Råd till föräldrar vid barns sjukdom

ockero.se

Råd till föräldrar vid barns sjukdom

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND

Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom:

Barnets allmäntillstånd gäller = Barnet skall orka delta i förskolans dagliga

aktivitet utan problem!

Diarré/Kräkningar med/utan feber

Orsak: Virus, bakterie, parasiter. Virus är vanligast.

Inkubationstid: 1-2 dygn

Smittar: STOR SMITTSAMHET.

Hemma: JA, åter till barnomsorg 48 TIMMAR EFTER SENASTE

KRÄKNING/DIARRÉ.

Feber

Barnets normala temperatur varierar med hur aktivt barnet är.

Temp: > 37,5 på morgonen, > 38,0 på kvällen = feber.

Orsak: Är ett symtom på att barnets immunförsvar är aktiverat.

Hemma: JA, skall ha EN HEL feberfri dag hemma UTAN

febernedsättande medicin i kroppen. Se till barnets

allmäntillstånd.

Förkylning

Orsak: Virus

Symtom: Snuva, nästäppa, nysningar.

Smittar: Ja

Hemma: Barnets allmäntillstånd avgör om det skall vara hemma.

Hosta/Snuva

Orsak: Virus, bakterier.

Smittar: Ja, framförallt i början av en infektion. OBS! Långdragen

nattlig hosta kan vara ett symtom på överkänslighet eller

astma. Kontakta läkare.

Hemma: Barn med hosta/snuva utan feber och gott allmäntillstånd får

vara i barnomsorg.


Halsont

Orsak: Virus, bakterier.

OBS! Har barnet halsont och man vet att någon i

omgivningen har eller nyligen haft streptokockinfektion

(halsfluss), bör man söka läkare för undersökning INNAN

barnet går till barnomsorgen.

Symtom: Halsont, svullna röda halsmandlar eller röd svalgvägg.

Feber. Hos små barn kan tecken på halsinfektion visa sig

genom att barnet inte vill äta/dricka.

Hemma: Vid halsfluss skall barnet vara hemma MINST två dygn

med antibiotika. Därefter avgör barnets allmäntillstånd när

det är dags att gå tillbaka till barnomsorg.

Halsfluss/Scharlakansfeber = Streptokocker

Orsak: Bakterie

Inkubationstid: 1-3 dagar

Symtom: Feber, halsont, rödprickiga utslag.

Barn < 3 år kan visa symtom med feber och gulgrön snuva.

Äldre barn får feber, stora rodnade ömma och vitprickiga

halsmandlar.

Scharlakansfeber: Halsfluss, smultronliknande tunga samt

rött småprickigt utslag på bål, armar och ben.

Små barn kan också ha en streptokockinfektion i

nagelbanden.

Smittar: Ja, HÖG smittsamhet. Smittar från någon dag före

insjuknande och i OBEHANDLADE fall flera veckor efter!

Hemma: Ja, åter till barnomsorg efter TVÅ hela dygns

antibiotikabehandling och då barnets allmäntillstånd tillåter.

Impetigo = Svinkoppor

Orsak: Bakterier, streptokocker och stafylokocker.

Inkubationstid: 2-3 dagar

Symtom: Gulaktiga såriga utslag Vanligast kring näsa/mun, men

förekommer även på andra ställen på kroppen.

Smittar: Ja, mycket smittsamt. Smittar tills såren fått torra skorpor.

Hemma: Ja, tills såren fått torra skorpor. Kontakta BVC för

behandlingsråd.


Höstblåsor

Orsak: Virus

Inkubationstid: 3-7 dagar

Symtom: Utslag kan finnas på händer och fötter. Blåsor i munnen,

vilka kan vara mycket smärtsamma. Barnet vill inte äta,

feber och illamående kan förekomma. En del barn förblir

helt opåverkade.

Smittar: Ja

Hemma: Barnets allmäntillstånd avgör om det skall vara hemma.

Influensa

Orsak: Virus

Inkubationstid: 1-3 dagar

Symtom: Plötslig feber med frossa, torr rethosta, muskelvärk och lätt

snuva.

Smittar: Ja, stor smittsamhet.

Hemma: Efter feberfrihet avgör barnets allmäntillstånd hur länge

man är hemma.

Vattenkoppor

Orsak: Virus

Inkubationstid: 14-21 dagar

Symtom: Feber vanligt vid debut, små vätskefyllda blåsor över

kroppen.

Smittar: Ja, 1-2 dagar före utbrott tills dess att blåsorna har torra

skorpor. Detta brukar ta ca. 1 vecka efter att utslagen dykt

upp.

Hemma: Ja, tills skorporna är torra och barnets allmäntillstånd bra.

Ögoninflammation

Orsak: Virus, bakterier.

Symtom: Röd ögonvita med var eller svullet ögonlock.

Smittar: Ja

Åtgärd: I lindrigare fall tvätt med koksaltlösning, vid kraftigare

infektion krävs behandling med ögonsalva/droppar.

Kontakta BVC för råd.


Hemma: Ett dygn med behandling salva/droppar, annars till

symtomfrihet.

Mask/Springmask

Orsak: Springmask lever i tarmen, vandrar till ändtarmsöppningen

för att lägga sina ägg utanför. Ser ut som små ca.

centimeterlånga vita sytrådar.

Inkubationstid: 3-7 veckor

Symtom: Klåda i stjärten, främst nattetid.

Åtgärd: Receptfritt preparat på apoteket. Noggrann hygien, kontakta

BVC för ytterligare information.

Hemma: Efter behandling kan barnet vara i barnomsorg.

Informera personalen på barnets avdelning.

Huvudlöss

Orsak: Lus 2-3 mm lång. Lever i ca. 2 veckor, lägger ägg som sätts

fast vid hårets bas. Äggen kläcks efter ca. 1 vecka.

Symtom: Ofta, men inte alltid, stark omotiverad klåda i hårbotten.

Svarta prickar eller pulver på huvudkudde kan vara enda

tecknet.

Smittar: Ja, främst huvud mot huvud under ca. 1 minut eller mer.

Dock inte uteslutet att kammar/borstar eller mössor som

använts senaste timmarna av någon smittad kan föra lössen

vidare. Lusen kan överleva högst ett dygn utanför hårbotten.

Vid misstanke på smitta: Kamma igenom håret på ALLA

familjemedlemmar med luskam. För att förenkla kamning är

det att föredra att kamma med balsam i håret – lössen sitter

stilla och det går lättare att dra igenom kammen.

Åtgärd: Behandla med rekommenderat preparat från apoteket, FÖLJ

BRUKSANVISNINGEN NOGA. Kamma igenom håret

dagen efter för att se så behandling haft effekt.

Hemma. Barnet kan komma tillbaka till barnomsorg efter första

behandlingen. MYCKET VIKTIGT är att uppföljning sker

hemma med KAMNING REGELBUNDET, VARJE DAG,

UNDER EN 14 DAGARS PERIOD. BÅDE PÅ BÄRARE

OCH ÖVRIGA FAMILJEMEDLEMMAR.

INFORMERA PERSONALEN PÅ BARNETS

AVDELNING.


För ytterligare frågor eller om något är oklart, vänligen kontakta

ditt barns barnavårdcentral.

BVC BJÖRKÖ, KNIPPLA, KALVSUND, GRÖTÖ

TEL. 010-4733760

Teltid må- on- to kl 11-12

Lena Rosquist

BVC HÖNÖ, FOTÖ

TEL. 031-7127661

Teltid må-fre kl 11-12

Jonna Benjaminsson

BVC ÖCKERÖ, HÄLSÖ, RÖRÖ, HYPPELN

TEL: 031- 4733742

Teltid må-fre kl 11-12

Louice Johansson

More magazines by this user
Similar magazines