Ackumulerande energigrip till skördare och ... - Landbruksteknikk

landbruksteknikk.no

Ackumulerande energigrip till skördare och ... - Landbruksteknikk

Ackumulerande energigrip

till skördare och

grävmaskiner på 10-20 ton

Egenskaper

• Välbalanserad i hantering av stora och

höga buntar

• Effektiv giljotinkapning, 28‐32 cm

• Bra mellankapningsegenskaper

• Lämpar sig för olika basmaskiners styr‐

system

• Radiostyrningsmöjlighet

• Stubbhantering som extra utrustning

Lämpar sig för

• Avverkning av energived samlande

• Hopsamling av små träd i buntar

• Röjning av åkerrenar, linjegator och vä‐

grenar

Produktivitet för proffs

Naarva-griparnas modulkonstruktion och giljotin- och samlingskloalternativen gör det möjligt

att sätta ihop gripen så att den passar exakt till basmaskinen och användningsändamålet.

Naarva E32 är den största och effektivaste modellen av energigripar.

Hydraulsystemet och styrningen är lätta att genomföra för att anpassa till olika basmaskiners

styrsystem, som option också Naarvas eget styrsystem till exempel för montering till

grävmaskiner. Även rotatorn kan styras med gripens hydraulik. Till samlingsklor kan man välja

standardmodellen eller den extra höga modellen. Till båda giljotinalternativ finns stubbhantering

som extra utrustning.

Samlingsklor

• För långa stammar eller

höga trädbuntar

• Lämpar sig bättre för

glidbom‐ och

ledbomskranar

• Öppning 90 cm

STANDARD - LÅG KONSTRUKTION OCH STOR KAPASITET

• Med ett brett samlingsgrepp

kan även en större trädgrupp

eller buske tas bort med ett

ryck

• Låg konstruktion lämpar sig

för parallellkranar

• Öppning 90 cm

Två olika giljotiner

EXTRAHÖG - FÖR HANTERING AV LÅNGA STAMMAR KRAFTIG - MAXIMAL EFFEKT TILL KAPPNING

• Traditionell Naarva‐

giljotin

• Två arbetsrörelser i kap‐

ning

1.Stödklorna viker sig runt

trädet

2.Kapningscylindern

pressar bladet genom

trädet

• Max. kapning 32 cm

SNABB - MER PRODUKTIVITET

• Ny innovativ

Naarva‐giljotin

• Kapning med en

arbetsrörelse

1. Stödklorna pressar trädet

mot bladet och tvingar

bladet genom trädet

• Max. kapning 28 cm

Nyhet!


Utrustningens

fabrikskod

Kraftig giljotin,

standardsamlingsklo

Kraftig giljotin,

extrahög samlingsklo

Snabb giljotin,

standardsamlingsklo

Snabb giljotin,

extrahög samlingsklo

E32 EX32 E28 EX28

Vikt 560 kg 600 kg 560 kg 600 kg

Höjd i fällningsläge 122 cm 165 cm 126 cm 169 cm

Gripens/

samlingsklons

öppning

Kapningsdiameter*,

kraft och hastighet**

90 cm / 90 cm 90 cm / 90 cm 90 cm / 90 cm 90 cm / 90 cm

Max kapning: Ø32 cm

Kapningskraft: 140 kN

Kapningstid: 1,7-2,2 s

Erforderligt tryck 170-200 bar

Erforderligt oljeflöde 80-160 l/min

Garanti 12 månader eller 1000 timmar

Max kapning: Ø28 cm

Kapningskraft: 60 kN

Kapningstid: 0,8 s

Styrsystem Basmaskinens egen styrning eller Naarva styrsystem

Spänning 12V eller 24V

Extra utrustning:

• Radiostyrning med olika alternativa styrdon

• Enkelriktad skördarhydraulik som standard, möjlighet att välja även dubbelriktad hydraulik

• Förlängningsbom för grävmaskiner på 10‐20 ton, också med hydrauliskt driven extra förläng‐

ning på 1,5 m.

• Snabbkopplingssats

• Rotator FR21 / BBR15HD

• Passande fäste till rotatorn

• Slangsatser

• Reservdelspaket

‐Grundpaket som innehåller slitagedelar bl a gummidämpare, spolar och stickkontakter, tät‐

ningssatser för cylindrar, 2 st. fjädrar för samlingsklon

‐Omfattande paket som innehåller förutom de ovannämnda reservdelar för ventiler

‐Pro paket som innehåller förutom de ovannämnda reservdelscylindrar.

TILLVERKNING

Pamilonkatu 30, 80130 Joensuu

TEL 013 825 051, FAX 013 825 053

E‐POST: info@pentinpaja.fi

TEKNISKA DATA FÖR OLIKA UTRUSTNINGSALTERNATIV

*Med hårda trädslag (ek, bok o.d.) är de maximala kapningsdiametrarna cirka 30 % mindre. ** Med oljeflöde 160 l/min

För mera information: www.naarva.fi

FÖRSÄLJNING

www.naarva.fi

De angivna värdena är riktgivande. Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar. 04/2011.

More magazines by this user
Similar magazines