Att göra mer av samma sak är inte tillräckligt - Institutet för ...

siq.se

Att göra mer av samma sak är inte tillräckligt - Institutet för ...

Att göra mer av samma sak är inte tillräckligt

Göran Henriks, Qulturum, Landstinget I Jönköpings Län

Hur! 18-19 Januari

Processledning i praktiken


Processledning i praktiken….först

• En process är ”ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och

vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund” /

Bergman & Klefsjö.41/

• En process är ”en grupp av samverkande eller varandra påverkande

aktivitetersom omformar insatser till utfall”. /ISO 9000.42/

• Den första definitionen lyfter fram värdeskapandet för kund, dvs. vad

processen ska åstadkomma. Värdet för kund handlar om den yttre

effektiviteten – gör vi rätt saker?

• Den andra definitionen lyfter fram transformeringen av insats till

utfall, dvs. hur arbetet går till. Detta innebär att den inre effektiviteten

kommer i fokus – gör vi saker rätt?

Hur! 18-19 Januari


Processerna hjälper oss att förstå vad vi gör!

You do not see something until you have the

right metaphor to let you perceive it

Hur! 18-19 Januari

Thomas Kuhn


tjänsteutveckling = älska dina svagheter och gör

dem till dina möjligheter

Från “1 : 1” till “många : 1”

Från “mono-diagnoser” till “sjukdomsbörder”

Från “kostnads - fokus” till “värde-fokus”

Hur! 18-19 Januari


Hur! 18-19 Januari

Esther – är vår

enda process


Medicin

Esther –

patientens process

Traditionell

"functional"

apotek

PC-areas (6)

Hospital

Akuten

Rehab

Hur! 18-19 Januari

municipalities (6)

Lab

Undersökning

primärvården

Pat:s

Värde

kedja

Pat söker

primärvården

Patients fokus

”agera i processen

organiserade efter

prioriterade patientvärden"

Diagnos & beslut

om åtgärd PV/

Sjukhuset

Undersökningar

Sjukhuset

Patienten

Rehabilitering

Primärvården

Behandling

Sjukhuset

Ref.Peterson,Bojestig

Rehabilitering

Kommunen

Patientens

värde


Varje system är perfekt

Hur! 18-19 Januari

designat för att ge det

resultat det ger

Deming, Batalden, Berwick

Det är inte fel på människorna, det är mer en fråga om

vilka betingelser vi befinner oss i!


Svensk H/S är bra men kan bli mycket bättre och det är helt

riskfritt att vilja bli bättre

Vi vill agera oss in i ett nytt

Hur! 18-19 Januari

tänkande…….

”Istället för att leta efter nya

landskap försöker vi se vårt

landskap med nya ögon…”


Hur! 18-19 Januari

Vi leder genom att….

• Ge förutsättningar för medarbetarna att skapa

värde för dem verksamheten är till. Det blir då

verksamhetens processer som ska styras av

våra medarbetare.

• Kontroll/Tillsyn avser primärt verksamhetens

förmåga att leverera avsedda resultat på ett

effektivt sätt.

• Inom ramen för detta är ledning och kontroll att

säkerställa att medel används på ett korrekt sätt

och att gällande regelverk efterlevs.


Hur! 18-19 Januari

Plattform för förnyelse


Hur! 18-19 Januari

Vi vill åstadkomma

Ett stabilt system för bättre

• Kliniska resultat

• Patientsäkerhet

• Tillgänglighet

• Resurseffektivt

• Patientfokuserat

• Jämställd och Jämlik vård

Att göra Bästa möjliga varje gång

– Stort värde för de vi är till för


EPIDEMIOLOGI 2006

Hur! 18-19 Januari

Andel kariesfria 19-åringar i procent åren 1990 - 2006

35 %

2006

Sverige

25% 2005

Monica Nordling 20071004


EPIDEMIOLOGI 2006

Hur! 18-19 Januari

Andel kariesfria 19-åringar i procent 2006 i länet

MN 20070308


Övergripande Total index 104 index indicators ÖJ

Hur! 18-19 Januari

Elg et al

Index öppna jmfr


• 4 utmärkelser utdelade till kliniker och

enheter i Landstinget Jönköping av SIQ

– Medicinkliniken, Eksjö

– Teknik och Drift, Jönköping

– Kvinnokliniken, Jönköping

– Barnkliniken, Jönköping

Hur! 18-19 Januari


Adam

Kahane

Low

Hur! 18-19 Januari

Dynamic complexity

Cause and effect is close

in space and time

High

Cause and effect is not

close in space and time

Such problem are messes and can only be understood by

systemically, taking account of the inter relationsships

among the pieces and the functioning of the system as a

whole (Russell Ackoff: Redesigning the Future, 1974)


Adam

Kahane

Hur! 18-19 Januari

Generative complexity

Low

If its future is predictable

and familiar - the rules

from the past will work in

the future

High

If its future is unpredictable

and un familiar - solutions can

not be calculated in advanced,

but have to be worked out as

the situation unfolds


Adam

Kahane

Hur! 18-19 Januari

Social complexity

Low

- If the people who are

part of the problem have

common assumptions an

values

High

- if the people involved look

at things very differently


Hur! 18-19 Januari

Enkla regler

• Vården utgår från patientens värderingar,

behov och önskemål

• Lös problemet eller ta ansvar för överlämnandet

till nästa steg

• Feedback till föregående steg

• Arbeta med vårdplaner/standardisering

• Vi skyddar patienterna och oss själva

• Det är systemets resultat som räknas

• Vi delar våra resultat av utvecklingsarbete med

andra


Hur! 18-19 Januari

Från VAD till HUR

• Många av oss är tränade i att läsa in och förstå

vad som är fel

• Istället kan nyckeln vara att Acceptera dilemman

och finna det som är möjligt

• Från vad till hur:

– Team utveckling

– Hantera frustration

– Ta bort sociala barriärer

– Be om assistans

– Be om återkoppling

– Gå in i gemensamma utmaningar och träna

samarbete


Hur! 18-19 Januari

Mot en ny anpassningsbar framtid:

Att göra ”recilienta” bedömningar

• Misslyckande är inte nödvändigtvis resultatet av

individuella eller grupper misstag, utan beror mer

på systemets möjligheter att öppna sig för och

anpassa och ta till sig variationer, förändringar,

störningar, avbrott och överraskningar.

James Reason


Därför arbetar vi med fyra former

Hur! 18-19 Januari

för processutveckling

• Orsak och verkan går att se

– Direkt

– Efter visst arbete

• Verkan tar sig olika uttryck men vi är inte

klara över orsakerna

• Avståndet mellan orsak och verkan är mkt

stort


QUICC

Hur! 18-19 Januari

Important improvements

to national guidlines

- the result of the Swedish improvement

work called “Quality Improvement in

Cardiac Care” (QUICC) project

Bertil Lindahl, Gunilla Lindström, Anette Peterson*, Christina Åberg,

Mats Bojestig* and the QUICC study group, Uppsala Clinical Research

Center and Dept of Cardiology, Uppsala, and *Dept of Internal Medicine,

Eksjö, Sweden.

Economic support from Federation of Swedish County Councils

Ref Quality Management in Health care Jan 2007, AM Heart J. 2006:152:1175-1181.


45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Exact increase of how they follow (%)

p=0.001

ACE-inh

C Q

Hur! 18-19 Januari

p=0.36

Lipid low

C Q

p=0.008

Clopido.

C Q

p=0.01 p=0.028

L.m.w. hep

C Q

Corai

C Q


Patient

söker vård

(vårdcentral)

??

Undersökning

och bedömning

Vårdprocess koloncancer i Ög.

11

1-30

Hur! 18-19 Januari

n = dagar

Remiss till

undersökning,

t ex röntgen

Undersökning

utförs

Om röntgen visar malignitet

aviseras kirurgkliniken via

röntgenrond

Svar på

undersökning

till remittent

6

1-10

Remiss till

kirurgklinik

8

1-24

Besök på

kirurgklinik.

Beslut om

behandling

16

1-22

20

Start av

behandling,

operation

18-29

PAD-svar

Besök VC till operation = 66 dagar

8

Återbesök,

1 Remiss till

efterbehandling

16

Besök

onkologklinik 4 mån

6-17

besked till patient

”Frisk patient”

8-22

Besök onkologklinik = 45 dagar

24

1-48

1-2


Collaboratives

about Access

“Bra mottagning”

Results from participating

units in collaborative 1 – 3;

Result before, after and

six years later 2006.

Hur! 18-19 Januari

Results from 2 clinics missing

Units in

Jönköping

County Council

Hospital clinic

1

Primary care

centre 1

Primary care

centre 2

Hospital clinic

2

Physio therapy

at primary care

centre 3

Logopedic unit/

hospital clinic 3

Hospital clinic

4

Primary care

centre 4

Primary care

centre 5

Primary care

centre 6

Hospital clinic

5

Waiting time

before start of

BM1-3 (1999 –

2000)

Result after

participating

in

BM 1-3

(1999-2000)

Result 2006

2 months 1 week 3 weeks

4 months 1-3 days 1-3 days

1,5 months 1-3 days 14 days

3,5 months 13 days 17 days

3 months 3 days 10 days

6 months 0 2 months

12 months 6 months 2 weeks

1,5 months 6 days 3 days

1 month 13 days 6 days

1 month 1 month 3 days

3 months No progress 2,5 months


Hur! 18-19 Januari


Hur! 18-19 Januari

Ref:Caroline Fruberg


Municipality

Average

days on

sick

leave

(paid sick

days)

July 2009

Percentage of

19 years old

without dental

caries

2008

Percentage

of 4 year

olds with

overweight

and obesity

Born

2002-2004

Percentage

of

pregnant

women

smoking

2006

Children

per 1000

births

with low

birth

weight

2005-2007

Percentage

of

inhabitants

with good

selfperceived

health (W/

M)

Percentage

of

inhabitants

with high

alcohol

consumpti

on (W/M)

Jönköping

31,5 30%-53% 14,6% 5,8% 32,7 65/73 7/14

Habo 28,4 35% 12,9% 9,2% 21,6 73/74 6/15

Mullsjö 37,7 30% 16,4% 9,6% 28,1 73/67 7/14

Tranås 39,0 42% 12,6% 9,1% 20,3 69/73 7/22

Aneby 34,5 48% 16,3% 10,9% 58,8 68/70 7/13

Eksjö 35,0 48%-59% 13,8% 9,3% 22,8 67/70 5/14

Nässjö 35,4 28%-30% 13,9% 9,8 % 21,7 68/75 6/15

Sävsjö 35,2 41%-54% 12,5% 8,4% 20,4 70/67 8/8

Vetlanda 33,4 35%-42% 15,8% 8,8% 39,2 72/73 9/14

Gislaved 31,3 33%-35% 16,9% 13,6% 33,8 71/73 7/14

Gnosjö 29,2 29% 15,8% 8,9% 32,9 74/72 10/12

Vaggeryd 29,0 28% 14,3% 6,7% 35,6 72/70 9/14

Värnamo 26,7 27-38% 15,3% 8,8% 23,4 76/75 5/11

County 32,0 38% 14,7% 8,1 30,1 70/73 7/14

Hur! 18-19 Januari

Sweden 34,1 -** - 7,5 31,1 67/69 10/16


Jönköping Health Care services as a system

Drivers / leading processes

Systematic

improvement work

Learning and

innovation

Mainsteam

Support

Access

Telephone

calls

Referrals

The Webb

Assembly

Board

Self Care

Health care

info, 1177

Health care

on the webb

Decition making

and leadérship

Leadership

group + CEO

Prevention

Diagnostics

Treatment

Rehabilitation

Caring

Environmental scan

Comparisons

Parlament

decisions

Different kind

of treatments

Result

follow up

SOS 2005:12

Good Care

Follow up/

Discharges

Finance unit Human relations Environment Med. technique IT

Cooperation

Laboratories X-Ray clinic Clin. physiology Rel estates dep. Purchase unit

Hur! 18-19 Januari

Fees Lab tests Optimized Information Reliable

Patient

staff

devices

ID card

Medical

results


VERKTYGSLÅDA -

- Skapa systemförståelse och möjlighet

att härleda roten till slöseri snabbt.

Kärn

verks.

Samarbets

partners

Vårdbehov/Kontakt/

Tillgänglighet

Hur! 18-19 Januari

Genomföra diagnostik/

behandling/omvårdnad/

rehab

Tillhandahålla olika

vårdformer

Uppföljning/

Avslut

Patienter/

Kunder


VERKTYGSLÅDA -

- Skapa systemförståelse och möjlighet

att härleda roten till slöseri snabbt.

Kärn

verks.

Samarbets

partners

Stöd

Administration

Vårdbehov/Kontakt/

Tillgänglighet

Hur! 18-19 Januari

Kompetensutveckling

Genomföra diagnostik/

behandling/omvårdnad/

rehab

Säkerhetsarbete

Tillhandahålla olika

vårdformer

IT

Uppföljning/

Avslut

Stöd för diagnos, behandl,

rehab o omvårdnad

Patienter/

Kunder

Teknik o drift


VERKTYGSLÅDA - - Skapa

systemförståelse och möjlighet att

härleda roten till slöseri snabbt.

Pådrivare

Stöd

Lärande och

förnyelse

Kärn

verks

.

Samarbet

spartners

Administration

Planering för

styrning och

förbättring

Vårdbehov/Kontakt/

Tillgänglighet

Hur! 18-19 Januari

Kompetensutveckling

Ledningsmöten

Genomföra diagnostik/

behandling/omvårdnad/

rehab

Säkerhetsarbete

Omvärldsanalys

Tillhandahålla olika

vårdformer

IT

Uppdrag /

Fånga in behov

från samhället

Uppföljning/

Avslut

Stöd för diagnos, behandl,

rehab o omvårdnad

Uppföljning

och feedback

Patienter/

Kunder

Teknik o drift


Hur! 18-19 Januari


Komplexa system kräver ett annat

Hur! 18-19 Januari

”räknesätt”

Principerna och mönstren för hur ett levande system fungerar är

inte detsamma som för en maskin. Därför behövs ett annat

beräkningssätt, t ex teorierna om komplexitet (ickelinjär dynamik)

för att börja beräkna dess invecklade beskaffenhet.

Teorierna om komplexitet försöker förstå hur enkla saker

kan generera mycket komplexa resultat, som inte kan förväntas

bara genom att se på var och en av de olika delarna. Med dessa

har man fått fram att små inledande förändringar som görs på ett

komplext system kan drastiskt förändra det slutliga resultatet

Det underliggande skälet för detta är att komplexa system

är dynamiskt stabila, inte statiskt stabila, så (precis som maskiner)

uppstår instabilitet inte utifrån en interaktion mellan komponenter,

utan från konkurrerande funktioner och händelser över tid.


Egen

vård

Individuell

vårdgivare

& patient

System

Hur! 18-19 Januari

Hur vi skapar vård

Samhälle,

marknad,

social politik

Macrosystem

Kliniskt

Microsystem


Hur! 18-19 Januari

LEAN

Ref; Henriks, Nilsson, Bojestig, Edvinsson, Berger


Hur! 18-19 Januari


Processer är verksamheten

• Förstår vi processer som en transformering

kommer fokus lätt att hamna på kartläggning och

förbättring i syfte att effektivisera och

kvalitetssäkra en given tjänst.

• Förstår vi processer som de aktiviteter som

skapar kundvärde får vi ett vidare perspektiv

som startar med att förstå vad som skapar värde

för kunderna och hur tjänsten då ska vara

utformad.

Hur! 18-19 Januari


Processer ger förståelsen..

• Human competence at work, Jörgen Sandberg

• ”Kompetens är inte en uppsättning kunskaper och

färdigheter som man tidigare sett det som. Istället visade

Sandbergs studier att människans kunskaper och

färdigheter föregås av och baseras på hennes förståelse

av sitt arbete. Inom ramen för sin förståelse utvecklar

människan de kunskaper och färdigheter som hon

använder sig av i utförandet av arbetet. Därigenom blir

kompetensutveckling ytterst en fråga om att förändra

rådande förståelse av arbetet till en som är kvalitativt sett

bättre.”

• Detta får djupa följder för ledarskapet..

Kompetensutveckling blir någonting annat… det blir en del

av ledarens vardag… då ledaren påverkar den kompetens

som utvecklas i organisationen.

Hur! 18-19 Januari


VERKTYGSLÅDA –

- Gemensam karta

Hur! 18-19 Januari

Ref: Godfrey, Nelson,Batalden


Balansräknare

- Ett analysverktyg i

förbättringsarbete om

tillgänglighet i vården

Ger ett gemensamt underlag för dialog

med ledning och medarbetare

• Hur ser vår balans av efterfrågan/behov

och kapacitet ut ?

• Hur planerar vi vår verksamhet?

• Hur prioriterar vi vårt arbetsinnehåll?

Hur! 18-19 Januari

Margareta Strindhall


VERKTYGSLÅDA - LEAN

- Har vi en effektiv arbetsgrupp?

R

Hur! 18-19 Januari

S

A

STAR

T

S - Gruppen består av olika

professioner och vi respekterar

varandra

T - På våra möten kommer alla till tals.

Det behövs en dialog inte monolog

A - Vi genomför våra idéer och

förbättringsförslag

R - Vi har gemensamma mål och alla

vet orsak till varför vi arbetar

tillsammans

Fyll i stjärnan hur ni tycker att er

grupp fungerar i de olika

delarna!


VERKTYGSLÅDA –

- Prioriteringsövning förbättring av processer

Värdering av varje process

0 Processen är inte definierad. Det är en ny process som behöver

designas och dokumenteras.

2 Processen är känd av dem som arbetar i den. Ingen dokumentation eller standards

finns. Inget förbättringsarbete har gjorts.

4 Processen är definierad och förstås av medarbetare och kunder.

Dokumentation finns som flödesdiagram, standards,

policydokument,arbetsbeskrivningar, manualer eller annat.

6 Processen är väldefinierad. Mätningar av processresultat och

kvalitetsutveckling görs för att följa processen. Grafiska diagram används för

utvärdering.

8 Processen har förbättrats. Mätningar pågår inkl kund feedback.

Standards och annan dokumentation uppdateras regelbundet.

10 Mätningar av processen och processresultaten är stabila.

Tjänsterna möter ständigt upp förväntningarna från kunderna.

Hur! 18-19 Januari


VERKTYGSLÅDA –

- Prioriteringsövning förbättring av processer

Bedöm hur strategiskt viktig

processen är för att nå upp satta mål

5 Vi måste fokusera på denna process för

att nå målet

3 Denna process har en direkt påverkan på

målet

1 Denna process har en indirekt påverkan på målet

0 Ingen påverkan alls

Hur! 18-19 Januari


VERKTYGSLÅDA -

- Prioriteringsövning förbättring av processer

Vilka processer är viktiga att arbeta med?

Välutvecklad

process

Pådrivare

Mainstay

Support

10

Hur! 18-19 Januari

5

1 3 5

Strategiskt

viktiga


VERKTYGSLÅDA –

- Prioriteringsövning förbättring av processer

Vilka processer är viktiga att arbeta med?

Välutvecklad

process

10

5

Driver

Mainstay

Support

62

63

67

Hur! 18-19 Januari

17 15 9

20 18

16

61 60 29 39 35 30

4

50

31

19

8

12

3 26

52

59 73

57 47 33

56 54 55

22 23

11 14

69 34

1 3 5

2

1

71

24

25 58 36

64

68 66 72

38

70

32

27

65

6

28

7

5

Strategiskt viktig


VERKTYGSLÅDA –

- Värdekompassen

– vad skapar värde för en viss kundgrupp?

2 PROCESS Analysera Processen

Hur ser processen ut som åstadkommer

vård till just dessa patienter?

Första

kontakt

3 FÖRÄNDRINGAR Generera idéer till förändringar 4 PILOT

Hur! 18-19 Januari

Bedömning Diagnostik Behandling

Vilka idéer har vi för att förändra vårt sätt att arbeta,

så vi uppnår bättre resultat?

Värdekompassen arbetsmaterial © 1997, Landstingsförbundet

Svensk bearbetning: Bergström M, Olsson J med tillåtelse av Paul B Batalden

Orienteringsblad för förbättringsarbete

1 RESULTAT

• Välj en patientgrupp

• Syftet med förbättringsarbetet?

Givet vår önskan att begränsa/minska

ohälsan i ”just dessa patienters” liv

-vad kan då anses som önskvärda mått?

Funktionellt

hälsostatus

Uppföljning Kliniskt

Tillfredsställelse

Kostnader

Välj första/nästa förändring

till pilottesten

Hur kan vi använda Planera - Gör - Studera - Lär

(Plan - Do - Study - Act) cykeln för att pilottesta

en förbättringsidé?


VERKTYGSLÅDA –

- Värdekompassen

– (Punkt vad skapar i orienteringsbladet) värde för en viss kundgrupp?

A

B

1

VÄLJ EN PATIENTGRUPP

SYFTE

TIPS

Arbetsbladets syfte är att: identifiera de

resultat- och kostnadsmått som beskriver värdet

av vården.

1. Välj en patientgrupp.

2. Sätt samman ett tvärfunktionellt

arbetslag.

3. Använd brainstorming eller liknande

för att skapa en ”lista”

med mått.

4. Börja i väster (kliniskt) på

värdekompassen, arbeta sedan medsols.

5. Använd multiröstning för att reducera

”listan” av nyckelmått

för resultat- och kostnader.

6. Ställ de data som behövs mot data

du kan få i dag. -Vad är rimligt?

7. Gå till Värdekompassen -

Arbetsblad - HUR mäta.

Hur! 18-19 Januari

C

VÄRDE

Värdekompassen – Arbetsblad

– VAD mäta

(specificera patientgruppen)

Kliniskt

• Provresultat

• Komplika-

tioner

• Fysiskt

• Mentalt

• Socialt

Funktionellt

hälsostatus

Kostnader

• Direkta

• Indirekta

Tillfredsställelse

• Upplevd hälsovinst

• Med sättet att ge vården

Värdekompassen arbetsmaterial © 1997, Landstingsförbundet

Svensk bearbetning: Bergström M, Olsson J med tillåtelse av Paul B Batalden


VERKTYGSLÅDA -

- Värdekompassen

– vad skapar värde för en viss kundgrupp?

TIPS

(Punkt

1

i orienteringsbladet)

Mått:

namnge måtten och

gör en kort

beskrivning av dem.

Beskrivningen skall

tala om för andra vad

som mäts och vem

som äger måttet.

Mätmetod:

beskriv metoden och

systematiken för

mätandet av

variabeln. Den skall

skrivas så att olika

människor kan utföra

mätningen och uppnå

jämförbara resultat.

Beskrivningen skall

på ett begripligt och

enkelt sätt förklara för

den som mäter hur

detta skall utföras.

Hur! 18-19 Januari

SPECIFIKA DEFINITIONER för valda mått

Värdekompassen - Arbetsblad - HUR mäta

Värdekompassen arbetsmaterial © 1997, Landstingsförbundet

Svensk bearbetning: Bergström M, Olsson J med tillåtelse av Paul B Batalden


VERKTYGSLÅDA - LEAN

- Värdekompassen

4

– vad (Punkt skapar i orienteringsbladet) värde för en viss kundgrupp?

Värdekompassen arbetsmaterial © 1997, Landstingsförbundet

Svensk bearbetning: Bergström M, Olsson J med tillåtelse av Paul B Batalden

A SYFTE Vad försöker vi åstadkomma? (Mer specifikt syfte)

B

MÅTT

Hur! 18-19 Januari

Hur kommer vi veta att en förändring är en förbättring?

C VALD FÖRÄNDRINGSIDÉ

G LÄR

Hur kan vi beskriva den förändringsidé

vi valt att testa?

Pilottestning - Arbetsblad: Idé till arbetsgång

D

PLANERA

Hur skall vi planera pilot-testen?

• Vem? Gör vad? När? Med vilka metoder och vilken utbildning?

E GÖR Vad lär vi oss under genomförandet av pilot-testen?

F STUDERA När vi studerar vad som hänt, vad lär vi oss av det?

Agera utifrån vunnen kunskap -Hur gå vidare?


Visualisera

VERKTYGSLÅDA - LEAN

- Skapa medvetenhet genom att visualisera

Hur! 18-19 Januari

Resultattavla Värnamo

Bygg vardagsnära…

Resultat tavla Huskvarna

AB


VERKTYGSLÅDA - LEAN

- PGSA- hjul för systematik

Förbättringsmodellen Nolan, Deming

m fl

Hur! 18-19 Januari

Vad vill vi åstadkomma?

Hur vet vi att en förändring är en förbättring?

Vilka förändringar kan leda till en förbättring?

PDSA-cirkeln

Agera

Studera

Planera

Gör

mål!

mått!

idéer!

test!


VERKTYGSLÅDA - LEAN

- 5 S att skapa ordning och minska slöseri

och onödigt arbete

Hur! 18-19 Januari

5 S

• Sortera (ta bort det som är

överflödigt)

• Strukturera (rätt sak på rätt plats

förenkla, systematisera)

• Städa (egen och gemensam

arbetsplats)

• Standardisera (gemensamma

rutiner, ett bästa sätt)

• Skapa vana (leva förändringen

– checklistor, utbildning)


VERKTYGSLÅDA - LEAN

- 5 S att skapa ordning och minska slöseri och

onödigt arbete

Hur! 18-19 Januari

5s work in the sluice ….

reduced the distance travelled to collect commodes and

dispose waste on return

reduced time spent in fetching commode as they are

now‘ready to go’

Wipes near

sluice puts all

needed items

together


VERKTYGSLÅDA - LEAN

- 5 s

Stickvagn före… Stickvagn efter…

LEAN- exempel Öronkliniken Jönköping

Hur! 18-19 Januari


VERKTYGSLÅDA - LEAN

- kalenderkors, 3 sekunders överblick av

nuläge

Genomförda

op

Grön - ok

Gul - druckit

kunnat

genomföra op

senare, dock

strul

Röd - pat ätit

druckit ej

kunnat

genomföra op

LEAN exempel OP/IVA Jönköping

Hur! 18-19 Januari


VERKTYGSLÅDA - LEAN

Skapa förutsättningar – ta bort steg

Före… Efter…

Från 3 moment till 1

LEAN exempel OP/IVA Jönköping

Hur! 18-19 Januari

Sparar 1,5 h / dag


VERKTYGSLÅDA-LEAN

Effektiva möten genom tydlig process

Mötesprocessen i sju steg

1) Tilldela roller( tex ledare/ordförande, sekreterare/

dokumenterare, tidshållare)

2) Klargör målet för mötet

3) Gå kort igenom dagordningen, tidsätt de olika

punkterna

4) Arbeta igenom dagens uppgifter

5) Summera mötet. Vad kan vi dra för slutsatser

6) Gör dagordning och planera för nästa möte

7) Utvärdera kort dagens möte

- vad gick bra?

- vad kan vi göra bättre nästa gång?

- har mötet tillfört energi?

Hur! 18-19 Januari


Processer är verksamheten

• I själva verket är processerna lika med verksamheten. All

verksamhet sker i processer – ärendehandläggning i en

myndighet, diagnos, behandling och vård av patienter på

ett sjukhus, etc. Det är de faktiska skeenden och förlopp

som verksamheten består av och det är i processerna

värde skapas för dem verksamheten är till.

• Detta värdeskapande är i det offentliga normalt sett

syftet med verksamheten. Värdet för en patient är att

t.ex. bli botad från en sjukdom. Värdet för den

sjukskrivne är att få ersättningen från Försäkringskassan

utbetald i tid och med rätt belopp.

Hur! 18-19 Januari


VERKTYGSLÅDA –

- Bli medveten om vad vi gör

Värde

Hur! 18-19 Januari

Utveckla processer

More magazines by this user
Similar magazines