Utskrift PDF - Regiondjursjukhuset - Helsingborg

djursjukhus.com

Utskrift PDF - Regiondjursjukhuset - Helsingborg

6

StordJur

FaKta om FåNg

Hästar med fång kan ha mycket

ont, de rör sig ofta stappligt och

kan ha besvär vid vändningar

och på hårda underlag. Vid fång

sker förändringar i området

mellan hornkapsel och kötthov.

I både kötthov och hornkapsel

finns fina lameller som fäster vid

varandra. I sjukdomsprocessen

förstörs fästena mellan kötthov

och hornkapsel i lamellerna,

vilket ger upphov till hovbensrotation

eller hovbenssänkning.

Behandlingen av akut fång syftar

till smärtlindring samt försök att

begränsa skadorna i lamellagret

i hoven. Hästen ges smärtlindrande

medicin och skall stå på

absolut vila på ett mjukt underlag

där den helst har möjlighet

att ”gräva ned” hovarna och hitta

den mest bekväma positionen.

Transport av hästar med akut

fång bör undvikas i möjligaste

mån.

Högsäsong för fång

Viktigt att

identifiera

riskindi viderna

Fång är en sjukdom som drabbar

hela hästen men typiskt manifesterar

sig genom symptom från hovarna,

som blir varma, med ökad puls och

smärta. Här berättar vi mer om sjukdomen

och vad man kan göra för att

minska riskerna för fång.

Det finns flera olika bakomliggande

orsaker till fång. Den vanligaste typen

är vad man brukar kalla betesassocierad

fång som drabbar hästar/ponnyer på

bete. Fång kan även uppträda i samband

med kraftiga infektioner, överbelastning

och ämnesomsättningssjukdomar som

t ex Cushings sjukdom* och metabolt

syndrom (EMS).

– Betesassocierad fång är starkt

länkat till EMS, som i sig inte är en

sjukdom utan en rad kliniska avvikelser

som ökar risken för att drabbas av fång.

Hästar med metabolt syndrom är ofta

överviktiga och har en nedsatt insulinkänslighet,

förklarar veterinär Karin

Anlén, som arbetar på Regiondjursjukhusets

stordjursklinik.

– Ponnyer av ursprungliga raser

är mer benägna att utveckla EMS än

hästar av till exempel halvblodsras.

Fett är metaboliskt aktiv vävnad och

kan initiera systemisk inflammation

och kortisolfrisättning. Inflammation,

kortisol, glukos och insulin kan alla

påverka lamellagret i hoven och vara

delaktiga i utvecklingen av fång.

ökad risk på våren

En häst eller ponny med metabolt

syndrom drabbas alltså lättare än en

”normal” individ av betesassocierad

fång. Risken för betesassocierad fång

är relaterad till gräsets sammansättning

och är som högst när gräset har

hög tillväxt under vår/sommar samt när

gräset blir ”stressat” (ex av överbetning

eller frost). Detta är kopplat till innehållet

av icke­strukturella kolhydrater

(NSCs), dvs stärkelse, sockerarter och

fruktaner. Dessa ger dels ”snabba

kolhydrater” vilket påverkar blodsocker

och insulin hos hästen, dels kan de ge

upphov till feljäsningar i grovtarmen

vilket kan frisätta ytterligare ämnen

som kan initiera fång.

– Gräsets innehåll av NSCs är högst

under eftermiddagen/kvällen och lägst

under tidiga morgontimmarna, på

årsbasis är det högst under vår och

försommar samt under tillväxtperioder

eller när gräset utsätts för stress,

säger Karin.

undvika fång:

– Identifiera riskindivider, dvs. främst

hästar som tidigare haft fång eller lider

av EMS eller Cushings. Detta görs av

en veterinär, och man väger samman

fynd från klinisk undersökning och flera

diagnostiska tester. Dessa individer

kan man sedan skydda genom riktade

åtgärder:

• Se över dieten – ska ha lågt innehåll

av NSCs, och ges i en mängd som

ger kontrollerad viktminskning hos

överviktiga individer.

• Var försiktig med gräsbete. Betesmunkorg,

bete endast under natt/

morgontimmar, inget bete under

riskperioder är exempel på åtgärder.

Vissa individer klarar inte något gräs

alls i dieten. För alla hästar gäller

gradvis tillvänjning till gräsbete för

att undvika magtarmproblem vid

foderbytet.

• Motionera mera! (Så länge hästen

inte har fång!) Motion ökar insulinkänsligheten

och hjälper hästen

att gå ned i vikt.

• Regelbunden hovvård.

*Cushings sjukdom är en ämnesomsättningssjukdom som drabbar äldre hästar. De får en godartad tumöromvandling i hypofysen vilket stör ämnesomsättningen och kan ge

upphov till en rad symptom som muskelförlust, ökad törst och urinproduktion, viktnedgång, slöhet, infektionskänslighet och en ökad benägenhet att utveckla fång.

More magazines by this user
Similar magazines