Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan ...

myh.se

Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan ...

4

Ledningsgruppens

ansvar är reglerat

Ledningsgruppen för utbildningen ska se till att utbildningen genomförs

enligt lag (2009:128) och förordning (2009:130) om yrkeshögskolan,

de föreskrifter som har meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan

(Yh-myndigheten) samt i enlighet med beslut fattade av

myndigheten. Det är viktigt att ledningsgruppen har god kännedom

om de styrande dokument som rör utbildningen. Ledningsgruppens

ansvar är reglerat i förordningens fjärde kapitel:

2 § Ledningsgruppen för utbildningen ska

1. se till att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om

yrkeshögskolan, denna förordning och föreskrifter som har

meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan samt i enlighet

med beslut av myndigheten,

2. anta sökande till utbildningen,

3. pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12 §,

4. utfärda examens- och utbildningsbevis, och

5. svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.

Ledningsgruppen ska även fastställa kursplaner för utbildningen,

vilket är reglerat i en föreskrift (MYHFS 2009:1).

Ledningsgruppen bör ses som en viktig resurs som med stort

inflytande, delaktighet och medverkan är en stark framgångsfaktor för

utbildningsformen. Utbildningsanordnaren bör se till så att ledningsgruppen

har kunskap om de styrande dokument som berör utbildningen.

Antagning av sökande

Ledningsgruppen ska fatta beslut om antagning av de sökande.

Uppgiften kan delegeras, men ledningsgruppens ledamöter är

gemensamt ansvariga för beslutet. Processen ska dokumenteras så

att det efteråt går att följa upp arbetet.

Frågor om tillgodoräknande

Med tillgodoräknande menas att en studerande inte behöver genomföra

en viss del av utbildningen för att denna person redan har förvärvat

motsvarande kunskaper från tidigare utbildning, yrkeserfarenhet eller

annat sätt.

Beslut om tillgodoräknande fattas av utbildningens ledningsgrupp.

Ett tillgodoräknande kan göras hel kurs eller delar av en kurs.

Formerna för beslut om tillgodoräknande bör vara beskrivna i

More magazines by this user
Similar magazines