10.09.2013 Views

Ladda ner tidningen

Ladda ner tidningen

Ladda ner tidningen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

framåt!

En jubilEumstidning

från åtvidabErgs kommun

samverkan

är nyckeln till

framgång

VÄLKOMMEN TILL KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

Öppet och

professionellt

företagsklimat i

bygden

vi jobbar

Ett ledarskap

med dubbel

effekt

www.atvidaberg.se


Vi har säsongens

Semesterhandla

märkesvaror Vi har säsongens

till Vi har säsongens

bra priser märkesvaror för Vi har märkesvaror säsongens

till till Välkommen till

Kläder Semesterhandla

och skor!

hela familjen! bra priser märkesvaror bra för

Vi har priser säsongens

till för kommunen med

allt på ett ställe Semesterhandla

så får du tid över till avkoppling! hela familjen!

Vi har säsongens märkesvaror till bra priser för hela familjen! bra hela priser märkesvaror familjen! för till

allt på ett ställe så får du tid över till avkoppling! hela familjen! bra Vi priser har säsongens

för framåtanda!

Semesterhandla

allt på ett ställe så får du tid över till avkoppling! hela märkesvaror familjen! Vi har till

Semesterhandla

Det är säsongens

med stolthet som vi firar 600 år 2013. Succesivt har vi gått från

bra märkesvaror priser ett samhälle för med historisk till bruksanda till ett modernt samhälle med

allt på ett ställe

Semesterhandla

så får du tid över till avkoppling! hela bra familjen!

Vi har säsongens

framåtanda där våra ledord är mod, helhetssyn och långsiktighet. Det

priser märkesvaror för till Vi har säsongens

allt på ett ställe

Semesterhandla

är också grundtanken i firandet när vi tillsammans, alla medborgare,

så får du tid över till avkoppling! hela näringsliv familjen!

och kreativa bra priser

Vi krafter, har gör en för

säsongens

gemensam märkesvaror satsning för till

allt på ett ställe så

Semesterhandla

framtiden.

får du tid över till avkoppling! hela familjen!

märkesvaror bra Vi till priser har säsongens

Lennart Haraldsson (S)

Sverre Moum (M)

för

Oavsett om du varit i Åtvidaberg

allt på ett ställe så får du tid över till avkoppling!

bra tidigare priser eller inte hela för så märkesvaror passa på familjen! till

allt på ett ställe

Semesterhandla

att besöka oss under jubileumsåret och upptäck hur mycket så får du tid över till avkoppling! hela familjen!

Vi vi har har att erbjuda. säsongens

Här hittar

bra priser för

märkesvaror Vi har säsongens till

allt på ett Semesterhandla

du en vacker natur, trevliga människor, ett rikt kulturliv, många aktiva föreningar och mycket

ställe så får du tid mera. över Genom till samverkan avkoppling!

och ett öppet förhållningssätt hela finns här också familjen!

ett näringsliv i ständig

®

bra märkesvaror priser Vi har för säsongens till

Semesterhandla

utveckling med stark företagaranda

Under hela 2013 kommer vi att fira med många olika evenemang, utställningar och aktiviteter

allt på ett ställe så får ® du tid över till avkoppling! hela bra familjen! märkesvaror priser för

i kommunen. Den stora folkfesten blir jubileumsdagen den 4 maj då vi firar med olika aktiviteter till

allt på ett ställe så får under du hela dagen tid för över att avsluta till med en avkoppling!

stor fest och underhållning på Stortorget hela i Åtvidaberg. familjen! bra priser för

®

allt på ett ställe välkommen så får hit! du ® tid över till avkoppling! hela familjen!

mesterhandla

Semesterhandla

ett ställe så får du tid över till avkoppling!

allt på ett ställe så får du tid över till avkoppling!

20% rabatt

på skor och kläder

rabatt

®

Utvalda varor upp till Vi

Semesterhandla

– Värt har renda säsongens krona!

®

märkesvaror till

or 20% och kläder rabatt Utvalda varor upp till – Värt renda krona!

®

50% rabatt bra priser för

allt på ett ställe så får du tid över till avkoppling! hela familjen!

på skor 20% och kläder rabatt Utvalda varor upp till

innehåll

– Värt renda krona!

50% rabatt

Huvudpar

tner för

redag 10-18 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15

på skor 20% och kläder rabatt Utvalda varor upp till – Värt renda krona!

Samverkan

20% rabatt Utvalda 50% varor rabatt upp till

Huvudpar

tner för

Måndag-fredag 10-18 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15

– Värt renda krona! 12 – nyckel till 6

på skor

Huvudpar

tner för

®

ZZI Måndag-fredag 10-18 20% och kläder

• Lördag 10-15 rabatt 50% Utvalda rabatt varor upp till

framgång

– Värt renda krona!

• Söndag 11-15

på skor och kläder 50% rabatt Huvudpar

tner för

®

ZIZZI Måndag-fredag på skor 20% 10-18 och • Lördag kläder rabatt Utvalda varor upp till

Går det bra för

– Värt renda krona!

10-15 • Söndag 50% 11-15 rabatt 16 7

ÅFF går det bra

®

Huvudpar

tner för

Måndag-fredag ZIZZI 10-18 • Lördag på 10-15 skor • 20% Söndag och kläder 11-15 rabatt Utvalda varor upp till

för Åtvid

– Värt renda krona!

50% rabatt

Huvudpar

tner för

Måndag-fredag 10-18 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15

Aktiva Åtvid med

Rodeco växer

®

ZIZZI på skor 20% och kläder rabatt 50% Utvalda rabatt varor upp till – Värt renda krona!

Huvudpar

tner för

Måndag-fredag 10-18 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15

®

®

Huvudpar

tner för

®

ZIZZI

ZIZZI Måndag-fredag på 20% 10-18 skor • Lördag och kläder rabatt Utvalda varor 19 fram åtanda är

upp till 8 så det knakar

vårt fönster mot

– Värt renda krona!

omvärlden

10-15 • Söndag 50% 11-15 rabatt

på skor och kläder

®

ZIZZI

50% rabatt

Huvudpar

tner för

Måndag-fredag 20% och kläder 50% rabatt

10-18 • Lördag rabatt 50% Utvalda rabatt varor upp till 9

10-15 • Söndag 11-15

Konstrundan

Boka biljetter till teater,

®

ZIZZI

Huvudpar

tner för

Måndag-fredag på 20% skor 10-18 och • Lördag rabatt kläder

Utvalda varor upp till

artistuppträdanden och

10-15 • Söndag 50% 11-15 rabatt 10

– Värt renda krona!

®

20% rabatt Utvalda varor upp till ZIZZI

– Värt renda krona! på skor 20% Utvalda varor upp till

och kläder rabatt Utvalda alla andra spännande varor upp till Arbetskläder

evenemang på

Huvudpar

tner för

Måndag-fredag 10-18 • Lördag 10-15 • 50% Söndag 11-15Utvalda

rabatt varor upp till

på skor 20% och kläder rabatt Utvalda varor 11 designade upp till för

www.jubileum600.se

Måndag-fredag ®

på skor 10-18 och • Lördag kläder 10-15 • Söndag 11-15 Huvudpartner för

50% rabatt

ZIZZI

50% rabatt

Huvudpar

tner för

dag-fredag 10-18 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15

Måndag-fredag på 10-18 skor • Lördag och 10-15 kläder • Söndag 11-15

Måndag-fredag 10-18 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15

Följ oss på

facebook!

ZIZZI

-fredag 10-18 facebook.com/KladhusetFalerum

• Lördag 10-15 • Söndag 11-15

®

Utvalda varor upp till

50% rabatt

Huvudpar

tner för

– Värt renda krona!

®

ZIZZI Måndag-fredag 10-18 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15 Huvudpar

Måndag-fredag 10-18 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15

®

ZIZZI

ZIZZI

®

ZIZZI

®

KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

®

Hans Andersson Lennart Haraldsson Sverre Moum

Ordf Kommunfullmäktige Kommunalråd (S) Kommunalråd (M)

Vad ska ni göra

under jubileet?

50% rabatt

tner för

®

14

15

® Entreprenörskap

®

100 000 besökare

Öppet och

professionellt

hos Klädhuset

företagsklimat

Vi har fördubblat

i bygden 17 möjligheten att

lyckas

Unika boende­

19 miljöer ska öka

Tryckta medier

attraktionskraften

och digitala kanaler

Goda uppväxt ­

– Värt renda krona! 21villkor

där ingen

faller mellan

öppnar dörrarna

– Värt renda krona! stolarna

23

– Värt renda krona! Digitala skoldagar

för elever

kvinnor blev succé – Värt renda med framåtanda krona!

Tidningen är producerad av Roxx Communication Group. Ansvarig utgivare: Johanna Johnsson. Text: Helen Stenberg, Malin Månsson och Marie Axelsson.

Foto: Anders Nilsson. Grafisk form: Daniel P. Sandin och Malin Huvudpar

Månsson. tner för Annonsoriginal: Malin Svensson. Projektledare, Roxx: Daniel Nilsson.

Projektledare, Åtvidabergs kommun: Johanna Johnsson. Tryck: Bok o Tryck, Åtvidaberg 2012. Upplaga: 69 000 exemplar. Distribution: Östergötland.

Åtvidabergs kommun firar 600 år 2013. Boka in dina favoritevenemang redan idag! Du hittar alla aktiviteter på

www. atvidaberg.se samt på www.jubileum600.se. Vill du veta mer är du också varmt välkommen att ringa 0120-830 00.

är ”ta­sig­för­skap”

®

®

www.atvidaberg.se

3


4 5

600 år

med framåtanda!

År 2013 firar Åtvidaberg 600-års jubileum. Vi firar att Erik av Pommern,

även kallad unionskungen, den 5 maj år 1413 utfärdade ett

privilegiebrev till bergsmännen för kopparframställning. Det är så

åtvidabergsområdet på allvar skriver in sig i den svenska historien och

förutsättningarna för ett samhälle skapas.

spännandE sakEr händEr hEla 2013

Med anledning av 600-års jubileet kommer

det att hända massor av saker i Åtvidaberg.

Aktiviteter och evenemang, lokala

och regionala satsningar, spännande

möten, tävlingar och nysatsningar

kommer att synas och höras och

göra långsiktiga avtryck i hela vår

kommun.

folkligt firandE

Firandet ska vara roligt, engagerande

och sprida glädje och vi vill verkligen att

alla ska vara med och fira 600-års jubileet.

Vi vill att det ska bli en riktig folkfest

som har någonting för alla åldrar, intressen

och behov. Titta i evenemangskalendern (www.

atvidaberg.se/kalender600) och boka in det som du vill

vara med på redan idag! Undrar du över något?

tveka inte utan hör av dig till åtvidabergs kommun,

tel 0120- 830 00. Vi ser fram emot att välkomna

dig till vårt firande!

Festligheterna

kommer att pågå

under hela 2013

med många

årstidsanpassade

evenemang,

utställningar och

aktiviteter.

Kreativitet och nytänkande förenar Åtvid

Ett aktivt föreningsliv och duktiga ideella krafter,

har tillsammans bidragit för att fylla 2013 med roliga

upplevelser för alla åldrar, intressen och behov. Ett stort

TACK till alla som bidrar till en folkfest hela året!

VILL DU VETA MER?

Ring 0120-830 00 eller

maila oss,

kommun@atvidaberg.se

Evengemangskalender

hittar du på

www.atvidaberg.se/

kalender600

Boka biljetter till teater,

artistuppträdanden och

alla andra spännande

evenemang på

www.jubileum600.se

Lördagen den

4 maj är det

folkfest med

mat, artister

och spännande

aktiviteter från

morgon till

kväll.

Välkommen

att fira

tillsammans

med oss!

Energi och kraft mot

ett gemensamt mål

I konceptet Aktiva Åtvid jobbar föreningsliv,

näringsliv, offentlig sektor

och enskilda aktörer och personer

ihop. Med gemensam kraft och

energi bidrar alla med sin unika

förmåga. Från ord till handling är vi

kommunen med framåtanda.

www.atvidaberg.se KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

www.atvidaberg.se


6 7

näringsliv

Vad ska ni göra

under jubileet?

”Vi planerar att ta fram

en egen ost. Det har funnits

ett ysteri i Åtvidaberg

och vi har hittat en etikett

därifrån. Det vore kul att

återuppliva den traditionen

för en stund.”

PETER SAMUELSSON,

KÖPMAN PÅ ICA SUPERMARKET

”Våra kunder kan se

fram emot ett och

annat förmånligt

jubileums erbjudande.”

TOMAS OLSSON,

bUTIKSChEF WILLyS

”Vi ska ta fram en jubileums -

tårta och jubileumsbakelser

med smak av framåtanda”

KRISTER SÖDERqVIST, SANDELIUS KONDITORI

”Vi erbjuder en 4-rätters gourmetmiddag

med vinpaket anpassat till

kvällens meny för 600:- per person.

Erbjudandet gäller under säsongen

maj-oktober i mån av plats.”

URbAN OCh bIRGITTA DÄLjEMAR, TRÄDGÅRDShOTELLET

”Vi har komponerat en jubileumsmeny bestående av:

Grönärtscappuccino med kräftor och sticks av

Boxholmsost. Hjortfilé med tillbehör. Gratinerad vit

choklad- och citronparfait med vaniljhallon. Varmt

välkomna!”

ThOMAS OCh hANNA MEIDLER, VILLAN I ÅTVIDAbERG

”Det blir en jubileumsmeny under hela

året som bygger på klassiska, lokalt

förankrade rätter som återspeglar

Åtvidaberg. Det gör vi i samarbete med

andra krögare och samma meny kommer

att erbjudas på flera restauranger.”

ThOMAS COLLIN, KRÖGARE PÅ

ÅTVIDAbERGS hOTELL & RESTAURANG.

Öppet och professionellt

företagsklimat i bygden

Som VD för Åtvidabergs Sparbank

och ordförande i Näringslivscentrum

i Åtvidaberg AB är kanske Ronny

Mårtensson den som har bäst koll

på företagsklimatet i bygden.

VI TRÄFFADE RONNy för att samtala om hans

tankar kring framgångsfaktorer och lönsamhet.

Företagsklimatet i bygden beskriver han som

öppet, professionellt och utvecklande.

– Samarbetet mellan företagen, och mellan

företagen och kommunen, är bra. Det görs

mycket gemensamt och bra arbete, för att utveckla

verksamheterna och bygden, men det

finns alltid möjligheter till förbättringar, säger

Ronny.

Ronny menar att företag som lyckas kännetecknas

av att alltid vilja utvecklas och bli ännu

bättre, tillsammans med en utpräglad vilja att

vara lönsam. Det är också viktigt att du som

företagare vågar ta hjälp med det du själv inte

är bäst på.

Hans tips för utveckling och ökad lönsamhet

är att kontinuerligt ta hjälp av andra.

– Särskilt småföretagare är så fokuserade på den

dagliga verksamheten att man lätt tappar överblicken.

Då behöver du någon som hjälper dig att

få nya perspektiv. En styrelse med kompetenta,

externa personer är alldeles utmärkt. Mitt andra tips

är att fortsätta utveckla det du redan är bra på och

följa med i affärs- process- och teknikutvecklingen.

MED SIG I bagaget till Åtvidaberg tar Marianne

Jansson tidigare erfarenheter som egenföretagare,

VD, personalansvarig ledare, säljare och

marknadsförare. Men framförallt värdefull

kunskap från nio års tid i rollen som VD för

Företagarcentrum i Mjölby.

– För att bli morgondagens vinnare är det viktigt

att Åtvidaberg fortsätter att attrahera nya

företag till orten, men också att ständigt utveckla

och förbättra de som redan finns här idag. För

mig är alla lika viktiga, säger Marianne.

Lokala krafter och globala muskler

Åtvidabergs näringsliv har likheter med småländska

Gnosjö. En bygd där man stöttar och

månar om varandra, och med flera företag som

agerar på en global arena.

– Spännvidden från internationella högteknologiska

verksamheter till småskaliga

enmansföretag inspirerar och skapar positiv

dynamik, fortsätter Marianne.

Det lokala utbytet mellan företag är viktigt

och ju fler vi är som kan hjälpas åt, desto större

muskler får Åtvidaberg. Med ett större utbud

av arbetsplatser blir det också lättare att attra­

Ronny välkomnar och ser fram emot nya

entreprenörer till Åtvidaberg.

– Här blir du en del av ett mycket positivt

företagsklimat och får tillgång till kompetent

och lojal arbetskraft. Närheten till universitetet

i Linköping är också en stor fördel.

Lokalt utbyte ger nationell bärighet

Som VD för Näringslivscentrum

i Åtvidaberg AB

finns bara utmaningar

och möjligheter. Målet

är att få både kunskap,

verksamhet och

människor att växa.

Genom aktiva nätverk

och bra utbildningar

läggs grunden

för samverkan och

bättre relationer, och

genom kunskap, kontakter

och erfarenhet

kan NC hjälpa företagen

att utvecklas och

förbättras.

Ronny Mårtensson ser det positiva företagsklimatet och närheten

till Linköpings universitet som en stor fördel för Åtvidaberg.

Det görs mycket gemensamt

och bra arbete för att utveckla

verksamheterna och bygden.

hera arbetskraft till bygden, menar Marianne.

Bland Åtvidabergs konkurrensfördelar i jakten

på nya företag och arbetskraft nämner Marianne

en vacker miljö, prisvärt och kvalitativt

boende, men också väl fungerande förskolor

och skolor. Och inte minst ett rikt föreningsliv.

– Korta beslutsvägar och personlig dialog

kännetecknar den mindre kommunen, förklarar

Marianne. Åtvid är en kommun med framåtanda

som med handlingskraft vågar fatta

modiga beslut. Som företagare får du ta plats

och blir sedd för den du är och utifrån dina

unika behov.

blicka utåt i vardagen

Mariannes bästa tips för utveckling och ökad lönsamhet

är samverkan och omvärldsbevakning.

– Alla vinner på att släppa eventuell prestige

och istället se till de resultat och effekter som

ett bra samarbete kan ge, säger Marianne. NC

ska stimulera, inspirera och skapa ett tydligt

mervärde för medlemmarna. Just nu håller jag

på att lära känna företagarna i min nya roll som

VD och steg för steg ska vi tillsammans göra

Åtvidaberg ännu bättre.

www.atvidaberg.se KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

www.atvidaberg.se


8 9

näringsliv

Rodeco växer så det knakar

Det började med vattenattraktioner

för barn i badanläggningar 1985

men numera är kreativa lekmiljöer

på land den största delen av Rodecos

produktion. Marknaden är

internationell och Rodeco tror på

en väldigt stark tillväxt framöver då

stora förfrågningar från bland annat

Kina ger positiva signaler.

– DET hÄNDER väldigt mycket i företaget och vi

är inne i en expansiv process där vi bygger Nya

Rodeco, berättar VD och marknadsansvarig

Daniel Lind.

– Vi jobbar med att utveckla vårt färg­ och

formspråk och att positionera oss starkare på

marknaden med våra lekvärderingar och säkerhet.

Daniel beskriver hur Rodeco skiljer sig från

konkurrenterna genom att deras produkter

utformas för att uppmuntra barnen till att

skapa lek och att trigga barnet till att leka på

sin egen nivå – istället för att få en färdig sak

att leka med. Rodecos karaktäristiska former

är böljande, mjuka och enkla utan för mycket

detaljer. Säkerheten är extremt viktig och

Rodeco är noga med att välja säkra material för

att minimera fall­ och klämrisker med mera.

En annan konkurrensfördel är att Rodeco tar

ett helhetsåtagande från analys och idé till färdig

installation.

Rodeco har 30 anställda men 65 personer står

på lönelistan. Det är främst externa montörer.

Rodeco sysselsätter även ett tjugotal lokala

under entreprenörer i Åtvidabergstrakten. Det

lokala nätverket och närheten mellan företagen

är något som Daniel lyfter fram som det mest

positiva med Åtvidaberg.

– Det finns ett väldigt bra näringsliv i trakten

med kompetenta företag inom plåt­ och trä­

www.yxnerum.se

Konferens

Boka er nästa konferens hos oss!

Här, i vårt natursköna Yxnerum, finns inget som stör.

Vi har lokaler för både små möten och stora konferenser.

PRIS

Fr 1523:-/person exkl moms inkl förmiddagsfika, lunch,

eftermiddagsfika, 3-rättersmiddag, samt frukost, förmiddagsfika

och lunch dagen därpå.

Varmt välkommen med er bokning.

0120-610 22 info@yxnerum.se

Det är viktigt att

vara närvarande

och inspirerande.

bearbetning, målning, svets och smide. De

borde våga marknadsföra sig och ta för sig mer.

Ett framgångskoncept som Daniel förespråkar

är att noga analysera vad det egna företaget

är bra på och sedan göra det ofta och länge. Det

du är mindre bra på köper du in av andra

specialister.

Rodeco är fyllt av kreativitet och framtidstro

och vi ber Daniel tipsa om hur ledare kan gå

tillväga för att skapa framtidstro i sitt företag.

– Det är viktigt att vara närvarande och

inspirerande. Alla i bolaget ska känna till visionen,

vart företaget är på väg och vilka de närmaste

målsättningarna är.

Från 1523:-

per person

exkl moms

Åsa Melefors, Erik Polder och Thomas Liljegren samverkar i ett gemensamt kunderbjudande.

Tryckta medier och digitala kanaler

Webbyrån Erik Polder, tidningen

Klippet och tryckeriet Åtvidabergs

Bok & Tryck AB. Där får du en stark

triss i medier och kommunikation

som tillsammans kan ge kunderna

ett bredare erbjudande.

VAD hÄNDER NÄR tre kreativa och prestigelösa

företag möts? De får en idé och ser potentialen

till samverkan och gemensam utveckling.

Åtminstone när det är Erik Polder, Åsa Melefors

och Thomas Liljegren som ses. Klippets

fina lokaler blir samlingspunkten.

– Vi ser en möjlighet att hjälpa varandra och

våra kunder genom att samverka och integrera

våra tjänster i ett gemensamt erbjudande, förklarar

Erik.

Som medieföretag möter ni många andra

lokala företag. Vad tycker ni kännetecknar

Åtvidabergs näringsliv?

– Framåtanda, man har skrotat Jante för ett

positivt tänkande. Kommunen har också förbättrat

sin service till företagen och lyssnat på

behoven, menar Thomas.

Fördelarna med att driva företag på en mindre

ort ser trion i mindre byråkrati, snabba kontaktvägar

och korta ledtider. De flesta känner varandra

och det förenklar när du behöver hjälp.

För att möta framtidens behov och konkurrens

satsar trion på utveckling och ökat samar­

KOMPLETT PRODUKTIONSPARTNER NÄRA DIG

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag,

främst inom Informationsteknologi, Industri, Miljöteknik, Medicinsk teknik och

instrument, Försvar och marin samt Sälj- och betalningslösningar.

Vi har kärnkompetens inom elektronik, maskinbearbetning och systemintegration

och förmåga att hantera kundens produkt genom hela dess livscykel.

PartnerTech är ett globalt företag med enheter i Sverige, Norge, Finland,

Polen, England, USA och Kina.

Läs mer på www.partnertech.se

Framåtanda kännetecknar vårt

näringsliv, där vi skrotat jante till

förmån för ett positivt tänkande.

Det ska bara bli bättre!

bete med både varandra och med andra.

– Nätverk är en avgörande faktor för att nå

framgång i framtiden. Genom samverkan ökar

kunskapen och förmågan, menar Erik.

Till slut vill vi veta vad de tycker är det bästa

med Åtvidaberg.

– Det är en positiv kommun som vill satsa.

Här är en öppen anda och man månar om varandra.

Jag förstår inte varför inte fler flyttar hit,

utbrister Thomas engagerat.

KOLLA IN hEMSIDORNA:

www.klippetiatvid.se, www.erikpolder.se och

www.bokotryck.se

www.atvidaberg.se KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

www.atvidaberg.se


10 11

Susanne Åstrand­Nyhlin vid sin ateljé i Åtvidaberg.

Konstrundan öppnar dörrarna

Den populära konstrundan vid Kristi

himmelsfärdshelgen visar att intresset

för konst och hantverk är stort. Över

2000 personer tittar nyfiket in genom

öppna dörrar till konstnärer, kreatörer

och skapande talanger i alla kategorier.

Konst, kultur och framtidstro

hänger ihop.

VAD SOM ÄR konst och kultur ligger i betraktarens

ögon, men oavsett åsikt väcker det positiva

känslor hos både avsändare och mottagare.

Keramikern Susanne Åstrand­Nyhlin är en av

många duktiga konst­ och kulturutövare som

ser potentialen i kreativt skapande.

– För mig är kombinationen av deltidsjobb

som undersköterska och keramiker det bästa av

två världar, förklarar hon. Då får jag möjlighet

att skapa på mina egna villkor.

Vilsam atmosfär med tusenåriga anor

Susanne har skapat en vilsam atmosfär runt sin

ateljé som är både inbjudande, kreativ och avslappnande

på samma gång. Förutom vardagskeramik

som passar i alla hem arbetar Susanne

med den unika raku­tekniken. Det är en tusenårig

japansk teknik i svart och vitt som skiljer

sig från traditionell keramik.

– Det är alltid roligt att prova något nytt,

säger Susanne. Kombinationen av tusenårig

tradition och nutida miljö är spännande.

Konstrundan välkomnar alla

I Åtvidaberg finns idag 70 konst­ och kulturutövare

som i olika grad lever på sin konst.

Konstrundan 9­10­11 maj öppnar dörrarna till

nya upplevelser, kontakter och ger inspiration.

Konstrundan är gratis för alla besökare och

karta samt adresser till utställarna hittar du bl a

via www.atvidskonst.se och www.atvidaberg.se

samt om du besöker huvudutställningen inne i

Åtvidaberg.

– Konstföreningen, med dess 300 medlemmar,

är navet som gör att alla utövare kan mötas

året runt, berättar Anki Dahlgren, vice ordförande.

Och Konstrundan i sig är ett perfekt

tillfälle för alla medlemmar att öppna dörrarna

och välkomna de tusentals personer från hela

Östergötland som kommer till Åtvidaberg för

nya kulturella upplevelser.

Susanne visar den enkla ugnen där hon bränner

sitt lergods med en gammal, japansk teknik.

Arbetskläder designade

för kvinnor blev succé

bra passform är avgörande för om ett

plagg ska vara bekvämt att arbeta i.

Kläder som är designade för män har

ingen bra passform för kvinnor. Den

enkla insikten är affärsidén bakom det

framgångsrika företaget Garden Girl

och GoGirl, med säte i björsäter utanför

Åtvidaberg.

GARDENGIRL ÄR TRÄDGÅRDSKLÄDER och redskap

anpassade för kvinnor och GoGirl är

yrkeskläder för kvinnor. Idén till GardenGirl

föddes när designern Petra Maison grävde i sin

egen trädgård i illasittande arbetskläder. Hon

började fundera och skissa. Idag, fem år senare,

är GardenGirl ett framgångsrikt företag med

sju anställda, 200 återförsäljare i Sverige och

som dessutom exporterar till tolv länder, bland

andra USA, Japan, Nya Zeeland, Uruguay och

flera länder i Europa. Kläderna sys av samarbetspartners

i Kina.

– Kvinnor behöver till exempel generösare

mått över höfterna och mer utrymme för baken

och magen. Våra byxor sys med resårkil i sidan

för att inte strama över magen när vi till exempel

har menssmärtor, berättar Petra.

Designen är också roligare och mer flärdfull

än vad vi är vana vid när det gäller manliga

arbetskläder. Trädgårdssortimentet går i glada

mönster och färger, medan yrkessortimentet

håller en mer sober ton för att passa in i

uni form systemet.

Lyckodrag att välja björsäter

Ägarkvartetten består av Petra och hennes man

Johan Olsson, samt Douglas och Mira Wedenberg.

Johan och Douglas är uppvuxna i Björsäter

utanför Åtvidaberg och därför var det

naturligt att vända blickarna dit när man sökte

lämpliga lokaler för företaget.

– Vi bodde i Stockholm, men det var helt

enkelt för dyrt att etablera sig där. Det var ett

lyckodrag att flytta hit och vi är glada att vi

valde Björsäter. Vi har blivit fantastiskt väl mottagna

av alla och har fått mycket stöd och

uppmärksamhet. Särskilt glada är vi över utmärkelsen

Årets företagare i Åtvidaberg 2012.

Glädje skapar framåtanda

På frågan om hur de skapar framåtanda i företaget

svarar Petra att det kommer naturligt, men

att de har bestämt sig för att undvika att låta sig

nedslås när de stöter på motgångar.

– Vi pratar mycket om glädje och att det är

viktigt att tycka det man gör är roligt. Det underlättar

förstås att vi får så enormt mycket positiva

reaktioner från kunder och samarbetspartners.

Det bästa med Åtvidaberg tycker Petra är allt

stöd de får från invånarna, banken, kommunen

och media.

– Det hade jag aldrig kunnat drömma om!

KOLLA IN hEMSIDORNA:

www.gardengirl.se

www.gogirlworkwear.com

näringsliv

Det var ett lyckodrag att

flytta hit och vi är glada

att vi valde björsäter.

Garden Girls styrelse.

www.atvidaberg.se KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

www.atvidaberg.se


12 13

näringsliv

Samverkan

– nyckel till framgång

och utveckling

I skogarna utanför Åtvidaberg finns två konferensanläggningar

med två olika inriktningar som kompletterar varandra.

Genom att samverka bidrar de till varandras framgångar och

sätter Åtvidaberg på den nationella kartan.

– VI jObbAR mot samma mål. Det viktigaste är

att Åtvidaberg etableras som en attraktiv och

naturskön miljö för konferenser och rekreation.

Det gynnar oss båda, säger Marie Spets och

Lars Johansson unisont.

Nysjöns Fiske har utvecklats från en binäring

till lantbruket på 90­talet till den huvudsakliga

sysslan för Marie och Kjell Spets idag. Nysjöns

6 000 gästnätter per år sysselsätter fyra personer

på heltid och välkomnar både privatpersoner,

företag och kick­off grupper. Till de två anläggningarna

vid Nysjön och Frössvik/Åsunden

skräddarsys olika aktiviteter och paketlösningar

efter önskemål. Från jakt och fiske till öl­vin­

och whiskyprovning eller ren avkoppling i

badtunnan invid sjön.

– Det är naturen och de naturnära aktiviteterna

som lockar. Vi har gäster från bland annat

Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Österrike

och nu seglar Tjeckien upp som en stark grupp.

Tjeckerna är fantastiskt trevliga och bra att göra

affärer med, berättar Marie entusiastiskt.

– Nu pågår också en utbyggnad med tio

stycken hotellrum som ska vara klara i februari

2013. Vi behöver ett komplement till stugboendet

för att kunna utveckla verksamheten,

förklarar Marie.

Naturen är en bonus

Om naturen är affärsidén i verksamheten vid

Nysjön, så är den en viktig bonus för Yxnerums

årliga 10 000 gästnätter. En nyrenoverad anläggning,

prisbelönt kock och flexibla utrymmen

som kan ta emot större grupper med speciella

behov utgör ett perfekt komplement till övriga

aktörer i Åtvidaberg. Med kompetens och friska

krafter i Lars Johansson, VD sedan 2010, kommer

verksamheten att utvecklas ännu mer.

– Jag vill sätta Yxnerum på kartan och därmed

bidra till ett ännu mer attraktivt Åtvidaberg, förklarar

Lars. Genom kreativitet och nytänkande,

för allt från ungdomar på idrottsläger, näringslivets

styrelsemöten och stora organisationers

konferenser till specialträningsläger för polisen

med sina hundar kan vi välkomna nya spännande

målgrupper året runt.

Teamkänsla

Fördelen med att konferera utanför städerna är

att gruppen hålls samman på ett naturligt sätt.

– I städerna lockas deltagarna av shopping

och nattliv som splittrar gemenskapen. Här får

man istället sköna naturupplevelser och möjlighet

till sunda aktiviteter som stärker teamkänslan.

Man får stressa ned och känna ro.

Båda företagen välkomnar privatpersoner

med olika paket, festarrangemang, julbord

med mera.

DET bÄSTA MED ÅTVIDAbERG:

n Utvecklingspotentialen.

n Läget – mitt i Sverige, nära Astrid Lindgrens

Värld och Kolmårdens djurpark, nära Europa,

nära E4:an.

n Den sagolika naturen.

n Småstadslugnet.

n Alla hejar på varandra – även om man inte

känner den man möter.

KOLLA IN hEMSIDORNA:

www.nysjonsfiske.com

www.yxnerum.se

MARIE OCh LARS bÄSTA

SÄTT FÖR ATT SPRIDA

FRAMÅTANDA:

n Säg ja! Tänk efter många

gånger innan du säger nej.

n Låt de anställda vara delaktiga.

n Sprid mycket information

både internt och externt.

n Tala positivt.

n Tänk långsiktigt.

Marie Spets från Nysjöns Fiske

och Lars johansson från yxnerum

är eniga om att samverkan

är vägen mot framgång.

här får man sköna naturupplevelser

och möjlighet

till sunda aktiviteter som

stärker teamkänslan. Man

får stressa ned och känna ro.

En unik mötesplats i Åtvidaberg.

Kultur och samverkan för framtiden.

Vi har lokalerna. Kontakta oss!

Tel. 0120-100 68 • info@kulturhusetatvidaberg.se

www.kulturhusetatvidaberg.se

Drick kranvatten

- ett klimatsmart val

NYTTIGT - BRA FÖR MILJÖN - BILLIGT

www.atvidaberg.se

www.atvidaberg.se KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

www.atvidaberg.se


14 15

näringsliv

Entreprenörskap

är ”ta­sig­för­skap”

Ung Företagsamhet, UF, är en form

av projektarbete på gymnasiet

som varit särskilt framgångsrikt i

Åtvidaberg. Både elever och lärare

har utmärkt sig och vunnit

priser vid regionala och nationella

UF-tävlingar. Och att våga vara

företagsam har man nytta av hela

livet både som chef, anställd eller

privatperson.

– LÄRDOMARNA ELEVERNA får med sig efter

projektet är att utvärdera, dra slutsatser och gå

vidare med nya insikter om sin egen förmåga,

säger Lars Håkansson, som både är UF­lärare

och lärare i ekonomi. Har du provat på att

driva ett UF­företag så förstår du din egen roll

i företaget bättre, vare sig du är chef eller anställd.

Du förstår att det krävs ett eget ansvar

och att alla måste hjälpas åt för att verksamheten

ska fungera. Det är viktig kunskap att ha

med sig. På så sätt utbildar UF inte bara nya

företagsledare utan också bra medarbetare.

– Du får också viktig ekonomikunskap och

lär dig till exempel att göra en budget. Det har

du också nytta av hela livet, inte minst som

privatperson.

– Jag tycker att begreppet entreprenörskap kan

breddas till ”ta­sig­för­skap”, för det är mycket det

som det handlar om – att våga göra något själv.

Det behöver inte vara att starta ett företag utan

kan lika gärna vara av goodwill­karaktär, som att

anordna en gruppresa eller bilda en förening.

Uppmuntrande samhälle

Att just Åtvidaberg varit så framgångsrikt inom

UF, med många företag och dessutom vinster i

UF­tävlingar, har att göra med stöttningen från

samhället, menar Lars. I år är 22 UF­företag

igång och närmare 70 ungdomar deltar.

– I Åtvidaberg har vi ett uppmuntrande och

starkt samhälle runt ungdomarna. Genom att

Åtvidabergs UF­företagare har varit mycket framgångsrika

i UF­tävlingar. Lars håkansson visar stolt

upp ett av de priser som UF­verksamheten erhållit.

köpa produkter och komma på UF­företagens

aktiviteter så stöttar företagen, politikerna,

skolledningen och inte minst invånarna verksamheten.

Det betyder enormt mycket. Det är

den mindre ortens stora styrka.

UNG FÖRETAGSAMhET

n 24% av dem som genomgått Ung Företagsamhets

koncept UF-företagande har senare

i livet startat ett eget företag.

n 2011 gav docent Karl Wennberg vid

Stockholm School of Economics ut rapporten

”Övning ger färdighet – En långtidsuppföljning

av UF-företagares entreprenöriella karriärer i

Sverige 1990-2007”. Den visar att de elever

som drivit UF-företag:

• i större utsträckning startar företag

• anställer fler personer i sina företag

• har högre omsättning i sina företag

• har längre livslängd på sina företag

…än de som inte har drivit UF-företag.

100 000 besökare

hos Klädhuset i Falerum varje år

Klädhuset i Falerum har lyckats med

konsttycket att få cirka 100 000

personer årligen att ta en utflykt till

landet för att handla prisvärda skor

och märkeskläder.

FALERUM ÄR EN mindre ort med omkring 400

invånare som ligger sydost om Åtvidaberg. Förutom

Klädhuset så finns också Möbelhuset,

Barn och presenthuset och andra butiker som

tillsammans har ett brett och spännande utbud.

Klädhuset grundades 1983 av Lars Karlsson

men ägs idag av Thomas och Anette Andersson.

Deras affärskoncept är att sälja kända kvalitetsmärken

till bra priser och erbjuda personlig

service.

– Vi har lyckats bra och har kunder från både

Sverige och andra länder. Det kunden får i vår

butik är ett stort utbud av kläder och skor för

hela familjen att välja bland, allt under ett och

samma tak, vilket lockar många besökare att ta

sig en tur till Falerum, säger Thomas.

Han tycker också att fördelarna med att

driva en butik på landet är att det är lugnt och

harmoniskt. Klädhuset har vuxit successivt under

åren och har i nuläget elva anställda. Nu

blickar de framåt och planerar att köpa närliggande

tomtmark för att kunna expandera

ytterligare i framtiden. 2013 firar man 30 år. Det

är inte lika många som Åtvidabergs 600 år, men

ändå en respektingivande ålder.

På frågan vad som är det bästa med Åtvidaberg

svarar Thomas utan tvekan:

– Fotbollen!

KOLLA IN hEMSIDAN:

www.kladhuset.se

Thomas och Anette Andersson, ägare Klädhuset i Falerum. Affärsidén är att sälja kända kvalitetsmärken, exempelvis Fjällräven, till bra priser.

Klädhuset i Falerum har vuxit under åren.

Ett av landets ledande etikettryckerier

som konstant leder utvecklingen framåt.

www.printcom.se

Kunderna kommer

både från Sverige

och andra länder.

www.atvidaberg.se KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

www.atvidaberg.se


16 17

föreningsliv

”Går det bra för ÅFF

går det bra för Åtvid”

ÅFF:s sportchef Mats Karlsson och rektor

Mikael Nord, fotbollsgymnasiet

Vilka fördelar har ni som allsvenskt lag

av att vara förankrade på en mindre ort?

– Åtvidaberg är intimt förknippat med ÅFF

och vi får positiv uppmuntran och stöttning

av ortens företag, invånare och kommunen.

Konkurrensen är mindre än i de större kommunerna

där det kan finnas flera elitföreningar

som ska dela på resurserna.

hur hänger ÅFF:s och Åtvids framtid

ihop?

– När det går bra för ÅFF så ger det ett

väldigt plus för Åtvidaberg som varumärke.

Det har företagen stor nytta av på flera sätt.

Idrotten är ett givet samtalsämne som öppnar

för dialog med nya kunder och ortens

attraktionskraft ökar. Det är intressant för

företag att etablera sig och rekrytera personal

till en ort med ett välkänt namn.

Varför har kommunen satsat på ett fotbollsgymnasium?

– Vi ville ge våra ungdomar möjligheterna

på hemma plan, samtidigt som vi såg att det

fanns ett intresse från elever från andra orter

att komma hit. I en liten kommun som vår,

med en liten gymnasieskola, är alla elever

viktiga för skolans existens och konkurrensen

om eleverna är hård. En del av eleverna

som kommer utifrån stannar kvar, andra har

förhoppningsvis med sig goda minnen av

Åtvidaberg i framtiden. För föreningen innebär

det en viktig tillgång till unga talanger.

Vilka fördelar ger det för samhället i

övrigt?

– Både fotbolls- och golfgymnasiet genererar

uthyrning av bostäder och arbetstillfällen.

Elevhemmet, som är privatägt, har till exempel

fyra heltidsanställda. Med cirka 100 idrottselever,

varav ungefär 80 % kommer från andra

kommuner, så påverkas samhällets affärer

positivt.

Att våga tänka nytt har blivit ett signum för

Åtvidaberg. En sådan tanke är att dela på

kommunchefsjobbet. Varför ska man ha en,

när det blir effektivare och bättre med två?

Samtidigt kan man slopa mellanchefer och

ha en närmare dialog med personal och

kommuninvånare.

Vi har

fördubblat

möjligheten

att lyckas!

SEDAN hÖSTEN 2012 delar Andreas Capilla och Kerstin

Skarin på kommunchefsuppdraget. Andreas ansvarar

för den interna verksamheten, medan Kerstin ansvarar

för de utåtriktade verksamheterna.

– Kommunen är en stor organisation och arbetsgivare

med många olika typer av uppdrag, förklarar Kerstin.

– Det är svårt för en person att leda en så komplex

verksamhet, samtidigt som kraven på vad kommunen ska

prestera både som arbetsgivare och som drivande part i

utvecklingsfrågor ständigt ökar. Nu har vi fördubblat

möjligheten att lyckas med kommunens uppdrag, fortsätter

hon.

De viktigaste frågorna att driva för kommuncheferna

framöver är att bidra till att nå visionen om kommunen

med framåtanda.

– Framåtanda innebär både tillväxt och utveckling. Vi

är ingen rik kommun, så det är en utmaning att hitta

vägar för att bli effektivare i organisationerna för att

skapa investeringsutrymme, menar Andreas.

www.symnova.se • Data, Service, Försäljning • 0120-134 40

Välkommen till restaurangen

mitt i Åtvidaberg

Åtvidabergs

Hotell & Restaurang 0120-100 90 • www.atvidabergshotell.se

600­årsjubileet ger Åtvidabergsborna tillfälle att blicka

både bakåt och framåt.

– Vi har en stark identitet i vår historia som vi ska

vara stolta över och historien ska ligga till grund

för dagens utveckling. Jubileet sätter Åtvidaberg

i strålkastarljuset och ger oss möjligheter att visa

upp vad vi har och är duktiga på. Det ska vi ta till

vara, menar båda kommuncheferna med en röst.

KERSTIN SKARIN: kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen,

fastighetsförvaltningen,

arbetsmarknadsfrågor, information, kommunikation,

marknadsföring, turism och näringsliv.

ANDREAS CAPILLA: kommunledningens stab,

barn- och utbildningsförvaltningen samt vård-

och omsorgsförvaltningen.

DIN RESURS NÄR DET GÄLLER

ELEKTRONIKPRODUKTION

www.atvidaberg.se KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

www.atvidaberg.se

Åtvidaberg

Tel:0120-15080

www.kael.se

kommunen

Andreas Capilla och Kerstin Skarin, som delar kommunchefsuppdraget, ser

600­årsjubileet som en möjlighet för åtvidabergarna att blicka både bakåt och framåt.

ansvarsområdEn

DIN DIN RESURS RESURS NÄR NÄR DET DET GÄLLER

GÄLLER

ELEKTRONIKPRODUKTION

ELEKTRONIKPRODUKTION

Åtvidaberg Åtvidaberg Tel: Tel:0120-15080

Tel:0120-15080

0120-150 80 www.kael.se

www.kael.se


Industrial Business Residence är namnet på

konceptet och platsen som gör det enklare

att utveckla företag

www.industrigallerian.se

Det finns fortfarande plats för

några fler företag som känner

att de skulle kunna bidra till, och

ha nytta av, vårt koncept

Unika boendemiljöer

ska öka attraktionskraften

I en ny översiktsplan lägger Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

i Åtvidaberg ut kursen för hur man ska lyckas skapa utveckling

och tillväxt i kommunens alla orter. En viktig del i detta är det

framtida boendet.

Stadsarkitekt Raymond van der

heijden skissar på projektet

bysjöstrand.

I aktiva Åtvid jobbar alla aktörer och

intressen ihop. Med krea tivitet, handlingskraft

och nytänkande möts vi över

gränserna. Ingen kan göra allt, men alla

kan göra något. Med gemensam kraft och

energi bidrar alla med sin unika för måga.

Från ord till handling är vi kommunen med

fram åt anda.

DE FLESTA hÅLLER säkert med om att en aktiv person är

någonting positivt. Är du aktiv är du sannolikt nyfiken,

vaken, alert och tar vara på möjligheter som dyker upp.

KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

TILLSAMMANS MED ORTSbORNA har förvaltningen vaskat

fram varje orts unika värden, dess specifika karaktär och

kvaliteter. Det ska ligga till grund för utvecklingen av

ortens boendemiljöer.

– Det gäller att ta vara på platsens själ, det vi kallar

DNA, och bygga vidare på den. Då skapar vi en attraktiv

kommun med olika färgstarka boendekvaliteter, menar

stadsarkitekt Raymond van der Heijden.

Naturen, med eklandskapet och sjöarna, småskalighet,

samhörighet och bykänsla är sådana karaktäristiska värden

som Raymond vill utveckla i nya boendemiljöer.

Parkliknande miljö

– För centralorten Åtvidaberg är det småstadskaraktären

med den unika trädgårdsstaden och närheten till vattnet

som är extra värdefullt.

Den planerade bebyggelsen vid Bysjöstrand är ett projekt

som går i linje med dessa tankar. Här är det tänkt att

familjer och hushåll för två, unga som äldre, ska få ett

Aktiva Åtvid med framåtanda

är vårt fönster mot omvärlden

Du letar efter saker, situationer, produkter och tjänster

som leder framåt. En aktiv ort fungerar precis likadant.

Aktiva Åtvid bygger på samverkan mellan föreningsliv,

näringsliv, offentlig sektor och enskilda organisationer

och personer. Den geografiska platsen med allt som ryms

i vardagen ska helt enkelt bli ännu bättre och ännu mer

attraktiv. Aktiva Åtvid är det begrepp under vilket alla

gemensamma krafter, kompetenser och viljor samlas.

– När vi visar resultatet av hur vi samverkar ökar både

utveckling, tillväxt och ortens attraktionskraft, säger Malin

Månsson, kommunikations­ och utvecklingsstrateg. Det

gör aktiva Åtvid till ett vinnande koncept för alla.

kommunen

modernt och bekvämt boende. Det blir tio villor och ett

flerfamiljshus.

– Här bor du i en parkliknande miljö med vidsträckt utsikt

över Bysjön och har samtidigt stadens service och bekvämligheter

på gångavstånd, säger Raymond van der Heijden.

Unika boendemiljöer

– Grebo, som gränsar mot Linköpings kommun, är ett annat

projekt där vi jobbar med att utveckla nya gröna boendemiljöer

som ligger inbäddade och i harmoni med det

fantastiska eklandskapet, med en storslagen utsikt över

sjön Ärlången.

– Vi planerar även för Björsäter där vi utvecklar den

småskalighet, samhörighet och bykänsla som just Björsäter

har. Området Kärringtrötteberget ligger högt med

en fantastisk utsikt över sjön Södra Teden. Där skapar vi

en naturlig och hållbar boendemiljö med unika värden.

Att kommunen kan erbjuda unika boendemiljöer som

tar till vara platsens specifika karaktär betyder mycket för

kommunen men också för att skapa en attraktiv region,

anser Raymond.

– Jag ser det som hög kvalitet för regionen om vi kan

ta till vara skillnader och skapa tydliga karaktärer på olika

platser, istället för att bygga bort olikheterna.

Malin Månsson, kommunikations­

och utvecklingsstrateg

som leder projektet Aktiva Åtvid.

www.atvidaberg.se

19


20 21

HITTA DIN NYA LÄGENHET ELLER

LOKAL HOS OSS!

bostads.se

Tel. 0120-295 50

www.bravida.se

Hyr ut lägenheter, lokaler och hotellrum

Tel. 0120- 135 00, 135 05

www.klintsfastigheter.se

Annie & Mikael Wårhem

Välkommen till oss på

Vi finns för er dygnet runt - 365 dagar om året!

BEGRAVNINGAR Nära - FAMILJEJURIDIK och Stödjande - EGET BLOMBINDERI

0120- 131 50 www.warhem.se

BEGRAVNINGAR - FAMILJEJURIDIK - EGET BLOMBINDERI

0120-131 50 www.warhem.se

Anna Södergren är en av initiativtagarna till Åtvidabergs framgångsrika modell för stöd till barn och unga som riskerar att fara illa.

Goda uppväxtvillkor

där ingen faller mellan stolarna

Det är aldrig ett barns ansvar att

föräldrarna ska fungera eller må

bra. Det är vuxna som har ansvar för

att barn mår bra och får en möjlighet

att utvecklas till trygga individer

med god självkänsla. Åtvidaberg har

skapat framgångsrika modeller för

att nå barn och unga som riskerar

att fara illa av olika anledningar och

hjälpa dem till att tro på sig själva.

ANNA SÖDERGREN ÄR folkhälsosamordnare i

Åtvidaberg. Hon har varit med och tagit initiativ

till det framgångsrika samarbetet mellan

vuxna som arbetar med barn. Anna arbetar med

förebyggande och hälsofrämjande insatser för

barn och unga. Målet är att förebygga framtida

utanförskap på grund av långtidsarbetslöshet,

psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet.

Arbetet planeras utifrån de fyra perspektiven

familj, skola, fritid och miljö.

– Vi arbetar utifrån en helhetssyn på individen

där alla fyra perspektiv är lika viktiga och

tar hänsyn till olika infallsvinklar, berättar

Anna.

– Allt förebyggande arbete är beroende av

engagemang, handlingskraft och modet att

våga öppna ögonen. Att våga se det svåra och

sedan göra någonting åt det.

Alla kan göra skillnad

På skolorna finns utbildade BUS­ambassadörer.

Det är vuxna som har extra fokus på att

se vilka barn och ungdomar som behöver stöd.

BUS­grupperna är ett aktivt stöd där barn och

unga träffas tillsammans med utbildade vuxna

för att prata om sin situation. Även föräldragrupper

har startats för att öka säkerheten hos

vuxna i föräldrarollen.

Barn som har det krångligt hemma, och/eller

lever i riskmiljöer, har statistiskt sett en ökad

risk att utveckla framtida fysisk eller psykisk

ohälsa, missbruk eller kriminalitet. Som personal,

granne, vän eller släkting kan du göra stor

skillnad. Det handlar om att våga se! Genom

att bekräfta barnet och få det att känna att han/

kommunen

hon duger som han/hon är kan vi inge hopp.

Men det är minst lika viktigt att avlasta barnet

från skuld och ansvar.

– Barn som lever i en riskmiljö behöver känna

att de inte är ensamma utan att det finns fler

barn som har det på liknande sätt.

– Bäst hjälper vi till genom att visa på möjligheter,

fokusera på lösningar och ge vägledning

för att avlasta barnets ansvar och hjälpa

honom/henne att hantera sina skuld­ och

skamkänslor. Att ha en meningsfull fritidssysselsättning

är också viktigt för den personliga

utvecklingen, och det finns gott om föreningar

med positiv barn­ och ungdomsverksamhet i

kommunen, avslutar Anna med framtidstro.

bÄST I LANDET

Greboskolan blev bäst i landet när trygghetsarbetet

med BUS-ambassadörer prisades och

utsågs till Årets förebyggande insats 2012, av

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

i Sverige. Anna Södergren var en

av fyra i landet som nominerades till Årets

förebyggare.

www.atvidaberg.se KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

www.atvidaberg.se


22 23

Bygg ut

på höjden!

www.atvidabergstakvaningar.se

Tel. 0120-249 65

ATVIDABERGS

ATVIDABERGS

BOK&TRYCK AB

BOK&TRYCK AB

Det Lilla Tryckeriet Med De Stora Resurserna

Det Lilla Tryckeriet Med De Stora Resurserna

"Vår kunskap räddar liv och egendom"

Brand & Sjukvård

013-124510

www.linkopingsbrandservice.se

www.atvidabergshus.se

Tel. 0120-100 40 • info@bokotryck.se • www.bokotryck.se

Tel. 0120-100 40 • info@bokotryck.se • www.bokotryck.se

Spårgatan 3, 597 53 Åtvidaberg • 073-8057010

Material: 160g, Antal färger: 1

svart

Boende, Mat, Konferens

När du ska sälja ditt hus:

När du ska sälja ditt hus:

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA

tel. 0120-15 000

tel. 013-37 52 00 • www.gomer-andersson.se

tel. 013-37 52 00 • www.gomer-andersson.se

Flagg mall 240x150cm

Åtvidabergs Gräv & Schakt AB

0120/12492

Ditt lokala bankkontor.

Åtvidaberg, Tilasvägen 2B

Tel. 0120-355 60

www.handelsbanken.se/atvidaberg

ÅTVIDABERGS RÖR AB

Johnny &

Beryl Johnsson

Mobil: 076 832 96 62

www.rumma.nu

j.johnson@glocalnet.net

Prästängsvägen 5 • Tel. 0120-130 65

Öppet: mån-tor 07- 17.30 • fredag 07-16 • lördag stängt

Varmt välkomna hälsar Thomas och Hanna

0120-120 08 • www.villanatvidaberg.se

Åtvidabergs Gräv

& Schakt AB

Tel: 0120-124 92

Mobil: 0705-16 20 14

E-post: info@gravochschakt.com

www.gravochschakt.com

Manne 070-521 56 00, Markus 070-521 56 01

Martin 070-521 56 81, Kontor 0120-356 00

hans Grimsell är mycket nöjd med satsningen på en dator till varje elev.

Digitala skoldagar

för elever med framåtanda

Helt andra pedagogiska möjligheter. Det är den stora fördelen

med att varje elev från årskurs sex till och med gymnasiet i

Åtvidaberg får tillgång till en egen bärbar dator. Det jämnar också

ut skillnaderna mellan elever som har hög och låg tillgång till

datateknik i hemmen.

– DET VAR ett modigt beslut av våra politiker

som öppnar för stora möjligheter för

elever och lärare, menar Alléskolans rektor

Hans Grimsell. Med denna satsning är

skolan i takt med samhället i övrigt, men

pedagogiskt ligger vi steget före.

Sedan 2010 har Åtvidaberg infört etttill­ett,

det vill säga en dator till varje elev.

Det handlar om 1100 datorer, som byts

ut vart tredje år.

Hans beskriver ett mer elevaktivt lärande

där motivationen ökar.

– Vi märker till exempel att skrivglädjen,

framförallt bland pojkarna, ökar vä­

sentligt när det blir fint rent visuellt. Man

får även god hjälp av rättstavningsprogrammet

så att texten blir rätt från början.

Eleverna kan få texter upplästa av

datorn eller lyssna på talböcker. Det är en

enorm hjälp, inte minst för elever med

läs­ och skrivsvårigheter. Vidare kan man

presentera sina arbeten med både ljud

och film. Istället för att skriva en labbrapport

i NO:n kan eleverna filma sina projekt.

Även inom språk öppnar det nya

möjligheter att träna sina färdigheter och

kommunicera med läraren. It är ett verktyg

som kommit för att stanna!

140 unga på

sommarläger

Sommarlovslägret är en samverkan

mellan kommunen, Östergötlands

idrottsförbund, SISU, Åtvidaberg

Rotaryförening och föreningar med

barn- och ungdomsverksamhet.

UNDER DE TRE första veckorna på sommarlovet

kan alla som är över nio år vara med och prova

på olika fritidsaktiviteter. Flera av kommunens

föreningar deltar och utbudet, variationen och

möjligheterna till nya upplevelser är både stort

och uppskattat.

Årets läger är det 6:e som arrangeras i Åtvidaberg.

Lägret har plats för 140­160 barn som delas

in i tio grupper. Varje grupp har två gruppledare

som följer gruppen under hela lägret. Gruppledarna

studerar på barn­ och fritidsprogrammet

och föreningar rekryterar unga ledare från sin

verksamhet, alla ledare är utbildade av SISU.

De som har varit med förut tycker att det är kul

med nya kompisar och att få pröva på aktiviteter.

– Många barn tycker det är skönt att ha något

att göra på sommarlovet när föräldrarna arbetar,

berättar Anna Södergren. En hel del har hittat

fritidsaktiviteter som de sedan fortsatt med

även efteråt.

EKONOMISKT STÖD FINNS ATT SÖKA

Det kostar en slant att delta, men den som

behöver kan få ekonomisk hjälp via Fredrik

Åkrans minnesfond eller Majblommefonden

till avgiften. Du kan också få ekonomiskt stöd

för att fortsätta med fritidsaktiviteterna efter

lägret. Kontakta Åtvidabergs kommun,

0120-830 00 för mer information.

Tel 0120-295 90 • www.ternstedtinvent.se

Åtvidaberg • Kisa • Rimforsa • Västervik

kommunen

VVS • VENT • PLÅT • EL • DRIFT • KYLA

www.atvidaberg.se KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

www.atvidaberg.se


Vi har arbetat med

lokal affärsutveckling i 145 år.

Och vi tänker fortsätta länge än!

www.atvidabergsspb.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!