spis i vardagsrummet, badrum med regndusch

och motorn är en dieselsexa på 500 hästar. Med en

simpel knapptryckning så förvandlas taket till en

tjugo kvadratmeter stor balkong med skybar. När

husbilen är parkerad så kan dessutom ena väggen

skjutas ut elektriskt, vilket ger en golvyta på 40

kvadratmeter och om husbilen blir skitig så fi nns

ett integrerat tvättsystem. Prislappen är satt till

saftiga 21 miljoner så det blir en dyr lyxkryssning!

Foto: Staffan Svedenborg

Dieselhybriden är här

Hybrider är knappast något man

höjer på ögonbrynen för.

Hittills har det inneburit att en bensinare

kombinerats med eldrift och

därigenom fått ner förbrukningen som

hos en diesel.

Det mest (eko)logiska är därför att

kombinera diesel med el, vilket må

låta lätt som en plätt.

SANNINGEN ÄR ATT

utvecklingen gått i slow

motion och problemen

avlöst varandra – men

skam den som ger sig.

Äntligen är världens första

dieselhybrid här och

vi har provkört nya Peugeot

3008 Hybrid4. Vad

blir det om man korsar

en dieselfyra och elmotor

med ett start/stopp-system?

Svaret är världens

första dieselhybrid som

dessutom begåvats med

bromskraftåtervinning,

vilket innebär att rörelseenergin

som bildas vid inbromsningar

tas tillvara

för att ladda batterierna.

Testbilen startar helt

ljudlöst och vi glider ut

på vägarna i ett sanslöst

vackert Bretagne. Först

då hastigheten är uppe i

sextio knyck eller om vi

accelererar hårt kopplas

dieseln in.

UTSEENDEMÄSSIGT ÄR DET

inte så mycket som skiljer

”vanliga” 3008 med

dieselhybriden. Vi hittar

bland annat en fränare

grill med liggande aluminiumribbor

och en annorlunda

hasplåt under

den främre stötfångaren.

I de eleganta strålkastarna

fi nns numera ett gäng

lysdioder och ovanför

grillen sitter fransosernas

nydesignade lejonsymbol.

Interiören känns

otroligt gedigen och

luftig tack vare det stora

panoramaglastaket. Fem

personer färdas bekvämt

och batteriets placering

under baksätet påver-

Tekniska data för Peugeot 3008 Hybrid4

MOTOR: 4-cyl bensinmotor med dubbla

överliggande kamaxlar och fyra ventiler

per cylinder. Maxeffekt: 163 hk vid 3

850 varv/minut. Max vridmoment: 300

Nm vid 1 750 varv/minut.

ELMOTOR: Maxeffekt: 37 hk vid 3

850 varv/minut. Max vridmoment

Elmotor: 200 Nm.

KRAFTÖVERFÖRING: Dieselmotor fram

PLUS: MINUS:

Skonsam drivlina

Skattebefriad i fem

år

Köregenskaperna

Hög komfort

kar bara lastförmågan

marginellt (377 liter mot

432). Instrumenteringen

skiljer sig genom att

varvräknaren ersatts av

en mätare för effektuttag

samt laddningsstatus och

naturligtvis fi nns en färddator

som visar hybridsystemets

energifl öde.

UNDER HUVEN ARBETAR

en dieselmotor på 163

hästkrafter medan den

bakmonterade elmotorn

levererar 37. Lösningen

är naturligtvis genialisk

eftersom 3008 Hybrid4

därmed blir fyrhjulsdriven

på kuppen. Eftersom

totaleffekten är tvåhundra

hästar så rullar

det på riktigt duktigt:

hundrastrecket nås på 8,5

sekunder och toppfarten

är 191. Samtidigt dricker

dieselhybriden rekordlåga

0,40 liter milen

medan koldioxidutsläppet

är 104 gram, men när

enbart elmotorn jobbar

och elmotor bak, fyrhjulsdrift.

FJÄDRING: Skruvfjädring och krängningshämmare

runt om. Fram: Fjäderben

med undre triangellänk. Bak:

Multilänkaxel.

STYRNING: Kuggstång med elservo.

Vändcirkel 11,4 meter.

BROMSAR: Skivbromsar fram och bak.

ABS. ESP.

Kan inte laddas via

ett vanligt eluttag

Ingen extra garanti

för batteriet

så omvandlas siffrorna

till noll! Om det fi nns

kräm i batteriet så är

räckvidden fem kilometer

men du får inte gasa

över 60 km/h. Vi susar

fram genom charmiga

byar på gammal keltisk

mark i trakterna runt

Bretagne och fascineras

över köregenskaperna

samt att ”motorbytena”

sker så diskret.

Peugeot kan verkligen

slå sig för bröstet med

tanke på hur många

konkurrenter som dömt

ut projektet.

PRISET BÖRJAR FRÅN

330 000 kronor vilket är

mycket pengar, ändå ska

affären kunna räknas

hem på sikt. Bara befrielse

från fordonsskatten

under de första fem åren

betyder 17 800 kronor,

vilket är en bra början!

Johannes Gardelöf

MÅTT/VIKT: (cm/kg) Axelavstånd 261,

längd 437, bredd 211, höjd 164.

Tjänstevikt 1 669. Bränsletank 60 liter.

PRESTANDA: Toppfart 191 km/h. Acceleration

0-100 km/h 8,5 sek.

FÖRBRUKNING/MILJÖ: 4,0 liter per 100

km under blandad körning.

CO2: 104 g/km.

PRIS: 330 000 kronor.


Foto: Staffan Svedenborg

En stor stark pickup

Plötsligt hörs toner av massivt dieselknatter

och några sekunder senare

uppenbarar sig en pickup. Men det är

ingen brutal och stöddig amerikansk

gaphals. Nej, det här är en oöm japanare

som rullar mjukt på landsvägen,

som är bekväm i storstan och riktigt

tuff i terrängen.

NISSAN MENAR ATT man

inte behöver välja mellan

familjebil, äventyrsbil

och arbetsbil - Navara

Double Cab ska nämligen

vara allt på en och

samma gång. Frågan

är om det verkligen är

möjligt? Pickupen ser

riktigt glad ut och främst

är det grillen som drar

på smilbanden. Måhända

är det mot skattmasen

den ler? Nissan Navara

är nämligen registrerad

som lätt lastbil men du

kör pickupen med vanligt

B-körkort. Den stora

skillnaden är att momsen

är avdragsgill för dig som

företagare och det är inga

småpengar vi snackar

om.

ATT SÄTTA SIG bakom ratten

är ett rent nöje trots

att vi befi nner oss i ett

skitigt och lerigt Zaragoza.

Personbilskänslan

är stark och när exempelvis

tändningsnyckeln

vrids om så åker instrumentnålarna

upp till max

för att sedan ställa sig

på noll igen. Man sitter

riktigt bra i framsätena,

men komforten i den

tresitsiga aktersoffan är

inte alls lika bra. Undertill

hittar vi ett riktigt

ramverk som bara de tuffaste

pickisarna har och

bak huserar bladfjädrar

– vilket otroligt nog är

en kvarleva från när

man körde med häst och

vagn. Därmed är det inte

så konstigt att Nissan

Navara känns lite fl ummig

på vägen, men när

vi lastade fl aket med en

europapall så förändrades

uppträdandet till det

positiva. Men det går inte

att frakta hur mycket

som helst då maxlasten

är 900 kilo. Med släp får

man dra hela tre ton men

har du enbart B-körkort

så gäller 750 kilo.

ATT SKIFTA FRÅN två- till

fyrhjulsdrift är hur

enkelt som helst och på

mittkonsolen fi nns ett

vred där föraren kan

välja drivläge beroende

på körsituationen.

Pickupen klättrar uppför

och nedför leriga stup

förbluffande bra. Kliver

över diken smärtfritt

och plumsar med vatten

upp till midjan utan att

drunkna.

HEMLIGHETEN LIGGER

naturligtvis i den

inkopplingsbara fyrhjulsdriften

med lågväxel. Ett

särskilt tack riktar vi till

diffspärren på bakaxeln,

vilken är till stor nytta

när man är på äventyr.

Vår testbil är utrustad

med en ny dieselsexa på

231 hästkrafter och till

detta serveras en sjustegad

automatlåda. Motorn

svarar blixtsnabbt och

0-100 rullar på 9,3 sekunder

– däremot sörplar

maskinen i sig runt litern

milen. Vi rattar den

exklusivaste versionen

som kostar 453 175 kronor

inklusive moms, ändå

kan man ladda på med

mer lull-lull. Vad sägs

om en backkamera som

även fi lmar dragkroken

vilket gör det lekande lätt

att haka på släpet? Vår

nyfunna vän klarar av

det mesta och fortsätter

att hånle.

Förmodligen åt skattmasen,

oss och konkurrenterna!

Johannes Gardelöf

”Se upp Volvo V70,

här är Hyundai i40 Kombi”

Erik Wedberg, Expressen

37

Webber fl yger fram.

F1-föraren Mark Webber

siktar mot stjärnorna och

har högtfl ygande planer.

Australiensaren har nu inlett

ett samarbete med fl ygbolaget

Quantas i jakten på

att ta ett fl ygcertifi kat. I sin

ambition att utbilda sig till

kapten har Webber förutom

ett mentorskap även tillgång

till företagets fl ygsimulator.

Formel 1-föraren har redan

fått sitta med i cockpit på nya

Airbus A380 med fl ygbolagets

chefskapten och det var på

Heathrow det hela ägde rum.

Visste du förresten att när

det 360 ton tunga planet lyfter så genererar de fyra

Rolls-Royce motorerna lika mycket hästkrafter som 3

500 vanliga personbilar?

CABBY CABBY

FRÖSÖN

063 - 51 09 00

www.frosohusvagnar.se

Öppettider: Må-To 10-17, Fre 10-15, Lö Stängt

Höstkampanj!

Nu kommer 2012 års husvagnar

och vi kan erbjuda kvarvarande

2011:or till förmånliga priser!

VÄLKOMMEN!

Fröjavägen 29, Frösön

”En tjänstebil av

märket Hyundai? Varför inte?”

- Marianne Sterner, Vi Bilägare

HOBBY HOBBY

”Jag kan tänka mig Hyundai

i40 kombi i stället för Volvo V70”

- Erik Söderholm, Auto Motor & Sport

- den nya stora miljöbilsklassade

kombin som utklassar konkurreterna

Kom in och provkör!

Brosslarvägen 21, Övre Torvalla, 831 72 Östersund

063-81010 www.sportmotor.se


38

NAMN........................................................................................................

Adress......................................................................................................

Postadress..............................................................................................

Förra kryssets lösning

KRYSSA RÄTT & BILDGÅTAN

Foto: Hampus Råde

Ni vann!

Återigen har massor

med rätta lösningar har

kommit in till oss. Det är

kul! Bland alla har vi dragit

tre vinnare som får två

biobiljetter vardera.

Grattis!

Gunvor Åsemar

Odenskogsvägen 94

ÖSTERSUND

Hans-Erik Olofsson

Frösövägen 1B

FRÖSÖN

Ingegerd Andersson

Bangårdsgatan 50

ÖSTERSUND

Lös krysset – vinn biobiljetter!

Årets världscup i skidskytte startar i Östersund i slutet

av november. Det har vi valt som tema för månadens

korsord.

Första t.o.m tredje pris: Om du löser krysset rätt har

du chans att vinna två biobiljetter till valfri föreställning

på Biostaden i Östersund.

Ser du vad det är? Skicka in svaret och du tävlar

om två biobiljetter. Skicka in till: Bildgåtan, 100

procent Östersund, Samuel Permans Gata. 28

A, 831 42 Östersund. Senast 9 december.

ELLER: SMS:a ”100procent bild” följt av ditt svar

och namn till 72 672. (exempel: 100procent bild

Stortorget anna andersson). SMS:et kostar 5 kr +

ev operatörsavgift.

Skicka brev till: Kryssa rätt, 100 procent Östersund,

Samuel Permans gata 28 A, 831 42 Östersund. Vi vill

ha den rätta lösningen senast den 9 december.

ELLER: SMS:a ”100procent kryss” följt av de markerade

orden samt ditt namn till 72 672. (exempel:

100procent kryss hej på dig anna andersson) SMS:et

kostar 5 kr + ev operatörsavgift.

Bildgåtan Vinnare bildgåtan

Tack för alla svar.

Den här gåtan var faktiskt lite lurig.

Bilden är tagen från Stora kyrkans torn

och visar rondellen Gränsgatan-Rådhusgatan.

Det såg månadens vinnare:

BO GUNNAR ANDERSSON

Kyrkgatan 61 B

ÖSTERSUND

Grattis! Vi skickar hem två biobiljetter.


OM KARINA:

Har själv utövat yoga i

sjutton år. Yogalärare

på heltid sedan åtta år.

OM YOGA:

Ordet är sanskrit och

betyder förening av

kropp, tanke och själ.

100 PROCENT

YOGA

Karina Freij

Tips på saker

vi kan göra för

att klara vintern

November, en tid av mörker. Vissa

kan mysa och njuta av mörkret,

de kryper upp i soffan, tänder ljus

och ser kanske fram emot advent

och skidåkning. För andra kan det här vara en

utmanande tid när det känns som man inte har

någon ork eller glädje. Saknaden av solens ljus

och värme kan vara så stor. Så vad kan man då

göra för att klara vintern lättare?

Enligt yoga fi nns det i grunden två sätt att

förändra något. Vi kan göra en yttre eller en

inre förändring.

EN YTTRE FÖRÄNDRING kan vara att fl ytta någonstans

där det inte är så förtvivlat mörkt den här

årstiden, eller att resa bort en tid. När jag var

yngre såg jag till att spendera åtminstone delar

av november i Indien. När jag fi ck samla ljus

och värme där så var det lättare att klara resten

av vintermörkret.

NU ÄR DET ju inte alltid möjligt att ta den vägen,

att resa bort eller fl ytta. Då kan man prova den

inre vägen. En inre förändring kan vara att

försöka ändra sin inställning till mörkret och

kylan. Det är på sitt sätt en bekvämare väg, även

om det inte alltid är så enkelt. Det är kanske inte

bara att sätta sig ner och börja gilla november.

DET FINNS EN hel del vi konkret kan göra för att

klara vintern så bra som möjligt. Att försöka

komma ut en stund varje dag när det är ljust, en

kort promenad under lunchen, kan göra skillnad

om man saknar ljuset. En del klarar kylan

bättre om de ser till att äta varm frukost och

lunch i stället för fi l och sallad.

HELA VÅR KROPP reagerar också på vilka tankar

vi har, tankens kraft är enorm. Om vi hela

tiden matar oss själva med tankar på hur mörkt

och kallt det är och hur trötta vi är, så blir vi

allt mer trötta och frusna. I yoga försöker vi

använda den här kraften för att istället mata oss

med tankar som är bra för oss.

SAKNAR VI SOLEN så kan vi prova att en stund

varje dag föreställa oss den. Kanske kan vi göra

en inre minnesbild av solen, eller kanske kan

vi föreställa oss känslan av solens strålar mot

huden. En sol som vi föreställer oss kan alltid

vara lagom varm, lagom ljus, från en årstid och

en plats som vi tycker om. Kan vi bära med oss

den här inre solen så blir vintermörkret lättare

att klara av.

BERNICUS SERVICE AB

Adress: Kvarnvägen 2, Östersund.

Registrerat: 2011-10-20.

Verksamhet: Drift och underhåll

av fastigheter samt

konsultverksamhet inom

byggnadsbranschen.

Styrelse: Bernt Gustaf

Åkerlund, Östersund, Bernt

Niclas Åkerlund, Frösön och

Gustav Pontus Åkerlund,

Östersund.

BKK KITCHEN AB

Adress: c/o Lertsak Nauldee,

Morellvägen 45, Östersund.

Registrerat: 2011-10-19.

Verksamhet: Catering,

restaurang samt fastighetsförvaltning.

Styrelse: Lertsak Nauldee,

Östersund, John Patrick

Sjölund, Östersund, Inger

Elisabeth Bill, Östersund

och Patcharin Klongsungnoen,

Östersund.

BRITTA HJALMARS

FYSIOTERAPI AB

Adress: Frösövägen 53,

Frösön.

Registrerat: 2011-11-16.

Verksamhet: Fysioterapeutisk

verksamhet.

Styrelse: Britta Elisabeth

Hjalmars, Frösön och Ruth

Ing-Marie Vestermark Hjalmars,

Östersund.

SILVERKLO HOLDING AB

Adress: Frösövägen 7,

Frösön.

Registrerat: 2011-10-21.

Verksamhet: Konsultverksamhet

avseende inom

branscherna kosmetika och

hårprodukter.

Styrelse: Tom Sven-Erik Hagen

Silverklo, Frösön och

Stina Susanna Silverklo,

Frösön.

SOL DIREKT I SVERIGE AB

Adress: Mälltorpsgatan 4 B,

Frösön.

Registrerat: 2011-10-03.

Verksamhet: Bedriva solarieverksamhet.

Styrelse: Johan Robin Löfdahl,

Frösön och Elisabet

Löfdahl, Rätan.

HYVLERIBOLAGET

I ÖSTERSUND AB

Adress: Box 380, Östersund.

Registrerat: 2011-11-11.

Verksamhet: Bolaget skall

bedriva förädling och försäljning

av trävaror.

Styrelse: Björn Erik Stensson

Rentzhog, Östersund, Mats

Olof Andersson, Valbo,

Bob Sven Paul Persson,

Östersund, Lars Olof Emanuel

Skytt, Skutskär, Bengt

Erik Andersson, Gävle, Ulf

Mikael Ejenstam, Östersund

och Per Arne Eriksson,

Delsbo.

IMPULSIV AB

Adress: c/o Monica Hagström,

Ärtvägen 11, Östersund.

Registrerat: 2011-10-11.

Verksamhet: Förvaltning av

fast och lös egendom,

Styrelse: Ingrid Monica

Hagström, Östersund, och

Lennart Joe Eriksson, Östersund.

NYA

FÖRETAG

I ÖSTERSUND

FIXIT FASTIGHETS-

AKTIEBOLAG

Adress: Författarvägen 4,

Tandsbyn.

Registrerat: 2011-11-07.

Verksamhet: Förvalta och

äga fastigheter, aktier samt

övrig egendom.

Styrelse: Björn Rickard

Christer Eriksson, Tandsbyn,

Älskar

du också

bra ljud?

Jag har ett brett sortiment med

många skandinaviska fabrikat

som hävdar sig mycket bra på

världsmarknaden.

Butiken för dig

som tycker musik

och film är det

bästa du vet.

Kom in och lyssna på hur

verkligt bra ljud låter.

Björn Filip Mattias Birgersson,

Tandsbyn och Marianne

Karin Helena Bergström,

Pilgrimstad.

IP UTVECKLING AB

Adress: Hamngatan 14, Plan

6, Östersund.

Registrerat: 2011-11-16.

Verksamhet: Bedriva teknisk

konsultverksamhet och äga

och förvalta värdepapper.

Styrelse: Per Martin Andersson,

Lit, Evert Ingemar Boije,

Tandsbyn, och Sune Gunnar

Jan Erik Lindkvist, Föllinge.

JACK FRUIT & SOLROS AB

Adress: Prästgatan 41-43,

Östersund.

Registrerat: 2011-10-12.

Verksamhet: Bolaget ska

Välkomna!

Norra Gröngatan 7 Östersund I 063 - 13 30 88 I www.jamtljud.se

Avloppsproblem?

Före detta Klensmedengrabbarna är

nu samlade under ett tak! Med över

40-års erfarenhet i branschen löser vi

alla era avloppsproblem med våra

sug- och spolbilar.

Ring Christer ”Krille” Haugskott

trafikledning/säljare för kontakt och beställning.

Tel. 063-10 90 00

Jour dygnet runt!

TVÅ SKITBRA FÖRETAG!

Spolar – Suger – Tinar – Filmar

39

bedriva förvaltning av värdepapper.

Styrelse: Ingela Susanne

Falkenfjord och Mohammad

Esfahanizadeh, Östersund.

HILMARSSON UTBILDNING

& BEHANDLING AB

Adress: Vintervägen 11 B,

Frösön.

Registrerat: 2011-11-02.

Verksamhet: Utbildning,

konsultverksamhet inom

ledarskapsutveckling och

processutveckling för organisationer

m.m.

Styrelse: Hilmar Thorarinn

Hilmarsson, Frösön och Jon

Jerker Jämthagen, Östersund.

Varför är det bara

IVT som ger 10 års

försäkring när du

köper värmepump?

Ring oss,

så får du veta allt

om arbetet för att

göra IVT:s kunder till

Sveriges tryggaste.

Välkommen!

Independia Norr

Samuel Permans gata 2

Östersund

063-12 35 30


40

Förlovningsring

Vet du att kommunerna hjälper

till att återvinna 97% av soporna

du sorterar? Nästan hälften blir

nya saker! Även om vi i Sverige

är duktiga på att sortera, skulle vi

kunna bli ännu bättre.

Utmana dina vänner om vem som

sparar mest resurser och energi.

Gå in på

facebook.com/sveriges.

storsta.miljororelse

Visste du att
Allt med sladd eller batteri är

Miljöfarligt avfall och ska inte

slängas i soppåsen

Mobiltelefoner kan innehålla

kvicksilver och PCB som är

skadligt för människa och miljö

Mobiltelefoner innehåller även

metaller; till exempel guld och

silver men också koppar, aluminium

och järn som kan återvinnas

Vi på Renhållning hämtar dina Sopor till förbränning

och även ditt Matavfall. Miljöfarligt

avfall och stora och skrymmande sopor lämnar

du kostnadsfritt på någon av våra Återvinningscentraler.

Renhållning

063 - 14 31 00

renhallning@ostersund.se

www.ostersund.se/sopor

Metalltråd och blöta papper

– Vadå Aurora?

det heter aura!

Alla reagerar

starkt på Maria

Montazamis

reklamfilm för

Ving. Vår svenska

Hollywood-fru

blir därför en av

de hetaste diskussionsämnena

under dagens

luffarslöjd- och

akvarellpass.

ODENSALA ÄR LUGNT och

fridfullt efter att höstmorgondimman

just lättat.

Odensalakyrkan reser sig

välkomnande när jag närmar

mig den stora vita

porten. Dörrhandtaget

känns blött av upptinad

frost. Jag kliver in.

På tisdagsförmiddagar

mellan tio och tolv

förvandlas ett av kyrkans

samlingsrum till en

mötesplats för pratsjuka

och kreativa pensionärer.

Här får en grupp på

nära femton personer

lära sig konsten att göra

luffarslöjd och att måla

akvarell.

ETT LJUST RUM, behagligt

för ögonen, runda bord

och stora fönster. Där sitter

ett tiotal kvinnor och

ett fåtal män nerböjda i

djup koncentration, samtidigt

som de skissar på

sina färgglada konstverk.

– Vad snäll du är som

kallar det konstverk,

säger Mait Andersson

när jag berömmer hennes

målning.

Nyfiken på:

Luffarslöjd

& akvarell

Av elever på Wargentinsskolan.(Samhällsvetenskap,

media, text)

Brun höst.

En lång och varm höst har gett

november bruna toner. Höstlöv, jord och

lera har färgat naturen istället för det

kalla och vita. Men det är väl så att kung

Bore bidar sin tid...

Slöjd och måleri. Akvarellmålning och luffarslöjd, men också tid för samtal och

fika är det på träffarna i Odensala kyrka. Foto: Sofia Söderqvist

MED SIKTET INSTÄLLT på

att tillverka någon slags

nyttopryl tar jag plats

vid luffarslöjdsbordet

längst ner i hörnet. Där

får jag bordskamraterna

Mauritz Ålstig och Ove

Fritzborn.

Fördomen om en slöjdsal

där kraftiga män med

såriga fi ngrar samlas för

att prata om verktyg slår

inte in för fem öre. De är

här för att åstadkomma

någon slags prydnadssak,

men också för det sociala

umgänget. Ove talar lite

diskret om den verkliga

anledningen.

– Snart kommer det

man är här för, snart

kommer fi kat.

KVART ÖVER ELVA står det,

som utlovat, fi ka uppdukat

på det avlånga bordet

längs med väggen. Dagen

till ära serveras det

tunnbröd med kalvsylta

och rödbetssallad. För oss

som är lite skeptiska mot

denna delikatess fi nns

det tack och lov ett fat

med ost.

– Vi har det bra vi,

hör jag en tacksam röst

utropa från kön.

Förutom att fi ka berättar

Ove att han har många

andra projekt som ska ros

i hamn under dessa två

timmar. Änglafi gurer i

metalltråd är en populär

prydnadssak i dotterns

lägenhet, och hela hennes

umgängeskrets.

– Ja änglar har man

gjort många av. Och ljusstakar

– till förbannelse!

Klockan slår tolv. Jag

slänger kameran över

axeln och börjar vandra

mot Östersunds centrum

igen.

En brödpicka i metalltråd

bär jag med mig i

handen. Helt idealiskt till

sockerkaksbaket senare

ikväll.

Sofia Söderquist

MÅNADENS

NATURBILD

Gunnar Wallmark


100 PROCENT

LAG & RÄTT

Veronica

Mattsson

OM VERONICA: Jurist på LRF-konsult i Östersund

med familjerätt som specialområde. Intresset grundar

sig på att det handlar om juridiska frågor som berör alla

människor i olika skeden i livet. Har du en fråga som

du vill ha svar på? Längst ner får du veta hur du kan

komma i kontakt med henne.

Får föräldrar

favorisera?

frÅga: Jag undrar om föräldrar till två

barn, kan ge bort gåvor till den ene bröstarvingen,

men inte ge något alls till det andra barnet.

Mina föräldrar favoriserar min bror genom

att ge bort större summor pengar, köper bil till

honom och bekostar delar av hans utbildning.

Nu börjar våra föräldrar bli gamla och funderar

på att även ge bort fastigheten som gåva till

min bror. Min bror anser att våra föräldrar har

rätt att göra vad de vill med sin egendom. För

min del innebär en gåva av fastigheten till min

bror, att min bror fått allt mina föräldrar äger

och att det inte finns något kvar för mig att

ärva den dagen mina föräldrar gått bort.

svar: Föräldrar har inget krav att förvalta

sig egendom för att barnen en dag ska ärva. Dina

föräldrar kan alltså välja att spendera sin egendom

som de vill. De kan fritt ge gåvor till din bror,

utan att du kan göra något åt situationen i dagsläget.

Det fi nns dock vissa arvsrättsliga regler som

kan blir aktuella då era föräldrar avlidit. Det fi nns

dels något som kallas förskott på arv och dels

något som kallas förstärkt laglottsskydd.

Om ett barn får en gåva av sin förälder räknas

den som förskott på arv om inte föräldrarna skrivit

något annat i gåvobrevet. Dina föräldrar väljer

alltså om gåvan ska utgöra ett förskott, eller inte.

Ett barn som fått förskott på arv måste avräkna

värdet på gåvan från sin arvslott vid arvskiftet.

Detta innebär att den arvinge som fått en gåva

under föräldrarnas livstid, tilldelas mindre i arv.

Tanken är att båda barnen ska erhålla egendom

till lika värde, oavsett om barnet fått gåvan under

föräldrarnas livstid eller i arv.

Skulle det vara så att det inte fi nns tillräckligt

med medel i dödsboet för att ”kompensera”

syskonet, behöver dock gåvotagaren inte återbära

något till dödsboet.

Det betyder att fi nns det inget att ärva, kan gåvan

sägas ha medfört att den andre bröstarvingen

blev arvslös.

När en arvinge på detta sätt blir arvslös kan

bröstarvingen åberopa det som kallas förstärkt

laglottsskydd. Regeln om förstärkt laglottsskydd

innebär att gåvor som kan likställas med ett testamente,

t.ex. därför att de givits i nära anslutning

till givarens död, kan behöva återbäras av gåvotagaren.

Gåvotagaren måste då ersätta syskonet

för dennes laglott. Även om gåvan är värd mer får

syskonet ersättning för max laglotten.

Avslutningsvis gäller att den som vill åberopa

den här regeln, måste stämma gåvotagaren inom

ett år från det att bouppteckningen avslutades.

Fråga om juridik!

Har du någon fråga om lag och rätt som du skulle vilja

ställa till Veronica?

Mejla: veronica.mattsson@konsult.lrf.se

Eller skriv till: ”Juridikfråga”, 100 procent Östersund.

Samuel Permans gata 28 A, 831 42 Östersund

30 nov kl 19

Pianoafton på Birka:

En resa i tid och rum med pianolärare

Stephanie Wendt som har framträtt som

solist och kammarmusiker i fem kontinenter.

14 dec kl 19

Birka Folkhögskolas årliga

julkonsert i Ås kyrka

www.birka.fhsk.se

Vill du

utvecklas

som

människa?

Röda Korsets byrå mot

diskriminering arbetar med

värdegrundsfrågor,

vi behöver

dig som är

intresserad av dessa

frågor och kan ge

några timmar i månaden

av din tid!

Någon förkunskap är

inte nödvändig då du får

utbildning av oss, ett äkta

engagemang i frågorna

är en förutsättning för

att det ska bli roligt och

utvecklande!

Vi arbetar mycket med

förebyggande insatser

på skolor, arbetsplatser,

föreningar mm.

Kontakta Monica Jonsson

063-55 15 33, 070-598 89 92

monica.jonsson@redcross.se

Rubriken är så klart inte sann. Inte alls. Men alla människor har fördomar.

Mot homosexuella, präster, politiker, tatuerade, folk med glasögon, företagare.

41

På Röda Korset vill vi visa att alla är människor. Att en homosexuell inte alltid har

läderkeps. Att en muslim knappast är terrorist.

Därför söker vi dig som har kraft, mod, och tid att vara dig själv och låta människor med

fördomar träffa dig för att samtala.

Våga illustrera någons fördom!

Ägna några timmar åt att förebygga fördomar.

Kontakta Monica Jonsson för mer information.

063-55 15 33, 070-598 89 92

monica.jonsson@redcross.se

Varför är det bara

IVT som ger 10 års

försäkring när du

köper värmepump?

Ring oss,

så får du veta allt

om arbetet för att

göra IVT:s kunder till

Sveriges tryggaste.

Välkommen!

Independia Norr

Samuel Permans gata 2

Östersund

063-12 35 30

Alla bögar

ser ut så här.

Ensam i hela norrland

Störst i stan | Urmakare i butiken, guldsmedsarbeten | Välkommen till oss!

Storgatan 15, Sundsvall | 060-15 45 00 | www.kentwj.se

Foto: SXC.HU


42

SLÄPP HUNDARNA

LOSS – DET ÄR FILM

Trots att det på jorden

lever över en miljon

arter, fokuserar filmen

nästan alltid på vår

egen; människan.

Här riktar jag strålkastarna

mot våra pälsklädda

vänner, för djurrullar

finns det gott om.

Frågan är om det är

djuren, eller hur djuren

reflekterar människan

som är det intressanta…

den överväldigade

matten

Hillie utbrister

”Hambone!” när hon ser

sin kära hund komma

springande. Efter att ha

tappat bort varandra

vid en flygplats i New

York, har den trogne

lille krabaten tagit sig

därifrån hem till Los

Angeles.

Denna återföreningsscen

kommer från ”Hambone

och Hillie” en roadmovie

med ett voff. Trots

att Hambone knappt kan

göra annat än att vifta

på svansen och fl åsa, blir

han förälskad i en tik, utvecklar

en djup vänskap

med en luffare och hittar

dessutom tillbaka till sin

ägare 500 mil bort.

Detta är i ärlighetens

namn ingen höjdarrulle,

men den belyser en tes

jag har; att det nästan

inte finns några filmer

om djur i Hollywood. Då

menar jag inte att filmer

innehållandes djur är en

bristvara, bara Disney

har hittat på minst fem

dussin filmer med talande

björnar och fåglar.

Nej, jag pratar om filmer

om djur som djur.

FÖR ATT ÅTERGÅ till

”Hambone och Hillie”.

Hambone känns nästan

mer som en människa

än den vovve han egentligen

är.

Detta är mer vanligt i

fi lmens värld än man kan

tro.

Redan i och med fabeln

försökte man ge djuren

mänskliga egenskaper

som list, mod, envishet

och så vidare. Västvärdens

fi lmer har förvaltat

denna tradition väl

och brukar mer än ofta

förmänskliga varelser. Är

det för att vi är så vana

att utgå från människans

sätt att tänka, att vi

knappt kan ta in några

andra arters tankekretsar?

En vän för livet. Hunden är vår följeslagare även på filmduken.

FÖRUTOM ATT traditionen

begränsar att visa hur

djur faktiskt är, lyfter

den också djuren, inte

minst hundarna, till

samma nivå som en

människa.

Ett exempel där man

ser hur långt denna humanisering

gått är i katastroffi

lmen (både bildligt

och bokstavligt talat)

”2012”. När jorden håller

på att gå under, fi nns

den enda möjligheten till

överlevnad i Kina, där de

byggt gigantiska fartyg.

Mot slutet ser vi hur portarna

till arken håller på

att stängas. Regissören

Roland Emmerich visar

mer än gärna hundratals

människor dö, vilket

egentligen är vad fi lmen

går ut på i tre timmar.

Mitt i detta blodbad,

följer vi en fjompig dvärgspets.

Denne lille fjant

struttar fram, och lyckas

på egen hand ta sig på

båten och överleva.

DETTA KÄNNS FÖR medvetet

för att vara en

slump, att man tydligt

måste visa att en hund

överlever medan människor

omkring den

faller mot en säker död.

Kanske är det hinduistiska

begreppet helig ko

lite förlegat, i vårt västerländska

samhälle är

det hunden som dyrkas.

I ”Dödligt Vapen 3”

slår Mel Gibson huvudet

på spiken över när han

säger ”We can’t shoot a

dog. People are okay,

but not dogs”.

Kort sagt, att ta kål

på en hund i en amerikansk

film är likställt

med att döda ett barn,

då hunden är som en

familjemedlem.

VILLKOREN ÄR LITE annorlunda

på andra

sidan jordklotet. Där

sentimentaliserar man

sällan människa/djurförhållandet.

Den sydkoreanska

regissören Kim Ki-duk

ryggar exempelvis inte

för att visa hur en man

hänger upp en hund och

slår ihjäl den. Detta då

de tjänar pengar på att

sälja hundkött i fi lmen

”Adress Unknown”.

Detta är fejkat.

Samma regissör har

dock i sin fi lm ”The Isle”

detaljerade bilder där

fi skar blir dödade och

grodor fl ådda. Några i

västvärlden blev chockade

av detta innehåll,

men Kim Ki-Duk svarade

med motargumentet att

man i västvärlden slaktar

miljontals med grisar,

kor för precis samma

syfte. Dessutom tillagade

han de tidigare nämnda

vattendjuren. Så Amerikanarna

är kanske inte

så heliga med djuren som

de utger sig för att vara,

om det inte är en hund

förstås.

EN ANNAN sydkorean,

Park Chan-Wook, vann

2004 andrapriset på

filmfestivalen i Cannes

för hämnddramat ”Old

Boy”. I sitt tal tackade

han alla skådisar, personer

i filmteamet och de

fyra bläckfiskarna som

fick gå åt i en numera

klassisk måltidsscen.

Där tuggar huvudkaraktären

i sig en bläckfisk;

levande.

Filmens huvudrollsinnehalvare,

Min-sik Choi

är buddhist och fi ck därför

be efter varje tagning

av bläckfi skmiddagen.

DESSA TVÅ regissörer

var kanske lite extrema,

men båda exemplen är

som ”Bamse och den

lilla åsnan” jämfört med

den italienska skräckfilmen

”Cannibal Holocaust”.

Denna historia handlar

om fyra fi lmare som skapar

kaos för en folkstam

i Amazonas. Det är en

grym fi lm som innehåller

explicita våldtäktsscener

och slakt av människor.

Trots alla dessa

hemskheter, är det värsta

i fi lmen inte scenerna

där människosläktet far

illa. Detta är ändå fejkat,

vilket våldet mot djur i

fi lmen inte är. ”Cannibal

Holocaust” innehåller

nämligen djuravrättningar.

Vi får se hur

skådespelarna med kniv

tar ihjäl en pungråtta,

hugger av huvudet på en

apa och i tidernas enligt

mig vidrigaste fi lmscen,

halshugger en sköldpadda

för att sedan gröpa ur

dess innehåll.

JAG SKULLE vilja jämföra

”Cannibal Holocaust”

med dokumentärfilmen

”Viljans Triumf” av

Leni Riefenstahl. Den

sistnämnda är en propagandafilm

om det tredje

riket, i syfte att glorifiera

det nazistiska partiet och

Hitler som ledare. Av uppenbara

skäl är ”Viljans

Triumf” tveksam ur ett

etiskt perspektiv, men

liksom ”Cannibal Holocaust”

blir det vidriga

fascinerande.

Filmerna refl ekterar

över världens galenskap

genom både handlingen

och själva tillkomsten av

produktionen.

MEN DET HÄR handlar

om när jag tycker att

filmkonst går över till

ren kriminalitet.

Det spelar ingen roll

vilket budskap man vill

förmedla. Det är aldrig

under några som helst

omständigheter okej

att avrätta ett djur i

konstens namn.

”Cannibal Holocaust”

är i övrigt en riktigt

bra film, men allt det

den säger om vårt sjuka

samhälle faller till spillror

när regissören själv

agerar stört.

Visst kan det bli rejält

smörigt med en gråtmild

man som kramar

om sin kära collie, som

Richard Gere i Lasse

Hallströms film ”Hachiko

– en vän för livet”,

men jag föredrar dock

alla dagar i veckan detta

framför en sköldpaddas

dödsryckningar, helt

klart.

100 PROCENT

FILM

Edvin Ek

Edvin Ek är 16 år och går

första året på gymnasiet.

Han är svag för japanska

tv-spel, filmklassiker och

experimentiell rockmusik.

Han vill uppmuntra människor

att öppna upp sig för filmens

värld, därför skriver han här.


Nu - 31 december

BÅTARNA. Utställning med

en av Sveriges mest kända

naivister, Primus Mortimer

Peterson. Den Jämtlandsfödde

konstnären (1895-

1975) var sjöman innan han

blev patient på Frösö sjukhus.

Hans kärlek till båtar

och att vara till sjöss syns i

många av hans verk. Måleri,

skulptur och film. Primusrummet,

Kyrkgatan 12.

Nu - 8 januari 2012

ALLT OM PARADISET. Vad

betyder symbolerna för dig?

Vilken del av lustgården

passar dig bäst? Vad tror

du på och hur ser ditt paradis

ut? Jamtli.

FOTO. Centralpalatset anno

1904. Hur såg det ut när

det var nytt och vad händer

med det? Fotoutställning

sammanställd av Gamla

Östersund. Jamtli entré

Nu - 26 febr.

DATASPELSHISTORIA. Spela

roll. Utställning om den

svenska dataspelshistorien,

Måleri Grafik Foto

Performance Design

Teckning Akvarell

Utställningar

26 november - 17 december

NÄSTA TIDNING:

Har du en utställning som pågår mellan 17 december och

28 januari 2012 som du vill ha med i kalendern?

Skriv: VAD det är, VEM eller VILKA som är med, lite om

innehållet och VAR det är.

MEJLA allra senast söndag 11 december:

kalender@100procentostersund.se

Ove Kicki

Ritva

från det första spelet till det

senaste. Pröva själv, möt

spelkulturen och alla åsikter

kring den. Jamtli

Nu - 27 nov.

MÅLERI. Östersundsbördiga

Annelie Kent visar måleri.

Härke konstcentrum

MÅLERI. Jan Albert Carlsson.

Lars Bolin Gallery

MÅLERI. Daniel Jensen, som

även visar skulptur och

teckning. Ahlbergshallen

FOTO. Bilder från Storsjöbygden.

Storsjöbygdens fotoklubb.

Länsbiblioteket

Nu - 30 nov.

MÅLERI. Kape, Gustav Lindqvist,

gör debut på galleri.

Lars Bolin Gallery

Nu - 23 dec.

JULUTSTÄLLNING. Drejeriets

medlemmar skapar som

vanligt julstämning på sitt

sätt. Drejeriet

3 dec. - 18 dec.

BLANDAT. Ida Bratt visar

teckning, collage och grafik.

VINN EN SIGNERAD SKIVA!

VINN EN SIGNERAD SKIVA!

Var med i utlottningen av Jannez

nya skiva! Skicka ett SMS med texten

100procentjannez till 62672

Var med i utlottningen av Jannez

nya skiva! Skicka ett SMS med texten

100procent jannez

följt av ditt namn till 726 72

3 kr/sms

julefrid

julefrid

i utställningen som hon

kallar Tjejtsarinnor. Härke

konstcentrum

3 dec. - 22 dec.

BLANDAT. På spaning efter

godhet. En utställning om

godhet, som har visats på

Ålands museum den 9.3-

10.4 2011 och därefter

som vandringsutställning

i de nordiska länderna.

julefrid

julefrid

Medlemmarna i Drejeriet bjuder som vanligt på en alldeles egen tolkning av julstämning.

Utställnngen vill lägga fokus

på människors positiva

handlingar istället för det

destruktiva som krig, folkmord,

rasism, människohandel

m.m. OSD

3 dec. - 23 dec.

SAMILINGSUTSTÄLLNING. Astrid

Fornander Lindgren har

satt ihop en rejäl samlingsutställning

av äldre konst

Dansa in julen tillsammans

med Bröderna Jannez!

God Jul & Gott Nytt År önskar

innan hon lämnar över

galleriet till Rolf Andersson

efter 30 år. Galleri S

3 dec. - 31 dec.

SAMLINGSUTSTÄLLNING. Playing

for the Gallery – Christmas

edition. Lars Bolin Gallery

3 dec. - 1 jan 2012

GRAFIK. Utställning med

medlemmar av Östersunds

43

julefrid

Kape ställer ut på Lars Bolin Gallery Ida Bratt på Härke Primus båtar finns kvar till årsskiftet


Du får hjälp med begravning, gravsten, familjejuridik och

försäkringar.

Vi gör hembesök om du vill och har jour dygnet runt.

Varmt välkommen!

Rådhusgatan 29, Östersund

Tel. 063-55 63 70

www.fonus.se

kollektiva grafikverkstad.

Odd Larsson, Aino Näslund

och Anna Erlandsson.

Galleri S

3 dec. - 8 jan 2012

GRUPPUTSTÄLLNING. Friko, Fria

kulturutövare i Jämtland/

Härjedalen, visar sina verk.

Hotell Emma

Ge blod ge liv

Ring oss på 063-15 41 35

Storsjötappen

Labratoriemedicin

Östersunds sjukhus

www.nowamedia.se


44

KALENDER

25 november – 17 december

Musik – från klassiskt till

hårdaste hårdrock

Föreläsningar Stå upp

Poesi Teater Show Dans

NÄSTA TIDNING: Har du ett evenemang mellan

17 december och 28 januari 2012 som du vill ha med?

Skriv: VAD det är, VILKA som är med, VAR det är och

VILKEN TID det börjar. MEJLA allra senast 11 december.

kalender@100procentostersund.se

Clarion

loves

a nice

meal

Shoppingbrunch

i Ostersund

.

Barlunch vardagar från 11.30

After work fredagar från 15.00

Brunch lördagar 11.30-15.00

www.clarionostersund.se

Prästgatan 16 · Östersund

t. · +46 (0) 63 55 60 00

Triakel. Foto: Karin Alfredsson Bröderna Rongedal.

Fredag 25 november

SPEKTAKELDAGAR. För kreativa

näringar. Seminarier, utfrågningar,

föreläsningar och

mingel. Clarion.

LUNCHKONSERT. Flickor med

pärlörhängen. Camilla Karlsson,

Angelika Lindahl och

Stefan B Nilsson. Gamla

kyrkan. 12.00

TRAV. Lunchtrav. Östersundstravet.

12.20

MUSIKBUFFÉ. Hildegun med

artister. OSD. 16.00

JULSHOW. Julbord med

Ständut Blakks julshow.

Gamla Teatern.

KONSERT. Jazz Rhytm Fest 11.

Mezzoforte, Hanne Boel,

Oddjob, Steve Dobrogosz,

Anna Christoffersson och

Jump4joy. Storsjöteatern.

19.30 - CA 00.30

DANS. Zlips spelar. Furuparken.

21.00

Lördag 26 november

SPEKTAKELDAGAR. För kreativa

näringar. Seminarier, utfrågningar,

föreläsningar och

mingel. Clarion.

JULMARKNAD. Unika ting i

raku, glas, tovat mm. Litsvägen.

29. Ateljé Någorlunda.

11-16

JULSHOW. Julbord med

Ständut Blakks julshow.

Gamla Teatern.

JULBORD. Med dans till Thorleifs.

OSD. 21.00

KONSERT. Med Ma Kelly´s.

Captain Cook.

Söndag 27 november

JULSKYLTNING. Nypyntade

butiker, tomtar och happenings.

City. 12-17

JULGRANSINVIGNING. Se

Babsans garanterat glittriga

skapelse. Rådhusplatsen.

15.00

JULMARKNAD. Massor av hantverk.

OSD 10-16

JULVANDRING. Hör om jultraditioner

förr och nu under en

vandring genom Östersunds

gator och gränder.

Turistbyrån. 15.30-17.00

KONSERT. Rock & gospel

i advent. Med Rock- &

Popkören under ledning

av Roger Rådström. Även

Ås & Frösö gospel under

ledning av Camilla Karlsson.

Storsjöteatern. 16.00

KLUBB 3. Folkmusik, dans

eller bara häng. 18.00 Dansworkshop.

19.00 Dans och

jam. Oscars, Campus.

JULKONSERT. Med Lasse

Kronér, Marie Serneholt,

Andreas Johnson, Elisabeth

Andreasson, Gospelkören,

Karen Gibson Kingdom

Choir från London samt jul-

orkestern under ledning av

Robin Svensson. Sporthallen.

18.00

KONSERT. Stjärna över haven.

Musik i adventstid med

Odensalakören, sångsolist

och musiker. Odensala

kyrka. 19.00

KONSERT. Musik i adventstid

med Triakel (Kjell-Erik

Eriksson, Emma Härdelin

och Janne Strömstedt).

Storsjöteatern. 16.00

Tisdag 29 november

ORGELSOPPA. Musikstund

med sopplunch efter. Stora

kyrkan. 12.00

JULSHOW. Årets upplaga av

Ett himla liv! Luciatåg och

massvis med jullåtar. Storsjöteatern.

18.30

FÖRELÄSNING. Elin Engerström

på Svalbard. Tre turer vävs

under kvällen samman.

Stora hörsalen i Ridhuset.

Campus. 18.30

Onsdag 30 november

FÖRELÄSNING. Lunchpaus med

byggnadsantikvarie Olof

Edin, som berättar gammalt

och nytt om Centralpalatset.

Jamtli nya kyrka. 12.00

- 12.25

TEATER. Sweet by and by.

Om arbetarlegenden och

musikern Joe Hill. Sånger

och liveloopad musik

blandas med animationer

och trolleritrick. Gamla

Tingshuset. 15.00

WORKSHOP. Konst för tjejer

12-25 år. Kroki med konstnären

Natalie S Nordman.

Gamla Tingshuset. 17-21

SKIDSKYTTE. Världscupspremiär.

Distans herrar.

Skidstadion. 17.15

JULVANDRING. Hör om jultraditioner

förr och nu under en

vandring genom Östersunds

gator och gränder.

Turistbyrån. 17.30 - 19.00

TEATER. Boeing Boeing.

Turbulent och komiskt skådespel

med Nanne Grönvall,

Jakob Stadell, Göran

Forsmark, Anders Berg och

Ulric von Esch med flera.

Storsjöteatern. 19.00

REVY. Nybryggt med Garvsyra.

OSD. 19.00

BLUESKAFÉ. Anders Edlund

berättar om John Lennon

och spelar hans musik.

Svenssons kafé. 19.00

Torsdag 1 december

FÖRESLÄSNING. Dubbelkvarten.

Professor Klas Borell

om konspirationsteorier och

hur samhällsvetenskape

kan användas för att kritiskt

pröva dem. F 229, Ridhuset.

Campus. 12.15

FOLKMUSIK. Värmande

folkmusik med elever från

folkmusiklinjen på Birka folkhögskola.

Jamtli. 13.00

SKIDSKYTTE. Världscupstävling.

Distans damer.

Skidstadion. 17.15

JULSHOW. Julbord med

Ständut Blakks julshow.

Gamla Teatern.

KONSERT. Lars Bygdén,

Richard Lindgren med lokal

support av Ellen Sundberg.

Storsjöteaterns foajé.

20.00

Fredag 2 december

JULMARKNAD. Klassisk

julmarknad med massor av

varor, hantverk och mat.

Jamtli. 11-17

LUNCHKONSERT. Sånger som

värmer – av Alice Tegnér

och Lina Sandell. Med Astrid

Domino. Sigrid Lindqvist

och Katarina Åhlén. Gamla

kyrkan. 12.00

KONSERT. P4 Jämtland live.

Storsjöteatern. 15.00

SKIDSKYTTE. Världscupstävling.

Sprint herrar. Skidstadion.

16.15

TYROLERPARTY. Östersunds

eget umpa-bumpaparty

under skidskytteveckan. En

riktig bierstube mitt i Östersund!.

Storsjöteatern.

19.00

JULSHOW. Julbord med

Ständut Blakks julshow.

Gamla Teatern.

DANS. Blender spelar. Furuparken.

21.00

Lördag 3 december

ÖPPEN ATELJÉ. Ingrid Roth

håller öppet hus i sin ateljé.

Törnstensgränd 9. 11-15

JULMARKNAD. Klassisk

julmarknad med massor av

varor, hantverk och mat.

Jamtli. 11-17

SKIDSKYTTE. Världscupstävling.

Sprint damer. Skidstadion.

14.30

TYROLERPARTY. Östersunds

eget umpa-bumpaparty

under skidskytteveckan. En

riktig bierstube mitt i Östersund!

Storsjöteatern.

17.00

PRISCEREMONI. Var med och

hylla pristagarna i världscupen

i skidskytte. Hovparken.

Jamtli. 17.30

JULSHOW. Julbord med

Ständut Blakks julshow.

Gamla Teatern.

JULSHOW. Julbord med Kicki

Danielsson och dans till

Kindbergs. OSD. 18.00

KONSERT. Med Turkey Twisters.

Captain Cook.

Söndag 4 december

JULMARKNAD. Klassisk

julmarknad med massor av

varor, hantverk och mat.

Jamtli. 11-17

SKIDSKYTTE. Världscupstävling.

Jaktstart herrar.

Skidstadion. 12.15

TEATER. Ur och de vilda kusinerna.

Teaterberättelse för

de små med skådespeleri,

dockor, figurer och cellomusik.

Storsjöteatern. 13.00

KONSERT. Ulrik Munther.

Skidstadion. 14.00

SKIDSKYTTE. Världscupstävling.

Jaktstart damer.

Skidstadion. 14.30

JULKONSERT. Roger Pontare

– Mitt vinterland. Med

även Anna Nygren, Tomas

Bergquist och en lokal kör.

Stora kyrkan. 16.00

KONSERT. Musik i adventstid.

Med Torbjörn Edlund, Björn

Lövgren och Elisabet Lundqvist.

Kyrkås kyrka. 18.00

JULKONSERT. Med duon

Rongedahl och kören Decibel.

Storsjöteatern. 19.00

Måndag 5 december

TRAV. Lunchtrav. Östersundstravet.

12.20

Tisdag 6 december

ORGELSOPPA. Musikstund

med sopplunch efter. Stora

kyrkan. 12.00

TANGO. Dansa dig varm i

kylan. Gamla Tingshuset.

20.00

Onsdag 7 december

JULVANDRING. Hör om jultraditioner

förr och nu under en

vandring genom Östersunds

gator och gränder.

Turistbyrån. 17.30 - 19.00

WORKSHOP. Konst för tjejer

12-25 år. Papier maché.

Gamla Tingshuset. 17-21

Torsdag 8 december

JULMARKNAD. Unika ting i

raku, glas, tovat mm. Litsvägen.

29. Ateljé Någorlunda.

16-20

JULSHOW. Julbord med

ståupp-komikern Ann

Westin och musik med Kjell

Andersson Band AHO.

Gamla Teatern.

Fredag 9 december

LUNCHKONSERT. Sweet Christmas.

Med Jan Löfgren,

Björn Löfgren, Torbjörn

Edlund, Henric Hallberg och

Stefan B Nilsson. Gamla

kyrkan. 12.00

JULSHOW. Julbord med

ståupp-komikern Ann


Nanne Grönvall. Foto: Carl Thorborg Lars Bygdén. Foto: Johan Bergmark Roger Pontare.

Westin och musik med Kjell

Andersson Band AHO.

Gamla Teatern.

KONSERT. Jubel och klang –

ett musikalist julfyrverkeri.

Med Cantilenakören under

ledning av Jenny Michanek

och med musiker från Archi

Jamt. Exercishuset, Campus.

19.30

KONSERT. Christer Sjögrens

julkonsert, där även Pernilla

Ehlgren och Gunhild Carling

medverkar. Musikalisk

julvärme med glimten i ögat.

Sporthallen. 19.30

Lördag 10 december

KONSERT. Jubel och klang –

ett musikalist julfyrverkeri.

Med Cantilenakören under

ledning av Jenny Michanek

och med musiker från Archi

Jamt. Stora kyrkan. 18.00

JULSHOW. Julbord med

ståupp-komikern Ann

Westin och musik med Kjell

Andersson Band AHO.

Gamla Teatern.

DANS. Mats Bergmans spelar.

OSD. 21.00

KONSERT. Med Black Creed.

Captain Cook.

Söndag 11 december

KONSERT. Änglarnas tid. Julkonsert

med Magnus Carlsson.

Stora kyrkan. 16.00

KONSERT. Musik i advents-

och jultid. Med pastoratets

Julkör. Lits kyrka. 18.00

KONSERT. Julkonsert med

Östersund Symfonic Band.

Årets tema är musikaler.

Gästartister: Anna Brandt

och Henric Hallberg. OSD.

15.00

Tisdag 13 december

KONSERT. Luciakonsert med

elever från Palmcrantzskolan.

Stora kyrkan. 07.00

OCH 19.00

ORGELSOPPA. Musikstund

med sopplunch efter. Stora

kyrkan. 12.00

Onsdag 14 december

BARNFÖRESTÄLLNING. Smultron

& sång. Musikgympa, full

med sång och hålligång!

Storsjöteatern. 14.00

JULVANDRING. Hör om jultraditioner

förr och nu under en

vandring genom Östersunds

gator och gränder. Turistbyrån.

17.30 - 19.00

WORKSHOP. Konst för tjejer

12-25 år. Keramik. Gamla

Tingshuset. 17-21

Torsdag 15 december

KULTURSOPPA. Allsångstoppen.

Sjung tillsammans med

Anders Kronlund, Michael

Klemmé, Thorbjörn Persson

och Mattias Olofsson. Storsjöteaterns

foajé. 12.00

JULMARKNAD. Unika ting i

raku, glas, tovat mm. Litsvägen.

29. Ateljé Någorlunda.

16-20

KONSERT. The Confusions

från Sundsvall och Armadillo

från Östersund. Storsjöteaterns

foajé. 19.30

Fredag 16 december

LUNCHKONSERT. Bluegrass

med The Blue Mountain

Boys. Gamla kyrkan. 12.00

JULSHOW. Julbord med

ståupp-komikern Ann

Westin och musik med Kjell

Andersson Band AHO.

Gamla Teatern.

KONSERT. Afterworkspelning

med Triple E. Kvällsspelning

med Long Life. Captain

Cook

Östersundsrevyn i samarbete med

Clarion Hotel Grand erbjuder:

• Revybiljett ............. 295 kr

• Revybiljett &

tre rätters supé ... 570 kr

• Hotellbokning

(dbr/pers) ................... 390 kr

Lördag 17 december

JULSHOW. Julbord med

ståupp-komikern Ann

Westin och musik med Kjell

Andersson Band AHO.

Gamla Teatern.

www.ostersundsrevyn.com

KONSERT. 2 o’clockblues.

Kvällsspelning med Walles

gäng. Captain Cook

DANS. Jannez spelar. 2 modern

och en gammal. OSD.

21.00

julmarknad

Storsjöteatern

Fredag 16/12 kl. 11-18

Lördag 17/12 kl. 11-17

Välkommen!

NYÅRSREVY

NÄR DET ÄR SOM BÄST

PREMIÄR 5/1 STORSJÖTEATERN

Med

inbjudna

mathantverkare

Biljettsläpp 1/12

Köp biljett och presentkort

på City shop 063-16 16 16

eller direkt på

www.ostersundsrevyn.com

DIN SUPERLOKALA

Mer ur

innehållet

CITYPROFILEN

Annalena Pettersson

Mat med Birgitta Höglund ......................... sid 28-29

Fastighetsaffärer .......................................... sid 30-31

SIDORNA 10-11

SIDORNA 4-5

Motor .............................................................. sid 36-37

Yoga med Karina Freij) .......................................sid 39

Nr 11 Årgång 7

26 november - 17 december 2011

SUND & SAVA

Vassaste satiren

VAD

VAR DET

DE SA?

SIDORNA 26-27

Peter Swedenmark

och Håkan Larsson om

EMU-omröstningen 2003,

dagens kris – och framtiden

för valutaunionen

Ska du ut och resa?

Tänk på att vaccinera dig i tid!

Besök vår mottagning för resevaccin

För mer information se:

www.lakarhuset.com

Tidsbokning på tel.063-51 61 00

Utgivningsplan

t i nin splan

Film med Edvin Ek ..............................................sid 48

Kalendrar .................................................sid 43-44-45

Foto: Timo Balk/ sxc.hu

MUSIKGUIDEN

Morgan Hall

Nummer Utgivning Boka/mtrl

Nr 12 17 dec 9 dec

BILGLAS

GRATISTIDNING

Vi byter eller lagar

063-100 200

Åre Östersund

SIDORNA 22-23

Nr 1 2012 28 jan 2012 20 jan 2012

Nr 2 2012 26 feb 2012 17 feb 2012

Nr 3 2012 25 mar 2012 16 mar 2012

En tidning

kvar i år!

Julhandel, jul- och

nyårshälsningar och

erbjudanden i en tidning

som räcker hela januari!

Låt ALLA ta del av dina erbjudanden.

Vår upplaga är störst i länet – 43 000 ex.

Boka senast 9 december.

En superlokal prispressare.

Lokalägd och med högst upplaga.

Henrik Sekander

070-562 56 78

henrik@100procentostersund.se

Du får ett rejält

genomslag

med en enda

annons i månaden.

Ring Henrik

eller Roger

så berättar vi

gärna mera om

tidningen och

hur vi kan hjälpa

dig att synas.

063 - 13 49 49

45

Roger Söderberg

070-562 51 15

roger@100procentostersund.se

Din superlokala

gratistidning

– det enda alternativet!


46

ALLT

(ÄR) MÖJ-

LIGT

Dagar för tango, palt

och värnlösa barn i julmånaden

december

1 december: Världsaidsdagen

2 december: Internationella

dagen för avskaffande av slaveri

3 december: Internationella

handikappdagen. Drink A Beer Day

4 december: Armbandsklockans

dag

5 december: Internationella da-

gen för frivilligas arbete för

ekonomisk och social utveckling

7 december: Internationella

dagen för civil luftfart

9 december: Pepparkakans dag.

Internationella antikorruptionsdagen

10 december: Internationella

djurrättsdagen. Mänskliga rät-

tigheternas dag. Nobeldagen.

Tänker på

Dagerman

Stig Dagerman skrev

dagsverser, så kallade

dagsedlar, där han utgick

från aktualiteter, krig, insändare,

lagändringsförslag.

Samma dag som Dagerman

dog, den 5 nov 1954,

publicerade Arbetaren Varning

för hunden:

Lagen har sina blottor.

Hund får de fattiga ha.

De kunde väl skaffa sig

råttor,

som är skattefria och bra...

Något måste beslutas:

Hundarna skjuts! Inte sant?

Nästa åtgärd: De fattiga

skjutas,

så spar kommunen en

slant.

Det är stor brist på Stig

Dagerman i dag.

Den 18 november

Ofta

När jag sitter och inte

jobbar vid tangentbordet

och skärmen händer det att

jag tänker - vem är det nu

11 december: Tangons dag. Internationella

dagen för världens

berg

13 december: Luciadagen

18 december: Internationella

migrationsdagen. Kakans dag

21 december: Tomasdagen

24 december: Julafton

25 december: Juldagen

26 december: Annandag jul

27 december: Nationella

regifting-dagen. (Dag när man på

något sätt ger vidare en gåva eller

present man har fått till någon

annan.)

28 december: Värnlösa barns dag

29 december: Paltdagen

31 december: Nyårsafton

(Källa: Temadagar.se)

100 PROCENT

CITAT

av Bodil Malmsten

www.fi nistere.se

jag borde ha dåligt samvete

för, vad är det nu jag inte

har gjort.

Ständigt denna känsla

av att inte räcka till. Särskilt

inte för mig själv.

Den 30 oktober

Fattigdom

Det finns fler och fler

fattiga i Frankrike, senaste

siffra 8,2 miljoner.

Frivilligorganisationer,

Emmaus, Secours populaire,

Restos du coeur, gör

vad de kan och det räcker

ingenstans.

I Stockholm är det diakonerna,

Frälsningsarmén,

Stadsmissionen som gör

vad de kan för de allt fler

som står i kö för en portion

soppa till natten på Sergels

torg.

Den 30 oktober

När bilderna inte

räckte till började

Lena måla med ord

Lena Deimo i Brunflo

har målat tavlor i

många år. Men nu har

skrivandet tagit över.

Det är något som bara

måste ut.

– Så enkelt är det. När

jag är ute med mina

hundar och ser något

som uttrycker något så

måste jag bara skriva,

säger hon.

HITTILLS HAR HON gett ut en diktsamling

som hon skrivit, illustrerat

och bekostat själv. När nästa

bok ”Rapport från hundhimlen”

började ta form ville hon göra sig

av med det som redan låg färdigt.

Därför bestämde hon sig för att

använda en internettjänst där

man kan trycka böcker i den takt

som de går åt.

Men hennes bok om hundhimlen

ligger nu och väntar på

ett besked om utgivning på ett

riktigt förlag.

– Det är en saga eller fantasybok

för barnsliga hundägare. Jag

hade en tibetansk terrier som dog

för drygt tre år sedan. Vi var ofta

ovänner, men jag saknade henne

Decembers Haiku

Isen lägger sig

frasande pusselbitar

Fiskens spegeltak

Önskas hyra

Önskas

rum att hyra

av ängslig filosof

längs vintergatans ljusallé

snarast

Båten

Båten

upplagd på land

simmar drömlöst torrsim

Förtigen önskan om

bättre

tider

(Från Lenas bok ”Där glasfiskarna

sover. Dikter från gränsland

och utmarker.”)

oerhört när hon försvann. Jag

började skriva om hundhimlen

på min blogg och det blev fl er

och fl er avsnitt. Det kanske inte

är riktigt fi nt att sörja sina djur,

men det gör man, säger hon.

För att bearbeta sorgen började

hon skriva om hundhimlen, där

Sankt Bernhard är högst i rang,

och hon berättar hur det går till

när han tar emot hundarna och

där fi nns funderingar på om de

kommer tillbaka någon gång.

Egentligen frågor om döden, fast i

hundarnas värld.

Hemma i radhuset i Brunfl o

samsas nu tre hundar.

– Det fi nns alltid en liten fl ock

hos mig. Det känns lite löjligt att

bara ha en, och så har de ju sådan

glädje av varandra, säger hon.

UNDER MÅNGA ÅR ägnade sig Lena

åt att göra bilder.

– Men jag kände att det inte

räckte till. Även om jag haft utställningar

och en del framgångar

med måleriet så har jag större

självförtroende i skrivandet, det

kommer helt naturligt. Orden

har en förmåga att också skapa

bilder.

Hon skriver med penna och

papper, det går långsamt och hon

stryker och skriver om. Omständligt,

kallar hon det själv.

– Det kan ta lång tid, eftersom

jag vill ha rätt känsla. Det ska

betyda något och visa vem jag är

som människa.

Gunnel Edvardsson


RÄTT

Din branschguide

Allt från A till Ö

Ekonomi

REDOVISNING

Löpande bokföring

Lönehantering

Deklarationer

Bokslut

Vill du också förenkla din vardag?

Kontakta Avans

www.avans.se • 063-57 50 60

Fönster/dörrar

Nya fönster

monterat

och klart

063-77 87 70

www.wisy.se

Markarbeten

Vänd er till oss när är det et gä ggäller: lle ll r:

• Stensättningar

• Markarbeten

• Husgrunder

• Dräneringar

• Husbyggnationer r

• Takrenoveringar

• Renoveringar

• Jordankare

Skyltar

Städ

allt inom

hus och

mark

www.bragator.se 063-129045

Vi kan

hålla

ditt hem

eller kontor

rent. Ring oss!

063-51 34 22

Ateljé

Elinstallationer

0640-107 20

0640-105 65

Alla typer av

Elinstallationer.

Välkommen att anlita oss.

Golfresor

Bilverkstäder Bygg

Feng shui Flytt

Coachning > > > > >

Frisörer

Logopeder

Mindfulness Målerier Pantbanker Reklam Restauranger

Studieförbund > > > > > > > > > > > > > > .

Keramik, Målning, Språk,

Musik, Vävning är några av

våra kurser.

Läs mer på www.jh.abf.se

och anmäl dig idag!

ABF JH

Rådhusg. 37

063-57 00 00

Stöd

Tryckerier >

Tel 063 I 16 03 30

info@daustryckeri.se

www.daustryckeri.se

w.d

> > > . Trädgård

Vi gör dina

tr trycksaker!

Golf på 25 fantastiska

banor runt Costa Blanca!

L-G Bäckström tar

hand om er på plats!

Golf · Konferenser · Träning

LÄS MER PÅ

www.vamosviajes.se

Cenitha Kernell

www.livfullt.se

070-270 13 62

ÖAF

“Mindfulness -

medveten närvaro”

Mindfulness för par

8-veckorskurser

Föreläsningar

Enskild vägledning

LivFullt

Östersunds

anhörig- och

föräldramottagning

Vi erbjuder dig stöd

och behandling!

Susanne Anderö Åsa

Wännström Tjelldén

Socionom/psykoterapeut Socionom/steg1-terapeut

ionom/ste

www.anhorigostersund.se

073 - 840 11 65

FÖR EN GRÖNARE

MILJÖ!

Nu klimatkompenserar

jag alla mina trycksaker!

Läs mer på

www.priotryck.se

TELEFON 063-10 20 10

VOLVO-service

0642-10047

www.ernqvist.se

Föreläsningar Kurser

Konsulta oner

Eija Koivisto 070-2577238

www.livefengshui.se

Husdjursbegravn.

Vi hjälper dig med allt kring ditt husdjurs

begravning enligt dina önskemål.

Vi har egen kremeringsanläggning.

Praktisk hjälp med värdighet

Eva Borg, Grytan 415, 834 98

BRUNFLO, 070 333 25 15

eva.borg@husdjursbegravning.se

www.husdjursbegravning.se

www.brunflomaleri.se

Brunfo Måleri utför kvalitativa

jobb till ett skäligt pris.

Tel: 063-21042

Fax: 063-22762

Mob: 070-5851102

E-post: brunflo.maleri@telia.com

Balsta 135, 834 97 Brunflo.

Se även vår annons i tidningen!

Höstens kurser

finns nu på

www.medborgarskolan.se

DATA - FOTO - SPRÅK - MUSIK

HANTVERK - MÅLERI

SJÖLIV och en hel del mer...

Prästg.64 tfn 063-510060

vi kan

Renovering

Nybyggnation

Tillbyggnad

Tak

Hushållstjänster

Tandhygienister Telefoni

Vi hjälper dig med allt

på tomten hela året

Specialitet: Trädfällning

Tel: 063-362 26

Bengt Mob: 070-511 66 57

info@tradotomt.com

www.tradotomt.com


även möbelmagasinering

ochFlyttstädning

Fönsterputsning

Barnpassning

Sopsortering

Städning

Ge någon du tycker om

ett presentkort på hjälp

hemma!

070-685 86 01

ps. Vi städar också på företag!

Låna av dig själv!

Inga kreditbedömningar

Betalningsanmärkningar

spelar ingen roll

Snabbt, enkelt och säkert

Färjemansgatan 19 • 063-510606

www.pantbankenostersund.se

En mötesplats

för alla!

MRC, det ledande

företaget i Jämtland inom

mobil kommunikation.

Öppet Må-Fr 7.30 - 17.00

Tel: 063 - 57 48 00

Adress: Hagvägen 3

www.mrc.se

Vuxenutbildning

Yrkesinriktad

gymnasial

vuxenutbildning

på distans

Ring oss på

063-19 93 71

eller titta in på

Rådhusgatan 72

www.nti.se

Målar- eller

skrivarcirklar

Historia eller Data

Sömnad eller

Drogsnack

063-126600

ostersund@nbv.se

www.nbv.se/ostersund

föreläsningar coachning zonterapi

lena raaby | info@baralena.se

www.baralena.se | 070–355 04 45

• Flytt

• Magasinering

• Tunga lyft

• Flyttstädning

Jämtlands Stadsbudskontor AB

Tysjövägen 8 (Lugnvik)

831 52 Östersund

www.ztadsbudet.se

063 - 51 70 15

Kök

Personliga kök för alla stilar.

Vi designar och

säljer Storsjökök.

063-130861

www.kok1.se

Ställverksvägen 1, 831 52 Östersund

Gör som många andra roliga kunder

av trevlig karaktär, anlita oss för

produktion och design av era

hemsidor och reklamprodukter!

Några referenser...

Robert Gustafsson, Rolandz,

Carola Häggkvist, Peter Jöback,

Kikki Danielsson, Östersunds Revyn,

2Entertain, Warner Music m.fl.

www.nowamedia.se
Länstrafikens bussar fraktar

gods. Vill du veta mer om

tider, priser, linjer och

avgångar, ring gärna:

Östersund

063-13 18 30

www.bussgods.se

Återanvändning

Lunchbuffé

Vardagar 10-14

Catering

Festlokal

063 - 51 65 04

www.carlslundskrog.se

UPPTÄCK DINA

MÖJLIGHETER

studieframjandet.se/jamtland

Transport > > > > .

· Butik

· Snickeri

· Måleri

Voltv 26 · 063-107956

www.z-rondellen.se

Må-on 12-18. Ti, to, fre 12-16

Sista lördagen varje månad 10-14

Röstträning och

feldenkraislektioner

Tel 070 - 52 54 227

www.rostochtal.se

Odlarvägen 8 • Östersund

Ögonlaser

Salong

Emelle

Dam- och herrfrisering

och barberare på Frösön

Klippning från

200 kr

063 – 10 42 40

Må-fr 10-18 (Även andra tider vid bokning)

Frösövägen 19

Den trygga och

enkla vägen till

ett liv utan glasögon

och linser!


Jämtlands Vux

Jämtlands Gymnasium

Bräcke

Yogaskolan

Anm&info 063-10 30 75

www.yogaskolan.se

Samuel Permans gata 31

(i samma lokal som Carlslunds salong)

FOTVÅRD

(Behandl. 495:-ca

75 min)

För tidsbokning ring g

073 - 838 62 83

Välkommen!

Dagny Fessé

Dipl.Med. Fotvårdsspec.

Julklappstips:

Köp presentkort

på fotvård!

VAD VILL DU? SÖK NU!

E-POST: bracke@jgy.se

TEL: 0693-161 61

WEBB: www.jgy.se

elektriker! fastighetsskötare! frisör! maskinförare! nätverkstekniker!

Till sist: Om fyrtal i morföräldrar

när jag var ung,

mycket yngre än

jag är nu, var det

fortfarande rätt ovanligt

att man hade två ”pappor”.

Jag minns hur

förvånad jag blev första

gången jag kom hem till

en kompis vars mor levde

med en annan man än

kompisens pappa. I min

värld fanns inget som

hette skilsmässa eller separation.

Därför var det

så svårt att veta vad man

skulle kalla den personen.

Att hålla reda på en

massa namn gick ju inte,

och jag kunde inte kalla

honom för ”Fredriks

pappa”, vilket hade varit

det vanliga.

Ja, ni förstår kanske

nu att jag inte var fjorton.

Om jag minns rätt var jag

i sexårsåldern.

Men tiden gick och det

blev tack och lov (Ni läste

rätt!) vanligare att folk

med osunda förhållanden

separerade.

FÖR ETT TAG SEDAN var jag

barnvakt till en bekants

son. Det var han som för

några krönikor sedan

undrade huruvida jag var

en fl icka eller pojke, om

ni minns. Den här gången

hade han andra frågor

att ställa. Först berättade

han vad hans familjemedlemmar

hette, och sedan

förhörde han sig om vad

min familj hette. Han frågade

till exempel vad min

morfar hette, och sedan:

”Och vad heter din

andra morfar?”

”Menar du min farfar?”,

undrade jag.

”Nej, din andra morfar!”

”Alltså min pappas

pappa?”

Grabben suckade.

Uppenbarligen var det

jag som inte förstod. Han

förklarade:

”Man har en mamma

och en pappa. Sedan har

man två morfar och två

mormor.”

”Alltså, du säger man

som om det vore kutym”,

påpekade jag och insåg

att jag höll på att stånga

huvudet mot väggen.

För att motbevisa mig

började det lille besserwissern

namnge morfar

ett och morfar två. Sedan

mormor ett och mormor

två, och sedan... ja, ni

fattar.

FÖR ETT PAR decennier

sedan kallade folk sina

svärföräldrar kort och

gott för mor och far. Nu

kommer det snart behövas

en helt ny vokabulär

för att hålla kolla på

släktträdets alla grenar.

NÄSTA TIDNING KOMMER UT DEN 17 DECEMBER

TIPS? RING REDAKTIONEN 063-13 42 42

ANNONS? BOKA SENAST 9 DEC. 063-13 49 49

VILL DU HA DE VANLIGASTE ANNONSSTORLEKARNA I ETT

SMS? SMSA 100PROCENT ANNONS TILL 72 672

Och med tanke på med

vilken fart det har utvecklats

kommer vi snart

att ha en dubbel uppsättning

gammalmorfäder

och ett fyrtal morfäder.

Det kanske inte är så

dåligt egentligen. Vi har

ju mycket att lära av de

äldre. Jag minns att min

farfar lärde mig hur man

haspar fast sitsen i en

hammock. Så att det inte

skulle bli för roligt att

sitta i den.

”Vad gör du?”, undrade

grabben medan jag satt

och räknade på fi ngrarna.

FÖRR HADE FAMILJERNA

många barn. Nu har

barnen många far- och

morföräldrar. Jag tror

att många kommit på

det före mig, det brukar

vara så. Själv har jag ju

varken barn eller far/

100 PROCENT

KRÖNIKA

Johan Hemmingsson

KRÖNIKANS

SOUNDTRACK:

Ulf Edberg: Son of a bitch.

morföräldrar längre. Jag

tror evolutionen tyckte

det var bäst så.

Märkesoutlet

ALLT INFÖR JULEN!

Täckkjolar & täckbyxor (hela dragkedjor) Nu 199 :– (ord. 499 :–)

3-pack kalsonger Nu 159 :– (ord 240 :–)

Alla damskärp Nu 30 :– (ord 100-130 :–)

Leggings Nu 30 :– (ord 79-279 :–)

Babybodys Nu 30 :– (ord 80-140 :–)

Tuff a Salmingklockor dam Nu 150 :–

Fodrade herrvästar Nu 150 :– (ord 180-280 :–)

Herrjeans jack & Jones Nu 250 :– (ord 895-1295 :–)

Alla damjeans (Vero Moda, Only) Nu 100 :– (ord 399-699 :–)

Jumpsuits för barn. 595 :–

Nu till jul:

Röda

barnkläder

i sköna

material.

upp upp till till

Vi öppnar nu på måndag 28/11 11-18

80%

rabatt rabatt

Genvägen 1, Fryshuset www.fashionoutlet.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!