Junckers prislista 2013.pdf - XL Bygg

xlbygg.se

Junckers prislista 2013.pdf - XL Bygg

PRISLISTA

OCH PRODUKTPROGRAM

Gällande från 1. januari 2013

CREATING EXCEPTIONAL SPACES

Januari 2013


Miljö

Flemming Juncker, grundläggaren av Junckers var skogstekniker.

Han sökte efter nya sätt att använda och bevara en av våra allra

värdefullaste resurser – skogarna. Han började med produktion av

trägolv då han insåg att den dåtida användningen av stora delar

av virket som bränsle var ett enormt slöseri. Det betydde ett mer

lönsamt utnyttjande av skogsråvaran och gav skogsägarna en bättre

förutsättning för återplantering och underhåll av skogarna.

I de regioner där vi köper bokträ planteras det nya träd i sådan

omfattning att skogsarealen växer. Det är ett bevis på att de

existerande skogarna trivs, är levande och drivs med omtanke.

Junckers utnyttjar 100 % av träet i produktionsprocessen, inget går

till spillo. Biprodukter som bark, flis och sågspån omvandlas till energi

via en lokal kraftstation och används vid produktionen av nya golv i

fabriken i Köge. Överskottet av energi tillförs det danska nätet och

gör Junckers till en CO2-positiv verksamhet.

För att säkra spårbarhet är Junckers chain-of-custody certifierad

både i förhållande till både PEFC och FSC. Vi kommer fortsätta att

aktivt arbeta tillsammans med våra lokala partners och internationella

organisationer för att bevara skogen som en naturresurs så den kan

användas även av framtida generationer.

FSC och PEFC är oberoende skogscertifieringssystem.

Båda organistionerna

arbetar globalt med att främja

ett legalt och hållbart skogsbruk, för

att skydda naturen, människor och

resurser.

Junckers lackerade och oljade

golv uppfyller kraven i den danska

förordningen om inomhusklimat, och

Junckers var den första tillverkaren

i Danmark som mottog detta

godkännande från Teknologisk

Institut i Danmark.

03

Januari 2013


BOK

Bok (Fagus Sylvatica L.) är en klassiker bland Junckers golv. Det vackra träslaget med varma, gyllene årsringar, hör

tillsammans med ek och ask till Europas stora träslag med utbredning från Norge i norr till Spanien i söder. Träets stora

styrka, den jämna strukturen med gulvit till rödaktig kärnved samt rödbruna årsringar ger ett slitstarkt golv med ett

lätt klassiskt uttryck.

Artikelnr. EAN Sortering Ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

14 mm massiv Bok parkett (bredd 129 mm)

530110-189 5708705509341 Classic Lackat 445,00 556,00

550110-189 5708705534039 Classic Ultramatt 467,00 584,00

538110-189 5708705509303 Classic Oljat 467,00 584,00

530610-189 5708705509402 Classic Obehandlat 443,00 554,00

530210-189 5708705509365 Harmony Lackat 361,00 452,00

550210-189 5708705533193 Harmony Ultramatt 385,00 481,00

538210-189 5708705509310 Harmony Oljat 385,00 481,00

530710-189 5708705509426 Harmony Obehandlat 361,00 452,00

530310-189 5708705509389 Variation Lackat 338,00 422,00

550310-189 5708705533209 Variation Ultramatt 361,00 452,00

538310-189 5708705509327 Variation Oljat 361,00 452,00

531310-189 5708705509464 Variation Obehandlat 338,00 422,00

14 mm massiv Bok Skeppsgolv (bredd 129 mm)

540110-189 5708705529479 Classic Lackat 514,00 643,00

550610-189 5708705534466 Classic Ultramatt 538,00 673,00

540710-189 5708705529455 Classic Oljat 538,00 673,00

540210-189 5708705525853 Harmony Lackat 432,00 540,00

550410-189 5708705533292 Harmony Ultramatt 456,00 570,00

540810-189 5708705525877 Harmony Oljat 456,00 570,00

540310-189 5708705525891 Variation Lackat 420,00 525,00

550510-189 5708705533308 Variation Ultramatt 432,00 540,00

540910-189 5708705525914 Variation Oljat 432,00 540,00

22 mm massiv Bok parkett (bredd 129 mm)

509510 Classic Lackat 603,00 753,00

590110 Classic Ultramatt 625,00 781,00

570110 Classic Oljat 625,00 781,00

500610 Classic Obehandlat 601,00 751,00

501610 Harmony Lackat 519,00 649,00

590210 Harmony Ultramatt 543,00 678,00

570210 Harmony Oljat 543,00 678,00

500710 Harmony Obehandlat 519,00 649,00

509610 Variation Lackat 495,00 619,00

590310 Variation Ultramatt 519,00 649,00

570310 Variation Oljat 519,00 649,00

500810 Variation Obehandlat 495,00 619,00

Rustical Lackat 323,00 404,00

22 mm massiv Bok Skeppsgolv (bredd 129 mm)

506110 Classic Lackat 672,00 840,00

590610 Classic Ultramatt 696,00 870,00

573110 Classic Oljat 696,00 870,00

506210 Harmony Lackat 590,00 738,00

590710 Harmony Ultramatt 614,00 767,00

573210 Harmony Oljat 614,00 767,00

506410 Variation Lackat 577,00 722,00

590810 Variation Ultramatt 590,00 738,00

573310 Variation Oljat 590,00 738,00

05

BOK

Januari 2013

Alla priser inkluderar en miljöavgift på 0,95 %


Januari 2013

BOK

BOK NORDIC

Bok Nordic är det klassiska, ljusa vitlaserad trägolvet med få färgvariationer och kvistar. Den vittonade ytan

garanterar ett elegant golv med en ljus naturlig bokkulör.

Artikelnr. EAN Sortering Ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

14 mm massiv Bok Nordic parkett (bredd 129 mm)

530410-189 5708705538297 Classic Ultramatt 480,00 600,00

530510-189 5708705548432 Harmony Ultramatt 398,00 497,00

531210-189 5708705548098 Variation Ultramatt 374,00 467,00

14 mm massiv Bok Nordic Skeppsgolv (bredd 129 mm)

541010-189 5708705538310 Classic Ultramatt 549,00 686,00

542810-189 5708705548104 Harmony Ultramatt 467,00 584,00

542910-189 5708705548111 Variation Ultramatt 443,00 554,00

22 mm massiv Bok Nordic parkett (bredd 129 mm)

500410 Classic Ultramatt 637,00 797,00

500510 Harmony Ultramatt 555,00 694,00

500310 Variation Ultramatt 532,00 665,00

22 mm massiv Bok Nordic Skeppsgolv (bredd 129 mm)

590910 Classic Ultramatt 707,00 884,00

591010 Harmony Ultramatt 625,00 781,00

591410 Variation Ultramatt 601,00 751,00

Bok parkett Harmony skeppsgolv


BOK SYLVAKET

Boken ( Fagus Sylvatica L.) styrka, unika utseende och jämna struktur ses överallt. Många värdesätter också en varm glöd

och med SylvaKet har Junckers skapat en produkt, som kombinerar de två önskemålen. Baserad på bok – har Junckers

framställt en produkt som är genomfärgad och därigenom har man uppnått den varma gyllene färgen.

Artikelnr. EAN Sortering Ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

14 mm massiv Bok SylvaKet parkett (bredd 129 mm)

531510-189 5708705509488 Classic Lackat 467,00 584,00

551110-189 5708705534046 Classic Ultramatt 491,00 613,00

537100-189 5708705509266 Classic Oljat 491,00 613,00

531810-189 5708705509501 Classic Obehandlat 467,00 584,00

532310-189 5708705509563 Harmony Lackat 385,00 481,00

551210-189 5708705533285 Harmony Ultramatt 409,00 511,00

537200-189 5708705509273 Harmony Oljat 409,00 511,00

532510-189 5708705509587 Harmony Obehandlat 385,00 481,00

532410-189 5708705525228 Variation Lackat 361,00 452,00

551310-189 5708705533261 Variation Ultramatt 385,00 481,00

537300-189 5708705525242 Variation Oljat 385,00 481,00

532010-189 5708705532431 Variation Obehandlat 361,00 452,00

14 mm massiv Bok SylvaKet Skeppsgolv (bredd 129 mm)

541110-189 5708705529431 Classic Lackat 538,00 673,00

551610-189 5708705534473 Classic Ultramatt 560,00 700,00

541400-189 5708705529417 Classic Oljat 560,00 700,00

541210-189 5708705525938 Harmony Lackat 456,00 570,00

551410-189 5708705533384 Harmony Ultramatt 478,00 598,00

541500-189 5708705525952 Harmony Oljat 478,00 598,00

541310-189 5708705525976 Variation Lackat 432,00 540,00

551510-189 5708705533407 Variation Ultramatt 456,00 570,00

541600-189 5708705525990 Variation Oljat 456,00 570,00

22 mm massiv Bok SylvaKet parkett (bredd 129 mm)

502110 Classic Lackat 625,00 781,00

591110 Classic Ultramatt 648,00 811,00

571110 Classic Oljat 648,00 811,00

503610 Classic Obehandlat 625,00 781,00

502210 Harmony Lackat 543,00 678,00

591210 Harmony Ultramatt 566,00 708,00

571210 Harmony Oljat 566,00 708,00

503710 Harmony Obehandlat 543,00 678,00

502310 Variation Lackat 519,00 649,00

591310 Variation Ultramatt 543,00 678,00

571310 Variation Oljat 543,00 678,00

503810 Variation Obehandlat 519,00 649,00

22 mm massiv Bok SylvaKet Skeppsgolv (bredd 129 mm)

502510 Classic Lackat 696,00 870,00

591610 Classic Ultramatt 718,00 897,00

574100 Classic Oljat 718,00 897,00

502610 Harmony Lackat 614,00 767,00

591710 Harmony Ultramatt 636,00 795,00

574210 Harmony Oljat 636,00 795,00

502700 Variation Lackat 590,00 738,00

594310 Variation Ultramatt 614,00 767,00

574300 Variation Oljat 614,00 767,00

07

Januari 2013

Alla priser inkluderar en miljöavgift på 0,95 %


Januari 2013

BOK

BOK SYLVARED

Junckers har utvecklat en process där man genomfärgar Bok. På detta sätt uppstår SylvaRed och blir således ett spännande

och ädelt alternativ till de begränsade mängderna av exotiska träslag.

Artikelnr. EAN Sortering Ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

14 mm massiv Bok SylvaRed parkett (bredd 129 mm)

531910-189 5708705509525 Classic Lackat 478,00 598,00

552110-189 5708705534497 Classic Ultramatt 502,00 627,00

537600-189 5708705509280 Classic Oljat 502,00 627,00

532710-189 5708705509624 Classic Obehandlat 478,00 598,00

532110-189 5708705509549 Harmony Lackat 409,00 511,00

552210-189 5708705533254 Harmony Ultramatt 432,00 540,00

537700-189 5708705509297 Harmony Oljat 432,00 540,00

532610-189 5708705509600 Harmony Obehandlat 409,00 511,00

532210-189 5708705530000 Variation Lackat 385,00 481,00

552310-189 5708705534077 Variation Ultramatt 409,00 511,00

537800-189 5708705530161 Variation Oljat 409,00 511,00

532810-189 5708705551920 Variation Obehandlat 385,00 481,00

14 mm massiv Bok SylvaRed Skeppsgolv (bredd 129 mm)

542110-189 5708705528151 Classic Lackat 549,00 686,00

552610-189 5708705534480 Classic Ultramatt 573,00 716,00

542400-189 5708705529387 Classic Oljat 573,00 716,00

542210-189 5708705526010 Harmony Lackat 478,00 598,00

552410-189 5708705533391 Harmony Ultramatt 502,00 627,00

542500-189 5708705526034 Harmony Oljat 502,00 627,00

542310-189 5708705551814 Variation Lackat 456,00 570,00

552510-189 5708705551821 Variation Ultramatt 478,00 598,00

542600-189 5708705545103 Variation Oljat 478,00 598,00

22 mm massiv Bok SylvaRed parkett (bredd 129 mm)

508110 Classic Lackat 636,00 795,00

592110 Classic Ultramatt 660,00 824,00

572110 Classic Oljat 660,00 824,00

505810 Classic Obehandlat 636,00 795,00

508210 Harmony Lackat 566,00 708,00

592210 Harmony Ultramatt 590,00 738,00

572210 Harmony Oljat 590,00 738,00

505910 Harmony Obehandlat 566,00 708,00

508310 Variation Lackat 543,00 678,00

592310 Variation Ultramatt 566,00 708,00

572310 Variation Oljat 566,00 708,00

506010 Variation Obehandlat 543,00 678,00

22 mm massiv Bok SylvaRed Skeppsgolv (bredd 129 mm)

509310 Classic Lackat 707,00 884,00

592610 Classic Ultramatt 731,00 913,00

574600 Classic Oljat 731,00 913,00

509410 Harmony Lackat 636,00 795,00

592710 Harmony Ultramatt 660,00 824,00

574700 Harmony Oljat 660,00 824,00

505010 Variation Lackat 614,00 767,00

592810 Variation Ultramatt 636,00 795,00

508900 Variation Oljat 636,00 795,00


ASK / LJUS ASK

Ask ( Fraxinus Excelsior L.) är en av Europas stora lövträsorter och kännetecknas av extrem styrka och raffinerad

elegans. Asken kan glänsa av ett ljust och vackert utseende och detta tillsammans med markanta mörka inslag,

gör träet mycket värderat som golvbeläggning. Ask får med tiden en varm gyllene ton som följd av en naturlig

mognad.

Artikelnr. EAN Sortering Ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

14 mm massiv Ask parkett (bredd 129 mm)

535100-189 5708705509631 Classic Lackat 467,00 584,00

553100-189 5708705540405 Classic Ultramatt 491,00 613,00

535700-189 5708705509754 Classic Oljat 491,00 613,00

535400-189 5708705509693 Classic Obehandlat 467,00 584,00

535200-189 5708705509655 Harmony Lackat 385,00 481,00

553200-189 5708705534626 Harmony Ultramatt 409,00 511,00

535800-189 5708705509788 Harmony Oljat 409,00 511,00

535500-189 5708705509716 Harmony Obehandlat 385,00 481,00

535300-189 5708705509679 Variation Lackat 361,00 452,00

553300-189 5708705540412 Variation Ultramatt 385,00 481,00

535900-189 5708705509785 Variation Oljat 385,00 481,00

535600-189 5708705509730 Variation Obehandlat 361,00 452,00

14 mm massiv Ask Skeppsgolv (bredd 129 mm)

543100-189 5708705528670 Classic Lackat 538,00 673,00

553600-189 5708705540467 Classic Ultramatt 560,00 700,00

543400-189 5708705529363 Classic Oljat 560,00 700,00

543200-189 5708705526041 Harmony Lackat 456,00 570,00

553400-189 5708705540474 Harmony Ultramatt 478,00 598,00

543500-189 5708705526065 Harmony Oljat 478,00 598,00

543300-189 5708705526089 Variation Lackat 432,00 540,00

553500-189 5708705540498 Variation Ultramatt 456,00 570,00

543600-189 5708705526102 Variation Oljat 456,00 570,00

22 mm massiv Ask parkett (bredd 129 mm)

510110 Classic Lackat 625,00 781,00

511810 Classic Ultramatt 648,00 811,00

577010 Classic Oljat 648,00 811,00

510610 Classic Obehandlat 625,00 781,00

510210 Harmony Lackat 543,00 678,00

511910 Harmony Ultramatt 566,00 708,00

577110 Harmony Oljat 566,00 708,00

510710 Harmony Obehandlat 543,00 678,00

510310 Variation Lackat 519,00 649,00

593310 Variation Ultramatt 543,00 678,00

577210 Variation Oljat 543,00 678,00

510810 Variation Obehandlat 519,00 649,00

22 mm massiv Ask Skeppsgolv (bredd 129 mm)

512100 Classic Lackat 696,00 870,00

593600 Classic Ultramatt 718,00 897,00

509100 Classic Oljat 718,00 897,00

512200 Harmony Lackat 614,00 767,00

593700 Harmony Ultramatt 636,00 795,00

509700 Harmony Oljat 636,00 795,00

514800 Variation Lackat 590,00 738,00

593800 Variation Ultramatt 614,00 767,00

511400 Variation Oljat 614,00 767,00

09

ASK

Januari 2013

Alla priser inkluderar en miljöavgift på 0,95 %


Januari 2013 ASK

Artikelnr. EAN Sortering Ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

20,5 mm massiv Ljus Ask plank (bredd 140 mm)

949200 Classic Lackat 923,00 1.154,00

947500 Classic Ultramatt 947,00 1.183,00

949100 Classic Oljat 947,00 1.183,00

948300 Classic Obehandlat 923,00 1.154,00

20,5 mm massiv Ljus Ask skeppsplank (bredd 140 mm)

948200 Classic Lackat 994,00 1.243,00

947300 Classic Ultramatt 1.018,00 1.272,00

948500 Classic Oljat 1.018,00 1.272,00

MÖRK ASK

Mörk Ask har en karaktäristisk och levande framtoning. Den mörkbruna kärnan ger en vacker kontrast till den ljusa delen av träet.

Artikelnr. EAN Sortering Ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

20,5 mm massiv Mörk Ask plank (bredd 140 mm)

949400 Classic Lackat 865,00 1.081,00

947500 Classic Ultramatt 888,00 1.110,00

949300 Classic Oljat 888,00 1.110,00

946900 Classic Obehandlat 865,00 1.081,00

20,5 mm massiv Mörk Ask skeppsplank (bredd 140 mm)

949000 Classic Lackat 936,00 1.170,00

947200 Classic Ultramatt 959,00 1.199,00

949500 Classic Oljat 959,00 1.199,00

Ljus Ask skeppsplank


ASK NORDIC / LJUS ASK NORDIC

Ask Nordic har en vittonad yta som ger träet nordisk elegans, framhäver den vackra strukturen och skapar en

hemtrevlig atmosfär.

Artikelnr. EAN Sortering Ytbehandling Cirkapris

11

Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

14 mm massiv Ask Nordic parkett (bredd 129 mm)

534630-189 5708705550206 Classic Ultramatt 514,00 643,00

534830-189 5708705550190 Harmony Ultramatt 432,00 540,00

533330-189 5708705550718 Variation Ultramatt 409,00 511,00

14 mm massiv Ask Nordic Skeppsgolv (bredd 129 mm)

534530-189 5708705551838 Classic Ultramatt 584,00 730,00

534730-189 5708705551845 Harmony Ultramatt 502,00 627,00

533830-189 5708705551852 Variation Ultramatt 478,00 598,00

22 mm massiv Ask Nordic parkett (bredd 129 mm)

576930 Classic Ultramatt 672,00 840,00

577430 Harmony Ultramatt 590,00 738,00

577930 Variation Ultramatt 566,00 708,00

22 mm massiv Ask Nordic Skeppsgolv (bredd 129 mm)

577330 Classic Ultramatt 742,00 927,00

577530 Harmony Ultramatt 660,00 824,00

577630 Variation Ultramatt 636,00 795,00

20,5 mm massiv Ljus Ask Nordic plank (bredd 140 mm)

946030 Classic Ultramatt 959,00 1.199,00

20,5 mm massiv Ljus Ask Nordic skeppsplank (bredd 140 mm)

946130 Classic Ultramatt 1.029,00 1.286,00

MÖRK ASK NORDIC

Mörk Ask Nordic kännetecknas med ett ljust och levande utseende. Den vittonade ytan framhäver det naturliga färgspelet

mellan träets bruna kärna och det ljusa träet och de karaktäristiska knastarna och ger golvet en varm framtoning.

Artikelnr. EAN Sortering Ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

20,5 mm massiv Mörk Ask Nordic plank (bredd 140 mm)

948030 Classic Ultramatt 901,00 1.126,00

20,5 mm massiv Mörk Ask Nordic skeppsplank (bredd 140 mm)

948130 Classic Ultramatt 970,00 1.213,00

The Loft 25, USA

Ask parkett Nordic Variation

Januari 2013

Alla priser inkluderar en miljöavgift på 0,95 %


Januari 2013

EK

EK

Ek ( Quercus Robur L.) är en av Europas stora lövträsorter, som kännetecknas vid att vara hård och slitstark med tydlig

och spännande struktur. Det varma och samtidigt robusta träet är särskilt lämpligt till golv och åldras till en gyllene kulör.

Artikelnr. EAN Sortering Ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

14 mm massiv Ek parkett (bredd 129 mm)

536100-189 5708705509792 Classic Lackat 491,00 613,00

554100-189 5708705540429 Classic Ultramatt 514,00 643,00

576100-189 5708705509921 Classic Oljat 514,00 643,00

536600-189 5708705509822 Classic Obehandlat 491,00 613,00

536200-189 5708705509808 Harmony Lackat 409,00 511,00

554200-189 5708705534824 Harmony Ultramatt 432,00 540,00

576200-189 5708705509945 Harmony Oljat 432,00 540,00

536700-189 5708705509839 Harmony Obehandlat 409,00 511,00

536300-189 5708705509815 Variation Lackat 385,00 481,00

554300-189 5708705540443 Variation Ultramatt 409,00 511,00

576300-189 5708705509969 Variation Oljat 409,00 511,00

537000-189 5708705509846 Variation Obehandlat 385,00 481,00

14 mm massiv Ek Skeppsgolv (bredd 129 mm)

544100-189 5708705529349 Classic Lackat 560,00 700,00

554600-189 5708705540504 Classic Ultramatt 584,00 730,00

544400-189 5708705534893 Classic Oljat 584,00 730,00

544200-189 5708705526126 Harmony Lackat 478,00 598,00

554400-189 5708705534893 Harmony Ultramatt 502,00 627,00

544500-189 5708705526140 Harmony Oljat 502,00 627,00

544300-189 5708705526164 Variation Lackat 456,00 570,00

554500-189 5708705540528 Variation Ultramatt 478,00 598,00

544600-189 5708705526188 Variation Oljat 478,00 598,00

22 mm massiv Ek parkett (bredd 129 mm)

515110 Classic Lackat 648,00 811,00

595110 Classic Ultramatt 672,00 840,00

575110 Classic Oljat 672,00 840,00

516110 Classic Obehandlat 648,00 811,00

515210 Harmony Lackat 566,00 708,00

595210 Harmony Ultramatt 590,00 738,00

575210 Harmony Oljat 590,00 738,00

516210 Harmony Obehandlat 566,00 708,00

515310 Variation Lackat 543,00 678,00

595310 Variation Ultramatt 566,00 708,00

575310 Variation Oljat 566,00 708,00

516310 Variation Obehandlat 543,00 678,00

22 mm massiv Ek Skeppsgolv (bredd 129 mm)

516400 Classic Lackat 718,00 897,00

594600 Classic Ultramatt 742,00 927,00

574800 Classic Oljat 742,00 927,00

516500 Harmony Lackat 636,00 795,00

594700 Harmony Ultramatt 660,00 824,00

574900 Harmony Oljat 660,00 824,00

516800 Variation Lackat 614,00 767,00

594800 Variation Ultramatt 636,00 795,00

575000 Variation Oljat 636,00 795,00


Artikelnr. EAN Sortering Ytbehandling Cirkapris

13

Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

15 mm massiv Ek Plank (bredd 129 mm)

358500 Classic Lackat 726,00 907,00

352300 Classic Ultramatt 748,00 935,00

357200 Classic Oljat 748,00 935,00

357300 Classic Obehandlat 726,00 907,00

358600 Harmony Lackat 660,00 824,00

352400 Harmony Ultramatt 682,00 852,00

350400 Harmony Oljat 682,00 852,00

350300 Harmony Obehandlat 660,00 824,00

358700 Variation Lackat 593,00 742,00

352500 Variation Ultramatt 615,00 769,00

350600 Variation Oljat 615,00 769,00

350500 Variation Obehandlat 593,00 742,00

15 mm massiv Ek Skeppsplank (bredd 129 mm)

358200 Classic Lackat 795,00 994,00

351200 Classic Ultramatt 817,00 1.022,00

355800 Classic Oljat 817,00 1.022,00

355900 Classic Obehandlat 795,00 994,00

358300 Harmony Lackat 729,00 911,00

351300 Harmony Ultramatt 751,00 939,00

356100 Harmony Oljat 751,00 939,00

356000 Harmony Obehandlat 729,00 911,00

358400 Variation Lackat 663,00 828,00

351400 Variation Ultramatt 691,00 864,00

356300 Variation Oljat 691,00 864,00

356200 Variation Obehandlat 669,00 836,00

20,5 mm massiv Ek plank (bredd 140 mm)

958500 Classic Lackat 860,00 1.075,00

952300 Classic Ultramatt 888,00 1.110,00

957200 Classic Oljat 888,00 1.110,00

957300 Classic Obehandlat 860,00 1.075,00

958600 Harmony Lackat 754,00 943,00

952400 Harmony Ultramatt 781,00 976,00

950400 Harmony Oljat 781,00 976,00

950300 Harmony Obehandlat 754,00 943,00

958700 Variation Lackat 694,00 868,00

952500 Variation Ultramatt 721,00 901,00

950600 Variation Oljat 721,00 901,00

950500 Variation Obehandlat 694,00 868,00

Januari 2013

Alla priser inkluderar en miljöavgift på 0,95 %


Januari 2013

EK

Artikelnr. EAN Sortering Ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

20,5 mm massiv Ek skeppsplank (bredd 140 mm)

958200 Classic Lackat 947,00 1.183,00

951200 Classic Ultramatt 975,00 1.219,00

955800 Classic Oljat 975,00 1.219,00

958300 Harmony Lackat 841,00 1.051,00,

951300 Harmony Ultramatt 868,00 1.085,00

956100 Harmony Oljat 868,00 1.085,00

958400 Variation Lackat 781,00 976,00

951400 Variation Ultramatt 808,00 1.010,00

956300 Variation Oljat 808,00 1.010,00

20,5 mm massiv Ek plank Boulevard (bredd 185 mm)

075100 Harmony Lackat 1013,00 1.266,00

075300 Harmony Ultramatt 1035,00 1.294,00

075200 Harmony Oljat 1035,00 1.294,00

The One @ Furman, USA

Ek parkett Variation


EK NORDIC

Ek Nordic är ett elegant och stilfullt golv med en vittonad yta som ger träet nordisk elegans och fokus på ekträets

markanta struktur.

Artikelnr. EAN Sortering Ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

14 mm massiv Ek Nordic parkett (bredd 129 mm)

537400-189 5708705548074 Classic Ultramatt 527,00 659,00

536400-189 5708705540436 Harmony Ultramatt 445,00 556,00

536800-189 5708705542508 Variation Ultramatt 421,00 527,00

14 mm massiv Ek Nordic Skeppsgolv (bredd 129 mm)

545600-189 5708705548135 Classic Ultramatt 590,00 738,00

545000-189 5708705540511 Harmony Ultramatt 508,00 635,00

545300-189 5708705542522 Variation Ultramatt 484,00 605,00

22 mm massiv Ek Nordic parkett (bredd 129 mm)

515410 Classic Ultramatt 685,00 856,00

516610 Harmony Ultramatt 603,00 753,00

517510 Variation Ultramatt 579,00 724,00

22 mm massiv Ek Nordic Skeppsgolv (bredd 129 mm)

515500-191 Classic Ultramatt 748,00 935,00

516700-191 Harmony Ultramatt 666,00 832,00

517600-191 Variation Ultramatt 642,00 803,00

15 mm massiv Ek Nordic Plank (bredd 129 mm)

351000 Classic Ultramatt 759,00 949,00

351500 Harmony Ultramatt 693,00 866,00

351700 Variation Ultramatt 626,00 783,00

15 mm massiv Ek Nordic Skeppsplank (bredd 129 mm)

351100 Classic Ultramatt 822,00 1.028,00

351800 Harmony Ultramatt 756,00 945,00

351900 Variation Ultramatt 690,00 862,00

20,5 mm massiv Ek Nordic plank (bredd 140 mm)

951000 Classic Ultramatt 947,00 1.183,00

910900 Harmony Ultramatt 880,00 1.101,00

951700 Variation Ultramatt 814,00 1.018,00

20,5 mm massiv Ek Nordic skeppsplank (bredd 140 mm)

951100 Classic Ultramatt 1.013,00 1.266,00

951800 Harmony Ultramatt 947,00 1.183,00

951900 Variation Ultramatt 880,00 1.101,00

20,5 mm massiv Ek Nordic plank Boulevard (bredd 185 mm)

075400 Harmony Ultramatt 1.046,00 1.308,00

15

Januari 2013

Alla priser inkluderar en miljöavgift på 0,95 %


Januari 2013

SVARTEK

SVARTEK

Svartek är känt som ett av naturens egna material, men det är inte ett träslag man ser i skogen. Det gör det både spännande och exklusivt

och ger samtidigt mystik. Svartek uppkommer när en ekstam har legat flera hundra år i en våtmark. Det sätter igång en process som ger

träet en helt speciell mörk, närmast svart nyans. Denna process återskapar Junckers genom en genomfärgning av träet.

Artikelnr. EAN Sortering Ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

14 mm massiv SvartEk parkett (bredd 129 mm)

556150-189 5708705535470 Harmony Ultramatt 549,00 686,00

576600-189 5708705551944 Harmony Oljat 549,00 686,00

556350-189 5708705540450 Variation Ultramatt 529,00 661,00

576700-189 5708705551951 Variation Oljat 529,00 661,00

14 mm massiv SvartEk Skeppsgolv (bredd 129 mm)

556200-189 5708705540535 Harmony Ultramatt 615,00 769,00

548200-189 5708705552064 Harmony Oljat 615,00 769,00

556400-189 5708705540542 Variation Ultramatt 593,00 742,00

548300-189 5708705552071 Variation Oljat 593,00 742,00

22 mm massiv SvartEk parkett (bredd 129 mm)

595550-189 5708705545158 Harmony Ultramatt 707,00 884,00

575800-189 5708705552613 Harmony Oljat 707,00 884,00

595750-189 5708705552255 Variation Ultramatt 686,00 858,00

575900-189 5708705552705 Variation Oljat 686,00 858,00

22 mm massiv SvartEk Skeppsgolv (bredd 129 mm)

595600-189 5708705540658 Harmony Ultramatt 773,00 966,00

575500-189 5708705552088 Harmony Oljat 773,00 966,00

595800-189 5708705540665 Variation Ultramatt 751,00 939,00

575600-189 5708705552095 Variation Oljat 751,00 939,00

15 mm massiv SvartEk plank (bredd 129 mm)

363500 Harmony Ultramatt 798,00 998,00

364200 Harmony Oljat 798,00 998,00

363700 Variation Ultramatt 732,00 915,00

364400 Variation Oljat 732,00 915,00

15 mm massiv SvartEk Skeppsplank (bredd 129 mm)

366400 Harmony Ultramatt 868,00 1.085,00

366700 Harmony Oljat 868,00 1.085,00

366500 Variation Ultramatt 802,00 1.002,00

366800 Variation Oljat 802,00 1.002,00

20,5 mm massiv SvartEk plank (bredd 140 mm)

963500 Harmony Ultramatt 898,00 1.122,00

966800 Harmony Oljat 898,00 1.122,00

963700 Variation Ultramatt 838,00 1.047,00

966900 Variation Oljat 838,00 1.047,00

20,5 mm massiv Svartek skeppsplank (bredd 140 mm)

966400 Harmony Ultramatt 964,00 1.205,00

968200 Harmony Oljat 964,00 1.205,00

966500 Variation Ultramatt 904,00 1.130,00

968300 Variation Oljat 904,00 1.130,00

20,5 mm massiv Svartek plank Boulevard (bredd 185 mm)

977400 Boulevard Ultramatt 1.267,00 1.584,00

977200 Boulevard Oljat 1.267,00 1.584,00


MERBAU

Merbau ( Intsia Bijuga Ktze. O.) är ett mycket utbrett och ädelt träslag från Sydostasien. Det nysågade träet

är närmast mörkgult men blir snabbt rödbrunt och med tiden gradvis mörkare. Merbau har oöverträffade

styrkeegenskaper och med klassisk elegans får Du ett golv för livet.

Artikelnr. EAN Sortering Ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

14 mm massiv Merbau parkett (bredd 129 mm)

565300-189 5708705509983 Classic Lackat 637,00 797,00

565100-189 5708705547343 Classic Ultramatt 660,00 824,00

565200-189 5708705529776 Classic Oljat 660,00 824,00

14 mm massiv Merbau Skeppsgolv (bredd 129 mm)

545100-189 5708705526201 Classic Lackat 704,00 880,00

545800-189 5708705551807 Classic Ultramatt 726,00 907,00

545700-189 5708705526225 Classic Oljat 726,00 907,00

22 mm massiv Merbau parkett (bredd 129 mm)

065500-189 5708705504605 Classic Lackat 795,00 994,00

066000-189 5708705563435 Classic Ultramatt 817,00 1.022,00

064800-189 5708705527769 Classic Oljat 817,00 1.022,00

22 mm massiv Merbau Skeppsgolv (bredd 129 mm)

065800-189 5708705521329 Classic Lackat 862,00 1.077,00

066100-189 5708705563442 Classic Ultramatt 884,00 1.104,00

065900-189 5708705521336 Classic Oljat 884,00 1.104,00

20,5 mm massiv Merbau plank (bredd 129 mm)

053100 Classic Lackat 968,00 1.210,00

054000 Classic Ultramatt 991,00 1.239,00

052700 Classic Oljat 991,00 1.239,00

20,5 mm massiv Merbau skeppsplank (bredd 129 mm)

053600 Classic Lackat 1.035,00 1.294,00

053500 Classic Ultramatt 1.057,00 1.321,00

052600 Classic Oljat 1.057,00 1.321,00

20,5 mm massiv Merbau plank Boulevard (bredd 185 mm)

079100 Classic Lackat 1.046,00 1.308,00

079300 Classic Ultramatt 1.068,00 1.335,00

079200 Classic Oljat 1.068,00 1.335,00

JATOBA

Jatoba eller Brasilianskt Körsbär ( Hymenaea courbaril) växer utbrett i länder som Mexico, Venezuela och

Brasilien. Jatoba är extremt slitstarkt och då den samtidigt framstår med en varm, orangebrun färg, är den särskilt

eftertraktad till golv. Med tiden mörknar Jatoba.

Artikelnr. EAN Sortering Ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

20,5 mm massiv Jatoba plank (bredd 129 mm)

047700 Classic Lackat 1.332,00 1.665,00

049800 Classic Ultramatt 1.354,00 1.692,00

049600 Classic Oljat 1.354,00 1.692,00

047600 Classic Obehandlat 1.332,00 1.665,00

20,5 mm massiv Jatoba skeppsplank (bredd 129 mm)

047800 Classic Lackat 1.398,00 1.747,00

047900 Classic Ultramatt 1.420,00 1.775,00

049700 Classic Oljat 1.420,00 1.775,00

MERBAU

17

Januari 2013

Alla priser inkluderar en miljöavgift på 0,95 %


Januari 2013

LÖNN

Lönn har en mycket enhetlig och elegant ådring och den naturliga ljusa kulören ger ett mycket exklusivt golv.

22 mm massiv Lönn (bredd 129 mm)

518310 Classic Lackad 600,00 749,00

598110 Classic Ultramatt 622,00 777,00

519510 Classic Oljad 622,00 777,00

518210 Variation Lackad 491,00 613,00

598210 Variation Ultramatt 514,00 643,00

518010 Variation Oljad 514,00 643,00

22 mm massiv Lönn Skeppsgolv (bredd 129 mm)

Tilläggspris på sorteringar ovan 71,00 89,00

21

Lönn parkett Classic skeppsgolv

Artikelnr. EAN Sortering Ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)


Atkis Art Gallery, London

Ek Harmony stavparkett

STAVPARKETT

Varje klassiskt golvmönster kan i kombination med olika typer av trä skapa ett unikt uttryck och ge ditt rum en exklusiv känsla.

Mönstren kan användas över hela golvet men även i olika kombinationer för att skapa friser och ramar, till exempel för att markera

en sittyta. Vi hjälper dig också gärna med ett mönster du själv har designat.

Artikelnr. Produkt Sortering Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms)

15 mm kortstav. Storlek 58,3 x 467,6 mm stavparkett Hellimmas, levereras obehandlad, ytbehandling sker på plats

(Ex. moms)

536692-131 Ek Classic 559,00 698,00

536792-131 Ek Harmony 475,00 594,00

555792-131 Svartek Harmony 500,00 625,00

566192-131 Merbau Classic 521,00 651,00

22 mm kortstav. Storlek 58,3 x 467,6 mm stavparkett Hellimmas, levereras obehandlad, ytbehandling sker på plats

516192-087 Ek Classic 598,00 748,00

516292-087 Ek Harmony 513,00 641,00

517392-087 Svartek Harmony 548,00 684,00

065292-087 Merbau Classic 715,00 893,00

15 mm Långstav. Storlek 62,2 x 623,5 mm stavparkett Hellimmas, levereras obehandlad, ytbehandling sker på plats

536690-186 Ek Classic 559,00 698,00

536790-186 Ek Harmony 475,00 594,00

555790-186 Svartek Harmony 500,00 625,00

566190-186 Merbau Classic 521,00 651,00

22 mm Långstav. Storlek 62,2 x 623,5 mm stavparkett Hellimmas, levereras obehandlad, ytbehandling sker på plats

516190-124 Ek Classic 598,00 748,00

516290-124 Ek Harmony 513,00 641,00

517390-124 Svartek Harmony 548,00 684,00

065290-124 Merbau Classic 715,00 893,00

INDUSTRIPARKETT

Junckers industriparkett är ett extremt unikt och individuellt golv. Golvet är tillverkat av smala ekstavar sammansatta i ett färgstarkt och

spektakulärt mönster. Inget golv är det andra likt. Golvet limmas till undergolvet av betong eller trä vilket gör golvet till oerhört lämpligt

golv för ytor med intensiv trafik.

”Levereras obehandlat för ytbehandling på plats”

Artikelnummer Ytbehandling Cirkapris

(Ex. moms)

Ek

039500 Obehandlat Offereras på begäran

19

Januari 2013

Alla priser inkluderar en miljöavgift på 0,95 %


Januari 2013 ORIGINAL

Lönn

Lönn har en mycket enhetlig och elegant

ådring och den naturliga ljusa kulören ger ett

mycket exklusivt golv

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Bok

Ett av Junckers klassiska golv. Ett vackert ljust

trä med ett varmt, gyllene ådrat mönster.

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Bok Nordic

Bok Nordic har en vittonad finish som ger

elegans åt golvet och en elegant

struktur åt träet.

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

BoBBok SylvaKet

Färgad bok med mörk, brunaktigt

framtoning. SylvaKet är en nyans mörkare än

Ek och kan slipas utan att färgen går förlorad.

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Bok SylvaRed

Färgad bok med en varm, mellanröd

framtoning. SylvaRed är en nyans ljusare än

Merbau och kan slipas utan att färgen går

förlorad.

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Ask

Ask har ett mycket fint, ljust uttryck med en

karaktäristisk ådringsstruktur. Med tiden får

den en gyllene ton.

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Ask Nordic

Ask Nordic har en vittonad finish som tillför

elegans till golvet och ökar den vackra

strukturen av trä.

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

Ek

Ek är ett vackert, brunaktigt träslag med

en attraktiv ådring. En modern klassiker.

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Ek Nordic

Ek Nordic har en vittonad finish som tillför

elegans till golvet och ökar den vackra

strukturen av trä.

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

2-stavs golv

CLASSIC VARIATION

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

HARMONY

HARMONY

HARMONY

HARMONY

HARMONY

HARMONY

HARMONY

CLASSIC HARMONY

VARIATION

VARIATION

VARIATION

VARIATION

VARIATION

VARIATION

VARIATION

VARIATION


Ek

Ek är ett vackert, brunaktigt träslag med en

attraktiv ådring. En modern klassiker.

Tjocklek/Bredd: 15/129 mm

Tjocklek/Bredd: 20,5/140 mm

Ek Nordic

Ek Nordic har en vit tonat färg som tillför elegans

till golvet och ökar den vackra strukturen av trä.

Tjocklek/Bredd:

Tjocklek/Bredd:

15/129 mm

20,5/140 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

Ljus Ask

Ljus Ask har ett mycket fint, ljust uttryck med en

karakteristisk ådringsstruktur.

Bredd: 140 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Mörk Ask

Mörk ask är mycket karaktäristisk till följd av

den tydliga ådring som skapas av den nötbruna

kärnveden och de ljusa delarna av virket.

Bredd: 140 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Ask Nordic

Ask Nordic har en vittonad finish som tillför

elegans till golvet och ökar den vackra

strukturen av trä.

Bredd: 140 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

Mörk Ask Nordic

Ask Nordic har en vittonad finish som tillför

elegans till golvet och ökar den vackra

strukturen av trä.

Bredd: 140 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

Plankgolv

Classic Harmony Variation

Classic Harmony Variation

Classic

Classic

Classic

Classic

21

Januari 2013


Januari 2013

LUXURY

Merbau

Med sitt varma, nötbruna uttryck och sin

väldiga styrka är detta ett exklusivt golv som

kommer att lyfta din livsmiljö. Det färska träet

är gyllene men blir snabbt rött och mörkare.

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Svartek

Förr i tiden blev det svartek när en ekstam

hade vilat i ett par hundra år i en våtmark.

Genom en naturlig process svartnade

veden. Junckers har återskapat det tydliga,

exklusiva utseendet genom en unik

genomfärgningsprocess.

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Ek Boulevard

Ek är ett vackert, brunaktigt träslag med en

attraktiv ådring. En modern klassiker. Extra

bredd för lyxigt utseende.

Bredd: 185 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Merbau Boulevard

Extra bredd för en lyxigare look och med

sitt varma, nötbruna uttryck och sin väldiga

styrka är detta ett exklusivt golv som

kommer att lyfta din livsmiljö. Det färska träet

är gyllene men blir snabbt rött och mörkare.

Bredd: 185 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Merbau

Med sitt varma, nötbruna uttryck och sin

väldiga styrka är detta ett exklusivt golv som

kommer att lyfta din livsmiljö. Det färska träet

är gyllene men blir snabbt rött och mörkare.

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Svartek

Förr i tiden blev det svartek när en ekstam

hade vilat i ett par hundra år i en våtmark. Genom

en naturlig process svartnade veden. Junckers har

återskapat det tydliga, exklusiva utseendet

genom en unik genomfärgningsprocess.

Bredd: 140 mm

Tjocklek: 20,5 mm

2-stavs golv

CLASSIC

HARMONY

Ytbehandling: Ultramatt lackade, oljat och obehandlat.

Plankgolv

Harmony

Classic

Classic

Harmony

Ytbehandling: Ultramatt lackade, oljat och obehandlat.

VARIATION

Ek Nordic Boulevard

Ek Nordic har en vittonad finish som tillför

elegans till golvet och ökar den vackra

strukturen av trä.

Bredd: 185 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Svartek Boulevard

Extra bredd för en lyxigare look. Förr i tiden

blev det svartek när en ekstam hade vilat i ett

par hundra år i en våtmark. Genom en naturlig

process svartnade veden. Junckers har

återskapat det tydliga, exklusiva utseendet

genom en unik genomfärgningsprocess.

Bredd: 185 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Jatoba

Naturligt rödfärgad. Jatoba plankgolv

är det hårdaste golvet som Junckers erbjuder.

Den kraftigt röda färgen har inslag av bruna

och gyllene toner. Som alla exotiska träslag

blir Jatoba med tiden mörkare i färgen.

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Variation

Harmony

Harmony

Ytbehandling: Ultramatt lackade, oljat

och obehandlat.

Classic

Ideal Bar - Vega, Köpenhamn

Svartek Harmony 2 stavsgolv


I ett kreativt universum där varje interiördetalj och element är noggrant utvald, blir ett specialdesignat golv en

bekräftelse på den individuella utformningen och förstärker den totala upplevelsen av Ditt vardagsrum eller

arbetsyta. Genom att se möjligheterna till nya ytskikt, reflekterande ytor, pärlemor, bättre texturer, ljusa färger eller

subtila toner – och ändå ha den naturliga kvaliteten av massivt trä. Lägg till något annorlunda i en klassisk miljö eller

var djärv i Din utformning. Ge golvet en tanke – ge golvet en idé.

SmoothRum

Bok parkett Variation

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Ek planka Harmony

Bredd: 140/185 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

RawSugar

Bok parkett Variation

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Ek planka Harmony

Bredd: 140/185 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

WildHazel

Bok parkett Variation

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Ek planka Harmony

Bredd: 140/185 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

HotSalsa

Bok parkett Variation

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Ek planka Harmony

Bredd: 140/185 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Ytbehandling: Lackade

Ek Natural Pearl

Ett tunt pärlemoskikt med

reflekterande utseende ändrar utseendet

och karaktären på Ek.

Ek parkett Harmony

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Ek Planka Harmony

Bredd: 140/185 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

Oak Silver Pearl

Ett silvergrått pärlemoskikt med

reklekterande utseende på ytan av ek.

Ek parkett Harmony

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Ek Planka Harmony

Bredd: 140/185 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

Design med färger

REAL

REAL

REAL

SpicyPepper

Bok parkett Variation

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Ek planka Harmony

Bredd: 140/185 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

DarkCoco

Bok parkett Variation

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Ek planka Harmony

Bredd: 140/185 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

TenderOlive

Bok parkett Variation

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

De produkter som visas är baserade på Bok parkett Variation.

Design med Pearl Collection

Oak Golden Pearl

Ett mellangrått pärlemoskikt

med reflekterande utseende

kompletterar egen.

Ek parkett Harmony

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Ek Planka Harmony

Bredd: 140/185 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

REAL

REAL

REAL

REAL REFLECTION

RawSugar

Bok parkett Variation

Bredd: 129 mm

Tjocklek: 14/22 mm

Ek planka Harmony

Bredd: 140/185 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

De produkter som visas är baserade på Ek planka Harmony.

23

Januari 2013


Januari 2013 DESIGN

Textured

Scandinavian Nature

– med inslag av silver och pärlemor

Ek planka Harmony

Bredd: 140/185 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

Textured

Cozy Symphony

– där värme och stillhet möts

Ek planka Harmony

Bredd: 140/185 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

Textured

Dark Luxe

– en blandning av mystik och spirituell längtan

Svartek planka Harmony

Bredd: 140/185 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Textured

Dark Luxe

– en blandning av mystik och spirituell längtan

Svartek planka Harmony

Bredd: 140/185 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

Textured

Funky Fashion Line

– en förvildad natur

Ek planka Harmony

Bredd: 140/185 mm

Tjocklek: 20,5 mm

Ytbehandling: Ultramatt lackade

Texturerade och färgade plankor

AntiqueWhite FrostedWhite

GlacialWhite Nordic

RawSugar DarkCoco

SpicyPepper

Black Oak oil BlackVelvet

Ytbehandling: Olja Ytbehandling: Hög blank

DesertGold MountainSilver

GreenGecco PinkDiva

Texturerad yta

Junckers unika texturerade ekgolv

har en attraktiv distinkt yta som görs

genom en speciell borstningsteknik

som utvecklats av Junckers. Genom

att ta bort den mjukare ytveden från

ytan på plankorna får man fram den

tuffare och mörkare kärnan som ger

en livlig struktur i en sidenmjuk yta.

2-stavs massiva trägolv

14 och 22 mm Ek i

Classic, Harmony och Variation

14 och 22 mm Ask i

Classic, Harmony och Variation

14 och 22 mm Svartek i

Harmony och Variation

Massiva plankgolv

15 mm och 20,5 mm Ek i

Classic, Harmony and Variation

20,5 mm Ask i Classic

15 och 20,5 mm Svartek i

Harmony and Variation


Tillägg i Design Collection

Färger Tillägg: 123,00 154,00

Texturerad yta Tillägg: 123,00 154,00

Texturerad & färgad Tillägg: 249,00 312,00

Färger, ej standard, i Design Collection (minimum kvantitet 50 m2)

Plankor: Ej std tjocklek*, sortering, glans Tillägg: 110,00 138,00

*Tjocklek i Soul+/Pearl Collection: Från 20,5 till 15 mm Max. 7.000 SEK

Texturerad/Färgad inte möjligt för 15 mm eller 2-stav per order

2-stav: Ej std träslag*, sortering, glans Tillägg: 47,00 59,00

*Träslag i Soul+Collection: Från bok till ek Max. 3.000 SEK per order

Tilläggen är baserade på motsvarande obehandlad produkt

Couch Hørsholm

Ek plank ramsågad

Artikelnr. Sortering Ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

22 mm massiv Ek Ramsågad (bredd 129 mm)

036200-189 Harmony Obehandlad 585,00 732,00

036900-189 Variation Obehandlad 529,00 661,00

20,5 mm massiv Ek plank Ramsågad (bredd 140 mm)

935200 Harmony Obehandlad 986,00 1.233,00

935900 Variation Obehandlad 923,00 1.154,00

Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

25

Januari 2013

Alla priser inkluderar en miljöavgift på 0,95 %


Januari 2013

LISTPROGRAM

Artikelnr. EAN Träsort/ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

Ramplist till 22 / 20,5 mm / Dimensioner 22 x 100 mm - 1 stk. pr. påse.

753701-24 5708705501505 Bok, mattlack, 2400 mm pris/lpm 99,00 124,00

753702-24 5708705501529 Bok, obehandlad 2400 mm pris/lpm 95,00 118,00

754301-24 5708705501604 Ek, mattlack, 2400 mm pris/lpm 121,00 152,00

754601-24 5708705501642 Ek, obehandlad 2400 mm pris/lpm 117,00 146,00

754303-24 5708705501543 Svartek, mattlackad 2400 mm pris/lpm 126,00 158,00

755301-24 5708705532202 Jatoba, mattlack, 2400 mm pris/lpm 185,00 231,00

755001-24 5708705505558 Merbau, mattlack, 2400 mm pris/lpm 142,00 178,00

Golvsockel (fanér) / Dimensioner 22 x 60 mm - 2 x 3 m (6 m pr. påse)

771000 5708705077109 Bok, mattlack pris/lpm 41,00 51,00

772300 5708705538914 Bok Nordic, mattlack pris/lpm 43,00 53,00

771100 5708705077116 SylvaKet, mattlack pris/lpm 44,00 55,00

771500 5708705077154 SylvaRed, mattlack pris/lpm 46,00 57,00

771200 5708705077123 Ek, mattlack pris/lpm 41,00 51,00

772200 5708705538907 Ek Nordic, mattlack pris/lpm 43,00 53,00

772100 5708705538433 Svartek, mattlack pris/lpm 47,00 59,00

771300 5708705077130 Ask, mattlack pris/lpm 43,00 53,00

772000 5708705538426 Ask Nordic, mattlack pris/lpm 44,00 55,00

Golvsockel (massiv) 2065 / Dimensioner 20 x 65 x 2400 mm

763301-240 5708705501239 Bok, mattlack pris/lpm 57,00 71,00

763401-240 5708705501260 SylvaKet, mattlack pris/lpm 57,00 71,00

763701-240 5708705501314 SylvaRed, mattlack pris/lpm 57,00 71,00

763501-240 5708705501277 Ek, mattlack pris/lpm 73,00 91,00

763505-240 5708705538938 Ek Nordic, mattlack pris/lpm 82,00 103,00

763503-240 5708705538389 Svartek, mattlack pris/lpm 84,00 105,00

763601-240 5708705501291 Ask, mattlack pris/lpm 65,00 81,00

763603-240 5708705538396 Ask Nordic, mattlack pris/lpm 76,00 95,00

763201-240 5708705504711 Merbau, mattlack pris/lpm 88,00 110,00

Golvsockel (massiv) 2548 / Dimensioner 25 x 48 x 2400 mm

763801-240 5708705501321 Bok, mattlack pris/lpm 43,00 53,00

763805-240 5708705538945 Bok Nordic, mattlack pris/lpm 54,00 67,00

763901-240 5708705501352 SylvaKet, mattlack pris/lpm 44,00 55,00

764001-240 5708705501369 SylvaRed, mattlack pris/lpm 44,00 55,00

764101-240 5708705501376 Ek, mattlack pris/lpm 58,00 73,00

764105-240 5708705538952 Ek Nordic, mattlack pris/lpm 65,00 81,00

764103-240 5708705538402 Svartek, mattlack pris/lpm 68,00 85,00

764201-240 5708705501390 Ask, mattlack pris/lpm 52,00 65,00

764203-240 5708705538419 Ask Nordic, mattlack pris/lpm 60,00 75,00

764301-240 5708705504247 Merbau, mattlack pris/lpm 85,00 107,00

Combi Sport Golvsockel / Dimensioner 38 x 48 x 2400 mm. Förp. 5 st/bunt = 12 lpm

778000-120 Bok, mattlack pris/12 lpm 661,00 826,00

778100-120 SylvaKet, mattlack pris/12 lpm 708,00 886,00

778200-120 Ask, mattlack pris/12 lpm 827,00 1.033,00

778300-120 Ek, mattlack pris/12 lpm 865,00 1.081,00

099050 Distans Combi rfr beslag

16 x 12 mm 35 st./påse Pris/påse 221,00 276,00


29

Artikelnr. EAN Träsort/ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

Sport Golvsockel Ventilerad / Dimensioner 20 x 30 x 2400mm + 22 x 50 x 2400mm (12 + 12 lpm)

776700-240 Bok mattlack

20x30x2400mm + 22x50x2400mmpris/12 lpm 1.874,00 2.343,00

776800-240 SylvaKet mattlack

20x30x2400mm + 22x50x2400mmpris/12 lpm 2.562,00 3.203,00

776900-240 Ask mattlack

20x30x2400mm + 22x50x2400mmpris/12 lpm 2.147,00 2.684,00

099046 Distans Ventilerad Rostfritt Stål,

För 12 lpm / påse Pris/påse/till 12 lpm 276,00 345,00

Enkel trappnos till 20,5 / 22 mm / Dimensioner 26 x 27 mm - 1 stk. pr. påse

764501-24 5708705502243 Bok, mattlack, 2400 mm pris/lpm 68,00 85,00

764601-24 5708705502304 SylvaKet, mattlack 2400 mm pris/lpm 74,00 93,00

764901-24 5708705502328 SylvaRed, mattlack, 2400 mm pris/lpm 77,00 97,00

764701-24 5708705502342 Ek, mattlack, 2400 mm pris/lpm 69,00 87,00

764703-24 5708705562841 Svartek, mattlack, 2400 mm pris/lpm 73,00 91,00

764801-24 5708705502380 Ask, mattlack, 2400 mm pris/lpm 69,00 87,00

765001-24 5708705505442 Merbau, mattlack, 2400 mm pris/lpm 147,00 183,00

Enkel trappnos till 14 mm / Dimensioner 16,5 x 17 mm - 1 stk. pr. påse

765701-24 5708705502427 Bok, mattlack, 2400 mm pris/lpm 52,00 65,00

765801-24 5708705502489 SylvaKet, mattlack 2400 mm pris/lpm 63,00 79,00

766101-24 5708705502502 SylvaRed, mattlack, 2400 mm pris/lpm 65,00 81,00

765901-24 5708705502526 Ek, mattlack, 2400 mm pris/lpm 54,00 67,00

765903-24 5708705562858 Svartek, mattlack, 2400 mm pris/lpm 55,00 69,00

766001-24 5708705504063 Ask, mattlack, 2400 mm pris/lpm 52,00 65,00

765501-24 5708705505480 Merbau, mattlack, 2400 mm pris/lpm 74,00 93,00

Dubbel trappnos till 20,5 / 22 mm / Dimensioner 26 x 40 mm - 1 stk. pr. påse

760901-24 5708705501871 Bok, mattlack, 2400 mm pris/lpm 62,00 77,00

761001-24 5708705501932 SylvaKet, mattlack 2400 mm pris/lpm 66,00 83,00

761101-24 5708705501970 Ek, mattlack, 2400 mm pris/lpm 80,00 101,00

761103-24 5708705562865 Svartek, mattlack, 2400 mm pris/lpm 85,00 107,00

761201-24 5708705502014 Ask, mattlack, 2400 mm pris/lpm 73,00 91,00

761401-24 5708705505367 Merbau, mattlack, 2400 mm pris/lpm 159,00 199,00

Dubbel trappnos till 14 mm / Dimensioner 17 x 25 mm - 1 stk. pr. påse

762101-24 5708705502052 Bok, mattlack, 2400 mm pris/lpm 47,00 59,00

762201-24 5708705502113 SylvaKet, mattlack 2400 mm pris/lpm 54,00 67,00

762501-24 5708705502137 SylvaRed, mattlack, 2400 mm pris/lpm 57,00 71,00

762301-24 5708705502151 Ek, mattlack, 2400 mm pris/lpm 54,00 67,00

762303-24 5708705562872 Svartek, mattlack, 2400 mm pris/lpm 57,00 71,00

762401-24 5708705503837 Ask, mattlack, 2400 mm pris/lpm 54,00 67,00

761901-24 5708705505404 Merbau, mattlack, 2400 mm pris/lpm 68,00 85,00

Januari 2013

Alla priser inkluderar en miljöavgift på 0,95 %


Januari 2013

Artikelnr. EAN Träsort/ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

Lös fjäder till massiv 20,5 / 22 mm / Dimensioner 6 x 12 x 600 mm - 15 stk. pr. påse = 9 m/påse.

095900 5708705504186 Bok, Obehandlad pris/påse 43,00 53,00

Lös fjäder till massiv 14 mm / Dimensioner 4 x 8 x 600 mm - 15 st. / påse = 9 m/påse.

096000 5708705504193 Bok, Obehandlad pris/påse 32,00 39,00

Tillbehör till montering av trägolv

Byglar

090600-65 Byglar till 14/20,5/22 mm, pris/ask 65,00 81,00

ask m/65 st. (Grön) 129,1 mm

090600-250 Byglar til 14/20,5/22 mm, pris/ask 250,00 313,00

ask m/250 st. (Grön) 129,1 mm

090800-65 Byglar till 14/20,5/22 mm pris/ask 65,00 81,00

ask m/65 Skeppsgolv/plank (Röd) 129,8 mm

090800-250 Byglar till 14/20,5/22 mm pris/ask 250,00 313,00

ask m/250 Skeppsgolv/plank (Röd) 129,8 mm

091000-50 Tvåvägs Byglar till 14/20,5/22mm pris/ask 530,00 663,00

ask m/50 st. (Blå) 227,1 mm

Byglar åtgång: Bostäder: 13 Byglar pr. m². Yrkesbyggnader: 17 Byglarpr. m². Plank och Skeppsgolv: 17 Byglar pr. m².

Fogband

095101 Fogband till 14/15 mm pris/lpm 6,00 7,00

dim. 12 x 12 mm, ask med 5 x 2 m

095401 Fogband till 20,5/22 mm pris/lpm 9,00 11,00

dim. 12 x 18 mm, ask med 5 x 2 m

Underlag

096200 PolyFoam, rulle á 1 x 15 m (m.ångspärr) 308,00 385,00

096300 PolyFoam, rulle á 1 x 30 m (m.ångspärr) 620,00 775,00

96700 JunckersFoam, rulle á 1 x 15 m (u.ångspärr) 93,00 116,00

96800 JunckersFoam, rulle á 1 x 30 m (u.ångspärr) 185,00 231,00

099039 4x25 m PE membran 0,20 mm ångspärr 519,00 649,00

Slitskikt

Säljs i påse med 2 stk. (lack & olja: dim. ca. 4 x 65 x 623 mm, Obehandlat: dim. ca. 4 x 70 x 623 mm)

099201 Bok, Lackat 84,00 105,00

099228 Bok, Ultramatt 84,00 105,00

099208 Bok, Oljat 84,00 105,00

099214 Bok, Obehandlat 84,00 105,00

099235 Bok Nordic, Ultramatt 84,00 105,00

099202 Sylvaket, Lackat 84,00 105,00

099232 Sylvaket, Ultramatt 84,00 105,00

099209 Sylvaket, Oljat 84,00 105,00

099215 Sylvaket, Obehandlat 84,00 105,00

099203 Sylvared, Lackat 84,00 105,00

099236 Sylvared, Ultramatt 84,00 105,00

099210 Sylvared, Oljat 84,00 105,00

099216 Sylvared, Obehandlat 84,00 105,00


31

Artikelnr. EAN Träsort/ytbehandling Cirkapris Cirkapris

(Ex. moms) (Inkl. moms)

099205 Ask, Lackat 84,00 105,00

099229 Ask, Ultramatt 84,00 105,00

099212 Ask, Oljat 84,00 105,00

099218 Ask, Obehandlat 84,00 105,00

099237 Ask Nordic Ultramatt 84,00 105,00

099204 Ek, Lackat 84,00 105,00

099230 Ek, Ultramatt 84,00 105,00

099211 Ek, Oljat 84,00 105,00

099217 Ek, Obehandlat 84,00 105,00

099234 Ek Nordic, Ultramattt 84,00 105,00

099207 Merbau, Lackat 93,00 116,00

099213 Merbau, Oljat 93,00 116,00

Tillbehör till golvläggning

099030 Sylvafix kortändslim 3/4 ltr. 49,00 61,00

099049 Golvjärn 374,00 467,00

099130 Junckers Spikpistol Tjep TS-65 4.953,00 6.191,00

Tillbehör till hellimmade golv

099128 Junckers Limspridare 161,00 201,00

150100 Junckers Primer 5 lit. 488,00 609,00

Åtgång 10-14 m² pr. liter beroende på underlagets sugförmåga.

150300 Junckers Flytande Fuktspärr 5 kg vattenbaserad 845,00 1.057,00

099127 Junckers ParkettLim 10 lit. 868,00 1.085,00

Åtgång 0,5 -0,7 lit./m2 beroende på underlagets sugförmåga

099151 Junckers ParkettLim, påse. á 12 lit. till limmaskin 1.041,00 1.302,00

Åtgång 0,75 lit./m2 med limmaskin

Avståndsbrickor till regelläggning/hellimning (10-brädesmått)

Säljs i påsar á 300 stk.

099031 Plast Avståndsbricka 0,20 mm Röd 123,00 154,00

(10 BM = 1292 mm)

099032 Plast Avståndsbricka 0,40 mm Grön 123,00 154,00

(10 BM = 1294 mm)

099033 Plast Avståndsbricka 0,60 mm Gul 123,00 154,00

(10 BM = 1296 mm)

099034 Plast Avståndsbricka 0,80 mm Lila 123,00 154,00

(10 BM = 1298 mm)

Januari 2013

Alla priser inkluderar en miljöavgift på 0,95 %


Januari 2013

INFORMATION

Golvvärme är ett kostnadseffektivt och komfortabelt

uppvärmningssystem, som blir allt mer populärt.

Tack vare Junckers bygelsystem kan man installera ett

flytande golv ovanpå de flesta golvvärmesystemen som

t.ex. varmvattensystem monterade i ett undergolv med ett

avjämningslager, vilket ger en jämn värmefördelning. Man

kan också montera golvvärmesystem mellan reglar.

Som alla naturmaterial, påverkas trä av årets

klimatsvängningar. Trä utvidgar sig i hög luftfuktighet och

drar sig samman under den torra årstiden, då det också kan

uppkomma springor mellan golvbräderna. Detta undviker

man emellertid med Junckers Skeppsgolv som tar upp

rörelserna i golvet.

Välj mellan el och vatten

De vattenburna lösningarna används både i nybyggnation

och vid renovering, medan elburna lösningar mest används

vid renovering.

Värmegolv

och Junckers

Elburen lösning på befintligt

undergolv.

Vattenburen lösning med ingjutna

värmerör i betong.

Alla Junckers trägolv är lämpliga på golvvärme. Junckers skeppsgolv är särskilt anpassat för alla golvvärmesystem.

Kaust - USA

Ek plank Golden Pearl


Januari 2013

INFORMATION

Generell information 14 massiv 2- stav parkett

14x129 mm

Längder: 1830 mm och kortare

Innehåll/fp: 1,89 m2, 8 brädor 1,83 m

Innehåll/pall: 40 fp = 75,6 m2

En del fp av 14 mm golv innehåller delade brädor

Vikt/m2

Bok: 10,2 kg

Ask: 9,6 kg

Ek: 9,9 kg

Merbau: 11,6 kg

Generell information 22 mm massiv 2-stav parkett

22x129 mm

Längder: 3,7 m/1,83m/0,90 m

Innehåll/fp: 1,91 m2, 4 brädor 3,7 m/1,89 m2, 8 brädor 1,83m

Merbau, Svartek och Soul+Collection: Längder 1,83 cm och kortare. Innehåll/fp 1,89 m2

Vikt/m2

Bok: 16,2 kg

Ask: 15,2 kg

Ek: 15,7 kg

Merbau: 18,5 kg

Generell

information om

Junckers massiva

trägolv

Generell information 15 mm plank

Ek, Svartek

15x129 mm

Vikt/m2: 10,8 kg

Innehåll/fp: varierar från 1,16 m2 till 1,94 m2/fp, 6 brädor/fp

Innehåll/pall: 40 fp

Råvarutillgången avgör längderna och plank levereras i fallande längder, 600 – 2500 mm.

Brädlängd och fp storlek avgörs av tillgången i samband med leverans. Leveranser inkluderar blandade paketlängder

och delade längder.

Generell information 20,5 x 140 mm Ek och Ask

Vikt/m2: Ek 14,7 kg, Ask 14,2 kg

Innehåll/fp: Varierar från 1,26 till 2,52m2 per fp. 6 brädor per fp.

Innehåll/pall: 42 fp, vänligen kontakta oss för information om antalet m2 per pall. Brädorna levereras i längder

mellan 600- 3000 mm. Brädlängd och fp storlek avgörs av tillgången i samband med leverans.

Generell information 20,5 x 140 mm Svartek

Vikt/m2: 14,7 kg

Innehåll/fp: Varierar från 1,26 till 2,02 m2 per fp. 6 brädor per fp.

Innehåll/pall: 42 fp, vänligen kontakta oss för information om antalet m2 per pall. Brädorna levereras i längder

mellan 600- 2400 mm. Brädlängd och fp storlek avgörs av tillgången i samband med leverans.

Generell information 20,5 x 129 mm Merbau

Vikt/m2: 17,3 kg

Innehåll/fp: Varierar från 1,16 till 1,86 m2 per fp. 6 brädor per fp.

Innehåll/pall: 40 fp, vänligen kontakta oss för information om antalet m2 per pall. Brädorna levereras i längder

mellan 1500- 2400 mm. Brädlängd och fp storlek avgörs av tillgången i samband med leverans.


35

Generell information 20,5 x 129 Jatoba

Vikt/m2: 19,7 kg

Innehåll/fp: Varierar från 1,16 till 2,32 m2 per fp. 6 brädor per fp.

Innehåll/pall: 40 fp, vänligen kontakta oss för information om antalet m2 per pall. Brädorna levereras i längder

mellan 600- 3000 mm. Brädlängd och fp storlek avgörs av tillgången i samband med leverans.

Generell information 20,5 x 185 mm Ek Boulevard

Vikt/m2: 14,7 kg

Innehåll/fp: Varierar från 1,11 till 2,22 m2 per fp. 4 brädor per fp.

Innehåll/pall: 42 fp, vänligen kontakta oss för information om antalet m2 per pall. Brädorna levereras i längder

mellan 600- 3000 mm. Brädlängd och fp storlek avgörs av tillgången i samband med leverans.

Generell information 20,5 x 185 mm Svartek Boulevard

Vikt/m2: 14,7 kg

Innehåll/fp: Varierar från 1,11 till 1,78 m2 per fp. 4 brädor per fp.

Innehåll/pall: 42 fp, vänligen kontakta oss för information om antalet m2 per pall. Brädorna levereras i längder

mellan 600- 2400 mm. Brädlängd och fp storlek avgörs av tillgången i samband med leverans.

Generell information 20,5 x 185 mm Merbau Boulevard

Generell information 20,5 x 185 mm Merbau Boulevard

Vikt/m2: 17,3 kg

Innehåll/fp: Varierar från 1,11 till 1,78 m2 per fp. 4 brädor per fp.

Innehåll/pall: 42 fp, vänligen kontakta oss för information om antalet m2 per pall. Brädorna levereras i längder

mellan 1500- 2400 mm. Brädlängd och fp storlek avgörs av tillgången i samband med leverans.

Stavparkett: Ek, Svartek och Merbau

Innehåll/fp

22 mm x 467,6 mm x 58,3 mm, 0,87 m2 per fp, 32 stavar per fp. Vikt per fp 14,72 kg.

22 mm x 623,5 mm x 62,2 mm, 1,24 m2 per fp, 32 stavar per fp. Vikt per fp 19,2 kg.

15 mm x 467,6 mm x 58,3 mm. 1,31 m2 per fp, 48 stavar per fp. Vikt per fp 14,9 kg.

15 mm x 623,5 mm x 62,2 mm. 1,86 m2 per fp. 48 stavar per fp. Vikt per fp 19,7 kg.

Industriparkett: Ek

22,8 mm x 160 mm x 312 mm rutor, 32 per fp, 1,60 m2 per fp.

Byglar: Storlekar 129,1 mm, och 129,8 mm.

2-stav parkett: Bostad 13st/m2, Sport och Yrkesbyggnader 17 st/m2. Använd bygel 129,8 vid läggning av

skeppsgolv

Plankor: 17 st/m2 för 129 mm bredd, 16 st/m2 för bredd 140 mm och 13 st/m2 för 185 mm bredd.

Observera

Trä är ett naturmaterial. Därför kan det variera i färg och utseende. Naturliga inslag i trä är kvistar, sprickor och

ådring. För specifik information om variationer i sortering hänvisas till www.junckers.se, teknisk information,

sorteringsblad.

Januari 2013


Januari 2013

CREATING EXCEPTIONAL SPACES

Junckers Industrier A/S

Göteborg: 0708 14 44 92, Malmö: 0709 76 95 97

Junckers.sweden@junckers.com, www.junckers.se

5.000 / 11.2012

More magazines by this user
Similar magazines