Lars O. Ericsson

hive.no

Lars O. Ericsson

Lars O. Ericsson

Docent i praktisk filosofi, författare, konstkritiker och konstskribent. 1987-2004 var han konstkritiker

och kulturskribent i DN samt 1989-1994 regelbunden medarbetare i amerikanska Artforum.

Striden om det verkliga

Fra esseysamlingen ”i den frusna passionens heta skugga” Carlsson Bokförlag, 2001

”striden om litterär form är en strid om vad som skall gälla som verkligt”, skriver

Horace Engdahl i ”Den Romantiska Teksten” Tänkvärda ord, inte minst i dessa dagar

när anklagelserna mot den unga konsten och litteraturen för bristande realism duggar

allt tätare.

Verkligheten är inte en gigantisk readymade färdig att speglas eller reflekteras.

Det pågår tvärtom en ständig kamp om dess gränser, struktur och innehåll. Och den

kampen förs med såväl vetenskapliga, politiska som konstnärliga medel. En realism

som inte inser detta och handlar deretter är inte värd namnet.

Varje värld är något gestaltat, en produkt av någon form av symbol- eller

representationssystem. Konsten är, lika lite som vetenskapen, en spegel, inte ens

något deformerad sådan. Ty en reflektor är inte medproducent av verklighet, utan

återkastar endast ljuset från de redan existerande tingen.

Språket kan liknas vid den hand som formar leran till et kärl. Både den

formande handen och språket bidrar till att skänka tingen deras fenomenologiska

gestalt. Utan representationssystem finns inga ”kärl”, endast ett namnlöst och

ovetbart nogot.

Det är denna innsikt som den gamla realismens företredare tycks vara ur stånd

att ta till sig. Man framhärdar till synes helt aningslös med sin döda optiska metaforik.

Fortsetter att kräva av litteraturen att den skall spegla samhället, utan att innse att det

är just detta spegeltänkande som skymmer sikten och skapar ett slags

synnedsettning. Konsten och litteraturen har aldrig varit passiva specula, de har alltid

varit aktiva, verklighetsskapande media.

Konstnärliga och litterära formuppfattningar är således inte internt estetiska, de

är i högsta grad politiska. De är drag i maktspelet ”om vad som skall gälla som

verkligt”. Den realistiska formen berövar vissa teman hemortsrätt i ”verkligheten”,

andra estetiska former, genrer eller modi forvandlar det realistisk overkliga till

påtaglig verklighet. T ex drömmens, fantasins, mytens och de existensiella frågornas

verklighet

Det vi behöver idag är en ny realism som bygger på innsikten att alla språkliga

skapelser (inklusiva vetenskapliga teorier) rymmer ett betydande mått av fiktivitet, att

det även är realism att ägna sig åt att uttolkaoch kritiskt belysa tecknens

månskiftande imperier och att det språkligt ogestaltade är behäftat med irrealitet. En

ny realism som ägnar sig åt att synlig- och verkliggöra genom språkarbete, åt att ge

språk åt de/det språklösa. Och detta är nogåt helt annat än att luta sig mot ljummen

konsensus betreffande lika snäva som stelbenta avbildningskonventioner. Den

realism som krever sammhällsspegling är farlig genom att förutsätta att verkligheten

är någonting som existerar oberoende av oss och maktens kontroll over

representationen.

1(2)


Eftersom språket inte är ett ljusknippe som böjer av och återkastas från en

blank yta, utan ett medium genom vilket bl a sinnesretningar struktureras till

upplevelser, måste varje seriös språkanvendning (inklusive den vetenskapliga)

präglas av ett ansvarsmedvetande. Felet med eksemplvis reklamens språk är inte att

det inte ”speglar samhället”, utan att det varken skapar rett sorts verkligheter eller tar

nogåt som helst ansvar för de verkligheter det är med och skapar.

Till det ironiska med kombinationen av spegelmetaforik och realismens

traditionelle sanningsanspråk hör att speglingen alltid är falsk i sin omkastande logik!

Ingen estetik och således inte heller realismen, står over spelet, den deltar själv

i det. Den befinner sig i samma semiotiska och maktpolitiska rum som alla andra

symboliska ordningar. Allt annat är metafysik i dimskapandets och det beståendets

tjänst.

2(2)

More magazines by this user
Similar magazines