Vem är familjen? Om familjer, föräldrar och normer - Foff

foff.wikispaces.com

Vem är familjen? Om familjer, föräldrar och normer - Foff

Forum för feministiska föräldrar,

Foff Stockholm, är en ideell förening

som strävar efter att uppmärksamma

frågor som rör föräldraskap

utifrån ett feministiskt

perspektiv. Föreningen är politiskt

och religiöst obunden och har som

mål att verka för ett mer jämställt

och jämlikt samhälle med

diskussion, informationsspridning

och kunskapssökande som medel.

www.foff.se

Vem är familjen?

Om familjer, föräldrar och normer

Den 14 november 2009 anordnade Forum för feministiska föräldrar

(Foff) Stockholm en temadag om familjenormer i samarbete med Sensus

studieförbund. Den här skriften tar sin utgångspunkt i de föreläsningar och

diskussioner som ägde rum denna dag och med den hoppas vi kunna

väcka tankar och debatt kring familjepolitiska frågor och invanda

föreställningar om familjer, föräldraskap, barn, kvinnor och män.

En dryg fjärdedel av de barn som växer upp i Sverige idag lever utanför

den klassiska kärnfamiljens ram. Mamma-pappa-barn är alltså ännu

den vanligaste formen av familj som barn växer upp med, och det är också

denna familjeform som våra lagar och samhälleliga normer om familjen

och föräldraskap grundar sig på. Detta får naturligtvis konsekvenser för

alla de föräldrar, barn och familjer som faller utanför kärnfamiljens ram.

Det kan handla om ekonomiskt eller praktiskt trassel för att få vardagen

att gå ihop, exempelvis att ett barn som har fler än två föräldrar juridiskt

sett inte kan få detta bekräftat, eller att en ensamstående förälder

inte har möjlighet att försörja sin familj då kommunen inte tillgodoser

barnomsorg på obekväm arbetstid. Men det handlar också om att få sin

egen familj bekräftad, och att inte bli diskriminerad med anledning av

hur familjen ser ut.

Den här informationsskriften har som syfte att bredda perspektiven när

det gäller familjeformer, föräldrar och barn, eftersom många idag lever och

skaffar barn på ett sätt som inte erkänns i de förordningar och föreställningar

som finns i samhället. 1990 ratificerade Sverige FN:s konvention

om barns rättigheter, vilket innebär att landet har åtagit sig att efterleva

4 5

More magazines by this user
Similar magazines