Sex- och samlevnadsundervisning i skolan - Lafa

lafa.nu

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan - Lafa

Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockholms läns landstings

metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Lafa arbetar med målgrupperna

ungdomar, unga vuxna, män som har sex med män, vissa patienter inom

hälso- och sjukvården samt invandrare och flyktingar. Målet med Lafas verksamhet

är att förebygga sexuellt överförda infektioner (STI) och oönskade graviditeter. Genom

en kursverksamhet som omfattar grundkurser, metod- och fördjupningskurser

samt seminarieserier erbjuder Lafa fortbildning för personer som arbetar med sex

och samlevnad i Stockholms län, exempelvis inom skola, fritidsverksamhet och

ungdomsmottagningar. Som komplement till kurserna har Lafa utvecklat metodmaterialen

Röda Tråden–handbok i sexualitet och samlevnad för 13-19 åringar och

Fråga Chans–sex och samlevnad för 10-13-åringar.

Lafa erbjuder förutom detta:

● informationscentralen Lusthuset med böcker,

videofilmer och utställningar

● tidskriften Insikt- om hiv sex och sånt

● hemsidorna www.lafa.nu, www.kondom.nu och www.p-piller.nu

● gratis kondomer till ungdomar

● rapporter och skrifter

● broschyrer och informationsmaterial

● handledning och stöd

● statistik över förlossningar, aborter, steriliseringar

samt sexuellt överförda infektioner

Läs mer om Lafa, beställ material eller kontakta oss gärna om ni vill ha

handledning eller stöd i ert fortsatta sex- och samlevnadsarbete.

Webbadresser: www.lafa.nu www.kondom.nu www.p-piller.nu

E-post adress: info@lafa.nu

I S B N 9 1 - 9 7 4 8 2 0 - 0 - 5

T E X T: T H É R È S E J U VA L L & A N N A C H U C H U P E T E R S S O N

G R A F I S K F O R M : E S T E R S T H L M A B

More magazines by this user
Similar magazines