Scan-Sprayer AirJet TwinFluid Systemet - Scan-Agro

scan.agro.se

Scan-Sprayer AirJet TwinFluid Systemet - Scan-Agro

Scan-Sprayer AirJet TwinFluid

Med Scan-Sprayer AirJet Twin Fluid-systemet kan sprutföraren snabbt

och enkelt anpassa spruttekniken efter varierende fält– och sprutförhållanden

direkt inifrån hytten.

Scan-Sprayer AirJet ger följande fördelar:

• Högre kapacitet

• Droppstorleken ändras enkelt under körning

• Lägre avdrift

• Förbättrad avsättning

• Samma munstycke till stort sett alla sprutuppgifter

EN INVESTERING I STÖRRE EFFEKTIVITET


Scan-Sprayer AirJet TwinFluid Systemet - välbeprövad teknik

TwinFluid systemet har funnits på marknaden i omkring 25 år

och har fått stor utbredning i flera länder. Nu är det dags för

TwinFluid att bidra till effektivare växtskyddsarbete även i Skandinavien.

Scan-Sprayer AirJet TwinFluid Systemet är uppbyggt i samarbete med Knight

Farm Machinery och är baserat på Spraying Systems´ AirJet system - båda två

starka och erfarna samarbetspartners;

Spraying Systems levererar AirJet-systemet till sprutproducenter över nästan

hela världen och Knight Farm Machinery har under många års tid byggt upp

stort vetande och erfarenhet av TwinFluid-systemen.

Det är således väl beprövad teknik som används på Scan-Sprayer och med en

god back-up från våra erfarna partners.

Scan-Sprayer AirJet ger följande fördelar:

• Högre kapacitet; AirJet ger dig möjlighet att använda lägre

vätskemängder, vilket ger färre tankningar och mindre transporttid -

med andra ord mer tid till sprutning, när vädret är optimalt.

• Droppstorleken ändras enkelt från hytten under körning;

AirJetdatorn sörjer automatiskt för optimal kombination av vätske- och

lufttryck för att bibehålla den önskade droppstorleken/sprutkvaliteten -

och det här ändras ”on-the-go”

• Droppstorleken är helt oberoende av vätskemängd och hastighet

• Ändra hastighet med samma droppstorlek

• Ändra droppstorlek med samma hastighet

• Optimalt vid exempelvis positionsbestämd växtodling

• Lägre avdrift; på grund av möjligheten till optimal inställing av

droppstorlek/sprutkvalitet och dropparnas större hastighet (skapad av

tryckluft i munstycket) kan avdriftsrisken minimeras. AirJet är bl.a.

LERAP godkänd i England och är av Tyska JKI godkänd för 50, 75

och 90% avdriftsreduktion (beroende på inställning). I Holland har

man till och med påvisat upp till 95% avdriftsreduktion.

• Förbättrad avsättning; försök och praktiska erfarenheter har visat att

effekten av växtskyddsmedlen förbättras som en följd av den optimala

droppstorleken och dropparnas energi, vilket ger möjlighet att

anpassa preparatdoseringen.

• Samma munstycke till i stort sett alla uppgifter; när ett

doseringsområde har fastlagts, ser datorn automatiskt till att bibehålla

den önskade sprutkvaliteten och det är också möjligt att ändra

vätskemängd inom ett stort område - munstycksbyte blir en mycket

ovanlig aktivitet när Du kör Scan-Sprayer AirJet.

Scan-Sprayer skräddarsys så att den passar precis dina önskemål -


¤ JKI godkännanden;

50% avdriftsreduktion;

#35 vid 5 bar vätsketryck och 0,5 bar lufttryck eller

6 bar vätsketryck och 0,75 bar lufttryck

75% avdriftsreduktion;

#35 vid 5 bar vätsketryck och 0,5 bar lufttryck eller

6 bar vätsketryck och 0,75 bar lufttryck

#52 vid 5 bar vätsketryck och 1 bar lufttryck eller

6 bar vätsketryck och 1,25 bar lufttryck

90% avdriftsreduktion;

#52 vid 4,5 bar vätsketryck och 0,75 bar lufttryck

eller

En investering i högre effektivitet

Scan-Sprayer AirJet TwinFluid systemets fördelar

Större kapacitet

Eftersom AirJet oftast har en större avsättning, kan man med fördel använda

lägre vätskemängder än med konventionella hydrauliska munstycken. Oftast är

det till och med en nödvändighet för att förhindra avrinning från vätskemättade

blad. Den lägre vätskemängden ger naturligtvis en större kapacitet per tank.

Försök och praktiska erfarenheter visar, att man kan använda 100-120 liter per

hektar, där man tidigare har behövt 200 liter per hektar för att uppnå samma

eller i några fall till och med ännu bättre resultat.

En del går ned ännu lägre; ned till 70-80 liter per hektar har i många fall givit

tillfredsställande resultat.

Avdriftsreduktion

Med AirJet kan man reducera avdriften i förhållande till konventionell

munstycksteknik. Ett av sätten är att välja grövre droppstorlek, när man sprutar

längs kantzoner, vattendrag, känsliga grödor och liknande. Detta görs enkelt

från hytten och när det blir dags att spruta inne på fältet igen byter man enkelt

tillbaka till normal inställning.

En annan orsak till den reducerade avdriften är dropparnas större hastighet;

tryckluften i munstycket tillför dropparna energi, som ger dem en större

utgångshastighet från munstycksöppningen. På så sätt minskas risken för att

droppen hinner blåsa bort, innan den når sitt mål, markant.

På Silsoe Research i England, har man exempelvis jämfört avdriften från ett

TwinFluid-munstycke med inställningen ”Fin” sprutkvalitet och en konventionell

spaltspridare, också med ”Fin” sprutkvalitet; TwinFluid hade 35% mindre avdrift

- växtskyddsmedlen hamnar med andra ord där de gör nytta !!

AirJet har avdriftstestats på flera stllen, bl.a. hos tyska JKI. Tyskland lägger

stort fokus på avdrift och har stränga krav på avdriftsreducerande sprutteknik.

JKI har godkänt AirJet-systemet i avdriftsreduktionsklasserna; 50%, 75% och

90% avdriftsreduktion (beroende på inställning ¤ ).

JKI´s godkännanden ligger också till grund för avdriftsgodkännandena i

Sverige.

Ställ in droppstorleken från hytten - glöm det här med

munstycksbyte……...

Den riktiga droppstorleken eller det kanske mera heltäckande uttrycket sprutkvalitet,

är avgörande för optimal sprutning. Med AirJet är det inte munstycket

som bestämmer sprutkvaliteten, utan kombinationen av vätske- och lufttryck i

AirJet-”vätska-plus-luft-munstycket”.

När valet av vätskemängd och sprutkvalitet, t.ex. medium (M) har gjorts, ser

AirJet-datorn till att kontinuerligt beräkna det optimala förhållandet mellan

vätske- och lufttryck, så att sprutkvaliteten bibehålls oavsett förändringar i

framkörningshastighet och eventuellt vätskemängd.

Om det under sprutarbetet uppstår behov av att ändra på sprutkvaliteten, t.ex.

att välja en grövre inställning vid sprutning i kantzoner, kan detta göras under

körning, endast genom att trycka på en knapp.

Det går således att spruta med den optimala inställningen under alla

förhållanden och ändringarna kan göras löpande utan att lämna hytten - med

AirJet är det således inte nödvändigt att vrida på ”tripletterna” flera gånger om

dagen. Det finns 6 olika doseringsinsatser till AirJet-munstycket, som täcker

vätskemängder från ca. 20 till över 700 liter per hektar. De olika insatserna

klarar alla ett brett inställningsområde, varför det sällan finns anledning att

byta.

så du betalar för det du har behov av - varken mer eller mindre !!


Scan-Sprayer AirJet TwinFluid Systemet - - så gennemprøvet här är det uppbyggt teknik

AirJet TwinFluid systemet är uppbyggt Scan-Sprayer på en standardspruta.

AirJet giver følgende fordele:

Man monterar en kraftig luftkyld, underhållsfri • kompressor Højere kapacitet; på sprutan, AirJet som giver mulighed for at anvende lavere væske-

levererar tryckluft till systemet - denna drivs antingen mængder, via kraftuttaget hvilket giver genom færre tankninger og mindre transporttid - med

sprutpumpen eller med en hydraulmotor. andre ord mere tid til sprøjtning når vejret er optimalt.

På sprutrampen monteras en rörledning • för Dråbestørrelsen luften parallellt ændres med enkelt;

munstycksrören. Denna rörledning sitter monterad med ett trycksystem som

säkerställer konstant lufttryck även när man stänger • Lavere av rampsektioner. afdrift;

Själva regleringen av vätska (hastighetsberoende


dosering)

Forbedret

görs

afsætning;

av sprutans

standardstyrdator. Härutöver monteras en reglerenhet


för luften som också

innehåller en del för den automatiska regleringen av droppstorleken.

AirJet Twin Fluid systemet blir

således en helt integrerad del av

sprutan, vilket förutom en mer

elegant design, ger väsentligt

mindre underhållsbehov och inte

minst en mindre risk för skador

på systemet, än med andra

luftassisterade system.

Det är möjligt att spruta med

olika arbetsbredder - med Scan-

Sprayer Trifold-rampen med flipoverled,

kan man t.ex. arbeta med 12, 24, 32 och 36 meter - enkelt och allt

manövreras från hytten. Rampen kan också enkelt byggas ut till andra

arbetsbredder (om själva konstruktionen tillåter det) eftersom vätske– och

luftrör bara skall förlängas - det här är också något, som inte eller bara

svårligen låter sig göras på andra luftassisterade system.

Det är möjligt att montera Triplet eller Quinlet-munstyckshållare på rampen, på

vilka både AirJet ”vätska plus luft”-munstyckena samt konventionella sprut- och

gödnings-munstycken kan monteras.

Vid sidan av Triplet/Quinlet-munstyckshållaren monteras en ”parkering” för

AirJet-munstycket, så att Triplet/Quinlet-munstyckshållaren kan rotera fritt.

Som ett alternativ kan man få Scan-Sprayer Twin– eller Quad

munstyckshållarsystemet levererat, så att byte mellan 2 eller 4 munstycken,

inklusive AirJet munstycket kan göras inifrån hytten.

Scan-Spray AirJet TwinFliud kan således vare en ”både-och”-lösning.

Systemet kan byggas ut med en vindmätare som via AirMatic-datorn känner av

den aktuella vindhastigheten. Upplysningarna om vindhastigheten hjälper

sprutföraren att välja den optimala inställningen för minimal avdrift.

Det går att lägga in ett alarm som varnar om vindhastigheten överskrider ett

förutbestämt gränsvärde.

Scan-Agro har har branchefolk fackfolk anställda ansat med med over över 15 20 års års sprøjteteknisk-

sprutteknisk


Luftregleringsventil

Luftkompressor

Lufttryck-

sensor

AirJet TwinFluid-munstycken

En investering i mindre avdrift

Vätskepump

Flödesmätare

Vätskeregleringsventil

Vätska från tank

Retur till tank

AirMatic controller

Vätsketrycksensor

Controller

Signal från huvudventil

Hjulsensor

erfarenhet - din säkerhet för topp-seriös rådgivning och service !!


Scan-Sprayer AirJet TwinFluid Systemet - så här fungerar det

Reglerdatorn “AirMatic” är en viktig kugge bland de geniala funktioner som

TwinFluid systemet har. Controllern reglerar luftmängden till AirJetmunstyckena

baserat på kontinuerliga mätningar av vätsketrycket. På så sätt

hålls droppstorleken/sprutkvaliteten helt konstant även vid förändringar i

framkörningshastighet eller vätskemängd/ -tryck.

Före sprutstart eller under sprutningen kan man ange den önskade

droppstorleken/sprutkvaliteten enligt de 6 standarddroppstorleksklasserna;

• Mycket fin ( VF )

• Fin ( F )

• Meduim ( M )

• Grov ( C )

• Myckt grov ( VC )

• Extrem grov ( XC )

Datorn väger samman förhållandet mellan vätske– och lufttryck och gör de

nödvändiga ändringarna automatiskt så att den valda droppstorleken bibehålls.

Sker det förändringar i fält– eller väderleksförhållandena kan man blixtsnabbt

ändra på droppstorleken, bara med ett knapptryck.

Eftersom det är bestämda förhållanden mellan vätske– och lufttryck inom varje

droppstorleksklass, kan systemet av och till stöta på några begränsningar. Då

börjar systemet larma, t.ex. ”kör långsammare” eller ”kör fortare” eller ”öka

kraftuttagsvarvet” (om kompressorn går för långsamt).

AirJet ”vätska plus luft”-munstycket har en utbytbar insats beroende på

doserings-nivå. Det finns insatser från

vätskemängder från ca. 20 liter per

hektar upp till över 700 liter per hektar.

Den vanliga insatsen är #42 som

täcker från ca. 75 - 200 liter per hektar

vid hastigheter från 6 - 12 km/t. Det

finns två mindre och tre större insatser

Blandningskammare

Packning

Reflektor

munstycke

Quick TeeJet

Bajonettmutter

Tryckluft

O-ring

Munstycksinsats

Vätska

AirJet

Munstyckskropp

Scan-Agro Scan-Agro erbjuder har branchefolk ett brett program ansat med hydraulburna over 15 års och sprøjteteknisk-

bogserade


En investering i exakt och effektivt växtskydd

Erfarenheter med ”Datorstyrd droppstorlek” - AirJet TwinFluid

TwinFluid systemet har funnits på marknaden i mer än 25 år och har fått stor

utbredning i länder som England, Holland, Tyskland m.fl. Ofta används

TwinFluid i täta grödor som potatis och grönsaker, men också i helt

konventionella lantbruksgrödor som spannmål, sockerbetor och raps, är

användningen av TwinFluid utbrett.

Användarna har upptäckt TwinFluid-systemets mindre avdrift, som ligger på

nivå med ett konventionellt injektormunstycke, men med väsentligt bättre

effekt. I länder med lagstiftning runt användning av avdriftsreducerande

utrustning ger TwinFluid den stora fördelen, att lantbrukarna kan arbeta med

smalare skyddszoner mot vattendrag och känsliga grödor, eftersom AirJet

TwinFluid är avdriftsgodkänd även i de högre klasserna.

Den lägre avdriftspotentialen ger dessutom den fördelen att man får flera

disponibla spruttimmar - ett stort plus för läglighetseffekten.

Försök och erfarenheter talar om att man generellt kan reducera

vätskemängdenrna med TwinFluid, ofta upp mot en halvering.

I spannmål kör många med ned till 70-90 liter per hektar vid en del sprutningar

och annars generellt 100-130 liter per hektar.

Vid bladmögelbehandlingarna i potatis kör man vanligen med 100-130 l/ha.

De lägre vätskemängderna har stor betydelse för kapaciteten - flera hektar per

tankfyllning ger reducerad fyll– och transporttid.

Försök och användarerfarenheter har dessutom visat att de generellt lite finare,

mindre dropparna med högre hastighet än vid konventionell teknik, ger en

bättre avsättning.

Finare droppar ger en bättre täckning och mindre risk för avrinning från bladen.

Den bättre avsättningen och därav följande bättre effekten kan utnyttjas för att

trimma och anpassa doseringen av växtskyddsmedlen till gagn för miljö och

ekonomi.

AirMatic-styrdatorn reglerar automatiskt fram den valda droppstorleken/

sprutkvaliteten. När Du har valt vätskemängd och sprutkvalitet enligt

preparatleverantörens rekommendationer och sedan anpassat dig efter

rådande väderleksförhållanden, kan Du slappna av—nu är det datorn som tar

över och ser till att Du kör med den förutbestämda droppstorleken, även om

Du ändrar hastigheten under tiden. Med ett konventionellt munstycke skulle en

hastighetsförändring betyda förändrad droppstorlek och sprutbild.

Bedriver Du positionsbestämd växtodling, evt. via GPS, kommer ändringar av

doseringen inte att betyda förändringar av sprutkvaliteten - en unik egenskap

hos TwinFluid.

Om det uppstår behov av ändringar under arbetets gång, kan Du med ett tryck

på en kontakt ändra på droppstorleken helt

oberoende av vätskemängd och

körhastighet.

Med andra ord - alltid den optimala

tekniken för uppgiften och inställningarna

görs från hytten.

AirJet kan naturligtvis även arbeta

tillsammans med GPS-sektionsavstängning,

så att man undviker överlappningar och

sprutmistor på vändtegar och i kilar.

sprutor med tankar upp till 6.000 liter och rampar upp till 40 meter


Scan-Sprayer lantbrukssprutor -

skräddarsys precis till dig

Scan-Sprayer utvecklas, byggs och testas i Danmark

Scan-Agro har ett stort nätverk av mycket kvalificerade leverantörer,

som producerar komponenter till Scan-Sprayer-sprutorna.

Alla delar levereras till vår huvudanläggning i Hadsund och sprutorna

byggs sedan helt efter kundernas önskemål - Du får således en

specialgjord spruta, byggd helt enligt just dina önskemål.

Scan-Agro´s montörer är högkvalificerade medarbetere som utför

såväl service som utvecklings- och monteringsuppgifter.

Det betyder att de känner till och kan sprutan in i minsta detalj.

Eftersom Scan-Sprayer utvecklas, byggs och testas i Danmark, har vi

hos Scan-Agro alltid stor kompetens och vi har dessutom ett stort

komplett lager reservdelar som levereras från dag till dag.

Scan-Agro disponerar den mest avancerade testutrustningen som

finns på marknaden, bl.a. en elektronisk SprayScanner. Det betyder

att nya sprutor testas innan de levereras direkt till kunden.

Utrustningen används likaledes vid de Service- och Funktionstester,

som Scan-Agro erbjuder.

Seriositet före - under - och efter köpet

- det krävs kunskap och erfarenhet för att kunna vara rådgivare inom

sprutteknik; vår svenska och danska personal finns alltid disponibel

för dig, så att vi tillsammans kan ge dig seriös och kompetent

vägledning i samband med ditt köp av en ny spruta.

När Du har köpt, och fått maskinen levererad hem till dig, hjälper vi

givetvis till med igångkörningen av sprutan. Vår svenske sprutexpert

har en över 20-årig erfarenhet av sprutteknik.

Kvalificerad service och säker reservedelsförsörjning är de viktigaste

ledorden för Scan-Agro.

Du är alltid välkommen att kontakta oss, när Du har några funderingar

- vi har en stor kunskapsbank att ösa ur, även när det gäller val av de

helt riktiga munstyckena för olika sprutuppgifter…………Ring hellre en

gång för mycket än för lite.

Johan Lewenhaupt Svensk produktchef 0708-231836

Gustaf Lewenhaupt Säljare i Skåne 0708-463407

Finn Søndergaard Produktansvarig 004522684604

Scan-Agro Marketing. 01/2010. Rätt till ändringar förbehålls utan varsel. De visade illustrationerna kan innehållla extrautrustning och tillbehör.

Similar magazines