Santiago de Chile oCh Maipo- dalen hittar vi på ungefär ... - viña viK

vik.cl

Santiago de Chile oCh Maipo- dalen hittar vi på ungefär ... - viña viK

Santiago de Chile oCh Maipodalen

hittar vi ungefär samma

breddgrad som Nordafrika vilket skulle

ge ett mycket varmt klimat för vinproduktion

men vädermässigt verkas Chile

från väster av Humboldt strömmen

som drar med sig kallt vatten från trakterna

av Antarktis längs Chiles kust. De

västliga vindar som dominerar kyls därmed

ner och ger ett mer tempererat klimat

som, beroende läge, passar för en

mängd druvsorter. Lägger vi nu samman

multiplarna som finns i ”rutmönstret”

med variablerna som kommer genom

Chiles längd och olika höjder över havet

så får vi ett land med en fantastisk möjlighet

att producera många olika typer av

viner.

En kort historisk återblick kring vinproduktion

i Chile går långt tillbaka.

Kring 1540 planterade jesuitpräster

Gränsen mellan vingård och öken kan ibland vara small.

stockar av Pais eller Mission som

druvsorten kallas i Kalifornien. Avsikten

var att kunna göra nattvardsvin men

druvsorten spred sig snabbt och kom

snart att finnas inom den zon vinproduktion

då var möjlig Från Limari i norr till

Bío Bío i söder.

1810 till 1818 ledde Bernardo

O’Higgins upproret mot Spanien, då under

Napoleons kontroll, och kunde sedan

utropa den fria republiken Chile. Efter

brytningen med Spanien och som följd

av förbättrade transatlantiska förbindelser

reste många bättre bemedlade chilenare

till Frankrike och med sig hem hade

man all slags influenser och varor. Bland

annat stockar och sticklingar av franska

druvsorter.

När vinlusen gick som en gräsbrand

över Europa stod stockarna stadigt i Chile.

Fler och fler europeiska sorter plan-

terades men tekniken att ta vara dem

var fortfarande föråldrad och exportmarknaderna

uppskattade man inte vin

som legat raulifat vilket är en inhemsk

bok som håller tillbaka frukten

och gör tanninerna torrare.

Den verkliga revolutionären inom chilensk

vinnäring hade redan gjort succé

med nyskapande viner hemma i Katalonien.

Vitikulturelt kunnande tillsammans

med fingertoppskänsla inom vinmakningen

förde nya idéer och teknik

till Chile när Miguel Torres 1979 etablerade

en bodega i Valle del Maule.

Efter maktskiftet 1990 dröjde det inte

mer än ett år innan vi såg ett antal chilenska

viner de svenska Systembolagshyllorna.

Men inte bara vi svenskar

upptäckte en mer modern chilensk vinproduktion.

Från 1991 till 2007 har produktionen

av vin i Chile ökat med 250

73


Chile

74

procent (3.326 milj hl – 8.227 milj hl.

Källa: OIV) och är fortfarande i ökande.

Traditionellt har koppar varit den stora

exportprodukten och är så fortfarande

men vin blir allt viktigare och värdefullare.

2008 var det samlade värdet av exporterat

vin knappt 1.4 miljarder USD.

Den totala arealen vinrankor nådde 2009

drygt 117 000 hektar vilket placerar Chile

tionde plats bland världens producenter.

1996 fiCk Chile en lagStiftning

kring vin som reglerar ursprungsområden,

denominación de

origen, vilken kräver att minst 75 procent

av frukten skall komma från det

område som anges etiketten. Många

av de stora producenterna hämtar frukt

från flera områden till viner med kända

namn och att andelen inte är 100 procent

tros vara en eftergift till dem. Vidare

reglerar lagstiftningen att ett varietal

wine skall innehålla minst 75 procent av

angiven druvsort. Det är dock numer en

praxis bland de flesta producenter att

halten är 85 procent. Beträffande årgången

säger lagstiftningen också att

minst 75 procent av vinet skall komma

från angiven årgång men i praktiken används

i viner för export betydligt mer.

Enligt chilensk lagstiftning skall också

vinet innehålla minst 11.5 procent alkohol.

Betydligt vanligare är dock högre alkoholhalter,

kring 14 procent beroende

vin, men halten ger också en fingervisning

om att druvan måste ha uppnått

en god mognad vilket kan vara en utmaning

i svalare områden.

Något som inte regleras i lagstiftningen

är användandet av termer som Reserva

Especial, Reserva Privada och Gran Reserva.

Det enda lagstiftningen säger är

att termerna kan användas för viner med

särskilda sensoriska egenskaper och ursprung.

Beträffande druvsort, ursprung

och tid i fat till exempel ges ingen anvisning

utan det är upp till varje enskild

tillverkare att sätta sin norm.

Med den variation i klimat och förutsättningar

som finns i det här långa landet

hittar du de flesta vanliga vinifera

sorterna från Elqui i norr till de få hektaren

i Malleco i söder.

En druvsort har dock intagit en särställning,

carmenère.

Chile hade under många år framgångs-

rikt producerat merlotviner. Viner som

tydligt skiljde sig i karaktär från andra

länders producenter. Ett regionalt uttryck

var den gängse uppfattningen.

Dock hade de chilenska odlarna problem.

Dels hade man ojämn mognad i

sina vingårdar. En del rankor mognade

tidigt och andra mycket sent. Dels trivdes

en del i rikare jord och en del i magrare.

I torra områden som behövde bevattnas

innan skörden kunde en del

frukt få mycket gröna toner. Det var carmenère.

Under Mitten av 1800-talet

hade Man hämtat plantmaterial från

Bordeaux som man trodde var Merlot

men Bordeauxborna själva visste inte

riktigt vad man hade i sina vingårdar så

det man sålde var både merlot och carmenère.

När vinlusen sedan slog till i

Bordeaux slogs det mesta ut och man

trodde att carmenère var utdöd. Stockarna

som planterats kring Santiago de

Chile i Maipo dalen hamnade i så mager

och torr jord att den Phylloxera som

eventuellt fanns med spreds inte. De

chilenska ”merlot” producenterna hade

ändå problem att lösa och så sent som

1994 kunde man med hjälp av den franske

växtforskaren Jean Michel Boursiquot

vid vingårdsrenoveringar hos Viña

Carmen i Maipo Valley klart belägga att

det var carmenère man hade i sina vingårdar.

Nu kom situationen i en annan dager.

Planterad andra platser och med andra

odlingsmetoder har den idag med 8

249 hektar blivit något av Chiles ”nationaldruva”.

I detta långa land är det 14 dalgångar

som bildat huvudområden för ursprung.

Låt oss titta närmare dessa.

elqui valley hittar vi längst i norr. Norr

härom, inte långt från den stekheta och

fruktansvärt torra Atacama öknen, odlas

mycket frukt men också druvor av bland

annat muscat d’alexandrie för Chiles populära

sprit, Pisco. Där finns också en

del druvodling för bordsdruvor. I Elqui

Valley har platser lokaliserats främst för

druvsorter som cabernet sauvignon, som

dominerar, syrah, vilken ökar stadigt,

merlot och carmenère samt några svalare

lägen där vi hittar chardonnay och

sauvignon blanc. Totalt 508 hektar vin-

odlingar. Odlingarna kan ligga upp till 2

000 meter över havet. Lite utanför området

kan vi berätta att här ligger några av

världens största teleskop för himlen är

så klar. D.O Coquimbo.

limarí valley Floden Limarí har mejslat

ut en dalgång med ett antal intressanta

lägen som 1990-talet börjat exploateras.

Stora temperatur skillnader

mellan natt och dag samt mycket små

nederbördsmängder vilket gör bevattning

nödvändig. Jordarna är mineralrika

som avspeglar sig i vinerna. I huvudsak

odlas druvsorter för röda viner där cabernet

sauvignon dominerar. Totalt 1

667 hektar. D.O. Coquimbo.

Choapa valley är litet många sätt.

Här hittar vi Chiles smalaste punkt och

bergkedjan som löper längs kusten går

samman med Anderna. Totalt finns 134

hektar planterat med vinrankor för närvarande.

D.O. Coquimbo.

aconcagua valley har fått sitt namn

efter Andernas högsta topp, 6 956 meter

över havet, som finns här. Vinodlingarna,

som startade här 1870-talet, ligger

i floden Aconcaguas övre del. Temperaturen

varierar mycket mellan dag och

natt men kan även verkas starkt av

vindar som sveper in genom floddalen

från havet. Under sommarhalvåret faller

mycket lite nederbörd. Även här dominerar

cabernet sauvignon med närmare

hälften av områdets 1 098 hektar. D.O.

Aconcagua.

Casablanca valley ligger knappa timmens

bilresa norr om Santiago. Temperaturen

är måttlig med cirka 25 grader

en sommardag. Odlingshöjden går upp

till cirka 400 meter över havet. Med sitt

kustnära läge kom planteringarna, som

startade här 1980-talet, att domineras

av druvsorter som trivs i svalare klimat

Av de 3 852 hektaren är 1 845 hektar

chardonnay, 1 085 hektar sauvignon

blanc och 426 hektar pinot noir. D.O.

Aconcagua.

Ännu närmare kusten hittar vi leyda

och San antonio. Det är relativt nya

stjärnor Chiles vinhimmel. Här kan

man se oceanen från flera vingårdar och

det är inte många kilometer till hamnstaden

San Antonio. Jordarna har lerinnehåll

men är relativt väldränerande.

Klimatet minner om Casablanca men

svalkas ännu mer av kustvindar. Sauvignon

blanc och chardonnay är framgångs-


ika druvsorter här. Viña Casa Marin är

prisbelönt för sin sauvignon blanc. 327

hektar vinrankor finns planterade men

exploatering går. D.O. Aconcagua.

Maipo valley är stor och sträcker sig

ända från Anderna via Santiago ut till

kusten. Här etablerade sig först de franska

druvsorterna när de kom 1800-talets

mitt. Vinrankor hittar vi från cirka

1000 meter över havet nära Anderna till

300 meter över havet närmare kusten.

Jordarna är huvudsakligen alluviala eller

avlagrade. Temperaturskillnaderna är

stora mellan natt och dag. Nederbörden

kommer huvudsakligen under vintern

och somrarna är torra. En torka som utvecklat

ett kanalsystem för bevattning

från floderna Maipo och Mapocho. Maipo

dalen är indelad i tre zoner från Anderna

räknat Maipo Alto, Maipo Medio

och Maipo Costa. I Maipodalen hittar vi

också några av Chiles äldsta vinstockar.

Totalt finns här 10 800 hektar vinstockar

med en klar dominans av cabernet sauvignon,

6 411 hektar, följt av merlot 1

168 hektar. D.O. Central Valley.

Cachapoal valley som är en del av rapel

valley karakteriseras av ett klimat

med extrema temperaturskillnader under

ett dygn. Somrarna är heta och vintrarna

relativt milda. Mycket av jordarna

är sandiga med inslag av kalk en del

håll. Mikroklimaten varierar en hel del

och i södra delen, som är mest kustnära,

passar det carmenère väl som då också

tar en hel del plats i vingårdarna. Röda

druvsorter dominerar med cabernet sauvignon

i spetsen, 4 739 hektar, följt av

merlot med 1843 hektar och tredje

plats carmenère 860 hektar. Totalt finns

här 10 889 hektar. D.O. Central Valley.

Colchagua valley är också en del av rapel

valley. Klimatet och jordarna här

skiljer sig inte så mycket från grannen i

norr. Här skapades också Chiles första

”Carretera del Vino”, ”vinväg” som gjorde

det möjligt att, som är vanligt i Europa,

följa en väg för besök hos vinproducenter.

Druvsorterna domineras av cabernet sauvignon

med hela 11 186 hektar, följt av

merlot med 3 347 hektar. Därefter, ”nationaldruvan”,

carmenère med 2 344 hektar,

här görs också ambitiös syrah. Nu

finns 1 072 hektar men sorten är i ökande.

Många av Chiles stora namn inom branschen

finns här och den totala arealen är

23 368 hektar. D.O. Central Valley. Karta: Wines of Chile

75


Chile

76

I Curicó valley hittade Miguel Torres

en egendom som passade honom i slutet

1970-talet. Hit tog han då teknik som

kom att vara banbrytande för hela den

chilenska vinnäringen. Klimatet liknar

något det han var van vid från Katalonien.

Milda vintrar och varma sommardagar.

Nederbörden, som i huvudsak faller under

vinterhalvåret är också relativt jämförbar

med drygt 700 millimeter per år i genomsnitt.

Jordarna i dalen är avlagrade med

sandiga inslag och så väl dränerande att

de slukar vatten. På många håll måste

man därför bevattna trots nederbörden. I

Curicó hittar vi också den största mångfalden

av druvsorter. Totalt odlas 30 talet

sorter och balansen mellan vita och röda

druvsorter är jämnare. Cabernet sauvignon

dominerar, följt av sauvignon blanc

men sedan hittar vi betydande arealer av

de merlot, chardonnay och carmenère.

Totalt finns i Curicó 19 091 hektar. D.O.

Central Valley.

Maule valley är förutom störst bland

Chiles vinområden även det som var

först. Det var här jesuiterna 1500-talet

planterade pais stockarna som skulle

ge dem nattvardsvin. Än idag är druvsorten

mycket stor här med hela 8 500 hektar.

Klimatet är medelhavsliknande med

mild men regnig vinter och relativt varm

sommar. Jordarna är tyngre och leriga.

Cabernet sauvignon dominerar i vingårdarna

med 9 347 hektar. Knappt en tredjedel

så mycket, 2 937 hektar, har merlot.

Här finns även omfattande odlingar

av carmenère, chardonnay och sauvig-

Många vingårdar behöver bevattning för att överleva men Anderna och floderna gör att ett system med

bevattningskanaler är ganska väl utbyggt.

non blanc. Totalt hyser Maule 31 483

hektar vingårdar. D.O. Central Valley.

itata valley ligger inte långt öster om

Concepción. Man kan se en hel del mycket

gamla stockar vilka växer som ”bush

vines” fortfarande. Det är sorter som

muscat d’alexandrie och pais vilka dominerar

i de mer än 10 504 hektar vingårdar

som finns här. Klimatet är svalare

och nederbörden under vintern rikare.

Jordarna är relativt sandiga och fattiga

organiskt material men mineral rika

som gynnar högt avkastande sorter. Endast

372 hektar cabernet sauvignon samt

192 hektar chardonnay och 58 hektar

sauvignon blanc av druvsorter med högre

potential. D.O. Southern Region.

Bío Bío är en svalare region med mer

nederbörd, 1 100 millimeter i genomsnitt,

vindar från Humboldt strömmen

inte långt borta i väster och stora temperaturskillnader

mellan dag och natt.

Temperaturskillnaden behöver inte

innebära något negativt för den kan gynna

mognadsutvecklingen under dagen

och syrabildningen under natten. Jordarna

är ofta sandiga, sedimentära och

också ganska steniga. I den här delen går

fortfarande en hel del nyplanteringar

och exploateringar då man visat sig vara

framgångsrik med sorter som riesling,

sauvignon blanc, gewürztraminer och pinot

noir. Störst är dock fortfarande muscat

d’alexandrie, cabernet sauvignon och

chardonnay. Den totala arealen är 3 524

hektar. D.O. Southern Regions.

Malleco är inte mycket mer än en appellation

än så länge där den ligger så

långt söderut att det är gränsen att

man kan få frukt mogen. Geografiskt är

området relativt stort så det handlar om

att söka läge. Än finns bara en vingård i

området med 17 hektar totalt planterad

med chardonnay och pinot noir. D.O.

Southern Regions.

Anderna, med toppar upp mot 6 000 meter, reser sig

som en majestätisk fond i Chile som inte är mer än

drygt 77 kilometer brett i genomsnitt men hela 4 270

kilometer långt.


CASTILLO DE MOLINA

Mikael Mölstad, SvD,

11 mars 2011

I Chile, där Andernas sluttningar övergår i vinodlingar ligger Cachapoal

Valley, en dal känd för sin eleganta Cabernet Sauvignon. Härifrån kommer

Castillo de Molina, ett av världens mest prisbelönta viner i sin klass.

Castillo de Molina Cabernet Sauvignon, 14 vol%. Art. nr 6546. Pris 89 kr.

provaguiden.se pernod-ricard-sweden.com

Enjoy rEsponsibly

Alkohol kan

skada din hälsa.

77


Chile

78

Resultat panelprovning viner från Chile

12,5 miljoner liter chilenskt vin som plockades från Systembolagshyllorna 2010 visar att vinerna är populära hos oss

men vilka är Livets Godaste viner från Chile? Det inbjöd vi en panel av erfarna provare att hjälpa oss vaska fram.

alla vet att Bra Mark koStar,

bra frukt med hög koncentration som

mål kostar också mer än den som odlas

för stor volym. En bra källare och ett bra

team i källaren kostar också en hel del.

Kvalitet i fat och omsorgen att låta vinerna

den tid de behöver de fat

och flaska adderar ytterligare till priset.

Kort sagt det kostar att göra vin med en

hög ambitionsgrad.

Viner som vi redaktionen kände

hade fått en relativt liten uppmärksamhet

i svensk vinpress. Det handlar om

mindre än en tiondel av den totala volymen

men det är kanske bland de här vinerna

du hittar din favorit.

Vi vill inte göra en bedömning av din

betalningsförmåga som läsare. Vad som

är billigt, prisvärt eller dyrt det avgör du

själv efter dina förutsättningar så våra

poäng relaterar till en upplevelse inte en

prislapp.

Alla importörer som hade ett chilenskt

vin listat hos Systembolaget i februari

till ett pris motsvarande över 150 kronor

för en helbutelj inbjöds att lämna prover.

De allra flesta av dessa valde att visa

sina viner med högre ambitionsgrad.

Några valde tyvärr att avstå men det hindrar

inte att du själv kan prova bland deras

viner.

Totalt provades 38 viner blint av panelen

som bestod av Susanne Berglundkrantz,

sommelier, utbildare vid restaurangakademien

och skribent, Åsa W

karlsson, sommelier, utbildare vid bl.a.

restaurangakademien, skribent mm. anders

enquist VD och chefredaktör för

Livets Goda. anders Melldén som skrivit

i Livets Goda sedan #1 och vars recensioner

av alla nyheter du regelbundet

kan följa. alf tumble som förutom koll

vin även har järnkoll musik. erik

dahlström, AD som ger tidningen en

spännande form men också provat

många viner under många år, Jan petersén

provningsansvarig med mer än 20års

spottande arbetstid och skribent i

Livets Goda. Mario e. Moroni, sommelier

i Pontusgruppen, Michel Jamais,

kock ursprungligen, sommelier, författare,

skribent i Livets Goda och många år i

branschen, listan kan bli lång och thomas

ilkjaer som förutom skrivandes

svenska i Livets Goda även publiceras i

Danmark och Baltikum. Thomas är också

ansvarig för Vinakademiens utbildning

i Köpenhamn.

(O) Ordinarie sortiment Systembolaget,

(B) Beställningssortimentet Systembolaget,

(Pi) Privatimport (från importör)


VITA VINER (inkl söta)

80-89 LGP

Stark rekommendation,

bra kvalitativt vin

75039 (B) Errazuriz Late Harvest Sauvignon

Blanc 2008, 89 kr (375 ml)

Producent: Viña errazuriz

ursPrung: casabl anca

imPortör: PhiliPson söderberg

övrigt: sauvignon blanc 85 procent, gewürztraminer 10

procent och semillon 5 procent. restsocker 100 gram.

alkoholhalt 11,5 procent. LGP: 85

86900 (B) Montes Alpha Chardonnay 2009, 159 kr

Producent: Viña montes

ursPrung: casabl anca

imPortör: hjo grosshandel

övrigt: druvor från tre lägen som vinifierats separat

fat där 40 procent genomgått malolaktisk jäsning och

tiden fat var ett år innan buteljering. alkoholhalt

13,5 procent LGP: 85

75039 (B) Errazuriz Late Harvest Sauvignon

Blanc 2010, 89 kr (375 ml)

Producent: Viña errazuriz

ursPrung: casabl anca

imPortör: PhiliPson söderberg

övrigt: sauvignon blanc 85 procent, gewürztraminer 10

procent och viognier 5 procent. restsocker 100 gram.

alkoholhalt 11,5 procent LGP: 85

(Pi) Signos de Origen – La Vinilla 2010, 150 kr

Producent: Viñedos emiliana

ursPrung: casabl anca

imPortör: bibendum

övrigt: druvsorterna är chardonnay 74 procent,

viognier 16 procent, marsanne 8 procent och roussanne

2 procent. Vinet är lagrat franska fat under 10

månader. alkoholhalt 14,5 procent. LGP: 84

74676 (B) Amanya Chardonnay 2006, 185 kr

Producent: Viña garces silVa

ursPrung: leyda

imPortör: grand Vinum

övrigt: chardonnay 100 procent jäst i franska fat till

hälften nya och lagrat i dessa under 12 månader.

alkoholhalt 14,5 procent LGP: 83

71826 (B) Cono Sur 20 Barrels Sauvignon Blanc

2008, 167 kr

Producent: cono sur Vineyards

ursPrung: casabl anca

imPortör: sPendruPs Vin

övrigt: Frukten huvudsakligen från el centinella jäst i

tank och lagrat där i fyra månader. stelvin förslutning.

alkoholhalt 13,5 procent. LGP: 81

70-79 LGP

rekommenderaS,

ett bra Stabilt vin

74677 (B) Amaya Sauvignon Blanc Barrel

Fermented 2007, 200 kr

Producent: Viña garces silVa

ursPrung: leyda

imPortör: grand Vinum

övrigt: sauvignon blanc 100 procent jäst i franska fat

till hälften nya och lagrat i dessa under 12 månader.

alkoholhalt 14,5 procent LGP: 79

RÖDA VINER

90-95 LGP

mYCket Stark rekommendation,

ett mYCket Stort vin

71475 (B) La Cumbre 2007, 499 kr

Producent: Viña errazuriz

ursPrung: aconcagua

imPortör: PhiliPson söderberg

övrigt: syrah 100 procent från druvor som valts ut från

några block ur vingården max. tätheten är 10000

stockar per hektar. avstjälkad frukt musten jäste i tank

där delar av vinet genomgick kall maceration och delar

jäste med naturlig jäst. de olika delarna blandades

slutligen för att ligga 18 månader nya franska fat.

alkoholhalt 14,5 procent. LGP: 90

80-89 LGP

Stark rekommendation,

bra kvalitativt vin

94573 (O) Alka Carmenère 2007, 319 kr

Producent: domaines Francois lurton

ursPrung: colchagua

imPortör: the Wineagency

övrigt: avstjälkad frukt av carmenère 100 procent som

kallmaccererats 6-8 dagar innan jäsningen. cirka 75

procent har jäst i större fat och resten i barrique innan

vinet legat 18 månader fat som håller 600 liter.

alkoholhalt 14,5 procent. LGP: 89

94587 (O)Santa Helena D. O.N. 2002, 299

kronor

Producent: Viña santa helena

ursPrung: colchagua

imPortör: Fondberg & co

övrigt: Kompositionen, som kan förändras beroende

årgång, är cabernet sauvignon 83 procent, merlot 12

procent och carmenère 5 procent. efter vinifikationen

har vinet legat 14 månader fat. alkoholhalt 13,5

procent. LGP: 89

94845 (O) Pangea Syrah, 279 kronor

Producent: Viña Ventisquero

ursPrung: colchagua

imPortör: giertz VinimPort

övrigt: syrah till 100 procent från vingården i apalta.

musten vinifierades i tank och vinet låg sedan i franska

barriquer som var till 60 procent nya under 20 månader.

därefter tilläts vila ytterligare 12 månader butelj.

alkoholhalt 14,5 procent. LGP: 89

73899 (B) Clos Apalta 2007, 579 kr

Producent: casa l aPostolle

ursPrung: colchagua

imPortör: caroVin

övrigt: druvsammansättningen är carmenère 61

procent, cabernet sauvignon 24 procent, merlot 12

procent och petit verdot 3 procent. Framställs utan

pumpning genom gravitation. avstjälkad frukt

macereras och musten jäses med naturlig jäst i nya fat

där också malolaktisk jäsning sker. Vinet ligger fat

24 månader. alkoholhalt 15 procent. LGP: 89

(Pi) Signos de Origen – La Quebrada 2010, 150 kr

Producent: Viñedos emiliana

ursPrung: casabl anca

imPortör: bibendum

övrigt: syrah 88 procent, merlot 7 procent, viognier 5

procent. Vinet har legat fat under 12 månader och 80

procent av dessa var franska, övriga amerikanska.

alkoholhalt 14,8 procent. LGP: 89

86644 (B) Montes Alpha Cabernet Sauvignon

2008, 159 kronor

Producent: Viña montes

ursPrung: colchagua

imPortör: hjo grosshandel

övrigt: Varietal vin med 88 procent cabernet sauvignon

samt 12 procent merlot vilket är frukt som kommer från

vingården i apalta. Vinet har mognadslagrats 12 månader

franska fat. alkoholhalt 14,5 procent. LGP: 88

86787 (B) Montes Alpha Syrah 2008, 179 kronor

Producent: Viña montes

ursPrung: colchagua

imPortör: hjo grosshandel

övrigt: Varietal vin med 90 procent syrah, 7 procent

cabernet sauvignon samt 3 procent viognier. Frukten

även till detta vin kommer från vingården i apalta.

Vinet har mognadslagrats 12 månader franska fat.

alkoholhalt 14,5 procent. LGP: 88

71810 (B) Cono Sur 20 Barrels Cabernet

Sauvignon 2007, 167 kronor

Producent: cono sur Vineyards

ursPrung: maiPo

imPortör: sPendruPs Vin

övrigt: Frukten kommer i huvudsak från cono surs

79


Chile

80

Pirque estate i maipo. ett varietal vin med

sammansättningen cabernet sauvignon 90 procent,

carmenère 8 procent och syrah 2 procent som efter

vinifiering lagrats 12 månader i fat. alkoholhalt 14,0

procent. LGP: 89

71857 (B) Kai Carmenère 2008, 750 kronor

Producent: Viña errazuriz

ursPrung: aconcagua

imPortör: PhiliPson söderberg

övrigt: carmenère, 92 procent, och syrah, 5 procent

”kryddat” med petit verdot, 3 procent, kommer från

vingården max bästa lägen och efter en lång

maceration, 25-28 dagar jäste musten i tank. Vinet låg

sedan i, nästan uteslutande nya, fat under 20 månader.

alkoholhalt 14,5 procent. LGP: 88

73120 (B) Gran Cuvée Carmenère 2007, 162

kronor (6 fl. 972 kronor)

Producent: William FèVre

ursPrung: maiPo

imPortör: Vinstolen

övrigt: Varietal vin med 85 procent carmenère och 15

procent cabernet franc. maceration upp till 12 dagar.

Post maceration 21 dagar och lagrat fat i 12 månader

med malolaktisk jäsning under tiden. alkoholhalt 14,0

procent. LGP: 87

71461 (B) Errázuriz Don Maximiano Founder´s

Reserve 2007, 499 kronor

Producent: Viña errazuriz

ursPrung: aconcagua

imPortör: PhiliPson söderberg

övrigt: cabernet sauvignon 82 procent, cabernet franc

6 procent, petit verdot 6 procent samt syrah 6 procent.

Frukten kommer från vingården don max. macerationen

gick upp till 35 dagar och vinet jäste i tank. det låg

sedan 20 månader i nya fat innan blandningen av

druvsorterna skedde. alkoholhalt 14,5 procent. LGP: 87

473367709 (Pi) Alta Cabernet Sauvignon

Colchagua Valley 2008, 200 kronor

(ingår som en del av fyra viner med samma druvsort

men olika ursprung i chile.)

Producent: Viña santa helena

ursPrung: cochagua

imPortör: Fondberg & co

övrigt: del av projektet att skapa viner som visar

uttrycket av olika delar av chile. cabernet sauvignon,

100 procent, från en vingård i övre delen av dalen.

Vinifierat som de andra i serien och lagrat fat under

14 månader. alkoholhalt 14,5 procent. LGP: 87

99707 (O), Cenit 2006,399 kronor

Producent: Viña caliterra

ursPrung: colchagua

imPortör: PhiliPson söderberg

övrigt: caliterra är ett samarbete mondavi chadwick.

druvsorterna i vinet är cabernet sauvignon 53 procent,

malbec 27 procent, petit verdot 20 procent.

Kompositionen kan variera med årgång. efter

vinifikationen har det legat 18 månader i franska fat,

där malolaktisk jäsning skedde, som till 61 procent var

nya. alkoholhalt 15 procent. LGP: 87

71881 (B) Seña 2007, 649 kronor

Producent: Viña seña

ursPrung: aconcagua

imPortör: PhiliPson söderberg

övrigt: Ännu ett samarbete mellan eduardo chadwick

och mondavi. cabernet sauvignon 57 procent,

carmenère 20 procent, merlot 12 procent, cabernet

franc 6 procent och petit verdot 5 procent. selekterade

bär får en lätt pressning och cirka månadslång

maceration. Vinifiering och lagring separat i fat innan

blending. alkoholhalt 14,5 procent. LGP: 87

473367709 (Pi) Alta Cabernet Sauvignon Curicó

Valley 2008, 200 kronor

(ingår som en del av fyra viner med samma druvsort

men olika ursprung i chile.)

Producent: Viña santa helena

ursPrung: curicó

imPortör: Fondberg & co

övrigt: del av projektet att skapa viner som visar

uttrycket av olika delar av chile. cabernet sauvignon,

100 procent, från en vingård i övre delen av dalen.

Vinifierat som de andra i serien och lagrat fat under

14 månader. alkoholhalt 14,5 procent. LGP: 87

73964 (B) Ventisquero VerTice 2007, 189 kronor

Producent: Viña Ventisquero

ursPrung: colchagua

imPortör: giertz VinimPort

övrigt: druvor av carmenère, syrah och cabernet

sauvignon från vingården i apalta. Vinet har legat 18

månader i fat och därefter ytterligare nio månader i

butelj. alkoholhalt 14,5 procent. LGP: 87

94613 (O) Parras Viejas Cabernet Sauvignon

2008, 219 kr

Producent: Viña santa helena

ursPrung: colchagua

imPortör: Fondberg & co

övrigt: lågt avkastande 100-åriga stockar av enbart

cabernet sauvignon har tillhandahållit frukten till vinet.

efter jäsning i små tankar har vinet legat 14 månader

använda fat. alkoholhalt 13,5 procent. LGP: 86

81121 (B) Ventisquero Grey Carmenère 2006,

159 kronor

Producent: Viña Ventisquero

ursPrung: maiPo

imPortör: giertz VinimPort

övrigt: Varietal carmenère med 85 procent av

druvsorten, cabernet sauvignon 7,5 procent och syrah

7,5 procent. delvis klasar som macererats kallt och

mognadslagring 18 månader fat följt av åtta månader

i butelj. alkoholhalt 14 procent. LGP: 86

73972 (B) Viñedo Chadwick 2007, 1500 kronor

Producent: Viñedo chadWicK

ursPrung: maiPo

imPortör: PhiliPson söderberg

övrigt: cabernet sauvignon 100 procent från alto maipo,

650 meter över havet, med lågt skördeuttag, 40 hl/

hektar. Vinifiering i tank följt av lagring enbart nya fat

under 20 månader med malolaktisk jäsning. Filtreras

eller klaras inte. alkoholhalt 14 procent. LGP: 86

71706 (B) El Principal 2006, 480 kronor

Producent: Viña el PrinciPal

ursPrung: maiPo

imPortör: Vinstolen

övrigt: cabernet sauvignon 83 procent och carmenère

17 procent från en vingård 850 meter över havet. Kall

maceration under sex daga följt av jäsning och

postfermentation under 20 dagar. lagrat 19 månader i

nya franska fat och filtreras ej. därefter två år i butelj

innan lansering. alkoholhalt 15 procent. LGP: 86

90115 (O) Éclat 2007, 167 kronor

Producent: Viña ValdiVieso

ursPrung: maule

imPortör: nigab

övrigt: druvsammansättningen är carignan 65 procent

från 50-åriga stockar, mourvèdre 20 procent och syrah 15

procent. Kall maceration under två dygn följt av jäsning

med ”punch down” under sju dagar och en postmaceration

i 14 dagar. Vinet låg 12 månader 70 procent franska fat

resterande var amerikanska där det också genomgick

malolaktisk jäsning. alkoholhalt 14 procent. LGP: 86


74209 (B) Erasmo 2005, 199 kronor

Producent: Viña l a reserVa de caliboro

ursPrung: maule

imPortör: caroVin

övrigt: cabernet sauvignon 60 procent, merlot 30

procent och cabernet franc 10 procent som jäst i tank

för att sedan ligga 18 månader i franska fat där det

genomgick malolaktisk jäsning. Vinet filtreras ej.

alkoholhalt 14 procent. LGP: 85

89320 (B) Cuvée Alexandre Cabernet Sauvignon

2009, 209 kronor

Producent: casa l aPostolle

ursPrung: colchagua

imPortör: caroVin

övrigt: cabernet sauvignon 85 procent, från 90-åriga

stockar, och carmenère 15 procent från en vingård i

apalta. Kall macerering under fem dagar, jäsning i tank

följt av postmaceration och lagring i franska fat, där

ungefär en tredjedel var nya, under tio månader.

alkoholhalt 14,5 procent. LGP: 85

473367709 (Pi) Alta Cabernet Sauvignon

Aconcagua Valley 2008, 200 kronor

(ingår som en del av fyra viner med samma druvsort

men olika ursprung i chile.)

ursPrung: aconcagua

imPortör: Fondberg & co

övrigt: del av projektet att skapa viner som visar

uttrycket av olika delar av chile. cabernet sauvignon,

100 procent, från en vingård i övre delen av dalen.

Vinifierat som de andra i serien och lagrat fat under

14 månader. alkoholhalt 14,5 procent. LGP: 84

71726 (B) Memorias 2006, 243 kronor

Producent: Viña el PrinciPal

ursPrung: maiPo

imPortör: Vinstolen

övrigt: cabernet sauvignon 69 procent och carmenère

31 procent kallmacereras fem dagar, jäser 15 dagar som

följs av postmaceration under 15 dagar innan vinet

lagras 30 procent nya och 70 procent använda fat

under 14 månader. till sist lagring butelj ett år.

alkoholhalt 15 procent. LGP: 84

75952 (B) Errázuriz Don Maximiano Founder´s

Reserve 2006, 499 kronor

Producent: Viña errazuriz

ursPrung: aconcagua

imPortör: PhiliPson söderberg

övrigt: cabernet sauvignon 82 procent, cabernet franc

8 procent, petit verdot 5 procent samt syrah 5 procent.

Frukten kommer från vingården don max. macerationen

gick upp till 35 dagar och vinet jäste i tank. det låg

sedan 20 månader i nya fat innan blandningen av

druvsorterna skedde. alkoholhalt 14,5 procent. LGP: 84

75498 (B) Montes Alpha Pinot Noir 2008, 174 kr

Producent: Viña montes

ursPrung: leyda

imPortör: hjo grosshandel

övrigt: Pinot noir, 100 procent, som genomgått kall

maceration under en vecka, sedan jäst och 60 procent

av vinet mognadslagrades i franska fat under 12

månader. resterande del låg i tank motsvarande period.

alkoholhalt 14 procent. LGP: 83

97930 (O) Alka Carmenère 2003, 335 kronor

Producent: domaines Francois lurton

ursPrung: colchagua

imPortör: the Wineagency

övrigt: avstjälkad frukt av carmenère 100 procent som

kallmaccererats 6-8 dagar innan jäsningen. cirka 75

procent har jäst i större fat och resten i barrique innan

vinet legat 18 månader fat som håller 600 liter.

alkoholhalt 13,5 procent. LGP: 82

74675 (B) Amayna Pinot Noir 2007, 200 kronor

Producent: Viña garces silVa

ursPrung: leyda

imPortör: grand Vinum

övrigt: Pinot noir, 100 procent, som givits tio dagars

kall maceration innan 15 dagars jäsningsperiod i tank

och sedan 12 månader i fat av vilka 30 procent var nya.

alkoholhalt 14,5 procent. LGP: 82

473367709 (Pi) Alta Cabernet Sauvignon Maipo

Valley 2008, 200 kronor

(ingår som en del av fyra viner med samma druvsort

men olika ursprung i chile.)

Producent: Viña santa helena

ursPrung: cochagua

imPortör: Fondberg & co

övrigt: del av projektet att skapa viner som visar

uttrycket av olika delar av chile. cabernet sauvignon,

100 procent, från en vingård i övre delen av dalen.

Vinifierat som de andra i serien och lagrat fat under

14 månader. alkoholhalt 14,5 procent.

LGP: Buteljen var olyckligtvis korkskadad.

En imponerande samling viner. Alla viner

utom ett, förutom den olyckligtvis

defekta buteljen, har av den samlade panelen

fått Stark rekommendation: Ett

mycket bra och kvalitativt vin som bjuder

en stor smakupplevelse eller som

i La Cumbres fall till och med ännu högre.

En provning som den här blir gärna lite

klinisk och det är ”dagsformen” som gäller.

När du väljer bland de här vinerna

finns många som mår gott av en tid i källaren.

Från ett par år upp till ett decennium,

det beror mycket den källare

eller de lagringsförhållanden du har till

ditt förfogande.

För de viner som innehåller cabernet

sauvignon, carmenère och syrah kan vi

varmt rekommendera dekantering. Det

kan lyfta vinet så mycket att du kanske

anser ”dagsformen” vi provade vara blygsam.

Vi hoppas att du bland några av

Chiles mest ambitiöst framställda viner

skall hitta en stor upplevelse.

81


Chile

82

Viña Veranda

Bío Bíos flaggskepp

Än så länge finns relativt få källare

etablerade i svala Bío Bío men av

dessa måste viña veranda i vC family

estates vara flaggskeppet.

till Bío Bío Cirka 50 Mil Söder

oM Santiago har inte så många producenter

letat sig än. Enligt Wines of Chile

finns här bara tre källare men fler och

fler finner vingårdsmark här och transporterar

druvorna till sina vinifieringsanläggningar.

Tidigt plats och flaggskeppet måste

ändå sägas vara Viña Veranda.

Marken här med floden Bió Bío bara

någon kilometer bort är gammal flodbädd,

sedimenterad och grusig med stenar

som rullat i floden från vulkaner i

Anderna. Den är mager och så väldränerad

att bevattning är nödvändig för rankornas

överlevnad. Under vintern faller

en, vad vi skulle kalla, normal mängd nederbörd

men under sommarhalvåret skiner

solen och ger bra ljus för fotosyntesen

men växterna behöver också vatten.

Så här långt söderut finns naturligtvis

risk för frost och närheten till havet med

Hunboldt strömmen gör att en sval vind

ständigt driver in. Till sin fördel räknar

man att den stora skillnaden i dagstemperatur

gör att druvorna får goda sockerhalter

under dagen och phenoliska mognad

och syrasättning gynnas under

natten. 1994 började planteringarna

det som skulle bli Viña Veranda. VC Family

Estates som har flera egendomar i

Chile och även en i Argentina hade

redan funnits i 15 år. Nu har Carlos

Carrasco och hans team skruvat

upp både tempo och intensitet

i planteringarna. I den första

vingården, Miraflores, omplanteras

och förtätas rankor. Ytterligare

en vingård, Santa Ana, med

inriktning mot pinot noir och

chardonnay, har kommit till och

man äger för närvarande dubbelt

så mycket mark som är planterad

med rankor. Carlos berättar att

det finns närmare 10 000 hektar

mark i Bío Bío som är möjlig att

producera vin .

planteringarna görS nU oCk-

SÅ MyCket tätare med bortåt 10 000

rankor per hektar mot tidigare 4 000.

När vi står och tittar Miraflores berättar

Carlos att lägger man ut raderna

bara från den här vingården så skulle de

sträcka sig genom hela Chile från norr

till söder. Viña Veranda driver även sin

egen plantskola för att försäkra sig om

rätt växtmaterial till nyplanteringarna.

I Viña Verandas vingårdar finns idag

chardonnay, sauvignon blanc, riesling,

gewürztraminer, pinot noir, malbec och

merlot.

Sedan några år har man en vinmakare

med rötterna i Bourgogne hos Vallet

Frères, Louis Vallet, som vinmakare.

Han blir Livets Godas ciceron en tur

genom ett urval av Viña Verandas viner

som kunde vara intressanta för oss.

veranda Quinel Single vineyard Sau-

vignon Blanc 2010 (80 LGP) är

fräsch kompott av äpplen, stänk

av tropiska frukter och grapefrukt.

agustinos Chardonnay

gran reserva 2009 (84 LGP)

kommer från gruppen och hämtar

sin frukt i Verandas vingårdar.

Musten jäser och lagras i fat

under knappa året. Komplext, generöst

och balanserat där fatet

inte tagit över, lite sydburgundisk

känsla. veranda pinot noir

Quinel 2009 (80 LGP) Ung och

generös, relativt lätt men friskt

bärig och kryddig. veranda pinot noir

negrete 2009 (84 LGP) Frukten är relativt

mörk med lite bigarrå toner, bra

kryddighet, bärig syra och balanserad

choklad i svansen. veranda pinot noir

oda 2008 (85 LGP) Stor och relativt utvecklad

redan med generös frukt, lite

kardemumma kryddighet, bra tanniner

och balanserad både syrlighet och fatton.

2009 visar lite mer muskler men även

det bra väg. Båda årgångarna har tillbringat

16 månader fat varav 30 procent

var nya. veranda pinot noir diente

de león 2009 (85 LGP) Elegant frukt

i ett ännu något slutet vin. Ren fruktig

upplevelse, stänk av svartpeppar i kryddigheten,

bra tanniner och mineralisk

svans. veranda Millerandage pinot

noir 2007 (89 LGP) Elegant och generös

körsbärstonad frukt, stänk av viol i aromen,

kraftfullt med bra bärande tanniner

och integrerad chokladton. 2009 visar

något högre koncentration.

Vid floden Bío Bío träffar vi Carlos Carrasco som ansvarar för Viña Verandas mer än 245 hektar vingårdsmark i området. Louis Vallet från Bourgogne är vinmakare

Viña Veranda. Hos Veranda har man valt att flytta vineriet till frukten istället för frukten till vineriet. För att känsliga druvor som sauvignon blanc med flera

skall komma så snabbt och luftfritt som möjligt så finns både kylhus för druvorna och vinifiering vid vingården.


Bollinger är ett legendariskt och anrikt champagnehus i

elitklass där kvalitet och ett gediget hantverk alltid är i

fokus. Bollinger har en egen magnifik stil med hög

andel Pinot Noir och man jäser en stor del av sina

Reserveviner ekfat. Tillsammans med en lång

flasklagring ger det här den klassiska Bollingerkaraktären

med en kraftfull och mogen stil. Bollinger är en

perfekt matchampagne som passar till mingel, fisk och

skaldjur, fågel och rätter av ljust kött, gärna med svamp

till. En Bollinger champagne är även god till olika ostar

som Tomme Crayeuse, Gruyère, getost eller Comté.

Bollinger Special Cuvée

Ljusgul färg med fyllig krämig mousse. Stor mogen doft med

karaktär av bakat bröd, choklad och mogna höstäpplen.

Torr och mycket smakrik med inslag av rostat bröd och

lång fin eftersmak.

Art.Nr 7418 Pris 389:- Volym 750 ml Alk. 12%

Bollinger Rosé

Ljus orangerosa färg. Nyanserad doft med inslag av

rostat bröd, röda äpplen, smultron och nougat. Smaken

är torr, mycket frisk med blodapelsin och nougat.

Art.Nr 7755 Pris 499:- Volym 750 ml Alk. 12%

www.arvidnordquist.se

Ett märke

av kvalitet

Alkohol i samband med

arbete ökar risken för olyckor.

83


Chile

84

Via Wines

En snabbväxare

via Wines tillhör en av Chiles mera

snabbväxande producenter. från

starten så sent som 1998 har man nu

passerat 1000 hektar vingårdar.

via WineS + BiBendUM = Sant. Ja,

men inte det Bibendum vi har här, ägt av

Altia, utan brittiska Bibendum ägt av

bland andra Simon Carr. Via Wines är

ett projekt startat av Simon Carr och den

chilenska familjen Coderch som redan

sysslade med drycker. Efter några år av

sökande fann man den mark man önskade

för sina viner nära staden Talca i

Maule. Planteringarna startade den

egendom som nu heter San Rafael 1998

med 400 hektar. Merparten var cabernet

sauvignon. 2002 kunde man ta sin första

skörd. Utvecklingen går rasande snabbt

för Via Wines. Till egendomen i Maule

fogas egendomar i Casablanca, Colchagua

och Curicó under bara fyra års tid.

De 1 039 hektaren vingårdar med dryga

dussintalet druvsorter levererar idag 17

miljoner liter vin. Sedan tre år tillbaka

heter chefsvinmakaren Rafael Tirado.

Han har bland annat en bakgrund hos

Viña Montes där han varit vinmakare

under sju år.

Ett stort märke är Chilcas där för närvarande

fem viner finns i Sverige. En senare

”baby” är ”Oveja Negra” som betyder

det svarta fåret”. Tanken bakom är

att om man betraktas som ett svart får

och sticker ut från mängden, då måste

man vara stark nog att tackla det. Till

Sverige har det letat sig ett vin pinot

noir som bär namnet Oveja Negra samt

några ur serien Chilcas vilka också är

ekologiskt framställda. Där finns en lätt

och frisk sauvignon blanc, en chardonnay

och en cabernet sauvignon. Intressantast

är trots allt 74800 Chilcas Single

vineyard pinot noir 2009 för 95

kronor (79 LGP) Mjuk och generös

körsbärsfrukt, lite plommontoner, bra

kryddighet och bärig syra. Chilcas toppvin

red one finns för närvarande inte i

Sverige men vi provar årgången 2008 (87

LGP). Det består av syrah 32 procent,

cabernet sauvignon 30 procent, carmenère

19 procent, cabernet franc 11 procent

och petit verdot 8 procent. Frukten

kommer från flera av Via Wines egendomar

i Maule. Efter macerationen jäser

musten i tank innan det lagras i fat, där

en tredjedel är nya, under drygt ett år.

Det är kraftfullt och komplext med

björnbär och cassis med rejäla men väl

integrerade tanniner och har en liten

krydda av lakrits.

Bland Oveja Negra vinerna kan vi nämna

oveja negra Single vineyard Sauvignon

Blanc 2010 (82 LGP) Rikt fruktig

med bra kropp och slutar fräscht med

grape och citrus. Frukten skördas under

tidiga morgontimmar och förs snabbt till

källaren för några timmars maceration

Edgard Carter är vinmakare hos Via Wines.

Bland annat är han ansvarig för Oveja Negra

Reserva Pinot Noir som blivit populär här.

innan jäsningen. 6017 oveja negra reserva

pinot noir 2009 kostar 89 kronor

(75 LGP) Öppen och generös fruktig

smak med lite mogna jordgubbar, balanserad

bärig syrlighet och stråk av vanilj.

oveja negra Single vineyard Camenère

2008 (82 LGP) var också en trevlig

bekantskap. Frukten kommer från vingården

San Rafael. Stockarna är bara

åtta år än men ger en pigg mörk frukt,

lite katrinplommon och en bärig syrlighet.

Toppvinet i den här serien heter

lost Barrel och vi provar årgång 2008

(86 LGP). Kompositionen är syrah 40

procent, carignan 40 procent carmenère

18 procent och ”kryddat” med petit verdot

2 procent. Frukten har valts bland

bästa tillgängliga material av druvsorterna

från vingården i San Rafael. Den genomgår

kall maceration, jäses i tank och

mognadslagras ett år franska fat.

Skylten är rostig men viljan är god. 38,9

hektar vingårdar odlas organiskt.


12% VOL

ENASTÅENDE!

Dina Viner nr 20 2010

BRUT ART. NR. 7372 229:-

FYND!

DN 19 december 2010

BLANC DE BLANCS 2004 ART. NR. 7553 289:-

Champagne

Palmer &Co

FYND!

Allt om Mat nr 20 2010

MILLÉSIMÉ BRUT 2005 ART. NR. 7867 269:-

Alkoholkonsumtion

under graviditeten kan

skada barnet.

www.oenoforos.se

85


Chile

86

Viña Echeverría

En verklig familjeaffär

genom generationer och i alla led hittar

vi ett engagemang från familjemedlemmar

i viña echeverría.

livetS goda trÄffar roBerto

i. eCheverria bland de gamla rankorna

av Cabernet Sauvignon familjens

egendom nära Molina i Curicó.

Det var tidigt 1900-tal som Robertos

farfar köpte den egendom vilka man

verkar idag. 1978 tog Robertos far, som

också heter Roberto över driften. Han i

sin tur hade doktorerat i ekonomi och

gjort karriär inom världsbanken när

hemlängan blev för stark och det var

dags att återvända till familjeegendomen

i Chile.

Det han tog över var faderns egendom

men han köpte också till det en tant till

honom ägde och fick så sätt 75 hektar

sammanhängande mark. 1983 började

Många av Echeverrias viner har det som krävs för att åldras med heder.

ett mödosamt och omfattande arbete

med att renovera vingårdarna. Nya

stockar planterades och han införde ett

sinnrikt blocksystem för att ha kontroll

över kvaliteten frukten. Först 1992

kände man att man hade den kvalitet

man önskade frukten och slutade att

säja vin i bulk och började buteljera under

eget namn. Vid den här tiden hittar

vi ett annat känt chilenskt namn som

vinmakare hos Echeverria. Det var Aurelio

Montes som stannade till 2001 då

han startade eget.

1990 började systern Vivianne arbeta

hemma och 1995 började den Roberto vi

träffar idag, som 24 åring, att arbeta i

källaren efter avslutade kemistudier.

Redan 1998 kom de första vinerna från

Echeverria till Sverige och några har

funnits Systembolagets hyllor sedan

dess, verkliga veteraner alltså som visar

Roberto Ignacio Echeverria, som är den i

familjen som idag har huvudansvaret för Viña

Echeverria, visar Livets Goda hur man delat upp

vingården i block om 1,8 hektar för att lätt kunna

separera delar av skörden.


jämnhet och kontinuitet i kvaliteten.

Från de ursprungliga 2000 lådorna har

produktionen nått cirka 110 000 lådor av

vilket, säger Roberto, 99,9 procent går

export till 35 länder och Sverige med

importören Hjo Grosshandel är en av deras

viktigaste kunder. Till det räcker inte

den egna frukten utan man måste komplettera

hos ett antal druvodlare man utvecklat

samarbete med genom åren.

Pappa Roberto, nu 72 år, är fortfarande

mycket aktiv och ännu en av Robertos

systrar har börjat arbeta i familjeföretaget

och ansvarar för logistiken. Sedan ett

par år tillbaka har Roberto, den yngre,

också kunnat få lite avlastning genom att

man anställt Mattías Aguirre som vinmakare.

Roberto Echverria berättar också för

oss att man har en lite vidare syn kring

eko frågorna som har blivit aktuella

senare tid. – Vi arbetar hellre med uthållighet

många plan både inom produktionen

och ett sätt som även inbegriper

de sociala aspekterna. Därför tillhör

man ett program som heter GRI, Global

Report Initiative, där man visar för andra

vad man gör kring de här frågorna.

Som parentes kan nämnas att Stockholms

Polisen är en av många organisationer

och företag som tillhör ”nätverket”.

Det är dags att prova några av Echeverrias

viner.

En lätt och frisk start ger echeverria

reserva Sauvignon Blanc 2010 (78

LGP) som bjuder äpplen, stänk av tropiska

frukter och sparristoner i aromen.

Vinet har nog varit ” besök” i Sverige.

echeverria Classic Unwooded Chardonnay

2010 (80 LGP) är en bra ambassadör

för en öppen och ren stil av

druvsorten. Druvorna kommer från

oympade stockar i vingården utanför

källaren. Det har fina, mjuka toner av

mogna gula äpplen och mjuk balanserad

syrlighet som kommer av att delar av vinet

genomgått malolaktisk jäsning.

Här, nära Molina, kan kyla krypa ner från Anderna och man måste skydda sig mot frosten.

echeverria reserva Carmenère 2008

(84 LGP) kommer också från oympade

stockar i vingården utanför källaren. Efter

jäsningen har det fått ligga med skalen

ytterligare 6 dagar. Slutligen har vinet

legat fat i 12 månader då

malolaktisk jäsning också skett. Ännu

ungt men bra kraft i frukten, lite kryddighet

av lakrits och bra syra. 16566

echeverria reserva Cabernet Sauvignon

2007 för 109 kronor (82 LGP) är en

veteran svenska Systembolagshyllor.

Frukten kommer från oympade stockar i

vingården vid källaren. Musten får 10

dagar med skalen och efter jäsning ligger

vinet 12 månader i fat av fransk ek. I det

här vinet finns en bra kraft och renhet i

frukten som, utifrån sina förutsättningar,

fint beskriver druvsorten. echeverria

reserva Syrah 2008 (83 LGP) Druvorna

för den här årgången kommer från

ett soligt Maipo och stockarna är 12 år

gamla. Musten har macererat med skalen

i 10 dagar och efter jäsning ligger vinet

i franska fat under 12 månader då

malolaktisk jäsning också sker. Relativt

utvecklad smak med mörk och ren frukt,

lite kryddighet av svartpeppar, fin bärig

syrlighet och toner av mörk choklad.

echeverria Cabernet Sauvignon limited

edition 2007 (87 LGP) Observera

att årgången 2006 finns Systembolaget

och kostar 199 kronor. Ett varietal

vin med 85 procent cabernet sauvignon

”kryddat” med 10 procent syrah och 5

procent carmenère. En stor del av frukten

från den oympade vingården utanför

källaren och en liten del, syrah, från

Maipo. Vägen till vin innehöll maceration

10-15 dagar, jäsning i tank, fatlagring

i barrique under 18 månader med

malolaktisk jäsning, blending och ytterligare

6 månader fat. Ännu ungt och

relativt slutet men det har en ren och

elegant frukt som bärs stabila tanniner

och en syra som också lovar ålder.

87


Chile

88

Viña San Pedro

Från norr till söder

viña San pedro är en jätte med ett antal

varumärken som är välkända även

i Sverige. du känner säkert igen namn

som gato negro och Castillo de Molina.

viña San pedro har vingårdar från

elqui i norr till Bío Bío i söder.

viña San pedro har vUxit oCh

vUxit så efter samgåendet med Viña

Tarapaca är man Chiles tredje största

vinproducent. Historien börjar med att

bröderna Correa hämtade hem rankor

från Frankrike och Tyskland 1865 till sin

stora egendom nära Molina i Curicó. Redan

tidigt 1900-tal började man, efter

råd av en fransk oenolog, att kontrollera

temperaturen under jäsningen. Något

som avsevärt ökade kvaliteten vinerna

och också hjälpte Viña San Pedro

framgångsstegen. 1960 skapades varumärkena

Gato Blanco och Gato Negro

som bara de handlar om cirka 36 miljoner

buteljer om året idag. 1980 kom varumärket

Castilla de Molina. 1990 börsintroducerades

man och 1994 fick man

den ägare som dominerar idag, CCU

bryggeriföretaget Compañia Cervecerias

Unidas SA. Flera kända varumärken har

tillkommit i produktionen som

35ºSouth, 1865 och Cabo de Hornos som

några exempel. Till sitt förfogande har

man nu 4000 hektar vingårdsmark och

producerar sex miljoner lådor om året

med en betydande export. Flera varumärken

är så kända att vi riktar in oss

att prova några av de mindre kända vinerna.

1865 limited edition Syrah elqui

2007 (86 LGP). Från de sandiga och

kalkrika jordarna i nordliga Elqui dalen

kommer druvorna till detta vin. De får

macerera kallt i sju dagar innan musten

jäser och vinet får ytterligare 28 dagars

Carlos Chandía Riaño är den vinmakare som bär det tunga ansvaret att hålla kvaliteten jämn Gato Negro.

Här, nära Molina i Curicó, ligger Chiles största sammanhängande vingård hela 1200 hektar.

maceration före lagringen fat som tar

14 månader. 60 procent av faten är nya.

Här har en rik, mörk frukt utvecklats

med bra koncentration och kryddighet

som stöter lite i lakrits. Det har en bra

syranivå och mörk choklad av faten.

Cabo de hornos 2006 (89 LGP) Tanken

bakom är att välja den bästa frukten från

vingårdar San Pedro disponerar. För den

här årgången är det Alto Cachapoal, Maipo

och Curicó. Druvsammansättningen

är cabernet sauvignon 80 procent, syrah

15 procent och malbec 5 procent. Först

har en klasselektering gjorts sorteringsbord

och därefter en bär selektering.

Musten kallmacereras och sedan

jäsning i tank. Efter en postmaceration

ligger vinet 18 månader i fat innan det

buteljeras utan filtrering. Det är kraftfullt

och komplext. Nu med en ung kärvhet

men bra tanniner och syra lovar gott.

Ett nytt prestigevin släpptes 2010 kankana

del elqui Solar 10 2007 (91 LGP)

Det består uteslutande av Syrah som

skördats med lågt uttag. Efter tio dagars

inledande maceration följt av jäsning får

det sedan en andra maceration i stora

träfat. Vinet ligger sedan 18 månader i

barriquer innan buteljering. Frukten är

stor, ren och elegant med fin torr björnbärston,

elegant integrerade tanniner,

svartpepparkryddighet, bärig lovande

syra och choklad av faten.


Nicolas Feuillatte

Brut Extrem’

Champagne med stjärnspäckad historia

Nicolas Feuillatte Brut Extrem’ är mycket torr

med uttalad fruktsyra och fi na små bubblor.

Smaken är väl utvecklad och minner om mogen

Chablis. Vill gärna bli serverad till fi nt tillagad mat

BÄSTA KÖP! Allt om Vin Nr 1, 2011

FYND! Helsingborgs Dagblad, dec 2010

Varunummer: 7862 Alkoholhalt: 12% Volym: 750 ml Pris: 329 kr

Att börja dricka i tidig ålder ökar

risken för alkoholproblem.

89


Chile

90

Cono Sur Vineyards

Här är det många som hjälper till att hålla naturen ren

hos Cono Sur finns en stark ambition

att hålla naturen ren. något som gäller

från ledningen till de gäss som

”arbetar” med att hålla vingårdarna

rena från skadegörare.

vi Är vÄldigt fokUSerade

organiSk produktion säger Guillermo

Sanchez till Livets Goda när vi cyklar

runt i vingårdarna. För det är det gängse

transportmedlet för den som arbetar

här, cykeln. Det står mängder av cyklar

uppställda för dem som skall förflytta sig

ut för arbete i vingården eller måste

transportera sig runt i viñan. Det är en

ung producent vi besöker och teamet är

ungt med unga idéer. Cono Sur startade

så sent som 1993. Sin källare har man

nära San Fernando Colchagua dalen.

Ägare är faktiskt Concha y Toro som har

många grenar sitt träd. Det fanns en

gammal källare plats som restaurerades.

Granne med Cono Sur har också

Concha y Toro en annan källare i drift.

Här finns en hel del vingårds mark men

arealen har vuxit till cirka 1 000 hektar

med tillköp från Límari i norr till Bío Bío

i söder. Räknar men sedan in den areal

man köper frukt ifrån blir det totalt 1

800 hektar vingårdar. De unga idéerna

innefattar bland annat omtanken om naturen.

2003 släpps de första organiska

vinerna från 40 hektar. Tack vare en

mängd mindre projekt i det större så kan

Cono Sur minska sin koldioxid verkan

så mycket att man 2007 var världens första

vinproducent att få statusen Carbon

Neutral Delivery. Inte illa med tanke

att flera av de viktigaste marknaderna

ligger mycket långt bort. När den nya utbyggnaden

är klar kommer man att ha

Guillermo Sánchez Martinez är en av vinmakarna

hos Cono Sur.

kapacitet för 17 miljoner liter vin. Cono

Sur var först att plantera pinot noir i

Chile och 40 procent av produktionen

kommer från den druvsorten. I volym

gör det dem också största producent av

druvsorten i Chile. Ytterligare 40 procent

är olika typer av vita viner och resterande

20 procent är olika typer av röda

viner. 2012 kommer en mousserande

rosé och i Bío Bío experimenterar man

med en Late Harvest Riesling (60-70

gram restsocker). Adolfo Hurtado är VD,

vinmakare och chef för det team av fyra

vinmakare som finns hos Cono Sur.

dagS att titta nÄrMare pÅ

nÅgra av Cono Surs viner som du

kan hitta 16 av Systembolaget. 6894

Cono Sur Brut (79 LGP), 80 kronor, är

en non vintage mousserande, framställd

enligt Charmat metoden, med frukt från

Bío Bío i söder. Druvsammansättningen

är chardonnay 93 procent, riesling 6

procent och pinot noir en procent. Lätt,

friska äppeltoner i frukten och balanserad

syrlighet och stänk av hasselnöt.

7126 Cono Sur 20 Barrels limited

edition Sauvignon Blanc 2008 (80,9

LGP av panelen) kostar 167 kronor.

Frukten kommer från Casablanca. Det är

jäst tank och har jäst mycket långsamt

så att den totala tiden med och

jäst är 5 månader.

20 Barrels är en serie viner hos Cono

Sur som fått sitt namn av att man förr

bara hade en begränsad kvantitet, 20 fat

eller motsvarande 4 500 liter, av vinerna.

Cono Sur 20 Barrels limited edition

Chardonnay 2007 (84 LGP) hämtar

sin frukt från Casablanca. Vinifierad

och lagrad i franska fat under 8 månader.

Utvecklad och komplex smak med

ett knippe frukter, spänst i syran och

tydlig men balanserad fatkaraktär. Cono

Sur reserva viognier 2009 (79 LGP)

En druvsort man var först med i Chile.

Cono Sur har 60 hektar i Chimbarongo

(betyder dimmig dal) där Santa Elisa ligger.

En mindre del frukt får man även

hämta i norr. Man låter en del av druvorna

bli övermogna innan skörd. En femtedel

av vinet har tillbringat 6 månader i

fat, resterande del i tank. Mycket generös

frukt med mogna äpplen, aprikoser

och persikor. ocio pinot noir 2009 (84

LGP) Druvorna kommer från två av

Cono Surs egendomar i Casablanca.

Namnet Ocio betyder kontemplativ eller

reflekterande och det är ett vin som reflekterar

sitt ursprung. Av alla fat man


har tillgängliga av druvsorten från de här

egendomarna så går man igenom den

gång gång för att till slut endast ha

några få kvar som blandas för att skapa

det här vinet. Frukten är komplex med

körsbär, bigarråer, plommon och här

finns lite pepprighet, stenighet och lakritskryddighet

i ett vin som ännu är

mycket ungt. Cono Sur limited edition

Syrah 2008 (82 LGP) Druvorna

kommer från Limarí Valley och har fått

tillskott av 7 procent cabernet sauvignon.

Efter vinifieringen har det tillbringat

16 månader i fat. Det är också

första årgången man gjort det här vinet.

Ung och intensiv fruktig smak med bra

bärighet, tanniner och choklad av faten.

71810 Cono Sur 20 Barrels limited

edition Cabernet Sauvignon 2007, 167

kronor, (87,9 LGP av panelen) består av

90 procent cabernet sauvignon, 8 procent

carmenère och 2 procent syrah. Ursprunget

är Maipo från en sluttning med

mycket magra jordar. Efter vinifiering

har det tillbringat 12 månader i fat. Det

har en fin fruktig ton av mogna svarta

vinbär, rondör och lite mynta örtighet

med bra syra och tanniner.

Egendomen Santa Elisa är navet i

hjulet hos Cono Sur.

91


Chile

92

Viña Santa Helena

Startades med inriktning mot export

Viña Santa Helena startades 1942 med siktet inställt export av chilenska viner. Viñan har idag samma ägare som Viña San Pedro, bryggerikoncernen CCU.

redan nÄr Santa helena startades

1942 var det med målet att exportera chilenska

viner. Då fanns det i deras vingårdar

utanför Santa Cruz i Colchagua 30 hektar.

En del av cabernet sauvignon stockarna

hade redan nått en respektabel ålder, kring

30 år. Idag är de stockarna kring 100 år och

arealen 300 hektar i Colchagua vilket gör

Santa Helena till den största producenten

där. Förutom dessa äger man också vingårdar

i Elqui, Maipo och Maule vilket ger en

total areal mer än 500 hektar.

I Santa Helenas källare utanför Santa Cruz i Colchagua ligger 1500 fat och av dem är 90 procent franska.

Exporten har hela tiden rullat . Från

brinnande världskrig med de transportutmaningar

det innebär till idag då

mer än 50 länder får vin från Santa Helena.

2010 lämnade 1,3 miljoner lådor

eller motsvarande 15,6 miljoner buteljer

Matias Rivera, VD och chefsvinmakare Santa

Helena visar några av deras 80 år gamla cabernet

sauvignon stockar.


viñan. Viktigaste mottagarlandet är Brasilien

som köper nästan var fjärde flaska

som tillverkas. Finnland köper var tionde

och Sverige kommer sjätteplats

med var tjugonde flaska. På Systembolaget

finns nu nio viner från Santa Helena.

Santa Helena har startat ett intressant

projekt, som även finns med i Livets Godas

panelprovning, kallat Alta Helena.

Det innehåller fyra varietal viner cabernet

sauvignon som kommer från

stockar vilka har förädlats fram från den

växtplats där man hämtat skott. Frukten

har sedan vinifierats och mognadslagrats

identiskt men druvorna har hämtats från

fyra olika områden i Chile, Aconcagua,

Colchagua, Curicó och Maipo. Ett sällsynt

bra tillfälle att få en känsla för regionen

och växtplatsens betydelse för vinet.

Det är dags att prova några av Santa

Helenas viner. Santa helena Selección

del directorio Cabernet Sauvignon

2009 (79 LGP) Ursprunget är Colchagua.

Efter en kortare kall maceration och jäsning

så extraheras mer under en 10 dagars

postmaceration. Vinet får sedan ligga

8 månader i fat och 3 månader i butelj

innan det lanseras. Bra, rund frukt med

toner av mogna svarta vinbär och toner

av läder. Santa helena vernus Malbec

2009 (81 LGP) Generöst fruktigt och yppigt

druvuttryck med liten pepprighet.

Efter vinifiering har det legat 13 månader

i fat. Santa helena parras viejas

2008 (86 LGP av panelen). Druvorna till

vinet kommer från de 100-åriga stockar

av cabernet sauvignon man har egendomen

som efter vinifiering har legat 14

månader i enbart använda fat för att vara

varsam med fatkaraktären. Vinet är

ungt, kraftfullt och har en fin frukt, bra

tanniner och syra som lovar gott för några

år i källaren. Santa helena d.o.n (89

LGP av panelen) Kompositionen är ca-

bernet sauvignon 60 procent, shiraz 21

procent, carmenère 12 procent och petit

verdot 7 procent. Huvuddelen av frukten,

85 procent, kommer från Colchagua,

resterande del från Maipo. Efter vi-

nifiering har det legat 15 månader i till

85 procent nya fat. Elegant och komplext

uttryck i frukten, eleganta integrerade

tanniner, balanserad fatton och bra syra

är några av karaktärsdragen.

93


Chile

94

Viña Vik

Skapad med hjälp av ”nätet”

det är ingen virtuell viña. den är

högst reell men ägaren norrmannen

alexander vik skapade förutsättningarna

för den via ”nätet”.

alexander vik, tillSaMManS

Med Sina bröder hade varit mycket

framgångsrika i IT-branschen, när han

bestämde sig för att han ville göra vin.

Alexander Viks mamma kommer från

Uruguay så där började sökandet efter en

lämplig plats men där var tillgängligt urval

för begränsat. Sökandet gick vidare i

Argentina men där hittade man heller

inget som passade. Däremot i den del av

Colchagua Rapel som ligger närmare

kusten och nu är ”hett” men svalt, Apalta,

där fanns vad de sökte, ”den gyllene

platsen” lokal indianska, Millahue

Valley. Rätt klimat, rätt orientering, rätta

jordar och övriga förutsättningar.

2006 köpte han en egendom drygt

1000 hektar som nu planterats med 303

hektar vinrankor. Till sin hjälp med skapandet

hade de Bordeaux bördige Patrick

Valette som skapat sig ett liv och

ett gott rykte i Chile. Projektet startade

med en noggrann kartläggning av jordar

och klimatmässiga förutsättningar. Sedan

var rotmaterialet mycket viktigt så

varje druvsort planterades flera rottyper

för att kunna utvärdera vilken

kombination som fungerar bäst i varje

läge. Bevattning är nödvändigt nu men

en av parametrarna kring rotstockarna

är det de vid fem års ålder inte längre

skall behöva bevattnas. Planteringarna

är täta, 7518 plantor per hektar i lägre

lägen och 8333 längs sluttningarna.

ChristiánVallejo

och Gonzague De

Lambert.

Viña Vik arbetar med inriktningen mot

att producera högklassiga röda viner.

För närvarande finns i vingårdarna cabernet

sauvignon, cabernet franc, carmenère,

merlot och syrah. Det finns en

vinifikationsanläggning men hittills har

man bara släppt ett vin så i projekteringsstadiet

finns också en betydligt

större källare. 2009 släpptes 2000 lådor

av det första vinet och den första årgången

hos Viña Vik. Livets Goda har

provat vik 2009 (88 LGP) som består

till 65 procent av carmenère och 35 pro-

Franska fat är det som gäller hos

Viña Vik och mycket vin ligger

ännu kvar i faten.

Än så länge finns bara en årgång, 2009,

producerad hos Viña Vik men man kan

teckna sig för flaskor en primeur till priset

av 100 USD per styck.

cent cabernet sauvignon. Efter några dagars

kall maceration har det jäst i tank

och beroende sort och läge postmacererat

7-15 dagar. Vinet har sedan legat

100 procent nya fat under 16 månader

och slutligen vilat butelj en tid

innan det lanserades. Smaken är stor,

komplex och mycket koncentrerad med

cassis i frukten, bärig syrlighet, fina

mocca toner, lite pepprighet och en

klart mineralisk svans. Det är definitivt

ett vin för både dekantering och, om

möjligt, en tid i källaren.


Chile

96

Concha y Toro

En jätte med tradition och ambition

det är lätt att tänka sig att en jätte

som Concha y toro bara sprutar ut

massor av vin men där finns även en

lång tradition och viner med ambition.

fÅ av oSS har vÄl inte nÅgon

gÅng druckit ett vin från Concha y

Toro eller hört berättelsen om Casillero

del Diablo, källaren som vaktades av djävulen.

Låt oss få vidga bilden en aning. Don

Melchor de Concha y Toro, son till en

spansk markis, var 49 år när han startade

det företag som idag har vuxit till en

av världens största vinproducenter.Don

Melchor de Concha y Toro och hans hustru

fick sex barn och flera av dem deltog

i expansionen familjeföretaget. 1921

ombildades det till ett aktiebolag som

1932 börsnoterades. Under 1950-talet

kom ett nytt namn in i ledningen, Eduardo

Guilisasti, som över tid köpt delar

CyT Melchior Mansion.

av Concha y Toro och kom att bli dominerande.

Än idag är Concha y Toro ett

familjeföretag lett av delar av familjen

Guilisasti. Arealen har under åren också

vuxit avsevärt. Bara i Chile hittar vi 7

600 hektar. På andra sidan Anderna, i

Argentina, ytterligare 1 500 hektar och

nyligen köpte man kaliforniska Fetzer

vilket gör den totala arealen kring 9 300

hektar vilket placerar dem som tredje

plats i världen. 2009 producerade Viña

Concha y Toro 337 200 000 buteljer. Vi

skall inte heller glömma bort att man

äger den unga producenten Cono Sur

med inriktning mot organisk produktion

och världens största biodynamiska producent

och vingård, Viñedos Emiliana.

Concha y Toro kan inte heller anklagas

för att ha glömt bort tankarna en miljövänlig

och uthållig produktion. Bland

de 2000 anställda finns en hel avdelning

som arbetar bara med sådana frågor och

bara att successivt byta till lättare glas i

buteljerna sparar 8000 ton per år.

Concha y Toro producerar en mängd

linjer viner i Chile. Mest känd är väl Casillero

del Diablo, som skapades

1960-talet. Men där finns även Sunrise,

Trio, Amelia, Marques de Casa Concha,

prestigevinerna Don Melchor, Terrunyou,

Almaviva som är ett samarbete med

Rothschild sedan 1997 och många fler.

Vi skall titta närmare ett axplock. Vi

börjar med ett både kraftfullt och elegant

vin där ursprunget är vingården

Triángulo i Casablanca.

terrUnyo SaUvignon BlanC

2009 (89 LGP) Stockar med 18-20 års ålder

har bidragit med frukten som vinifierats

i tank där vinet sedan legat under

åtta månader. Det har koncentration och

komplexitet med fina små inslag av tropiska

frukter och en mycket fräsch såväl

helhet som syra. Marques de Casa Concha

Chardonnay 2009 (80 LGP) kom-


mer från ett relativt nytt projekt i Limari.

På Systembolaget hittar du årgång

2007 med artikelnummer 75618 för 169

kronor. Musten vinifieras och vinet ligger

sedan fat som till en tredjedel är

nya där också malolaktisk jäsning sker.

Vinet är generöst med sina toner av

mogna gula äpplen, mjuka krämighet och

friska syra. amelia Chardonnay 2008

(85 LGP) Druvorna kommer här också

från vingården El Triángulo med sina sedimentära

lätta jordar i Casablanca. Vinet

har legat 9 månader i använda fat

och man har gjort batonage. Smaken är

generös med mogna gula äpplen, meloner

och bär viss rondör, en bra kropp

och fräsch syra. terrunyo Carmenère

2007 (88 LGP) Frukten kommer från

vingården Peumo i Rapel och består av

camenère 85 procent, cabernet sauvignon

12 procent, cabernet franc 1 procent

och petit verdot 2 procent. Vinet har legat

fat i 18 månader där 80 procent

var nya. Vinet är mycket ungt men också

mycket koncentrerat. Det har en rejäl

mörk frukt, en stabil bas av fina tanniner,

någon pepprighet och mineralitet i

svansen. Maycas del limari ”reserva

especial” Syrah 2008 (87 LGP) En serie

viner som föddes 2007 och valts ut från

de fyra vingårdar med totalt 500 hektar

man äger i Limari. Vinet är stort och fylligt

med fin björnbärsfrukt, svartpepparkryddighet,

rejäla tanniner, spänstig

syra och mineralisk svans. Marques de

Casa Concha Cabernet Sauvignon

2008 (84 LGP) Vingården Puente Alto

ligger i Maipo och vinet har lagrats i 18

månader till 39 procent nya fat. Smaken

är stor, ren och kraftfull med bra

koncentration, tanniner och syra samt

fatkaraktär som börjar gå mot läder.

86514 don Melchor Cabernet Sauvignon

2007 (90 LGP) kostar 349 kronor.

Från lågavkastande, 4,5 ton/hektar,

25-åriga stockar i vingården Puente Alto

kommer frukten som efter vinifikation

får vila 16 månader i fat och har utvecklat

en elegant cassistonad frukt och

stänk av björnbär. Här finns bra syra och

välintegrerade tanniner som lovar gott.

Ett koncentrerat och fint sammansatt

vin. En liten sötsak kan Concha y Toro

också bjuda . Concha y toro late

harvest Sauvignon Blanc 2007 (80

LGP) På Systembolaget kan du hitta årgång

2005 av vinet med artikelnummer

75933 och 375 ml kostar 89 kronor. Det

har en stor och frisk aprikos-, äppeltonad

frukt och fräsch syrlig svans. Sötman

är balanserad med sina 90 gram restsocker.

I djävulens källare, Casillero del Diablo

skulle vinerna vara ”stöldskyddade”.

97


Chile

98

Errázuriz, Viñedo Chadwick

Vinhuset som vågar mäta sig med de bästa

gång gång har nuvarande ägaren

eduardo Chadwick vågat mäta sina

viner med några av världens bästa i

blindprovningar kallade ”the Berlin

tasting” och resultatet har fått

många att häpna.

edUardo ChadWiCk var oCh Är

övertygad oM att han och Chile kan

prestera viner av världsklass. Med den

övertygelsen samlade han i januari 2004

36 av världens mest kända och respekterade

vinskribenter och ett antal inflytelserika

inköpare för en blindprovning där

hans viner ställdes mot några av världens

bästa och mest kända viner. Tio viner

fanns i glasen och när provningen

var över toppade två viner från Chadwick,

Viñedo Chadwick och Seña över

storheter som Lafite, Margaux, Latour

och Solaia. Namnet Errázuriz kommer

från grundaren Don Maximiano som

1870 startade viñan i Aconcagua cirka

tio mil norr om Santiago.

Vid den här tiden växte fler och fler

vingårdar upp i Santiagos närhet men

Don Maximiano valde noggrant sin plats

och avsiktligt med avstånd till huvudstaden.

Han hann plantera 300 hektar under

sin livstid. Hans son Rafael planterade

ytterligare 400 hektar vilket gjorde

viñan, även med dagens mått, stor.

Don Maximiano Errázuriz hann uppleva

de stor framgång och stor sorg under

sin livstid. Han förlorade två hustrur

i sjukdom i ung ålder och äldre dagar

drog han sig tillbaka till viñan men ville

inte bo i den villa i Alto Maipo han byggt

för sig och sin första hustru, för mycket

sorg var förknippat med minnet utan

han bosatte sig i ett mycket anspråkslöst

hus intill och la all sin kraft i utvecklingen

av viñan.

Idag är det femte generationen som

driver företaget vidare. Det är samma familj

men ägaren heter idag Eduardo

Chadwick och verksamheten har utveck-

Eduardo Chadwick är femte generationen som driver Errázuriz och han har betytt väldigt mycket både för

sitt eget företag men också för hela vinnäringen i Chile.

lats enormt inte minst under Eduardo.

Förutom alla viner som skapas under

namnet Errázuriz äger man nu helt Caliterra.

Det är en vingård i Colchagua som

skapades tillsammans med Robert Mondavi

1995. Från den 210 hektar stora

vingården i en sluttning skulle man skapa

ett vin som satte Chile kartan över

viner med världsklass. Skapelsen blev

Seña. Idag äger man den helt och 55 hektar

av vingården under omvandling till

biodynamisk produktion.

Arboleda är ett annat projekt som drivs

av Eduardo Chadwick. Det är en samling

vingårdar med närhet till havet och den

modererande effekt vindarna därifrån

har.

I Errázuriz har han skapat Don Maximiano

Founder’s Reserve som ett prestigevin.

Eduardo Chadwicks far, Alphonso

Chadwick, var en inbiten och mycket

duktig polospelare och det som en

gång var hans poloplan växer nu vinrankor

vars frukt hittas i ett koncentre-

rat och elegant vin vilket bär namnet

Viñedo Chadwick. I Errázuriz hittar vi

också carmenère baserade KAI samt shiraz

vinet La Cumbre vilket belade topp

placeringen i vår panelprovning, mer om

dessa senare.

På Systembolaget finns för närvarande

18 olika artiklar relaterade till Errázuriz

så tillgången är god. Vi provar några därifrån

och några intressanta som kanske

kan privatimporteras.

errázuriz Single vineyard Sauvignon

Blanc 2009 (84 LGP) kommer från

det nya projektet Aconcagua Costa bara

14 kilometer från kusten. Klimatet är

svalt och sommaren är torr vilket gör bevattning

nödvändig. Jorden är lätt lerig

och stenig. Mjukt blommig doft och generös

fruktig smak med friskhet via äpplen,

persikor och lime. errázuriz Wild

ferment Chardonnay 2008 (80 LGP)

kommer från Casablanca. Som framgår

av namnet jäst med naturlig jäst. Hälften

av vinet har genomgått malolaktisk jäs-


ning och allt har sedan legat jästen i

fat under 8 månader. Generös frukt med

mogna gula äpplen, mogen persika och

mjuk avrundad syrlighet. errázuriz

Wild ferment pinot noir 2009 (85

LGP) hämtar också sin frukt från Casablanca.

Efter avstjälkning får druvorna

några dagars kallmaceration och har sedan

jäst i öppna kar. Slutligen har vinet

fått en postmaceration innan det lagrats

i fat under 9 månader. Rikt fruktig smak

med toner av mogna jordgubbar. Det har

rondör, mjuka tanniner och en chokladtonad

svans. errázuriz Single vineyard

Camenère 2008 (87 LGP) kommer

från Max Vineyard i Aconcagua. Vinet

består till 89 procent carmenère, 6 procent

syrah och 5 procent cabernet sauvignon.

Maceration med flitig överpumpning

under 20-30 dagar. Efter

vinifieringen lagrades det en dominerande

del franska fat av vilka 60 procent

var nya. Relativt utvecklad ren och komplex

frukt där stänk av plommon ingår.

Tanninerna är stabila, syran och faten

känns balanserade. 84926 errázuriz

Max reserva Cabernet Sauvignon

2008, 119 kronor, (84 LGP) Cabernet

sauvignon 88 procent, cabernet franc 12

procent från Aconcagua. Kort kallmaceration,

jäsning och ytterligare macceration

innan 12 månaders fatlagring i huvudsakligen

franska fat. Doft och smak

är relativt utvecklade med mogna svarta

vinbär, frisk bärig syra och en renhet i

helhetsupplevelsen. 71475 errázuriz

la Cumbre 2007, 499 kronor (90 LGP

enligt panelen) Ursprunget är tre delar

av Max Vineyard. I Max I hittar vi en hög

densitet och en skötsel av rankorna som

ger hög koncentration. Karaktäristiskt

för Max II är den höga förekomsten av

sten som anges till 70 procent av markinnehållet.

Det är något som syrah trivs

med och i sin växtlighet prioriterar rankan

frukten. Max V har djup och stenig

jord med god dränering som rankorna

trivs i. Efter sorteringen av druvorna så

låg en tredjedel och kallmacererade. Cirka

en tredjedel jäste med naturlig jäst.

Efter jäsningen hanterades fortfarande

varje lott för sig när vinet fylldes fat

för 18 månaders lagring i helt nya franska

fat. 71461 errázuriz don Maxiano

founder’s reserve 2007, 499 kronor

(87 LGP enligt panelen) Frukten kommer

från Aconcagua och Max Vineyard.

Den består av 82 procent cabernet sau-

Jordmånen under den gamla poloplanen är ett

tunt lager av lera en relativt stenig sedimentär

botten som ger god dräneringsförmåga för de

cabernet sauvignonstockar som skall ge frukt till

Viñedo Chadwick.

vignon, 6 procent cabernet franc, 6 procent

petit verdot och 6 procent syrah.

Musten jäste i tank med flitig överpumpning

för att sedan lagras under 20 månader

i enbart nya fat. 73972 viñedo

Chadwick 2007, 1 500 kronor (86 LGP

enligt panelen) består av enbart cabernet

sauvignon från den gamla poloplanen i

Alto Maipo. Jordmånen här är ett tunt

lager av lera en relativt stenig sedimentär

botten som ger god dräneringsförmåga.

Avkastningen i vingården ligger

mellan tre och fem ton per hektar. Frukten

har noga sorterats från orenheter

innan musten jäses i tank med dagliga

överpumpningar. Vinet har sedan lagrats

20 månader i fat då malolaktisk jäsning

och även en naturlig klarning skedde. Vinet

har en mycket koncentrerad både

ren och komplex fruktig smak med mogna

svarta vinbär, extremt välintegrerade

tanniner, liten eldighet, bra syra och mineral

i svansen. Dekantering nödvändig

och ett ännu mycket ungt vin.

Exportteamet med Rodrigo Plass och Nicolas del Solar

visar Livets Goda runt bland de gamla cabernet rankorna

i Alto Maipo som skall bli Viñedo Chadwick.

99


Chile

100

Viñedos Emiliana

1 550 hektar omtanke om naturen

viñedos emiliana är en unik satsning

i stor skala med genomtänkt omtanke

om naturen.

Man MÅSte ha reSUrSer oCh

engageMang för att ta sig an ett projekt

av den här storleken och med den

här inriktningen. Det har Rafael Guilisasti

Gana och José Guilisasti Gana där den

förstnämnde är vice ordförande i Concha

y Toro och den senare har en lång agrikulturell

bakgrund som ansvarig för det

bolag som sysslar med frukt inom Concha

y Toro sfären. 1986 börjar man uppbyggnaden

och leta lämpliga vingårdar.

1998 hade man funnit mark i Cachapoal,

Casablanca, Colchagua, Maipo och Bío

Bío för en satsning med uthållighet och

omtanke om naturen som ledstjärna. Det

nya Viñedos Emiliana kunde sjösättas.

När vi besöker Emiliana idag så har man

börjat använda hästar för vissa arbeten

och arealer. Där traktorer används handlar

det om bio diesel och en del solpaneler

framställer el. En stor investering görs nu

i Colchagua för att rena vattnet.

I vingårdarna ser vi skyddsgrödor med

örter som blommar vid olika tidpunkt

för att bin skall pollinera även rankorna

så grundligt som möjligt och bikupor

finns utställda flera håll. Höns tillhör

arbetsstyrkan i vingårdarna då de håller

efter skadeinsekter, pickar ogrässkott

och lämnar lite växtnäring genom aktern.

Biologiska korridorer är viktiga och

av de 200 hektaren i Casablanca är 3

hektar korridorer där fåglar och annat

vilt finner skydd. Djur behövs för att få

delar av råmaterialet till kompost.

Produkter av djuren som Alpaca ull och

andra ”sidoprodukter” som honung, olivolja,

ägg och odlingslotter är exempel

saker som ställts till personalens förfogande

och de kan ta intäkterna av. På

Systembolaget hittar du sju av Emilianas

viner. Det som kallas Winemaker’s Selection

kommer att byta namn till Signos de

Origen och finnas i ett antal druvsorter.

Nu hittar du två för privatimport i vår

panelprovning. Här provar vi biodynamiskt

producerade Coyam 2007 (86

LGP) som är en blandning av 38 procent

Alpacas och en del annan boskap finns för att hålla efter gräset och producera råmaterial till komposten.

Hönsen ”arbetar” i vingårdarna genom att hålla efter skadeinsekter och ogrässkott.

syrah, 21 procent carmenère, 21 procent

cabernet sauvignon, 17 procent merlot, 2

procent petit verdot och 1 procent mourvedre.

Det har lagrats i 80 procent fransk

ek och 20 procent amerikansk under 13

månader. En generös och komplex fruktig

upplevelse med viss eldighet, och avundad

syra. gê 2007 (tidigare 93 LGP i

tidningen) är också biodynamiskt producerat

med druvsorterna syrah 61 procent,

carmenère 21 procent och cabernet

sauvignon 18 procent. Efter vinifiering

har det legat franska fat under 15 månader.

Smaken är koncentrerad, komplex,

rikt fruktig med mörka toner och

lite plommon inslag. Det har stabila tanniner

och bra syra så årgång 2007 mår

gott av en tid i källaren. På Systembolaget

kan du hitta årgång 2005 med artikelnummer

94856 för 299 kronor.

Prestigevinet Gé produceras i källaren i Los

Robles, Colchagua.


Varannan förare som

omkommer i singelolyckor i

trafiken är alkoholverkad.

101


Chile

102

Viña Garces Silva

Nutida pionjärer

I Viña Garces Silvas Leyda vingårdar är jorden granitisk.

leyda och San antonio ligger så nära

kusten att en del vingårdar kan se havet.

hit kom familjen garces Silva

för knappt tio år sedan och kom att

lite av nutida pionjärer.

förSt pÅ Senare År har Man

”upptäckt” Leyda och San Antonio. Strax

der härom går den stora huvudled som

förbinder Chiles viktigaste hamnstad

Valparaiso med både Santiago och resten

av Chile men det är också en viktig inkörsport

för varor till västra Argentina

då vägen även letar sig genom passen i

Anderna.

Många vingårdar här ligger så nära kusten

att rankorna kan se havet. De kan

definitivt känna av det för att här är ett

betydligt svalare klimat än många andra

platser i Chile. Närheten till havet är

ingen garanti för god tillgång till vatten.

1999 startade ett stort projekt för att ta

fram en ledning från Maipo som möjliggjorde

bevattning av framtida vingårdar i

området. Familjen Gaces Silva, som även

varit delägare i Montes, deltog i det och

köpte också 70 hektar mark. Av dessa är

nu 15 hektar planterade med vinrankor

som domineras av sauvignon blanc men

här finns också chardonnay, pinot noir

och ett litet läge som passade för syrah.

2003 kunde man ta den första skörden

hos Viña Garces Silva.

När Livets Goda besöker Viña Garces

Silva står en ny källare plats som togs

i bruk vid skörden 2010. Hittills har den

bara använts för en skörd och vin från all

frukt buteljerar man inte ännu. En del

säljs till Montes. Kapaciteten i den nya

källaren, som byggts enligt gravitationsprincipen,

finns där och det kommer.

Ambitionen är att druvorna skall få

bästa möjliga behandling i enlighet med

sin druvsort. All frukt handskördas i tio

kilos korgar. Det finns ett kylrum för att

kyla ner frukten efter skörd innan vinifieringen,

sorteringsbord så att bara ren

och frisk frukt faller ner i tankarna. Ett

sofistikerat system finns för att övervaka

alla värden i tankarna och enbart fat från

Transaud i Beaune används.

Tre viner fanns med i Livets Godas panelprovning

och här kan vi komplettera

med ytterligare två. amayna Sauvignon

Blanc 2009 (84 LGP) 100 procent av

druvsorten som jäst i tank från en relativt

flack del av vingården med alluvial

jord. Smaken är stor och utvecklad med

mogna äpplen och citrus i frukten samt

en uttalad mineralisk svans. 74677

amayna Sauvignon Barrel fermented

2007, 200 kronor (79 LGP enligt panelen)

Frukten kommer från samma delar

av vingården och har hanterats samma

sätt fram till vinifikationen då det

jäst i fat sedan legat dessa i 12 månader.

Smaken är relativt stor och fyllig

med en rik frukt och bra syra men med

en mycket taglig fatkaraktär som, enligt

min mening, känns som överarbetad

i sammanhanget. amayna Chardonnay

2008 (86 LGP) Panelen provade 74676

Amayna Chardonnay 2006, 200 kronor,

med en medelpoäng av 83 LGP. Frukten

har jäst i, till en fjärdedel, nya fat och


esterande del använda under 15 dagar.

Därefter har det legat i faten under ytterligare

12 månader. Smaken har ett

fint uttryck av druvsorten med ”en korg”

av frukter och en frisk syrlighet i svansen.

Där finns också en mjuk och balanserad

krämighet samt fatkaraktär.

amayna pinot noir 2008 (83 LGP) Panelen

provade 74675 Amayna Pinot Noir

2007, 200 kronor, med ett liknande värde.

Musten kallmacereras under 2-3

veckor innan jäsningen i tank. Det ligger

sedan 12 månader i 30 procent nya fat

och resten av faten har använts två gånger.

Stor och ganska yppig fruktighet med

körsbärstoner, mogna jordgubbar och

mjuka välintegrerade tanniner. amayna

Syrah 2008 (82 LGP) Druvorna kommer

från ett läge med nordorientering och

skördas sent. Efter tio dagars kall maceration

jäser musten 15 dagar i tank. Vinet

läggs sedan i till två tredjedelar nya

fat under ett år. Yppig frukt med lite katrinplommoninslag,

kryddigt och lite

pepprigt med pigg syrlighet.

Den nya källaren är

hypermodern och

byggd enligt gravitationsprincipen

för att

inte behöva pumpa

eller flytta vinerna mer

än nödvändigt.

Francisco Ponce är vinmakare

hos Viña Garces

Silva vars viner Amanya

har letat sig till Sverige

och Systembolaget.

Är du intresserad

av goda viner?

Bli medlem i Club VinUnic. Det kostar inget och

du får initierad nyhetsinformation via mejl och en

vintidning minst två gånger om året. Du får även

inbjudningar till vinprovningar och vinresor.

Som välkomst erbjudande får du köpa en 2-pack

med Riedels berömda Vinum Bordeaux-glas för

250 kronor (butikspris ca 600 kr).

Anmäl dig i dag!

Anmäl dig www.clubvinunic.se

och ange referens: Livets Goda.

club

Rätt glas

för ditt favoritvin

Den österrikiske glas -

producenten Riedel

har haft ambitionen att

designa vinglas, som

inte bara är vackra att

se utan även har en

form som lyfter fram

varje vins doft- och

smak nyanser. Utöver

Vinum-serien fi nns

fl er designserier.

Sommelier-serien är

den mest exklusiva

med stora, individuellt

handblåsta kristallglas.

Bourgogne-glaset i

den serien fi nns representerat

Museum

of Modern Art i New

York. Riedels fantasirika

karaffer är också

de design mässiga

mästerverk!

Detaljerad information

om klubben,

medlemskapet och

Riedels olika glas och

karaffer fi nner du

vår hemsida

www.clubvinunic.se

VINUM BORDEAUX

6416/0

VINUM

SAUVIGNON BLANC

6416/33

VINUM RIESLING

6416/15

VINUM BOURGOGNE

6416/07

VINUM CHABLIS

6416/05

VINUM CUVÉE

PRESTIGE

6416/48

EN TIDNING FRÅN NR 2 2010

SIMON & TOMAS:

HELLRE VIN

ÄN KAFFE

MARK SHANNON

sid 7

club

BRÜNDLMAYER

ODLAR PINOT NOIR

FÖR

KÄRLEKENS

SKULL sid 8

sid 4

VINUM SYRAH

6416/30

VINUM

MONTRACHET

6416/97

103

More magazines by this user
Similar magazines