Ladda ner brochyren här (PDF) - Högskolan i Borås

hb.se

Ladda ner brochyren här (PDF) - Högskolan i Borås

SLU Campus Alnarp

Trädgårdsingenjör: design 180 hp

Landskapsarkitekt 300 hp

Landscape Architecture – master 120 hp

SLU Campus Ultuna

Landskapsarkitekt 300 hp

Södertörns högskola

Tfn: 08-608 40 00. www.sh.se

Ekonomi, teknik och design 180 hp

IT, medier och design 180 hp

Konst, kultur och ekonomi 180 hp

Textilhögskolan

Högskolan i Borås

Tfn: 033-435 41 70. www.textilhögskolan.se

Butikschefsutbildning 180 hp

Designteknikerutbildning 180 hp

Modedesignutbildning 180 hp

Textil produktutveckling och

entreprenörskap 180 hp

Textildesignutbildning 180 hp

Textilekonomutbildning 180 hp

Textilingenjörsutbildning 180 hp

Avancerad nivå:

Konstnärlig masterutbildning i mode- och

textildesign 120 hp

Textilteknik 60/120 hp

Textilt management inr. styrning av

textila värdekedjor 60/120 hp

Textilt management inr. fashion management

60/120 hp

Umeå universitet

Tfn: 090-786 50 00. www.umu.se

Umeå universitet

Arkitekthögskolan

Tfn: 090-786 50 00. www.arch.umu.se

Arkitektprogrammet 300 hp

Direkt arkitektonisk intervention

– master 120 hp

hållbar arkitektonisk produktion

– master 120 hp

6 Textil- & designutbildningar

Umeå universitet

Designhögskolan

Tfn: 090-786 69 96. www.uid.umu.se

Avancerad produktdesign – master 120 hp

Kandidatprogrammet i industridesign

180 hp

Interaktionsdesign – master 120 hp

Transportdesign – master 120 hp

Umeå universitet

Institutionen för estetiska ämnen

Tfn: 090-786 60 10. www.estet.umu.se

Lärarprogram med inriktning textilslöjd,

trä- och metallslöjd och bild 270-330 hp

Umeå universitet

Konsthögskolan

Tfn: 090-786 68 64. www.umu.se/art

Fri konst 180+120 hp

Uppsala universitet

Tfn: 018-471 00 00. www.uu.se

Uppsala universitet

Konstvetenskapliga institutionen,

avd. textilvetenskap

Tfn: 018-471 28 87. www.konstvet.uu.se

Kandidatprogram i kulturentreprenörskap

med inriktning textilvetenskap 180 hp

FRisTåenDe KuRseR

Högskolan Dalarna

Tfn: 023-77 80 00. www.du.se

Visualisering med 3ds Max – distans

7,5 hp

Högskolan i Gävle

Tfn: 026-64 85 00. www.hig.se

Designhistoria och designteori A 7,5 hp.

Rita och gestalta 1 A 7,5 hp.

Högskolan Kristianstad

Tfn: 044-20 30 00. www.hkr.se

Designteori. Grafisk design, introduktion.

Grafisk design, tryck. Grafisk

design för webben. Interaktionsdesign.

Internetpublicering och webbdesign.

Kreativitet, design och IT.

Högskolan Väst

Tfn: 0520-22 30 00. www.hv.se

Bild och form för lärare 15 hp. CAD I 7,5 hp.

Webbdesigner 60 hp.

Linköpings universitet

Tfn: 013-23 10 00. www.liu.se

Formgivning 1 och 2 7,5+7,5 hp. Mönsterkonstruktion

7,5 hp. Skapande arbete med

ull 7,5 hp. Textil formgivning 1 och 2

7,5+7,5 hp. Utställningskunskap 7,5 hp.

Linnéuniversitetet

Tfn: 0772-28 80 00. www.lnu.se

Glasdesign C-nivå 30 hp.

Mittuniversitetet

Tfn: 0771-97 50 00. www.miun.se

Industridesign – design av lätthanterliga

förpackningar 15 hp

Mälardalens högskola

Tfn: 021-10 13 00. www.mdh.se

3D-modellering 7,5 hp. Grafisk form 7,5

hp. Informationdesign – webbdesign 7,5

hp. Introduktion till informationsdesign,

distans 7,5 hp. Introduktion till ljuddesign

7,5 hp. Recycle Design 7,5 hp. Visualisering

och skiss 7,5 hp. Speldesign och

programvaruteknik 7,5 hp. Interaktionsdesign,

7,5 hp.

Stockholms universitet

Centrum för Modevetenskap,

Institutionen för mediestudier

www.ims.su.se/modevetenskap

Modevetenskap, olika kurser 7,5 - 60 hp.

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Tfn: 018-67 10 00. www.slu.se

Formlära, akvarellteknik – att förstå rum,

7,5 hp.

hP=höGSKoLEPoÄnG

More magazines by this user
Similar magazines