En dag som rödakorsvärd - konstskolan.com

konstskolan.com

En dag som rödakorsvärd - konstskolan.com

Korsbladet

Norrköpings stads rödakorskrets nr 1 2011

En dag som

rödakorsvärd

samt andra reportage


1

Ordföranden har ordet

Röda Korset står inför stora förändringar

och utmaningar. Nedskärningar

i den centrala organisationen

med 150 tjänster kommer

naturligtvis att inverka på kretsarnas

arbete. En stor utmaning är

den ökande efterfrågan på våra

tjänster från skolan, äldrevården,

språkträningen med migranter

med mera.

För att kunna möta dessa uppgifter

måste vi hela tiden utveckla

vår organisation. Detta gör vi

bland annat genom att attrahera

nya frivilliga, genomföra nya utbildningar

för vår personal samt

förbättra informationsflödet internt

och externt.

Glädjande för oss i Norrköpingskretsen

är att fler människor upptäcker

den mängd insatser som

kretsen genomför i Norrköping. Vi

upplever en ökad positiv respons

från allmänheten.

Jag ser detta delvis som ett resultat

av vår aktiva marknadsföring

samt det positiva bemötande som

många besökare upplever från

våra frivilliga. Mycket arbete ligger

framför oss, men jag hyser gott

hopp om att vi skall kunna lösa

våra framtida uppgifter tillfredställande,

då vi har kunniga och engagerade

frivilliga.

Våra medarbetare är vårt bästa

och största kapital!

Kenneth Staaf

ordförande

En dag som

rödakorsvärd

När den planerade verksamheten på sjukhuset börjar, då

finns vi Rödakorsvärdarna där. De är ett komplement till

sjukhusets information.

För närvarande är vi 18 värdar

som delar tiderna måndag till

torsdag.

Många besökande upplever sjukhuset

som stort och främmande

och ofta förknippas besöket med

oro och ängslan.

Då finns vi Rödakorsvärdar där och

kan ”visa vägen” till de olika enheterna.

Ibland behöver vi hjälpa till

att köra rullstolar och en annan

gång behöver någon en arm att

hålla för att hitta rätt. När besöket

sedan är klart kan vi hjälpa dem att

Ansvarig utgivare:

Kenneth Staaf

Redaktör:

John Övinge

E-post:

norrkopingskretsen@telia.com

ringa efter färdtjänst eller sjukresa.

Många tycker att det känns bra att

få prata om sina bekymmer och

sin oro med någon som har tid att

lyssna och kanske ge ett lugnande

ord.

En del solskenshistorier får vi också

ta del av. Som all sjukvårdspersonal

har även vi tystnadsplikt. Det

vi hör och ser får inte föras vidare.

Vi upplever alla att det känns meningsfullt

med denna uppgift då vi

får så mycket tacksamhet tillbaka.

Korsbladet

Medlemstidning för Norrköpings stads rödakorskrets

Telefon: 011-12 04 00

Adress: Albrektsvägen 79-81

603 50 Norrköping

Tryckning: Yakobs ram & reklam


Första hjälpen

på plats

Olycksfallsberedskap på Borgias

hemmamatch.

Här berättar Röda Korsets förstahjällpare

Magnus Carrö om

lokalderbyt.

Olycksfallsberedskap innebär precis

som det låter - att ha beredskap ifall

olyckan är framme.

Jag och uppdraggivaren Åsa träffas vid Himmelstalundshallen

i våra röda kläder som visar

att vi kommer från Röda Korsets Första

Hjälpengrupp.

Åsa presenterar oss för domare och lagledare:

” Hej, Åsa från Röda Korsets första hjälpengrupp.

Vi är två stycken här idag. Vi har med

oss första förband, men vi har inga mediciner

eller nål och tråd…”.

Matchen är i full gång och jag inser att Borgia

möter ett lag från Linköping, det är alltså

lokalderby. Det kan vara matcher med mycket heta

känslor, alla vill ju vinna och risken för lite fulare spel

och slagsmål ökar.

20 minuter innan pausvilan smäller det till i isen. En av

Borgias spelare har kört in i en av motståndarna och

efter en kortare lufttur landar han rakt på knät.

Spelaren ligger kvar på isen och vrider sig i smärta,

laget samlas runt honom, domaren kommer fram, lagledaren

och vi springer in på isen. Spelaren får hjälp

av isen och vi undersöker honom. Hans knä börjar

svullna ordentligt men det ser ut som att allt fortfa-

rande sitter på rätt plats, men det gör så ont att han

inte kan fortsätta spela.

Vi bestämmer oss för att lägga ett slags tryckförband

som stoppar blödningen i knäet, det är den som gör

att det svullnar.Resten av matchen blir lugn för vår

del, det gruffas en del på planen, skriks på domaren

och det blir några mål.

Åsa och jag är nöjda med att det inte blev fler skador

och vi är överens om de bästa uppdragen är när ingen

blir skadad.

Magnus Carrö

Förstahjälpare och IT-tekniker

2


3

Möt världen på

Röda Korsets

språkcafé

Nyheter från när och fjärran. På Språkcaféet får vi alla

lära oss mycket – både sorgligt och roligt.

I Australien och Somalia pratar folk med varandra på

bussen, något som inte är lika vanligt i Sverige.

Vi sitter i ”Salongen” på biblioteket,

sex grabbar från Somalia

och jag. Diskussionen

gäller vad rubriken ”Hon ger raggningstips

för killar” från tidningen

”Extra Östergötland” kan betyda.

Så dyker Ann-Louise upp, vi börjar

prata om skillnader i hur folk uppträder,

hon har erfarenheter från

Australien.

Där sätter sig folk gärna bredvid en

främmande människa på bussen

och börjar prata, och så är det också

i Somalia, men inte i Sverige.

Jag går iväg för att hämta några

barnböcker som vi kan titta i, när

jag kommer tillbaka är killarna borta,

istället sitter här tre tjejer, två

systrar från Syrien och en kvinna

från Turkiet, som är sjuksköterska

får vi veta.

Hon har bara varit tre månader i

Sverige men lyckas ändå förmedla

på svenska att hon oroar sig för en

rumskamrat på förläggningen som

varken pratar eller äter utan bara

ligger på sin säng.

På språkcaféet får även jag lära

mig mycket, både sorgligt och roligt.

Häromdagen berättade en man

att han kom från Somaliland som

är en självständig del av Somalia

med egen president, egen valuta

och inget krig.

Jag tyckte nästan det lät för bra för

att vara sant, men gick hem och

kollade på Google, allt stämde.

Besökarna får lära sig lite svenska,

men vi från Röda Korset får lära

oss allt möjligt från hela världen!

Klä och dekorera en tårta!

Onsdagen den 16 februari 2011 kl 18-21 lär vi oss att klä en rund

tårta slätt och vackert i marsipan. Vi gör kantdekor samt övrig vacker

dekor i mån av tid. Vid kvällens slut tar alla med sin tårta hem i en kartong.

Allt Du använder finns på plats. Inga förkunskaper krävs.

Obs! Se även vår skylttårta i cafédisken!

Kursledare: Katarina, Tårtverkstan i Linköping.

Kostnad: 620 kr. RK Norrköping subventionerar varje deltagare med

220 kr. Slutkostnaden blir därför 400 kr per deltagare.

Avgiften skall vara betald 7 dagar före kurstillfället till Bg. 5105-3890

(märk inbetalning en med namn, kurs & datum).

Anmälan: Antingen på plats

till Jenny, via

tel. 0760-12 04 01 eller till

jenny.norrkopingskretsen@

telia.com.

Anmälan är bindande.

Begränsat antal platser!

Välkomna till en rolig aktivitet

i trevligt sällskap!

Vi bjuder på fika.


Läxhjälps kontrakt

l Läxhjälpen genomförs av frivilliga

från Röda Korset.

l Läxhjälpen sker i skolans lokaler.

l Läxhjälpen sker på barnens fritid

och föräldrar måste kunna nås på

telefon.

l Läxhjälparna har ett tystnadskontrakt

och måste visa upp utdrag ur

belastningsregistret.

Läxhjälp

Under hösten har vi varit ett antal frivilliga som jobbat

med ”Läxhjälp” på två skolor i Norrköping.

Det handlar om nyanlända migranter och femteklassare

i Navestad.

På Hagagymnasiets verksamhet

för nyanlända migranter

har vi träffat ungdomarna

varje måndag och onsdag förmiddag

mellan 09.30-11.30

Undervisningen bedrivs under beteckningen

IVIK, Individuellt program

Introduktionskurs för nyanlända

migranter. Ungdomarna är

i åldern 16-20 år och studerar här

under cirka två år.

Framför allt studeras svenska, matematik

och engelska.

Från början gick våra aktiviteter

mest ut på att finnas till hands som

vuxenpersoner under rasterna. Det

har mer och mer utvecklats till att vi

sitter med under lektionerna för att

ena gången, tillsammans med läraren,

förklara och kanske lösa ett

matematiskt problem för att nästa

gång vara med och hitta alla voka-

4

ler och upptäcka att det faktiskt blir

en ”hund” om vi fyller i med färgpenna.

Vi får också möjlighet, genom att

berätta om RK:s verksamhet på

bland annat språkcaféer, att hjälpa

ungdomarna att komma ut och träffa

andra och knyta nya kontakter.

Ett problem för en nyanländ kan

vara att han efter skolan inte har

något att sysselsätta sig med. Familjen

och släkten finns kvar i hemlandet.

En kille berättade till exempel att

han går hem till sin lägenhet och

lagar mat åt sig själv, men han vill

inte vara så ”lat” utan vill få något

meningsfullt att göra.

På Silverdansens skola i Navestad

träffar vi mellanstadieelever

10-13 år, varje tisdagseftermiddag.

Där träffar vi barnen efter skoltid

under ett par timmar och hjälper till

med veckans läxor. Även här är det

hela tiden en balansgång mellan

språkförståelse och matematiska

färdigheter.

Alla elever som deltar i Röda Korsets

Läxhjälp har fått lämna in ett

undertecknat kontrakt från föräldrarna.

Vi som deltar i den här verksamheten

kan verkligen intyga att eleverna

är mycket intresserade av att

lära sig och få nya uppgifter och

problem att lösa.

”Fältarbetarna”

Inga-Britt, Bosse,

Peter, Hanna, Maja,

Brita och Kenneth


5

Bryter de häktades ensamhet

Röda Korsets frivilliga

bryter tystnaden och

ensamheten för många

häktade i Norrköping. Genom

besöken får människan bakom

brottsmisstankarna en

möjlighet till samtal.

De har en sak gemensamt – de

har alla under en kortare eller

längre tid skiljts från sina närmaste

och fråntagits möjligheten

att umgås med familj och

vänner på ett normalt sätt. Att bli

häktad är en isolering som innebär

stora påfrestningar för den

intagne. Vid häktet i Norrköping

finns det plats för 50 intagna.

”Sätter mig på en stol

och får oftast lyssna till

otroliga berättelser

om det verkliga livet.”

Många av dem har restriktioner,

vilket bland annat innebär

att de inte får umgås med andra

på häktet, titta på tv eller läsa

tidningar. Den häktade får med

andra ord mycket tid att fundera

över sin livssitua tion, sin familj

och över en oviss framtid. Därför

välkomnas ett besök av oss

från Röda Korset. Varje tisdag

och fredag besöker en eller två

frivilliga häktet ett par timmar.

Genom möten bi drar verksamheten

till att bryta isoleringen för

den frihetsberö vade.

Den frivilliga från Rödas Korset

möter en sluten värld.

”När dörren bakom mig har

stängts öppnas nästa dörr och

jag kommer ut i en korridor med

rumsdörrar på båda sidor. Dör-

rarna till rummen med de intagna

är stängda och låsta. Dörrarna

är numrerade. Jag går in

i ett öppet rum där vårdarna har

sin samlingsplats och kollar på

en väggtavla om någon av de

intagna vill ha besök av Röda

Korset”, skriver Gunnel, frivilligledare

och frivillig.

När de intagna kommer till häktet

får de information om vilka

de får träffa. På en anslagstavla

ser Gunnel snabbt vilka rum

som vill ha hennes besök.

” Jag lämnar ifrån mig mitt ID till

vakten och letar upp en vårdare

med nycklar som kan öppna

dörren till rummet där larmen

finns. Jag tar försik-

tigt på mig larmet.

Det är ganska lätt att

komma åt larmknappen.

Några av oss

som råkat göra det,

vet att larmet fungerar

eftersom vårdarna

kom rusande

från alla håll. Förlåt, förlåt.”

Uppdraget innebär att besökaren

från Röda Korset ska vara

en aktivt närvarande och lyssnande

medmänniska. Besökaren

och den häktade avgör vad

mötet och samtalet ska handla

om. Meningen med besöket är

att förutsättningslöst möta den

häktade utan ett ”vi och dom”tänkande.

Det är möten som

kanske inte bara påverkar den

häktade. Gunnel igen:

” Jag vet ingenting om den jag

besöker. Går in och presenterar

mig med förnamn och frågar hur

det är. Sätter mig på en stol och

får oftast lyssna till otroliga berättelser

om det verkliga livet.”

FAKTA:

l Röda Korsets Norrköpingskrets

har haft besöksverksamhet

på häktet på Stockholmsvägen

sedan 2004.

l Vi besöker häktet ett par timmar

tisdag och fredag varje

vecka.

l Vi går en eller två varje gång,

men är totalt sju frivilliga som

delar på besöken.


MOMENT 22 FÖR

FLYKTINGARNA

I

Varje torsdagskväll har vi vår verksamhet mellan

klockan fyra och klockan sju. Under hösten

har de somaliska flyktingarna varit i stor

majoritet.

Den svenska linjen gentemot de somaliska flyktingarna

är att de måste kunna styrka identiteten på de

personer som de vill ska komma till Sverige. Eftersom

svenska myndigheter inte accepterar de handlingar

som flyktingarna kan uppvisa, är det här ett

moment 22.

Skälet är att det inte funnits någon stat i vanlig mening

i Somalia sedan före 1991, därför finns ingen

instans som kan utfärda de handlingar som efterfrågas.

I vissa fall har DNA-test gjorts på de barn som

föräldrar vill ta hit, men Migrationsverkets besked är

ändå negativt. DNA-testen visar inte föräldraskap.

Vad kan vi göra i vår grupp? Ett besök utspelar sig

ofta ungefär så här:

En sökande har beställt tid hos personalen på Kupan,

som har bokningsblanketter.

januari firar vi 1-årsjubileum i våra nya lokaler på

Albrektsvägen. Det gångna året har varit turbulent

men lärorikt för oss alla.

Nu känns det som om vi är på rätt väg, både vad gäller

affärens inredning men även vårt arbetssätt.

Vi vill tacka både besökare och givare för det gångna

året. Utan er skulle vi inte kunna hjälpa människor,

såväl här i Sverige som utomlands.

För att kunna realisera våra framtidsplaner, krävs

dock fler frivilliga medarbetare med goda idéer, både

män och kvinnor.

Från och med nyår upphör våra klädsändningar. Alltså

kommer det att ställas andra krav på hantering av

6

Under det senaste året har arbetet

i Röda Korsets flyktinggrupp i Norrköping

delvis ändrat karaktär. Under hösten har

det främst varit flyktingar från Somalia som

behövt vår hjälp.

På utsatt tid träffar vi vår ”klient” som ofta

har med sig en vän som hjälper till med

språket. Eftersom läget är som det är för

de somaliska flyktingarna, kan vi bara upprepa

det som står i deras papper och det

som de i allmänhet redan vet.

Vi kan dock uppmana dem att försöka få

kontakt med någon somalisk person med

pass från före 1991, en person som känner

den sökande och kan intyga att det som

berättas är sant. All kontakt med Sverige

sköts sedan från ambassaden i Addis Abeba,

Etiopiens huvudstad. Ibland har vi fått

rådet från Röda Kors-konsulenten att de sökande

ska försöka argumentera för att de är de enda vårdnadshavarna

för de barn det gäller och att det är

sed i Somalia att närmaste släkting tar hand om de

barn som behöver omvårdnad.

Ofta hjälper vi till att skriva ett överklagande av beslutet

från Migrationsverket, trots att vi vet att det

inte kommer att ändra beslutet. Det vi gör har syftet

att hålla de olika ärendena ”vid liv”, så att de kan

aktualiseras om en ändring av policyn skulle ske

från svenska myndigheternas sida. Somaliernas situation

är uppmärksammad i press och media och

enligt migationsminister Tobias Billström i en radiointervju

så arbetar man på att hitta en lösning.

Ibland blir vår uppgift att hänvisa vidare till andra

instanser.

Alla möjliga sorters problem dyker upp och vi gör

vårt bästa för att lyssna, ge råd och hjälpa i den mån

vi kan.

Ett år på nya mötesplatsen Kupan

de plagg som annars skulle ha skickats. Därför söker

vi även kreativa och sömnadskunniga personer.

Det senaste halvåret har vi tagit emot och sålt möbler.

Vi har därmed ytterligare en liten önskan och det

är att få in fler händiga personer i vår verksamhet.

I samarbete med vår verksamhetsutvecklare arbetar

vi på att utöka antalet aktiviteter. I skrivande stund

pågår Antikskolan, en serie kurstillfällen som alla syftar

till att höja de frivilligas kompetens inom området.

Till våren planeras bland annat kurser i möbelrenovering.

Låter det intressant? Välkommen att höra av

dig till Jenny och Ewa på tel. 0760-12 04 01 eller

jenny.norrkopingskretsen@telia.com


7

Södergården

Så här välkomnande

ser det ut

på Södergårdens

äldreboende i Hageby.

Hit kommer Röda

Korset en gång i

veckan.

Röda Korset har

förmånen att besöka

Södergårdens

äldreboende i Hageby

en gång i veckan.

Vi försöker då ge de

Denna kurs är en del i grundutbildningen

för Röda Korsets frivilliga

medarbetare, som på ett eller

annat sätt kommer i kontakt med

människor i utsatta situationer.

Alla möter någon gång en granne,

släkting, vän eller en tidigare

okänd person som befinner sig i

en utsatt situation - då gäller det

att våga mötas. Vad säger man

till en granne som har alkoholproblem

eller hur bemöter man en

vän som har förlorat en nära anhörig?

Hur bemöter man en person

som fått avslag på sin asylansökan?

Bemötandet är grunden för

ett bra omhändertagande. En un-

boende lite uppmärksamhet, genom

att ibland läsa ur tidningen och

förmedla lite aktuella glada händelser.

Eller att bara sitta och prata

eller lyssna på deras historia.

Alla de boende på äldreboendet

har ett stort välplanerat rum, med

en egen stor altan och allt ligger på

ett plan. Inga hissar eller trappor

att hålla reda på.

Det är med andra ord ett ultimat

boende för de som av olika orsaker

inte kan bo kvar hemma, då vardagen

blivit för svår.

Den viktigaste och finaste resursen

är dock personalen på detta boen-

dersökning efter tsunamikatastrofen

bekräftar hur viktig den nära

omgivningen, såsom arbetsplats,

grannar och andra mänskliga nätverk,

är för drabbade. När personer

i den drabbades närhet och

omgivning förmår att bemöta den

drabbade på rätt sätt, underlättas

återgången till ett fungerande liv.

Ur innehållet:

l Teoretiska grunder kring stress,

kris, sorg, påverkansfaktorer och

samtalsmetodik.

l Övning i bemötande, självreflektion

och samtalssituationer.

l Hjälparens reaktioner och

behov.

de. Ja, jag vill nog påstå att de går

under begreppet ”handplockade”.

De har en stor kunskap om de olika

behoven som finns på detta boende.

Har stor empati och kunskap

om de enskildas behov och vilka

resurser som behövs.

Här är Elsa – Elsa, Gunnar – Gunnar

och inte ”hon på tvåan” eller

”han på fyran”, som det tyvärr kan

bli på kollektiva boenden.

Att få bo så här är en önskedröm,

när krafterna inte räcker till att bo

kvar i det egna boendet.

Barbro,

besökare från Röda Korset

UTBILDNING I MEDMÄNSKLIGT BEMÖTANDE

Datum: Lördagen den 12 mars

kl 09.00-16.00.

Plats: Mötesplats Kupan på

Albrektsvägen 79-81 i Norrköping.

Frågor och anmälan:

Jenny Skarsäter 0760-12 04 01 alt.

jenny.norrkopingskretsen@telia.

com.

Kostnad: 500 kr/deltagare.

Avgiften faktureras din krets efter

kursens genomförande.

Meddela oss i god tid om du inte

kan komma

Välkommen med din anmälan!

More magazines by this user
Similar magazines