Konferensen Det globaliserade arbetslivet - Arbetets museum

arbetetsmuseum.se

Konferensen Det globaliserade arbetslivet - Arbetets museum

Med andra ord: vissa grupper på arbetsmarknaden får betala priset, medan andra skördar frukterna av

globaliseringen. Utmaningen är att fördela vinsterna bland alla. Det har Norden varit duktigt på tidigare,

som en följd av bland annat välfärdsstaten, kollektivavtal etc. Man kan se en skillnad mot LO-grupper i

andra länder, t.ex. södra Europa, där riskerna är större och folk är mer skeptiska till globaliseringen.

Största utmaningen är att fördela vinster och risker rättvist samt att utveckla en kompetent,

omställningsbar arbetskraft, som kan generera konkurrenskraft. Detta är frågor som ständigt diskuteras

inom LO, nationellt och globalt. Den internationella fackliga kampen pågår ständigt. Migrantarbetarnas

arbetsvillkor är t.ex. en viktig fråga.

Jag värnar särskilt om småföretagarna. Globaliseringsrådets rapport 2009, om samverkan över gränserna,

lyfter fram behovet av flexibilitet hos individ och företag. Detta blev vi medvetna om 2008 när full

produktion blev tvärstopp. Företagen står i tuff konkurrens under snabba omställningar. Det kräver

flexibilitet i förhållande till efterfrågan, vilket i sin tur kräver kompetenta medarbetare. Att hitta

kompetenta medarbetare är svårt idag trots att vi har stor arbetslöshet. T.ex. letar Manpower efter

ingenjörer med ljus och lykta. Utbildningsväsendet levererar inte det.

Snart kommer ett generationsskifte, vilket gäller för hela Europa. Kompetenta medarbetare efterfrågas.

Hur får vi dem hit? Vilka är plusposterna för utländska ingenjörer att komma just hit? Hur ser vi till att vi

är öppna för den kompetens vi behöver?

Polariseringen märks tydligt i statistiken. Många saknar gymnasiekompetens. Detta är inget nytt problem.

Utan gymnasieutbildning får man ett livslångt handikapp på arbetsmarknaden.

35% av alla arbetslösa är födda utanför Sverige. Denna resurs måste vi lära oss ta tillvara på, inte minst

med tanke på generationsväxlingen. Akademikerarbetslösheten består till stor del av utlandsfödda.

Samtidigt talar man om att det är svårt att få tag på kompetenser.

Arbetskraftsinvandringen till Sverige ökar snabbt, däremot minskar flyktinginvandringen. Framförallt

dataspecialister, ingenjörer och människor inom olika restaurangyrken kommer hit. Vi har i praktiken fri

arbetskraftsinvandring idag.

Vi måste se positivt på globaliseringen. På arbetsförmedlingen försöker man skapa internationella

samarbeten. I Nordafrika t.ex. finns högutbildad arbetskraft som vill till Europa. Kina har hög produktion

av högskoleutbildad arbetskraft, vilket betyder att de kommer ha både de enkla och de kvalificerade

jobben. Vi måste samarbeta med Kina.

26

More magazines by this user
Similar magazines