UTC Fire & Security Sverige Produktkatalog 2013

utcfssecurityproducts.se

UTC Fire & Security Sverige Produktkatalog 2013

UTC Fire & Security Sverige

Produktkatalog 2013


Välkommen till produktkatalog 2013

Produktkatalog från UTC Fire & Security Sverige

Välkommen till den nya produktkatalogen från UTC Fire & Security Sverige,

i vilken vi presenterar vårt stora produktsortiment och lösningar till den

svenska säkerhetsmarknaden.

Produktkatalogen är ett uppslagsverk för daglig användning av våra kunder,

säkerhetsinstallatörer, elinstallatörer, säkerhetsrådgivare och andra som

önskar läsa mer om våra säkerhetslösningar.

I produktkatalogen, som finns både i en tryckt och en elektronisk version,

finns innehållsförteckning för varje huvudavsnitt, översikter med lösningar,

översikter med våra produktserier och längst bak i katalogen hittar du även

ett produktindex med alla artiklar. Allt som allt en enkel och hanterbar referens

så att du kan snabbt och enkelt kan hitta exakt det du söker.

Vår nya produktkatalog innehåller intressanta nyheter där vi framförallt vill

framhålla ATS Advanced, våra kompletta adresserbara brandlarmsprogram,

nya kombi-/rörelsedetektorer samt många nyheter inom CCTV. Vi

presenterar också våra mer avancerade integrerade system.

Vi önskar alla våra kunder trevlig läsning av katalogen.

Vänliga hälsningar

UTC Fire & Security Sverige


Om UTC Fire & Security i Sverige

Solna, januari 2013

UTC Fire & Security Sverige etablerades redan 1981 under namnet Aritech.

I mars 2010 blev företaget köpt av UTC och blev därmed UTC Fire & Security

Sverige AB. Idag ingår UTC Fire & Security Sverige AB i divisionen UTC

Climate, Controls & Security.

Säkerhet börjar långt innan den första centralapparaten, detektorn, kortläsaren

eller kameran är installerad. Det börjar med en relation – och en bra

relation inleds med rätt partner. Du behöver en partner med vilken du kan

diskutera eventuella risker, analysera fysisk planering av dina anläggningar,

och som kan hjälpa dig att utforma ett säkerhetssystem som skyddar människor,

tillgångar, samhällen och infrastruktur.

Från vårt lager i Solna, som omfattar cirka 600 produkter, levererar vi dagligen

komponenter till allt från villalarm till större integrerade säkerhetssystem

samt produkter för små till större brandlarm och CCTV-anläggningar.

Med Training University erbjuder vi våra kunder utbildning inom samtliga

våra produktgrupper. Vår målsättning är att vara din självklara samarbetspartner

och leverantör av säkerhetsprodukter.

Slutligen, och som svar på ökade krav på certifiering, försäkrar UTC Fire &

Security Sverige att vårt produktsortiment är utvecklat i enlighet med de

krav som både ligger i EN- och SBSC-godkännanden samt andra.

Vår policy är att leverera till professionella larminstallatörer och vår kunniga

personal finns alltid till hands för att hjälpa dig att välja rätt produkter.


Ni hittar oss i Solna Business Park

E4 norrifrån

Vid avfart 167 tag av mot Sundbyberg/Solna C. Därefter höger in på Råsundavägen

mot Sundbyberg. Fortsätt rakt fram på Frösundaleden förbi Solna C.

I Ankdamskorset tag höger mot Sundbyberg in på Gränsgatan. Vid första trafikljuset

sväng vänster in på Smidesvägen. Sväng sedan höger in på Englundavägen.

E4 söderifrån

Sväng höger mot Sundbyberg/Solna C (avfart 167). Fortsätt Råsundavägen

rakt fram mot Sundbyberg. Fortsätt rakt fram på Frösundaleden förbi Solna C.

I Ankdamskorset tag höger mot Sundbyberg in på Gränsgatan. Vid första trafikljuset

sväng vänster in på Smidesvägen. Sväng sedan höger in på Englundavägen.

E18 från Enköping

Kör mot Stockholm och sväng vänster mot Stockholm C/Solna. Tag höger mot

Sundbybergs Centrum. Fortsätt mot Centrum på Ursviksvägen och passera

Lötsjön. Sväng vänster mot Solna, in på Tulegatan. Fortsätt rakt fram och tag

höger mot Solna Business Park in på Ekensbergsvägen. Sväng vänster

vid första trafikljuset in på Svetsarvägen och vänster i korsningen in på

Englunda vägen.

Tritonvägen

Svetsarvägen

Norbyvägen Frösundaleden

Råsunda

Englundavägen

Svetsarvägen

Smidesvägen

Gränsgatan

Adress

UTC Fire & Security Sverige AB

Box 1224

171 23 Solna

Besöks-/leveransadress

Englundavägen 9

171 41 Solna

Telefon och fax

T 08 54 44 33 50

F 08 54 44 33 66

E-post

sweden@fs.utc.com

Hemsida

www.utcfssecurityproducts.se

5


Innehållsförteckning

Säkerhetslösningar som skyddar

människor, tillgångar, samhällen och infrastruktur .........................................8

Innehållsförteckning CCTV 10

Introduktion till CCTV .................................................................................... 11

Översikt analoga kameror ............................................................................12

Introduktion av TruVision analoga kameror ..............................................14

Introduktion till UltraView analoga kameror...............................................22

Introduktion till IP- och megapixelkameror i full HD .....................................29

Översikt av IP- och megapixelkameror i full HD ..........................................30

Kameratillbehör .............................................................................................43

Översikt LCD-monitorer ................................................................................49

TruVision DVR/NVR-serier .........................................................................54

UltraView Enterprise Videoplattform .........................................................67

UltraView – plattform..................................................................................71

Innehållsförteckning transmission 78

Introduktion till transmission .........................................................................79

Översikt transmission med många alternativ ...............................................80

Översikt 2-trådsöverföring ............................................................................81

Fiber Transmission Video .............................................................................87

Översikt nätverksswitchar .............................................................................91

Mediakonvertare Ethernet till fiber ..............................................................100

Strömförsörjning PoE ..................................................................................102

Innehållsförteckning inbrottslarm och integrerade system 105

Introduktion till inbrottslarm och integrerade system .................................107

ATS Master integrerat säkerhetssystem .....................................................108

Översikt ATS Master Integrerad säkerhetslösning ..................................... 110

Alliance Management Software .................................................................135

ATS Advanced ............................................................................................ 141

NX-10 Inbrottslarmscentral ......................................................................... 151

Introduktion till avancerad detekteringsteknologi ......................................158

Rörelsedetektorer – Volymskydd ................................................................159

PIR-detektorer ............................................................................................162

PIR Vektordetektorer ...................................................................................166

Kombidetektorer PIR/Mikrovåg...................................................................168

PIR-detektorer med antimaskskydd ...........................................................173

PIR Vektordetektorer med antimaskskydd ................................................. 174

Kombidetektorer med antimaskskydd ....................................................... 175

Inbrottsdetektering – Trådlös kommunikation ............................................180

Seismiska detektorer ..................................................................................186

Skalskydd ....................................................................................................191

Perimeterövervakning .................................................................................207

Mikrofonkabel FlexPS och FlexPI ............................................................... 217

PIR- och kombidetektorer för utomhusdetektering ....................................221

ATEX-certifierad mikrovågsdetektor ..........................................................223

Övriga detektorer ........................................................................................224

Larmdon ......................................................................................................226

Installationsmaterial ....................................................................................230

6


Innehållsförteckning passersystem 237

TruPortal Passersystem ..............................................................................239

Wiegandläsare ACI .....................................................................................243

Wiegandläsare T-serien Multiprotokoll .......................................................244

Kort och taggar till Mifarekortläsare ...........................................................247

Tillbehör till kortläsare .................................................................................248

V-Flex Biometriska fingeravtrycksläsare ....................................................249

V-station Biometriska fingeravtrycksläsare ................................................250

Ditt professionella val, när du printar dina säkerhetskort ...........................251

Tillbehör till kortprintrar ...............................................................................252

Innehållsförteckning brandlarm 254

Introduktion till brandlarm ...........................................................................255

1X-serien .....................................................................................................258

Konventionella detektorer ...........................................................................262

2X-serien .....................................................................................................272

FP1200-/FP2000-serien .............................................................................281

Översikt enheter till brandlarmcentraler .....................................................287

Adresserbara detektorer .............................................................................288

Aspiration ....................................................................................................307

Specialdetektorer ........................................................................................ 311

Dörrhållarmagneter .....................................................................................318

Skylt- och dokumentskåp ...........................................................................320

Service- och testutrustning .........................................................................321

Strömförsörjning ..........................................................................................323

Ackumulatorer .............................................................................................325

Brandlarmskabel .........................................................................................326

Villkor ...........................................................................................................328

Index ...........................................................................................................334

7


Säkerhetslösningar som skyddar

människor, tillgångar, samhällen

och infrastruktur

UTC Fire & Security Sverige erbjuder ett brett spektra av säkerhetsprodukter

och brandlarm från startka varumärken som Aritech, Lenel, Edwards,

IFS, TruVision, Supra med flera.

Här följer en kort beskrivning av vad vi presenterar i katalogen. Vårt kompletta

produktsortiment är designat för att att skydda människor, tillgångar,

samhällen och infrastruktur med ledande innovativa och pålitliga brand-

och säkerhetslösningar.

CCTV

TruVision- och UltraView-serierna är två kompletta sortiment som täcker

praktiskt taget alla behov av videoövervakning. CCTV-lösningarna kan

användas i förebyggande syfte och är samtidigt ett effektivt redskap för att

se vad som händer i olika situationer. Videomaterialet kan även användas

vid uppföljning av olika händelser.

I vårt breda CCTV-sortiment hittar du allt från standardkameror till anvancerade

motljus- och vandalskyddade megapixeldomekameror med full HDupplösning.

Vi har dessutom ett stort urval av lagrings- och inspelningslösningar

oavsett om du önskar den lilla enkla DVR/NVR:n eller om du har

behov av en lösning som kan integreras i många olika lokaler.

Transmission

IFS designar och tillverkar ett stort utbud av avancerade fiberoptiska produkter,

TCP/IP nätverksprodukter, 2-trådslösninger, mediakonverterare för

överföring av telekommunikation, CCTV, säkerhet och industriella lösningar.

Inbrottslarm

UTC Fire & Security’s mångåriga erfarenhet av Aritechs detekteringsteknologi

är oöverträffbar. Vi presenterar ett stort utbud av både trådbundna och

trådlösa system för bostäder, kommersiella och högsäkerhetstillämpningar.

För att komplettera vårt utbud av centralapparater har vi också ett brett sortiment

av detektorer, komponenter och tillbehör.

Integrerade lösningar

ATS Master är det flexibla säkerhetssystemet som enkelt kan byggas ut i

takt med att ditt behov av säkerhet växer. Du kan få allt från en enkel

inbrottslarmanläggning till avancerad samordnad övervakning med passersystem,

CCTV och brandlarm.

Passersystem

TruPortal blir vårt framtida passersystem till den svenska marknaden. Du

hittar redan nu informaion om vårt sortiment av TruPortal passersystem

tillsammans med läsare som både kan användas till såväl våra egna som

tredjepartslösningar.

8


Brandlarm

UTC Fire & Security ger dig användarvänliga brandlarm med hög teknisk

nivå och stor flexibilitet tillsammans med klara ekonomiska fördelar.

Från det lilla konventionella systemet till stora adresserbara system där

funktioner samverkar för att undertrycka obefogade larm och anpassar

larmnivån till rådande miljö.

Lösningar för att möta dina behov

Du hittar allt detta i katalogen. Behöver du ytterligare information om

våra lösningar som skyddar människor, tillgångar, samhällen och infrastruktur

är du alltid välkommen att kontakta oss.

9


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Innehållsförteckning CCTV

Introduktion till CCTV .................................................................................... 11

Översikt analoga kameror 12

Introduktion av TruVision analoga kameror .............................................. 14

TruVision Entry ........................................................................................... 15

TruVision Domekamera ............................................................................. 16

TruVision Dome IR-kamera ....................................................................... 17

TruVision IR-kamera .................................................................................. 18

TruVision högupplöst kameraserie ............................................................ 19

TruVision högupplöst domekamera .......................................................... 20

TruVision PTZ-kameror .............................................................................. 21

Introduktion till UltraView analoga kameror.............................................. 22

UltraView högupplöst kameraserie ........................................................... 23

UltraView högupplöst systemkameraserie ............................................... 24

UltraView domekameror ............................................................................ 25

UltraView systemkameror .......................................................................... 26

UltraView PTZ-kameror .............................................................................. 27

Introduktion till IP- och megapixelkameror i full HD 29

Översikt av IP- och megapixelkameror i full HD .......................................... 30

TruVision Megapixel systemkameror i full HD ........................................... 32

TruVision Megapixel domekameror i full HD ............................................. 33

TruVision Megapixel IR-domekameror i full HD ........................................ 34

TruVision Megapixel minidomekamera i HD ............................................. 35

TruVision Megapixel utomhusdome med IR i HD ..................................... 36

TruVision Megapixel IR-kamera i HD ........................................................ 37

UltraView IP-systemkameror ..................................................................... 38

UltraView IP-domekameror ....................................................................... 39

UltraView IP PTZ-kameror ......................................................................... 40

UltraView IP PTZ-kameror i HD ................................................................. 41

Tillbehör till UltraView PTZ-kameror .......................................................... 42

Kameratillbehör 43

Objektiv & Objektiv till megapixelkameror ................................................... 44

Kamerahus, Kamerafästen ........................................................................... 46

TruVision Encoder/Decoder ...................................................................... 48

Översikt LCD-monitorer 49

TruVision monitorer .................................................................................... 50

UltraView monitorer ................................................................................... 51

Tillbehör monitorer ........................................................................................ 52

TruVision DVR/NVR-serier 54

TruVision DVR 11 ....................................................................................... 56

TruVision DVR 20 ....................................................................................... 57

TruVision DVR 41 ....................................................................................... 58

TruVision DVR 60 ....................................................................................... 60

TruVision NVR 10 ....................................................................................... 61

TruVision NVR 20 ....................................................................................... 62

TruVision NVR 50 ....................................................................................... 63

Tillbehör till TruVision DVR/NVR ................................................................ 64

TruVision Navigator Videoövervakningsmjukvara ..................................... 65

UltraView Enterprise Videoplattform 67

UltraView Encoders/decoders ................................................................. 72

UltraView Recorder 40 .............................................................................. 73

UltraView Recorder 60 ...............................................................................74

UltraView NVR ........................................................................................... 75

UltraView Storage 80 ................................................................................. 76

10


Introduktion till CCTV

Kameraövervakning eller CCTV används idag i en rad olika situationer. Vi

hittar vanligast kameraövervakning i butiksmiljö men CCTV används på

många platser för att förebygga brott, som till exempel flygplatser, eller för

att skydda företag eller skolor.

Inom uttrycket CCTV hittar vi olika produkter där varje del är viktig för att få

ett bra slutresultat. Det är viktigt att man väljer rätt kamera beroende på den

miljö som finns samt att bildlagring sker på ett sätt som gör att man kan

använda bildmaterialet vid en inträffad incident.

Vi på Fire & Security Products Sverige erbjuder ett komplett sortiment av

produkter i TruVision- och UltraView-serierna, för att du ska hitta rätt

utrustning för varierande miljöer och behov. TruVision-serien erbjuder

olika typer av produkter som till exempel kameror med bland annat inbyggd

IR-belysning, monitorer, digitallagrare och Network Video Recorders med

alla funktioner. TruVision är användarvänliga lösningar för varje budget.

UltraView-serien erbjuder ett stort utbud av kameror, bildskärmar, digital

lagring och både analoga och nätverksbaserade lösningar. UltraView

erbjuder en unik flexibilitet till avancerade och mer krävande lösningar.

I detta CCTV-avsnitt får du en överblick av vår portfölj på ett enkelt och

överskådligt sätt. Vi har även ett brett sortiment av installationsmaterial,

kontakta oss för mer information.

Från den lilla enkla digitallagraren till

stora komplexa lösningar – hos oss

hittar du det du söker!

H.264.SVC

Den skalbara videokomprimeringsteknologin H.264-SVC, gör det enkelt

att designa ditt nätverk då den reducerar behovet av bandbredd och

lagringskapacitet.

11

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

12

Pris Översikt analoga kameror

TruVision

Entry

TruVision

Dome

TruVision

Dome IR

TruVision-kameror

TruVision

IR-kamera

TruVision-serien

TruVision

PTZ Mini

TruVision

Högupplöst systemkamera


UltraView Dag/Natt

WDR domekamera

UltraView

Högupplöst systemkamera

UltraView

Högupplöst domekamera

UltraView-kameror

UltraView Dag/Natt

WDR systemkamera

UltraView PTZ

27-37x zoom

UltraView-serien

Funktioner

13

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Introduktion av TruVision TM

analoga kameror

TruVision-kameror

TruVision är en kameraserie som bland annat innehåller kameror med

inbyggd IR-belysning för varierande övervakningslösningar. Dessa kameror

är framtagna för budgetvänliga lösningar utan att ge avkall på prestanda

och kvalitet. Du hittar kameror med inbyggd IR, systemkameror samt

rörliga domekameror (PTZ) i TruVision-serien.

Kameraserien TruVision innefattar kameror som går snabbt att installera

och som har lång drifttid med utmärkt prestanda. Kamerorna passar i

många olika miljöer som till exempel bostäder och kontor eller butiks-

miljöer.

14


TruVision Entry

TruVision Entry-kameraserien finns i flera varianter och är en prisvärd färgkamera

för övervakningslösningar där det ställs krav på pris, prestanda och

kvalitet. Alla kameramodellerna är enkla att installera och justera. Kamerorna

finns i flera utföranden med eller utan IR-ljus.

• Upp till 550 TVL upplösning

• Signalbehandling med DSP

• 12 VDC

TVC-5120-1-P TruVision systemkamera. 550 TVL PAL, äkta dag/natt,

spänningsmatning 12 VDC.

TVD-5110-3-P TruVision inomhus domekamera med 550 TVL PAL, digital

dag/natt, spänningsmatning 12 VDC. 3,6 mm fast objektiv.

TVC-5125BE-3-P TruVision IR-kamera, med 550 TVL PAL, äkta dag/natt,

spänningsmatning 12 VDC. 3,6 mm fast objektiv, 10 m IR-

räckvidd.

TVD-5125TE-3-P TruVision IR-domekamera med 550 TVL PAL, äkta dag/natt,

spänningsmatning 12 VDC. 3,6 mm fast objektiv, 10 m IR-räckvidd.

Läs mera om våra strömförsörjningar under avsnittet installationsmaterial, sidan 233.

15

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

TruVision Domekamera

TruVision Dome är en högupplöst färgkamera för övervakningslösningar där

det ställs höga krav på prestanda och kvalitet. Kameran är mycket lättmonterad

och tack vare det lilla utförandet passar den utmärkt där utrymmet är

begränsat.

För att kunna ge korrekta färger även under svåra ljusförhållanden har kameran

avancerad digital vitbalans (ATW). Den strömförsörjs genom 12 VDC/24

VAC och är lätt att installera och använda.

16

• Upp till 600 TVL upplösning

• Hög känslighet (0.2 lux)

• Avancerad signalbehandling (DSP)

• 12 VDC/24 VAC

• Strömförbrukning max 230 mA

TVD-DOME6-HR-P TruVision Dome färgkamera. 600 TVL PAL, spänningsmatning

12 VDC eller 24 VAC. 2,6-6,0 mm autioiris objektiv.

TVD-DOME5-HR9-P TruVision Dome färgkamera. 550 TVL PAL, spänningsmatning

12 VDC eller 24 VAC. 9-22 mm autioiris objektiv.

Notera* Läs mera om våra strömförsörjningar under avsnittet installationsmaterial, sidan 233.


TruVision Dome IR-kamera

Dessa flexibla domekameror kan se i totalt mörker, vilket ger färgbilder på

dagen och svartvita bilder under IR-drift när det är mörkt. Kamerorna är

monterbara i tak eller på väggar för optimal betraktningsvinkel.

• IR-belysning för optimal bild i mörker

upp till 25 m

• Flexibla installationsalternativ

• Kompatibel med alla analoga digitallagrare

och övrig utrustning

• IP66 för bästa väderbeständighet

• 600-650 TVL

TVD-TIR6-SR-P TruVision 1/3” domekamera dag/natt, inbyggd IR-belysning

med en räckvidd på 15 m, IP67, 600 TVL, spänningsmatning 12

VDC. 3,6 mm objektiv, tak-/väggmontering.

TVD-TIR6-MR-P TruVision 1/3” domekamera dag/natt, inbyggd IR-belysning

med en räckvidd på 25 m, IP66, 600 TVL, spänningsmatning 12

VDC/24 VAC. 3,3-12,0 mm objektiv, tak-/väggmontering.

TVD-TIR6-HR-P TruVision 1/3” domekamera dag/natt, inbyggd IR-belysning

med en räckvidd på 25 m, IP66, 650 TVL, spänningsmatning 12

VDC/24 VAC. 3,3-12 mm objektiv, tak-/väggmontering.

Notera* Läs mera om strömförsörjning under avsnittet installationsmaterial, sidan 233.

17

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

TruVision IR-kamera

TruVision IR är en kameraserie som innehåller ett antal kameror med

inbyggd IR-belysning för varierande övervakningslösningar. Dessa kameror

är framtagna för budgetvänliga lösningar utan att ge avkall på prestanda och

kvalitet. Med den inbyggda IR-belysningen kan kamerorna se i totalt mörker.

Kameran ger färgbilder under dagtid och svartvita bilder när belysningen blir

för låg.

18

• Högupplöst med upp till 650 TVL

• Lång IR-räckvidd

• IP67-klassad

• 12 VDC/24 VAC

TVC-BIR6-SR-P TruVision 1/3” IR-kamera dag/natt med inbyggt IR-(LED)ljus

med räckvidd 15 m, IP67, 600 TVL, spänningsmatning 12

VDC*. 3,6 mm objektiv, med väggfäste.

TVC-BIR6-MR-P TruVision 1/3” IR-kamera dag/natt med inbyggt IR-(LED)ljus

med räckvidd 25 m, IP67, 600 TVL, spänningsmatning 12

VDC/24 VAC*. 3,3-12 mm objektiv, med väggfäste.

TVC-BIR6-HR-P TruVision 1/3” IR-kamera dag/natt med inbyggt IR-(LED)ljus

med räckvidd 55 m, IP67, 650 TVL, spänningsmatning 12

VDC/24 VAC*. 6,0-50 mm objektiv, med väggfäste.

Notera* Läs mera om strömförsörjning under avsnittet installationsmaterial, sidan 233.


TruVision högupplöst kameraserie

TruVision-serien utökas med en högupplöst systemkamera som har 600

TVL. Kommer i modellerna standard och IR-dome med digital WDR, äkta

och digital dag/natt.

Läs mera om strömförsörjning under avsnittet installationsmaterial, sidan 233.

• Högupplöst med upp till 600 TVL

• Sony Effio+760H solution

• 12 VDC/24 VAC

TVC-6110-1-P TruVision systemkamera med 600 TVL PAL, digital dag/natt,

spänningsmatning 12 VDC.

TVC-6120-1-P TruVision systemkamera med 600 TVL PAL, äkta dag/natt,

spänningsmatning 12 VDC/24 VAC.

19

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

TruVision högupplöst domekamera

TruVision-serien utökas med en högupplöst domekamera som har 600

TVL. Kommer i modellerna standard och IR-dome med digital WDR, äkta

och digital dag/natt.

Läs mera om strömförsörjning under avsnittet installationsmaterial, sidan 233.

20

• Högupplöst med upp till 600 TVL

• Variabel optik

• Sony Effio+760H solution

• Finns med IR-ljus

• IP66-klassad

• 12 VDC/24 VAC

TVD-6120VE-2-P TruVision vandalsäker domekamera med 600 TVL PAL, äkta

dag/natt, spänningsmatning 12 VDC/24 VAC. Variabel optik

2,8-12 mm objektiv med autoiris.

TVD-6125VE-2-P TruVision vandalsäker domekamera med IR-ljus. 600 TVL

PAL, äkta dag/natt, spänningsmatning 12 VDC/24 VAC. Variabel

optik 2,8-12 mm objektiv med autoiris, 25 m IR-räckvidd.


TruVision PTZ-kameror

TruVision PTZ Mini

Som en del av TruVision-seriens produkter, är PTZ Mini en kompakt 12x PTZkamera

som ger kostnadseffektiva övervakningslösningar. Trots den lilla storleken

innehåller kameran 12x zoom och har även 12x digital zoom.

Med 540 TVL upplösning ger denna kamera skarpa och klara bilder. Detta

kompletteras av 360 graders panorering där kameran kan röra sig upp till 300

grader per sekund. Med upp till 128 presets och fyra kameraronderingar hjälper

dig TruVision PTZ Mini att öka effektiviteten i bemannade och obemannade

övervakningslösningar.

Tillbehör

• 540 TVL upplösning

• 12x zoom

• 128 Presets

• 1 lux känslighet i färgläget,

0,2 i nattläge (svartvitt)

• 24 VAC strömförsörjning

TVP-12CP TruVision PTZ Mini 12x zoom, inomhus, färg. Spänningsmatning

24 VAC. Strömförbrukning 600 mA.

TVP-12DNP TruVision PTZ Mini 12x zoom, inomhus, dag/natt. Spänningsmatning

24 VAC. Strömförbrukning 600 mA.

TVP-12C-EP TruVision PTZ Mini, 12x zoom, utomhus, färg. Spänningsmatning

24 VAC. Strömförbrukning 2,2 A.

TVP-12DN-EP TruVision PTZ Mini, 12x zoom, utomhus, dag/natt. Spänningsmatning

24 VAC. Strömförbrukning 2,2 A.

TVP-FM TruVision PTZ Mini 12x Infällningsmodul.

TVP-LWM TruVision PTZ Mini 12x Väggfäste långt.

TVP-WM TruVision PTZ Mini 12x Väggfäste kort.

TVP-ISB TruVision PTZ Mini 12x Rökfärgad kupa inomhus.

TVP-ESB TruVision PTZ Mini 12x Rökfärgad kupa utomhus.

TVP-IWA TruVision PTZ Mini 12x Adapter för väggmontering.

Används tillsammans med TVP-LWM eller TVP-WM.

21

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Introduktion till UltraView

analoga kameror

Produktserien UltraView är för dig som ställer högsta krav på prestanda

och integrationsmöjligheter. Ultraview finns i två kameraserier. Den ena

serien är baserad på Sony Effio+960H-teknologi, den andra serien är baserad

på vår välkända EVR- och XP4-arkitektur.

Kameror med EVR-arkitektur

Används för avancerad övervakning vid dåliga ljusförhållanden, det vill

säga i situationer med lite ljus eller IR-belysning. EVR är system- och

domekameror som ger hög känslighet, tydliga detaljer och exceptionell

kontrast där ljusförhållandena är bristfälliga (0,05 Lux).

Kameror med XP4-arkitektur

UltraView XP4 WDR-kameror använder Pixim Seawolf teknologi, speciellt

anpassat för Interlogix. Varje pixel är individuellt optimerad att visa detaljer i

både ljusa och mörka delar av bilden. Denna ledande teknologi ger ett

brett dynamiskt bildomfång och levererar användbara bilder även i de mest

krävande och varierande ljusförhållanden. Ett överlägset dynamiskt bildomfång,

gör att kameran kommer att leverera användbara bilder i de mest

utmanande kontrastrika och svåra ljusförhållanden. Kamerorna har upp till

690 TVL-upplösning.

XP4-kamerorna kan användas i praktisk taget alla miljöer och ljusförhållanden.

Till exempel så är UltraView XP4 Dome, med vandal och vädertåliga

egenskaper, idealisk till utomhusinstallationer. XP4-kamerorna kan också

med fördel användas till inomhusinstallationer.

22

Powered by

SEAWOLF


UltraView högupplöst kameraserie

UltraView vandaldome i hög kvalitet med upp till 650 TVL som använder Sony

Effio+960H-teknologi. Kamerorna ger högkvalitativa bilder i situationer med

dåligt ljus och kan hantera komplexa skuggor och ljusförhållanden med äkta

eller digital WDR-funktion.

Läs mera om strömförsörjning under avsnittet installationsmaterial, sidan 233.

• Sony Effio+960H solution

• Upp till 650 TVL

• Utomhusdome som kan användas

från -30 till +50 °C.

UVD-6120VE-2-P UltraView vandalsäker domekamera med upp till 650 TVL

PAL, äkta dag/natt, digital WDR, spänningsmatning 12 VDC/24

VAC. Variabel 2,8-10 mm autoIris, IR-korrigerat objektiv.

UVD-6130VE-2-P UltraView vandalsäker domekamera med upp till 650 TVL

PAL, äkta dag/natt, äkta WDR, spänningsmatning 12 VDC/24

VAC. Variabel 2,8-10 mm autoIris, IR-korrigerat objektiv.

23

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

UltraView högupplöst

systemkameraserie

UltraView systemkameror i hög kvalitet med upp till 650 TVL som använder

Sony Effio+960H-teknologi. Kamerorna ger högkvalitativa bilder i situationer

med dåligt ljus och kan hantera komplexa skuggor och ljusförhållanden med

äkta eller digital WDR-funktion.

Läs mera om strömförsörjning under avsnittet installationsmaterial, sidan 233.

24

• Sony Effio+960H solution

• Upp till 650 TVL effektiv

upplösnining

• Möjlighet till avancerade inställningar

för optimering av bilden

UVC-6120-1-P UltraView systemkamera med 650 TVL PAL, äkta dag/natt,

digital WDR, spänningsmatning 12V DC/24 VAC.

UVC-6120-1-P2 UltraView systemkamera med 650 TVL PAL, äkta dag/natt,

digital WDR, spänningsmatning 96-240 V.

UVC-6130-1-P UltraView systemkamera med 650 TVL PAL, äkta dag/natt,

äkta WDR, spänningsmatning 12V DC/24 VAC.

UVC-6130-1-P2 UltraView systemkamera med 650 TVL PAL, äkta dag/natt,

äkta WDR, spänningsmatning 96-240 V.


UltraView domekameror

UltraView domekameror ger övervakningsbilder med hög kvalitet i varierande

miljöer. Domekamerorna kan monteras på olika sätt, som till exempel; väggmontering,

i tak, monteras på pendelfäste eller infällda i undertak. Kameran

kan roteras 360 grader och vinklas 90 grader tills önskad betraktningsvinkel

nås med det 3-axlade kamerafästet. Kameran levereras med ett svart kamerahölje

som effektivt döljer vart den är riktad. UltraView domekameror har som

standard dag-/nattfunktion (IR-känslig).

Vandalskyddade

UltraView domekameror är byggda i vandalskyddande aluminium med IP66klassning

för både inom- och utomhusbruk. De har en kupa i polykarbonat för

bästa hållbarhet.

Läs mera om strömförsörjning under avsnittet installationsmaterial, sidan 233.

• Upp till 690 HTVL-E effektiv

upplösning

• Välj mellan ljuskänslig dag-/

nattkamera (EVR) eller avancerad

motljuskompensation (XP4)

• Möjlighet till avancerade inställningar

för optimering av bilden

• Med 2-tråds sändare (UTP)

UVD-XP4DNR-VA2-P UltraView XP4-serie, äkta dag/natt vandalsäker dome, PAL,

effektiv upplösning 690 HTVL-E. 2,8-10,5 mm objektiv IR-korrigerad.

3-axlad inställning ger rätt horisont. Polycarbonat dome.

Inomhus-/utomhuskamera IP66. Temperatur -30 till +50 °C.

12 VDC/24 VAC*.

UVD-XP4DNR-VA9-P UltraView XP4-serie, äkta dag/natt vandalsäker dome, PAL,

effektiv upplösning 690 HTVL-E. 9-22 mm objektiv. IR-korrigerad.

3-axlad inställning ger rätt horisont. Polycarbonat dome.

Inomhus-/utomhuskamera IP66. Temperatur -30 till +50 °C.

12 VDC/24 VAC*.

UVD-EVRDNR-VA2-P UltraView vandalskyddad domekamera, dag/natt, 540 TVL,

2,8-10 mm optik. Spänningsmatning 12 VDC/24 VAC. Strömförbrukning

220 mA. Temperatur -30 till +50 °C.

UVD-EVRDNR-VA9-P UltraView vandalskyddad domekamera, dag/natt, 540 TVL,

9-22 mm optik. Spänningsmatning 12 VDC/24 VAC. Strömförbrukning

220 mA. Temperatur -30 till +50 °C.

25

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

UltraView systemkameror

Systemkamerorna i UltraView-serien ger hög prestanda och avancerad

teknologi och kompletterar domekamerorna i UltraView-serien.

Levereras utan optik.

26

• Upp till 690 HTVL-E effektiv

upplösnining

• Välj mellan ljuskänslig dag-

/nattkamera (EVR) eller avancerad

motljuskompensation (XP4)

• Möjlighet till avancerade inställningar

för optimering av bilden

• Med 2-trådssändare (UTP)

UVC-XP4DN-HR-P UltraView XP4-serie. Äkta dag/natt systemkamera med stort

dynamiskt omfång. WDR upp tlil 120 dB. Hög kvalitet i praktiskt

taget alla ljusförhållanden. Motoriserat IR-filter. 1/3” bildsensor.

BNC- och UTP-anslutning. 0,01 lux vid f1.2, 30 IRE. 12 VDC/24

VAC*

UVC-EVRDN-HR-P UltraView systemkamera 1/3” CCD, 540 TVL, dag/natt.

Spänningsmatning 12 VDC/24 VAC. Strömförbrukning

280 mA.

UVC-EVR2DN-HR-P UltraView systemkamera 1/3” CCD, 540 TVL, dag/natt.

Spänningsmatning 230 VAC. Strömförbrukning 280 mA.

Notera* Läs mera om strömförsörjning under avsnittet installationsmaterial, sidan 233.


UltraView TM PTZ-kameror

UltraView, nästa generation av PTZ-kamera.

UltraView PTZ-kameror bygger på arvet från CyberDome II. Nu med nya

kameramoduler som är laddade med funktioner som hjälper dig välja bästa

PTZ-kameran för dina behov.

Kamerahusen är några av de mest robusta som finns i branschen, för att

kunna monteras i en mängd olika miljöer.

Välj mellan två kameramoduler, vilket inkluderar dag/natt, WDR och bildstabilisering.

Kameramodulerna finns med 27x respektive 37x optisk zoom, 12x digital

zoom och EIS bildstabilisering.

WDR-funktionen är idealisk för användning i komplexa ljusförhållanden med

stora kontraster, då den inbyggda intelligenta ljuskompenseringen ger den

optimala bilden.

Nedan visas utvalda modeller från UVP-serien. Finns det behov för andra konfigurationer,

se konfiguration på nästa sida.

Inomhus

Utomhus

• Många alternativ för konfigurering för

att lösa många olika uppgifter

• UltraView PTZ-kameramoduler (UVP)

har fyra larmingångar och två reläutgångar

• 128 förinställda positioner, fyra förinställda

"tours" och fyra "guard tours"

• Hantering av dag/nattinställningar

via kameramodulen eller via sensor

för bästa resultat

• Välj mellan olika kombinatoner av

kameramoduler, kamerahus och tillbehör

• Vänder automatisk bilden 180 grader

när lutningen nått botten

• Variabel hastighet på rotation och tilt

• Inställningarna lagras i kamerahuset

så kameramodulen kan bytas utan

omprogrammering

UVP-F3-D27P Inomhus UVP PTZ-kamera för infällt takmontage. 27x zoom,

kupa i klar akryl, dag/natt, WDR, EIS bildsstabilisator, PAL.

UVP-F3-D37P Inomhus UVP PTZ-kamera för infällt takmontage. 37x zoom,

kupa i klar akryl, dag/natt, WDR, EIS bildsstabilisator, PAL.

UVP-CE3-D27P Utomhus UVP PTZ-kamera. 27x zoom, kupa i klar akryl, dag/

natt, WDR, EIS bildsstabilisator, PAL.

UVP-CE3-D37P Utomhus UVP PTZ-kamera. 37x zoom, kupa i klar akryl, dag/

natt, WDR, EIS bildsstabilisator, PAL.

27

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

UltraView TM PTZ-kameror

Kamerakonfiguration

I nedanstående figur kan du hitta den kombination som passar just ditt

behov. Vänligen kontakta din UTC FS säljrepresentant för ytterligare information.

Välj först hus, kupol och kameramodul.

Model Modell

PS Select

P P Standard

28

UV

- - -

Hus

F Infällning

H Takmontering

HE Takmontering med

värme och äkt

C Väggmontering

CE Väggmontering med

värme och äkt

D Extra robust

DE Extra robust med

värme och äkt

P Väggmontering med övertryck

PE Takmontering med övertryck

R Takmontering vandalsäker

RE Takmontering vandalsäker med

värme och äkt

Dome Kupol

2 Brons i akryl

(endast till övertryckshus

P & PE)

3 Klar i akryl

4 Rökfärgad i akryl

8 Klar polycarbonat *

9 Rökfärgad polycarbonat *

Notera *)

Endast till F, D, DE, R och RE -husen

Kamera PTZ-modul

D27P 27x dag/nattkamera, PAL

D37P 37x dag/nattkamera, PAL

Vänligen kontakta din UTC FS

säljrepresentant, för alla valmöjligheter.


Introduktion till IP- och

megapixelkameror i full HD

TruVision megapixel- och UltraView IP-kameraserien från UTC Fire &

Security tillgodoser behoven hos praktiskt taget alla videoövervakningsuppgifter.

TruVision megapixelkameraserien ger state-of-the-art bilder i Full HDupplösning

för en omfattande del av videomarknaden. TruVision IP-kameror

tillämpar ONVIF/PSIA-standarder och i kombination med starka funktioner

som ger ett flexibelt utbud av IP-kameror försedda med avancerad teknik

och signalbehandling som effektivt fångar videobilder, även under svåra

förhållanden.

TruVision IP-kameraserier

• TruVison systemmegapixelkameror

• TruVison Megapixeldome

• TruVision MiniDome megapixelkamera

• TruVison IP PTZ-kameraserien

• TruVision Megapixeldome IR-kamera utomhus

• TruVision Megapixel IR-kamera utomhus

UltraView IP-kameror från UTC Fire & Security kombinerar hög prestanda

och XP4/EVR-avancerad teknik, medan de har den mest avancerade video-

komprimeringstekniken, H.264 SVC. Denna videokomprimeringsteknik ger

optimal bildkvalitet oavsett tillgänglig bandbredd.

UltraView IP-kameraserier*

• UltraView IP Systemkameraserien

• UltraView Dome IP-kameraserien

• UltraView IP PTZ-kameraserien

* Notera: Mer om UltraView-enheter i avsnittet om UltraView EVP se sidan 67.

29

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Översikt av IP- och megapixelkameror

i full HD

Pris

30

TruVision-serien

TruVision Megapixel

Dome & IR-dome

TruVision Megapixel

Minidome

TruVision Megapixel

systemkamera

TruVision Megapixel

IR-kamera utomhus

TruVision

IP PTZ-kamera

TruVision Megapixel

IR-dome utomhus


UltraView IP EVR/XP4

Systemkamera

UltraView IP EVR/XP4

Domekamera

UltraView-serien

UltraView, IP

PTZ-kamera

Funktioner

31

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

TruVision Megapixel

systemkameror i full HD

TruVision IP-systemkameror, erbjuder dig ett komplett sortiment av kameror

som kan tillgodose behoven hos en mängd olika uppgifter.

Levereras utan optik.

32

• Finns i SD/1,3 megapixel/2 megapixel/3

megapixel/5 megapixel

• Med upp till HD- (720p) och Full HD-

(1080p) upplösning

• Standard lösning för VGA/4CIF

• Uppfyller ONVIF/PSIA-standarder

• Finns i en WDR-version

• Dag/natt med motoriserad IR-filter

• Dualstreaming

• Alarm in/ut

• 32 GB SDHC-kort

• Rörelseavkänning & bildmaskering

• Stöder 2-vägs audio

TVC-N220-1-P TruVision IP-systemkamera, VGA (640x480), äkta dag/natt.

H.264, PSIA/ONVIF, PoE/12 VDC, SDHC slot.

TVC-N240-1-P TruVision IP-systemkamera, 4CIF (704x576), äkta dag/natt.

H.264, PSIA/ONVIF, PoE/12 VDC, SDHC slot.

TVC-M1220-1-P TruVision IP-systemkamera i HD, 1,3 Mpx, äkta dag/natt.

H.264, PSIA/ONVIF, PoE/12 VDC, SDHC slot.

TVC-M2220-1-P TruVision IP-systemkamera i HD, 2,0 Mpx, äkta dag/natt.

H.264, PSIA/ONVIF, PoE/12 VDC, SDHC slot.

TVC-M3220-1-P TruVision IP-systemkamera i full HD, 3,0 Mpx, äkta dag/natt.

H.264, PSIA/ONVIF, PoE/12 VDC, SDHC slot.

TVC-M5220-1-P TruVision IP-systemkamera i full HD, 5,0 Mpx, äkta dag/natt.

H.264, PSIA/ONVIF, PoE/12 VDC, SDHC slot.


TruVision Megapixel

domekameror i full HD

TruVision IP-domeserien erbjuder ett brett utbud av IP-kameror olika upplösningar.

Dessa kan tillgodose behoven hos ett brett spektrum av lösningar

för små och medelstora uppgifter.

• Finns i SD/1,3 megapixel/2 megapixel/3

megapixel

• HD- (720p) och Full HD- (1080p)

upplösning

• Standard lösning för VGA/4CIF

• ONVIF/PSIA-standarder

• Digital dag-/natt

• Dualstreaming

• Alarm in/ut

• Intern inspelning stöd för upp till

32 GB SDHC-kort

• Vandalsäker

TVD-N210V-2-P TruVision IP-domekamera H264, VGA (640x480). H.264,

PSIA/ONVIF, 2,8-11 mm, F1.4 autoiris, PoE/12 VDC, SDHC

slot.

TVD-M1210V-2-P TruVision IP-domekamera 1,3 Mpx, HD-upplösning. H.264,

PSIA/ONVIF, 2,7-9 mm, F1.4 autoiris, PoE/12 VDC, SDHC

slot.

TVD-M2210V-2 TruVision IP-domekamera 2,0 Mpx, HD-upplösning. H.264,

PSIA/ONVIF, 2,7-9 mm, F1.4 autoiris, PoE/12 VDC, SDHC

slot.

TVD-M3210V-2 TruVision IP-domekamera. 3,0 Mpx, i full HD. H.264, PSIA/

ONVIF, 2,7-9 mm, F1.4 autoiris, PoE/12 VDC, SDHC slot.

33

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

TruVision Megapixel

IR-domekameror i full HD

TruVision IP-domeserien erbjuder ett brett utbud av IP-kameror med olika upp-

lösningar och IR-ljus. IP-domekamerorna uppfyller kraven i en mängd olika

små till medelstora jobb.

34

• Finns i SD/1,3 megapixel/2 megapixel/3

megapixel/5 megapixel

• HD- (720p) och full HD- (1080p)

upplösning

• Standard upplösning på 4CIF

• Uppfyller kraven enligt ONVIF/PSIA

• Finns i en WDR-version

• IR LED-sortiment – 10 m

• Dualstreaming

• Alarm in/ut

• Intern inspelning med upp till 32 GB

SDHC

• Vandalsäker

• Stöder 2-vägs audio

TVD-N245V-2-P TruVision IP-domekamera. H.264, PSIA/ONVIF, 2,8-11 mm,

F1.4 autoiris, PoE/12 VDC, äkta dag/natt, IR LED, 4CIF upplösning

(704x576), SDHC slot.

TVD-M1225V-2-P TruVision IP-domekamera. 1,3 Mpx, H.264, PSIA/ONVIF,

2,7-9 mm, F1.4 autoiris, PoE/12 VDC, äkta dag/natt, IR LED,

SDHC slot.

TVD-M2225V-2-P TruVision IP-domekamera. 2,0 Mpx, H.264, PSIA/ONVIF,

2,7-9 mm, F1.4 autoiris, PoE/12 VDC, äkta dag/natt, IR LED,

SDHC slot.

TVD-M3225V-2-P TruVision IP-domekamera. 3,0 Mpx, H.264, PSIA/ONVIF,

2,7-9 mm, F1.4 autoiris, PoE/12 VDC, äkta dag/natt, IR LED,

SDHC slot.

TVD-M5225V-P TruVision IP-domekamera. 5,0 Mpx, H.264, PSIA/ONVIF,

4,5-10 mm, F1.4 autoiris, PoE/12 VDC, äkta dag/natt, IR LED,

SDHC slot.


TruVision Megapixel

minidomekamera i HD

TruVision IP-domeserien erbjuder ett brett utbud av IP-kameror i olika upp-

lösning som uppfyller kraven i en mängd olika av små till medelstora jobb.

• Finns i SD och 2 megapixel

• HD (720p) upplösning

• Standardupplösning för VGA

• Uppfyller ONVIF/PSIA krav

• IP66-klassning

• Dualstreaming

• Digital dag/natt

• Rörelsedetektering och

bildmaskering

TVD-N210W-4-P TruVision IP minidome i VGA (640x480). IP66. Vandalsäker,

digital dag/natt, H.264, PSIA/ONVIF, 4 mm, fast iris, PoE/12

VDC.

TVD-M2210W-4-P TruVision IP minidome i 2,0 Mpx i HD. IP66. Vandalsäker,

digital dag/natt, H.264, PSIA/ONVIF, 4 mm, fast iris, PoE/12

VDC.

35

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

TruVision Megapixel

utomhusdome med IR i HD

TruVision IP-domeserien erbjuder ett brett utbud av IP-kameror med olika

upplösningar och IR-ljus. IP-domekamerorna uppfyller kraven i en mängd

olika små till medelstora jobb.

Läs mera om strömförsörjning under avsnittet installationsmaterial, sidan 233.

36

• Mpx IP-utomhusdomekamera med IR

• Motorassisterad fokus

• CMOS-chip med WDR,

brett dynamisk område

• Finns i SD/1,3 megapixel

• Real time 720p (1,3 Mpx), VGA

(640x480)

• IR LED räckvidd – 10 m

• Dualstreaming

• Intern inspelning med upp till 32 GB

SDHC

• Vandalsäker

• IP66

TVD-N225E-2M-P TruVision Utomhus vandalsäker IP-domekamera. H.264

PSIA/ONVIF, motorassisterat 2,8-11 mm objektiv, F1.4

autoiris, PoE/PoE+/24 VAC, äkta dag/natt, IR LED, värmeelement,

VGA-upplösning (640x480), SDHC slot.

TVD-M1245-E-2M-P TruVision Utomhus vandalsäker IP-domekamera. 1,3 Mpx,

H.264 PSIA/ONVIF, motorassisterat 2,7-9 mm objektiv, F1.4

autoiris, PoE/PoE+/24 VAC, äkta dag/natt, WDR, IR LED,

värmeelement, SDHC slot.


TruVision Megapixel

IR-kamera i HD

TruVision erbjuder ett brett utbud av IP-kameror med olika upplösningar och

IR-ljus. IP-kamerorna uppfyller kraven i en mängd olika små till medelstora jobb.

Läs mera om strömförsörjning under avsnittet installationsmaterial, sidan 233.

• Mpx IP-utomhuskamera med IR

• Motorassisterad fokus

• CMOS-chip med WDR,

brett dynamisk område

• Finns i SD/1,3 megapixel

• Real time 720p (1,3 Mpx), VGA

(640x480)

• IR LED räckvidd – 25 m

• Dualstreaming

• Vandalsäker

• IP66

TVC-N225E-2M-P TruVision Utomhus vandalsäker IP-kamera. H.264 PSIA/ON-

VIF, motorassisterat 2,8-12 mm objektiv, F1.4 autoiris, PoE/24

VAC, äkta dag/natt, IR LED, VGA-upplösning (640x480).

TVC-M1245-E-2M-P TruVision Utomhus vandalsäker IP-kamera. 1,3 Mpx, H.264

PSIA/ONVIF, motorassisterat 2,7-9 mm objektiv, F1.4 autoiris,

PoE/24 VAC, äkta dag/natt, WDR, IR LED.

37

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

UltraView IP-systemkameror

UltraView IP-kameror kombinerar hög prestanda och avancerad XP4/EVR-

teknologi och har den mest avancerade videokomprimeringen. UltraView-

kamerorna levererar bilder med hög kvalitet även i svagt ljus och de kan även

användas med IR-belysning.

H.264-SVC komprimeringsteknologi

H.264-SVC videokomprimering ger optimal bildkvalitet

för den tillgängliga bandbredden. Till skillnad från andra

H.264 eller MPEG4 komprimeringar har UTC FS's video

codec funktion sann multistreaming vilket gör att en enda

kodningsprocess kan ge flera samtidiga kombinationer av bildstorlek (4CIF eller

2CIF, CIF, QCIF) som kan använda olika bildhastigheter.

H.264-SVC fördubblar dessutom antalet samtidiga videoströmmar som kan visas

på klientens arbetsstation jämfört med andra H.264-system. En integrering med

andra UltraView-enheter via videooperativsystemet (VOS) ser till att UltraViewvideolösningen

uppfyller behoven vid krävande videoapplikationer, samt ger en

integrationsplattform för passagekontroll.

Mer om UltraView-enheter i avsnittet om UltraView EVP se sidan 67.

Läs mera om strömförsörjning under avsnittet installationsmaterial, sidan 233.

38

• Bra resultat även i svag belysning

• Dag/natt

• Nästa generations XPosure-teknik

• Power PoE/12 VDC/24 VAC

• EVR-modellerna 4CIF

• XP4-modellerna upp till 690 HTVL-E

UVC-IP-EVRDN-HR-P UltraView systemkamera 1/3”, ljuskänslig äkta dag/natt,

H.264-SVC, 540 TVL, BNC.

UVC-IP-XP4DN-HR-P UltraView systemkamera 1/3”, avancerad motljuskamera med

Wide Dynamic range, H.264-SVC, 690 HTVL-E.


UltraView IP-domekameror

UltraView TM -kameror producerar högkvalitativa bilder även i svagt ljus och

kan användas med IR-belysning. Dessa kameror erbjuder hög prestanda,

anpassad konfigurering och en fullständig uppsättning funktioner för praktiskt

taget alla program.

Mer om UltraView-enheter i avsnittet om UltraView EVP se sidan 67.

Läs mera om strömförsörjning under avsnittet installationsmaterial, sidan 233.

• Utmärkt prestanda oavsett ljusförhållanden

• Dag/natt

• IR-korrigerad varifokal lins

• Polykarbonat kupa för bästa vandalmotstånd

och mörk plast i kupan för

att dölja kamerans position

• För inom- eller utomhusbruk

(IP66-klassade)

• 3-axlad för optimal montering

• Nästa generations XPosure-teknik

• Strömförsörjning

PoE/12 VDC/24 VAC

• EVR-modellerna 4CIF

• XP4-modellerna upp till 690 HTVL-E

UVD-IP-EVRDNR-VA2-P UltraView EVR, vandalskyddad dome, dag/natt, H.264-

SVC 540 TVL, PAL, BNC, 2,8-10,2 mm autoiris.

UVD-IP-EVRDNR-VA9-P UltraView EVR, vandalskyddad dome, dag/natt, H.264-

SVC 540 TVL, PAL, BNC, 9-22 mm autoiris.

UVD-IP-XP4DNR-VA2-P UltraView XP4, vandalskyddad dome, dag/natt, H.264-

SVC, 690 HTVL-E, PAL, BNC, 2,8-10,2 mm autoiris.

UVD-IP-XP4DNR-VA9-P UltraView XP4, vandalskyddad dome, dag/natt, H.264-

SVC, 690 HTVL-E, PAL, BNC, 9-22 mm autoiris.

39

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

UltraView IP PTZ-kameror

UltraView PTZ, är utformad med erfarenhet från befintliga PTZ-kameror från

UTC Fire & Security. Kamerahusen är ännu mer hållbara och möjliggör installation

av domekamerorna i de flesta övervakningslösningar. Två kameramoduler

med, dag/natt 18x, dag/natt 36x zoom. WDR-alternativ är idealisk för användning

i svåra ljusförhållanden och bakgrundsbelysning.

Möjligheter för programmering av kamerorna för att effektivt lösa de flesta

säkerhetsuppgifter. All programmering lagras i huset vilket innebär att det inte

är nödvändigt att programmera enheten om kameramodulen önskas ersättas.

Dag-/nattläge kan styras av kamerainställningarna eller på en extern sensor för

att få bästa resultat.

40

• 1/4’’ 4CIF Progressive Scan CCDsensor

• WDR – brett dynamisk område

• 36x optisk zoom, 12x digital zoom

• H.264 komprimering

• ONVIF/PSIA och CGI-kompatibel

• 256 presets, 8 presets tours, 4 shadow

tours

• Oändlig 360° panorering

• Automatisk vändning av bild

• Arbetstemperatur -30° till +65 °C

(utomhusmodell)

UVP-N120P-36X-P UltraView PTZ IP-kamera för väggmontering. Dag/natt

med inbyggt IR-filter. 1/4” bildsensor, H.264 komprimeringsteknologi,

36x optisk zoom. Dual streaming, bildstabilisering,

två larmingångar, två reläutgångar. 256 presets, åtta presettoures

och fyra vaktrundor. Bildmaskering, 360° rotering. 24

VAC. IP66. PSIA/ONVIF support.

UVP-N120F-36X-P UltraView PTZ IP-kamera för infällning i tak. Dag/natt med

inbyggt IR-filter. 1/4” bildsensor, H.264 komprimeringsteknologi,

36x optisk zoom. Dual streaming, bildstabilisering,

två larmingångar, två reläutgångar. 256 presets, åtta presettoures

och fyra vaktrundor. Bildmaskering, 360° rotering. 24

VAC. IP54. PSIA/ONVIF support. Objektiv 3,4 till 122 mm.


UltraView IP PTZ-kameror i HD

UltraView PTZ, är utformad med erfarenhet från befintliga PTZ-kameror från

UTC Fire & Security. Kamerahusen är ännu mer hållbara och möjliggör installation

av domekamerorna i de flesta övervakningslösningar. WDR-alternativ

är idealisk för användning i svåra ljusförhållanden och bakgrundsbelysning.

Läs mera om strömförsörjning under avsnittet installationsmaterial, sidan 233.

• 18x optisk zoom

• 1.3 Mpx

• HD 720p @ 25 fps (PAL)

• 540° preset pan

UVP-M1120P-18X UltraView PTZ Megapixel IP-kamera. 1,3 Mpx bildsensor,

18x zoom, utomhus, ljuskänslighet ner till (dag/natt) 0,5

lux/0,02 lux, SD-kort, ljud 1/1, 24 VAC, -30 till 65 °C, IP66,

540 grader per sekund förinställd rotationfunktion, monteras

vertikalt, bildmaskning, säkerhetsautentisering.

UVP-M1120F-18X UltraView PTZ MegaPixel IP-kamera. 1,3 Mpx bildsensor,

18x zoom, inomhus, ljuskänslighet ner till (dag/natt) 0,5

lux/0,02 lux, SD-kort, ljud 1/1, 24 VAC, 540 grader per

sekund, förinställd rotationsfunktion, infälld montering, bildmaskering

autentiseringssäkerhet.

41

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Tillbehör till UltraView

PTZ-kameror

UTC Fire & Security erbjuder ett stort urval av tillbehör för våra kamera-

lösningar. Detta avsnitt ger dig en översikt av standardkomponenter som

används tillsammans med våra PTZ-kameror. Kamerafästen, kamerahus

och objektiv.

42

UVP-C180 Justerbart fäste för montering i tak 100-180 cm. Till UltraView-

seriens PTZ-kameror, kabelhantering, diameter 32 mm.

UVP-C30 Justerbart fäste för montering i tak 30 cm. Till UltraView-seriens

PTZ-kameror, kabelhantering, diameter 32 mm.

UVP-C60 Justerbart fäste för montering i tak 60 cm. Till UltraView-seriens

PTZ-kameror, kabelhantering, diameter 32 mm.

UVP-SN100 Svanhalsbeslag för montering på stolpe. Till UltraView-seriens

PTZ-kameror, kabelhantering, diameter 32 mm.

GEA-102 Väggfäste för UltraView-seriens PTZ-kameror.

GEA-105 Adapter för montering i hörn.

GEA-106 Adapter för montering på stolpe.

GEA-107 Adapter för montering i tak.

GEA-113 T-fäste för montering i under tak.

GEA-114 Kit för extra stöd till T-fäste.


Kameratillbehör

UTC Fire & Security erbjuder ett stort urval av tillbehör för våra kameralösningar.

Detta avsnitt ger dig en översikt av standardkomponenter som

används tillsammans med våra fasta kameror. Kamerafästen, kamerahus

och objektiv.

Kamerafäste inomhus

CB140 Kamerafäste för vägg, 140 mm.

CB190 Kamerafäste för vägg, 190 mm.

CBCM170 Kamerafäste för vägg med kabelhantering, 170 mm.

CCB190 Kamerafäste för tak, 190 mm.

CCB190-9005 Kamerafäste för takmontering, 190 mm, svart (RAL9005).

Rekommenderas för TruVision TVC-systemkameror.

CB140-9005 Kamerafäste för väggmontering, 140 mm, svart (RAL 9005).

Rekommenderas för TruVision TVC-systemkameror.

CB190-9005 Kamerafäste för väggmontering, 190 mm, svart (RAL 9005).

Rekommenderas för TruVision TVC-systemkameror.

43

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Objektiv

UTC Fire & Securitys många olika varianter på optik ger stora valmöjligheter

och högsta möjliga kvalitet. Med bland annat ett enastående bländartal på

endast F0.95 optimeras prestandan vid övervakningslösningar med dålig

belysning.

De olika varianterna på optik som levereras av UTC FS tillverkas av Fujinon,

en respekterad och känd japansk specialist på tillverkning av optik.

Variabel brännvidd (Varifokal), manuell bländare

44

YV2.8x2.8LA-2 2,8~8,0 mm objektiv F0,95~C, CS-montering (1/3”).

YV10x5B-2 5,0~50 mm objektiv F1,3~C, CS-montering (1/3”).

Variabel brännvidd (Varifokal), autoiris (Direct Drive)

YV2.8x2.8LA-SA2 2,8~8,0 mm objektiv F0,95~360, CS-montering (1/3”).

YV10x5B-SA2 5,0~50 mm objektiv F1,3~360, CS-montering (1/3”).

Variabel brännvidd (Varifokal), manuell bländare med IR-korrigering

YV2.7x2.9LR4D-2 3,0~8,0 mm objektiv F0,95~360, CS1/3”), IR-korrigering.

YV5x2.7R4B-2 2,7-13, 5 mm objektiv F1,3~C, (1/3”), IR-korrigering.

YV10x5R4A-2 5,0-50 mm objektiv F1,6~C, CS-montering (1/3”), IR-korrigering.

Variabel brännvidd (Varifokal), autoiris (Direct Drive) med IR-korrigering

YV2.7x2.9LR4D-SA2 3,0~8,0 mm objektiv F0,95~360, CS-montering (1/3”).

YV5x2.7R4B-SA2 2,7-13,5 mm objektiv F1,3~360, CS-montering (1/3”).

YV10x5R4A-SA2 5,0-50 mm objektiv F1,6~360, CS-montering (1/3”).


Objektiv till megapixelkameror

YV2.8x2.8SA-2 3 Megapixel 1/3” 2,8-8 mm F1.2 – manuell bländare.

YV2.8x2.8SA-SA2 3 Megapixel 1/3” 2,8-8 mm F1.2 – autoiris DC.

YV2.1x2.8SR4A-2 3 Megapixel 1/3” 2,8-6 mm F1.3 – dag/natt manuell bländare.

YV2.1x2.8SR4A-SA2 3 Megapixel 1/3” 2,8-6 mm F1.3 – dag/natt autoiris DC.

YV10x5HR4A-2 1,3 Megapixel 1/3” 5-50 mm F1.6 – dag/natt manuell bländare.

YV10x5HR4A-SA2 1,3 Megapixel 1/3” 5-50 mm F1.6 – dag/natt autoiris DC.

DV3.8x4SR4A-SA1 Objektiv 3 och 5 Megapixel 1/2” 4-15,2 mm, dag/natt Vari-Focal

autoiris DC, F1.5-F360.

DV10x8SR4A-SA1 Objektiv 3 och 5 Megapixel 1/2” 8-80 mm, dag/natt Vari-Focal,

autoiris, DC, F1.6-F360.

45

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Kamerahus

UTC Fire & Security erbjuder innovativa kamerahus för utomhusbruk. CHF270

rymmer en kamera och lins på totalt max 270 mm. Kamerahusets ”fliptop”-

design gör det enkelt att komma åt kameran vid installation och service.

Tillbehör kamerahus

46

• Gjuten aluminium

• Vädertålig med IP66

• Öppnas genom att vika upp överdelen

av huset för enkel åtkomst av

kameran

• Modeller som skyddar kablarna i

kamerahusets väggfäste

• Flera monteringsalternativ finns

• Inbyggt värmeelement

• Värme/fläkt finns som tillval

CHW270/IP66 Kamera IP66 med 230 VAC värme, väggfäste och solskydd.

Kabelhantering.

CHW270/24HTR/IP66 Kamera IP66 med 24 VAC värme, väggfäste och solskydd.

Kabelhantering.

CHF270 Kamerahus 270 mm inklusive väggfäste. IP66. Ej värme.

CHF270/IP66 Kamerahus 270 mm inklusive väggfäste och solskydd. IP66.

230 VAC strömförsörjning.

CHF270/HTR24 Kamerahus 270 mm inklusive väggfäste och solskydd. IP66.

230 VAC strömförsörjning.

CHF270/IP66/24VAC Kamerahus 270 mm inklusive väggfäste. IP66. 230 VAC strömförsörjning.

Inbyggd trafo (kamera 24 VAC).

CHOF270/IP66 Kamerahus 270 mm inklusive väggfäste och solskydd. IP66.

230 VAC strömförsörjning. Med kabelhantering.

CHOF270/HTR24 Kamerahus 270 mm inklusive väggfäste. Solskydd. IP66. 24

VAC strömförsörjning. Med kabelhantering.

CHOF270/IP66/24VAC Kamerahus 270 mm inklusive väggfäste och solskydd. IP66.

230 VAC strömförsörjning. Inbyggd trafo (kamera 24 VAC).

Med kabelhantering.

PA1 Monteringsfäste för kamerahus på stolpe.

PA2 Monteringsfäste för två kamerahus på stolpe.

CM Monteringsfäste för hörn.


Kamerafästen

Serien med fästen används med vår TruVision IP Megapixelkamera.

TVD-M2-PNDT Fäste för upphängning av dome i taket (56 cm).

Används med: TVD-N2XX, TVD-M1XX, TVD-M2XX,

TVD-M3XX och TVD-M5XX.

TVD-M2-WEBM Eldosefäste till minidome.

Används med: TVD-N210W-4-P och TVD-M2210W-4-P.

TVD-M2-WM Fäste för väggmontering av inomhusdome.

Används med: TVD-N2XX, TVD-M1XX, TVD-M2XX,

TVD-M3XX och TVD-M5XX.

TVD-M2-FM Fäste för infälld inomhusdome.

Används med: TVD-N2XX, TVD-M1XX, TVD-M2XX,

TVD-M3XX och TVD-M5XX.

47

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

TruVision TM Encoder/Decoder

TruVision Encoderserien gör det enkelt att uppgradera det analoga kamerasystemet

till ett IP-baserat kamerasystem. Detta används till exempel när man

önskar utöka ett existerande analogt kamerasystem och samtidigt vill konvertera

till IP-kommunikation. Videoencoder/decoder-serien använder den avancerade

videokomprimeringen H.264. Enheterna gör det möjligt att koda/avkoda

digital video eller streama video till extern lagringsplats alternativt använda

inbyggd videoanalys i ett IP-baserat nätverk.

Encoder

Decoder

48

TVE-400 4-kanalskodare (encoder).

TVE-800 8-kanalskodare (encoder).

TVE-1600 16-kanalskodare (encoder).

TVE-DEC10 Enkanalavkodare (decoder).

Videoutgångar: BNC, VGA, DVi och HDMI.

• H.264-komprimering

• 4CIF realtidsstreaming

• 4CIF@25 bps PAL

- 4CIF @ 30 bps NTSC

- ONVIF/PSIA support

• Komplement till hybrid videolösning


Översikt LCD-monitorer

TruVision

GEL-17VGA

17" LCD VGA-monitor

GEL-19VGA

19" LCD VGA-monitor

TVM-1700

17" monitor, 1280x1024, BNC,

VGA, HDMI, ljud

TVM-1900

19" monitor, 1280x1024, BNC,

VGA, HDMI, ljud

TVM-2200

22" monitor, 1680x1050, BNC,

VGA, HDMI, ljud

UltraView

UVM-2600

26" monitor, 1366x768@60Hz,

2x BNC in/ut, VGA, S-video,

HDMI, ljud

UVM-3200

32" monitor, 1920x1080@60Hz,

2x BNC in/ut, VGA, S-video,

HDMI, ljud

UVM-4200

42" monitor, 1920x1080@60Hz,

2x BNC in/ut, VGA, S-video,

HDMI, ljud

Monitorer – LCD

När du vill se hela bilden!

49

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

TruVision monitorer

TruVision LCD-monitorer från UTC Fire & Security innebär kostnadseffektiva

CCTV-lösningar och lång driftstid med rena kristallklara bilder.

Monitorerna finns tillgängliga i 17", 19" och 22" och har 2D-kamfilter för optimal

bildkvalitet speciellt vid bilder med rörelse. GEL-monitorerna har en kontrast på

upp till 1000:1 som ger skarpa klara bilder och den långa driftstiden på lampan

gör att du kan använda dessa monitorer lång tid med effektiv videoövervakning.

TVM-monitorerna har en kontrast på 1000:1 vilket ger ännu skarpare

bilder. Samtliga monitorer i TVM-serien har tre års garanti.

Vi har ett stort sortiment av monteringstillbehör till våra monitorer, kontakta oss

för mer information.

50

GEL-xxVGA-modeller:

• 17” och 19”-versioner

• Responstid 5 ms

• Kontrast upp till 1000:1

• Ljusstyrka 300 cd/m

• VGA-anslutning

TVM-xx-modeller:

• Kamfilter (3D) förbättrar bilder med

rörelse

• Hög kontrast 1000:1

• Många anslutningar: 1x BNC in/ut,

HDMI, VGA, ljud 1x RCA in + 1x PCstereo

in och 1x 3,5 mm hörlursuttag

• 5 ms responstid

• Upp till 50 000 timmars livslängd på

den inbyggda lampan

GEL-17VGA TruVision LCD 17”-monitor, 1280x1024, bildförhållande 5:4,

VGA, ljud. Storlek (BxHxD) 372x353x52 mm.

Kan endast användas med VGA-anslutning.

GEL-19VGA TruVision LCD 19”-monitor, 1280x1024, bildförhållande 5:4,

VGA, ljud. Storlek: (BxHxD) 420x400x54 mm.

Kan endast användas med VGA-anslutning.

TVM-1700 TruVision TFT LCD 17"-monitor, 1280x1024, bildförhållande

5:4, ljusstyrka 250 cd/m², BNC in/ut, HDMI, VGA, ljud, PC-

stereo, hörlursuttag. Storlek: (BxHxD) 383x321x60 mm.

TVM-1900 TruVision TFT LCD 19”-monitor, 1280x1024, bildförhållande

5:4, ljusstyrka 250 cd/m², BNC in/ut, HDMI, VGA, ljud, PC-

stereo, hörlursuttag. Storlek: (BxHxD) 427x357x57 mm.

TVM-2200 TruVision TFT LCD 22”-monitor, 1680x1050, bildförhållande

16:10, ljusstyrka 250 cd/m², BNC In/ut, HDMI, VGA, ljud, PC-

stereo, hörlursuttag. Storlek: (BxHxD) 523x367x66 mm.


UltraView monitorer

För kristallklara bilder och den ideala videoövervakningen erbjuder vi de högupplösta

monitorerna i UltraView-serien från UTC Fire & Security. Dessa

monitorer passar många olika övervakningslösningar och tryggar för säker

övervakning under lång tid.

UltraView-monitorerna finns i 26", 32" och 42". De är utrustade med 3D-kamfilter

för bästa möjliga bildkvalitet, särskilt vid rörlig video. Monitorerna har upp

till full HD och har en hög kontrast på upp till 3000:1. Med en livstid på den

inbyggda lampan på upp till 50 000 timmar kan du känna dig trygg inför en

lång och säker drifttid med optimala förutsättningar för bra videoövervakning.

Samtliga monitorer i UVM-serien har tre års garanti.

Vi har ett stort sortiment av monteringstillbehör till våra monitorer, kontakta oss

för mer information.

• Skärmstorlek: 26-42”

• Kamfilter (3D) förbättrar bilder med

rörelse

• Många anslutningar, 1x BNC in/ut,

HDMI, VGA, ljud 1x RCA in + 1x PCstereo

in och 1x 3,5 mm hörlursuttag

• Ljusstyrka: 450/500 cd/m²

• Bildförhållande: 16:9

• Betraktningsvinkel (H/V): 178°/178°

• Metallchassi

• VESA-fäste

• Responstid (Tr/Tf): 5/6,5 ms

• Fjärrkontroll

UVM-2600 UltraView TFT LCD 26”-monitor, 1366x768@60Hz, bildför-

hållande 16:9, ljusstyrka: 450 cd/m², 2x BNC in/ut, S-video in/ut,

HDMI, PC-stereo, ljud in, hörlursutgång, högtalare. Responstid

6,5 ms. Kontrast 3000:1.

UVM-3200 UltraView TFT LCD 32”-monitor, 1920x1080@60Hz, bildförhållande

16:9, ljusstyrka: 450 cd/m², 2x BNC in/ut, S-video in/ut,

HDMI, PC-stereo, ljud in, hörlursutgång, högtalare. Responstid

6,5 ms. Kontrast 5000:1.

UVM-4200 UltraView TFT LCD 42”-monitori, 1920x1080@60Hz, bildförhållande

16:9, ljusstyrka: 500 cd/m², 2x BNC in/ut,S-video in/ut,

HDMI, PC-stereo, ljud in, hörlursutgång, högtalare. Responstid

5 ms. Kontrast 1500:1.

51

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Tillbehör monitorer

För TVM- och UVM-seriens bildskärmar, erbjuder vi ett komplett sortiment av

tillbehör. Tillbehören omfattar fästen för vägg-, skrivbords- eller takmontering.

Fästena är gjorda för maximal flexibilitet, eftersom de kan rotera och tilta, så att

du alltid har en optimal betraktningsvinkel och arbetsställning.

52

• För bildskärmar upp till 52"

• VESA kompabilitet

• Kan rotera och tilta upp till 180°

(beroende på modell)

FPMA-W25 Väggfäste för bildskärm. Fast och ultratunn 1 cm. Vesakompatibelt,

silver, för 10-30” bildskärmar. Max 30 kg.

Rekommenderas till TVM-1700, TVM-1900, TVM-2200 och

UVM-2600.

FPMA-W75 Väggfäste för bildkärm. Fästet kan rotera 180° och tilta 25°.

Vesakompatiblet, svart, för 10-24” bildskärmar. Avstånd till vägg

8 cm. Max 10 kg. Rekommenderas till TVM-1700, TVM-1900 och

TVM-2200.

FPMA-W830 Väggfäste för bildkärm. Fästet kan rotera 180°, med tre vridpunkter

och tilta 20°. Vesakompatibelt, silver, för 10-24” bildskärmar,

max 12 kg. Avstånd till vägg 4-36 cm. Rekommenderas till TVM-

1700, TVM-1900 och TVM-2200.

FPMA-D960 Bordsfäste med klämma. Fästet kan rotera 360°, svänga 180°

med tre svängpunkter och tilta 180°. Kan justeras 45 cm i höjdled.

Vesakompatibelt, svart, för 10-26” bildskärmar, max 12 kg.

Avstånd 10-43 cm. Rekommenderas till TVM-1700, TVM-1900,

TVM-2200 och UVM-2600.

FPMA-D960D Bordsfäste med klämma för två skärmar. Fästet gör det möjligt

att montera två platta bildskärmar på upp till 26" storlek. Fästet

kan rotera 360°, svänga 180° med tre svängpunkter och tilta

180°. Kan justeras 45 cm i höjdled. Vesakompatibelt, svart, för

10-26” bildskärmar, max 12 kg. Avstånd 10-43 cm. Rekommenderas

för TVM-1700, TVM-1900, TVM-2200 och UVM-2600.

FPMA-C100 Takfäste för bildskärm. Fästet kan rotera 360°, svänga 180° och

tilta 180°. Vesakompatiblet, svart, för 10-26” bildskärm. Variabel

höjd: 79-129 cm. Max 12 kg. Rekommenderas till TVM-1700,

TVM-1900, TVM-2200 and UVM-2600.

FPMA-C400SILVER Takfäste för bildskärm. Fästet kan rotera 45° och tilta 25°. Vesakompatibelt,

silver, till 22-52” bildskärmar. Variabel höjd: 64-104

cm. Max 35 kg. Rekommenderas till TVM-2200, UVM-2600,

UVM-3200 och UVM-4200.


Tillbehör monitorer

För TVM- och UVM-seriens bildskärmar, erbjuder vi ett komplett sortiment av

tillbehör. Tillbehören omfattar fästen för vägg-, skrivbords- eller takmontering.

Fästena är gjorda för maximal flexibilitet, eftersom de kan rotera och tilta, så att

du alltid har en optimal betraktningsvinkel och arbetsställning.

• För bildskärmar upp till 60” och 50

kg.

• VESA-kompabilitet

• Kan rotera och tilta upp till 180°

(beroende på modell)

LED-W140 Väggfäste för bildskärm, fast och ultratunn. Vesakompatibelt,

svart, för 23-47” bildskärmar, max 50 kg. Avstånd till vägg

15-30 mm.

Rekommenderas till UVM-2600, UVM-3200 och UVM-4200.

LED-W240 Väggfäste för bildskärm som kan tilta 20°. Vesakompatibelt,

svart, för 23-47” bildskärmar, max 50 kg. Avstånd till vägg

39 mm.

Rekommenderas till UVM-2600, UVM-3200 och UVM-4200.

LED-W560 Väggfäste för bildskärm som enkelt kan roteras 110° och tiltas

20°. Vesakompatibelt, svart, för 32-60” bildskärmar upp till 50 kg.

Avstånd till vägg 92-380 mm.

Rekommenderas till UVM-3200 och UVM-4200.

53

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

TruVision DVR/NVR-serier

Med TruVision digitallagrare från UTC Fire & Security hittar du lätt just den

lösning som du behöver.

TruVision-seriens digitallagrare har allt från små fyrakanals analoga lösningar

till avancerade hybrida digitallagrare som kombinerar befintliga analoga

system med inspelning av IP-kameror. TruVision-serien erbjuder även rena

NVR-lösningar för nätverkskameror.

Du har dessutom flera alternativ för att använda en av våra mjukvarulösningar.

Alla enheter har inbyggda webbläsarfunktioner så du kan alltid kommunicera

med enheten från webbläsaren via TCP/IP. Detta gör att du kan

konfigurera enheterna, se video, se inspelad video och mycket mer.

TruVision Navigator, Alliance, Facility Commander är andra lösningar som

fungerar med TruVision-serien. Vilken lösning som är bäst för dig beror på

uppdragets karaktär och storlek.

TruVision Navigator är en mjukvara för DVR/NVR som du fritt kan ladda ner

på vår hemsida och är kompatibel med alla TruVision-modeller. Med denna

mjukvara kan du se video från flera TruVision digitallagrare samtidigt.

Alliance är en mjukvara som integrerar alla dina säkerhetslösningar,

inbrottslarm, passersystem, CCTV och eventuellt brandlarm kan lätt överskådas

i ett enda grafiskt användargränssnitt.

54

Med smartphone-app!

Titta på videoövervakning direkt i din

smartphone. Finns för iPhone, Android

och Windowstelefoner.

Kan laddas ner från:

www.utcfssecurityproductspages.eu/

videoupgrades


TruVision DVR/NVR

Integration

Pris

Alliance*

FCWnX*

TruVision

DVR11

TruVision

DVR20

Alliance*

FCWnX*

MAS – MasterMind

TruVision

DVR41

FCWnX

TruVision Navigator 4.0 SP4 eller senare

TruVision Browsers

TruVision

DVR60

* Notera att produkterna i de vita fälten inte ännu är integrerade vid utgivandet av denna katalog.

Alliance

TruVision

NVR10

TruVision

NVR20

TruVision

NVR50

Funktion

55

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

TruVision DVR 11

TruVision DVR 11 ger användarna en kostnadseffektiv lösning för att se,

spela in och spela upp videoövervakningsbilder. Med 4, 8, eller 16 kanaler och

avancerad H.264 videokomprimering spelar denna DVR in och sänder hög-

kvalitetsvideo effektivt.

TVR11 kan användas med följande mjukvarulösningar:

TruVision webbgränssnitt

TruVision Navigator 4,0 SP4 eller senare

Med smartphone-app!

Titta på videoövervakning direkt i din smartphone. Finns för iPhone,

Android och Windowstelefoner. Kan laddas ner från:

www.utcfssecurityproductspages.eu/videoupgrades

56

• 4/8/16 kanaler realtids CIF

• 4CIF @ 8 fps

• HDMI, VGA & BNC-videoutgångar

• H.264 komprimeringsteknologi

• CD/DVD-brännare

(endast D-modeller)

• Start-up guide för snabb och enkel

installation, sökning och uppspelning

• Supporterar tre monitorer

– Monitor A, B och spotmonitor

• Upp till 2/4 TB intern lagring

– beroende på modell

• Tidsintervall, händelser och alarminspelningsinställnigar

• Användarvänlig, ikonbaserat

användargränssnitt

• E-postnotifiering inklusive billder

som visar alarm och händelser

• PTZ-kontroll via mus, frontpanel, IR

fjärrkontroll eller KTD-405U/KTD-

405-2DU manöverpanel

TVR-1104-500EA TruVision, med 4 kanaler och H.264 komprimering, 25 bps @

CIF, HDMI/VGA/BNC, 500 GB lagring. Se beställningsdiagram

för modeller med ytterligare lagringskapacitet.

TVR-1108-1TEA TruVision, med 8 kanaler och H.264 komprimering, 25 bps @

CIF, HDMI/VGA/BNC, 1 TB lagring. Se beställningsdiagram för

modeller med ytterligare lagringskapacitet.

TVR-1116-2TEA TruVision, med 16 kanaler och H.264 komprimering, 25 bps @

CIF, HDMI/VGA/BNC, 2 TB lagring. Se beställningsdiagram för

modeller med ytterligare lagringskapacitet.


TruVision DVR 20

TruVision DVR 20 är en kostnadseffektiv, kompakt digitallagrare med 4, 8

eller 16 kanaler med H.264 komprimeringsteknik. TVR20 ger 25 bilder per

kanal/sekund vid CIF-upplösning. Komprimeringstekniken producerar små filer

med extra hög bildkvalitet. Oberoende av inställning stöds inspelning upp till

4CIF-upplösning (704 x 576) på alla kanaler. Den dubbla streamingfunktionen

gör att användaren kan ställa in olika inställningar för inspelning och strömmande

video. I liveläge stöder TVR20 också dubbel utsändning av redan

inspelad video.

TVR20 har inbyggd TruVision webbläsarfunktion och stöd för TruVision Navigator.

• 4, 8 och 16 kanaler

• Realtidsinspelning på alla kanaler

vid CIF-upplösning

• CIF, 2CIF och D1-upplösning stöds

• Dual streaming av livevideo samt

inspelad video

• Arkivering via inbyggd CD/DVDbrännare,

USB 2.0 eller e-SATA

• PTZ-kontroll via frontpanelen, IRfjärrkontroll

eller den medföljande

musen

• Upp till 1 TB internt lagringsutrymme

• Upp till fyra ljudingångar

• Webbläsare för fjärrhantering

• Inklusive strömförsörjning, mus och

fjärrkontroll

TVR-2004-500EA TruVision DVR 20, 4 kanaler, H.264, 100 bps CIF, 50 bps 2CIF,

25bps D1, 500 GB hårddisk, Ethernet, dubbelriktat ljud, dual

streaming, CD/DVD.

TVR-2004-1TEA TruVision DVR 20, 4 kanaler, H.264, 100 bps CIF, 50 bps 2CIF,

25bps D1, 1 TB hårddisk, Ethernet, dubbelriktat ljud, dual

streaming, CD/DVD.

TVR-2008-500EA TruVision DVR 20, 8 kanaler, H.264, 200 bps CIF, 100 bps

2CIF, 50 bps D1, 500 GB hårddisk, Ethernet, dubbelriktat ljud,

dual streaming, CD/DVD.

TVR-2008-1TEA TruVision DVR 20, 8 kanaler, H.264, 200 bps CIF, 100 bps

2CIF, 50 bps D1, 1 TB hårddisk, Ethernet, dubbelriktat ljud, dual

streaming, CD/DVD.

TVR-2016-500EA TruVision DVR 20, 16 kanaler, H.264, 400 bps CIF, 200 bps

2CIF, 100 bps D1, 500 GB hårddisk, Ethernet, dubbelriktat ljud,

dual streaming, CD/DVD.

TVR-2016-1TEA TruVision DVR 20, 16 kanaler, H.264, 400 bps CIF, 200 bps

2CIF, 100 bps D1, 1 TB hårddisk, Ethernet, dubbelriktat ljud,

dual streaming, CD/DVD.

57

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

TruVision DVR 41

TruVision DVR 41 – avancerad DVR med H.264 och inbyggd DVD-brännare.

Tillgänglig med 4, 8 eller 16 kanaler och med upp till 12 TB intern lagring klarar

den både enkla och mer komplexa övervakningsbehov. Med H.264 lagrar

TVR41 videomaterialet effektivt och tar mindre bandbredd över nätverk.

TVR41 kan användas med följande programvaror:

TruVision webbgränssnitt

Alliance Management Software

TruVision Navigator 4.0

Med smartphone-app!

Titta på videoövervakning direkt i din smartphone. Finns för iPhone, Android

och Windowstelefoner. Kan laddas ner från:

www.utcfssecurityproductspages.eu/videoupgrades

TVR41 med fyra videokanaler

TVR41 med åtta videokanaler

58

• TVR41 är 4:e generationen av DVSRinspelare

med förbättrad design och

inbyggd CD/DVD-brännare

• 4, 8 eller 16 kanaler med inspelning i

realtid med 4CIF-upplösning

• Kontroll av PTZ-kameror, mus, frontpanel

och IR-fjärrkontroll

• Dubbla streaming-funktionen gör det

möjligt att använda olika inställningar

för video som ska registreras och

video ska visas över internet

• Nätverk via Ethernet (TCP/IP)

• SMART och Power Saving för ökad

livsläng på hårddisken

• Hårddisken är konstruerad för 24

timmars drift, 365 dagar om året

• Inklusive strömförsörjning, mus och

fjärrkontroll

• Stöder e-SATA från 8 kanaler

TVR-4104-1TEA TruVision DVR 41, 4 kanaler, 1 TB, NTSC/PAL, 100bps 4CIF,

ezDDNS, Ethernet, 4 kanaler ljud, e-SATA, CD/DVD.

TVR-4104-2TEA TruVision DVR 41, 4 kanaler, 2 TB, NTSC/PAL, 100bps 4CIF,

ezDDNS, Ethernet, 4 kanaler ljud, e-SATA, CD/DVD.

TVR-4108-2TEA TruVision DVR 41, 8 kanaler, 2 TB, NTSC/PAL, 200bps 4CIF,

ezDDNS, Ethernet, 4 kanaler ljud, e-SATA, CD/DVD.

TVR-4108-4TEA TruVision DVR 41, 8 kanaler, 4 TB, NTSC/PAL, 200bps 4CIF,

ezDDNS, Ethernet, 4 kanaler ljud, e-SATA, CD/DVD.


TVR41 med 16 videokanaler

TVR-4116-2TEA TruVision DVR 41, 16 kanaler, 2 TB, NTSC/PAL, 400bps

4CIF, ezDDNS, Ethernet, 4 kanaler ljud, e-SATA, CD/DVD.

TVR-4116-4TEA TruVision DVR 41, 16 kanaler, 4 TB, NTSC/PAL, 400bps

4CIF, ezDDNS, Ethernet, 4 kanaler ljud, e-SATA, CD/DVD.

TVR-4116-8TEA TruVision DVR 41, 16 kanaler, 8 TB, NTSC/PAL, 400bps

4CIF, ezDDNS, Ethernet, 4 kanaler ljud, e-SATA, CD/DVD.

TVR-4116-12TEA TruVision DVR 41, 16 kanaler, 12 TB, NTSC/PAL, 400bps

4CIF, ezDDNS, Ethernet, 4 kanaler ljud, e-SATA, CD/DVD.

59

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

TruVision DVR 60

TruVision DVR 60 representerar den mest avancerade tekniken inom högupplösta

bilder och gör denna avancerade teknik lättillgänglig för den breda

marknaden. TVR60 sätter en ny standard för prestanda, enkel användning och

överbryggar avståndet mellan DVR och NVR. Det är en hybrid digitallagrare

med möjlighet att visa live, spela upp inspelad video och använda upp till 24

kameror som är analoga eller IP-baserade.

TruVision DVR 60 är utformad för att spela in upp till 16 analoga och åtta IPkameror,

eller upp till 16 IP och åtta analoga kameror. TruVision DVR 60 har

upp till 12 TB intern lagring och kan spela in högupplöst video under lång tid.

TVR60 kan användas med följande programvara:

TruVision webbgränssnitt

TruVision Navigator

Alliance Management software

Med smartphone-app!

Titta på videoövervakning direkt i din smartphone. Finns för iPhone, Android

och Windowstelefoner. Kan laddas ner från:

www.utcfssecurityproductspages.eu/videoupgrades

60

• Hybrid H.264 DVR

• Real-time inspelning av 24 kanaler i

4CIF upplösning

• Stöder IP-enheter: TruVision H.264

megapixel och UltraView IP-kameror,

UltraView Encoder 10

• Hårddisken är konstruerad för 24

timmars drift, 365 dagar om året

• 600 fps vid 4CIF

• 16 ljudkanaler

• Ger TCP/IP, e-SATA, CD/DVD

• Inklusive strömförsörjning, mus och

fjärrkontroll

TVR-6016-500EA TruVision DVR 60, H.264, 24 kanaler hybrid digitallagrare,

500 GB, realtids 4CIF, dubbelriktat ljud.

TVR-6016-1TEA TruVision DVR 60, H.264, 24 kanaler hybrid digitallagrare,

1 TB, realtids 4CIF, dubbelriktat ljud.

TVR-6016-2TEA TruVision DVR 60, H.264, 24 kanaler hybrid digitallagrare,

2 TB, realtids 4CIF, dubbelriktat ljud.

TVR-6016-4TEA TruVision DVR 60, H.264, 24 kanaler hybrid digitallagrare,

4 TB, realtids 4CIF, dubbelriktat ljud.

TVR-6016-8TEA TruVision DVR 60, H.264, 24 kanaler hybrid digitallagrare,

8 TB, realtids 4CIF, dubbelriktat ljud.

TVR-6016-12TEA TruVision DVR 60, H.264, 24 kanaler hybrid digitallagrare,

12 TB, realtids 4CIF, dubbelriktat ljud.


TruVision NVR 10

TruVision NVR 10 är en nätverksvideolagrare som är designad för att exklusivt

spela in video från IP-videokameror. TVN10 kan användas för en mängd

olika projekt inom den kommersiella sektorn. Den kan hantera upp till åtta IPkameror

med maximalt 8 TB internt lagringsutrymme. Lokal videoutgång

HDMI, VGA och komposit.

Integration med UTC Fire & Securitys plattformar

UTC Fire & Security erbjuder kompletta systemlösningar. Därför föreslår vi att

ni tittar på vår portfölj med mjukvaror till exempel TruVision Navigator och

Alliance innan du designar din säkerhetslösning.

Med smartphone-app!

Titta på videoövervakning direkt i din smartphone. Finns för iPhone, Android

och Windowstelefoner. Kan laddas ner från:

www.utcfssecurityproductspages.eu/videoupgrades

NVR10 för åtta IP-kameror

Notera* Produkten releasas under Q2, 2013.

• Interlogix, ONVIF & integration av

tredjepartskameror

• Lagring och larminspelning

• Redundant inspelning

• Ljudinspelning

• HDMI-bildskärmsutgång

• Enkel konfigurering

• Integration med UTC Fire &

Securitys plattformar

• ezDDNS

• Enkel att expandera med mer diskutrymme,

2 TB hårddiskar (max åtta

hårddiskar per enhet)

TVN-1008-2TEA TruVision NVR för 8 IP-kameror, 2 TB lagringskapacitet.

TVN-1008-4TEA TruVision NVR för 8 IP-kameror, 4 TB lagringskapacitet.

TVN-1008-6TEA TruVision NVR för 8 IP-kameror, 6 TB lagringskapacitet.

TVN-1008-8TEA TruVision NVR för 8 IP-kameror, 8 TB lagringskapacitet.

61

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

TruVision NVR 20

TruVision NVR 20 är en nätverksvideolagrare som är designad för att exklusivt

spela in video från IP-videokameror. TVN20 kan användas för en mängd

olika projekt inom den kommersiella sektorn. Den kan hantera upp till åtta eller

16 IP-kameror, beroende på modell, med maximalt 16 TB internt lagringsutrymme.

Integration med UTC Fire & Securitys plattformar

UTC Fire & Security erbjuder kompletta systemlösningar. Därför föreslår vi att

ni tittar på vår portfölj med mjukvaror till exempel TruVision Navigator och

Alliance innan du designar din säkerhetslösning.

Med smartphone-app!

Titta på videoövervakning direkt i din smartphone. Finns för iPhone, Android

och Windowstelefoner. Kan laddas ner från:

www.utcfssecurityproductspages.eu/videoupgrades

NVR20 för åtta IP-kameror

NVR20 för 16 IP-kameror

62

• Interlogix, ONVIF & integration av

tredjepartskameror

• Lagring och larminspelning

• Redundant inspelning

• Ljudinspelning

• Enkel konfigurering

• Integration med UTC Fire &

Securitys plattformar

• Enkel att expandera med mer diskutrymme,

2 TB hårddiskar (max åtta

hårddiskar per enhet)

TVN-2008-2TE TruVision NVR för 8 IP-kameror, 2 TB lagringskapacitet.

TVN-2008-4TE TruVision NVR för 8 IP-kameror, 4 TB lagringskapacitet.

TVN-2008-8TE TruVision NVR för 8 IP-kameror, 8 TB lagringskapacitet.

TVN-2016-2TE TruVision NVR för 16 IP-kameror, 2 TB lagringskapacitet.

TVN-2016-4TE TruVision NVR för 16 IP-kameror, 4 TB lagringskapacitet.

TVN-2016-8TE TruVision NVR för 16 IP-kameror, 8 TB lagringskapacitet.

TVN-2016-16TE TruVision NVR för 16 IP-kameror, 16 TB lagringskapacitet.


TruVision NVR 50

TruVision NVR 50 är en nätverksvideolagrare som är designad för att exklusivt

spela in video från IP-videokameror. TVN50 kan användas för en mängd

olika projekt inom den kommersiella sektorn. Den kan hantera upp till 32 IPkameror

med maximalt 16 TB internt lagringsutrymme. Lokal videoutgång

HDMI, VGA och komposit.

Integration med UTC Fire & Securitys plattformar

UTC Fire & Security erbjuder kompletta systemlösningar. Därför föreslår vi att

ni tittar på vår portfölj med mjukvaror till exempel TruVision Navigator och

Alliance innan du designar din säkerhetslösning.

Med smartphone-app!

Titta på videoövervakning direkt i din smartphone. Finns för iPhone, Android

och Windowstelefoner. Kan laddas ner från:

www.utcfssecurityproductspages.eu/videoupgrades

NVR50 för 32 IP-kameror

Notera* Produkten releasas under Q1, 2013.

• Interlogix, ONVIF & integration av

tredjepartskameror

• Lagring och larminspelning

• Redundant inspelning

• Ljudinspelning

• HDMI-bildskärmsutgång

• Enkel konfigurering

• Integration med UTC Fire &

Securitys plattformar

• ezDDNS

• Enkel att expandera med mer diskutrymme,

2 TB hårddiskar (max åtta

hårddiskar per enhet)

TVN-5032-4TEA TruVision NVR för 32 IP-kameror, 4 TB lagringskapacitet.

TVN-5032-8TEA TruVision NVR för 32 IP-kameror, 8 TB lagringskapacitet.

TVN-5032-12TEA TruVision NVR för 32 IP-kameror, 12 TB lagringskapacitet.

TVN-5032-16TEA TruVision NVR för 32 IP-kameror, 16 TB lagringskapacitet.

63

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Tillbehör till TruVision DVR/NVR

Här hittar du tillbehör till våra TruVision DVR- och NVR-serier. Detta ger dig

flexibilitet att skapa exakt den lösning som uppfyller dina behov.

Notera*) Reservdel.

64

TVK-505U Manöverpanel TVK-505 är utformad för att utnyttja de kraftfulla

funktionerna i TruVisions digitala inspelare. Den har en stor bakgrundsbelyst

LCD-display som enkelt kan konfigureras för användarens

önskemål. TVK-505 fungerar med TruVision DVR40

och DVR60.

KTD-405U Manöverpanel med tre axlar, som är kompatibel med UltraView

videoplattformen. RS422/RS485 och RS232 kommunikationsportar.Flera

säkerhetsnivåer och bakgrundsbelyst LCD-display.

TVR-20-MOUSE* TruVision DVR Model 20 mus.

TVR-20-PSEA* TruVision DVR Model 20 strömförsörjning.

TVR-20-REMOTE* TruVision DVR Model 20 IR-fjärrkontroll.

TVR-20-RK TruVision DVR Model 20 rackmonteringsbeslag.

TVR-60-VL* TruVision DVR Model 60 VideoLoop adapter.

TVR-MOUSE-1* TruVision DVR Model 40/60 mus.

TVR-REMOTE-1* TruVision DVR Model 40/60 IR-fjärrkontroll.

TVR-RK-1 TruVision DVR Model 40/60 rackmonteringsbeslag.


TruVision TM Navigator

Videoövervakningsmjukvara

TruVison Navigator representerar den senaste utvecklingen inom DVR/NVRprogramvara.

Detta är både en centraliserad och fjärrstyrd videövervakningslösning.

TruVision Navigator är bakåtkompatibel och kan användas tillsammans

med tidigare och nuvarande inspelningsenheter i vårt sortiment DVR/

NVR:er.

Denna flexibla mjukvara är lämplig för både kameralösningar via lokalt LAN

eller distribuerade WAN-system. Exempel på systemlösningar kan vara:

skolor, butiker eller företag med geografiskt spridda platser.

Med ett användarvänligt och enkelt gränssnitt kan administratörer konfigurera

användare, grupper, DVR-enheter med analoga kameror, NVR-enheter med

IP-kameror och tusentals övervakade CCTV-komponenter. När som helst och

från vilken plats som helst, kan en säkerhetsoperatör på ett effektivt sätt kontrollera

övervakningssystemet.

Med uppspelningsfunktionen hoppar du tillbaka in i videomaterialet med ett

förutbestämd antal sekunder/minuter (upp till 99 minuter och 59 sekunder)

genom att trycka på en enda knapp i videobilden i mjukvaran. Exporterandet

är enkelt och uppgradering av firmware i varje enhet kan schemaläggas och

görs i flera enheter samtidigt.

Eftersom lösningen är baserad på en klient-/serverarkitektur är TruVison

Navigator v.4.x en skalbar lösning som kan användas i lösningar från stora

IT-miljöer och ned till små fristående lösningar. TruVision Navigator är en

licensfri lösning. Du kan alltid ladda ner senaste versionen från vår hemsida:

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/videoupgrades

För integrerade lösningar rekommenderar vi Alliance Management Software.

Se sidan 135.

65

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

66


UltraView Enterprise Videoplattform

UltraView EVP är UTC Fire & Securitys lösning när det gäller videoövervakning

som har stränga krav på storlek, funktionalitet och säkerhet. Dessa

används bland annat av trafiklösningar för att hantera flygplatser, marina terminaler,

tunnelbanor, bil- och järnvägstrafik, och större sportarenor och liknande.

Lösningarna kännetecknas också av det faktum att endast certifierade installatörer

kan utföra dem. Därför ska du alltid kontakta UTC Fire & Security innan du börjar

specifiera eller genomföra den här typen av lösningar.

De avancerade funktionerna i UltraView EVP ger effektiv och förebyggande

videosäkerhet och hjälper operatören att vara hundra procent fokuserad på

kritiska situationer.

67

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Översikt UltraView EVP

Analoga kameror

anslutna till dekoder

68

IP-kameror

Central lagrings-

server på nätverk

IP-nät


verk

Klient-pc

Dekoder och lokalt

inbyggd lagring

Klient-pc

UltraView EVP har en mycket flexibel och allsidig

lagringsarkitektur.

• Fullständigt TRIPLEX-system

(Titta på video, lagring av video, uppspelning av

video samtidigt)

• Full flexibilitet av lagringsplats av ljud och bild

• Hög flexibilitet på lagrad video: en och samma

videoström kan lagras med olika bildhastigheter

och upplösning

• NTP-synkroniserad vid uppspelning från olika

källor

• Stor flexibilitet för systemuppbyggnad

• Redundanta lagringsmöjligheter

• Autentisering av video

• Rörelsesökning i inspelad video

• Arkivering på USB eller CD-ROM

• Stöder "multi-cast" för optimering av bandbredd

69

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

UltraView Enterprise videoplattform

VSC

UltraView EVP – Med ökade säkerhetskrav i omvärlden och en snabb teknikutveckling

är det viktigt att avancerade CCTV-anläggningar kan möta dessa

krav samt att den kan ta tillvara på redan gjorda investeringar. Med videoplattformen

VisioWave/UltraView från UTC Fire & Security kan du inte bara

möta kraven, utan även skapa avancerade integreringar med passersystem.

VSC är vårt färdiga användargränssnitt för UltraView-plattformen. VSC har till

exempel inbyggda funktioner för kartor samt avancerad videovisning på lokala

eller separata videoskärmar. Systemet är även anpassat för att integrera

intelligent videoanalys.

Vi kan även erbjuda en omfattande SDK (Software Development Kit) där plattformen

kan integreras i befintliga mjukvaror eller via specialanpassade användargränssnitt.

SDK:n är oerhört kraftfull och då den är baserad på ActiveX kan

användas med bland annat Visual basic, C++ och C#. Detta erbjuder vi till

certifierade och utbildade partners för UltraView-plattformen.

Kontakta oss för artikelnymmer på licenser som är större än 96 kameror.

70

VWSS-VSC-12P-1C 12 videokanaler inklusive licens till Master PC.

VWSS-VSC-24P-1C 24 videokanaler inklusive licens till Master PC.

VWSS-VSC-48P-1C 48 videokanaler inklusive licens till Master PC.

VWSS-VSC-96P-1C 96 videokanaler inklusive licens till Master PC.

VWSS-VSC-1CE Utökningslicens, en klient.

VWSS-VSC-MV-1CE Licens för Multivision (särskild klient med anslutna skärm/

skärmar för videovisning).

VWCS-SDK-STD Software Development Kit, licens per projekt.


UltraView – plattform

UltraView

Encoder 10/

Decoder 10

Network video recording

UltraView

Recorder 40

IP och analog videoanslutning

UltraView

Recorder 60

Lagring

UltraView NVR80 Storage 80

71

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

UltraView Encoders/decoders

UltraView Encoder 10 är en flerfunktions videoencoder/decoder som använder

den senaste och mest avancerade videokomprimeringen som är tillgänglig

på marknaden. H.264-SVC ger förbättrad videokvalitet, flexibilitet och skalbarhet

(se "H.264-SVC-komprimering"). Enheten gör det möjligt att koda/avkoda

digital video eller streama video till extern lagring alternativt använda inbyggd

videoanalys i ett IP-baserat nätverk. Denna encoder/decoder är en del av produktfamiljen

UltraView EVP (Enterprise Video Platform), som är en omfattande

produktfamilj framtagen för att skydda människor, egendom och kritisk infrastruktur.

72

H264 SVC (Scalable Video Compression)

innehåller äkta multistreaming

• Senaste och den mest avancerade

komprimeringsstandarden

• Fler funktioner än den typiska

H.264-standarden, med skalning

bildupplösning och bildhastighet

• Minskad bandbredd på 15-30 %

och bättre bildkvalitet än med

MPEG4-ASP

• Samma kvalitet från rörliga (PTZ),

som från fasta kameror

UVE-101 Kompakt enkanalkodare (encoder), med RS485-anslutning och

en ingång/utgång.

UVX-101 Kompakt enkanalavkodare (decoder), med RS485-anslutning

och en ingång/utgång.


UltraView Recorder 40

UltraView Recorder är en del av plattformen för så kallade Enterpriselösningar.

UVR40 är en encoder för upp till 12 analoga kameror och har även inbyggd lagring.

Enheten är inte begränsad till analoga kameror utan hanterar även IPkameror

från UTC Fire & Security samt tredjepartsfabrikat.

• Upp till 12 analoga ingångar

• Upp till 24 IP-kameror

• 2 eller 4 TB intern lagring

• H.264-SVC

• Finns även som en flerkanals

decoder

UVR-4012-12-2T UltraView Recorder 40 med 12 BNC-anslutningar för analoga

kameror, kan användas med 24 IP-kameror, 2 TB hårddisk.

UVR-4012D-12-2T UltraView Recorder 40 med 12 BNC-anslutningar för analoga

kameror, kan användas med 24 IP-kameror, 2 TB hårddisk.

Denna enhet är en kombinerad encoder/decoder.

73

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

UltraView Recorder 60

UltraView Recorder 60 från UTC Fire & Security är en del av en familj av

hybrida digitallagrare som använder den senaste och mest avancerade

videokomprimeringen H.264-SVC och som ger förbättrad bildkvalitet, flexibilitet

och effektiv bandbredd.

Enheten kombinerar digital videoinspelning, videostreaming med intern eller

extern lagring samt analys av videon i en enda enhet som är enkel att använda.

Enheten arbetar precis som övriga enheter i UltraView-plattformen på ett

IP-baserat nätverk.

UltraView EVP (Enterprise Video Platform) är en sammanhållen familj av precisionstillverkad

utrustning avsedd att skydda människor, egendom och viktig

infrastruktur.

74

UVR-6024-24-4T UltraView Recorder 60 med 24 analoga BNC-ingångar, kan

användas med upp till 48 IP-kameror. Har inbyggd lagring på

4 TB.

UVR-6024-24-8T UltraView Recorder 60 med 24 analoga BNC-ingångar, kan

användas med upp till 48 IP-kameror. Har inbyggd lagring på

8 TB.


UltraView NVR

UltraView NVR80

UltraView NVR80 – för upp till 100 stycken IP-strömmar. När det ställs väldigt

höga krav på att kunna spela in stora mängder IP-kameror och bygga stora

flexibla CCTV-anläggningar erbjuder vi UltraView NVR80.

Denna NVR har en inbyggd lagring på hela 12 TB. Om inte detta räcker kan

man bygga ut den interna lagringen med UltraView Storage 80 via Serial

Attached SCSI.

UVN-8012-100-12T UltraView lagringsserver, 12-Bay SAS RAID 12 TB lagring,

2U hög, upp till 120 IP-videoströmmar.

UVN-8012-100-24T UltraView lagringsserver, 12-Bay SAS RAID 24 TB lagring,

2U hög, upp till 120 IP-videoströmmar.

75

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

UltraView Storage 80

Även fast den inbyggda lagringen på enheterna i UltraView-plattformen är

generöst tilltagen så finns möjligheten att utöka denna med Storage 80.

Denna enhet ansluts via Serial Attached SCSI som är den senaste SCSI-

tekniken och lagringen i dessa enheter är 12 eller 48 TB.

76

UVS-8112-12T UltraView förvaring, 12-Bay SAS, 12 TB (12x1 TB) lagring, 2

enheter hög, utökad lagring av UVN-80xx och Discovery 2415-

SAS SAS-enheter.

UVS-8112-24T UltraView förvaring, 12-Bay SAS 24 TB (12x2 TB) lagring, 2

enheter hög, utökad lagring av UVN-80xx och Discovery 2415-

SAS SAS-enheter.

UVS-8124-48T UltraView förvaring, 24-Bay SAS, 48 TB lagring, 4 enheter

hög, utökad lagring av UVN-80xx och Discovery 2415-SAS

SAS-enheter.


A member of ONVIF and PSIA, Lenel proudly

supports open-architecture design and open

standards.

More than 100 manufacturers are members

of the Lenel OpenAccess Alliance Program

(OAAP), and have developed interfaces to

Lenel’s industry-leading OnGuard security

platform. None of our competitors have

partner programs of that scale. OAAP keeps

your product selection decisions open,

allowing you to select hardware and software

solutions that best fit your needs.

A lot of suppliers in the security business talk a good game about how their

hardware or software is “open” but few can pass the litmus test for being truly open.

Lenel first introduced an open systems architecture to a proprietary security

industry in 1995. Since then, Lenel has become the gold standard for leadingedge

technology and flexible open systems design.

The world is changing and security needs to evolve. Lenel’s non-proprietary,

open standard approach provides you with hardware and system independence

so you can select the best-fit security solution for your current and future needs.

At Lenel, we provide you with the power of choice

• 92 of the Fortune 100 are Lenel customers

• 20,000+ installations worldwide

• 90+ countries

• 100+ OpenAccess Alliance Program partners

• Installed at world’s most secure airports & ports

• 3x increase in R&D spending in 2011 – driving “Perpetual Innovation”

• Part of UTC, a diversified $54 billion global company

Find out more at lenelcom/OPEN

77

CCTV

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Innehållsförteckning transmission

Introduktion till transmission ......................................................................... 79

Översikt transmission med många alternativ ............................................... 80

Översikt 2-trådsöverföring ............................................................................ 81

2-trådstransmission....................................................................................... 82

Fiber Transmission Video ............................................................................. 87

Fiber Transmission Video + datakommunikation ......................................... 89

Översikt nätverksswitchar ............................................................................. 91

Nätverksswitch Gigabit Ethernet .................................................................. 92

Nätverksswitch Fast Ethernet ....................................................................... 93

Nätverksswitch Industriell Ethernet .............................................................. 94

Mini-GBIC SFP sändare/mottagare .............................................................. 95

Mediakonverterare Nätverk – fiber ............................................................... 99

Mediakonvertare Ethernet till fiber .............................................................. 100

Nätverk via Koax ......................................................................................... 101

Strömförsörjning PoE .................................................................................. 102

78


Introduktion till transmission

I vår serie av transmissionsprodukter, har du tillgång till en komplett portfölj av lösningar,

både för överföring av analoga och digitala signaler. Med introduktionen av

våra nya produkter i 2-trådsenheter, fiber moduler, nätverkswitchar och mediakonverterare

– du får alla fördelar om du vill använda en enda leverantör till både nya

och befintliga anläggningar.

2-tråd

Med 2-trådsserien av passiva och aktiva 2-trådsenheter, är det möjligt att överföra

videosignaler via 2-trådskablar över långa avstånd.

Fiber

Produkterna i serien av transmissionsprodukter använder överföring via optisk

fiber. Dessa fiberoptiska moduler hanterar överföring av video, duplex data,

2-vägsljud och reläet kontroller via en singlemode eller multimodfibrer fiberkablar.

Enheterna är underhållsfria och fungerar till nästan alla produkter i videoövervakning.

Nätverk

För överföring via IP-nätverk kan vi erbjuda flera serier av nätverkswitchar med

avancerade funktioner och höga hastigheter, vilket gör dem till ett perfekt val för

många uppgifter. Vi erbjuder tjänster med 8-portswitchar och 24 portar "backboneswitchar"

samt industriella gigabitswitchar för tuffa miljöer.

Mediaomvandling

Vår Ethernet till fibermediakonverterare är speciellt utformade för att fungera i krävande

miljöer. De är små till storleken vilket gör dem enkla att montera, samtidigt

som de är tillförlitliga. Vi erbjuder även produkter som gör det möjligt att använda

befintlig koaxialkabel till nätverksvideo, vilket ofta ger ekonomiska fördelar.

För mer detaljerad information om fiber och nätverksprodukterna besök

wwwfiberandtransmissioncom

79

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Översikt transmission,

med många alternativ

Analog

kamera

Analog

kamera

Med komplett analog

nätverksstatus och

diagnostik(SNMP)

Analog

kamera

Övervaka status via

webbtjänster och/eller

API-integrering

80

Fjärrplats

Fiber

Analog via digital fiber IP via fiber

Kan konverteras från

IFS fiberenheter

2-tråds

Analog via 2-tråds

ANALOG IP-NÄTVERK

SMART

RACK

Mediakonverterare

IP PoE injektor och delningsenheter

WAN/LAN

IP via koax

Nätverk

24-port PoE

switch i

Enterpriseklassen

IP via Cat6

Analog kamera med exstern IP-encoder

8-port PoE

Industriswitch

Industriellt nätverk

IPkameror

IPkameror

IP-

kameror

IP-

kamera

Analog

kamera


Översikt 2-trådsöverföring

2-tråds – Videotransmissionsserie

Produkterna i tabellen nedan är avsedda antingen för video från fasta kameror

(Video) eller PTZ-kameror "upp-the-coax" (både video + PTZ) via partvinnade

kablar. Du kan välja mellan endast passiv, blandad eller endast aktiva enheter

till 2-trådsöverföring. Den faktiska sändningen avstånd beror på hur du kombinerar

passiva och aktiva enheter.

Kort räckevidd

Endast passiv

Lång räckvidd

Blandat (Passiv och aktiv)

Utökad räckkvidd

Endast passiv

Kort räckvidd

Endast passiv

PVTC-serien

Video Balun

PVTC-serien

Video Balun

PVTC-serien

Video Balun

1AV-serien

GEC-1AV

1AV-serien

GEC-1AVT

Upp till 228 meter

Kort räckevidd

Passiv sändare till passiv mottagare

Upp till 610 meter

Lång räckvidd

Passiv sändare till aktiv mottagare

Upp till 1 066 meter

Lång räckvidd

Passiv sändare till aktiv Hub (mottagare)

Upp till 1 220 meter

Utökat sortiment

Aktiv sändare till aktiv mottagare

1 830 meter

Utökat sortiment

Aktiv sändare till aktiv HUB (mottagare)

2-trådskombinationsserien – överföring av video, data och spänning. Produkterna i denna serie kombinerar video, data och

spänningsmatning via 2-trådskablar med speciella symmetreringstransformatorer och en flerkanalig mottagare.

VDP serien

Kombinationsbalun

VDP serien

Kombinationsbalun

Upp till 228 meter

Kort räckvidd

Passiv sändare till passiv mottagare med 24 VAC

Upp till 228 meter

Kort räckvidd

Passiv till passiv med 24 VAC & RS 485 för PTZ-kamera

PVTC-serien

Video Balun

PVP-serien

Video Hub

1AV-serien

GEC-1AVR-AVC-4

VAR-4 serien

Video hub, Multikanal

Aktiv Rx

VAR-6 serien

Video hub, Multikanal

Aktiv Rx

1AV serien

GEC-1AVR-AVC-4

VAR-4 serien

Video hub, Multikanal

Aktiv Rx

VAR-6 serien

Video hub, Multikanal

Aktiv Rx

VDP serien

Kombinationsbalun

VD-ES serien

Multikanal kombinations

Rx

81

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

2-trådstransmission

2-tråds videotransmissionsserie

PVTC-serien

Videobalun

1-kanals passiv 2-trådssändare/mottagare, standard

EMC-skyddade

82

GEC-1PVTC-F Passiv 2-trådssändare/mottagare, BNC-kontakt (hona)

/snabbanslutning, Up-the-Coax, 60 dB CTaNI.

GEC-PVTC-M Passiva 2-trådssändare/mottagare, BNC-kontakt (hane)

/snabbanslutning, Up-the-Coax, 60 dB CTaNI.

GEC-PVTC-MC Passiv 2-trådssändare/mottagare, BNC-kontakt (hane) med

22 cm mini Koax/snabbanslutning, Up-the-Coax, 60 dB CTaNI.

GEC-PVTC-MRTSP Passiv 2-trådssändare/mottagare, rätt vinkel BNC-kontakt

(hane)/snabbanslutning, med EMC-skydd Up-the-Coax, 60 dB

CTaNI.

GEC-PVTC-MCSP Passiv 2-trådssändare/mottagare, BNC-kontakt (hane) med

22 cm mini Koax/skruvterminal, med EMC-skydd, Up-the-Coax,

60 dB CTaNI.

GEC-PVTC-FCSP Passiv 2-trådssändare/mottagare, BNC-kontakt (hona)/snabbanslutning,

med EMC-skydd, Up-the-Coax, 60 dB CTaNI.

GEC-PVTC-MSP Passiv 2-trådssändare/mottagare, BNC-kontakt (hane)/snabbanslutning,

med EMC-skydd, Up-the-Coax, 60 dB CTaNI.


2-trådstransmission

2-tråds videotransmissionsserie

VP-serien

Videohub

Multi-Channel passiva 2-trådssändare/mottagare HUB

1AV-serien

1-kanalig, aktiv 2-trådssändare och mottagare

GEC-4VPHUB 4-kanals passiv HUB, med EMC-skydd, Up-the-Coax, 60 dB

CTaNI, RJ-45 och skruvterminal.

GEC-8VPHUB 8-kanals passiv HUB, med EMC-skydd, 1U, Up-the-Coax, 60 dB

CTaNI, RJ-45 och skruvterminal.

GEC-16VPHUB 16-kanals passiv HUB, med EMC-skydd, 1U, Up-the-Coax,

60 dB CTaNI, RJ-45 och skruvterminal.

GEC-32VPHUB 32-kanals passiv HUB, med EMC-skydd, 1U, Up-the-Coax,

60 dB CTaNI, RJ-45 och skruvterminal.

GEC-1AVT Videosändare, med EMC-skydd och markisolering, snabb-

anslutning BNC-kontakt (hona) Up-the-Coax, kräver 70 dB

CTaNI extern försörjning, 12 VDC/1 Amp.

GEC-1AVR-AVC-4 Aktiv mottagare, med EMC-skydd och markisolering, snabb-

anslutning, 70 dB CTaNI, med AVC kräver extern försörjning,

12 VDC/1 amp.

83

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

2-trådstransmission

2-tråds videotransmissionsserie

VAR-4 serie

Video Hub, Multikanal

Aktiv Rx

Multikanal – aktiva 2-trådsmottagare HUB*

VAR-6-serien

Video Hub, Multikanal

Aktiv Rx

Multikanal – aktiva 2-trådsmottagare HUB**

Notera: * Max räckvidd 1 220 m. Note: ** Max räckvidd 1 830 m.

84

GEC-4VARHUB-4 4-kanals aktiv mottagare, med EMC-skydd och markisolering,

70 dB CTaNI, RJ-45 och skruvplint, med AVC 1 220 m, 12

VDC/1 Amp, levereras utan strömförsörjning.

GEC-8VARHUB-4 8-kanals aktiv mottagare, med EMC-skydd och markisolering,

RJ-45 och skruvterminal, med AVC 1 220 m.

GEC-16VARHUB-4 16-kanals aktiv mottagare, med EMC-skydd och markisolering,

RJ-45 och skruvterminal, med AVC 1 220 m.

GEC-32VARHUB-4 32-kanals aktiv mottagare, med EMC-skydd och markisolering,

RJ-45 och skruvterminal, med AVC 1 220 m.

GEC-8VARHUB-6.5 8-kanals aktiv mottagare, med EMC-skydd och markisolering,

RJ-45 och skruvterminal, med AVC 1 830 m.

GEC-16VARHUB-6.5 16-kanals aktiv mottagare, med EMC-skydd och markisolering,

RJ-45 och skruvterminal, med AVC 1 830 m.

GEC-32VARHUB-6.5 32-kanals aktiv mottagare, med EMC-skydd och markisolering,

RJ-45 och skruvterminal, med AVC 1 830 m.


2-trådstransmission

Kombinerad – video, data och spänningsmatning

VP-serien

Kombinationsbalun

2-tråds passiv video-strömförsörjning-data

VD-ES-serien

Kombinations Multikanals Rx

GEC-VCR 4-kanals passiv HUB, med EMC-skydd, Up-the-Coax, 60 dB

CTaNI, RJ-45 och skruvterminal.

GEC-VPDBC Passiv 2-trådskombination av video/strömförsörjning/dataenhet,

med EMC-skydd och markisolering, Up-the-Coax, 60 dB CTaNI.

GEC-VCR12V Passiv 2-trådskombination av video/strömförsörjning/dataenhet

med EMC-skydd och markisolering, Up-the-Coax, 60 dB CTaNI,

24/12 VDC Converter.

2-tråds multikanal video- och spänningsmottagare

GEC-4VDPBC 4-kanals passiv kombination av video/nätdel med EMC-skydd

och markisolering, Up-the-Coax, 60 dB CTaNI.

GEC-16VDPBC 16-kanals passiv kombination av video/nätdel med EMC-skydd

och markisolering, Up-the-Coax, 60 dB CTaNI.

2-tråds flera kanaler video och spänningsmottagare

GEC-8PVPDTCHUB 8-kanals passiv video/strömförsörjning/datamottagare, med

EMC-skydd och markisolering, 1U, 60 dB CTaNI, byggt 24/28

VAC, 6 A PSU, 1 A max per kanal, strömindikator LED.

GEC-16PVPDTCHUB 16-kanals passiv video/strömförsörjning/datamottagare, med

EMC-skydd och markisolering, 1U, 60 dB CTaNI, byggt 24/28

VAC, 12 A PSU, 1 A max per kanal, strömindikator LED.

85

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

2-trådstransmission

2-trådstillbehör

Koaxprodukter

2-trådstillbehör

86

GEC-VIT Transformator med galvanisk separering 10 Hz till 8 MHz bandbredd

förhindra DC-skillnader.

GEC-RPK Kit för rackmontering som stöder upp till tre stycken 4-portars

hub.

613P-EU Strömförsörjning 13,5 VDC, 1 A.

614P-EU Strömförsörjning 13,5 VDC, 2,7 A.


Fiber Transmission

Video

De fiberoptiska överföringslösningarna kännetecknas av modulära konstruktioner,

som både kan användas fristående eller i rackmoduler. Nästa generationens

fiberoptiska moduler är digitala, med bara en fiber, och är baserade på

laserteknik. Detta ger bästa kvalitet, med ett minimum av fiberkonsumtion.

Eftersom koaxialkablar har begränsad förmåga att sända videosignaler över

längre avstånd, är det möjligt att sända videosignaler över fibern. Detta ger en

transmission som är mindre känslig för brus, till exempel från el.

UTC Fire & Security har ett omfattande program för att skapa lösningar med

fiber. Det kan vara både fristående enheter, men också med användning av

rackchassi. Nedan följer ett urval av sortimentet.

Fiberoptisk transmission: 1 videokanal, 8 bitar, mikrohölje

Digital Video Transmission

- 8 bitars video (standard)

- 10-bitars video (hög kvalitet)

Video/data/ljud/kontakthantering

Komplett sortiment av multiplexorer

“Plug-N-Play”-design

Drifttemperatur (-40 till +75 °C)

Kostnadseffektiv fiberkonstruktion

MFVMM1-TX 1-kanals videosändare, multimode (mikro).

Strömförsörjning ingår ej.

Anslutning kan bytas på plats

- Standard ST-kontakter

- Kit med anslutningar för SC, FC, etc

MFVMM1-RX 1-kanals videomottagare, multimode (mikro).

Strömförsörjning ingår ej.

MFVSM1-TX 1-kanals videosändare, singlemode (mikro).

Strömförsörjning ingår ej.

MFVSM1-RX 1-kanals videomottagare, singlemode (mikro).

Strömförsörjning ingår ej.

Fiberoptisk transmission: 1 videokanal, 8 bitar, standardhölje*

FVMM1-TX 1-kanals videosändare, multimode. Strömförsörjning ingår ej.

FVMM1-RX 1-kanals videomottagare, multimode. Strömförsörjning ingår ej.

FVSML1-TX 1-kanals videosändare, singlemode. Strömförsörjning ingår ej.

FVSML1-RX 1-kanals videomottagare singlemode. Strömförsörjning ingår ej.

Notera: * Standardhöljet kan användas tillsammans med rackchassit eller stand-alone.

87

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Fiberoptisk transmission: 2 videokanaler, 10 bitar, standardhölje*

88

DFVMM2-T 2-kanals videosändare, multimode. Utan strömförsörjning.

DFVMM2-R 2-kanals videomottagare, multimode. Utan strömförsörjning.

DFVSML2-T 2-kanals videosändare, singlemode, upp till 60 km.

Utan strömförsörjning.

DFVSML2-R 2-kanals videomottagare, singlemode, upp till 60 km.

Utan strömförsörjning.

Fiberoptisk transmission: 4 videokanaler, 10 bit, standardhölje*

DFVMM4-T 4-kanals videosändare, multimode. Utan strömförsörjning.

DFVMM4-R 4-kanals videomottagare, multimode. Utan strömförsörjning.

DFVSML4-T 4-kanals videosändare, singlemode, upp till 60 km.

Utan strömförsörjning.

DFVSML4-R 4-kanals videomottagare, singlemode, upp till 60 km.

Utan strömförsörjning.

Fiberoptisk transmission: 8 videokanaler, 10 bitar, standardhölje*

DFVMM8-T 8-kanals videosändare, multimode. Utan strömförsörjning.

DFVMM8-R 8-kanals videomottagare, multimode. Utan strömförsörjning.

DFVSM8-T 8-kanals videosändare, singlemode. Utan strömförsörjning.

DFVSM8-R 8-kanals videomottagare, singlemode. Utan strömförsörjning.

VRS121000EE Strömförsörjning 12 VDC, 1 A.

Notera: * Standardhöljet kan användas tillsammans med rackchassit eller stand-alone.


Fiber Transmission

Video + datakommunikation

Rörliga kameror (PTZ) behöver, förutom videosignalen också en styrsignal

(protokoll). Med användning av en fiberoptisk kabel, är det möjligt att hantera

både video- och styrsignaler. Vi erbjuder produkter som klarar många olika

protokoll för både enkel och multimode.

Fiberoptisk transmission: 1 video + 1 datakanal, 10 bitar, standardhölje*

Digital videotransmission

- 8-bitars video (standard)

- 10-bitars video (hög kvalitet)

Video/data/ljud/kontakthantering

Komplett sortiment av multiplexorer

“Plug-N-Play” design

Drifttemperatur (-40 till +75 °C)

Kostnadseffektiv fiberkonstruktion

Anslutning kan byte på plats

- Standard ST-kontakter

- Kit med anslutningar för SC, FC etc

DFVMMD101-T 1-kanals videosändare + 2-vägs datakommunikation, multimode.

Strömförsörjning ingår ej.

DFVMMD101-R 1-kanals videomottagare + 2-vägs datakommunikation, multimode.

Strömförsörjning ingår ej.

Fiberoptisk transmission: 1 video + 1 datakanal, 8 bit, mikrohölje*

MFVSMD101-TX 1-kanals videosändare + 2-vägs datakommunikation, singlemode.

Strömförsörjning ingår ej.

MFVSMD101-RX 1-kanals videomottagare + 2-vägs datakommunikation, singlemode.

Strömförsörjning ingår ej.

Fiberoptisk transmission: 4 video + 1 datakanal, 10 bit, standardhölje*

DFVMMD401-T 4-kanals videosändare + 2-vägs datakommunikation, multimode.

Strömförsörjning ingår ej.

DFVMMD401-R 4-kanals videomottagare + 2-vägs datakommunikation, multimode.

Strömförsörjning ingår ej.

DFVSMD401-T 4-kanals videosändare + 2-vägs datakommunikation, singlemode.

Strömförsörjning ingår ej.

DFVSMD401-R 4-kanals videomottagare + 2-vägs datakommunikation, singlemode.

Strömförsörjning ingår ej.

Notera: * Standardhöljet kan användas tillsammans med rackchassit eller stand-alone.

89

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Fiberoptisk transmission: 1 datakanal, 10 bit, standardhölje*

Fiberoptiska transmissionstillbehör:

90

DFDMM001-TX Sändare för en kanal data (RS232, RS422, RS485), multimode.

Strömförsörjning ingår ej.

DFDMM001-RX Mottagare för en kanal data (RS232, RS422, RS485), multimode.

Strömförsörjning ingår ej.

DFDSM001-TX Sändare för en kanal data (RS232, RS422, RS485), singlemode,

Strömförsörjning ingår ej.

DFDSM001-RX Mottagare för en kanal data (RS232, RS422, RS485), singlemode.

Strömförsörjning ingår ej.

VRS121000EE Strömförsörjning 12 VDC, 1 A.

DFRP Rackchassi för rackmontering av fiberkort.

Strömförsörjning ingår.

DFR-NETC Webbservermodul för övervakning av fiberenheter.

VRS121000EE Strömförsörjning 12 VDC, 1 A.

Notera: * Standardhöljet kan användas tillsammans med rackchassit eller stand-alone.


Översikt

nätverksswitchar

Nätverksswitcharna från UTC Fire & Security är avsedda för bredband med hög

hastighet, realtids IP-video, med prestanda för företag och industriella miljöer. Det

enkla kraftfulla inbyggda webbgränssnittet med helt isolerad PoE, inbyggd diagnostik

och fullständig multicasting operation för att minska belastningen på nätverkets

bandbredd.

GIGABIT ETHERNET

FAST ETHERNET

INDUSTRIEL ETHERNET

Managed Stackable

Managed

Non-Stackable

Managed

Managed

Unmanaged

PoE Enabled

PoE Enabled

PoE Enabled

24-port GigE

Fiber Switch

24-port GigE

PoE Switch

24-port GigE

Etherneh Switch

8-port Fast

Ethernet Switch

8-port Fast

PoE Switch

24-port Fast

PoE Switch

7 10/100 Mbps

+ 3 GigE Uplinks

8 10/100 Mbps

+ 2 GigE Uplinks

8 10/100 Mbps

w/PoE

+ 2 GigE Uplinks

5-Port GigE

Wide-Temp

8-Port GigE

Wide-Temp

8-Port GigE

Ethernet Switch

GE-DSSG-244

GE-DSSG-244-PoE

GE-DSG-244

GE-DS-82

GE-82-PoE

GE-DS-242-PoE

GE-DSH-73

GE-DSH-82

GE-DSH-82-PoE

GE-DSGH-5

GE-DSGH-8

GE-DSG-8

91

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Nätverksswitch

Gigabit Ethernet

Förutom en omfattande fiberportfölj kan UTC Fire & Security också erbjuda en

komplett produktportfölj för att bygga upp ett säkerhetsnätverk som kan

användas för videoövervakning och/eller passersystem.

Switcharna vi presenterar här används som navet i ett TCP/IP-nätverk. Vi erbjuder

modeller med Gigabit och Power over Ethernet (PoE) och där du kan

ansluta upp till 16 enheter. Dessa kan därefter administreras från bara en enda

IP-adress.

92

• IEEE 802.x enligt standard

• Extern SFP för enkel konfiguration

• Layer 2 + stöd, idealisk för full video

multicast (snooping/querying)

• Stöder upp till 250 VLAN

• Link Aggregation upp till 4 portar

(4 Gbps backbone)

• Versioner som kan "staplas", med

upp till 384 portar på 1 IP-adress

(16 switchar)

• Full PoE tillgängligt per port

(ingen delning av spänningen)

• Redundant spänningsmatning (industriella

switchar & mediaomvandlare)

GE-DSSG-244 8 portar 10/100/1000 Mbit samt ytterligare 24 stycken mini-

GBIC/SFP, stackbar upp till 16 stycken switchar.

GE-DSSG-244-POE 24-portars gigabitswitch, möjlighet till fyra stycken fiber (SFP),

14 portar med full PoE, stackbar upp till 16 stycken switchar.

GE-DSG-244 24-portars gigabitswitch, möjlighet till fyra stycken fiber (SFP).


Nätverksswitch

Fast Ethernet

Förutom ett omfattande fibersortiment kan UTC Fire & Security även erbjuda

ett komplett sortiment för att bygga upp säkerhetsnätverk för till exempel

CCTV- eller passersystem.

Vi har switchar från 8-24 portar samt olika produkter för Power over Ethernet

och utrustning för att använda befintligt nät av koaxialkabel för anslutning av

enheter som kommunicerar via TCP/IP.

GE-DS-82 8-portars switch 10/100, två stycken gigabit RJ45 eller två stycken

gigabit fiberanslutning (SFP).

GE-DS-82-POE 8-portars switch 10/100, två stycken gigabit RJ45 eller två stycken

gigabit fiberanslutningar (SFP), Power over Ethernet.

GE-DS-242-POE 24-portars 10/100 switch, två stycken gigabit RJ45 eller fiber

(SFP), alla portar med full PoE.

93

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Nätverksswitch

Industriell Ethernet

När miljöerna är tuffa och du är i behov av tålig och robust utrustning kan vi

erbjuda switchar för industriell miljö. Switcharna klarar extrema temperaturer

och har inbyggda funktioner för redundans och för larm vid strömbortfall.

94

GE-DSH-73 7-portars industriell 10/100-switch, tre stycken gigabit RJ45 eller

tre stycken fiber SFP. Temperatur -40 till +75 °C.

Strömförsörjning ingår ej. Lämplig strömförsörjning 613P-EU

(beställs separat).

GE-DSH-82 8-portars industriell 10/100-switch, två stycken gigabit RJ45 eller

två stycken fiber SFP. Temperatur -40 till +75 °C.

Strömförsörjning ingår ej. Lämplig strömförsörjning 613P-EU

(beställs separat).

GE-DSH-82-POE 8-portars switch 10/100, två stycken gigabit RJ45 eller två stycken

gigabit, fiberanslutningar (SFP), Power over Ethernet. Montering

på vägg eller DIN-skena. Temperatur -40 till +75 °C.

Strömförsörjning ingår ej. Lämplig strömförsörjning PS48VD-

C240W-EU (beställs separat).

GE-DSGH-5 8-portars industriell 10/100-switch, två stycken gigabit RJ45 eller

två stycken fiber SFP. Montering på vägg eller DIN-skena. Temperatur

-40 till +75 °C. Strömförsörjning ingår ej. Lämplig strömförsörjning

613P-EU (beställs separat).

GE-DSGH-8 8-portars industriell gigabitswitch. Montering på vägg eller DINskena.

Temperatur -40 till +75 °C. Strömförsörjning ingår ej.

Lämplig strömförsörjning 613P-EU (beställs separat).

GE-DSG-8 8-portars industriell 10/100/1000 switch. Montering på vägg eller

DIN-skena. Temperatur -40 till +75 °C. Strömförsörjning ingår ej.

Lämplig strömförsörjning 613P-EU (beställs separat).


Mini-GBIC

SFP sändare/mottagare

Serien av SFP-moduler ger maximal flexibilitet då de kan användas i alla enheter

som har SFP anslutning. De kompletterar våra mediakonverterare och

switchar. När man köper en mediakonverter eller switch och behöver en fiberanslutning

eller en extra RJ45-port, så kan dessa SFP-moduler användas.

100 Base FX

100 Base LX

100 Base-BX

• Följer SFP multi-sourceavtalet (MSA)

• Datahastighet 100Mbps

• Standard dubbel LC-kontakt

• "Plug N Play" för snabb installation

• Hot Pluggable

• TTL signalindikator

• Strömförsörjning 3,3 V

• Uppfyller IEEE 802.3ab

• Uppfyller klass 1 laser standard IEC

60825

S20-2MLC-2 SFP-modul. Antal fiber 2, multimode, max distans 2 km, TX/RX

våglängd 1310nm/1310nm, LC-kontakt, 100Base-FX.

Temperatur 0 till +50 °C.

S25-2MLC-2 SFP-modul. Antal fiber 2, multimode, max distans 2 km, TX/RX

våglängd 1310nm/1310nm, LC-kontakt, 100Base-FX. Temperatur

-40 till +75 °C.

S20-2SLC-20 SFP-modul. Antal fiber 2, singlemode, max distans 20 km, TX/

RX våglängd 1310nm/1310nm, LC-kontakt, 100Base-FX.

Temperatur 0 till +50 °C.

S25-2SLC-20 SFP-modul. Antal fiber 2, singlemode, max distans 20 km, TX/

RX våglängd 1310nm/1310nm, LC-kontakt, 100Base-FX.

Temperatur -40 till +75 °C.

S20-1SLC/A-20 SFP-modul. Antal fiber 1, singlemode, max distans 20 km, TX/

RX våglängd 1310nm/1550nm, LC-kontakt, 100Base-BX20-U.

Temperatur 0 till +50 °C.

S20-1SLC/B-20 SFP-modul. Antal fiber 1, singlemode, max distans 20 km, TX/

RX våglängd: 1550nm/1310nm, LC-kontakt, 100Base-BX20-U.

Temperatur 0 till +50 °C.

95

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Mini-GBIC

SFP sändare/mottagare

Koppar RJ45

1000Base-SX

OBS* beroende på fiberstandard.

96

• Följer SFP multi-sourceavtalet (MSA)

• Datahastighet 100Mbps

• Standard dubbel LC-kontakt

• 'Plug N Play' för snabb installation

• Hot Pluggable

• TTL signalindikator

• Strömförsörjning 3,3 V

• Upfyller IEEE 802.3ab

• Uppfyller klass 1 laser standard IEC

60825

S30-RJ SFP-port Gigabit Mini GBIC sändare/mottagare kopparmodul.

Max distans 100 m. RJ45-kontakt. Datahastighet 1.25Gbps.

Temperatur 0 till +50 °C.

S30-2MLC SFP-port Gigabit Mini GBIC sändar/mottagare modul (850nm).

Antal fiber 2, multimode, max distans 220/550 m*. TX/RX

våglängd 850nm/850nm. Datahastighet 1.25Gbps. LC-kontakt.

1000Base-SX. Temperatur 0 till +50 °C.

S35-2MLC SFP-port Gigabit Mini GBIC sändar/mottagare modul (850nm).

Antal fiber 2, multimode, max distans 220/550m*. TX/RX våglängd

850nm/850nm. Datahastighet 1.25Gbps. LC-kontakt.

1000Base-SX. Temperatur -40 till +75 °C.

S30-2MLC-2 SFP-port Gigabit Mini GBIC sändar/mottagare modul (1310nm).

Antal fiber 2, multimode, max distans 2 km*. TX/RX våglängd

1310nm/1310nm. Datahastighet 1.25Gbps. LC-kontakt.

1000Base-SX. Temperatur 0 till +50 °C.


Mini-GBIC

SFP sändare/mottagare

1000Base-LX/LHX/ZX

• Följer SFP multi-sourceavtalet (MSA)

• Datahastighet 100Mbps

• Standard dubbel LC-kontakt

• "Plug N Play" för snabb installation

• Hot Pluggable

• TTL signalindikator

• Strömförsörjning 3,3 V

• Upfyller IEEE 802.3ab

• Uppfyller klass 1 laser standard IEC

60825

S30-2SLC-10 SFP-port Gigabit Mini GBIC sändar-/mottagarmodul. Antal

fiber 2, singlemode, max distans 10 km. TX/RX våglängd

1310nm/1310nm, datahastighet 1.25Gbps, 1000Base-LX.

Temperatur 0 ~ +50 °C.

S35-2SLC-10 SFP-port Gigabit Mini GBIC sändar-/mottagarmodul. Antal

fiber 2, singlemode, max distans 10 km. TX/RX våglängd

1310nm/1310nm, Datahastighet 1.25Gbps, 1000Base-LX.

Temperatur -40 ~ +75 °C.

S30-2SLC-30 SFP-port Gigabit Mini GBIC sändar-/mottagarmodul. Antal

fiber 2, singlemode max distans 30 km. TX/RX våglängd

1310nm/1310nm, datahastighet 1.25Gbps, 1000Base-LHX.

Temperatur 0 ~ +50 °C.

S35-2SLC-30 SFP-port Gigabit Mini GBIC sändar-/mottagarmodul. Antal

fiber 2, singlemode, max distans 30 km. TX/RX våglängd

1310nm/1310nm, datahastighet 1.25Gbps, 1000Base-LHX.

Temperatur -40 ~ +75 °C.

S30-2SLC-70 SFP-port Gigabit Mini GBIC sändar-/mottagarmodul. Antal

fiber 2, singlemode, max distans 70 km. TX/RX våglängd

1550nm/1550nm, datahastighet 1.25Gbps, 1000Base-ZX.

Temperatur 0 ~ +50 °C.

S35-2SLC-70 SFP-port Gigabit Mini GBIC sändar-/mottagarmodul. Antal

fiber 2, singlemode, max distans 70 km. TX/RX våglängd

1550nm/1550nm, datahastighet 1.25Gbps, 1000Base-ZX.

Temperatur -40 ~ +75 °C.

97

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Mini-GBIC

SFP sändare/mottagare

1000-Base-BX

98

• Följer SFP multi-sourceavtalet (MSA)

• Datahastighet 100Mbps

• Standard dubbel LC-kontakt

• "Plug N Play" för snabb installation

• Hot Pluggable

• TTL signalindikator

• Strömförsörjning 3,3 V

• Uppfyller IEEE 802.3ab

• Uppfyller klass 1 laser standard IEC

60825

S30-1SLC/A-10 SFP-port Gigabit enkelt fiber GBIC sändar-/mottagarmodul.

Antal fiber 1, singlemode, max distans 10 km. TX/RX våg-

längd 1310nm/1490nm. LC-kontakt. 1000BX10-U.

Temperatur 0 ~ +50 °C.

S30-1SLC/B-10 SFP-port Gigabit enkelt fiber GBIC sändar-/mottagarmodul.

Antal fiber 1, singlemode, max distans 10 km, TX/RX våg-

längd 1490nm/1310nm. LC-kontakt. 1000BX10-D.

Temperatur 0 ~ +50 °C.

S30-1SLC/A-20 SFP-port Gigabit enkelt fiber GBIC sändar-/mottagarmodul.

Antal fiber 1, singlemode, max distans 20 km, TX/RX våg-

längd 1310nm/1490nm. LC-kontakt. 1000BX20-U.

Temperatur 0 ~ +50 °C.

S30-1SLC/B-20 SFP-port Gigabit enkelt fiber GBIC sändar-/mottagarmodul.

Antal fiber 1, singlemode, max distans 20 km, TX/RX våg-

längd 1490nm/1310nm. LC-kontakt. 1000BX20-D.

Temperatur 0 ~ +50 °C.

S30-1SLC/A-60 SFP-port Gigabit enkelt fiber GBIC sändar-/mottagarmodul.

Antal fiber 1, singlemode, max distans 60 km, TX/RX våg-

längd 1310nm/1490nm. LC-kontakt. 1000BX60-U.

Temperatur 0 ~ +50 °C.

S30-1SLC/B-60 SFP-port Gigabit enkelt fiber GBIC sändar-/mottagarmodul.

Antal fiber 1, singlemode, max distans 60 km, TX/RX våg-

längd 1490nm/1310nm. LC-kontakt. 1000BX60-D.

Temperatur 0 ~ +50 °C.


Mediakonverterare

Nätverk – fiber

Mediakonverterare erbjuder kostnadseffektiva lösningar för den befintliga

kabelinfrastrukturen. Vid migrering från analoga till IP-lösningar är mediakonverterare

ett smart sätt att minimera kostnaderna för extra material och arbete,

för att undvika investering i nya kablar när man går till ett nätverkssystem.

Detta kan, till exempel, vara fördelaktigt på platser som är otillgängliga.

Eftersom Ethernet har begränsad räckvidd på upp till 100 meter, har vi utrustning

som kan öka detta avstånd betydligt vid användning av fiber. Vi har både

modellerna för single- och multimode transmission.

MC-4TX1FXMM-2KM Mediakonverterare – fyra stycken Ethernet 10/100 > 1 fiber SC,

multimode. Montering på vägg eller DIN-skena. Temperatur

-10 till +60 °C. Strömförsörjning ingår ej.

MC-4TX1FXSM-15KM Mediakonverterare – fyra stycken Ethernet 10/100 > 1 fiber SC,

singlemode. Montering på vägg eller DIN-skena. Temperatur -10

till +60 °C. Strömförsörjning ingår ej.

MC-4TX2FX Mediakonverterare – fyra stycken Ethernet 10/100 > 1 fiber SC,

multimode. Montering på vägg eller DIN-skena. Temperatur -10

till +60 °C. Strömförsörjning ingår ej.

613P-EU Strömförsörjning 100-240 Volt 13,5 VDC 1,3 A.

MC100FX-TX-POE Mediakonverterare – en Ethernet 10/100 samt PoE injector.

PS48/DC.38A-EU Strömförsörjning till MC100FX-TX-POE, 48 VDC.

99

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Mediakonvertare Ethernet till fiber

Här nedan finner du IFS mediakonverterare för Fast- och Gigabit-nätverk till

transmission över fiber. Serien gör det möjligt att fritt välja vilken SFP-modul

man önskar använda – för att uppnå maximal flexibilitet.

IFS mediakonverterare för industriellt bruk. Konvertering av Gigabitnätverk till

fiber som är designade för de mest krävande nätverkslösningar. Serien ger

stor flexibilitet med hjälp av SFP-modueler som är tåliga i låga temperaturer.

100

MCR205-1T/1S Mediakonverterare – Fast Ethernet (100 MB) > SFP Fiber. Konverterar

10/100Mbps (TX) Ethernet på koppar till 100Mbs (FX)

fiber via Small Form Pluggable (SFP) teknologi. 1 st SFP (Mini-

GBIC) kontakt ger möjlighet till valfri konfiguration. Optisk fiber

och distans beror på vald SFP-modul. Kan monteras i rack

(MCR-R15). Strömförsörjning 5 VDC.

MCR300-1T/1S Mediakonverterare – Gigabit Ethernet (1000 MB) > SFP Fiber.

Konverterar 10/100/1000Base-T Ethernet på koppar till

1000Base-LX/SX optisk fiber via Small Form Pluggable (SFP)

teknologi. Optisk fiber och distans beror på vald SFP-modul. Kan

monteras i rack (MCR-R15). Strömförsörjning 5 VDC.

MCR-R15 Rackkabinet till mediakonvertare. Intern strömförsörjning, med

15 portar/slots. Används till standard 19” EIA rack. Lågprofil 2,4

höjdenheter. Till 15 mediakonverterarmoduler.

MC355-1T/1S Mediakonverterare för industriellt bruk. Gigabit Ethernet (1000

MB) > SFP (Industri). Konverterar 10/100/1000Mbps (TX) Ethernet

på koppar till 1000Mbs (FX) fiber via Small Form Pluggable

(SFP) teknologi. Temperatur -30 ~ +75 °C.

MC201-1P/1FS Mediakonverterare – Fiber (MultiMode) > Ethernet med PoE Injektor.

Ethernetdata kan sändas över långa avstånd via fiber.

Denna modul kan installeras i närheten av en strömförsörjning

och försörja 48 VDC tillsammans med data de sista 100 m till en

PoE-försörjd enhet.

PS5VDC2A-EU Strömförsörjning 5 VDC, med 2 A, väggmontering.

MCR-RPS Redundant strömförsörjning till MCR rackkabinett. 100-240 VAC

(130 W).


Nätverk via Koax

För att kunna använda befintlig kabel, använder vi enheter som kan unyttja

koaxialkabel för transmission av data över IP. Detta gör det möjligt att använda

befintliga kablar med BNC-kontakter till TCP/IP-nätverk. Hastigheten avgörs av

kvaliteten på kabeln samt avståndet. Kan kommunicera på avstånd upp till 3 km

koaxialkabel.

• VDSL2 Transmission

• LED-indikering för nätverksdiagnos

• “Plug and Play” installation

MCR200-1T/1CX Mediekonverterare Ethernet över koax. Enheterna används i par

och kan sända ethernetdata upp till 3 km över 50 eller 75 ohm

koaxialkabel, avstånd och datahastighet beror på avstånd och

kabelkvalitet. 10/100Mbps Ethernet. Kan monteras i rack (MCR-

R15). Temperatur 0~ +50 °C. Strömförsörjning 5 VDC, 2 A .

MC250-4T/1CXT Mediekonverterare Ethernet över koax. Med 4 ethernetportar,

designad för industriellt bruk. Används med en annan MC250-

4T/1CTX eller MCR200-1T/1CX för rackmontering. 10/100Mbps

Ethernet. Temperatur -40 ~ +75 °C. Stöder 50 eller 75 ohm

koaxialkabel. Strömförsörjning 12-48 VDC.

PS5VDC2A-EU Strömförsörjning 5 VDC, med 2 A, väggmontering.

101

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Strömförsörjning PoE

Med denna serie av IFS ”Power Over Ethernet”-eneheter, är det lättare att

planera nätverket för PoE-strömförsörjning. Samtidigt som kostnader för

installation av strömförsörjning minskar.

102

PoE201-EX Utökning av PoE-strömförsörjning och ethernet data upp till 300

meter. Enheten kan försörjas från en switch med PoE eller en MS-

PoE Power over Ethernet injektor, utan extern strömförsörjning.

Den maximala distansen beror på den spänning som åtgår till att

försörja PoE-enheten. Metallkapsling.

Storlek (BxDxH) 94x70x26 mm.

POE302-MS GigaBit Power over Ethernet, injector (PoE+).

Stöder 10/100/1000-TX Ethernet. Autodetektering av PoE IEEE

802.3at enheter. Metallkapsling. Storlek (BxDxH) 95x70x25 mm.

PS56VDC65W-EU Strömförsörjning till POE302-MS. 56 VDC, 65 W.

POE302-SP GigaBit Power over Ethernet, Splitter (PoE+).

Stöder 10/100/1000Base-TX Ethernet. Kan användas med IFS

POE302-MS Injektor eller andra enheter som uppfyller PSE

IEEE 802.3at standarden. Metallkapsling. Storlek (BxDxH)

95x70x25 mm.


103

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Innehållsförteckning inbrottslarm

och integrerade system

Introduktion till inbrottslarm och integrerade system ...................................... 107

ATS Master integrerat säkerhetssystem 108

Översikt ATS Master Integrerad säkerhetslösning ...........................................110

ATS Master centralapparater ........................................................................... 112

DGP – utökning av ATS Master ........................................................................114

Dörrkontroll/passercentraler .............................................................................116

Minnesexpansion ..............................................................................................118

Kommunikation .................................................................................................119

Larmkommunikation ........................................................................................ 121

TDA7400-serien ............................................................................................... 121

Larmkommunikation IRIS 200-serien .............................................................. 122

Larmkommunikation IRIS400/TDA1400-serien............................................... 123

Busskommunikation ..........................................................................................124

PC-kommunikationsutrustning......................................................................... 125

Utgångsutökning.............................................................................................. 126

Kapslingar ........................................................................................................ 127

Manöverpaneler ............................................................................................... 128

ATS bussläsare ................................................................................................ 129

Kort och taggar till Magnet och Hitag II och Mifarekortläsare .........................131

Tillbehör till kortläsare ...................................................................................... 133

Alliance Management Software 135

Översikt Alliance .............................................................................................. 136

PC-mjukvara .................................................................................................... 138

ATS Advanced 141

Översikt ATS Advanced ................................................................................... 142

ATS Advanced ATS1000A ............................................................................... 144

ATS Advanced ATS2000A............................................................................... 146

Manöverpaneler och kortläsare ........................................................................147

Utökning av ATS Advanced (DGP) ................................................................. 148

ATS Advanced Up/Downloader ...................................................................... 150

NX-10 Inbrottslarmscentral 151

Översikt NX-10 Inbrottslarmscentral ............................................................... 152

NX Centralapparat och manöverpanel ............................................................ 154

NX-10 utökningskort ......................................................................................... 155

Introduktion till avancerad detekteringsteknologi 158

Rörelsedetektorer – Volymskydd ..................................................................... 159

Översikt rörelsedetektorer ............................................................................... 160

PIR-detektorer EV100-serien .......................................................................... 162

PIR-detektorer EV1000- och EV1100-serien ................................................... 163

360° PIR-detektorer EV600-serien .................................................................. 164

PIR Vektordetektorer VE1000-, VE1100- och VE700-serien ........................... 166

Kombidetektorer PIR/Mikrovåg........................................................................ 168

Kombidetektorer DD1000-serien .................................................................... 169

Kombidetektor DD495 ......................................................................................170

360 o Kombidetektorer DD600-serien ...............................................................171

Rörelsedetektorer med antimask – volymskydd ..............................................172

PIR-detektorer med antimaskskydd EV1000- och EV1100-serien ................. 173

PIR Vektordetektorer med antimaskskydd VE1000-, VE1100- och VE700-serien 174

Kombidetektorer med antimaskskydd DD1000AM-serien ..............................175

Kombidetektorer med antimaskskydd DD497AM ...........................................176

360 o Kombidetektorer med antimaskskydd DD600-serien ............................ 177

105

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Inbrottsdetektering – Trådlös kommunikation 180

Trådlös detektering ...........................................................................................181

Trådlösa enheter .............................................................................................. 182

Trådlösa detektorer till 868 MHz Gen 2 ........................................................... 183

Punktskydd Seismiska detektorer 186

Seismiska detektorer ....................................................................................... 187

Programmerbara seismiska detektorer ........................................................... 188

Skalskydd 191

Magnetkontakter .............................................................................................. 192

Glaskrossdetektorer ......................................................................................... 201

Vibrationsdetektorer ......................................................................................... 204

AIR linjedetektorer PB500-serien inom- och utomhus.................................... 205

Winguard Pro – AIR minilinjedetektor för inomhusmontage ........................... 206

Perimeterövervakning 207

AIR-linjedetektor, PB600-serien, utomhus ...................................................... 208

AIR-linjedetektorer, PB-serien, utomhus, montering i pelare .......................... 209

AIR-linjedetektorer, PB-serien pelare .............................................................. 210

AIR-linjedetektorer, PB-serien, tillbehör till pelare ............................................211

AIR-linjedetektorer, SB-serien, utomhus ......................................................... 212

AIR-linjedetektorer, SB-serien, pelare ............................................................. 213

AIR-linjedetektorer, SB-serien, tillbehör till pelare ........................................... 214

Mikrovågsbarriärer MRW-serien ...................................................................... 215

Tillbehör MRW-serien ...................................................................................... 216

Mikrofonkabel FlexPS och FlexPI DF-serien för staket, tak och väggar ..........217

Mikrofonkabel tillbehör ..................................................................................... 219

Mikrofonkabel FlexPS och FlexPI DF-serien, nätverkslösningar .................... 220

PIR- och kombidetektorer för utomhusdetektering 221

Utomhusdetektor Kombi/PIR ........................................................................... 222

ATEX-certifierad mikrovågsdetektor 223

Övriga detektorer 224

Larmdon ........................................................................................................... 226

Trådlös siren ..................................................................................................... 229

Stand alone ...................................................................................................... 229

Installationsmaterial 230

Kopplingsdosor ................................................................................................ 230

Installationskablar ............................................................................................ 231

Strömförsörjning 12 V ...................................................................................... 233

Strömförsörjning 24 V ...................................................................................... 234

Ackumulatorer ................................................................................................. 235

106


Introduktion till inbrottslarm

och integrerade system

UTC Fire & Security är en ledande tillverkare av avancerad detekteringsteknik

för den globala inbrottslarmsmarknaden. Produktsortimentet består av avancerade

inbrottslarmscentraler, sirener, integrerade/passersystem samt ett komplett

sortiment av tillbehör med ett brett utbud av inbrottslarmsdetektorer för

varje situation.

Utbudet av inbrottslarmscentraler för små och medelstora applikationer består

av ATS Advanced. För avancerade integrerade lösningar erbjuder vi ATS Master

med Alliance och Titan programvara. NX10-lösningen rekommenderas för

applikationer där du vill ha 100 % trådlös funktionalitet.

Avancerad inbrottslarmsteknologi från UTC Fire & Secuity gör valet enkelt. Vår

skicklighet och kunskap av utveckling med spegeloptisk design kommer från

mer än 30 års erfarenhet från starten av Aritech på 1980-talet. Aritech detektorer

används i många av världens högsäkerhetsanläggningar.

Marknadsöversikt

Inbrottslarmcentraler

ATS

Advanced

ATS

Master

Företag och

koncerner

NX10

Butiker och

stormarknader

Villor och

lägenheter

107

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

ATS Master integrerat säkerhetssystem

ATS Master är ett integrerat larm och passersystem som spänner från

8-256 sektioner.

Med mjukvaran Titan kan 1 024 centraler kopplas ihop och utgöra ett system,

med mjukvaran Alliance kan upp till 128 centralapparater utgöra ett

system. Detta medför ett system med 32 768 sektioner, 32 768 utgångar,

6 144 kortläsare.

ATS Master kan användas i många applikationer, kommuner, offentliga

byggnader, detaljhandeln, industri och transportsektorn så som järnvägar,

flygplatser logistikcentraler och mycket mera.

Att Alliance dessutom integrerar UTC Fire & Securitys videolagrare och

brandcentraler gör ATS Master till ett fullständigt säkerhetssystem för alla

storlekar. Integreringen mellan systemen är total. Ett inbrottslarm kan starta

videoinspelning, spärra dörrar och tända belysningen i byggnaden. Ett

brandlarm kan låsa vissa dörrar, låsa upp andra för att få en naturlig utrymning,

samtidigt kan alla sirener i inbrottslarmet stängas av för att inte överrösta

eventuellt talande utrymningslarm.

Handhavande

Alla ATS Master centraler har samma mjukvara. Detta medför att handhavandet

är detsamma för både installatör och slutkund. Att larma på ett

område i ATS Master sker på samma sätt oavsett om systemet består av

åtta sektioner eller 30 000 sektioner.

Flexibel utbyggnad

Centralapparater kan utökas med trådlösa och trådbundna ingångsmoduler

dessutom kan adresserbara tvåtrådsdetektorer anslutas. Centralerna kan

hantera en mix av dessa sektionstyper men för handhavandet märks ingen

skillnad för slutkunden.

Sektionstyper

De fyra vanligaste sektionstyperna i ett inbrottslarm är in/ut, passage,

inbrott och 24 timmars sektion. ATS Master har ytterligare ett 60-tal sektionstyper

som gör programmeringen enkel vid driftsättning. På sektionsnivå

väljs typen på sektionen i en rullgardinslist, med typen ”Branddörr”

kommer just denna sektion att fungera på ett förutbestämt sätt för branddörrar.

Väljs sektionstypen ”Fördröjt överfallslarm” kommer sektionen att

fungera som ett överfallslarm men inte rapportera till larmcentral innan en

timer gått ut. Detta medför att knappen kan återställas före denna tid om

det visar sig att polis inte behöver tillkallas.

Marknadens enklaste handhavande

Genom att visa sitt beröringsfria kort tre gånger framför en kortläsare kan

ett eller flera områden larmas på. Det enkla handhavandet skapar säkerhet

hos användarna och risken för onödiga larm vid hemgång minimeras.

Avlarmningen kan sedan ske med både kort och kod eller enbart kort

beroende på vilken säkerhet man vill uppfylla.

Manöverpanel med klartext och inbyggd kortläsare

Manöverpanel med klartext och inbyggd kortläsare. LCD-manöverpaneler

med 2x16 tecken eller 4x16 tecken ger användaren en god insyn i systemet

vid manövrering. Den inbyggda kortläsaren kan användas till larmtillslag

eller frånslag men kan också styra en dörr.

108


Makrologik

För de funktioner som inte redan är standard i ATS Master kan makrologik

enkelt skapas. Or och And principen används i en tydlig tabell och varje

makro kan inviduellt testas efter programmering.

Rapporter

Om ett integrerat säkerhetssystem används fullt ut kan dokumentationen

utgöra en stor del av installationskostnaderna. I PC-mjukvaran Titan kan

samtlig programmering skrivas ut för att enkelt sedan placeras i objekts-

pärmen.

Utvecklad enligt senaste EN grade

3 standarden. I Sverige certifierad i

Larmklass 3.

ATS Master 2006 3006 4006/4506

Sektioner i centralkapsling 8-32 8-32 16-32

Max sektioner, trådbundna, trådlösa eller kombination 64 128 256

Max manöverpaneler/läsare 16 16 16

Max antal områden 4 8 16

Larmklass Larmklass 3 Larmklass 3 Larmklass 3

Kapslingstyper i metall Mellan Mellan Mellan/Stor

109

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Översikt ATS Master

Integrerad säkerhetslösning

Larmklass 3

110

ATS1110

ATS1111

ATS1115

ATS1116

ATS1210L

ATS1220

ATS1211

ATS2006

ATS databuss


ATS1201

ATS3006


ATS4006

MI-buss


ATS1235 ATS1170

ATS125x


ATS1160N

ATS1161N

TDA74xx

ATS1190

1. ATS Master centraler 8-256 sektioner (se sidan 112)

2. Manöverpaneler/ATS kortläsare (se sidorna 128-130)

3. Utökningsenheter 4-32 sektioner (se sidorna 114-115)

4. Trådlös mottagare 868 Mhz (se sidan 182)

5. Interface passersystem/dörrkontroll (se sidorna 116-117)

6. Kortläsare med wiegandinterface (se sidorna 243-246)

Lokal databuss

ATS1192

ATS1197

Wiegand


ATS1170

ACI6130

T-500W

430209006

T-525W

430211006

ACI407

T-525W

430211006

111

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

ATS Master centralapparater

• ATS2006, 8-64 sektioner, 4 områden, 50-11 466 användare

• ATS3006, 8-128 sektioner, 8 områden, 50-11 466 användare

• ATS4006, 8-256 sektioner, 16 områden, 50-64 000 användare

ATS Master centralapparater kan utökas med extra minnesmodul (1 MB RAM),

därmed ökas antalet användare, larmgrupper och dörrgrupper. ATS4506 är

vid leverans bestyckat med 1 MB extra minne).

Observera att för att ansluta 4-dörrarscentralerna ATS125x för ett fullvärdigt

passersystem krävs att centralerna utökas med 1 MB minne. Utökning av

sektioner i centralkapslingen sker med ATS1202. Vid utökning utanför centralkapslingen

sker detta med DGP-enheter.

112

Standard i alla ATS Master

centralapparater är:

• RS485 databuss med kontinuerlig

avsökning av upp till 16 RAS och

15 DGP

• PLC med 24 makro

(logiska sammanställningar)

• Upp till 255 fritt programmerbara

utgångar

• Svensk mjukvara för programmering

och grafisk presentation

• Inbyggd telefonuppringare

• Programmering, övervakning och

underhåll via PC, lokalt/distans

• Switchat nätaggregat

• Metallkapsling

• EN50131-1 compliant; miljöklass 2,

Security Grade 3

• SBSC-intygad larmklass 3

ATS2006 8 sektioner utbyggbar till 64 sektioner. 4 områden. Maximalt

antal utgångar 256. Centralen kan utökas till 32 sektioner i

centralapparatkapslingen med hjälp av ATS1202.

ATS3006 8 sektioner utbyggbar till 128 sektioner. 8 områden. Maximalt

antal utgångar 256. Centralen kan utökas till 32 sektioner i

centralapparatkapslingen med hjälp av ATS1202.

ATS4006 8 sektioner utbyggbar till 256 sektioner. 16 områden. Maximalt

antal utgångar 256. Centralen kan utökas till 32 sektioner i

centralapparatkapslingen med hjälp av ATS1202.

ATS4506 16 sektioner utbyggbar till 256 sektioner. 16 områden. Maximalt

antal utgångar 256. Centralen kan utökas till 32 sektioner i

centralapparatkapslingen med hjälp av ATS1202. Större kapsling

än ATS4006.


ATS2099MBC Utbyteskort ATS2006. Levereras med engelsk firmware. Använd

originalprom från existerande central.

ATS3099MBC Utbyteskort ATS3006. Levereras med engelsk firmware. Använd

originalprom från existerande central.

ATS4099MBC Utbyteskort ATS4006/ATS4506. Levereras med engelsk firmware.

Använd originalprom från existerande central.

ST580 Sabotagekontakt ATS centralapparater.

113

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

DGP – utökning av ATS Master

Data Gathering Panels (DGP) används för att utöka centralerna med sektioner

eller passersystemcentraler. En DGP kan placeras på valfri plats i anläggningen

och kommunicerar på ATS Masters RS485 databuss. Enheterna finns i olika

storlekar och i olika kapslingar. Varje ATS Master kan ansluta 15 DGP:er men

det är storleken på centralen som sätter gränsen på hur många sektioner som

kan programmeras.

Vid anslutning av fyrdörrarscentralerna ATS125x är maximala antalet 12 och de

ska då ha DGP-adress 1-12.

ATS1202 är ingen DGP, den används för att utöka centralapparaternas

sektioner inom centralkapslingen. Varje ATS1202 har åtta ingångar och

maximalt antal i respektive central är:

• ATS2006, tre ATS1202, utökar antalet sektioner från moderkortets 8 till 32

• ATS3006, tre ATS1202, utökar antalet sektioner från moderkortets 8 till 32

• ATS4006, två ATS1202, utökar antalet sektioner från moderkortets 16 till 32

• ATS4506, två ATS1202, utökar antalet sektioner från moderkortets 16 till 32

• ATS1201 och tre stycken ATS1202 ökar sektionerna i DGP´n till 32

114

ATS1201 DGP Expander i liten kapsling. Åtta sektioner som kan utökas till

32 sektioner inklusive 3 A strömförsörjning och sirenutgång. Kan

utökas med åtta ingångar i taget med ATS1202.

ATS1203 DGP Expander i mellankapsling. Åtta sektioner som kan utökas

till 32 sektioner inklusive 3 A strömförsörjning och sirenutgång.

Kan utökas med åtta ingångar i taget med ATS1202.

ATS1204 DGP Expander i stor kapsling. Åtta sektioner som kan utökas till

32 sektioner inklusive 3 A strömförsörjning och sirenutgång. Kan

utökas med åtta ingångar i taget med ATS1202.

ATS1202 Sektionsutökning med åtta sektioner. Ansluts i centralapparater

eller i ATS1201/ATS1203/ATS1204. Antal kort som kan anslutas

bestäms av centraltypen.


ATS1210 DGP Expanderkort med åtta sektioner i liten plastkapsling.

Åtta Open Collector utgångar som kan kompletteras med

reläkort ATS1810/1811 i separata kapslingar. Ansluts direkt på

ATS-bussen. Antalet sektioner kan inte utökas. Ingen strömförsörjning.

ATS1210L DGP Expanderkort med åtta sektioner i stor plastkapsling

ATS1247. Åtta Open Collector utgångar som kan kompletteras

med reläkort ATS1810 i samma kapsling. Används ATS1811

krävs extra kapsling. Ansluts direkt på ATS-bussen. Antalet

sektioner kan inte utökas. Ingen strömförsörjning.

ATS1211 DGP Expanderkort med åtta sektioner i metallkapsling ATS1247.

Åtta Open Collector utgångar som kan kompletteras med

reläkort ATS1810/ATS1811 + ATS1820 (kräver separat kapsling)

Ansluts direkt på ATS bussen. Antalet sektioner kan inte utökas.

Ingen strömförsörjning.

ATS1220 DGP Expanderkort med fyra sektioner i plastkapsling ATS1644.

Åtta Open Collector utgångar som kan kompletteras med

reläkort ATS1810/ATS1811 + ATS1820 (kräver separat kapsling)

Ansluts direkt på ATS bussen. Antalet sektioner kan inte utökas.

Ingen strömförsörjning.

ATS1631 Längre anslutningskabel (3 dm) för expansionskort och utgångskort.

Normal längd (2 dm) ingår till ATS1202 samt alla reläkort

ATS1810, ATS1811, ATS1820 och ATS1821.

115

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Dörrkontroll/passercentraler

För att ansluta kortläsare finns flera alternativ i ATS Master. Skillnaden mellan

dörrkontroll och passersystem är att det senare alternativet är ett renodlat

passersystem med alla funktioner som kan krävas i ett sådant system till exempel

antipassback, slussfunktioner, tidstyrningar etc. Dörrkontrollen är en enklare

variant av passersystem.

Dörrkontroll.

• För anslutning av kortläsare som har beteckningen ATSxxxx, används

ATS1226. Denna enhet är en DGP.

• För anslutning av kortläsare som har beteckningen ACIxxxx används

ATS1170. Enheten är ett wiegandinterface och ansluts som en RAS-enhet.

På ATS1170 finns ett relä för öppning av lås, samt en ingång för utpassageknapp.

Passersystem.

• ATS1250 kan ansluta både ATSxxxx samt ACIxxxx. ATSxxxx läsarna

ansluts på den lokala ATS1250 bussen medan ACIxxxx läsarna ansluts på

de inbyggda wiegandinterfacen. Enheten ansluts som en DGP och är ett

mycket kompetent passersystem för fyra dörrar.

• ATS1251-54 använder ATSxxxx läsare som ansluts direkt på den lokala

databussen. ACIxxxx läsare kan anslutas med hjälp av ATS1170.

ATS1251-54 har samma passerfunktioner som ATS1250.

Mer om Wiegandläsare på sidorna 243-246.

116

ATS1226 Dörrcentral 1-dörr (DGP) två inbyggda reläer, sex OC-utgångar

fyra ingångar för larm alt tryckknapp. Passar alla ATS-läsare,

ATSxxxx.

ATS1170 Wiegandinterface för anslutning av samtliga ACI-läsare. Enklare

dörrcentral med en utgång för dörröppning samt ingång för öppnaknapp.

Passar i kapsling ATS1643, ATS1644 samt ATS1647.

Kan även anslutas till ATS125x lokala databuss.

ATS1250 Dörrundercentral 4-dörrar, 1 MB minne för styrning av 4 dörrar,

16 sektioner. Inbyggda wiegandgränssnitt samt ATS-databuss

vilket gör att samtliga läsare kan anslutas. (ACI samt ATSläsare).

OBS Central och ATS125x måste alltid ha samma

minne installerat.

ATS1260 Prom för hisstyrning. Används med ATS1250. Standard fyra

våningar, men kan utökas till 64 med extra utgångsutökning.


ATS1251 Dörrundercentral 4-dörrar, 1 MB minne för styrning av fyra dörrar,

åtta sektioner, kan utökas till 32 med ATS1202. 12 Volt för lås.

Saknar wiegandgränssnitt. Anslutning för alla typer av läsare som

börjar på ATSxxxx. Med ATS1170 kan även ACIxxxx läsare anslutas.

Normal ATS1250 kapsling. OBS Central och ATS125x måste

alltid ha samma minne installerat.

ATS1252 Dörrundercentral 4-dörrar, 1 MB minne för styrning av fyra dörrar,

åtta sektioner, kan utökas till 32 med ATS1202. 24 Volt för lås.

Saknar wiegandgränssnitt. Anslutning för alla typer av läsare som

börjar på ATSxxxx. Med ATS1170 kan även ACIxxxx läsare anslutas.

Normal ATS1250 kapsling. OBS Central och ATS125x måste

alltid ha samma minne installerat.

ATS1253 Dörrundercentral 4-dörrar, 1 MB minne för styrning av fyra dörrar,

åtta sektioner, kan utökas till 32 med ATS1202. 12 Volt för lås.

Saknar wiegandgränssnitt. Anslutning för alla typer av läsare som

börjar på ATSxxxx. Med ATS1170 kan även ACIxxxx läsare anslutas.

Liten metallkapsling ATS1640. OBS Central och ATS125x

måste alltid ha samma minne installerat.

ATS1254 Dörrundercentral 4-dörrar, 1 MB minne för styrning av fyra dörrar,

åtta sektioner, kan utökas till 32 med ATS1202. 24 Volt för lås.

Saknar wiegandgränssnitt. Anslutning för alla typer av läsare som

börjar på ATSxxxx. Med ATS1170 kan även ACIxxxx läsare anslutas.

Liten metallkapsling ATS1640. OBS Central och ATS125x

måste alltid ha samma minne installerat.

ATS1250MBC Utbyteskort ATS1250.

ATS1340 Dörrinterface i ATS1643 kapsling, inklusive två styckej reläutgångar.

Passar till ATS1190, ATS1192, ATS1197, ATS1160N

samt ATS1161N.

117

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Minnesexpansion

För att utöka antalet användare, larmgrupper samt dörrgrupper kan ATS

Master bestyckas med större minne. ATS4607E levereras alltid med 1 MB

minne.

Standardminnen

118

ATS1830 Minnesexpander IUM. Expanderar minnet med 1 MB RAM.

ATS1831 Minnesexpander IUM. Expanderar minnet med 4 MB RAM.

ATS1832 Minnesexpander IUM. Expanderar minnet med 8 MB RAM.

Standardminne

ATS2/3/4000

ATS1830 IUM

1 MB RAM

ATS1831 IUM

4 MB RAM

ATS1832 IUM

8 MB RAM

Antal användare 50 2 000 17 872 64 000

(Endast ATS4506)

Larmgrupper 74 138 138 138

Dörrgrupper 10 128 128 128

Våningsgrupper 10 64 64 64

Larmhistorik 250 1 000 1 000 1 000

Passagehistorik 10 1 000 1 000 1 000


Kommunikation

För att komplettera den inbyggda analoga larmsändaren kan centralerna

utvidgas med olika kommunikationsmoduler.

GSM- och IP-modulerna används till överföring av larm via mobila och TCP/

IP-nätverk. Talmodulen används till att överföra larm med tal till hem eller

mobiltelefoner. Mottagaren kan bekräfta larmet och avbryta uppringningen.

ATS7200N Röstmodul för sex individuella meddelanden. Med två

ATS7200N kan 14 röstmeddelanden erhållas.

Gemensamt start + adressmeddelande.

ATS7310 GSM-sändare till ATS-centralerna. Plug in.

119

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Larm-

Brandlarm Inbrottslarm Transmission Videoovervågning

kommunikation

UTC Fire & Security erbjuder ett starkt program av säkerhetslösningar,

också när det gäller kommunikation till larmcentral. Med vår serie

av IrisTouch och TDA enheter stöds larmöverföring till både OHmottagare

och Chiron mottagare inkl. IRIS Secure Apps.

I samarbete med: : wwwchironsccom

Dialler Detective Dialler Analyser Stat App

Dialler Dialogue Remote Service

www.utcfssecurityproducts.eu

120

GPRS:

GPRS kan användas som

primär eller sekundär

kommunikation med

larmcentralen. Med

GPRS fås samma

funktioner som Ethernet.

Integration i central:

Moduluppbyggnaden ger

flexibilitet och säkerhet.

Ansluten till våra ATS

centraler får man en

komplett säkerhetslösning.

Ethernet:

IP-anslutning är

idag standard för

larmkommunikation.

Använd den som

larmöverföring och/eller

konfigurering.

We listened to you


Larmkommunikation

TDA7400-serien

Med TDA74xx får du den ultimata lösningen för larmrapportering och fjärr-

support. TDA74xx hanterar både UTC Fire & Security’s OH-protokoll och IRIS

Secure Apps (Chiron) ger dig fullständig flexibilitet.

IRIS Secure Apps ger dig möjlighet att styra och diagnosera larmsändare och

centralapparat.

Alla funktioner är uppbyggda omkring IP-kommunikation för att avspegla

marknadsbehoven, med fokus på säkerhet, ny teknik och extra service.

• Kommunikation via Ethernet och/

eller GPRS

• Kombilösningar med GPRS backup

• Supportar ATS Master &

ATS Advanced

• Larmrapportering till OH Netrec

mottagare

• Larmrapportering till IRIS Secure

Apps mottagare (Chiron)

• Fjärrsupport/konfigurering via

Ethernet eller GPRS

• Fjärranslutning via hemsida, oavsett

användning av IRIS Secure Apps

• Uppgraderingar med fjärr via IRIS

Secure Apps

TDA7400 IRIS GPRS larmsändare med larmrapportering över GPRS till

larmcentral. För montering i ATS Master och ATS Advanced

centralkapsling. Ansluts till 12 VDC samt ATS MI-buss och ATS

databuss.

TDA7420 IRIS Touch TCP/IP larmsändare med larmrapportering över

TCP/IP till larmcentral. För montering i ATS Master och ATS

Advanced centralkapsling. Ansluts till 12 VDC samt ATS MIbuss

och ATS databuss.

TDA7440 IRIS Touch TCP/IP och GPRS larmsändare med larmrapportering

över TCP/IP och GPRS till larmcentral. För montering i ATS

Master och ATS Advanced centralkapsling. Ansluts till 12 VDC

samt ATS MI-buss och ATS databuss.

121

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Larmkommunikation

IRIS200-serien

IRIS200 serien har alla fördelar och är samtidigt ekonomisk när du ska använda

en IP/GPRS larmsändare, den kan användas till nästan alla centralapparater

på marknaden.

Med den unika touchskärmen är den enkel att programmera, samtidigt som att

dagliga ändringar kan utföras snabbt och enkelt.

Var uppmärksam på att lamcentralen som ska ta emot larmen måste vara förberedd

för IRIS Secure Apps (Chiron).

122

• Larmrapportering till larmcentral

med IRIS Secure Apps mottagare

(Chiron)

• Larmkommunikation via IP eller

GPRS eller båda

• Anslutes till centralapparaternas

analoga teleutgång (PSTN) för

rapportering av SIA/CID

• Uppfyller EN 50131 och EN50136

grade 4 ATS 6

• Enkel konfigurering med automatiskt

protokolldetektering

• 4 ingångar och 2 utgångar

• Pollningsintervall från 10 sekunder

till sju dagar

• Svensk meny

• Konfigurering via USB eller touchscreen

IRIS200 IRIS Touch 200 GPRS. Skickar larm till larmcentral via GPRS

eller SMS till mobiltelefoner. Plastkapsling med touchskärm,

Lucka och sabotageskydd. 9-30 VDC max 215 mA.

Mått: (BxHxD) 133x185x40 mm.

IRIS220 IRIS Touch 200 TCP/IP. Skickar larm till larmcentral via Ethernet.

Plastkapsling med touchskärm, Lucka och sabotageskydd. 9-30

VDC max 215 mA. Mått: (BxHxD) 133x185x40 mm.

IRIS240 IRIS Touch 200 TCP/IP och GPRS. Skickar larm till larmcentral

via Ethernet och GPRS. Plastkapsling med touchskärm, Lucka

och sabotageskydd. 9-30 VDC max 215 mA. Mått: (BxHxD)

133x185x40 mm.


Larmkommunikation

IRIS400/TDA1400-serien

IRIS400/TDA1400-serien har alla fördelar och är samtidigt ekonomisk när

du ska använda en IP/GPRS larmsändare, den kan användas till nästan alla

centralapparater på marknaden.

Med den unika touchskärmen är den enkel att programmera, samtidigt som att

dagliga ändringar kan utföras snabbt och enkelt. Designad för att monteras i till

exempel ATS centralapparater.

Var uppmärksam på att lamcentralen som ska ta emot larmen måste vara förberedd

för IRIS Secure Apps (Chiron).

• Larmrapportering till larmcentral

med IRIS Secure Apps mottagare

(Chiron)

• Larmkommunikation via IP eller

GPRS eller båda

• Ansluts till centralapparaternas

analoga teleutgång (PSTN) för

rapportering av SIA/CID

• Uppfyller EN 50131 och EN50136

grade 4 ATS 6

• Enkel konfigurering med automatiskt

protokoll detektering

• 16 ingångar och 4 utgångar

• Pollningsintervall från 10 sekunder

till sju dagar

• Svensk meny

• Konfigurering via USB eller touchscreen

TDA1400 Universiell IRIS Touch 400 GPRS larmsändare med touchskärm.

16 ingångar och fyra utgångar med larmöverföring via

GPRS till larmcentral. För montering i till exempel ATS centralapparater.

9-30 VDC.

TDA1420 Universiell IRIS Touch 420 TCP/IP larmsändare med touchskärm.

16 ingångar och fyra utgångar med larmöverföring via

TCP/IP till larmcentral. För montering i till exempel ATS centralapparater.

9-30 VDC.

TDA1440 Universell IRIS Touch 440 TCP/IP och GPRS larmsändare med

touchskärm. 16 ingångar och fyra utgångar med larmöverföring

via TCP/IP och GPRS till larmcentral. För montering i till exempel

ATS centralapparater. 9-30 VDC.

TDA1420-ATS-KIT IP larmsändar KIT för larmöverföring via TCP/IP-nätverk.

Kittet innehåller TDA1420 + ATS1801 för konfigurering av ATS

centraler.

TDA1440-ATS-KIT IP/GPRS larmsändar KIT för larmöverföring via TCP/IP-nätverk

och GPRS backup. Kittet innehåller TDA1440 + ATS1801 för

konfigurering av ATS centraler.

123

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Busskommunikation

ATS Master kommuniserar med övriga enheter på en RS485 databuss. Denna

databuss kan vara upp till 1,5 km lång om specifikationerna uppfylls (skärmad

partvinnad kabel). För att säkerställa att databussen är så intakt som möjligt

finns ett antal enheter som kan användas.

124

• ATS1744, delar upp databussen i

fyra galvaniskt avskilda bussar där

varje buss kan uppgå till 1,5 km.

• ATS1742, är en ”closed loop” modul

där databussen utgår och återvänder.

Detta medför att om ett avbrott

sker kommunicerar ATS1742 åt båda

håll så att inga enheter förloras pga

avbrottet.

• ATS1330 används för att splitta

RS485 bussen utan att ett stjärnnät

uppstår.

ATS1330 Buss/spänningsdelare används vid stjärnkoppling av databuss.

En in, fem ut. Passar i centralapparat samt ATS1201, ATS125x.

ATS1740 Isolator/förstärkare. Förstärker busslingan 1,5 km (max tre enheter).

ATS1741 Omvandlar RS232 till RS485 för att expandera längden mellan

dator och ATS-central (behövs två enheter).

ATS1742 Databuss RS485 closed loop modul. ATS-databussen utgår från

detta kort samt återkopplas till samma kort. Vid avbrott kommunicerar

ATS1742 från båda håll.

ATS1743 Interface för RS485 till optisk fiber. Maximal fiberlängd 1,5 km.

ATS1744 Bussplitter som delar upp busslingan i fyra oberoende delar för

högre säkerhet. 4x1,5 km galvaniskt avskilda.

ATS1840 Avsäkringskort, åtta separat avsäkrade spänningsutgångar.


PC-kommunikationsutrustning

Anslutningen av ATS Master kan ske på olika sätt

• Via J18-anslutningen som finns på samtliga centraler. Att ansluta via J18

kräver en manöver via knappsatsen. Denna anslutning ska ses som en

serviceanslutning och ger en uppkoppling i fyra timmar (en com-port i

datorn krävs).

• Via PC-gränssnittet ATS1801 kan uppkopplingen vara konstant, den kräver

ingen manöver via manöverpanelen och är ett enklare sätt att ansluta om

slutkunden ofta ska programmera kort (en com-port i datorn krävs).

• Via TCP/IP-gränssnittet ATS1809, för att ansluta via nätverk eller internet

krävs detta kort samt ATS1801. En statisk IP-adress ställs in i ATS1809 och

kan sedan anslutas till det befintliga nätverket.

ATS1630 Programmeringskabel för anslutning mellan PC och ATS Master

centralapparat via J18-kontakten. 5 meter.

ATS1632 Programmeringskabel för anslutning mellan PC och ATS Master

centralapparat med ATS1801 gränssnittet. 5 meter.

ATS1633 Programmeringskabel för anslutning mellan PC och ATS Master

centralapparat med ATS1801 gränssnittet. 15 meter.

ATS1801 Interface för kontinuerlig anslutning till PC.

Passar till ATS Master centralerna. Kabel ATS1632, ATS1633.

ATS1809 IP-modul för kommunikation mellan Titan (ATS8000)/Alliance

(ATS83xx) eller larmcentral. Kräver ATS1801.

ATS-IP-KIT PC-gränssnitt ATS1801 och IP-modul ATS1809 för att kommunicera

med ATS centraler via TCP/IP. Kan även användas

för larmsändning via TCP/IP. OH-mottagare krävs hos larmcentralen.

125

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Utgångsutökning

Alla ATS Master centraler kan bestyckas med upp till 256 utgångar. Dessa

kan bestå av vanliga reläer eller OC-utgångar. Utgångskorten kan anslutas

till centralapparaten och alla DGP-enheter i anläggningen. Antal utökningar

på respektive enhet framgår av tabellen nedan.

Central ATS1250 ATS1201 ATS1210L ATS1220

ATS1810 1 1 2 2 2

ATS1811 16 16 2 2 2

ATS1820 16 16 1 1 1

126

ATS1810 Utgångskort med fyra utgångar NO, NC, C, ansluts i central-

apparat eller DGP, ATS1201, ATS1210L, och ATS1220.

ATS1811 Utgångskort med åtta utgångar NO, NC, C, ansluts i central-

apparat eller DGP, ATS1201, ATS1210L och ATS1220. Kan

spänningsättas för att sedan på respektive relä kunna ta ut valfri

polaritet på C.

ATS1820 Utgångskort med 16 OC utgångar, ansluts i centralapparat eller

DGP, ATS1201, ATS1210L och ATS1220.

ATS1821 Gränssnittet mellan ATS centralapparat och fristående larmsändare.

Använder utgångar 4-11.


Kapslingar

ATS1640 Kapsling i plåt användes till ATS1253 och ATS1254.

Mått (BxHxD) 315x445x85 mm.

ATS1641 Kapsling i plåt till centralapparater ATS2006, ATS3006 och

ATS1201. Mått (BxHxD) 315x338x85 mm.

ATS1642 Kapsling i plåt till ATS Master centralapparat 4506, ATS1250,

ATS1251 och ATS1252. Mått (BxHxD) 475x460x160 mm.

ATS1643 Kapsling i plåt till expansionskort/utgångkort.

Mått (BxHxD) 166x126x37 mm.

ATS1644 Plastkapsling med plats för till exempel två ATS1210 utökningskort

eller ett ATS1210 samt ett ATS1810.

ATS1647 Kapsling i plåt till expansionskort/utgångkort.

Mått (BxHxD) 166x126x37 mm.

127

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Manöverpaneler

Varje ATS Master kan ansluta upp till 16 manöverpaneler. Dessa finns i fyra

varianter och skilljer sig i storlek på LCD samt om de är bestyckade med kortläsare

eller ej.

Alla manöverpaneler har 16 lysdioder för områdesstatus för enkel översyn av

statusen på respektive område i anläggningen.

• Områdesindikering släckt: Frånkopplat område

• Områdesindikering tänd: Pålarmat område

• Områdesindikering blinkande: Utlöst larm i området

Dessa indikeringar kan döljas med en skärmsläckarfunktion för att förhindra

att statusen visas.

Med den inbyggda kortläsaren kan handhavandet bli marknadens enklaste.

• Svep kortet tre gånger framför manöverpanelen för att larma på valda

områden

• Svep kortet en gång framför manöverpanelen för att larma av valda

områden

Ett säkrare handhavande kan vara:

• Larma på med kort och kod

• Larma av med kort och kod

128

ATS1110 Manöverpanel med 2x16 tecken LCD-display.

16 områdesindikeringar. Temperatur 0 till +50 °C.

ATS1111 Manöverpanel med 4x16 tecken LCD-display.

16 områdesindikeringar. Temperatur 0 till +50 °C.

ATS1115 Manöverpanel med 2x16 tecken LCD-display. 16 områdes-

indikeringar. Inbyggd kortläsare. Temperatur 0 till +50 °C.

Passar till ATS1471, ATS1473, ATS1475 samt ATS1477.

ATS1116 Manöverpanel med 4x16 tecken LCD display. 16 områdes-

indikeringar. Inbyggd kortläsare. Temperatur 0 till +50 °C.

Passar till ATS1471, ATS1473, ATS1475 samt ATS1477.


ATS bussläsare

ATS Master kan ansluta många typer av kortläsare. En av dessa typer är kortläsare

med beteckningen ATSxxxx. Dessa kortläsare kan anslutas direkt på

ATS databussen och kommunicerar som en RAS. De kan även anslutas på alla

ATS125x passercentraler.

Antalet ATSxxxx-läsare till ett system beror på hur de ansluts.

• Direkt på ATS databuss-16 (dörrkontrollsystem) varav en måste vara

en LCD-manöverpanel

• ATS1226 kan ansluta 2 ATSxxxx läsare för styrning av två dörrar i ett

dörrkontrollsystem

• ATS125x kan ansluta 16 ATSxxxx läsare som betjänar fyra dörrar i ett

passersystem

Notera. Information om våra kortprintrar finns på sidan 251.

Observera att det är skillnad på dessa

kortläsare och de som betecknas

ACIxxxx i kommunikation och antal.

ACIxxxx läsarna kräver wiegandinterface

t ex ATS1250 eller ATS1170.

ATS1160N Beröringsfri läsare Mifare med kod, tre meter kabel. Kan anslutas

direkt på ATS-bussen eller till ATS125x samt ATS1226. Passar

med kort ACT407 samt taggar ACT430. IP67. Temperatur -40 till

+55 °C.

ATS1161N Beröringsfri läsare Mifare utan kod, tre meter kabel. Kan anslutas

direkt på ATS-bussen eller till ATS125x samt ATS1226. Passar

med kort ACT407 samt taggar ACT430. IP64. Temperatur -40 till

+55 °C.

ATS1192 Beröringsfri läsare Hitag II för anslutning direkt på ATS-bussen

eller ATS125x samt ATS1226. Passar till ATS1471, ATS1473,

ATS1475 samt ATS1477. Vandalsäker utformning. IP54.

Temperatur -35 till +55 °C.

ATS1197 Beröringsfri läsare med kod, Hitag II för anslutning direkt på ATSbussen

eller ATS125x samt ATS1226. Passar till ATS1471,

ATS1473, ATS1475 samt ATS1477. IP67. Temperatur -40 till +55 °C.

129

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Kortläsare

130

ATS1151 Knappsats i aluminium till ATS. Ansluts direkt på ATS-bussen

eller ATS125x, ATS1226.

ATS1156 Magnetkortsläsare med knappsats i aluminium till ATS. Ansluts

direkt på ATS-bussen eller ATS125x, ATS1226. Passar med kort

ACT600S.

ATS1190 Beröringsfri läsare Hitag II för anslutning direkt på ATS-bussen

eller ATS125x samt ATS1226. Passar till ATS1471, ATS1473,

ATS1475 samt ATS1477. IP64. Temperatur -35 till +55 °C.

ATS1660

ATS1661

ATS1662

ATS1663

ATS1664

Programmeringskort till kortläsare

Notera. Information om våra Wiegandläsare finns på sidorna 243-246.

Vit front till ATS1190 läsare, förpackning om 10 st.

Röd front till ATS1190 läsare, förpackning om 10 st.

Grå front till ATS1190 läsare, förpackning om 10 st.

Beige front till ATS1190 läsare, förpackning om 10 st.

Svart front till ATS1190 läsare, förpackning om 10 st.

ATS1481 Programmeringskort för läsare ATS1190 samt ATS1192.

ATS1190 och ATS1192 saknar dippswitchar och kan adresseras

via manöverpanelen eller med programmeringskort.

ATS1482 Programmeringskort för läsare ATS1160N samt ATS1161N.

ATS1160N och ATS1161N saknar dippswitchar och kan adresseras

via manöverpanelen eller med programmeringskort.


Kort och taggar till Magnet

och Hitag II och Mifarekortläsare

Beroende på kortläsarens lästeknik passar olika passerkort och taggar.

ATS Master läser kortens råkortsdata.

ATS1471 ATS SmartTag. Beröringsfri Hitag II.

Passar till följande läsare: ATS1115, ATS1116, ATS1135,

ATS1190, ATS1192 och ATS1197.

ATS1473 ATS SmartTag. Beröringsfri Hitag II.

Passar till följande läsare: ATS1115, ATS1116, ATS1135,

ATS1190, ATS1192 och ATS1197.

ATS1475 ATS SmartCard. Beröringsfritt kort, paket med 10 stycken

HITAG II.

Passar till följande läsare: ATS1115, ATS1116, ATS1135,

ATS1190, ATS1192 och ATS1197.

ATS1476 ATS SmartCard med magnetstrip, paket med 10 stycken.

Passar till följande läsare: ATS1115, ATS1116, ATS1135,

ATS1190, ATS1192 och ATS1197.

Magnetstrippen levereras utan kodning.

ATS1477 ATS SmartTag, av glasfiber. Beröringsfri Hitag II. Paket med 10

stycken. Passar till följande läsare: ATS1115, ATS1116, ATS1135,

ATS1190, ATS1192 och ATS1197.

131

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

132

ACT407 Beröringsfritt kort Mifare. Paket med 25 stycken.

Passar till följande läsare: ACI406, ACI407, ACI6100, ACI6000,

ATS1160N ATS1161N.

ACT408 Beröringsfritt kombikort med magnertstripp, Mifare. Magnetstrippen

är utan kodning. Paket med 25 stycken.

Passar till följande läsare: ACI406, ACI407, ACI6100, ACI6000,

ATS1160N och ATS1161N.

ACT430 Beröringsfri Mifare tag. Passar till följande läsare: ACI406,

ACI407, ACI6100, ACI6000, ATS1160N och ATS1161N.

ACT600S Magnetkort, kodning på spår 2, vitt utan logo.


Tillbehör till kortläsare

ACA000 Väderskydd till kortläsare.

ACA001 Utpassageknapp, utanpåliggande, vit med nyckelsymbol.

133

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

134


Alliance Management Software

Integrerad säkerhetsmjukvara

– Inbrottslarm, passersystem, CCTV och brandlarm

Alliance Management software erbjuder en äkta lösning för ditt säkerhetsbehov.

Med en säkerhetslösning som är uppbyggd i moduler kan du utvidga

anläggningen i takt med att dina behov växer. Alliance är flexibel samtidigt

som den är en ekonomisk lösning.

Alliance integrerar inbrott, passersystem, video och brandlarm. Den kombinerar

enheter från olika lokaler och platser i ett system. Anslutningarna till ATS

Master centralerna kan vara baserad på TCP/IP eller direkt seriellt.

Alliance ger kunden (väktaren) full kontroll och överblick av byggnader och

områden genom att använda den inbyggda grafiken. Dessutom erbjuds kunden

larmövervakning, larmkvittering, passersystemkontroll i realtid med live

videoövervakning. Denna lösning kan också ge möjlighet att programmera

och printa passerkort samt mycket mer.

Alliance används idag av ett stort antal användare i många olika miljöer och

lösningar. Det kan till exempel vara sjukhus, kommuner eller andra kunder som

ser fördelarna med att bara använda ett system för alla sina säkerhetslösningar.

135

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Översikt Alliance

Integrerad säkerhetsmjukvara för inbrottslarm,

passersystem, videoövervakning och brandlarm

TCP/IP

136

PTZ

Larmmottagare

CCTV

TCP/IP-

OH-mottagare

IP Gateway

ATS1809

TX-2211-03-1 TX-2411-03-1

ATS Master ATS1235 TX-9001-03-1

INBROTTSLARM

TX-1011-03-1

Alliance

Server


Alliance

Klient

RS232

PASSERSYSTEM

Alliance

Klient

BRANDLARM

FP1264C

ATS Master

ATS125x

ATS1170

FP28255C

ATS1190

ATS1197

ATS1116

ACI407

137

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

PC-mjukvara

All programmering i ATS Master kan utföras via manöverpanelen. Ett enklare

och överskådligare sätt är att använda PC för konfigurering av systemet.

Titan

• ATS8100E (Titan), kan hantera 1 024 installationer och kan användas av

installatörer för konfigurering av systemen. Slutkunden kan använda Titan

för att administrera passersystemet eller hantera larm. Med Titan kan systemet

till-/frånkopplas, styra dörrar och utgångar osv. Önskas klientinstallationer

ska Alliance användas.

Alliance

• ATS83xx (Alliance), har samma funktioner som Titan inbyggda, men kan

hantera fler centraler i ett system. En stor skillnad är också att man i Alliance

kan integrera videoövervakning och brandlarm. Alliance arbetar med en

SQL databas och är en server/klientmjukvara.

Titan

Alliance

138

ATS8100E Titan ATS Master Windowsmjukvara för programmering,

passerkontrollsadministration, logg och styrningar.

ATS8300SVR Alliance server/klient installeras på samma PC. (en-användarlösning).

8 DVR.

ATS8300 Alliance server + 1 klient, 16 DVR.

ATS8310 Alliance server + 2 klienter, 32 DVR.

ATS8320 Aliance server + 4 klienter, 64 DVR.

ATS8300C Klientlicens.

ATS8350 Alliance Photo Imaging licens. Foto ID.


A member of ONVIF and PSIA, Lenel proudly

supports open-architecture design and open

standards.

More than 100 manufacturers are members

of the Lenel OpenAccess Alliance Program

(OAAP), and have developed interfaces to

Lenel’s industry-leading OnGuard security

platform. None of our competitors have

partner programs of that scale. OAAP keeps

your product selection decisions open,

allowing you to select hardware and software

solutions that best fit your needs.

The world’s largest companies rely on Lenel to keep their people, property and

assets safe. As a leading provider of enterprise software and integrated systems

for corporate and government customers, Lenel’s security solutions can be found

in every industry.

The security gold standard for thousands of organizations around the globe,

from small- and medium-sized businesses to the Fortune 100, Lenel offers an open

architecture platform that can integrate with virtually any system or hardware.

Our non-proprietary approach provides you with the power of choice.

Entrust your security to the open technology experts. With Lenel, you are in good

company.

• 92 of the Fortune 100 are Lenel customers

• 20,000+ installations worldwide

• 90+ countries

• 100+ OpenAccess Alliance Program partners

• Installed at world’s most secure airports & ports

• 3x increase in R&D spending in 2011 – driving “Perpetual Innovation”

• Part of UTC, a diversified $54 billion global company

Find out more at lenelcom/OPEN

139

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


ATS Advanced

Inbrottslarm

med mervärde

Vi presenterar löpande spännande nyheter till ATS Advanced

inbrottslarm.

ATS Advanced-serien har fantastisk och pålitlig prestanda,

med ursprung från många års erfarenheter och utveckling av

inbrottslarmcentraler.

ATS Advanced-serien är en framtidssäker plattform som också är

kompatibel med ATS Masters tillbehör. Den är användarvänlig och

uppfyller installatörens och slutkundens krav. Rapportering av larm

till larmcentralerna är under ständig utveckling och det är därför

viktigt med stor flexibilitet, pålitlighet och användarvänlighet.

Vi är glada att kunna presentera följande nyheter i ATS Advanced:

• Trådlös PIR-kamera för larmverifiering

• Upp till 100 användarkoder

• Upp till 128 sektioner

• Upp till 8 områden

• IP/GPRS-kommunikation/rapportering

• Chironsupport

Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få våra produktnyheter så du

alltid är uppdaterad. Skicka din e-postadress till sweden@fs.utc.com.

We listened to you www.utcfssecurityproducts.se

140


ATS Advanced

ATS Advanced har de bästa och mest pålitliga egenskaperna som bottnar i

många års utveckling av inbrottslarmcentraler. ATS Advanced är en helt ny

centralapparat som samtidigt är kompatibel med de flesta ATS Master tillbehören.

Kommunikationsstandarderna är under förändring, detta gäller kommunikation

till larmmottagare likväl som kommunikationen mellan PC och centralapparat.

ATS Advanced är förbered för detta!

• Enkel manövrering och programmering

• Framtidsäker plattform

• Ekonomisk utökning (in/utgångar)

• Komplett tillbehörsprogram

• Enklare passersystem (kort + kod)

• Idealisk för utbyte av existerande anläggningar

• Använder USB för PC-kommunikation

• Version med inbyggd IP-kommunikation

• SMS-rapportering, SMS-manövrering

• Automatisk hårdvaruregistrering

• SBSC-godkänd, larmklass 2

ATS Advanced finns i två versioner ATS1000A och ATS2000A. Dessa täcker

tillsammans stora delar av säkerhetsmarknaden och kan användas i alla

miljöer som:

• Butiker och varuhus

• Sjukhus, vårdcentraler och tandläkare

• Fastighetsmäklare

• Advokatkontor

• Verkstäder

• Samt ett stort antal medelstora företagslösningar

ATS1000A ATS1000A-IP ATS2000A ATS2000A-IP

Sektioner på moderkort 8 8 8 8

Max antal trådbundna/trådlösa 32/32 32/32 64/64 64/64

Max antal områden 4 4 8 8

Max antal manöverpaneler 8 8 8 8

Max antal användare/kort 50 50 50 50

SBSC-godkänd Larmklass 2 (SSF1014)

Kapslingar SM-MM-LP MM-LP MM MM

SM = small metal (liten metall) MM = medium metal (mellan metall) LP = large plastic (stor plast)

141

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

ATS Advanced

Avancerad säkerhet ger bättre livslängd

142

Plug-on utökningsmoduler

ATS608 ATS626

ATS1810

ATS7120 ATS7200N

ATS7310

Utökning på com-bussen

ATS8500

TDA74xx

IRIS till ATS

ATS1135 ATS1190 ATS1192 ATS1197 ATS1471

ATS1473

ATS1477

Manöverpanel Läsare/kort

Se mer på sidan 147 Se mer på sidorna 129-130

ATS1235

Trådlös mottagare

Se mer på sidan 182

ATS1475


ATS1201

ATS1202

Trådlösa komponenter till 868 MHz Gen 2

TX-1011-03-1 TX-1211-03-1 TX-2211-03-1

TX-2212-03-1

TX-5011-03-1

TX-3011-03-1

TX-4131-03-2

TX-2411-03-1

TX-6212-03-1

ATS1210L ATS1211 ATS1744

TX-2810-03-4

TX-9001-03-1

Se mer på sidan 183-185

ATS1110A

ATS1115A

Utökningar Busskommunikation Manöverpaneler

Se mer på sidorna 114-115 Se mer på sidan 124 Se mer på sidan 147

143

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

ATS Advanced ATS1000A

ATS Advanced produktserie är den senaste produkten i sortimentet av centralapparater.

Utvecklad efter många års erfarenhet av inbrottslarm. Den är

designad för att möta morgondagens behov av kommunikation när det gäller

trådlösa enheter samt TCP/IP. Eftersom det analoga telenätet försvinner mer

och mer erbjuder ATS Advanced flera alternativ som ger en långsiktig lösning.

ATS Advanced konfigureras lokalt via USB-port.

144

• Åtta sektioner på moderkortet

• Utbyggbar till 32 sektioner:

Trådbundet, trådlöst eller blandat

• Ekonomisk utökning (in-/utgångar)

• Upp till 16 ingångar till shockdetektorer

• Fyra områden

• Upp till 50 användare

• USB-port för PC-anslutning

• Automatisk hårdvaruregistrering

• Flerspråkig, varje användare kan få

sitt eget språk

• SMS-rapportering och

SMS-manövrering

• Olika kapslingar

• SBSC-intygad

ATS1000A-SM ATS Advanced inbrottslarm med 8-32 sektioner, fyra områden,

liten metallkapsling. Larmklass 2. Manöverpanel ingår ej.

ATS1000A-MM ATS Advanced inbrottslarm med 8-32 sektioner, fyra områden,

medium metallkapsling. Larmklass 2. Manöverpanel ingår ej.

ATS1000A-IP-MM ATS Advanced inbrottslarm med 8-32 sektioner, fyra områden,

IP-kommunikation, medium metallkapsling. Larmklass 2.

Manöverpanel ingår ej.


ATS1000A-SM-NK ATS Advanced inbrottslarm med 8-32 sektioner och manöverpanel

utan kortläsare. Kittet innehåller ATS1000A-SM och

ATS1110A. Liten metallkapsling. Larmklass 2.

ATS1000A-SM-HK ATS Advanced inbrottslarm med 8-32 sektioner och manöverpanel

med kortläsare. Kittet innehåller ATS1000A-SM och

ATS1135. Liten metallkapsling. Larmklass 2.

ATS1000A-MM-HK ATS Advanced inbrottslarm med 8-32 sektioner och manöverpanel

med kortläsare. Kittet innehåller ATS1000A-MM och

ATS1135. Medium metallkapsling. Larmklass 2.

ATS1000A-IP-MM-HK ATS Advanced inbrottslarm med 8-32 sektioner och manöverpanel

med kortläsare. Kittet innehåller ATS1000A-IP-MM och

ATS1135. Medium metallkapsling. Larmklass 2.

145

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

ATS Advanced ATS2000A

Samma funktioner, samma pålitliga driftsäkerhet och manövrering som

ATS1000A, men hundra procent större.

ATS Advanced produktserie är den senaste produkten i sortimentet av centralapparater.

Utvecklad efter många års erfarenhet av inbrottslarm. Den är

designad för att möta morgondagens behov av kommunikation när det gäller

trådlösa enheter samt TCP/IP. Eftersom det analoga telenätet försvinner mer

och mer erbjuder ATS Advanced flera alternativ som ger en långsiktig lösning.

ATS Advanced konfigureras lokalt via USB-port.

146

• Åtta sektioner på moderkortet

• Utbyggbar till 64 sektioner:

Trådbundet, trådlöst eller blandat

• Ekonomisk utökning (in-/utgångar)

• Upp till 16 ingångar till shockdetektorer

• Åtta områden

• Upp till 50 användare

• USB-port för PC-anslutning

• Automatisk hårdvaruregistrering

• Flerspråkig, varje användare kan få

sitt eget språk

• SMS-rapportering och

SMS-manövrering

• SBSC-intygad

ATS2000A-MM ATS Advanced inbrottslarm med 8-64 sektioner, medium

metallkapsling. Larmklass 2.

ATS2000A-MM-HK ATS Advanced inbrottslarm med 8-64 sektioner och manöverpanel

med kortläsare. Kittet innehåller ATS2000A-MM och

ATS1135. Medium metallkapsling. Larmklass 2.

ATS2000A-IP-MM ATS Advanced inbrottslarm med 8-64 sektioner och manöverpanel

med kortläsare. Kittet innehåller ATS2000A-IP-MM och

ATS1135. Medium metallkapsling. Larmklass 2.


Manöverpaneler och kortläsare

ATS1135, ATS1110A och ATS1115A är manöverpaneler som anluts som en

RAS direkt på ATS Advanced bussen. Upp till åtta manöverpaneler kan anslutas

för dagligt handhavande och programmering av systemet.

ATS1135 och ATS1115A har förutom LCD och knappsats, utrustats med

inbyggd kortläsare. ATS1110A är enbart utrustad med LCD och knappsats.

Alla manöverpanelerna visar på ett enkelt sätt status på systemet via LCD-

displayen, områdesindikeringarna samt ljud.

• LCD-display med 2x16 tecken

• Justerbart ljud och kontrast i LCDdisplayen

• Områdesindikeringar

• Ikonbaserade knappar

• Inbyggd kortläsare (ATS1135 och

ATS1115A)

ATS1135 Manöverpanel ATS Advanced med LCD-display, 2x16 tecken.

Inbyggd kortläsare, läser Hitag II. Temperatur -10 till +55 °C.

ATS1110A Manöverpanel ATS Advanced med LCD-display, 2x16 tecken.

Temperatur -10 till +50 °C.

ATS1115A Manöverpanel ATS Advanced med LCD-display, 2x16 tecken.

Inbyggd kortläsare, läser Hitag II. Temperatur -10 till +50 °C.

ATS1190* ATS kortläsare med 2,5 m kabel. Programmeringskort ATS1481.

Hitag II. IP54.

ATS1660

ATS1661

ATS1662

ATS1663

ATS1664

Notera* Dessa enheter kan även användas till ATS Master.

Vit front till läsare ATS1190. Paket med 10 st.

Röd front till läsare ATS1190. Paket med 10 st.

Grå front till läsare ATS1190. Paket med 10 st.

Beige front till läsare ATS1190. Paket med 10 st.

Svart front till läsare ATS1190. Paket med 10 st.

ATS1192* ATS kortläsare utomhus (vandalsäker) med 2,5 m kabel.

Programmeringskort ATS1481. Hitag II. IP54.

Passar till taggar/kort: ATS1471, ATS1473, ATS1475 och

ATS1477.

ATS1197* ATS kortläsare utomhus (vandalsäker) med 2,5 m kabel.

Programmeringskort ATS1481. Hitag II. IP66.

Passar till taggar/kort: ATS1471, ATS1473, ATS1475 och

ATS1477.

147

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Utökning av ATS Advanced (DGP)

Data Gathering Panels (DGP) kan användas till att utöka antalet sektioner utanför

centralkapslingen.

Enheterna finns i olika storlekar och kapslingar, men det är typ av central som

avgör hur många sektioner som kan programmeras.

ATS608 och ATS626 utökar antalet sektioner och utgångar i centralapparatens

kapsling och räknas inte som en DGP eftersom de är "plug-on" moduler som

ansluts på moderkortet.

Plug-On utökningsenheter

DGP externa utökningar

* Dessa enheter kan även användas till ATS Master.

148

ATS608 ATS Advanced utökningskort med åtta sektioner. Monteras alltid

direkt på centralens moderkort.

ATS626 ATS Advanced utökningskort med 16 utgångar. Monteras alltid

direkt på centralens moderkort. Det är möjligt att ansluta två

stycken ATS1810 reläkort för att få de sista åtta utgångarna

som reläer.

ATS1201* Åtta sektioners DGP i liten kapsling. Kan utökas med åtta sektioner

i taget med ATS1202. Max antal sektioner är 32. Kan även

kompletteras med reläkort ATS1810 och ATS1811.

ATS1210* DGP Expanderkort med åtta sektioner i liten plastkapsling. Åtta

Open Collector utgångar som kan kompletteras med reläkort

ATS1810/1811 i separata kapslingar. Ansluts direkt på ATS-bussen.

Antalet sektioner kan inte utökas. Ingen strömförsörjning.

ATS1210L* DGP Expanderkort med åtta sektioner i stor plastkapsling

ATS1247. Åtta Open Collector utgångar som kan kompletteras

med reläkort ATS1810 i samma kapsling. Används ATS1811

krävs extra kapsling. Ansluts direkt på ATS-bussen. Antalet

sektioner kan inte utökas. Ingen strömförsörjning.

ATS1211* DGP Expanderkort med åtta sektioner i metallkapsling ATS1247.

Åtta Open Collector utgångar som kan kompletteras med

reläkort ATS1810/ATS1811 (kräver separat kapsling).

Ansluts direkt på ATS bussen. Antalet sektioner kan inte utökas.

Ingen strömförsörjning.

ATS1235* Trådlös mottagare 16 kanaler, kan utökas till 32. Passar till alla

trådlösa komponenter på 868 MHz Gen 2.


Moduler

* Dessa enheter kan även användas till ATS Master.

ATS7310* GSM/GPRS sändare till ATS-centralerna.

ATS7200N* Röstmodul till sex individuella meddelanden samt start och

adressmeddelande. Vid behov kan två ATS7200N anslutas

för 14 larmmeddelanden.

ATS1810* Utgångskort med fyra reläutgångar NO, NC, C. Ansluts till

central eller DGP, ATS1201, ATS1210L och ATS1220.

OBS. För anslutning i centralapparat krävs ATS626.

ATS1740* Isolator/förstärkare. Förlänger kommunikationsbussen med

1,5 km (max tre enheter kan användas).

ATS1742* ATS databuss “closed loop”. ATS-bussen (RS485) utgår från

kortet och vänder tillbaka till samma kort. Vid avbrott på slingan

kommunicerar ATS1742 från båda håll.

ATS1743* Interface databuss RS485 till optisk fiber. Max fiberlängd 1,5 km.

ATS1744* Interface databuss RS485 till optisk fiber. Max fiberlängd 1,5 km.

149

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

ATS Advanced Up/Downloader

Ny oberoende up/dowloader (programmeringsverktyg)

Detta programmeringsverktyg gör det enkelt att programmera ATS

Advanced centralapparater.

OBS. Denna plattform kan endast användas till ATS Advanced.

150

• Kraftfullt programmerings- och

managementprogram

• Full upp-/nedladdningskapacitet

• SQL-databas

• Rapporteringmotor för felsökning

och administration klient

• Manövrering och styrning

• Fjärrdiagnostik enligt EN50131

• Realtidslogg

ATS8500 ATS8500 är ett Windowsprogram som förenklar programmeringen

av alla funktioner i ATS Advanced centralapparater och

sparas i en SQL databas.

Datorkrav: Windows XP sp.3, Windows 7 (32, 64 bit).


NX-10 Inbrottslarmscentral

NX-10-systemet från UTC Fire & Security erbjuder bostäder eller små och

medelstora företag ett fullfjädrat trådlöst säkerhetssystem. Den levereras med

ett komplett utbud av trådlösa 868 MHz Gen 2 komponenter och en helt trådlös

dubbelriktad designad manöverpanel! Dess eleganta utseende smälter

diskret in i alla inredningar. De inbyggda batterierna med tre års garanti, erbjuder

en exceptionellt lång driftsäkerhet. Den integrerade GSM/GPRS-modulen

representerar en ny nivå av direkt överföringkontroll. SMS-meddelanden från

systemet informerar användaren om vilken typ av händelse som har inträffat.

Omvänt kan samma användare styra sitt NX-10 säkerhetssystem via SMS.

NX-10 har även ett helt program med moduler och manöverpaneler för utbyggnad

till trådbunden anläggning.

Denna serie är inte introducerad vid utgivning av katalogen. Vi förväntar att releasa NX-10 under

2013.

151

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

NX-10 Inbrottslarmscentral

Trådbunden eller trådlös installation

Trådlösa komponenter för 868 MHz Gen 2

Inbrottslarmscentral

NX-10-EUR

NX-10-GSM-EUR

152

Manöverpanel

NX-1048-W

Inbrottslarmscentral

NX-10-LB-EUR

NX-10-GSM-LB-EUR

NetworX Bus

Utgångsmodul

NX-508E

Ingångsmodul

NX-216

Utgångsmodul

X-507E

Trådlösa komponenter till 868 MHz

Manöverpanel

NX-1048-R-W

Dubbeltryckknapp

TX-3011-03-1

Fjärrkontroll

TX-4131-03-2

Extra strömförsörjning

och repeaterkort

NX-320I

Ljudmodul,

tvåvägs

NX-534E

Högtalare

3510


Gen 2

Magnetkontakt

TX-1011-03-1

Vibrationskontakt

TX-5011-03-1

Mikrofon

3520

Magnetkontakt

TX-1211-03-1

Rökdetektor

TX-6212-03-1

GSM & GPRS-modul

NX-7002

Röstmodul

NX-535

IR-detektor

TX-2211-03-1

Inomhussiren

TX-7001-05-1

TCP/IP-modul

NX-590E

Kombidetektor IR/MW

TX-2411-03-1

Utomhussiren

TX-7201-05-1

Home automation modul

NX-584E

Utomhusdetektor IR

TX-2810-03-4

In- och utgångsmodul

TX-8001-05-1

Programmeringsdosa

NX-586E

Proxläsare

NX-1701E

153

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

NX Centralapparat och manöverpanel

NX-10 är ett fullfjädrat säkerhetssystem som använder avancerad teknik för

inbrott, brand och miljödetektering. Det är ett flexibelt säkerhetssystem som

är både enkelt att installera och enkelt att använda. Med fyra områden och

upp till 48 sektioner kan NX-10 hantera bostäder eller små och medelstora

anläggningar.

Tre programmerbara utgångar kan konfigureras för att aktivera externa enheter

under ett larm eller andra systemhändelser.

Den modulära uppbyggnaden gör det möjligt för fullständig integration av

flera funktioner inom samma kapsling. Stor kapacitet och snabb och enkel

utbyggnad.

NX-10 kan användas med upp till fyra fullständigt trådlösa manöverpaneler.

Manöverpanelerna strömförsörjs med batteri och har dubbelriktad kommunikation.

De 48 trådlösa sektionerna möjliggör en fullständig flexibel installation där du

använder UTC ”learn-in” teknologi för att registrera detektorerna till centralapparaten.

154

• 48 trådlösa sektioner

• 2 trådbundna sektioner

• Kompatibel med NX-moduler

• Menystyrd eller PC-programmering

• ”Designed” 2-vägs trådlös manöverpanel

• 4 områden

• 512 händelser

NX-10-EUR 48 sektioners centralapparat i polykarbonatkapsling 868 MHz

Gen 2. Mått (BxHxD) 256x225x113.

(Inlämnad för godkännande.)

NX-10-LB-EUR 48 sektioners centralapparat i polykarbonatkapsling 868 MHz

Gen 2. Mått (BxHxD) 255x395x120.

(Inlämnad för godkännande.)

NX-10-GSM-EUR 48 sektioners centralapparat med GSM i polykarbonatkapsling

868 MHz Gen 2. Mått (BxHxD) 256x225x113.

(Inlämnad för godkännande.)

NX-10-GSM-LB-EUR 48 sektioners centralapparat med GSM i stor polykarbonatkapsling

868 MHz Gen 2. Mått (BxHxD) 255x395x120 mm.

(Inlämnad för godkännande.)

NX-1048-R-W Manöverpanel med LCD, flerspråkig, trådlös 868 MHz Gen 2, vit.

Mått (BxHxD) 179x101x28 mm.

NX-1048-W Manöverpanel med LCD, flerspråkig, trådbunden, vit.

Mått (BxHxD) 179x101x20 mm.


NX-10 utökningskort

Centralapparaterna i NX-10-familjen har datakommunikation som använder

senaste tekniken på marknaden. Den analoga inbyggda uppringaren kan

användas som en primär eller backup rapporteringsenhet. Utöver GSM/

GPRS och analog uppringare, kan systemet byggas ut med en IP-modul

för IP-kommunikation.

Med ett komplett sortiment av utökningskort finns alla möjligheter att utforma

anläggningen efter kundens egna säkerhetsbehov.

NX-216 Utökningsmodul

- Utökning med 8 eller 16 sektioner (max 5 moduler)

- Fjärrprogrammerbar kan installeras på upp till 800 meter från

centralapparaten

- Sabotageingång

- Spänningsutgång

NX-320-I Extra strömförsörjning och repeaterkort

- 2 A kontinuerlig strömförsörjning

- Förlänger busskommunikation med 800 m upp till 1 600 m

- Bortkoppling vid lågt batteri

- Buffring av databuss

- Tre 1,5 A switchade utgångar

- 2,0 A fullt övervakad sirenutgång

- Alla utgångar kortslutningsskyddade

- Sabotageingång

NX-507E Utgångsmodul med 7 reläer

- 7 programmerbara reläer

- Fjärrprogrammerbar, kan installeras upp till 800 meter från

centralapparaten

NX-508E Utgångsmodul med 8 utgångar

- 8 Open collector utgångar max 100 mA

- Programmerbar, kan installeras upp till 800 meter från

centralapparaten

NX-534E Ljudmodul, två-vägs inklusive 3510

- Linjekontroll eller ”ringa tillbaka”-läge

- Uppringningsläge

- Inlyssnings- och talläge

NX-535 Röstmodul

- Startmeddelande

- Adressmeddelande att identifiera larmanläggningen

- Upp till 15 förinspelade meddelanden

155

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

156

NX-584 Home automation NX-584 är en modul som passar till alla NXcentraler

och har en standard, RS232 2-vägs DB-9 switch för

att ansluta till ett home automationssystem.

NX-586E Direktansluten programmeringsdosa.

NX-590E TCP/IP Internet/intranät interface modul

- Använder SIA eller Contact ID rapportformat

- Pollningstid kan väljas av användaren för bästa övervakning

- Låg strömförbrukning 90 mA i viloläge och 120 mA vid

kommunikation

NX-7002 GSM/GPRS-rapporteringsmodul

- Backup lösning för PSTN, ISDN eller TCP/IP

- Trådlöst händelserapportering

- Larmrapportering via SMS

- Analog rapportering med hjälp av talkanal

(alla centralers protokoll stöds)

- Röstrapportering i kombination med NX-535

- SIA och Contact ID rapportering med TCP/IP över GPRS

NX-1701E Beröringsfri läsare proxläsare

- Open collector output 1 (50 mA max)

- Ingång för utpasseringsknapp

- Optisk bortbrytningskontakt för sabotage

- Vattentät och epoxyfylld läsare

- Röd & Grön programmerbar lysdioder

(status, tillkopplat/frånkopplat eller följer reläutgång)

- Levereras med 2,5 m kabel

- Mått (BxHxD) 60x110x18 mm

- Temperatur 0 till +50 °C

3510 Högtalare och mikrofonenhet för NX-534E.

3520 Mikrofon för NX-534E.


157

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Introduktion till

avancerad detekteringsteknologi

Vi är stolta att presentera ett brett utbud av avancerade detekteringar. I

detta kapitel finns allt om att detektera inbrott och att säkra i olika anläggningar.

Volymövervakning: I det här avsnittet finns allt för trådbundna och trådlösa

detekteringar. Här finns allt mellan: PIR-detektorer, vektordetektorer

och kombidetektorer.

Punktskydd: Vid behov av skydd av enskilda föremål, titta i avsnittet där

vår serie seismiska detektorer finns.

Skalskydd: För skydd av den inre delen av en byggnad, finns i det här

kapitlet vår serie av magnetkontakter för dörrar, fönster och portar. Glaskross-,

akustisk glaskross-, vibrations- och AIR-linjedetektorer för användning

inomhus och AIR fönsterbarriärer.

Perimeterskydd: För att övervaka utomhus har vi en komplett sortiment

av AIR linjedetektorer, mikrovågsbarriärer, stängsellarm och utomhus PIR-

och kombidetektorer.

Över 30 års erfarenhet med utveckling av

detekteringsteknologier

Precision ger ro i sinnet

Lita på en extremt noggrann detektering, ingen inblandning från störande

enheter, hög skyddsnivå mot sabotage till områden med hög risk.

158


Rörelsedetektorer

– Volymskydd

När det gäller volymskydd presenterar UTC Fire & Security marknadsledande

teknologi med passiv infraröd- (PIR), vektor- och kombidetektorer.

Rörelsedetektorerna har många viktiga fördelar:

Utmärkt täckningsområde

Vår avancerade spegeloptik ger ett brett täckningsområde, vilket säkerställer

att alla intrång upptäcks.

Stor immunitet mot onödiga larm

Avancerad digital signalbehandling ger bättre upptäckt och färre falsklarm.

Kombi- och vektortekniken ger dig frid i sinnet, när det finns särskilda områden

som kräver detektering med något extra.

Extra skydd mot försök till övertäckning

Avancerad antimaskteknologi förhindrar övertäckningsförsök detektorerna.

Lägre strömförbrukning

Detektorerna är konstruerade för att ha extremt låg strömförbrukning.

Installationsfördelar

Detektorerna är idealiska för hörnmontering och kan monteras på olika

höjder.

Vår unika “Glidande Fokus” spegeloptik ger en jämn,

kontinuerlig och automatisk fokusering på målet i hela

detekteringsområdet.

Heltäckande ridåer med steg och glidande

fokus innebär att detektorn aldrig

tappar kontrollen över en inkräktare.

159

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Översikt rörelsedetektorer

160

PIR Rörelsedetektorer

EV100

EV100PI EV105

EV100-serien

• 10 och 12 m PIR-rörelsedetektor

• 5/7 ridåer autofokus

• Precisionsspeglar med glidande

fokus

• ”4D”-signalbehandling

• Husdjursimmun PI

• SBSC-intygad

3 m

6 m

12 m

Vektorteknologi

2.4 m

VE1012

VE1012PI

VE1016

2.4 m

VE1000-serien

• 12 och 16 m, vektor PIR-detektor

• 9 ridåer, 3Brid spegeloptik

• ”V²E”-signalprocess

• Husdjursimmun PI

• Antimaskskyddad AM

• Inbyggda motstånd 4k7

• SBSC-intygad

3 m

6 m

16 m

VE1012AM

VE1016AM

EV1012-D

EV1012PI EV1012AM-D

EV1000-serien

• 12 m PIR-rörelsedetektor

• 9 ridåer, 3-Brid spegeloptik

• ”5D”-signalbehandling

• Husdjursimmun PI

• Antimaskskyddad AM

• Inbyggda motstånd 4k7

• SBSC-intygad

3.0 m

3 m

6 m

12 m

2.4 m

VE1120 VE1120AM

VE1100-serien

• 20 m, Vektor PIR-detektor

• 11 ridåer, 3-Brid spegeloptik

• ”V²E”-signalprocess

• Antimaskskyddad AM

• Inbyggda motstånd 4k7

• SBSC-intygad

1.4

m 4.2 m

8.9 m

20 m

EV1116-D EV1116AM-D

EV1100-serien

• 16 m PIR-rörelsedetektor

• 11 ridåer, 3-Brid spegeloptik

• ”5D”-signalbehandling

• Antimaskskyddad AM

• Inbyggda motstånd 4k7

• SBSC-intygad

2.4 m

1.4

m 4 m

2,5 m

7,5 m

16 m

9 m

20 m

2.4 m

VE735 VE735AM

VE700-serien

• 20 m volym+60 m vektor PIR-detektor

• 11+1 ridåer, 3-Brid spegeloptik

• ”V²E”-signalprocess,

• Spegel med HDO-optik,

• Antimaskskyddad AM

• Inbyggda motstånd 4k7

• SBSC-intygad

2.3 m

60 m


Kombidetektorer

DD495

DD400-serien

• 20 m PIR + mikrovåg

• 7 ridåer spegeloptik

• Mikrovåg med avancerad

DoM-signalbehandling

• ”4D”-signalbehandling

• Antimaskskyddad AM

• SBSC-intygad

2.4 m

2.5 m

7.5 m

16 m

360° teknologi

EV669-B

EV669-DB

EV600-serien

• 20 m takdetektor PIR,

• 18 ridåer, autofokus

• ”4D”-signalbehandling

• Monteringshöjd upp till 5 meter

• Infällningstillbehör

• SBSC-intygad

10 m 10 m

DD497AM

Notera* Produkten är ej releasad vid utgivning av katalogen.

5 m

DD1012

DD1012PI

DDV1016

DDV1120*

1

2

3

4

5

DD669

DD669AM

DD600-serien

• 20 m kombi-/takdetektor

• 18 ridåer, autofokus

• PIR + mikrovåg

• ”4D”-signalbehandling

• Områdeskontrollerad radar 5,8 GHz

• Monteringshöjd upp till 5 meter

• Antimaskskyddad AM

• Inbyggda motstånd 4k7

• SBSC-intygad

10 m 10 m

DD1012AM

DDV1016AM

DDV1120AM*

DD1000-serien

• 12, 16 och 20 m PIR + mikrovåg

• 9/9/11 ridåer spegeloptik

• DD med 5D digital signalbehandling

• DDV med vektorsignalbehandling

• Inbyggda motstånd 1k-10k/1k-5k6

• Antimaskskyddad AM

• Husdjursimmun PI

• 5,8 GHz mikrovåg

• SBSC-intygad

2.4 m

5 m

SSF1014

161

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

PIR-detektorer

EV100-serien

EV100-serien är rörelsedetektorer med ett täckningsområde av 10 eller 12

meter, utvecklade speciellt för bostäder och mindre kontor. Konstruktionslösning

med elektronik av instickstyp tillåter snabb inkoppling.

Bevakningsridåer med glidande fokus ger perfekt detektering utan tidsödande

inställningar. EV100-serien är en kvalitetsprodukt som är snabb att

installera med perfekt detektering vid alla skarpa larmtillfällen, samtidigt

som den har utomordentlig immunitet mot falsklarm.

”4D”-signalbehandling

Med ”4D”-signalbehandling kan rörelsedetektorn effektivt analysera de uppfångade

signalerna och skilja mellan en verklig inkräktare och falsklarmskällor.

Funktionen uppnås genom analys av storlek, form och hastighet hos flera på

varandra uppmätta signalbilder.

162

EV100

EV100PI

EV105

EV100-serien

• 10 och 12 m PIR-rörelsedetektor

• 5/7 ridåer autofokus

• Precisionsspeglar med glidande

fokus

• ”4D”-signalbehandling

• Husdjursimmun PI

• SBSC-intygad

3 m

6 m

12 m

IR-detektor med autofokus. Täckningsområde 10 m i 5 ridåer.

Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 5 mA. Mått

(BxHxD) 99x52x47 mm.

IR-detektor med autofokus. Husdjursimmun detektor upp till 20

kg. IR-detektor med autofokus. Täckningsområde 10 m i 5

ridåer. Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 5 mA.

Mått (BxHxD) 99x52x47 mm.

IR-detektor med autofokus. Täckningsområde 12 m i 7 ridåer.

Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 5 mA. Mått

(BxHxD) 99x52x47 mm.

2.4 m


PIR-detektorer

EV1000- och EV1100-serien

Rörelsedetektorer i EV1000-serien har unik spegeldesign med nio eller elva

heltäckande ridåer. Den unika spegeloptiksteknologin har steg och glidande

autofokus som skapar hela ridåer vilket ger en detektor som aldrig förlorar

kontroll på objektet. För att öka bevakningsområdet använder detektorn en

3Brid rätvinklig ridådesign.

Det är en horisontell spegelstruktur som producerar ridåer med vertikalt läge

för att upptäcka infraröd energi. Denna rätvinkliga konstruktion gör det möjligt

att lägga till flera ridåer i spegeln utan att minska på signalstyrkan eller öka

storleken på detektorn.

”5D” signalbehandling

”5D” är den senaste generationen av signalbehandling. Den bygger på den

nuvarande styrkan i 4D, men lägger till en intelligent differentiering mellan

snabba och långsamma signaler. När en långsam termisk källa upptäcks,

växlar signalbehandlingen automatiskt till 5D-läge och utför ytterligare en

mönsterigenkänning för att urskilja denna signal från en långsamt gående person.

Om signalen matchar, måste det vara en inkräktare och ett larm genereras.

Finns det inte något lämpligt mönster ignoreras signalen. Detta garanterar att

signaler som till exempel rörliga reflexer av solljus filtrerats bort.

Resultatet är en unik kombination av hög känslighetsdetektering med hög

falsklarmsimmunitet utan behov av manuell inställning.

EV1000/EV1100-serien

• 12 och 16 m, passiv IR-rörelsedetektor

• 9/11 ridåer, 3-Brid spegeloptik

• ”5D” digital signalbehandling

• Husdjursimmun PI

• Inbyggda motstånd 4k7

• SBSC-intygad

3 m

6 m

12 m

EV1012-D IR-detektor med glidande autofokus. Täckningsområde 12 m i 9

ridåer. Monteringshöjd 1,8-3,0 m. Spänningsmatning 9-15 VDC,

strömförbrukning 4,4 mA. Mått (HxBxD) 108x60x46 mm.

EV1012PI IR-detektor, husdjursimmun detektor upp till 35 cm. Täckningsområde

12 m i 9 ridåer. Monteringshöjd 2,2-3,0 m. Spänningsmatning

9-15 VDC, strömförbrukning 4,4 mA. Mått (HxBxD)

108x60x46 mm.

EV1116-D IR-detektor med glidande autofokus. Täckningsområde 16 m i 11

ridåer. Monteringshöjd 1,8-3,0 m. Spänningsmatning 9-15 VDC,

strömförbrukning 4,4 mA. Mått (HxBxD) 125x65x60 mm.

2.4 m

2,5 m

7,5 m

16 m

2.4 m

163

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

360° PIR-detektorer

EV600-serien

Med 18 ridåer har EV669-serien maximal detekteringsförmåga över hela täckningsområdet,

inklusive fullständig detektering vid underkrypningsförsök.

Spegeloptik med glidande fokus ger full upplösning över detektorns hela täckningsområde.

Ridåernas speciella egenskaper med hög stabillitet ger god

immunitet mot falsklarm förorsakade av till exempel temperaturväxlingar i golv.

”4D”-signalbehandling

”4D”-signalbehandlingen är en vidareutveckling av den framgångsrika ”3D”-

tekniken. Såväl detekteringsalgoritmerna som filtrering av bakgrundsstörningar

har vidareutvecklats, vilket givit ännu bättre förmåga att särskilja en inkräktare

från den normala driftmiljön.

Förutom ”4D”-signalbehandling har EV669-B signalbehandling av dubbelridåtyp

för svårare driftmiljöer. Spegeloptiken tillsammans med ASIC-tekniken

(Assembly Specific Integrated Circuit) har anpassats speciellt till glidande fokus

för att ge fullständig säker övervakning.

164

EV600-serien

• 20 m takdetektor PIR

• 18 ridåer, autofokus

• ”4D”-signalbehandling

• Monteringshöjd upp till 5 meter

• Infällningstillbehör

• SBSC-intygad

10 m 10 m

EV669-B IR-detektor för takmontage. Takdetektor 360°, 18 ridåer. Täckningsområde

20 m i diameter. Monteringshöjd 2,5-5,0 m.

Spänningsmatning 7-15 VDC, strömförbrukning 6 mA. Mått

138 mm (diameter) x 66 mm (höjd).

EV669-DB IR-detektor för takmontage. Takdetektor 360°, 18 ridåer. Hög

sockel. Täckningsområde 20 m i diameter. Monteringshöjd

2,5-5,0 m. Spänningsmatning 7-15 VDC, strömförbrukning 6 mA.

Mått 138 mm (diameter) x 74 mm (höjd).

5 m


Unik vektorteknologi

När du behöver lite mer än

en vanlig IR...

Nu finns den beprövade

V 2 E-teknologin i vår

VE1000-serie.

Den sofistikerade vektor-

algoritmen med mönster-

igenkännande, eliminerar lätt

störsignaler.

Vektorteknologin gör det inte

bara möjligt att detektera rörelse,

utan även rörelsens riktning.

165

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

PIR Vektordetektorer

VE1000-, VE1100- och VE700-serien

Rörelsedetektorerna i VE-serierna har avancerad och sofistikerad spegeloptik.

Denna unika optiska spegelteknik har ett steg och glidande autofokus med

hela ridåer vilket resulterar i en detektor som aldrig förlorar objektet ur siktet.

För att förstärka detekteringsområdet, använder detektorerna 3Brid rätvinklig

ridådesign. 3Brid är en horisontell spegelstruktur som ger vertikala ridåer för

att upptäcka infraröd strålning.

Denna rätvinkliga uppfinning är nyckeln till att kunna utöka med fler ridåer i

spegeln utan att försämra signalstyrkan, eller öka storleken på detektorn.

Patenterad Vektorpyroelement

Infraröd strålning fångas upp av pyroelementet som är placerad i detektorns

fokuseringspunkt. Konventionella pyroelement genererar en endimensionell

signal för att påvisa förekomsten av ett objekt och därför bestäms detekteringen

uteslutande av optiken i rörelsedetektorn. Tack vare den unika konstruktionen

av det patenterade vektor pyroelementet, kommer ett värmeobjekt att

generera en flerdimensionell signal (vektor) som gör att pyroelementet kan

bestämma inte bara närvaro utan också riktning av ett värmeobjekt. Detta

innebär att detekteringsmöjligheten är lika med resultatet av optiken och den

flerdimensionella utgången av pyroelementet, vilken i sin tur är ett stort framsteg

av den PIR-teknologiska kapaciteten.

Patenterad Vektorpyroelement

Infraröd strålning fångas upp av pyroelementet som är placerad i detektorns

fokuseringspunkt. Konventionella pyroelement genererar en endimensionell

signal för att påvisa förekomsten av ett objekt och därför bestäms detekteringen

uteslutande av optiken i rörelsedetektorn. Tack vare den unika konstruktionen

av det patenterade vektor pyroelementet, kommer ett värmeobjekt

att generera en flerdimensionell signal (vektor) som gör att pyroelementet

kan bestämma inte bara närvaro utan också riktning av ett värmeobjekt.

Detta innebär att detekteringsmöjligheten är lika med resultatet av optiken

och den flerdimensionella utgången av pyroelementet, vilken i sin tur är ett

stort framsteg av den PIR-teknologiska kapaciteten.

166

VE1000-serien

• 12 m, vektor PIR-detektor

• 9 ridåer, 3-Brid spegeloptik

• ”V²E”-signalprocess

• Husdjursimmun PI

• Inbyggda motstånd 4k7

• SBSC-intygad

VE1012 IR-detektor med VE-teknologi. Täckningsområde 12 m i 9 ridåer.

Monteringshöjd 1,8-3,0 m. Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning

4,4 mA. Mått (HxBxD) 108x60x46 mm.

VE1012PI IR-detektor med VE-teknologi. Husdjursimmun detektor upp till

15 kg. Täckningsområde 12 m i 9 ridåer. Monteringshöjd 2,2-3,0 m.

Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 4,4 mA. Mått

(HxBxD) 108x60x46 mm.

2.4 m

3 m

6 m

16 m


w VE1000-serien

• 16 m, vektor PIR-detektor

• 9 ridåer, 3-Brid spegeloptik

• ”V²E”-signalprocess

• Inbyggda motstånd 4k7

• SBSC-intygad

2.4 m

3 m

6 m

16 m

VE1100-serien

• 20 m, vektor PIR-detektor

• 11 ridåer, 3-Brid spegeloptik

• ”V²E”-signalprocess

• Inbyggda motstånd 4k7

• SBSC-intygad

3.0 m

1.4

m 4.2 m

8.9 m

20 m

VE700-serien

• 20 m volym + 60 m vektor, PIR-detektor

• 11+1 ridåer, 3-Brid spegeloptik

• ”V²E”-signalprocess,

• Spegel med HDO-optik,

• Inbyggda motstånd 4k7

• SBSC-intygad

VE1016 IR-detektor med VE-teknologi. Täckningsområde 16 m i 9 ridåer.

Monteringshöjd 1,8-3,0 m. Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning

4,4 mA. Mått (HxBxD) 108x60x46 mm.

VE1120 IR-detektor med VE-teknologi. Täckningsområde 20 m i 11 ridåer.

Monteringshöjd 1,8-3,0 m. Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning

4,4 mA. Mått (HxBxD) 125x65x60 mm.

VE735 IR-detektor med VE-teknologi. Täckningsområde 20 m 11 ridåer

och 60 m korridor 1 ridå. Monteringshöjd 1,8-3,0 m. Spänningsmatning

9-15 VDC, strömförbrukning 9 mA. Mått (HxBxD)

175x93x66 mm.

2.4 m

1.4

m 4 m

9 m

20 m

2.3 m

60 m

167

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Kombidetektorer

PIR/Mikrovåg

Kombidetektorserien är en ny serie kombidetektorer som förbättrar detektering,

med större stabilitet och en exakt detektering av rörelse. Dessa nya

kombinerade detektorer är konstruerade med den patenterade "räckvidskontrollerade

radarteknik*", i kombination med de patenterade optikspegeln och

passiva IR-teknologin.

Kombidetektorerna i DD-serien har avancerad och sofistikerad spegeloptik.

Denna unika optiska spegelteknik har ett steg och glidande autofokus med

hela ridåer vilket resulterar i en detektor som aldrig förlorar objektet ur siktet.

Ny "räckviddskontrollerad radarteknik" (RCR) gör att installatören kan definiera

övervakningsområdet, för att anpassa detektorn till rummets storleken.

Detta gör att man undviker störande larm från objekt som rör sig utanför

bevakningsområdet.

Dessutom användas den allra senaste antimaskteknologin för att skydda

både utsidan och insidan av detektorn mot övertäckningsförsök. Den detekterar

ett brett spektrum av material och överträffar även befintlig säkerhetsstandard

genom att också detektera partiell täckning. Kombidetektorerna är

utformade för att detekterera minsta försök till sabotage.

Kombiseriens teknik är baserat på sex patent.

Serien är EN50131-certifierad och SBSC-intygad enligt SSF1014.

Notera*) Range gated radar technology (RCR)

168


Kombidetektorer

DD1000-serien

Kombidetektorer

– PIR/Mikrovåg

Kombidetektorer i DD1000-serien innehåller UTC Fire & Securitys patenterade

och unika mikrovågsteknik med valbar avståndskontroll, vilket gör det lätt att

definiera en tydlig avgränsning av bevakningsområdet. Mikrovågen använder

funktionen för att mäta den faktiska avståndet till ett rörligt föremål i bevakningsområdet.

Detta ger en effektiv stopp för detektering av objekt i rörelse

utanför det inställda avståndet.

Alla kombidetektorer i serien erbjuder fyra möjliga val av avståndsintervall för

radarn. Valet görs med DIP-switch, och tillåter anpassning av detektering på

storleken på det utrymme där detektorn är installerad.

Detektorerna arbetar på frekvensen 5,8 GHz och kommer därmed inte att

störas av till exempel trådlöst nätverk.

* Denna detektor är ännu inte releasad då katalogen publiceras.

DD1000-serien

• •Dækningsområde 12, 16 och 20 m PIR 360°, + mikrovåg 20 m

• 9/9/11 ridåer spegeloptik

• Trin og glidende fokus spejloptik

• DD med 5D digital signalbehandling

• •18 DDV unikke med gardiner vektorsignalbehandling

med glidende

•autofokus 5,8 GHz mikrovåg

• Inbyggda motstånd 1k-10k/1k-5k6Afstandsindstilling

Husdjursimmun PI

af mikrobølge

• 4D signalbehandling

DD1012 Kombidetektor IR/MW. Täckningsområde 12 m. Välj mellan 4, 6,

9 eller 12 m. 9 ridåer spegeloptik. Monteringshöjd 1,8 till 3,0 m.

Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 8 mA.

Mått (HxBxD) 126x63x50 mm.

DD1012PI Kombidetektor IR/MW. Husdjursimmun upp till 18 kg. Täckningsområde

12 m. Välj mellan 4, 6, 9 eller 12 m. 9 ridåer spegeloptik.

Monteringshöjd 1,8 till 3,0 m. Spänningsmatning 9-15 VDC,

strömförbrukning 8 mA. Mått (HxBxD) 126x63x50 mm.

DDV1016 Kombidetektor IR/MW. Täckningsområde 16 m. Välj mellan 10,

12, 14 eller 16 m. 9 ridåer spegeloptik. Monteringshöjd 1,8 till

3,0 m. Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 8 mA.

Mått (HxBxD 126x63x50 mm.

DDV1120* Kombidetektor IR/MW. Täckningsområde 20 m i 11 ridåer.

Monteringshöjd 1,8 till 3,0 m. Spänningsmatning 9-15 VDC,

strömförbrukning 8 mA.

1

2

3

4

5

2.4 m

169

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Kombidetektor

DD495

Kombidetektor – PIR/mikrovåg

DD495

DD495 är en kraftfull produkt för kommersiella säkerhetssystem med versioner

som har räckvidder upp till 20 meter.

• Ridåer med glidande fokus

• Justerbar räckvidd

• Kapslad optik

• 4D-signalbehandling

• DoM-signalbehandling

170

DD495

• 20 m PIR + mikrovåg

• 7 ridåer spegeloptik

• Mikrovåg med avancerad

DoM-signalbehandling

• ”4D”-signalbehandling

• SBSC-intygad

2.5 m

7.5 m

DD495 Kombidetektor IR/MW. Täckningsområde 20 m i 7 ridåer.

Monteringshöjd 1,8-3,0 m. Spänningsmatning 9-15 VDC,

strömförbrukning 14,5 mA.

2.4 m

16 m


360 o Kombidetektorer

DD600-serien

Kombidetektorer 360°

Takdetektor – kombi

DD669-serien är kombi-/takdetektorer PIR och mikrovåg som även kan fås

antimaskskyddade. DD669-serien kompletterar de framgångsrika PIR-detektorerna

i EV669-serien. De 18 ridåerna erbjuder maximal detekteringsförmåga,

inklusive fullständigt underkrypningsskydd, i ett skyddat område på upp till 20

meter i diameter. Den unika spegeloptikstekniken har ett glidande fokus, vilket

skapar sammanhängande ridåer som aldrig tappar inkräktaren ur sikte.

”4D”-signalbehandling

4D-signalbehandling gör en effektiv särskiljning mellan inkräktare och störsignaler.

DD669-serien har både 4D-signalbehandling och Bi-ridåbehandling för

svåra miljöer. Kombinationen av spegeloptiken med 4D-signalbehandling ger

förutom bättre förmåga att upptäcka inkräktare också ökad stabilitet samt att

den ignorerar störningar.

Avståndsinställning

DD669-detektorn innehåller en unik radarteknik som kan avståndsinställas och

arbetar på 5,8 GHz frekvensen. Avståndsinställningen betyder att inga larm

genereras för rörelser utanför det inställda avståndet.

Tillbehör til takdetektorer

DD600-serien

• •Dækningsområde 20 m kombi-/takdetektor 360°, 20 m

• 18 ridåer, autofokus

• Trin og glidende fokus spejloptik

• PIR + mikrovåg

• • 18 ”4D”-signalbehandling

unikke gardiner med glidende

•autofokus Områdeskontrollerad radar 5,8 GHz

• Monteringshöjd upp till 5 meter

• •Afstandsindstilling Inbyggda motstånd af 4k7 mikrobølge

• •4D SBSC-intygad

signalbehandling

10 m 10 m

DD669 Kombidetektor IR/MW, takmontage. Täckningsområde 20 m i

18 ridåer. Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 12 A.

Mått 138 mm (diameter) x 92 mm (höjd).

360FM Monteringsbrickor för infällning av takdetektor i undertak.

Passar EV669 och DD669/AM.

5 m

171

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Rörelsedetektorer med

antimask – volymskydd

Aktiv IR är bästa tekniken för att skydda en rörelsedetektor från övertäckning.

UTC Fire & Security har en historia av att utveckla produkter som inte

bara uppfyller larmklasskraven för högsäkerhetstillämpningar såsom

EN50131-2-2 Grad 3 SBSC larmklass 3/4, utan även skydd utöver dessa

krav.

EV1000- och VE1000-detektorerna med antimaskskydd har förutom ett

överlägset skydd mot sabotageförsök såsom sprayning och övertäckning

av fronten även antimaskskydd inuti detektorn som bevakar spegeln och

elektroniken.

Kombi plus detektor (DD1000-serien) använder aktiv IR- och mikrovågsteknik

i kombination, vilket resulterar i en överlägsen antimaskningsfunktion, som

övervakar kombidetektorer, både inuti och utanför, detektorn.

Med Radarverifiering AM förhindras oönskade larm orsakade av, till exempel

insekter. Som standard är AM-larmet aktivt tills orsaken till antimask (t ex spray,

tejp, etc) tas bort, vilket kräver en lyckad gångtest. Även delvis täckning av

detektorn kommer att detekteras.

172


PIR-detektorer med antimaskskydd

EV1000- och EV1100-serien

EV1000-serien har flera övertäckningsskydd. Ett IR-skydd som känner av

övertäckning eller avskärmning upp till 50 cm från detektorn. Ett annat IRskydd

känner av om fönstret framför linsen är övertäckt eller sprayad.

Insidan av detektorn är övervakad med en fotodiod som skyddar mot angrepp

som till exempel skumfyllning.

EV1000/EV1100-serien

• 12 och 16 m, Passiv IR-rörelsedetektor

• 9/11 ridåer, 3-Brid spegeloptik

• ”5D” digital signalbehandling

• Antimaskskyddad

• Inbyggda motstånd 4k7

• SBSC-intygad

3 m

6 m

12 m

2,5 m

7,5 m

16 m

EV1012AM-D IR-detektor med VE-teknologi, antimaskskyddad.

Täckningsområde 12 m i 9 ridåer. Monteringshöjd 1,8-3,0 m.

Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 10 mA.

Mått (HxBxD) 108x60x46 mm.

EV1116AM-D IR-detektor med VE-teknologi, antimaskskyddad.

Täckningsområde 16 m i 11 ridåer. Monteringshöjd 1,8-3,0 m.

Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 10 mA.

Mått (HxBxD) 125x65x60 mm.

2.4 m

2.4 m

173

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

PIR Vektordetektorer med antimaskskydd

VE1000-, VE1100- och VE700-serien

VE1000-serien har flera övertäckningsskydd. Ett IR-skydd som känner av övertäckning

eller avskärmning upp till 50 cm från detektorn. Ett annat IR-skydd

känner av om fönstret framför linsen är övertäckt eller sprayad. Insidan av

detektorn är övervakad med en fotodiod som skyddar mot angrepp som till

exempel skumfyllning.

174

VE1000-serien

• 12 och 16 m, vektor PIR-detektor

• 9 ridåer, 3-Brid spegeloptik

• ”V²E”-signalprocess

• Antimaskskyddad

• Inbyggda motstånd 4k7

• SBSC-intygad

2.4 m

3 m

6 m

16 m

VE1100-serien

• 20 m, vektor PIR-detektor

• 11 ridåer, 3-Brid spegeloptik

• ”V²E”-signalprocess

• Antimaskskyddad

• Inbyggda motstånd 4k7

• SBSC-intygad

3.0 m

1.4

m 4.2 m

8.9 m

20 m

VE700-serien

• 20 m volym + 60 m vektor PIR-detektor

• 11+1 ridåer, 3-Brid spegeloptik

• ”V²E”-signalprocess,

• Spegel med HDO-optik,

• Antimaskskyddad

• Inbyggda motstånd 4k7

• SBSC-intygad

VE1012AM IR-detektor med VE-teknologi, antimaskskyddad. Täckningsområde

12 m i 9 ridåer. Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning

10 mA. Mått (HxBxD) 108x60x46 mm.

VE1016AM IR-detektor med VE-teknologi, antimaskskyddad. Täckningsområde

16 m i 9 ridåer.Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning

10 mA. Mått (HxBxD) 108x60x46 mm.

VE1120AM IR-detektor med VE-teknologi, antimaskskyddad. Täckningsområde

20 m i 11 ridåer. Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning

11 mA. Mått (HxBxD) 125x65x60 mm.

VE735AM IR-detektor med VE-teknologi, antimaskskyddad.

Täckningsområde 20 m 10 ridåer och 60 m korridor 1 ridå.

Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 20 mA.

Mått (HxBxD) 175x93x66 mm.

2.4 m

1.4

m 4 m

9 m

20 m

2.3 m

60 m


Kombidetektorer med antimaskskydd

DD1000AM-serien

Kombidetektorer

– PIR/Mikrovåg

Kombidetektorer i DD1000-serien innehåller UTC Fire & Security's patenterade

och unika mikrovågsteknik med valbar avståndskontroll, vilket gör det lätt att

definiera en tydlig avgränsning av bevakningsområdet. Mikrovågen använder

funktionen för att mäta det faktiska avståndet till ett rörligt föremål i bevakningsområdet.

Detta ger ett effektivt stopp för detektering av objekt i rörelse utanför

det inställda avståndet.

Alla kombidetektorer i serien erbjuder fyra möjliga val av avståndsintervall för

radarn. Valet görs med DIP-switch, och tillåter anpassning av detektering på

storleken på det utrymme där detektorn är installerad.

Detektorerna arbetar på frekvensen 5,8 GHz och kommer därmed inte att störas

av till exempel trådlöst nätverk.

Användningen av aktiv IR och mikrovågsteknik resulterar i överlägsen antimaskfunktion,

som övervakar kombidetektorn, både inuti och utanför mot övertäckning.

Med mikrovågsverifiering förhindras oönskade AM-larm orsakade av

till exempel insekter. Som standard är AM-larmet aktivt tills den verkliga orsaken

till antimasken (t ex spray, tejp, etc) avlägsnas, vilket kräver en lyckad

gångtest. Även delvis täckning av detektorn kommer att detekteras.

* Denna detektor är ännu inte releasad då katalogen publiceras.

DD1000AM-serien

• •Dækningsområde 12, 16 och 20 m PIR 360°, + mikrovåg 20 m

• 9/9/11 ridåer spegeloptik

• Trin og glidende fokus spejloptik

• DD med 5D digital signalbehandling

• •18 DDV unikke med gardiner vektorsignalbehandling

med glidende

•autofokus 5,8 GHz mikrovåg

• Inbygda motstånd, 1k-5k6

• •Afstandsindstilling Antimaskskyddad AM af mikrobølge

med AIR+MW

• 4D signalbehandling

DD1012AM Kombidetektor IR/MW, antimaskskyddad. Täckningsområde

12 m. Välj mellan 4, 6, 9 eller 12 m. 9 ridåer spegeloptik. Monteringshöjd

1,8 till 3,0 m. Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning

13 mA. Mått (HxBxD) 126x63x50 mm.

DDV1016AM Kombidetektor IR/MW, antimaskskyddad. Täckningsområde

12 m. Välj mellan 10, 12, 14 eller 16 m. 9 ridåer spegeloptik.

Monteringshöjd 1,8 till 3,0 m. Spänningsmatning 9-15 VDC,

strömförbrukning 13 mA. Mått (HxBxD) 126x63x50 mm.

DDV1120AM* Kombidetektor IR/MW, antimaskskyddad. Täckningsområde

20 m. 11 ridåer spegeloptik. Monteringshöjd 1,8 till 3,0 m.

Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 13 mA.

1

2

3

4

5

2.4 m

175

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Kombidetektorer med antimaskskydd

DD497AM

Kombidetektor

– PIR/Mikrovåg med antimaskskydd (AM)

DD497AM

DD497AM-detektorn tillämpar aktiv infraröd teknik för att upptäcka försök till

maskering. Med det aktiva infraröda ljuset erhålls ett bra skydd och säker funktion

av såväl PIR som mikrovågsdelen i detektorn. Även de mest sofistikerade

försök till maskering av detektorns funktion, oavsett typ av material som

används, upptäcks och ger en signal till larmsystemet. DD497AM kan enkelt

programmeras, vilket ger högsta flexibilitet och möjlighet att anpassa funktionerna

till olika driftförhållanden. För att erhålla högsta säkerhet är DD497AM

försedd med en självtestfunktion, som regelbundet kontrollerar såväl PIR- som

antimaskingsfunktionen. Vid fel rapporteras detta till systemets centralapparat.

DoM-signalbehandling

DoM-signalbehandling (Distance of Motion) innebär att de analoga värden

som erhålls, omvandlas till digitala signaler, som den specifika ASIC-kretsen

kan analysera. Distansen som en inkräktare förflyttar sig, oavsett hastigheten

eller avståndet från detektorn, kontrolleras. Detta ger en mycket tydlig mikrovågssignal

över hela bevakningsområdet och förhindrar larm förorsakade av

så kallade ”hot spots” i detektorns närområde.

Tack vare kombitekniken kompromissar inte DD497AM med säkerheten.

Detektorn erbjuder de utmärkta egenskaperna hos PIR-teknologin som bland

annat innehåller optik med unika glidande fokusspeglar och 4D-signalbehandling.

Dessutom innehåller detektorn UTC:s mikrovågsmodul med dubbla motstående

antenner. Kombinationen ger en detektor med förbättrad mikrovågsdetektering

och bättre signal mot brusförhållande. Resultatet är en detektor

med säker detektering och mycket hög immunitet mot falsklarm.

176

DD497AM

• 20 m PIR + mikrovåg

• 7 ridåer spegeloptik

• Mikrovåg med avancerad

DoM-signalbehandling

• ”4D”-signalbehandling

• Antimaskskyddad

• SBSC-intygad

2.5 m

7.5 m

DD497AM Kombidetektor IR/MW, antimaskskyddad. Täckningsområde 20

m i 7 ridåer. Monteringshöjd 1,8-3,0 m. Spänningsmatning 9-15

VDC, strömförbrukning 13 mA. Mått (HxBxD) 140x78x68 mm.

2.4 m

16 m


360 o Kombidetektorer med

antimaskskydd DD600-serien

Kombidetektorer 360°

Takdetektor – kombi

DD669-serien är kombi-/takdetektorer PIR och mikrovåg. DD669-serien kompletterar

de framgångsrika PIR-detektorerna i EV669-serien. De 18 ridåerna

erbjuder maximal detekteringsförmåga, inklusive fullständigt underkrypningsskydd,

i ett skyddat område på upp till 20 meter i diameter. Den unika spegeloptikstekniken

har ett glidande fokus, vilket skapar sammanhängande ridåer

som aldrig tappar inkräktaren ur sikte.

”4D”-signalbehandling

4D-signalbehandling gör en effektiv särskiljning mellan inkräktare och störsignaler.

DD669-serien har både 4D-signalbehandling och Bi-ridåbehandling för

svåra miljöer. Kombinationen av spegeloptiken med 4D-signalbehandling ger

förutom bättre förmåga att upptäcka inkräktare också ökad stabilitet samt att

den ignorerar störningar.

Avståndsinställning

DD669-detektorn innehåller en unik radarteknik som kan avståndsinställas och

arbetar på 5,8 GHz frekvensen. Avståndsinställningen betyder att inga larm

genereras för rörelser utanför det inställda avståndet.

Tillbehör til takdetektorer

DD600-serien

• •Dækningsområde 20 m kombi-/takdetektor 360°, 20 m

• 18 ridåer, autofokus

• Trin og glidende fokus spejloptik

• PIR + mikrovåg

• • 18 ”4D”-signalbehandling

unikke gardiner med glidende

•autofokus Områdeskontrollerad radar 5,8 GHz

• Monteringshöjd upp till 5 meter

• •Afstandsindstilling Antimaskskyddad af mikrobølge

• •4D Inbyggda signalbehandling motstånd 4k7

• SBSC-intygad

10 m 10 m

DD669AM Kombidetektor IR/MW, takmontage, antimaskskyddad. Täckningsområde

20 m i 18 ridåer. Spänningsmatning 9-15 VDC,

strömförbrukning 12 mA. Mått 138 mm (diameter) x 92 mm

(höjd).

360FM Monteringsbrickor för infällning av takdetektor i undertak.

Passar EV669 och DD669/AM.

5 m

177

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Tillbehör PIR-detektorer

178

VE710 Kalibreringsverktyg, laser till VE700-serien.

SB01 Monteringsvinkel för väggmontage.

Passar till EV100-/1000-/1100- och DD100-serierna.


179

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Inbrottsdetektering

– Trådlös kommunikation

Trådlös 868 MHz Gen 2

UTC Fire and Security’s trådlösa lösning kan användas tillsammans med ATS

Advanced, ATS Master och NX10-serierna.

Learn-Mode Teknologi

Patenterad Learn-Mode teknologi gör att installationen går enkelt och blir

tillförlitlig. Varje enhet har sin egen specifika identitet så mottagaren helt

enkelt ”lär sig” identiteten på varje enheten. Detta minskar dramatiskt installationstiden

och eliminerar programmeringsfel.

Övervakning

Samtliga detektorer är övervakade för låg batterispänning, kommunikationsfel

och störning. Varje sändare skickar ett övervakningsmeddelande till mottagaren

var 15:e minut för att indikera att den fungerar korrekt. Ett bortbrytningsskydd

finns inbyggd i varje enhet som ger extra skydd mot sabotage.

• Övervakad kommunikation

• Learn Mode-teknik

180


Trådlös detektering

Fördelen med 868 Mhz Gen 2 kommunikationsteknologi.

Gen 2-tekniken använder dubbla antenner. Båda antennerna sänder signaler

på separata vägar, vilket minimerar den överförda signalförlust. Räckvidden

mellan mottagaren och sändaren (detektorn) kan vara upp till till 400 meter i

fri sikt.

Vid områden då räckvidden är begränsad eller avståndet är längre finns Gen

2-repeaters (868 MHz) som förlänger avståndet för kommunikationen.

Med knapparna på fjärrkontrollen kan anläggningen till- och frånkopplas och

programmeras för att styra reläutgångar för att öppna till exempel en garageport.

Mottagarens inbyggda diagnostisktverktyg är ovärderligt för installationen.

868 MHz Gen 2 trådlös kommunikation

TX-1011-03-1 TX-1211-03-1 TX-5011-03-1 TX-2211-03-1

TX-2212-03-1

TX-3011-03-1

TX-9001-03-1

TX-4131-03-2

ATS1235

ATS1238*

* Denna produkt är ännu inte releasad då katalogen publiceras.

TX-6212-03-1

TX-2411-03-1

TX-2810-03-4

TX-2344-03-1*

181

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Trådlösa enheter

Trådlösa mottagare 868 Mhz Gen 2

ATS1235 DGP ansluts som en DGP-enhet och kommunicerar med trådlösa

sensorer på 868 MHz AM Gen 2. För ATS Advanced och ATS Master.

* Denna produkt är ännu inte releasad då katalogen publiceras.

182

ATS1235 Trådlös mottagare 16 detektorer. Passar alla trådlösa komponenter

på 868 MHz Gen 2. Kan utökas till att kommunicera

med 32 detektorer, tar då upp två DGP-platser.

Mått (LxBxH) 104x132x27 mm utan antenn, 192x132x27 mm

med antenn.

ATS1235MBC Trådlös mottagare 16 detektorer. Passar alla trådlösa komponenter

på 868 MHz Gen 2. Kan utökas till att kommunicera med

32 detektorer, tar då upp två DGP-platser. Utan kapsling.

ATS1238* Trådlös mottagare 16 detektorer. Passar alla trådlösa komponenter

på 868 MHz Gen 2. Kan utökas till att kommunicera med

32 detektorer, tar då upp två DGP-platser. Även videomottagning

för IR-detektor med kamera.

TX-9000-03-1 Kapsling till ATS1235MBC.

TX9001-03-1 Smart repeater 868 MHz Gen 2.

- Dubbla antenner

- Diagnostic interface

- Nätadapter medföljer

- Mått (LxBxD) 165x117x42 mm


Trådlösa detektorer till 868 MHz Gen 2

Trådlösa detektorer 868 MHz Gen 2 passar till ATS Advanced, ATS Master

och NX-10 tillsammans med respektive mottagare – RF-enheter.

Detektorer

• Lång batteritid

• ”Learn in”-teknologi för att registrera

sensorerna till centralen

TX-1011-03-1 Trådlös slimmad dörr-/fönsterkontakt, 868 MHz Gen 2, vit

- Räckvidd fri sikt 400 m

- Mått (LxBxD) 102 x 32 x 32 mm

TX-1011-03-3 Trådlös slimmad dörr-/fönsterkontakt, 868 MHz Gen 2, brun

- Räckvidd fri sikt 400 m

- Mått (LxBxD) 102 x 32 x 32 mm

TX-1211-03-1 Trådlös Longlife dörr-/fönsterkontakt, 868 MHz Gen 2, vit

- Räckvidd fri sikt 400 m

- Mått (LxBxD) 115x45x31 mm

- Upp till 6 år batteritid

TX-1211-03-3 Trådlös Longlife dörr-/fönsterkontakt, 868 MHz Gen 2, brun

- Räckvidd fri sikt 400 m

- Mått (LxBxD) 115x45x31 mm

- Upp till 6 år batteritid

TX-2211-03-1

TX-2212-03-1

Trådlös PIR-ldetektor, 868 MHz Gen 2

- Täckningsområde 16 m/9 m

- Täckning synfält 86° med 9 ridåer

- Krypskydd

- Räckvidd fri sikt 400 m

- Monteringshöjd 1,8 till 3,0 m

Som 2211-03-1 och med husdjursimmun.

TX-2411-03-1 Trådlös kombidetektor PIR/Mikrovåg 868 MHz Gen 2

- Täckningsområde 12 m/8 m

- Täckning synfält 86° med 7 ridåer

- Krypskydd

- Mikrovågsfrekvens (nom) 5,8 GMHz

- Räckvidd fri sikt 400 m

- Monteringshöjd 1,8 till 3,0 m

2.4 m

2.5 m

7.5 m

3 m

6 m

12 m

16 m

2.4 m

183

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

* Denna detektor är ännu inte releasad då katalogen publiceras.

184

TX-2344-03-1* Trådlös IR-detektor med kamera. 868 MHz Gen 2. Vit.

Ansluts till ATS1238.

TX-2810-03-4 Trådlös utomhusdetektor med dubbla PIR.

- Räckvidd 10/20/30 m

- Täckningsområde 10-70°, 30x24 m

- Monteringshöjd 1,8-6,0 m

- Mått (HxBxD) 180x125x120 mm

- IP65

TX-3011-03-1 Trådlös dubbeltryckknapp för bråklarm/trygghetslarm med

halsband 868 MHz Gen 2, vit.

- Räckvidd fri sikt 150 m

- Mått (LxBxD) 64x46x13 mm

TX-3011-03-2 Trådlös dubbeltryckknapp för bråklarm/trygghetslarm med

halsband 868 MHz Gen 2, svart.

- Räckvidd fri sikt 150 m

- Mått (LxBxD) 64x46x13 mm

TX-4131-03-2 Trådlös fyraknappars fjärrkontroll, 868 MHz Gen 2.

- Räckvidd fri sikt 150 m

- Mått (LxBxD) 59x37x13 mm

TX-5011-03-1 Trådlös vibrationskontakt 868 MHz Gen 2, vit.

- Räckvidd fri sikt 150 m

- Mått (LxBxD) 114x32x32 mm

TX-5011-03-3 Trådlös vibrationskontakt 868 MHz Gen 2, brun.

- Räckvidd fri sikt 150 m

- Mått (LxBxD) 114 x 32 x 32 mm


* Kan bara användas med NX-centraler.

TX-6212-03-1 Trådlös optisk rökdetektor, 868 MHz Gen 2.

- Arbetsområde 4 till 38 °C

- Inbyggd siren

- Statusindikering LED

- CleanMe © signal

- Låg batterispänningssignal

TX-7001-05-1* Trådlös inomhussiren, 868 MHz Gen 2.

- Ljudstyrka på 1 m 101 dB (medel)

- Ljudfrekvens från 2,5 till 3 kHz

- Mal (LxBxD) 155x114x44 mm

TX-7201-05-1* Trådlös utomhussiren, 868 MHz Gen 2,

Inklusive batteri BS-7201.

- Ljudstyrka på 1 m 120 dB (medel)

- Ljudfrekvens från 1,8 till 2,8 kHz

- Mått (HxBxD) 300 x 210 x 87 mm

BS-7201* Batteri till utomhussiren TX-7201.

TX-8001-05-1* Trådlös in- utgångsmodul pcb, 868 MHz Gen 2.

- Inklusive kapsling

- 2 st utgångar open collctor, 18 V-3 A max

- 1 ingång, 0 V-18 V

185

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Punktskydd

Seismiska detektorer

De seismiska detektorerna är konstruerade för att upptäcka försök till inbrott i

valv, kassaskåp, serviceboxar, uttagsautomater och andra säkerhetsklassade

objekt, såsom data- och arkivskåp. De seismiska detektorerna reagerar på

vibrationsmönster som är typiska för alla inbrottsverktyg, exempelvis hammare,

borrar, diamantsågar, hydrauliska och termiska verktyg (skärbrännare och termiska

lansar). De uppfattar vibrationer som uppträder inom en radie på 3-14

meter från monteringsstället, beroende på det skyddade objektets konstruktion

och material.

• Reagerar på alla kända typer av angrepp

• Avancerad signalbehandling skiljer mellan naturligt bakgrundsljud och

verkliga angrepp

• Justerbar känslighet

• Fullständigt ingreppskydd

186


Seismiska detektorer

VV600-Plusserien tillåter samtidigt fri rörelse runt det skyddade området utan

risk för oönskade larm. För att uppnå denna höga grad av precision har samtliga

detektorer ”tre detektorer i en”. För att skilja mellan störningar i omgivningen

och verkliga angrepp av inkräktare analyseras signalfrekvens, varaktighet

och amplitud via alla tre kanalerna (räkning, integrering och explosion). I

slutändan ger det detektorer med enastående detektering och skydd mot

falsklarm.

VV600-Plusserien är försedd med två olika testfunktioner. Du kan välja mellan

ett internt test av elektroniken i detektorn eller, med hjälp av testsändaren

VT705P, funktionstesta detektorn och dess fysiska förbindelse med skyddsobjektet.

För att uppnå högsta möjliga säkerhet finns ett komplett sortiment tillbehör

för alla slags tillämpningar.

VV600-PLUS Seismisk/vibrationsdetektor. Kassaskåp/vapenskåp/fasta konstruktioner.

Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning

8,6 mA. Mått (HxBxD) 101x81x28 mm.

VV602-PLUS Seismisk/vibrationsdetektor. Kassaskåp/betalningsautomater.

Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 8,6 mA.

Mått (HxBxD) 101x81x28 mm.

187

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Programmerbara seismiska detektorer

VV700-serien är en helt digital seismisk detektor med en mikroprocessor som

utför en signalanalys som är digital till hundra procent. Detektorn programmeras

på plats och kan då helt anpassas till miljö och ändamål. Med denna teknik

kan detektorn använda olika program för signalanalys i samma detektor. Detta

gör VV700-serien till en helt universell detektor som är lämplig för alla kända

tillämpningar som till exempel värdeskåp, valv, valvdörrar, uttagsautomater,

serviceboxar, vapenförråd etc, utan kompromisser vad gäller detekteringsförmågan.

Den seismiska detektorn reagerar på vibrationsmönster som är typiska för alla

inbrottsverktyg som hammare, borrar, diamantsågar, hydrauliska och termiska

verktyg, som skärbrännare och termiska lansar. Den uppfattar vibrationer som

uppträder inom en radie på 3-14 meter från monteringsstället, beroende på det

skyddade objektets konstruktion och material.

Konfigurationsprogrammet SCM 700 (Seismic Configuration Manager 700) är

en Windowsbaserad programvara för den seismiska detektorn VV700.

PC-program till seismiska detektorer

188

• Universell seismisk detektor

• Digital signalbehandling

• Programvara SCM700 för konfigurering

• Programmera på plats 100 % flexibilitet

• Programmeras enkelt från en bärbar

dator

• Analysings- och verifieringsprogram

för mätningar på plats

• Kompatibel med alla befintliga tillbehör

till VV600-Plusserien

VV700RA Programmerbar seismisk detektor. Universell programmerbar

seismisk detektor. Används för att skydda valv, värdeskåp och

uttagsautomater. Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning

7 mA. Brytande relä. Mått (HxBxD) 100x80x33 mm.

VV700RC Programmerbar seismisk detektor. Universell programmerbar

seismisk detektor. Används för att skydda valv, värdeskåp och

uttagsautomater. Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning

7 mA. Växlande relä. Mått (HxBxD) 100x80x33 mm.

SCM700 Programvara till seismiska detektorer i VV700-serien.

VVI740 Kabel till programmering.


Tillbehör seismiska detektorer

VM600P Monteringssats för betong.

VM602P Infällnadssats för montering i vägg.

VM603P Väderhus.

VM704P Monteringsplatta för svetsmontage. Förgängade M4 för VV600-

och VV700-serien.

VM611P Infällnadssats, vägg och golv.

189

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Tillbehör seismiska detektorer

190

VM651P Montagesats dag/nattläge.

VM652P Montagesats nyckelhålsskydd.

VM653P Distansplatta till VM652P. Mått (BxHxD) 80x80x5 mm.

VM654P Armeret kabelöverföring med tillbehör.

VM655P Kopplingsdosa för högsäkerhet av metall med borrskydd och

sabotageskydd. Mått (BxHxD) 80x100x35 mm.

VT705P Testsändare för montering i VV600-P- och VV700-detektorer.

VT610P Handtestare för VV600-P- och VV700-detektorer.


Skalskydd

I många säkerhetsanläggningar är det nödvändigt att säkra byggnadens yttre

skal. Vi erbjuder ett brett sortiment av säkerhetsprodukter som kan bidra till din

perimeter. I detta avsnitt finns utrustning för att säkerställa byggnadens "skal"

även kallad inomhusperimeter, och i nästa avsnitt finns utrustning för övervakning

av utomhusperimeter.

Här finns:

• Magnetkontakter till fönster och dörrar

• Magnetkontakter till portar

• Glasbruksdetektorer

• Akustiska glasbruksdetektorer

• Vibrationsdetektorer

• AIR linjedetektorer för inomhus

• Winguard Pro – AIR minilinjedetektor

191

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Magnetkontakter

Magnetkontakter används för att detektera öppning av till exempel dörrar, fönster

eller luckor. En magnetkontakt består av en magnetdel och en kontaktdel samt

ev tillbehör. Larm ges när magnetdelen avlägsnas från kontaktdelen. Magnetkontakter

av högsäkerhetstyp är utförda så att larm även avges vid påverkan

med obehörigt magnetfält. En magnetkontakt ska om möjligt monteras inom

övervakat område och så att den är skyddad mot åverkan. Kontaktdelen monteras

på karmen och magnetdelen på den rörliga delen.

Magnetkontakter – infällda

192

• Omfattande produktserie

• Överlägsen kvalitet

• Enkla att installera

• Försedda med sabotageslinga

DC105 Magnetkontakt utanpåliggande/infällt. Fast kabel 2 m. Arbetsavstånd

0-20 mm. Mått kontakt 6x28 mm, magnet 6x31 mm,

hölje 50x9x9 mm.

DC107 Magnetkontakt, infällt montage. För metalldörrar. Arbetsavstånd

0-9 mm i metall, 0-28 mm i trä. Fast kabel 2 m. Borrdiameter

18,8 mm. Mått 22x39 mm.

DC107S60 Magnetkontakt, infällt montage. För metalldörrar. Arbetsavstånd

0-9 mm i metall, 0-28 mm i trä. Fast kabel 6 m. Borrdiameter

18,8 mm. Mått 22x39 mm.

DC120 Magnetkontakt, infällt montage. För trädörrar. Arbetsavstånd

18 mm. Fast kabel 2 m. Borrdiameter 9 mm. Mått 9,5x19 mm.

DC120S60 Magnetkontakt, infällt montage. För trädörrar. Arbetsavstånd

18 mm. Fast kabel 6 m. Borrdiameter 9 mm. Mått 9,5x19 mm.

DC124 Magnetkontakt, infällt montage. Växlande kontakt, för metalldörrar.

Arbetsavstånd 9 mm. Fast kabel 2 m. Borrdiameter

18,8 mm. Mått 22x39 mm.

MM101 Magnetkontakt, infällt montage med skruv. Arbetsavstånd 12 mm.

Borrdiameter 19 mm. Mått 19x15 mm.


Magnetkontakter – infällda – förspända

DC128 Magnetkontakt, infällt montage. För trädörrar, förspänd. Arbetsavstånd

0-15 mm, +/- 4 mm. Fast kabel 2 m. Borrdiameter 8 mm.

Mått 8x32 mm inklusive monteringsfläns 10 mm.

DC128S60 Magnetkontakt, infällt montage. För trädörrar, förspänd. Arbetsavstånd

0-15 mm, +/- 4 mm. Fast kabel 6 m. Borrdiameter 8 mm.

Mått 8x32 mm inklusive monteringsfläns 10 mm.

DC128R4.7 Magnetkontakt, infällt montage. För trädörrar, förspänd. Med två

stycken inbyggda motstånd 4,7 kOhm. Arbetsavstånd 0-15 mm,

+/- 4 mm. Fast kabel 2 m. Borrdiameter 8 mm. Mått 8x32 mm

inklusive monteringsfläns 10 mm.

1095H-N-3K3 Magnetkontakt, infällt montage. För trädörrar, förspänd. Med två

stycken inbyggda motstånd 3,3 kOhm. Arbetsavstånd 0-15 mm,

+/- 4 mm. Fast kabel 2 m. Borrdiameter 8 mm. Mått 8x32 mm

inklusive monteringsfläns 10 mm.

DC138 Magnetkontakt, infällt montage. För metalldörrar, förspänd.

Arbetsavstånd 0-12 mm, +/- 3 mm. Fast kabel 2 m. Borrdia-

meter 20 mm. Mått 8x32 mm.

DC138S60 Magnetkontakt, infällt montage. För metalldörrar, förspänd.

Arbetsavstånd 0-12 mm, +/- 3 mm. Fast kabel 6 m. Borrdia-

meter 20 mm. Mått 8x32 mm.

DC138R4.7 Magnetkontakt, infällt montage. För metalldörrar, förspänd.

Med två stycken inbyggda motstånd 4,7 kOhm. Arbetsavstånd

0-12 mm, +/- 3 mm. Fast kabel 2 m. Borrdiameter 20 mm. Mått

8x32 mm.

1096H-N-3K3 Magnetkontakt, infällt montage. För metalldörrar, förspänd.

Med två stycken inbyggda motstånd 3,3 kOhm. Arbetsavstånd

0-12 mm, +/- 3 mm. Fast kabel 2 m. Borrdiameter 20 mm. Mått

8x32 mm.

193

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Magnetkontakter – infällda – förspända

194

DC1076 Magnetkontakt, infällt montage, förspänd. För metalldörrar.

Arbetsavstånd 0-9 mm. Fast kabel 2 m. Borrdiameter 18,8 mm.

Mått 22x39 mm.

DC1076-6M Magnetkontakt, infällt montage, förspänd. För metalldörrar.

Arbetsavstånd 0-9 mm. Fast kabel 6 m. Borrdiameter 18,8 mm.

Mått 22x39 mm.


Magnetkontakter – utanpåliggande

DC105 Magnetkontakt utanpåliggande/infällt. Fast kabel 2 m. Arbetsavstånd

0-20 mm. Mått kontakt 6x28 mm, magnet 6x31 mm,

hölje 50x9x9 mm.

DC101 Magnetkontakt, utanpåliggande montage. Fast kabel 2 m.

Arbetsavstånd 0-28 mm. Mått 50x9x9 mm.

DC101S60 Magnetkontakt, utanpåliggande montage. Fast kabel 6 m.

Arbetsavstånd 0-28 mm. Mått 50x9x9 mm.

DC102 Magnetkontakt, utanpåliggande montage inklusive två stycken

mellanlägg DC1906T. Arbetsavstånd 0-18 mm. Mått 63x12x19

mm.

DC102B Magnetkontakt, utanpåliggande montage inklusive två stycken

mellanlägg DC1906T. Brun. Arbetsavstånd 0-18 mm.

Mått 63x12x19 mm.

DC123 Magnetkontakt, utanpåliggande montage. Växlande kontakt.

Arbetsavstånd 0-18 mm. Distanser ingår ej. Mått 63x12x19 mm.

195

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Magnetkontakter – utanpåliggande förspända

196

DC148 Magnetkontakt, utanpåliggande montage. Förspänd magnetkontakt.

Arbetsavstånd 0-17 mm, +/- 3 mm. Fast kabel 2 m.

Mått 40x8x8 mm.

DC148S60 Magnetkontakt, utanpåliggande montage. Förspänd magnetkontakt.

Arbetsavstånd 0-17 mm, +/- 3 mm. Fast kabel 6 m.

Mått 40x8x8 mm.

DC148R4.7 Magnetkontakt, utanpåliggande montage. Förspänd magnetkontakt.

Med två stycken inbyggda motstånd 4,7 kOhm. Arbetsavstånd

0-17 mm, +/- 3 mm. Fast kabel 2 m. Mått 40x8x8 mm.

1088H-N-3K3 Magnetkontakt, utanpåliggande montage. Förspänd magnetkontakt.

Med två stycken inbyggda motstånd 3,3 kOhm. Arbetsavstånd

0-17 mm, +/- 3 mm. Fast kabel 2 m. Mått 40x8x8 mm.

DC103 Magnetkontakt, utanpåliggande montage. Förspänd magnetkontakt.

Arbetsavstånd 11-33 mm. Fast kabel 2 m.

Mått 50x9x 9 mm.

DC103S60 Magnetkontakt, utanpåliggande montage. Förspänd magnetkontakt.

Arbetsavstånd 11-33 mm. Fast kabel 6 m.

Mått 50x9x9 mm.

DC104 Magnetkontakt, utanpåliggande montage. Förspänd magnetkontakt,

växlande. Arbetsavstånd 9-31 mm. Distanser ingår ej.

Mått 63x12x19 mm.


Tillbehör magnetkontakter

DC193 Monteringsvinkel till DC110/115/118 med skruvar och muttrar.

DC1912 Monteringsvinkel till DC110/115/118 utan skruvar och muttrar.

DC1906 Distanser till DC101/103/105, 1 st.

DC1906T Distanser till DC102/104/123, 1 st.

DC1906B Distanser till DC102B, 1 st brun.

197

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Magnetkontakter – portkontakt

198

DC108 Portkontakt i aluminium, golvmontage. Arbetsavstånd 0-58 mm.

Fast kabel 2 m armerad metallslang. Mått (magnet) 89x39x30

mm. Mått (kontakt) 89x39x10 mm.

DC109 Portkontakt i aluminium, golvmontage. Arbetsavstånd 0-58 mm.

Fast kabel 2 m armerad metallslang extra korrotionsskyddad.

Mått (magnet) 89x39x10 mm. Mått (kontakt) 89x39x39 mm.

DC118 Magnetkontakt, utanpåliggande montage inklusive ett stycke

vinkel DC193. Arbetsavstånd 0-87 mm. Fast kabel 2 m. Mått

76x12x25 mm.


Magnetkontakter – port-/grindkontakt, förspända

DC408 Magnetkontakt, golvmontage. Förspänd. Arbetsavstånd min

10 mm, max 34 mm. Mått (kontakt) 144x50x16,5 mm. Mått

(magnet) 66x40x35 mm.

DC408R4.7 Magnetkontakt, golvmontage. Förspänd. Med två stycken inbyggda

motstånd 4,7 kOhm. Arbetsavstånd min 10 mm, max

34 mm. Mått (kontakt) 144x50x16,5 mm. Mått (magnet)

66x40x35 mm.

2208H-N-3K3 Magnetkontakt, golvmontage. Förspänd. Med två stycken inbyggda

motstånd 3,3 kOhm. Arbetsavstånd min 10 mm, max

34 mm. Mått (kontakt) 144x50x16,5 mm. Mått (magnet)

66x40x35 mm.

DC110 Magnetkontakt, golvmontage inklusive ett stycke vinkel DC193.

Förspänd, växlande. Arbetsavstånd min 19 mm, max 63 mm. Mått

(kontakt) 88,9x38,1x11 mm. Mått (magnet) 76,2x25,4x12,7 mm.

DC115 Magnetkontakt inklusive ett stycke vinkel DC193. Förspänd,

växlande. Arbetsavstånd 9-45 mm. Mått 76x12x25 mm.

DC111 Magnetkontakt, högsäkerhethölje. Förspänd, bortbrytningsskydd.

Arbetsavstånd 5-14 mm. Mått 108x38x19 mm.

199

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Kontakter – special

200

DC114 Mekanisk tryckkontakt, lodrätt montage. Arbetsavstånd justerbar

upp till 11 mm. Fast kabel 2 m. Mått 12,7 x 42,55 mm.

DC501 Minidragkontakt, stöldskydd. Utanpåliggande. Fast kabel 2 m.

Kontakt för t ex TV/dator mm. Brytande kontakt.

Mått magnet (LxB) 50x16 mm. Kontaktdel (LxØ) 38x7 mm.


Glaskrossdetektorer

Detektion av krossat glas och slag på fönsterkarmar eller

fönster

UTC Fire & Securitys serie glaskrossdetektorer GS200 utnyttjar en mycket

avancerad hybridelektronik som ger mycket bra prestanda trots det exceptionellt

lilla och diskreta formatet. GS200 innehåller all elektronik som krävs för

säker detektering samtidigt som alla störningar filtreras bort och oönskade signaler

ignoreras, signaler som annars kunnat resultera i onödiga larm som till

exempel ultraljud, radiostörningar med mera.

Dessa detektorer är lämpliga för rutor med glas. De reagerar på en frekvens

på 150 KHz som uppstår när glas brister. Detektorn kan monteras så nära som

2 cm från glasets kant och ändå ge skydd inom en radie på två meter vid montering

på vanlig glasruta.

Glaskrossdetektorer – standard

• Liten och diskret

• Avancerad hybridelektronik

• Skyddsområde med 2 m radie

• Mikroampere i strömförbrukning

• Enkel att installera

• Ingen justering

• Sabotageskyddad

GS200 Glaskrossdetektor. Fast kabel 2 meter. (Analysator krävs).

Mått (BxHxD) 28x14x13 mm.

GS202 Glaskrossdetektor. Fast kabel 6 meter. (Analysator krävs).

Mått (BxHxD) 28x14x13 mm.

GS110 Glaskrossdetektor med utgångsrelä. Fast kabel 2 meter.

Spänningsmatning 10-15 VDC, strömförbrukning 5 mA.

Mått (BxHxD) 28x28x14 mm.

GS110M6 Glaskrossdetektor med utgångsrelä. Fast kabel 6 meter.

Spänningsmatning 10-15 VDC, strömförbrukning 5 mA.

Mått (BxHxD) 28x28x14 mm.

201

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

202

GS118N Analysator till GS200/202 glaskrossdetektorer. Sabotageskyddad

metallkapsling. Återställningsknapp på kontrollenheten. Upp till 20

glaskrossdetektorer kan anslutas. Spänningsmatning 10-15 VDC,

strömförbrukning 8 mA. Mått (HxBxD) 100x80x33 mm.

GBI319 Analysator till GS200/202 glaskrossdetektorer. Sabotageskyddad

plastkapsling. Återställningsknapp på kontrollenheten. 20 glaskrossdetektorer

kan anslutas. Spänningsmatning 10-15 VDC,

strömförbrukning 5 mA. Mått (HxBxD) 80x50x24 mm.

GBG331N Limsats för ca 40 st detektorer. 10 ml lim. 8 g aktivator.

GS117 Limsats för cirka 120 detektorer inklusive rengöringsmedel.

GS115 Handtestare för limmade glaskrossdetektorer.


Aukustiska glaskrossdetektorer

Testutrustning till akustiska glaskrossdetektorer

GS930 Akustisk glaskrossdetektor. Räckvidd 8,5 m. Spänningsmatning

9-15 VDC, strömförbrukning 15 mA. Detekterar även laminerat

glas.

GS903N Akustisk glaskrossdetektor. Spänningsmatning 9-16 VDC,

strömförbrukning 12 mA. Mått (BxHxD) 83x45x23 mm.

GS905 Elektronisk testare för GS903N.

GT-2 Elektronisk handtestare för GS930.

203

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Vibrationsdetektorer

I UTC Fire & Securitys produktprogram finns ett antal väl utprovade vibrationsdetektorer

för tillförlitligt skalskydd. Ett försök till intrång upptäcks direkt när en

inkräktare slår, borrar, sågar i ett skyddat fönster, fönsterram, dörr eller annan

konstruktion, vilket kommer att aktivera larm medan inkräktaren fortfarande är

utanför det skyddade området.

204

• Avancerad teknik ger säker detektering

och immunitet mot falsklarm

• Lämplig för alla typer av solida

strukturer

• Guldpläterad inre mekanik för maximal

prestanda och lång livslängd

• Sabotageskyddade

GS620N Vibrationsdetektor med reläutgång. Vit med indikering.

Spännningsmatning 10-15 VDC, strömförbrukning 6 mA.

Mått (LxHxB) 93x30x25 mm.

GS615A Analysator i sabotageskyddad kapsling till GS600-, GS700-

serien. Spännningsmatning 10-15 VDC, strömförbrukning 12

mA. Känslighetsinställning med räknare 1-9 pulser. 12 sensorer

kan ansluts. Mått (LxBxH) 113x73x25 mm.

GS600 Chocksensor, vit med 2 m kabel. Analysator krävs (se GS615A).

Mått (LxHxB) 42x14x42 mm.

GS710 Chocksensor, vit. Analysator krävs (se GS615A).

Mått (LxHxD) 72x27x25 mm.

GS711 Chocksensor, Inklusive magnetkontakt vit. Analysator krävs

(se GS615A). Mått (LxHxB) 72x27x25 mm.


AIR linjedetektorer

PB500-serien, inom- och utomhus

PB500-serien har dubbel frekvensmodulation och faslåsning med högeffektsändare

för att utan problem klara långa räckvidder och hög känslighet. Den

patenterade tekniken ger utmärkt tålighet för väderstörningar som dimma, snö

och regn med mera.

Detektorerna är unika patenterade och intelligenta som kan programmeras

med fyra olika modulationsfrekvenser. Genom att använda olika frekvenser förhindras

att detektorerna påverkas från andra detektorer i samma anläggning.

PB500-serien tillämpar teknik med dubbelstrålar. Larm utlöses då båda strålarna

bryts.

Aktiva IR-linjedetektorer

PB501 Linjedetektor inom-/utomhus. Räckvidd 40 m inne/20 m ute.

Antal strålar 2. Spännningsmatning 12 V (12-30 VDC). Strömförbrukning

55 mA. Mått 72x72x170 mm.

PB511 Linjedetektor inom-/utomhus. Räckvidd 80 m inne/40 m ute.

Antal strålar 2. Spännningsmatning 12 V (12-30 VDC) Strömförbrukning

75 mA. Mått 72x72x170 mm.

PB521 Linjedetektor inom-/utomhus. Räckvidd 120 m inne/60 m ute.

Antal strålar 2. Spännningsmatning 12 V (12-30 VDC) Ström-

förbrukning 80 mA. Mått 72x72x170 mm.

205

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Winguard Pro – AIR minilinjedetektor

för inomhusmontage

Winguardserien, AIR (Aktivt IR) minilinjedetektorer är lämpliga för övervakning

inomhus av fönster, takfönster och dörrar. Även lämplig för övervakning av

utställningar, museer och liknande.

Den kompakta designen ger en diskret installation. Wingaurd finns i fyra olika

längder från 0,5 till 2 meter och från 2 till 7 dubbla aktiva IR-linjer beroende på

längden.

206

• Kraftig eloxerad aluminium

• Finns i svart eller vit färg

• 4 längder (0,5-1,0-1,5 och 2,0 meter)

• 2, 4, 5 eller 7 dubbla aktiva IR-linjer

• Larm vid avbrott på en linje (90 ms

varaktighet)

• Bortbrytningsskydd

• Filter mot solljus

W76320 AIR Minibarriär inomhus för skydd av dörrar och fönster,

längd 0,5 m, avstånd upp till 6 m, svart.

W76321 AIR Minibarriär inomhus för skydd av dörrar och fönster,

längd 1,5 m, avstånd upp till 6 m, svart.

W76322 AIR Minibarriär inomhus för skydd av dörrar och fönster,

längd 1,5 m, avstånd upp till 6 m, svart.

W76323 AIR Minibarriär inomhus för skydd av dörrar och fönster,

längd 2,0 m, avstånd upp till 6 m, svart.

W76324 AIR Minibarriär inomhus för skydd av dörrar och fönster,

längd 0,5 m, avstånd upp till 6 m, vit.

W76325 AIR Minibarriär inomhus för skydd av dörrar och fönster,

längd 1,5 m, avstånd upp till 6 m, vit.

W76326 AIR Minibarriär inomhus för skydd av dörrar och fönster,

längd 1,5 m, avstånd upp till 6 m, vit.

W76328 AIR Minibarriär inomhus för skydd av dörrar och fönster,

längd 2,0 m, avstånd upp till 6 m, vit.


Perimeterövervakning

Utomhusmiljöer kan vara instabila och lätt känsliga för förändringar i väder och

objekt som rör sig oförutsägbart. Våra lösningar för perimeterövervakning, ger

dig avancerade varning och snabba respons när en händelse sker. Därefter är

det lättare att minska riskerna av potentiella skador.

Vi har den bästa lösningen för att tillgodose dina specifika behov, oavsett om

det är en stor eller liten uppgift.

Snabbare och tidigare respons vid

inbrott, bidrar till att undvika skador

på din egendom.

Utomhuslösningar för perimeterövervakning kan användas för gränser, industri,

huskomplex, militärbaser, VIP bostäder, kommunikationsinstallationer, lager,

hamnar och flygplatser etc.

Mikrovågsbarriärer

Linjedetektorer

Utomhusdetektering

Stängsellarm

207

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

AIR-linjedetektor,

PB600-serien, utomhus

PB600-serien använder teknik med fyralinjers (Aktiv IR) synkroniserade strålar

som minimerar risken för obefogade larm. Risken för samtidigt avbrott på fyra

strålar orsakat av små djur, fåglar och fallande löv är närmast obefintlig. Optiken

hos sändare och mottagare kan vridas 180° för maximal flexibilitet. Enheterna

behöver därför inte monteras exakt mitt för varandra, vilket försvårar för obehöriga

att avgöra detekteringsområdet. Optiken är tät vilket förhindrar att insekter

stör funktionen.

Tillbehör till PB600-serien

208

• Räkvidd 50-200 m

• För inomhus- och utomhusmontering

• 4 synkroniserade strålar

• 4 valfria frekvenser gör att den specifika

sänder-/mottagarparet fungerar

bara med varandra

• Justerbara precisionsoptik

• Skyddas från elektromagnetiska

störningar

• AGC känslighetskontroll

• Värmare som tillbehör

PB601 Linjedetektor, utomhusmontage. Räckvidd 50 m. Antal strålar 4.

Spännningsmatning 12 V (12-30 VDC) Strömförbrukning 60 mA.

Mått 104x390x98 mm.

PB611 Linjedetektor, utomhusmontage. Räckvidd 100 m. Antal strålar 4.

Spännningsmatning 12 V (12-30 VDC). Strömförbrukning 70 mA.

Mått 104x390x98 mm.

PB621 Linjedetektor, utomhusmontage. Räckvidd 200 m. Antal strålar 4.

Spännningsmatning 12 V (12-30 VDC) Strömförbrukning 85 mA.

Mått 104x390x98 mm.

PB103 Värmeenhet inklusive termostat PB601-621. 1 förpackning innehåller

två stycken värmeenheter. Spännningsmatning 24 VAC/

DC. Strömförbrukning 430 mA/enhet.


AIR-linjedetektorer,

PB-serien, utomhus, montering i pelare

PB600-serien har teknik med fyralinjers synkroniserade strålar som minimerar

risken för obefogade larm. Risken för samtidigt avbrott på fyra strålar orsakat av

små djur, fåglar och fallande löv är närmast obefintlig. Optiken hos sändare och

mottagare kan vridas 180° för maximal flexibilitet. Enheterna behöver därför inte

monteras exakt mitt för varandra, vilket försvårar för obehöriga att avgöra detekteringsområdet.

Optiken är tät vilket förhindrar att insekter stör funktionen.

• Räkvidd 50-200 m

• För inomhus- och utomhusmontering

• 4 synkroniserade strålar

• 4 valfria frekvenser gör att den specifika

sändar-/mottagarparet fungerar

bara med varandra

• Justerbara precisionsoptik

• Skyddas från elektromagnetiska

störningar

• AGC känslighetskontroll

• Värmare som tillbehör

PB611M Linjedetektor kapsling för montage i pelare. Räckvidd 100 m.

Antal linjer 4. Spännningsmatning 12-30 VDC. Strömförbrukning

85 mA.

PB621M Linjedetektor kapsling för montage i pelare. Räckvidd 200 m.

Antal linjer 4. Spännningsmatning 12-30 VDC. Strömförbrukning

85 mA.

209

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

AIR-linjedetektorer,

PB-serien pelare

210

• 180° och 360° versioner

• Storlekar från 1-3 m höga

• Ett omfattande sortiment av tillbehör

som gör det möjligt att bygga den

ideella lösningen

PB10 Pelare 1 m – 180° (enkelriktad) inklusive installationskit.

PB15 Pelare 1,5 m – 180° (enkelriktad) inklusive installationskit.

PB20 Pelare 2 m – 180° (enkelriktad) inklusive installationskit.

PB30 Pelare 3 m – 180° (enkelriktad) inklusive installationskit.

PB11 Pelare 1 m – 360° (dubbelriktad) inklusive installationskit.

PB16 Pelare 1,5 m – 360° (dubbelriktad) inklusive installationskit.

PB21 Pelare 2 m – 360° (dubbelriktad) inklusive installationskit.

PB31 Pelare 3 m – 360° (dubbelriktad) inklusive installationskit.


AIR-linjedetektorer,

PB-serien, tillbehör till pelare

PB50-H Värmeenhet till pelare.

12 VDC strömförbrukning 250 mA.

PB50-T Termostat.

PB50-AC180 Överklättringsskydd för 180° pelare.

PB50-AC360 Överklättringsskydd för 180° pelare.

PB50-WB Väggfäste för 180° pelare.

PB50-FB Golvfäste för betongfundament för 180° och 360° pelare.

PB51 Fäste för montering av linjedetektor, strömförsörjning eller batteri

till PB-pelare (paket om två).

PB34 Rostfri wire (kit) för installation av pelare i extrem vind.

211

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

AIR-linjedetektorer,

SB-serien, utomhus

SB-seriens teknik består av två eller fyra synkroniserade linjer. Risken för samtidig

avbrott av två eller fyra linjer, som beror på smådjur, fåglar och fallande löv

är nästan obefintlig. Optiken på sändare och mottagare kan vridas 180° för

maximal flexibilitet. Enheterna behöver därför inte vara monterade mittemot varandra,

vilket gör det svårt för obehöriga personer att bestämma detekteringsområdet.

Optiken är tät, vilket förhindrar insekter från att störa funktionen. Linjedetektorer

har ett inbyggt justeringsverktyg med ljud och visuell signal, vilket

gör den lätt att installera. Möjlighet för korsdetektering så det inte blir några

luckor i detekteringsmönstret mellan modulerna.

212

• 2 eller 4 linjer aktiv IR (AIR)

• Räckvidd utomhus upp till 120 m

• 4 valbara kanaler

• Inbyggd värmeelement med termostat

• Inbyggt inställningsverktyg (visuellt/

audio)

• Möjlighet med korsdetektering så

det inte blir några luckor i detekteringsmönstret

(utom SB4200-N)

• Pelare, 180° och 360°

SB250-N AIR-detektor med två linjer på 50 meter, TX och RX i varje

modul, 4 frekvensval, värmelement, injusteringsverktyg och

möjlighet för korsdetektering. IP44. Temperaturområde -25 till

+55 °C med värmelement.

SB2100-N AIR-detektor med två linjer på 100 meter, TX och RX i varje

modul, 4 frekvensval, värmelement, injusteringsverktyg och

möjlighet för korsdetektering. IP44. Temperaturområde -25 till

+55 °C med värmelement.

SB450-N AIR-detektor med fyra linjer på 50 meter, TX och RX i varje

modul, 4 frekvensval, värmelement, injusteringsverktyg och

möjlighet för korsdetektering. IP44. Temperaturområde -25 till

+55 °C med värmelement.

SB4100-N AIR-detektor med fyra linjer på 100 meter, TX och RX i varje

modul, 4 frekvensval, värmelement, injusteringsverktyg och

möjlighet för korsdetektering. IP44. Temperaturområde -25 till

+55 °C med värmelement.

SB4200-N AIR-detektor med fyra linjer på 120-200 meter (beroende på

sikt), TX och RX i varje modul, 4 frekvensval, värmelement,

injusteringsverktyg och möjlighet för korsdetektering. IP44.

Temperaturområde -25 till +55 °C med värmelement.


AIR-linjedetektorer,

SB-serien, pelare

Aluminiumchassi

• Inklusive sabotagekontakt

• Inklusive botten och lock

• Fixering av locket med clips och

styrband

• Ombyggbar till tvåsidig (360°)

SB10 Pelare 1 meter i aluminium med botten/topp och sabotage-

kontakt.

SB15 Pelare 1,5 meter i aluminium med botten/topp och sabotage-

kontakt.

SB20 Pelare 2 meter i aluminium med botten/topp och sabotage-

kontakt.

SB25 Pelare 2,5 meter i aluminium med botten/topp och sabotagekontakt.

SB30 Pelare 3 meter i aluminium med botten/topp och sabotage-

kontakt.

SB11/16/21/26/31 Monteringskit för ombyggnad till 2-sidig pelare 360° till SB10,

SB15, SB20, SB25 och SB30.

213

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

AIR-linjedetektorer,

SB-serien, tillbehör till pelare

214

SB52 Strömförsörjning 230 VAC till 12 VAC/12 VDC.

SB53 Sockel till SB-pelare.

SB18 Klätterskydd till SB-pelare.


Mikrovågsbarriärer

MRW-serien

MRW-serien mikrovågsbarriärer är X-band mikrovåg rörelsesensorer för utomhusbruk.

Dessa används i högrisksanläggningar där närvaron av en inkräktare

absolut måste rapporteras, såsom på fängelser, militära områden och andra

säkerhet institutioner. Vår tillförlitliga mikrovågsteknik påverkas inte av dimma

eller kraftigt regn.

Mikrovågsfältet som skapas mellan sändare och mottagare som omger det

angivna området upptäcker inkräktare och kan skilja mellan deras storlek och

hastighet.

• Påverkas inte av dimma och kraftigt

regn

• Täcker stora detekteringsområder

• Används för anläggingar med hög

säkerhet

• Lätt att ställa inmed justeringsverktyg

• Levereras med monteringsclips och

kabelgenomföring

• Batteribackup

MRW50-F1 Mikrovågsdetektorer rörelsedetektor utomhus, 10,5 GHz, 50 m.

Mått (ØxH) 310x260 mm.

MRW100-F1 Mikrovågsdetektorer rörelsedetektor utomhus, 10,5 GHz, 100 m.

Mått (ØxH) 310x260 mm.

MRW200-F1 Mikrovågsdetektorer rörelsedetektor utomhus, 10,5 GHz, 200 m.

Mått (ØxH) 310x260 mm.

215

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Tillbehör MRW-serien

216

MRW01 Justeringsverktyg.

MRW02-N Strömförsörjning 230 VAC/19 VAC, IP66.

MRW03 Par med stolpar, rostfria 120 cm.

BS122N Blyackumulator 12 V, 2,3 Ah. Mått 178x34x60 mm.


Mikrofonkabel FlexPS och FlexPI

DF-serien för staket, tak och väggar

DF-serien är ett unikt belastningskänsligt stängseldetektor för perimeterskydd

utomhus, FlexPS, som används där det redan finns en existerande stängsel.

Serien kan också användas inomhus, FlexPI, för skydd mot angrepp genom

väggar och tak.

De specifika signalmönstret som den koaxiala mikrofonkabeln genererar vid

inbrottsförsök, detekteras och analyseras av en kraftig processor.

Vid användning av mikrofonkabeln i en säkerhetsanläggning utomhus, kommer

en objuden gäst som försöker att klättra över, klippa eller lyfta på staketet att

generera en larmsignal.

Mikrofonkabeln för säkerhetslösningar inomhus används i lagerlokaler, banker,

ammunitionförråd, vapenförråd och olika kommersiella och industrianläggningar.

• Mikrofonkabel ger jämn känslighet

– max övervakat område 2x300 m

• FlexPS erbjuder avancerad signalbehandling

och kalibrering

• För konfigurering av FlexPS används

ett Windows-baserat program

• Möjlighet till nätverksbaserad lösning

med registrering av larm och justering

av känsligheten

• Fungerar oavsett väder (regn,

dimma och is)

• Komplett sortiment av tillbehör

DF951 FlexPS utomhus perimeterskydd för stängsel, två områden med

upp till 300 meter aktiv mikrofonkabel. USB-port för konfigurering

från PC. Inbyggd ljudmodul, reläutgångar, tillval nätverkskommunikation

i IP66-kapsling. 12-48 VDC.

DF450 FlexPI inomhus inbrottslarmsskydd för golv, väggar, tak, lager

och rör. Upp till 600 meter aktiv mikrofon kabel som kan täcka

upp till 1 115 m² per område. Konfigureras med DIP-switchar

eller USB-port för konfiguration från en PC. Inbyggt ljudmodul,

reläutgångar, tillval nätverkskommunikation i IP66-kapsling.

12-48 VDC. Mått (BxHxD) 170x165x47 mm.

DF851 Mikrofonkabel för stängselskydd, rulle med 300 m.

DF853 Armour-FLEX är en mikrofonsensorkabel innesluten i en flexibel

metallslang. Armour-FLEX skyddar sensorkabeln från skada och

skadegörelse, liksom väder och vind.

DF950-CM Universiell konfigurationsmodul (UCM). Programvara med interfacekabel.

217

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Mikrofonkabel FlexPS och FlexPI

DF-serien för staket, tak och väggar

Med DF-seriens kompletta utbud av tillbehör gör det både snabbare och enklare,

och får en tillförlitlig lösning när du installerar mikrofonkabeln i stängsel,

väggar och tak.

218

• Idealisk lösning för platser där det

finns stängsel

• För användning både inomhus och

utomhus

• Påverkas inte av vädret

DF957 Processor, FlexPS kretskort monterad på monteringsplatta.

DF861 Monteringssats för stolpe med omkrets från 4,5 cm till 12,7 cm.

DF852 Matarkabel, okänsliga för vibrationer, 30 m/rulle.

DF860 Buntband till mikrofonkabel, 1 000 st/påse.

DF863 Avslutnings-/skarvningssats för mikrofonkabel DF851.

DF868 Väderbeständig kopplingslåda för Armour-FLEX kabelskarvar

och avslutningar.


Mikrofonkabel tillbehör

DF962 Bortkopplingskontakt för sväng- och skjutportar.

DF963 Manuell förbikopplarmodul “by-pass”, nyckelstyrd.

DF964 Fjärrförbikopplarmodul, styrning från “by-pass” från PC.

BS061 Ackumulator med bly 12 V, 1,4 Ah. Mått 97x43x53 mm.

MRW03 Stolpar i rostfritt 120 cm.

219

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Mikrofonkabel FlexPS och FlexPI

DF-serien, nätverkslösningar

Multimode-fiberkabelmodul (MMFO) för nätverkslösningar till stängsellarm

FlexPS.

220

• Fjärrdiagnostik och larmregistrering

• Möjlighet för centraliserat systemövervakning

och konfiguration

(Analyseringsverktyg, händelselogg,

etc)

• PC-anslutning via USB, Ethernet

eller EIA-232

• Redundanta konfigurationsmöjligheter

för högriskanläggningar

DF955-C1 Nätverkskort för kommunikation via multimode fiberoptisk.

DF955-C2 Nätverkskort för kommunikation via koppartråd.

DF955-SW Network Manager CD-program för Silver, Crossfire, MX, Voe,

Sennet, plus USB-säkerhetsnyckel.

DF955-U Silver Network datainterface för EIA-422 och multimode fiberoptiska

applikationer.

KTP-12DCU-UK Transformator, 1 A 12 VDC, med EMEA och Storbritannien nätsladd.


PIR- och kombidetektorer

för utomhusdetektering

DI601 PIR-detektor är en utomhusrörelsedetektor som använder två oberoende

passiva infraröda sensorer. DI601 använder quad pyroteknik för att ge exakt

och tillförlitlig närvarodetektering.

DDI602 Kombidetektor är en utomhusrörelsedetektor som använder två oberoende

passiva IR-detektorer samt en mikrovågsmodul. Alla tre av dessa sensorer

ska utlösas för att detektorn ska indikera ett larm.

Båda detektorerna ger exakt och tillförlitlig närvarodetektering och är utformade

för att användas i CCTV- och larmsystem.

Använd PIR- eller kombiteknologi

för att upptäcka på utsidan för att

skydda vad som finns på insidan.

Tillförlitlig lösning för applikationer inom kommersiella lokaler och bostäder för

att skapa en förlarm.

Kan automatiskt tända belysning och starta CCTV-system vid behov.

221

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Utomhusdetektor Kombi/PIR

Rörelsedetektorer för utomhusbruk och fuktiga miljöer inomhus som är framtagna

för inbrottslarms- och CCTV-anläggningar. Detektorerna har två oberoende

passiva IR-sensorer, dessutom är DDI602 försedd med mikrovågssensor.

EN-godkänd grade 2, EN 50131-1.

Täckningsområde

222

• Estetisk design

• Valbart täckningsområde 10/20/30 m

• Monteringshöjd upp till 6 m

• Inbyggda motstånd 1-6,8 kOhm

• Vridbar lins

DI601 Utomhusdetektor med dubbla PIR.

Täckningsområde 10/20/30 m, 10° till 70°, 30x24 m.

Monteringshöjd 1,5-6,0 m.

Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 8 mA.

Mått (HxBxD) 180x125x120 mm. IP65. Miljöklass IV.

DDI602-F1 Utomhus-/kombidetektor med dubbla PIR/MW.

Täckningsområde 10/20/30 m, 10° till 70°, 30x24 m.

Monteringshöjd 1,5-6,0 m. Frekvens 10,525 GHz.

Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 15 mA.

Mått (HxBxD) 180x125x120 mm. IP65. Miljö-klass IV.

DI601-WT Testinstrument för DI601- och DDI602-serien.

DI601 DDI602-F1

Optimal detektering

Husdjursimmun

Optimal detektering

Husdjursimmun


ATEX-certifierad mikrovågsdetektor

DDI78-EXF1 mikrovågsdetektorn är utvecklad för att skydda farliga platser på

grund av förekomst av brandfarliga gaser eller ångor, brännbart damm eller

lättantändliga fibrer. DDI78-EXF1 elektronik är konfigurerad för att kunna monteras

i särskild explosionssäker kapsling. Enheten är lämplig för applikationer

på farliga platser i följande klasser. Zon: 1 & 1 och 21-22.

Användning

Detektorn är lämplig för installation i olje-, kemiska- och petrokemiska fabriker,

lagerutrymmen och andra anläggningar där farligt ämne hanteras eller lagras.

Klassificering

- Enligt CENELEC

- Överensstämmer med ATEX-direktivet 94/9 EG och standarder EN50014-18

- EC0081 Ex II 2 G för gas EEx d IIB T6

- EC0081 Ex II 2 D-T = +85 °C för damm (exklusive JBEW-kapsling)

- Enligt IEC: DIPA 21 Ta = +85 °C (exklusive JBEW-kapsling)

• Stereo doppler mikrovågsdetektor

• Stereo doppler övervakning

• Digital avståndskontroll

• Digital känslighetskontroll

• Förstärkt fågelimmunitet

• Gångtestsummer

• Sabotageskyddad

• Halvledarrelä

• ATEX-certifierad metallkapsling

• Kabelgenomföring ingår

DDI78-EXF1 ATEX-certifierad mikrovågsdetektor, täckningsområde 30x13 m.

Två mottagande kanaler med förmåga att eliminera vibrationer

och skakiga objekt som skulle kunna orsaka larm.

Spänningsmatning 8,5-20 VDC, strömförbrukning 150 mA@

12 VDC (LEDs off). Arbetstemperatur -34 till +54 °C.

Mått (BxHxD) 260x214x215 mm. IP66/IK10.

DDI78-TESTER Gångtestsummer. Summer vid tester för att underlätta gångtest

och inställning av detektorn vid uppstart. Summern förenklar

installationen eftersom att den möjliggör gångtest och justering

görs av en enda installatör.

223

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Övriga detektorer

Förutom inbrottslarm kan andra typer av larm anslutas till inbrottslarmcetralen

som överfalls-, temperatur-, fukt- och branddetektorer.

Temperaturdetektorer

Vatten- och vätskedetektorer

224

TS300 Temperaturdetektor med inbyggd givare. Inställbar hög respektive

låg temperaturvarning. Mätområde 0 till 60 °C. Valbar summervarning.

Spänningsmatning 7-16 VDC, strömförbrukning 25 mA. Mått

(LxHxD) 102x66x23 mm.

TS300R Extern givare till TS300. Givare för placering i t ex frysdiskar.

Mätområde -40 till 60 °C.

5501-M Kontrollenhet fuktlarm. Inbyggt batteri (10-15 år). Växlar polaritet

för att förhindra oxidering. För anslutning av upp till fyra givare.

5515-G Vätskedetektor för golvmontage med kabel 3 m.


Överfallsknappar

Brandvarning

HB194 Dubbeltryck med nyckel. Mått (HxBxD) 83x65x29 mm.

HB304 Med bygel och lysdiodsindikering. Mått (LxHxD) 74x45x19 mm.

DP700-serien Till inbrottslarmcentraler kan detektorerna i DP700-serien

anslutas. Se under brandlarm, Konventionella detektorer,

se sidorna 263-264.

225

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Larmdon

Larmdonets uppgift är att avge en larmsignal för att låta inkräktaren veta att

han är upptäckt och avbryta inbrottsförsöket. Samtidigt blir personer som

finns i eller utanför fastigheten uppmärksamma på larmet. Larmdon kan vara

sirener, blixtljus eller en kombination av båda.

Sirener/Blixtljus

226

• Eleganta kapslingar

• Hög kvalitet

• Vissa sirener har inbyggt batteri

• Sabotageskyddad mot bortbrytning

och öppning

• Finns med blixtljus

• Kabel till sirenen är skyddad mot

avklippning eller manipulering

• Installationsvänlig

• Siren respektive blixtljus kan blockeras

separat

AS210N Siren. Ljudstyrka 104 dB. Spänningsmatning 9-14,2 VDC,

strömförbrukning 130 mA. Mått (LxHxD) 155x114x44 mm.

AS270 Siren. Ljudstyrka 104 dB. Spänningsmatning 9-14,2 VDC,

strömförbrukning 130 mA. Mått (LxHxD) 155x114x54 mm.

AS271 Siren, med blixtljus. Ljudstyrka 104 dB, blixtljus 60/minut.

Spänningsmatning 13-14,2 VDC, strömförbrukning 130 mA + 110

mA för blixtljus. Mått (LxHxD) 155x114x54 mm.

AS272 Siren, självförsörjande, exkl batteri BS170. Spänningsmatning

10-14,2 VDC, strömförbrukning 230 mA. Mått (LxHxD)

155x114x54 mm.


Sirener/Blixtljus

AB012 Summer. Ljudstyrka 75 dB. Spänningsmatning 9-15 VDC,

strömförbrukning 10 mA.

AS363W Summer. Ljudstyrka 75 dB. Spänningsmatning 9-15 VDC,

strömförbrukning 10 mA.

AS263WAT Siren med sabotagekontakt, vit med 26 toner. Hög sockel, IP65

Spänningsmatning 10-28 VDC, strömförbrukning 7 mA, startström

30 mA. Mått (ØxH) 93x105 mm.

AS505 Utomhussiren med blixtljus och batteribackup (BS170).

Spänningsmatning 10-14,5 VDC, strömförbrukning 350 mA.

Mått (HxBxD) 300x212x55 mm.

AS610 Utomhussiren med blixtljus. Batteri tillkommer (exempelvis

BS121N eller BS127N). Orange lins. Ljudstyrka 114 dB.

Spänningsmatning 13-14,2 VDC, strömförbrukning 25 mA, i

larm 600 mB. Mått (HxBxD) 305x210x87 mm.

227

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Sirener/Blixtljus

228

AI672 Optiskt larmdon med två lysdioder. Strömförbrukning 6-28

VDC, 4 mA. Mått (HxBxD) 80x80x30 mm.

AI673 Optiskt och akustiskt larmdon med två lysdioder och inbyggd

summer. Strömförbrukning 6-28 VDC, 4 mA, ljudstyrka 81 dB.

Mått (HxBxD) 80x80x30 mm.

AB300 Blixtljus 12 VDC, klar. Spänningsmatning 10-15 VDC, strömförbrukning

115 mA. Mått (ØxH) 75x51 mm.

AB301 Blixtljus 12 VDC, orange. Spänningsmatning 10-15 VDC, strömförbrukning

115 mA. Mått (ØxH) 75x51 mm.

AB302 Blixtljus, blå. Spänningsmatning 10-15 VDC, strömförbrukning

115 mA. Mått (ØxH) 75x51 mm.

AB303 Blixtljus, röd. Spänningsmatning 10-15 VDC, strömförbrukning

115 mA. Mått (ØxH) 75x51 mm.


Trådlös siren

Stand alone

AS620RF, en elegant trådlös siren som arbetar med en frekvens på 433,92

MHz. Sirenen omfattar en kombinerad sändare/mottagare, som ger möjligheten

att enkelt ansluta sirenen till ett trådbundet eller trådlöst säkerhetssystem.

Tvåvägskommunikationen omfattar information om sabotage, övervakning

och låg batterispänning.

• Attraktiv design

• Stand alone modell för att anslutas

till valfri säkerhetsanläggning

• 2-vägs trådlös kommunikation

• Enkel installation och programmering

• Övervakning mot skumfyllning

• Borrningsskydd

• Levereras med alkaliskt batteripaket

med två års livslängd

• Kommunikation, sabotage och låg

batteriövervakning

• Arbetstemperatur: -20 till +40 ºC

• IP44/Miljöklass IV

AS620RF Trådlös utomhussiren inkl mottagare och batteripaket.

Räckvidd 100 m i öppen terräng. Ljudtryck vid 1 meter, 105 dB.

Mått (BxHxD) 236x312x109 mm.

AS620RF-TR Extra sändare/mottagare till AS620RF. Upp till åtta sirener kan

anslutas. Spänningsmatning 12 V, störmförbrukning 20 mA.

AS620RF-BP Extra batteripaket till AS620RF (5x 1,5 storlek D alkaliebatterier).

229

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Installationsmaterial

UTC Fire & Secuity tillhandahåller för utom larmprodukter även installationsmaterial

som kopplingsdosor, kabel, likriktare och batterier vilket ger fördel

att kunna beställa allt material från UTC.

Kopplingsdosor

Överföring

230

ES011 Kopplingsdosa 11-polig, vit, 9 anslutningar + 2 för sabotage.

ES022 Kopplingsdosa 22-polig, vit, 20 anslutningar + 2 för sabotage.

ES058W 5-polig kopplingsdosa, vit. 5+2 sabotageanslutningar.

Mått (HxBxD) 80x24x22 mm.

ES059W 8-polig kopplingsdosa, vit. 8+2 sabotageanslutningar.

Mått (HxBxD) 70x56x19 mm.

ES060W 24-polig kopplingsdosa, vit. 24+2 sabotageanslutningar.

11Mått (HxBxD) 125x102x49 mm.

ES071W Kopplingdosa 16-polig. Mått (HxBxD) 90x105x25 mm.

ES067W Överföringskabel, 6-ledare, spiral med 2 st ES058W dosor, vit.

Spiralkabel 25-150 cm.

ES081 Armerad karmöverföring, förzinkad med fästen (45 cm).


Installationskablar (100 meter/rulle)

WT104W EKKX 2 par x 0,5 mm.

WT106W EKKX 3 par x 0,5 mm.

WT108W EKKX 4 par x 0,5 mm.

WT112W EKKX 6 par x 0,5 mm.

WT120W EKKX 10 par x 0,5 mm.

WN104W Kabel flexibel 4x7/0,2 mm.

WN106W Kabel flexibel 6x7/0,2 mm.

WN108W Kabel flexibel 8x7/0,2 mm.

WN110W Kabel flexibel 10x7/0,2 mm.

WN112W Kabel flexibel 12x7/0,2 mm.

231

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Installationskablar (100 meter/rulle)

232

WC106W Skärmad specialkabel 2x0,75 + 4x0,2 mm.

WC108W Skärmad specialkabel 2x0,75 + 6x0,2 mm.

WC110W Skärmad specialkabel 2x0,75 + 8x0,2 mm.

WC112W Skärmad specialkabel 2x0,75 + 10x0,2 mm.

WS104W Skärmad kabel flexibel 4x7/0,2 mm.

WS106W Skärmad kabel flexibel 6x7/0,2 mm.

WS108W Skärmad kabel flexibel 8x7/0,2 mm.

WS110W Skärmad kabel flexibel 10x7/0,2 mm.

WS112W Skärmad kabel flexibel 12x7/0,2 mm.


EN-godkänd strömförsörjning 12 V

Strömförsörjning 12 V switchat

PM811-G2 Strömförsörjning 12 VDC, 1 A, i metalkapsling, plats för 7,5 Ah

batteri. Mått (HxBxD) 200x230x80 mm. EN-godkänd i Grade 2.

PM812-G2 Strömförsörjning 12 VDC, 1,5 A, i metalkapsling, plats för 18 Ah

batteri. Mått (HxBxD) 275x330x80 mm. EN-godkänd i Grade 2.

PM811-G3 Strömförsörjning 12 VDC, 1 A, i metalkapsling, plats för 7,5 Ah

batteri. Mått (HxBxD) 200x230x80 mm. EN-godkänd i Grade 3.

PM812-G3 Strömförsörjning 12 VDC, 1,5 A, i metalkapsling, plats för 18 Ah

batteri. Mått (HxBxD) 275x330x80 mm. EN-godkänd i Grade 3.

PM841 Switchat strömförsörjningsaggregat 12 VDC, 1 A i metallkapsling.

Strömuttag 1 A kontinuerligt. Mått (HxBxD)

205x230x80 mm. Plats för 1 st BS127N.

PM842 Switchat strömförsörjningsaggregat 12 VDC, 2 A i metallkapsling.

Strömuttag 2 A kontinuerligt. Mått (HxBxD)

205x230x80 mm. Plats för 1 st BS127N.

PM844-A Switchat strömförsörjningsaggregat 12 VDC, 4 A i metallkapsling.

Strömuttag 4 A kontinuerligt. Mått (HxBxD)

330x350x80 mm. Plats för 1 st BS127N eller BS131N.

233

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Strömförsörjning 24 V

234

PM831 Strömförsörjningsaggregat 24 VDC, 1 A. Felutgång, strömuttag

0,5 A kontinuerligt. Mått (HxBxD) 275x330x80 mm. Plats för 2 st

BS127N.

PM832 Strömförsörjningsaggregat 24 VDC, 2 A. Felutgång, strömuttag

1,5 A kontinuerligt. Mått (HxBxD) 275x330x80 mm. Plats för 2 st

BS127N.

PM833 Strömförsörjningsaggregat 24 VDC, 3 A. Felutgång, strömuttag

2 A kontinuerligt. Mått (HxBxD) 275x330x80 mm. Plats för 2 st

BS127N.

PM835 Strömförsörjningsaggregat 24 VDC, 5 A. Felutgång, strömuttag

4 A kontinuerlig. Mått (HxBxD) 275x330x80 mm. Plats för 2 st

BS127N.


Ackumulatorer

BS170 Batteri 12 V, till siren AS272N, AS505 280 mAh.

BS120N Ackumulator med bly 12 V, 0,8 Ah. Mått 96x25x62 mm.

BS121N Ackumulator med bly 12 V, 1,2 Ah. Mått 97x43x53 mm.

BS122N Ackumulator med bly 12 V, 2,3 Ah. Mått 178x34x60 mm.

BS123N Ackumulator med bly 12 V, 3,2 Ah. Mått 133x97x33 mm.

BS127N Ackumulator med bly 12 V, 7,2 Ah. Mått 151x94x65 mm.

235

Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm


Videoovervågning

Transmission

Inbrottslarm

Brandlarm

Ackumulatorer

236

BS129N Ackumulator med bly 12 V, 26 Ah. Mått 166x175x125 mm.

BS130N Ackumulator med bly 12 V, 12 Ah. Mått 151x99x95 mm.

BS131N Ackumulator med bly 12 V, 18 Ah. Mått 181x76x167 mm.

BS132N Ackumulator med bly 12 V, 45 Ah. Mått 198x166x171 mm.

BS133N Ackumulator med bly 12 V, 65 Ah. Mått 350x166x174 mm.


Innehållsförteckning passersystem

Introduktion TruPortal Passersystem ..........................................................238

TruPortal Passersystem .............................................................................. 239

Wiegandläsare ACI ..................................................................................... 243

Wiegandläsare T-serien Multiprotokoll ....................................................... 244

Kort och taggar till Mifarekortläsare ........................................................... 247

Tillbehör till kortläsare ................................................................................. 248

V-Flex Biometriska fingeravtrycksläsare .................................................... 249

V-station Biometriska fingeravtrycksläsare ................................................ 250

Ditt professionella val, när du printar dina säkerhetskort ........................... 251

Tillbehör till kortprintrar ............................................................................... 252

237

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem


TruPortal Passersystem

Lättast att använda

TruPortal är en innovativ lösning för passersystem för mindre installationer. TruPortal

har inbyggd webbserver så det finns inget behov av installation av server- eller klient-

programvara. Den webbaserade strukturen ger tillgång till fem samtidiga klienter med

realtidsinformation, övervakning av händelser och integration med CCTV.

Användargränssnittet är designat med fokus på användarna vilket gör produkten

mycket lämplig till mindre installationer. Både installatör och slutanvändare kan

dra fördel av användarvänligheten i systemet som reducerar installationstiden och

minimerar driftskostnader samtidigt som TruPortal ger tillgång till många avancerade

säkerhetsfunktioner.

www.utcfssecurityproducts.eu

Funktioner

TruPortal är ett passersystem för mindre

installationer men ger tillgång till många fuktioner

så som rapporter, operatörsrättigheter, kortformat,

anti-passback och videointegration. TruPortal

kan användas med en iPad® app vilket ger

användaren tillgång till ett mobilt och modernt

passersystem.

We listened to you

Wizards

Förstagångsanvändaren vägleds genom systemet

med hjälp av ”Wizards”. Det kan hjälpa till att skapa

behörgiheter, kortinnehavare och kort. Användaren

kan också få tips genom att hålla muspekaren över

ett fält.

Grafiskt användarinterface

Det moderna grafiska användargränssnittet är

intuitivt och webbaserat. En webbläsare kan

användas för att få full tillgång till systemet. Kunder

som önskar en mobillösning får samma funktioner

som i en webbläsare.*

OBS *) Video kan inte visas i denna version.

iPad är ett registrerat varumärke av Apple Inc.

Denna produktserie är inte introducerad vid

utgivning av katalogen.


TruPortal

Passersystem

TruPortal är ett IP-baserat passersystem som är integrerat med TruVision

videoprodukter. Lösningen är lättinstallerad och det krävs ingen speciell

utbildning, ytterligare mjukvara eller licenser för att kunna användas.

Den webbaserade arkitekturen gör det möjligt att ansluta fem samtidiga klienter,

med realtidsinformation, övervakning av händelser och videointegration.

En medföljande iPad app® gör att mobila operatörer kan övervaka systemet

och utföra administrativa uppgifter.

Det användarvänliga gränssnittet använder online-hjälp, inbyggda verktygstips,

intuitiva sökfunktioner och flexibla rapporter. Integration till video gör det

möjligt att konfigurera videoverifikation och alarminspelning. För nödsituationer

finns möjlighet att konfigurera upp till fem digitala ingångar som kan låsa

upp dörrar, medan förkonfigurerade rapporter gör det enkelt att se vilka som

finns inne i byggnaden.

TruPortal är en genomtänkt lösning för de som önskar en enkel och användarvänlig

lösning.

Notera* Produkten är ej releasad på svenska vid utgivning av katalogen.

• Webbaserad mjukvara

• Lösning med passersystem och

videoövervakning

• iPad app® ger tillgång till fjärrmanövrering

och övervakning

• Enkel installation, ingen utbildning

krävs

• Användarvänligt webbgränssnitt

med guider och video

• Hittar automatisk enheter in nätverket

• Stöder:

- Upp till 10 000 användare, 10 000

kort med fem kort per användare

- Upp till 64 kortläsare eller 64 dörrar

i en flexibel konfiguration

- Upp till fyra TVR10

• Övervakar och styr upp till 132

ingångar och 66 utgångar

• Uppfyller CE-standard

TP-SYS-2D-E TruPortal huvudenhet till två dörrar/fyra kortläsare. Kan utökas

till 32 dörrar/64 kortläsare. Uppfyller CE-standard. Med kapsling

och 220 VAC strömförsörjning. Storlek (HxBxD) 520x340x105

mm. Leveras utan kortläsare och batteri.

TP-ADD-2D-E TruPortal utökningsenhet till två dörrar/fyra kortläsare i kapsling

med 4 A strömförsörjning. Leveras utan kortläsare och batteri.

Kapslingen har plats för en extra modul.

239

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

TruPortal

Passersystem

Utökningsenheter

Notera* Produkten är ej releasad på svenska vid utgivning av katalogen.

240

TP-ADD-IO-E TruPortal ingångs-/utgångsexpansion. 16 ingångar, 8 reläutgångar.

I kapsling med 4 A strömförsörjning. Storlek (HxBxD)

400x320x120 mm. Leveras utan batteri. Kapslingen har plats för

en extra modul.

TP-ADD-IO-BRD TruPortal ingångs-/utgångsexpansion. 16 ingångar, 8 reläutgångar.

Monteras i existerande TP-ASS-2D-E eller TP-ADD-IO-E

kapsling.


TruPortal

Passersystem

Wiegandläsare

T-100 och T-200 Wiegand kortläsare kan användas i många olika miljöer.

Läsarnas design gör att de kan användas både på metall och icke-metall.

De ger bra läsavstånd i alla typer av installationer och miljöer.

T-100 och T-200 Wiegand gränssnittet fungerar med alla passersystem som

använder wiegand datakommunikation mellan 26 och176 bitar. Detta inkluderar

produktserierna TruPortal, UTC CASI, InforGraphics, EST och IDenticard.*

Notera* Produkten är ej releasad på svenska vid utgivning av katalogen.

• Wiegand interface

• Multiprotokoll: UTC och HID Corporation

(Corporate 1000) Proximity,

MIFARE CSN (ISO 14443A), MIFA-

RE/DESFire CSN, och Vicinity CSN

(ISO 15693) standarder, inklusive

HID iCLASS CSN

• 6-16 VDC strömförsörjning

• Erbjuder bra läsavstånd och låg

strömförbrukning

• Installation på metall och icke metallytor

• Trefärgad LED med summer, ger

status för alarm och sabotage

• Kan användas i tredjepartslösningar

TP-RDR-100a T-100 beröringsfri Wiegandläsare för följande kortekniker: UTC

ProxLite, ISO ProxLite och ProxLite taggar. HID 125 kHz Prox-

Card II, ISOProx II, ProxKey II, ProxCard och Corporate 1000.

Läsavstånd upp till 8,89 cm. Med standard kabellängd. Svart

hölje. Storlek (BxHxD) 44,5x106,7x25,4 mm. IP65.

TP-RDR-100b T-100 beröringsfri Wiegandläsare för följande kortekniker: UTC

ProxLite, ISO ProxLite och ProxLite taggar. HID 125 kHz Prox-

Card II, ISOProx II, ProxKey II, ProxCard och Corporate 1000.

Läsavstånd upp till 8,89 cm. Med 2 meter kabel.

Levereras med tre valfria höljen i färgerna ljusgrå, mörkgrå och

svart. Storlek (BxHxD) 44,5x106,7x25,4 mm. IP65.

TP-RDR-200a T-200 beröringsfri Wiegandläsare för följande kortekniker:

MIFARE ISO 14443A Card Serial Number (CSN), MIFARE/DES-

Fire CSN, Vicinity ISO 15693 CSN och HID iCLASS CSN.

Läsavstånd MIFARE upp till 2,54 cm. För Vicinity och iCLASS

– upp till 8,89 cm. Med standard kabel längd. Svart hölje.

Storlek (BxHxD) 44,5x106,7x25,4 mm. IP65.

TP-RDR-200b T-200 beröringsfri Wiegandläsare för följande kortekniker:

MIFARE ISO 14443A Card Serial Number (CSN), MIFARE/DES-

Fire CSN, Vicinity ISO 15693 CSN och HID iCLASS CSN.

Läsavstånd MIFARE upp till 2,54 cm. För Vicinity och iCLASS

– upp till 8,89 cm. Med 2 meter kabel.

Levereras med tre valfria höljen i färgerna ljusgrå, mörkgrå och

svart. Storlek (BxHxD) 44,5x106,7x25,4 mm. IP65.

TP-RDR-LRN TruPortal inlärningsläsare med USB-anslutning, multifrekvens,

125 kHz-13,56 Mhz. Storlek (BxHxD) 85x50x15 mm.

241

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

TruPortal

Passersystem

Kort och taggar

Notera* Produkten är ej releasad på svenska vid utgivning av katalogen.

242

TP-CP-ISO-25PK TruPortal passerkort. CASI-kort, klassiskt ISO-kort, beröringsfri,

utan magnetremsa. Förpackning med 25 st.

TP-CP-KF-BK-25PK TruPortal taggar. Svart CASI-tagg, beröringsfri. Förpackning

med 25 st.

TP-CP-KF-LG-25PK TruPortal taggar. CASI tunn epoxitagg i orange med TruPortal

logo. Beröringsfri. Förpackning med 25 st.

TP-CP-KF-OG-25PK TruPortal taggar. CASI-tagg i TruPortal orange. Beröringsfri.

Förpackning med 25 st.

TP-CP-KF-RD-25PK TruPortal taggar. CASI-tagg, röd. Beröringsfri. Förpackning med

25 st.

TP-MFC-ISO-25PK TruPortal passerkort. Mifare 4K kort, klassiskt ISO-kort, utan

magnetremsa. Förpackning med 25 st.

TP-MFC-KF-BK-25PK TruPortal taggar. Mifare 4K svart tagg. Förpackning med 25 st.

TP-MFC-KF-LG-25PK TruPortal taggar. Mifare 4K tunn epoxitagg med TruPortal logo.

Beröringsfri. Förpackning med 25 st.

TP-MFC-KF-OG-25PK TruPortal taggar. Mifare 4K tagg i TruPortal orange. Förpackning

med 25 st.

TP-MFC-KF-RD-25PK TruPortal taggar. Mifare 4K tagg, röd. Förpackning med 25 st.


Wiegandläsare ACI

ACI-seriens kortläsare kommunicerar till ATS Master och TruPortal via Wiegandprotokollet.

För att ansluta dessa krävs ett gränssnitt, dessa finns i två olika

utföranden.

• ATS1170, ett wiegandgränssnitt för dörrkontroll som ansluts som en RAS.

Denna enhet har en utgång för låsstyrning samt en ingång för öppnaknapp.

15 ATS1170 kan anslutas direkt på ATS databasen.

• ATS1250 fyrdörrarscentral för ett renodlat passersystem har fyra inbyggda

gränssnitt för anslutning av lika många ACI läsare. En ATS-centralapparat

kan ansluta 12 ATS1250 (48 dörrar).

ACI-läsarna finns med olika lästekniker som HID, iClass och Mifare.

Notera. Läs mer om ATS Masters wiegandinterface på sidan 116.

• Wiegandinterface

• Kan användas för tredjepartsprodukter

• Finns i Mifare och HID iClass

ACI406 Beröringsfri läsare Mifare utan kod, tre meter kabel. IP47.

Temperatur -40 till +55 °C. Används till ATS1170 samt ATS1250.

Passar med kort ACT407 samt taggar ACT430.

ACI407 Beröringsfri läsare Mifare med kod, tre meter kabel. IP47.

Temperatur -40 till +55 °C. Används till ATS1170 samt ATS1250.

Passar med kort ACT407 samt taggar ACT430.

ACI6100 Beröringsfri läsare Mifare. HID iCLASS RK10-läsaren. Temperatur

-35 till +65 °C. Används till ATS1170 samt ATS1250. Passar

med kort ACT407 samt taggar ACT430.

ACI6130 Beröringsfri läsare Mifare med kod. HID iCLASS RK40-läsaren.

Temperatur -35 till +65 °C. Används till ATS1170 samt ATS1250.

Passar med kort ACT407 samt taggar ACT430.

243

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Wiegandläsare T-serien

Multiprotokoll

T-100 och T-200-serierna av Wiegandläsare kan användas i många miljöer.

Läsaren är designad för att fungera lika bra oavsett vilket underlag den

monteras på. Designen gör det även möjligt att använda dessa läsare i alla

typer av klimat.

T-100 och T-200 Wiegandgränsnitt fungerar mot alla passagesystem som har

en Wiegand datakommunikation mellan 26 och 176 bitar.

Notera. Läs mer om ATS Masters wiegandinterface på sidan 116.

244

• Wiegandinterface

• Multiprotokoll: UTC och HID Corporation

(Corporate 1000) Proximity,

MIFARE CSN (ISO 14443A), MIFA

RE/DESFire CSN, och Vicinity CSN

(ISO 15693) standard, inklusive HID

iCLASS CSN

• 6-16 VDC spänningsmatning

• Erbjuder långt läsavstånd och låg

strömförbrukning

• Installation på alla underlag

• Trefärgad LED som ger information

om larm och sabotage

• Kan användas i tredjepartslösningar

430222003 T-100 Beroringsfri Wiegandläsare. Supporterar följande kortteknologier:

UTC ProxLite, ISO ProxLite och ProxLite kort och

taggar. HID 125 kHz ProxCard II, ISOProx II, ProxKey II, Prox-

Card och Corporate 1000. Läsavstånd upp till 8,89 cm. IP65.

Temperatur -35 till +65 °C. Svart.

430223003 T-200 Beröringsfrii Wiegandläsare. Supporterar följande kortteknologier:

MiFARE ISO 14443A Card Serial Number (CSN),

MIFARE/DESFire CSN, Vicinity ISO 15693 CSN och HID

iCLASS CSN. Läsavstånd för MIFARE upp till 2,54 cm. För

Vicinity och iCLASS – upp till 8,89 cm. IP65. Temperatur -35 till

+65 °C. Svart.


Wiegandläsare T-serien

Multiprotokoll

T-500-serien supporterar många olika lästeknologier.

Oavsett vilken lästeknologi en organisation använder kan man med denna

läsare fortsätta att använda existerande system och funktioner. Man har också

möjlighet att använda dessa läsare när man går över till den säkrare smart

card teknologin.

Dessa läsare är en ekonomisk lösning när man väljer att migrera till den nya

smart card teknologin och öka verksamhetens säkerhetsnivå.

Notera. Läs mer om ATS Masters wiegandinterface på sidan 116.

• Standard Wiegandinterface, kan

användas till tredjepartslösningar

• Supporterar UTC och HID Corporation

(inkl Corporate 1000) Proximity,

MIFARE CSN (ISO 14443A), MIFA-

RE/DESFire CSN och Vicinity CSN

(ISO 15693) standard, inkl HID

iCLASS CSN

• 6-16 VDC spänningsmatning

• Snabb övergång mellan Proximity till

Mifare och Vicinity Smart card teknologin

• Erbjuder långt läsavstånd och låg

strömförbrukning. Kan monteras på

alla typer av underlag

• Trefärgad LED som ger information

om larm och sabotage

430209006 Modell T-500W läsare, svart, Wiegand kommunikation. Läser

Casi proximity, Mifare (ISO14443A) och Vicinity (ISO15693),

HID proximity & Corp 1000. IP65. Temperatur -25 till +65 °C.

430210006 Modell T-520W läsarer, svart, Wiegand kommunikation. Läser

Casi proximity, Mifare (ISO14443A) och Vicinity (ISO15693),

HID proximity & Corp 1000. IP65. Temperatur -25 till +65 °C.

430211006 Modell T-525W läsare, svart, med knappsats, Wiegandkommunikation.

Läser Casi proximity, Mifare (ISO14443A) och Vicinity

(ISO15693), HID proximity & Corp 1000. IP65. Temperatur -25 till

+65 °C.

245

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Wiegandläsare T-serien

Multiprotokoll

T-700-serien är till för när du kräver mycket hög säkerhet. Dessa läsare är

något av de mest allsidiga och säkraste på marknaden idag.

Dessa beröringsfria 13.56 smart card läsare är till för kunder som inte vill

riskera att deras kort blir förfalskade.

Använder sektor ID, med unik kombination av sektornycklar. Alternativt kan

kunderna välja sina egna fasta sektorer för att skydda sina korts ID-nummer.

T-700-serien supportar:

• MIFARE ISO 14443A

• Vicinity ISO 15693

• My-D ISO 15693

• FIPS 201/PIV Type A elle Type B

• HID® iCLASS® 13,56 MHz

• Vicinity (non My-D) ISO 15693

• DESFire ISO 14443

Notera. Läs mer om ATS Masters wiegandinterface på sidan 116.

246

• Multiprotokol och sektor-ID

• Använder sektornycklar som ger en

unik kryptering för kortens data-ID

• Kunden kan själv välja sektornyckel

och därmed skapa sin egen kryptering

• Standard Wiegandgränssnitt kan

användas med UTC eller tredjepartscentraler

• Optisk sabotagekontakt

• 10-16 VDC spänningsmatning

430240006 T-700 Säker Sektor Smart Card läsare, IP65. Temperatur -35 till

+65 °C. Svart.

430241006 T-720 Säker Sektor Smart Card läsare, mid-range. IP65.

Temperatur -35 till +65 °C. Svart.

430242006 T-725 Säker Sektor Smart Card läsare, MID-Range med knappsats,

bakgrundsbelyst. IP65. Temperatur -35 till +65 °C. Svart.


Kort och taggar till Mifarekortläsare

Beroende på kortläsarens lästeknik passar olika passerkort och taggar.

ATS Master läser kortens råkortsdata.

ACT407 Beröringsfritt kort Mifare. Paket med 25 stycken.

Passar till följande läsare: ACI406, ACI407, ACI6100, ACI6000,

ATS1160N ATS1161N.

ACT408 Beröringsfritt kombikort med magnertstripp, Mifare. Magnetstrippen

är utan kodning. Paket med 25 stycken.

Passar till följande läsare: ACI406, ACI407, ACI6100, ACI6000,

ATS1160N och ATS1161N.

ACT430 Beröringsfri Mifare tag. Passar till följande läsare: ACI406,

ACI407, ACI6100, ACI6000, ATS1160N och ATS1161N.

ACT600S Magnetkort, kodning på spår 2, vitt utan logo.

247

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Tillbehör till kortläsare

248

ACA000 Väderskydd till kortläsare.

ACA001 Utpassageknapp, utanpåliggande, vit med nyckelsymbol.


V-Flex

Biometriska fingeravtrycksläsare

Den biometriska fingeravtrycksläsaren V-Flex har utvecklats med utgångspunkt

i den nya 4G teknologiplattformen.

V-Flex 4G av utrustad med state-of-the art biometrisk och multifaktoridentifiering.

Kraftig processor för snabb och exakt verifiering samt utbyggbart minne

för expansion.

Notera* V-flex kräver Wiegandinterface

• Stor lagringskapacitet (10.000 i 1:N;

100.000 i 1:1)

• Enkel eller dubbel identifiering med

valfri och integrerad kortläsare (Prox

eller MIFARE/DESFire)

• Fjärradministration

• IP-anslutning

• Enkel administration

• För UTC eller tredjepartssystem

4GFXS V-Flex 4G/Secugen optisk sensor/standardmodel.

Temperatur 0-60 °C.

4GFXSP V-FLEX 4G/Secugen optisk sensor/HID proximity läsare.

4GFXSG V-Flex 4G/Secugen optisk sensor/Gemalto Mifare & Desire.

249

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

V-station

Biometriska fingeravtrycksläsare

V-Station 4G är utrustad med stateof-the-art biometrisk och multifunktions-

identifiering, kraftig processor som ger snabb och exakt identifiering, samt

en stor LCD-display i färg som informerar användaren.

Notera* V-station kräver Wiegandinterface.

250

• Stor lagringskapacitet (10,000 i 1:N;

100,000 i 1:1, eller 50,000 i 1:N med

bins)

• Enkel, dubbel och trippelidentifiering

• Valfri integrerad kortläsare (Prox eller

MIFARE/DESFire)

• Fjärradministration

• IP-anslutning (LAN, POE) (Standard)

(Wifi) (On Demand)

• Administrationsmjukvara

• Tidredovisning

• För UTC eller tredjepartssystem

4GSTS V-Station 4G/Secugen optisk sensor/standardmodell.

Temperatur 0-60 °C.

4GSTSP V-Station 4G/Secugen optisk sensor /HID Proximity läsare.

Temperatur 0-60 °C.

4GSTS V-Station 4G/Secugen optisk sensor/Gemalto Mifare & DesFire.


Ditt professionella val, när du printar dina

säkerhetskort

Vi erbjuder tre starka lösningar, när du ska printa dina säkerhetskort.

Pronto ID, Enduro och RIO kortprinter.

Säker

Dessa printrar har säkra programmeringsfunktioner till magnetstripp, beröringsfritt

och smart card teknologierna.

Den patenterade HoloKote® teknologin från Magicard används till att printa

vattenstämplar på korten samtidigt som den ordinarie printningen. I RIO

Pro-serien definieras utseendet av kunden, så att det passar med deras

logga. Detta ger extra stor säkerhet.

Flexibel

USB och Ethernet gränssnitt med Microsoft plug & play driver. Printa i serier

med upp till 100 kort i följd eller ett kort i taget. Enduro och Rio Pro kan

uppgraderas till dubbelsidig printning.

3649-0001 Pronto ID kortprinter. Printar på en sida.

3649-0002 Pronto ID kortprinter. Printar på en sida.

Med programmering av magnetstripp.

3633-0001 Enduro ID kortprinter. Printar på en sida.

3652-0001 RIO Pro ID kortprinter. Printar på en sida.

3652-0002 RIO Pro ID kortprinter. Printar på en sida.

Med programmering av magnetstripp.

Pronto kortprinter

• Manuell kortmatning från fronten

• Full 300 dpi färgprint YMCKO

• Standard Magicard Holokote vattenstämpel

(4 designer)

Enduro kortprinter

• Hållare för 100 kort

• Serieprinta upp till 30 kort

• Möjlighet att manuellt mata in korten

• Kan uppgraderas för dubbelsidig

print

• Standard Magicard Holokote vattenmärke

(4 designer)

RIO Pro kortprinter

• Bättre printkvalitet med ICC profiler

• Kant-till-kant print

• Kan uppgraderas till att printa på

båda sidorna

• Hållare för 100 kort

• Serieprintning av 70 kort

• Kunddefinierad Holokoto vattenstämpel

3652-0003 Rio Pro ID kortprinter. Printar på en sida. Med kombi smart card

programmering (Mifare, Desfire, iClass & Contact Chip).

251

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Tillbehör till kortprintrar

252

3633-0052 Uppgraderingssatts till dubbelsidig printning. Kan användas med

Rio Pro eller Enduro.

MA300YMCKO Film till Enduro/Pronto fullfärg (YMCKO) 300 print.

3633-0053 Rengöringssats (10 kort och 1 penna).

3633-0054 Rengöringsrullar (5 rullar, 1 metallrullstång).

M9006-862 Rio HoloKote förlagring av kunddefinierad Holokote vattenmärke.

M9006-863 Rio HoloKote kunddefinierad Holokote vattenmärke med

printerlåsfunktion.


253

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Innehållsförteckning brandlarm

Introduktion till brandlarm 255

Översikt brandlarmcentraler ....................................................................... 256

1X-serien 258

Översikt 1X-serien Konventionella brandlarmcentraler .............................. 259

1X Konventionell brand- och utrymningscentral ........................................ 261

Konventionella värmedetektorer DT700-serien .......................................... 262

Konventionella optiska rökdetektorer DP700-serien ..................................263

Konventionella detektorer Aritech 650-serien ............................................265

1X Tillbehör .................................................................................................268

Tillbehör till detektorer Aritech 650-serien ................................................ 269

Konventionell larmknapp DMN700-serien ................................................. 270

2X-serien 272

Översikt 2X-serien Adresserbara brandlarmcentraler ............................... 273

2X Brandlarmcentraler ................................................................................ 274

2X Brandlarmcentraler och Repeaters ....................................................... 276

2X Tillbehör ................................................................................................. 277

2X mjukvara ................................................................................................ 280

FP1200-/FP2000-serien 281

FP1200/2000 Brandlarmcentraler .............................................................. 282

Brandförsvarstablå & larmlagringstablå till FP1200-/2000 ........................ 283

FP1200/FP2000 Tillbehör ........................................................................... 284

PC-mjukvara PCM2000 .............................................................................. 286

Översikt enheter till brandlarmcentraler 287

Adresserbara detektorer 2000-serien ........................................................ 288

Larmknapp DM2010 ...................................................................................290

Sockelsirener 2000-serien .......................................................................... 291

Adresserbara larmdon 2000-serien ........................................................... 292

IO/IU adresserbara enheter 2000-serien ...................................................293

Adresserbara detektorer Apollo 950- och 990-serierna ...........................294

Tillbehör adresserbara detektorer Apollo 950- och 990-serierna ............. 297

Larmknapp Apollo 950- och 990-serierna ...............................................298

Larmdon Apollo 950- och 990-serierna.....................................................299

Adressenheter Apollo 950- och 990-serierna ...........................................300

Trådlösa detektorer Apollo 930RF-serien .................................................. 301

Trådlösa detektorer Apollo 930RF-serien .................................................. 302

Larmdon/sirener AS300-serien ..................................................................303

Blixtljus/optiska larmdon .............................................................................305

Aspiration .................................................................................................... 307

Specialdetektorer .........................................................................................311

Värmekabel Konventionell och adresserbar .............................................. 312

Värmekabel med fast temperatur ............................................................... 313

Linjerökdetektorer konventionell ................................................................. 314

Linjerökdetektorer adresserbara 2000-serien............................................ 315

Flamdetektorer FF700-serien ..................................................................... 316

Flamdetektorer Testutrustning och monteringstillbehör ............................. 317

Dörrhållarmagneter FE200-serien .............................................................. 318

Dörrhållarmagneter FE500-serien ............................................................. 319

Skylt- och dokumentskåp ........................................................................... 320

Service- och testutrustning ......................................................................... 321

Strömförsörjning 24 V PM700C-serien ....................................................... 323

Strömförsörjning 24 V PM800-serien ......................................................... 324

Ackumulatorer ............................................................................................. 325

Brandlarmskabel ......................................................................................... 326

254


Introduktion till brandlarm

UTC Fire & Security levererar brandlarm för alla typer och storlekar av

objekt. Det kan gälla ett litet konventionellt system för ett daghem eller en

avancerad nätverksbaserad anläggning för ett köpcenter med flera samverkande

centralapparater och många tusen detektorer. I samtliga fall gäller

det att anpassa anläggningen efter kundens behov och välja produkter

med rätt prestanda för att lösa uppgiften.

Produkterna från UTC Fire & Security omfattar allt från rök- och värmedetektorer,

olika typer av larmdon till centralapparater med tillhörande programvaror

och presentationssystem. Kännetecknande för de mindre systemen

är att de ger enkla kostnadseffektiva lösningar med hög driftsäkerhet. De

större systemen med möjlighet till nätverksuppbyggnad och anslutning av

såväl brandförsvarstablå som larmlagring är unika i sitt slag.

De adresserbara systemen kan tack vare en flexibel mjukvara och samverkan

i nätverk anpassas och skräddarsys för att täcka alla behov av ett

effektivt brandskydd. Ett brandlarmsystem från UTC Fire & Security är ett

självklart val då tillförlitlighet och god totalekonomi får avgöra.

För att få köpa våra adresserbara brandlarmcentraler krävs att du som kund

genomgått teknisk utbildning. Kontakta oss för mer information.


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Översikt brandlarmcentraler

Pris Per central

Antal

enheter

256

1X-F2

1X-F4

1X-F8

2X-F1

2X-F2

2X-F2 + 2

FP1200

FP2000

40 80 128

160

256

Konventionella

1X-F2 1X-F4 1X-F8 2X-F1 2X-F2+2

512

1 024


Antal

enheter

Per system

2X-F1

2X-F2

2X-F2 + 2

FP1200

FP2000

2 048

4 096

Adresserbara

FP1200C FP2000C

15 872

Prestanda

31 744

257

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


1X-serien

Designad för att möta framtidens förväntningar

2X-serien brandlarmcentraler ingår i X-familjen som är nästa generation av

konventionella och adresserbara brandlarmcentraler. X-seriens centraler

ger rätt lösning för brandlarmanläggningar i allt från små företag/kontor,

lager och hela vägen upp till stora byggnader med flera våningar där tillförlitliga

lösningar krävs. X-serien ger dig möjlighet att alltid möta dina kunders

förväntningar. Allt från nya projekt till expansion och utökningar av befintliga

anläggningar är möjligt.

• Enkel och intuitiv frontpanel

• Minskar falsklarm

• Ringar in enhetens plats

• Identifierar detektor som behövs rengöras (Clean me)

• Utbytbar rökkammare

• Enkelt underhåll

• Okomplicerad årlig inspektion

• Modern och tilltalande design

Konventionell teknik anpassad för

• Skolor, varuhus, vandrarhem, livsmedelsbutiker, sjukhem, kontorsbyggnader,

gruppboenden, banker, sjukhus, daghem, kliniker, lätt

tillverkningsindustri, gallerior, lager, restauranger, flerbostadshus,

detaljhandel, hotell, motell, biografer med mera.


Översikt 1X-serien

Konventionella brandlarmcentraler

Brandnätverk mellan 1X-

och 2X-centraler upp till

32 noder eller 32 slingor

Klass A

2 x ingångar

Reläkort

Upp till 16 övervakade

larmdonsutgångar eller

16 reläutgångar

2X adresserbar

brandlarmcentral

230/110 V

Strömförsörjning

(batterier 2x12V)

2, 4 eller 8 sektioner med

upp till 20 enheter per

sektion

Detektorer

och larmknapp

259

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

1X Brandlarmcentraler

”connect and protect”

Avancerad teknik för konventionella brandlarmsystem. Centralen indikerar då

någon detektor är smutsig och behöver bytas. Detektorns kammare byts lätt

på plats vilket ger såväl miljövänlig som billig service.

Enkelt handhavande

Centralen är grundprogrammerad men kan enkelt programmeras för övriga

tillkommande funktioner.

Centralens in- och utgångsfunktioner programmeras på centralens front.

Larmdon och larmöverföring kan fördröjas upp till 10 minuter. Med andra ord

en enkel så kallad larmlagringsfunktion för kontroll att brandlarmet verkligen

är skarpt.

Passar alla miljöer och användare

1X-systemets mångsidighet gynnar såväl fastighetsägare som installatörer.

Centralen har en tilltalande modern design som passar i de flesta miljöer.

1X-centralerna med tillbehör är CE-godkända och registrerade med DBI

systemcertifikat nummer: 232.252.

260

1X standardfunktioner

• Provläge ”one man walk test” för

enkel periodisk kontroll av brandlarmsystemet

• Flertalet indikeringar på centralen

som underlättar vid drift och underhåll

• Inbyggd synkronisering av larmdon

och blixtljus

• Kombinerad rök- och värmedetektor

• Centralen är försedd med skandinavisk

brandkårsnyckel

• CleanMe (indikering smutsig

detektor)

• EN54:2, EN54:4 och CE-godkänd

1X-F2-SC-06 Centralapparat med två sektioner. Stöder upp till 20 enheter per

sektion, samt upp till två övervakade utgångar för larmdon.

Spänningsmatning 230 VAC/50Hz (+10 % / -15 %). Strömförbrukning

max 2 A@110/230 VAC. Mått (BxHxD) 435x320x134 mm.

Batteristorlek upp till 2x7,2 Ah (BS127N).

Certifiering: 0832-CPD-1218

1X-F4-SC-06 Centralapparat med med fyra sektioner. Stöder upp till 20 enheter

per sektion, upp till tre övervakade utgångar för larmdon

samt har övervakad larmsändarutgång. Spänningsmatning

230 VAC/50Hz (+10 % / -15 %). Strömförbrukning max 2 A@110/

230 VAC. Mått (BxHxD) 435x320x134 mm. Batteristorlek upp till

2x7,2 Ah (BS127N).

Certifiering: 0832-CPD-1219

1X-F8-SC-06 Centralapparat med åtta sektioner. Stöder upp till 20 enheter per

sektion, upp till tre övervakade utgångar för larmdon samt har

övervakad larmsändarutgång. Spänningsmaning 230 VAC/50Hz

(+10 % / -15 %). Strömförbrukning max 3,15 A@110/230 VAC.

Batteristorlek upp till 2x7,2/12 Ah (BS130N).

Certifiering: 0832-CPD-1221

1X-F4-SC-06-KIT Brandlarmspaket 1X

1 st 1X-F4-SC-06 Konventionell brandlarmcentral 4 sektioner

2 st DP721I Rökdetektorer

2 st DB702 Detektorsocklar

1 st DMN700R06-KIT Larmtryckknapp

1 st AS363 Siren

2 st BS127N Batterier

1 st Skylt B1 Skylt Brandlarm


1X Konventionell brand- och

utrymningscentral

1X-E4-NL är en konventionell brandlarms- och utrymningscentral. Den levereras

med fyra sektioner som stöder upp till 20 enheter per sektion, samt upp till

fyra övervakade reläutgångar för larmdon samt larmsändning. Dessutom två

konventionella reläutgångar för brand och fel, samt två konfigurerbara ingångar

för övervakning och kontroll.

Centralen stöder två typer av reläer, en med fyra standard reläer, och en med

fyra övervakade reläer. Med dessa reläkort kan centralen expandera upp till

åtta extra utgångar.

1X-E4-centralen med tilbehör är CE-godkänd och registrerad med DBI systemcertifikat

nummer: 232.252

Notera* Introduceras efter utgivning av denna katalog.

• Modern, elegant design

• Lätt avtagbara delar för snabb och

enkel installation

• Standard regionala inställningar

• Övervakad larm- och brandskyddsutgång

• EN54-godkända potentialfria reläer

för brand och fel

• Statusändring av dag-/nattkoppling

samt fjärråterställning av larm

• Aux 24 VDC-utgång med support för

reset

• EN54:2, EN54:4 och CE-godkänd

1X-E4-NL-06 Centralapparat med med fyra sektioner. Stöder upp till 20 enheter

per sektion, upp till sex övervakade utgångar för larmdon,

larmsändning och fel. Spänningsmatning 110 VAC/60 Hz eller

240 VAC/50 Hz. Strömförbrukning max 2 A@110/240 VAC.

Mått (BxHxD) 480x440x140 mm. Batteristorlek upp till 2x 7,2

Ah/12 V.

Certifiering: 0832-CPD-1223

261

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Konventionella värmedetektorer

DT700-serien

DT700 är en serie värmedetektorer avsedda för anslutning till konventionella

centralapparater för brandlarm, som till exempel 1X-seriens centalapparater.

Detektorerna uppfyller kraven enligt EN54 och är CPD-certifierade samt är

intygade av SBSC.

262

• Automatisk självtest:

Dynamisk elektrisk inklusive styrning

av testets känslighet

• Manuell självtest med visuell

indikering

• Funktionskontroll av känslighet utan

användning av mätinstrument

• Hög immunitet mot falsklarm

• Separat brand och fel,

lysdiodindikering

• Polaritetsoberoende

• EN54- och CE-godkända, CPDcertifierad

samt SBSC-intygad

DT713-5 Värmedetektor klass A2. Maximalvärmedetektor 57 °C maximal/diff.

Tvåtråds, spänningsmatning 8,5-33 VDC. En ökning

av åtta grader under en minut genererar brandlarm.

Certifiering: 1175-CPD-005

DT713-5R Värmedetektor klass A2. Maximalvärmedetektor 57 °C maximal/diff.

Tvåtråds och fyrtråds, spänningsmatning 8,5-33

VDC. Växlande reläutgång. En ökning av åtta grader under en

minut genererar brandlarm.

Certifiering: 1175-CPD-005

DT713-7 Värmedetektor klass B. Maximalvärmedetektor 70 °C maximal/diff.

Tvåtråds, spänningsmatning 8,5-33 VDC. En ökning

av åtta grader under en minut genererar brandlarm.

Certifiering: 1175-CPD-005


Konventionella optiska rökdetektorer

DP700-serien

DP700 är en serie rökdetektorer, avsedda för anslutning till konventionella

centralapparater som till exempel 1X-seriens centralapparater.

Detektorerna uppfyller kraven enligt EN54, har CPD-certifiering samt är

intygade av SBSC.

• Utbytbar rökkammare

• Tvåtråds och fyrtråds

• Spänningsmatning 8,5-33 VDC

DP721I Optisk rökdetektor med utbytbar rökkammare. Tvåtråds,

spänningsmatning 8,5-33 VDC. Utgång för parallellindikering.

IP43.

Certifiering: 1175-CPD-008

DP721T Multikriteriedetektor, optisk rök- och värmedetektor med utbytbar

rökkammare. Den optiska detektordelen förstärks av värmedetektorn.

När temperaturen ökar blir den optiska rökdetektorn mer

känslig för rök. Tvåtråds, spänningsmatning 8,5-33 VDC. Utgång

för parallellindikering. IP43.

DP721R Optisk rökdetektor med utbytbar rökkammare. Tvåtråds,

spänningsmatning 8,5-33 VDC. Växlande reläutgång. IP43.

Certifiering: 1175-CPD-008

DP721RT Multikriteriedetektor, optisk rök- och värmedetektor med utbytbar

rökkammare. Den optiska detektordelen förstärks av värmedetektorn.

När temperaturen ökar blir den optiska rökdetektorn mer

känslig för rök. Självåterställande. Tvåtråds, spänningsmatning

8,5-33 VDC. Växlande reläutgång. IP43.

DP721RTA Multikriteriedetektor, optisk rök- och värmedetektor med utbytbar

rökkammare. Den optiska detektordelen förstärks av värmedetektorn.

När temperaturen ökar blir den optiska rökdetektorn mer

känslig för rök. Självåterställande. Tvåtråds, spänningsmatning

8,5-33 VDC. Växlande reläutgång. Självåterställande. IP43.

263

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Socklar

264

DB702 Sockel för detektorer med parallellindikerings- och reläutgångar

för DP700- och DT700-serierna.

DB702U Sockel för detektorer med parallellindikerings- och reläutgångar

för DP700 och DT700-serierna. 15 cm i diameter.

DP2CAP-ICT Insektsnät, finmaskigt. Förpackning om 10 stycken.

211 Utbytbar optisk rökkammare. Kräver ingen kalibrering. Förpackning

om 10 stycken. Används för DP700-/DP2000-seriernas

detektorer.


Konventionella detektorer

Aritech 650-serien

Aritechs 650-serie konventionella värme- och optiska detektorer är utformade

för att maximera effektiviteten. De kan användas i praktiskt taget alla säkhetslösningar.

Värmedetektorerna finns i många varianter och för användning i många olika

miljöer. Från normala allmänna utrymmen till industrimiljöer. Moderna sensorer

med två inbyggda värmesensorer, varav en är delvis avskärmad från omgivande

temperaturförändring. Den andra är helt synlig och är därför i direkt kontakt

med den omgivande luften. När båda sensorerna har samma temperatur är

detektorn i normalt läge. Vid en snabb ändring av omgivningstemperaturen,

där skillnaden mellan sensorerna blir stor, ger det vad som kallas "Rate of Rise"

vilket ger ett snabbt larm. Vid långsam ökning av temperaturen följer värmesensorerna

varandra och då kommer de att nå en punkt som ger larm vid

maximaltemperatur för detektorn.

De optiska rökdetektorerna arbetar efter en princip som kallas "Tyndalleffekten".

Den optiska kammaren är konstruerad som en labyrint, så du inte får

ljus i själva kammaren. Den optiska detektorn är konstruerad i två delar, vilka är

monterade som en sändare och en mottagardiod. Sändardioden verkar i det

infraröda området och sänder ut en ljuspuls var 8-10:e sekund. Om det uppstår

en brand kommer rökpartiklar in i kammaren och reflekterar ljuset från sändardioden.

Detta registreras av mottagardioden och används för att detektera

en brand.

• Avancerad elektronik

• Version med LED-indikering

• Samma sockel

• Elegant slim-line design

• EN54-godkänd

• Version med magnetisk testkontakt

265

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Värmedetektorer

266

DT654 Värmedetektor R.O.R, 57 °C,9-33 V klass A1R, IP43.

Certifiering: 0832-CPD-0003

DT654L Värmedetektor R.O.R, 57 °C, 9-33 V klass A1R, IP43,

LED-indikering.

Certifiering: 0832-CPD-0002

DT655 Värmedetektor R.O.R, 75 °C, 9-33 V klass BR, IP43.

Certifiering: 0832-CPD-0006

DT655L Värmedetektor R.O.R, 75 °C, 9-33 V klass A1R, IP43,

LED-indikering.

Certifiering: 0832-CPD-0005

DT656 Värmedetektor R.O.R, 90 °C, 9-33 V klass CR, IP43.

Certifiering: 0832-CPD-0009

DT656L Värmedetektor R.O.R, 90 °C, 9-33 V klass CR, IP43,

LED-indikering.

Certifiering: 0832-CPD-0008

DT656LS Värmedetektor R.O.R, 90 °C, 9-33 V klass CR, IP43,

LED-indikering, med testfunktion.

Certifiering: 0832-CPD-0007

DT657 Värmedetektor, maximaltemperatur, 90 °C, 9-33 V klass CS.

Certifiering: 0832-CPD-0012


Optiska rökdetektorer

Sockel till Aritech 650-seriens detektorer

DP652 Optisk rökdetektor, 9-33 V, IP43.

Certifiering: 0832-CPD-0021

DP652L Optisk rökdetektor, 9-33 V, IP43, med LED-indikering.

Certifiering: 0832-CPD-0020

DB650 Sockel med inbyggt relä, fem anslutningar.

DB650R Sockel med två inbyggda reläer, fem anslutningar.

DB860 Standardsockel, fem anslutningar.

267

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

1X Tillbehör

Tillval

1X-centralen stöder två typer av utgångskort. Ett med fyra stycken utgångar

och ett med fyra stycken övervakade utgångar för larmdon. Med dessa utgångskort

kan centralen expanderas med upp till 16 extra utgångar som fritt

kan programmeras för olika funktioner. Utökningskort med fyra utgångar.

Försedd med fyra potentialfria programmerbara reläer. Utgångskort med fyra

övervakade utgångar (larmdonskort). Försedd med fyra övervakade programmerbara

utgångar.

268

2010-1-RB Utgångskort med fyra utgångar. Försedd med fyra stycken

potentialfria växlande programmerbara reläer.

2010-1-SB Utgångskort med fyra övervakade larmsdonsutgångar. Försedd

med fyra stycken övervakade programmerbara utgångar.

2010-1F2-RK Rackmonteringskit, 19".

Till centralapparat lilla kapslingen 2/4 sektioner.

2010-1F8-RK Rackmonteringskit, 19”.

Till centralapparat stora kapslingen 8 sektioner.


Tillbehör till detektorer

Aritech 650-serien

Tillbehör

DB806 Kabelbox för utanpåliggande montering till 650-, 950- och 990-

serierna.

DB861 Skyddskåpa mot smuts och fukt till detektorsocklar i 650-, 950-

och 990-serierna.

DB863 Förhöjningssockel till 650-, 950- och 990-serierna.

DD860 Kanaldetektor till 650-seriens detektorer.

TA870 Testenhet för konventionella rökdetektorer i 650-serien.

269

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Konventionell larmknapp

DMN700-serien

DMN700 är en larmknapp för manuell aktivering av brandlarm. Den är försedd

med ett skyddslock och ett glas som krossas för aktivering. DMN700 är avsedd

att användas tillsammans med UTC Fire & Securitys konventionella brandlarmsystem.

DMN700R uppfyller kraven enligt EN54 och är intygade av SBSC.

270

DMN700R06-KIT Manuell larmknapp, inbyggt motstånd 560 Ohm.

Levereras komplett med: DM787 bakstycke, DM78206 lock,

DM715 glas.

Certifiering: 0832-CPD-0642

DMN700R Larmknapp med inbyggt motstånd 560 Ohm, röd med universalglas.

Levereras utan bakstycke. IP24.

Certifiering: 0832-CPD-0642

DMN700G Larmknapp för evakuering med inbyggt motstånd 560 Ohm,

grön med universalglas. Levereras utan bakstycke. IP24.

Certifiering: 0832-CPD-0642

DMN700Y Larmknapp med inbyggt motstånd 560 Ohm, gul med universalglas.

Levereras utan bakstycke. IP24.

Certifiering: 0832-CPD-0642

DMN700E Larmknapp med inbyggt motstånd 560 Ohm för utomhusbruk,

utanpåliggande, röd. Levereras med bakstycke. IP65.

Certifiering: 0832-CPD-0654

DMN700E100 Larmknapp med inbyggt motstånd 100 Ohm för utomhusbruk,

utanpåliggande, röd. Levereras med bakstycke. IP65.

Certifiering: 0832-CPD-0654


Tillbehör larmknappar

DMN787 Bakstycke för montering av larmknapp DMN700R, röd.

DMN782 Skyddslock till larmknapp DMN700 och DM2010.

Passar även till DMN900 och KAL455-serien.

DM715 Glas till larmknapp DMN700 och DM2010 (10 st/fp).

Passar även till DMN900 och KAL455-serien.

DMN784 Testnyckel för larmknapp DMN700 och DM2010 (10 st/fp).

Passar även till DMN900 och KAL455-serien.

DMN798 Plombering för att säkerställa direkt oönskade öppnanden av det

transparanta locket (DMN782). Inga verktyg krävs för aktivering

av larmknapp (5 st/fp). Kan användas på DMN700-, DM2010-,

DMN900 och KAL455 serien.

DMN800 Återställninsbar aktiveringsplatta i plast för DMN700- och

DM2010-seriernas larmknappar. Ersätter glaset och tillåter aktivering

och återställning utan behov för utbyte (1 st/fp).

271

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

2X-serien

Funktionsrik helhetslösning

2X-serien brandlarmcentraler ingår i X-familjen som är nästa generation av

konventionella och adresserbara brandlarmcentraler. X-seriens centraler

ger rätt lösning för brandlarmanläggningar i allt från små företag/kontor,

lager och hela vägen upp till stora byggnader med flera våningar där tillförlitliga

lösningar krävs.

Snabb installation och konfiguration, enkelt underhåll och attraktiv samtida

design gör 2X-seriens adresserbara brandlarmsystem till ett bra val för

såväl tekniker och installatörer som för arkitekter och fastighetsägare.

• Modern och tilltalande design

• Identifierar detektor som behövs rengöras (Clean me)

• Utbytbar rökkammare

• Fjärråtkomst av underhåll och diagnostik via TCP/IP

• E-postmeddelande för fjärrövervakning

• Uppgradering av mjukvaran via USB

Ett enkelt alternativ till konventionell teknik anpassad för

• Skolor, varuhus, vandrarhem, livsmedelsbutiker, sjukhem, kontorsbyggnader,

gruppboenden, banker, sjukhus, daghem, kliniker, lätt

tillverkningsindustri, gallerior, lager, restauranger, flerbostadshus,

detaljhandel, hotell, motell, biografer med mera.

272


Översikt 2X-serien

Adresserbara brandlarmcentraler

32 noder

32 slingor

Klass A

20 sektioner

40 sektioner

Skrivare

3 USB

RS232*

Ethernet

Konventionellt

(Se 1X-broschyr)

Diagnostiskt underhåll

programmering

Upp till åtta övervakade utgångar

Två övervakande ingångar

*

1/2/4 slingor/2000 m/128 enheter

Diagnostikt underhåll

programmering

Centralövervakning*

Utgång 24 VDC

som kan återställas Aspirerande rökdetektorsystem

Internet

Utbytbar optisk

kammare

Globalt

användarinterface

GUI*

* Kommande produkter

273

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

2X Brandlarmcentraler

2X-seriens brandlarm ger snabbhet och funktionalitet för avancerade intelligenta

lösningar till små och medelstora adresserbara system. 2X-serien stöds

av ett komplett sortiment av enheter där allt arbetar i harmoni och ger år av

problemfri drift med beprövad teknik och enkelt underhåll och service.

2X-serien har en allt-i-ett funktionsrik lösning som ger ökad effektivitet för alla

våra kunder, installatörer, servicetekniker och slutanvändare.

Utökningskort är lätt att installera och konfigurera. De kopplas helt enkelt direkt

på centralens moderkort. Efter installationen kan de löstagbara anslutningsplintarna

anslutas med kablage. Kapslingen ger gott om utrymmer för snygg

och ren installation.

2X-centralerna med tillbehör är CE-godkända, och registrerade med DBI-systemcertifikat

nummer: 232.259. Samtliga centraler/repeaters är försedda med

skandinavisk brandkårsnyckel.

274

• 1- eller 2-slingors som kan expanderas

till 4 slingor och upp till 256

sektioner

• Upp till 40 sektions LED-indikeringar

med gott om textutrymme

• Autokonfiguration

• Nätverksport med TCP/IP för

fjärrunderhåll och programmering

• EN54-kompatibel grafisk LCDskärm

• Styrratt med fyra funktionsknappar

för enkelt handhavande

• Löstagbar dörr från kapsling för

snabb och enkel installation

• Jackningsbara anslutningsplintar

• Tre USB-anslutningar

• Tre RS232-anslutningar

• AUX-utgång med resetmöjlighet

• Händelselogg för 9 999 händelser

• Kompatibelt med nya slingmatade

sirener och blixtljus ur 2000seriens

detektorsortiment

2X-F1-SC-06 Centralapparat med en slinga, med användargränssnitt. 20 eller

40 sektionsindikeringar beställs separat. Spänningsmatning

230/110 VAC (+10 % / -15 %). Strömförbrukning nom 0,6/1,3 A,

max 1,5/3,15 A. Mått (BxHxD) 449,6x171,2x550 mm. Batteristorlek

upp till 2x12/18 Ah (BS131N).

Certifiering: 0832-CPD-1544

2X-F2-SC-06 Centralapparat med två slingor, utbyggbar till fyra slingor, med

användargränssnitt. 20 eller 40 sektionsindikeringar beställs

separat. Spänningsmatning 230/110 VAC (+10 % / -15 %).

Strömförbrukning nom 0,6/1,3 A, max 1,5/3,15 A. Mått (BxHxD)

449,6x171,2x550 mm. Batteristorlek upp till 2x12/18 Ah

(BS131N).

Certifiering: 0832-CPD-1546

2010-2-FB* Brandlarmcental “Blackbox” utan användargränssnitt, två slingor

(utbyggbart till fyra slingor).


2X Repeater

2X-F1-SC-S-06 Repeater med en slinga i liten kapsling, med användargränssnitt.

Spänningsmatning 230/110 VAC (+10 % / -15 %). Strömförbrukning

nom 0,6/1,3 A, max 1,5/3,15 A. Storlek (BxHxD)

410x162x298 mm. Batteristorlek upp till max 2x7,2 Ah.

Certifiering: 0832-CPD-1544

2X-F2-SC-S-06 Repeater med två slingor i liten kapsling, med användargränssnitt.

Spänningsmatning 230/110 VAC (+10 % / -15 %). Strömförbrukning

nom 0,6/1,3 A, max 1,5/3,15 A. Storlek (BxHxD)

410x162x298 mm. Batteristorlek upp till max 2x7,2 Ah.

Certifiering: 0832-CPD-1546

2X-FR-SC-06 Repeater med användargränssnitt. Levereras med nätverkskort

för brandnätverk (firenet). 20 eller 40 sektionsindikeringar

beställs separat.

Certifiering: EN54-13

2X-FR-SC-S-06 Repeater (lilla kapslingen), med användargränssnitt. Levereras

med nätverkskort för brandnätverk (firenet).

Certifiering: EN54-13

275

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

2X Brandlarmcentraler och Repeaters

2X version 3 med intergrerad BFT (brandförsvarstablå) gör centralen mer flexibel

att placera i angreppsvägar. Med integrerad BFT i centralen är det inte

nödvändigt med sektionsindikeringar på fronten. På ett lätt och överskådligt

sätt kan man bläddra för flera larm samt återställning. Syftet med brandförsvarstablå

är att förenkla ett handhavade av brandlarm.

Samtliga centraler/repeaters är försedda med skandinavisk brandkårsnyckel.

Notera* Releasas under Q1, 2013.

276

• Uppfyller SS3654

• EN54-kompatibel LCD-display

2X-F1-SCFB-06* Centralapparat med en slinga, integrerad BFT. 20 eller 40

sektionsindikeringar beställs separat. Spänningsmatning

230/110 VAC (+10 % / -15 %). Strömförbrukning nom 0,6/1,3 A,

max 1,5/3,15 A. Mått (BxHxD) 449,6x171,2x550 mm. Batteri-

storlek upp till 2x12/18 Ah (BS131N).

2X-F1-SCFB-S-06* Centralapparat med en slinga, integrerad BFT. Spänningsmatning

230/110 VAC (+10 % / -15 %). Strömförbrukning nom 0,6/1,3

A, max 1,5/3,15 A. Mått (BxHxD) 410x162x298 mm. Batteri-

storlek upp till 2x7,2 Ah (BS127N). Liten kapsling.

2X-F2-SCFB-06* Centralapparat med två slingor, utbyggbar till fyra slingor, integrerad

BFT. 20 eller 40 sektionsindikeringar beställs separat.

Spänningsmatning 230/110 VAC (+10 % / -15 %). Strömförbrukning

nom 0,6/1,3 A, max 1,5/3,15 A. Mått (BxHxD)

449,6x171,2x550 mm. Batteristorlek upp till 2x12/18 Ah

(BS131N).

2X-F2-SCFB-S-06* Centralapparat med två slingor, utbyggbar till fyra slingor, integrerad

BFT. Spänningsmatning 230/110 VAC (+10 % / -15 %).

Strömförbrukning nom 0,6/1,3 A, max 1,5/3,15 A. Mått (BxHxD)

410x162x298 mm. Batteristorlek upp till 2x7,2 Ah (BS127N).

Liten kapsling.

2X-F2-SCFB-PRT-06* Centralapparat med två slingor, utbyggbar till fyra slingor, integrerad

BFT. 20 eller 40 sektionsindikeringar beställs separat.

Spänningsmatning 230/110 VAC (+10 % / -15 %). Strömförbrukning

nom 0,6/1,3 A, max 1,5/3,15 A. Mått (BxHxD)

449,6x171,2x550 mm. Batteristorlek upp till 2x12/18 Ah

(BS131N). Med skrivare.

2X-FR-SCFB-06* Repeater med intergrerad BFT.

2X-FR-SCFB-S-06* Repeater med intergrerad BFT. Liten kapsling.


2X Tillbehör

2X tillbehör för expansion till nätverk och slingor med reläutgångar. • 2X-LB är ett tvåslingors expansionskort

med fyra programmerbara

utgångar

• 2010-2-NB nätverkskort upp till

1 200 m mellan noderna

2X-ZI-20 LED-sektionsindikeringar 20 sektioner.

2X-ZI-40 LED-sektionsindikeringar 40 sektioner.

2X-LB Utökningskort med två slingor till 2X-F2-SC-06.

2X-LK-06 Språkkit, svenska.

KA-FP-06 Brandkårsnyckel (5-pack).

277

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

2X Tillbehör

Notera* Releasas under Q1, 2013.

278

2010-2-NB Nätverkskort till 2X-serien.

2010-2-RB* Reläkort med åtta utgångar. Två utgångar med potentialfria

reläer och sex OC-utgångar som standard. OC-utgångarna kan

ändras till potentialfria reläer.

2010-2-RB-6R* Sex stycken potentialfria reläer.

2010-2T-FM Ram för infällt montage av 2X i stora kapslingen.

2010-2T-FM-S Ram för infällt montage av 2X i lilla kapslingen.

2010-2T-19 19” rackmonteringssats för 2X i stora kapslingen.

2010-2T-19-S 19” rackmonteringssats för 2X i lilla kapslingen.


2X Tillbehör

2X Larmlagrings- och brandförsvarstablå

Notera* Releasas under Q1, 2013.

2X-D-SCFB* 2X-dörr med intergrerat BFT-användargränssnitt.

Skandinavisk brandkårsnyckel.

2X-D-SCFB-S* 2X-dörr med intergrerat BFT-användargränssnitt. Liten kapsling.

Skandinavisk brandkårsnyckel.

2X-D-SCFB-PRT* 2X-dörr med intergrerat BFT-användargränssnitt med skrivar-

möjlighet. Skandinavisk brandkårsnyckel.

2X-FR-D-C* Larmlagringstablå.

2X-FR-SCFB-C* Brandförsvarstablå med skandinavisk brandkårsnyckel.

279

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

2X mjukvara

280

2010-2-ESP System Builder PC-programvara för specifikation av brandlarmsystem.

Omfattar beräkningar av slingor, visar angiven längd,

kabelarea och antal enheter, inklusive beräkning av önskad storlek

av batterier. Används för att projektera 2X brandlarmsystem.

2010-2-FTP-C30 CAT5 kabel 3 meter.

2010-2-SDU PC-programvara till konfigurering av 2X-serien.

2010-2-USB-C30 USB A-kabel till USB B-kabel 3 meter.


FP1200-/FP2000-serien

FP1200-/FP2000-centralerna är avsedda för de mindre adresserbara systemen

upp till de stora nätverksuppbyggda adresserbara systemen. Från en

central med två slingor upp till åtta slingor per central samt 31 centraler i

nätverket. Med detta kan man bygga komplexa lösningar.

Utökningskort för olika styrningar placerade på detektorslingan ger smidiga

och kostnadseffektiva lösningar.

FP1200-/FP2000-centralerna med tillbehör är CE-godkända och registrerade

med DBI-systemcertifikat nummer:

FP1200 – 232.209

FP2000 – 232.189

281

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

FP1200/2000

Brandlarmcentraler

FFP1200/FP2000 är en serie centralapparater för adresserbara brandlarmsystem

som uppfyller kraven enligt EN54 och är intygad av SBSC. Centralapparaterna

är i grundutförande bestyckade för två slingor och 64 sektioner, där varje

slinga hanterar 128 adresser.

Utökning av centralapparaterna sker med utökningskort i steg om två slingor

och 64 sektioner. Centralapparaterna är i grundutförandet försedda med ett

antal utgångar för bland annat överföring av larm och fel till larmcentral, anslutning

av larmdon, aktivering av brandskyddsutrustning. Styrkort med 16 växlande

reläer ger ytterligare möjligheter för kontroll av branddörrar, rökluckor

med mera.

282

FP1264C-06 Centralapparat med två slingor och 64 sektionsindikeringar,

utbyggbar till fyra slingor. Spänningsmatning 230 VAC (+10 %,

-15 %) 47-63 Hz. Strömförbrukning nom 240 mA@24 VDC till

240 mA@24 VDC. Mått (BxHxD) 445x445x120 mm. Batteristorlek

upp till max 2x18 Ah.

Certifiering: 1134-CPD-069

FP28255C-06 Centralapparat med två slingor och 64 sektionsindikeringar,

utbyggbar till åtta slingor och 255 sektionsindikeringar. Spänningsmatning

230 VAC (+10 %, -15 %) 47-63 Hz. Strömförbrukning

nom 240 mA@24 VDC till 240 mA@24 VDC. Mått

(BxHxD) 810x445x120 mm. Batteristorlek upp till max 2x18 Ah.

Certifiering: 1134-CPD-069

FB2800SC Undercentral med två slingor utan sektionsindikeringar och

display, utbyggbar till åtta slingor.

Certifiering: 1134-CPD-069

UN2011 Universalnod, konverterar RS485 till RS232. Används i nätverkssystem

och ger en förbindelse mellan brandnätverket och PC

med överordnat system.


Brandförsvarstablå &

larmlagringstablå till FP1200-/2000

FBP70006 Brandförsvarstablå med skandinavisk brandkårsnyckel.

Spänningsmatning 15-30 VDC. Strömförbrukning max 100 mA.

Mått (BxHxD) 240x320x60 mm.

FRD70006 Larmlagringstablå.

Spänningsmatning 15-30 VDC. Strömförbrukning max 100 mA.

Mått (BxHxD) 240x320x60 mm.

283

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

FP1200/FP2000 Tillbehör

Tillbehör till nätverk och slingor.

284

LC1502 Utökningskort med två slingor.

ZE2064 Indikeringskort med 64 sektionsindikeringar.

ESPA2000 Interface för ESPA 4.4.4. kommunikation för personsökarsystem.

LON2000 LON-interface för anslutning av BFT och larmlagring.

NC2011 Nätverkskort för ARC-net RS485.


NC2051 Nätverkskort för fibernät.

NE2011 Anslutningsmodul för kopparkabel tillsammans med NC2011.

NE2051 Anslutningsmodul för fiber tillsammans med nätverkskort

NC2051.

RB2016 Reläkort med 16 växlande reläer.

RE2004 Minnesexpansionkit till FP2000-seriens centraler.

MOD6000 Modem till FP1200 och FP2000.

285

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

PC-mjukvara PCM2000

PCM2000 är ett PC-program för stöd vid service och underhåll av UTC Fire &

Securitys brandlarm. Anslutningen av PC till brandlarmsystemet kan ske lokalt

via en RS232-port eller på distans via modem. Erforderligt operativsystem är

Windows 2000/XP. Med programvaran är det möjligt att simulera en centralapparat,

visa tidigare lagrade händelser och ta emot utvalda data från en

centralapparat. Programvaran visualiserar samtliga funktioner på central-

apparatens front, vilket inkluderar funktionstangenter, LCD-display och LEDindikeringar.

286

PCC2000 PC-program för konfigurering av Aritech brandlarmcentraler.

CAB2000 RS232 kabel till FP1200/FP2000 brandlarmcentraler.

ATS8300 Alliance PC-program för grafisk presentation. För Aritech brandlarm

FP1200/FP2000 samt ATS Master och CCTV.

Läs mer om detta på sidan 138.


Översikt enheter till brandlarmcentraler

UTC Fire & Security erbjuder ett stort urval av brandlarmsdetektorer

och andra komponenter, så du praktiskt taget kan lösa alla brandlarmsbehov.

I översikten nedan hittar du adresserbara enheter, konventionella

enheter samt specialdetektorer och installationsmaterial.

Adresserbara enheter 2000-serien (Se sid 288)

Adresserbara detektorer

Larmknappar

Sockelsirener

Adresserbara larmdon

IO/IU-enheter

Adresserbara enheter 950/990-serierna (Se sid 294)

Adresserbara Apollodetektorer*

Tillbehör till Apollodetektorer

Larmknapp, Apollodetektorer*

Sockelsirener/Larmdon, Apollodetektorer*

IO/IU-enheter, Apollodetektorer

Trådlös serie Apollodetektorer*

Konventionella enheter (Se sid 262, 307)

Konventionella detektorer

Konventionella larmknappar

Konventionella larmdon AS300-serien

Blixtljlus och optiska larmdon

Specialdetektorer (Se sid 307)

Aspiration Edwards

Värmekabel konventionell och analog adresserbar

Värmekabel med maximaltemperatur

Konventionella linje- och rökdetektorer

Adresserbara linjerökdetektorer 2000-serien

FF700-serien rökdetektorer

Testutrustning och monteringstillbehör till rökdetektorer

Dörrhållarmagneter FE200-serien

Dörrhållarmagneter FE500-serien

Installationsmaterial (Se sid 320)

Skylt- och dokumentskåp

Service- och testutrustning

Strömförsörjning 24 V PM700-serien

Strömförsörjning 24 V PM800-serien

Ackumulatorer

Brandsäker kabel

* Apolloprotokollet för 2X releasas under första halvåret 2013.

Används till 2X och FP1200/2000

brandlarmcentraler

Används till 2X*, FP1200/2000 och

tredjeparts brandlarmcentraler.

Konventionella komponenter kan användas

tilll 1X, 2X och FP1200/2000. Eventuellt

kombinerat med en IO/IU-enhet.

Våra specialdetektorer kan användas till 1X,

2X och FP1200/2000. Eventuellt kombinerat

med en IO/IU-enhet.

Här hittar du det stora urvalet av godkändt

installationsmaterial.

287

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Adresserbara detektorer

2000-serien

DP2000 är en serie adresserbara rökdetektorer, avsedda för anslutning till

Aritech centralapparater i FP1200- och FP2000-serierna samt 2X-serien.

Individuell adressering sker enkelt med hjälp av två roterande omkopplare på

detektorn. Detektorn är försedd med eller utan utgång för parallellindikering.

288

DP2061N Optisk rökdetektor med utgång för parallellindikering och

utbytbar rökkammare.

Certifiering: 1134-CPD-010

DP2061T Analog adresserbar rök-/värmedetektor med multisensor

och utbytbar rökkammare.

Certifiering: 1134-CPD-023

DT2063 Värmedetektor, maxtemperatur 57 °C, utgång för parallellindikering.

Certifiering: 1134-CPD-006

DB2002U Sockel for detektorer i DP2000-serien. 150 mm diameter.

Fem skruvplintar inklusive jord.

DB2004 Sockel för detektorer i DP2000-serien. Höjd 17 mm, diameter

101 mm. Fem skruvplintar inklusive jord.

EN54- och VdS-godkänd.

DB2016 Isolatorsockel med kortslutningsskydd till DP2000-serien.

Certifiering: 0786-CPD-20635


ISM-95 Isolatormodul för 950-/990-/2000-serierna.

(Med CPD-godkänd kapsling)

Certifiering: 0786-CPD-20693

DP2CAP-ICT Insektsnät, finmaskigt. Hel förpackning, 10 stycken.

211 Utbytbar detektorkammare för optiska rökdetektorer. Kräver

ingen kalibrering (10 st/fp). Används för DP700-/DP2000-

seriernas detektorer.

289

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Larmknapp DM2010

Larmknapp DM2010 är en enhet för manuell aktivering av brandlarm. Den är

försedd med ett skyddslock och ett glas som krossas för aktivering. En lysdiod

ger visuell information om aktiverat larm. DM2010 är avsedd att användas

tillsammans med Aritech brandlarmsystem FP1200/FP2000 och

2X-seriens centraler.

290

• Adresserbar manuell larmknapp

• Lysdiod för larmindikering

• Sabotageskyddat utförande av

typen "krossa" glaset

• Enkelt testförfarande med

automatisk återställning

• Snabb reaktion

• IP67-klassad kapsling

DM201006-KIT Adresserbar larmknapp, komplett med bakstycke och

skyddslock.

Certifiering: 0832-CPD-0754

DM2010E Adresserbar larmknapp IP67, komplett med bakstycke och

skyddslock.

Certifiering: 0832-CPD-0755

DMN78206 Lock till larmknapp DMN700 och DM2010.

DM715 Universalglas till larmknapp DMN700/DM2010 (10 st/fp).

DM2080I Adresserbar larmknapp med isolator, röd.

Certifiering: 0786-CPD-20454


Sockelsirener

2000-serien

Adresserbar sockelsiren med isolator. Denna sockelsiren används till Aritech

2000 och 2X adresserbara brandlarmsystem. Den kan installeras tillsammans

med 2000-seirens detektorer, men kan även användas som enbart siren med

lock. Flertalet signalkaraktärer (flera tonvalsmöjligheter)och CPD-godkännande

säkerställer överensstämmelserna med de lokala föreskrifterna. Sockelsirenen

strömmatas från detektorslingan, ingen extern matning behövs.

Sockelsirenen kan installeras med en detektor eller användas som fristående

siren med AS2368CAP-R/W täcklock.

• Strömförsörjs via slingan

• Integrerad isolator

• Hög ljudnivå med låg

strömförbrukning

• Val mellan flera signalkaraktärer

• Automatisk synkronisering

• CPD-certifierad

DB2368IAS-R* Adresserbar sockelsiren med inbyggd kortslutningsisolator.

Individuell adressering för sirener, flera valbara signalkaraktärer.

Röd.

Certifiering: 0832-CPD-1682

DB2368IAS-W * Adresserbar sockelsiren med inbyggd kortslutningsisolator.

Individuell adressering för sirener, flera valbara signalkaraktärer.

Vit.

Certifiering: 0832-CPD-1682

AS2368CAP-R Täcklock till sockelsiren DB2368IAS och till DB2016. Röd.

AS2368CAP-W Täcklock till sockelsiren DB2368IAS och till DB2016. Vit.

291

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Adresserbara larmdon

2000-serien

AS236x är slingmatade sirener/blixtljus med 32 olika valbara signalkaraktärer

som används tillsammans med Aritechs analoga adresserbara brandlarmsystem

FP1200-/FP2000- samt 2X-serien. Den låga strömförbrukningen gör det

möjligt att ansluta ett stort antal larmdon per slinga tillsammans med övriga

enheter som detektorer och adressmoduler.

292

AS2363 Röd siren med låg sockel, 32 valbara signalkaraktärer, 97 dB vid

1 m. Spänningsmatning 17-28 VDC, strömförbrukning 310 μA -

5,1 mA. IP21. CPD-certifierad.

Certifiering: 0832-CPD-1342

AS2364 Röd siren med hög sockel, 32 valbara signalkaraktärer, 97 dB

vid 1 m. Spänningsmatning 17-28 VDC, strömförbrukning 310 μA

- 5,1 mA. IP65. CPD-certifierad.

Certifiering: 0832-CPD-1343

AS2366 Röd siren med blixtljus och låg sockel, 32 valbara signalkaraktärer,

97 dB vid 1 m. Spänningsmatning 17-28 VDC, strömförbrukning

310 μA - 5,1 mA + 3 mA för blixtljus. IP21.

CPD-certifierad.

Certifiering: 0832-CPD-1344

AS2367 Röd siren med blixtljus och hög sockel, 32 valbara signalkaraktärer,

97 dB vid 1 m. Spänningsmatning 17-28 VDC, strömförbrukning

310 μA - 5,1 mA + 3 mA för blixtljus. IP65.

CPD-certifierad.

Certifiering: 0832-CPD-1345


IO/IU adresserbara enheter

2000-serien

IO/IU adresserbara enheter avsedda för FP1200-/FP2000- samt

2X-serien

IO/IU-enheterna finns i ett flertal utföranden med olika kombinationer av in-

och utgångar. Dessa är försedda med kapsling. IO/IU-korten använder sig

av detektorslingan för optimal installation.

IO-2BOX Kapsling för IO- och IU-enheter.

IU2080C Larmdonskort med en övervakad utgång avsedd för larmdon.

Inklusive IO-2BOX.

Certifiering: 0786-CPD-20732

IU2055C Adresskort med ingång för konventionella detektorer, även för

egensäker miljö. Inklusive IO-2BOX.

Certifiering: 0786-CPD-20731

IO2014C I/O-enhet styrkort med fyra ingångar. Inklusive IO-2BOX.

Certifiering: 0786-CPD-20730

IO2031C I/O-enhet styrkort med två ingångar och en utgång.

Inklusive IO-2BOX.

Certifiering: 0786-CPD-20730

IO2034C I/O-enhet styrkort med fyra ingångar och fyra utgångar.

Inklusive IO-2BOX.

Certifiering: 0786-CPD-20730

IU2050C Adressenhet med en ingång.

Certifiering: 0786-CPD-20901

293

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Adresserbara detektorer

Apollo 950- och 990-serierna

UTC Fire & Security har ett urval av Apollodetektorer och adressmoduler som

kan anslutas till brandlarmcentralerna i 2X- och FP1200-/FP2000-serierna.

Apollo har ett brett sortiment av detektorer och moduler som kan användas

med de flesta brandlarmcentraler. 950-serien är Apollo X95 och 990-serien

motsvarar Apollo Discovery.

294


Adresserbara detektorer

Apollo 950-serien

950-serien optiska och temperaturdetektorer

DP950 är en serie analoga adressebara rök- och värmedetektorer, avsedda för

anslutning till UTC Fire & Securitys centralapparater i FP1264- och FP2000serien.

Indviduell adressering sker via kodade adresskort som pluggas in i

sockeln. Detektorn är försedd med utgång för parallell indikering.

DP951 Optisk rökdetektor tvåtråds, spänningsmatning 17-28 VDC.

Certifiering: 0832-CPD-164

DP951T Rök-/värmedetektor tvåtråds, spänningsmatning 17-28 VDC.

Certifiering: 0832-CPD-0256

DT952 Värmedetektor tvåtråds, spänningsmatning 17-28 VDC.

Certifiering: 0832-CPD-161

295

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Adresserbara detektorer

Apollo 990-serien

990-serien optiska rök- och värmedetektorer

DP990 är en serie adresserbara rök- och värmedetektorer för användning tillsammans

med UTC Fire & Security brandlarmcentraler i 2X-serien*.

Den indviduella adresseringen sker via kodade adresskort som pluggas in i

sockeln. Detektorn är försedd med utgång för parallell indikering.

* Apolloprotokollet för 2X releasas under första halvåret 2013.

296

DP991 Optisk detektor i Discovery 990-serien. Larmindikering 2 LED

(röd vid larm). Strömförsörjning normal drift 0,65 mA/3,4 mA vid

larm, spänningsmatning 17-28 VDC. Storlek (HxØ) 50x100 mm.

IP43.

Certifiering: 0832-CPD-0024

DP991T Optisk rök-/värmedetektor i Discovery 990-serien. Larmindikering

2 LED (röd vid larm). Strömförsörjning normal drift 0,75

mA/3,5 mA vid larm, spänningsmatning 17-28 VDC. Storlek

(HxØ) 58x100 mm. IP43.

Certifiering: 0832-CPD-0025

DP991M Optisk detektor i Discovery 990-serien, för marina applikationer.

Larmindikering 2 LED (röd vid larm). Strömförsörjning normal

drift 0.65mA/3.4 mA vid larm, spänningsmatning 17-28 VDC.

Storlek (HxØ) 50x100 mm. IP43.

DT992 Värmedetektor i Discovery 990-serien. Larmindikering LED

(röd). Strömförbrukning normal drift 0.25 mA/2.0 mA i larm,

spänningsmatning 17-28 VDC. Storlek (HxØ) 42x100 mm. IP43.

Certifiering: 0832-CPD-0022


Tillbehör adresserbara detektorer

Apollo 950- och 990-serierna

DB950 Adresserbar detektorsockel. Storlek (ØxH) 100x8 mm.

DB961 Adresserbar detektorsockel med inbyggd isolator. Storlek (ØxH)

100x24 mm.

IU987 Adresskort för adressering av Apollos detektorer.

297

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Larmknapp

Apollo 950- och 990-serierna

DMN960I är en enhet för manuell aktivering av brandlarm. Den är försedd

med ett skyddslock och ett glas som krossas för aktivering. En lysdiod ger

visuell infromation om aktiverat larm. DMN960I är avsedd att användas tillsammans

med UTC Fire & Securitys brandlarmcentraler FP1200 och

FP2000 samt 2X-serien.

298

DMN960I Analog adresserbar manuell larmknapp med inbyggd isolator.

Levereras med glas och bakstycke, röd. Lock DMN78206

beställs separat.

Certifiering: 0832-CPD-0796

DMN960IE Analog adresserbar manuell larmknapp med inbyggd isolator.

Levereras med glas och bakstycke, röd. Lock DMN78206

beställs seperat. Kapsling IP67.

Certifiering: 0832-CPD-0811

DMN78206 Lock.

DM715 Glas. (10 st/fp).


Larmdon

Apollo 950- och 990-serierna

Larmdon till Apollo 950- och 990-serierna slingmatade larmdon/sirener, som

används tillsammans med UTC Fire & Securitys adresserbara brandlarmcentraler

i 2X- och FP1200-/FP2000-serierna. Den låga strömförbrukningen gör

det möjligt att ansluta ett stort antal larmdon på slingan, tillsammans med

andra enheter som detektorer och adressenheter.

AS964I Slingmatad siren med hög sockel, röd, med inbyggd isolator.

Strömförbrukning 310 μA-5,1 mA, spänningsmatning 17-28 VDC.

100 dB +/- 3 dB. IP65.

Certifiering: 0832-CPD-1050

FA955I Slingmatat blixtljus, röd, med inbyggd isolator. Strömförbrukning

vid larm 3,1 mA, spänningsmatning 17-28 VDC, IP65.

DB952IAS Adresserbar sockelsiren med inbyggd kortslutningsisolator.

Individuell adressering för sirener, flera valbara signalkaraktärer.

299

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Adressenheter

Apollo 950- och 990-serierna

IO/II-enheterna är avsedda att användas tillsammans med Aritech adresserbara

2X* och FP1200/FP200 från UTC Fire & Security. Varje enhet upptar

endast en adress på slingan oavsett antal in- och utgångar. Adressering sker

via dipswitch.

I kombination med mjukvaran i Aritechs centralapparater kan en mängd olika

villkor för styrningar erhållas. Enheternas ingångar kan via reläutgångar styra

olika funktioner och utrustningar. Ingångarna kan anslutas till övervakade

öppna eller slutna kontakter. Enheten kan rapportera fyra olika tillstånd till

centralapparaten: Öppen, Passiv, Aktiv eller Sluten. Programmering kan ske

för samtliga dessa tillstånd.

* Apolloprotokollet för 2X releasas under första halvåret 2013.

300

II952I Adressenhet med en ingång.

Certifiering: 0832-CPD-0867

II950I Adressenhet mini med en ingång.

II955I Adresskort för konventionella detektorer.

Certifiering: 0832-CPD-0868

IO950I Styrenhet, två utgångar och en ingång 1 A vid 30 VDC.

Certifiering: 0832-CPD-0869

IO955I Styrenhet, två utgångar med isolator 1 A vid 30 VDC.

Certifiering: 0832-CPD-0870

IO956I Larmdonsenhet, övervakad utgång.

Certifiering: 0832-CPD-0871


Trådlösa detektorer

Apollo 930RF-serien

Detektorerna i 930RF-serien installeras ofta i byggnader där kabeldragning är

en utmaning eftersom själva byggnaden eller dess utformning påverkas negativt

av användningen av kablar. Det kan också vara svårt med installationen i kulturbyggnader.

Det är för dessa arkitektoniskt känsliga byggnader som serien har

utvecklats.

930RF-seriens enheter kommunicerar med 950-seriens standarddetektorers (ej

trådlösa) slinga av radiosignaler. Ett trådlöst interface ansluts till detektorslingan

på samma sätt som alla andra interface (IO- eller IU-eneheter).

Varje enhet i 930RF-serien tilldelas en egen adress och denna adress läggs till i

centralapparaten på samma sätt som när en adressenhet ansluts till slingan.

Kan anslutas till brandlarmcentralerna i 2X*- och FP1200-/FP2000-serierna.

Interface

Detektorer

• Enkel installation

• Standardadressering (950-serien)

• Elimenerar kabelproblem vid

installation

• Använder 868 MHz bandet

• Upp till 15 enheter per interface/

gränssnitt

• Upp till 5 interfaces per slinga

• Låg strömförbrukning

II955IRF* Xpander sektionsenhet med isolator. För integration till 950-

seriens slinga. Mått (LxBxH) 190x132x50 mm.

DP931RF Xpander trådlös optisk detektor. Mått (ØxH) 105x70 mm.

Spänningsmatning 2,8-5 VDC.

DP931TRF Xpander trådlös multisensor (optisk kombinerad med värme).

Mått (ØxH) 105x83 mm. Spänningsmatning 2,8-5 VDC.

DT934RF Xpander A1R trådlös värmedetektor Klass A1R. Detektorn har

en fast temperatur på 58 °C, men även en differentialavkänning.

Mått (ØxH) 105x74 mm. Spänningsmatning 2,8-5 VDC.

DT937RF Xpander CS trådlös värmedetektor.

Detektorn har en fast temperatur på 90 °C.

Notera* Den trådlösa serien Apollodetektorer för 2X releasas under första halvåret 2013.

301

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Trådlösa detektorer

Apollo 930RF-serien

Larmknapp

Larmdon

Tillbehör

302

DM930RF Xpander trådlös larmknapp.

Manuell larmknapp för inomhusbruk.

Mått (LxBxH) 89x95x71 mm.

AS933RRF Xpander trådlös siren (röd) med sockel (röd). Väggmonteras.

32 valbara signalkaraktärer. För Inomhusbruk.

AS933WRF Xpander trådlös siren (vit) med sockel (vit). Väggmonteras.

32 valbara signalkaraktärer. För inomhusbruk.

AS936RRF Xpander trådlös siren/blixtljus (röd) med sockel (röd). Trådlös

adresserbar siren/blixtljus. 32 valbara signalkaraktärer.

För inomhusbruk.

ANT930-868DRF Xpander 868 MHz riktantenn. ANT930-868DRF är en extern

riktningsbar antenn för II955IRF, trådlös sektionsövervakad enhet

(950-serien). Den används för att utöka den trådlösa räckvidden

hos II955IRF och låter den plocka upp radiosignaler från de

trådlösa enheterna från svårinstallerade utrymmen.

SU930RF Xpander testverktyg. SU930RF används vid platsundersökningar

för ett trådlöst brandlarmsystem för att avgöra om platsen är

lämplig för installation av 930RF-serien. På platsenundersökning

kvävs alltid innan installation av trådlösa 930RF-enheter.


Larmdon/sirener

AS300-serien

AS300-serien är sirener/blixtljus med 321 olika valbara signalkaraktärer

lämpliga till brandlarm. All kabelanslutning görs på sockeln och möjliggör

enkel installation/underhåll.

• Hög ljudnivå

• Låg strömförbrukning

• 32 valbara signalkaraktärer

• Automatisk synkronisering

• Volymkontroll

• Mekanisk låsning för sabotage

• Låg installationssockel

• Kabelanslutning direkt på sockeln

• CPD-certifierad

AS363 Siren med låg sockel, 32 valbara signalkaraktärer, röd. Strömförsörjning

4-41 mA, spänningsmatning 17-60 VDC. Ljudnivå

94-106 dB. IP21. CPD-certifierad.

Certifiering: 0832-CPD-0556

AS364 Siren med hög sockel, 32 valbara signalkaraktärer, röd. Strömförsörjning

4-41 mA, spänningsmatning 17-60 VDC. Ljudnivå

94-106 dB. IP65. CPD-certifierad.

Certifiering: 0832-CPD-0557

AS366 Siren med rött blixtljus och låg sockel 32 signalkaraktärer, röd.

Strömförsörjning 4-41 mA, spänningsmatning 17-60 VDC. Ljudnivå

94-106 dB. IP21. CPD-certifierad.

Certifiering: 0832-CPD-0552

AS367 Siren med rött blixtljus och hög sockel, 32 valbara signalkaraktärer,

röd, Strömförsörjning 4-41 mA, spänningsmatning 17-60

VDC. Ljudnivå 94-106 dB. IP65. CPD-certifierad.

Certifiering: 0832-CPD-0553

303

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

304

AS368 Sockelsiren, 32 valbara signalkaraktörer, röd. Strömförsörjning

3-7 mA, spänningsmatning 17-60 VDC. Ljudnivå upp till 95 dB.

IP21. CPD-certifierad.

Certifiering: 0832-CPD-0607

AS368W Sockelsiren, 32 valbara signalkaraktärer, vit. Strömförsörjning

3-7 mA, spänningsmatning 17-60 VDC. Ljudnivå upp till 95 dB.

IP21. CPD-certifierad.

Certifiering: 0832-CPD-0607

AS368CAP-R Täcklock till AS368, röd, används utan detektor.

AS368CAP-W Täcklock till AS368, vit, används utan detektor.

AB360-06 Brandlarmklocka 150 mm. Strömförsörjning 20 mA, spänningsmatning

19-28 VDC. Ljudnivå 95 dBA. IP21. CPD-certifierad.

Certificering: 0832-CPD-0762

AB380E Brandlarmklocka 200 mm, för utomhusbruk. Strömförsörjning

20 mA, spänningsmatning 19-28 VDC. Ljudnivå 95 dBA. IP33C.

CPD-certifierad.

Certificering: 0832-CPD-0763


Blixtljus/optiska larmdon

FA340 är ett Xenon blixtljus på 1 Watt som kan användas i olika miljöer. Blixtljuset

är anpassat för att öka synlighet och spridning av ljuset.

FA360 har 2J Xenon blixtljus. Tack vare en innovativ anslutningsockel underlättar

det både installation och underhåll.

FA390 har 10J Xenon blixtljus. Med 10J Xenon är den specliellt anpassad till

komerciella och industriella lösningar.

• Finns med olika färger på lins

• 12 V eller 24 V kan väljas

• IP-klassning från IP21 till IP65

• CPD-certifierad

FA340 Blixtljus XENON, röd. Strömförsörjning 12 V/75 mA-24 V/55 mA,

spänningsmatning 12/24 VDC. IP65.

FA340C Blixtljus XENON, vit. Strömförsörjning 12 V/75 mA-24 V/55 mA,

spänningsmatning 12/24 VDC. IP65.

FA340Y Blixtljus XENON, orange. Strömförsörjning 12 V/75 mA-24 V/55

mA, spänningsmatning 12/24 VDC. IP65.

FA350 Blixtljus LED, röd. Strömförsörjning 5 mA. Spänningsmatning

17-60 VDC. Temperaturområde -25 °C till +70 o C. IP21.

FA360 Blixtljus XENON 24 VDC, röd. IP21. Strömförsörjning 130 mA.

Spänningsmatning 19-30 VDC. Temperaturområde -25 °C till

+55 °C.

FA390 Blixtljus XENON 10J, röd lins med enkel eller dubbel blixt.

Strömförsörjning 12 V/1,45 A eller 24 V/0,7 A. Spänningsmatning

12 eller 24 VDC. Storlek (HxØ) 205x150 mm. IP65.

305

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

306

AI671 Optisk indikering/dold detektor, mini. Strömförsörjning 25 mA,

spänningsmatning 5-36 VDC. Storlek (ØxH) 80x20 mm.

AI672 Optiskt larmdon med två lysdioder. Strömförsörjning 4 mA,

spänningsmatning 6-28 VDC. Storlek (HxBxD) 80x80x30 mm.

AI673 Optiskt/akustiskt larmdon med två lysdioder och inbyggd

summer. Strömförsörjning 4 mA. Spänninsmatning 6-28 VDC.

Storlek (HxBxD) 80x80x30 mm.

DTB-211P Optisk indikering. Text “Dold detektor”.

VTR216P Monteringsram för DTB-211P.


Aspiration

Edwards

Aspirationssystem kan användas för många ändamål där platser för traditionella

rökdetektorer inte är lämpligt. Den kraftiga pumpen gör att man kan ansluta upp

till 100 meter rör, beroende på modell.

Rekommenderade användningsområden: Hotell, banker, sjukhus, fängelser,

tunnelbanestationer, tuffa/smutsiga miljöer, datahallar, kulturbyggnader, kyrkor

med mera.

Detektorer

• Upp till 100 meter rör beroende på

modell

• IP-klass IP50

• Självkonfigurerande för olika miljöer

• Fjärråtkomst

FHSD8010-99 LaserSense Nano

En röringång, tre larmutgångar. Spänningsmatning 21,6-26,4 VDC.

Strömförbrukning 350 mA. IP50.

FHSD8025-99 LaserSense 25

En röringång, två utgångar (larm och fel), tre larmnivåer (förlarm,

larm1 och larm 2). Spänningsmatning 21,6-26,4 VDC. Strömförbrukning

250 mA. IP50. RS485 inbyggt.

FHSD8100-99 LaserSense 100

Två röringångar, två utgångar (larm och fel), tre larmnivåer (förlarm,

larm1 och larm 2). Spänningsmatning 21,6-26,4 VDC.

Strömförbrukning 400 mA. IP50. RS485 inbyggt.

FHSD8200-99 LaserSense HSSD2

Fyra röringångar, fyra utgångar (larm 1, larm 2, förlarm och fel),

tre larmnivåer (förlarm, larm 1 och larm 2). Spänningsmatning

21,6-26,4 VDC. Strömförbrukning 450 mA. IP50. RS485 inbyggt.

FHSD8210-99 LaserSense HSSD2 – Liten skärm

Fyra röringångar, fyra utgångar (larm 1, larm 2, förlarm och fel,

tre larmnivåer (förlarm, larm 1 och larm 2). Spänningsmatning

21,6-26,4 VDC. Strömförbrukning 450 mA. IP50. RS485 inbyggt.

FHSD8220-99 LaserSense HSSD2 – Med manöverpanel

Fyra röringångar, fyra utgångar (larm 1, larm 2, förlarm och fel),

tre larmnivåer (förlarm, larm 1 och larm 2). Spänningsmatning

21,6-26,4 VDC. Strömförbrukning 450 mA. IP50. RS485 inbyggt.

FHSD8230-99 LaserSense manöverpanel för programmering av flera aspirationscentraler.

307

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Aspiration

Edwards

Aspiration, tillbehör

308

FHSD8501 SenseNET software CD c/w dongle.

FHSD8510 Kommunikationskort för LaserSense Nano.

FHSD8511 Reläkort för LaserSense 25/100.

FHSD8522 LaserSense Nano/25/100 Dammfilter.

FHSD8523 LaserSense HSSD2 Dammfilter


Aspiration

Rör och kopplingar

FHSD8571 3 m rör, 27 mm. Röd.

FHSD8572 Skarvrör rak 27 mm. Röd.

FHSD8573 Skarvrör 90°, 27 mm. Röd.

FHSD8574 Skarvrör 45°, 27 mm. Röd.

FHSD8575 Röravslutning 27 mm. Röd.

FHSD8576 Skarvrör avtagbar 27 mm. Röd.

FHSD8578 Flexibelt rör 1,6 m med T-koppling för infällt montage i trånga

utrymmen etc. 6 mm håltagning 27 mm T-koppling.

FHSD8579 Skarvrör T-koppling 27 mm. Röd.

309

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Aspiration

Rör och kopplingar – Diverse

310

FHSD8580 Flexibelt rör 1 m med T-koppling för infällt montage i trånga

utrymmen etc. 15 mm håltagning 27 mm T-koppling.

FHSD8585 Tång/avbitare för kapning av rör.

FHSD8586 Hona 27 mm till hona 25 mm adapter. Röd.

FHSD8587 Hona 27 mm till hane 25 mm adapter. Röd.

FHSD8588 Hona 25 mm till hane 27 mm adapter. Röd.

FHSD8589 Håltagningsetikett – rulle med 100 etiketter.

FHSD8590 25 mm Redecing sleeve. Svart.

FHSD8595 Clips (stängd) för fäste 27 mm rör.

FHSD8598 Clips (stängd) vit för fäste 27 mm rör.


Specialdetektorer

Kanaldetektor

EX-zon rökdetektor

FDD710 Kanaldetektor, 1-rörs universal, avsedd för ventilationskanaler.

För konventionella eller analoga adresserbara rökdetektorer.

Inklusive 600 mm rör.

FDD710LP Förlängningsrör 1,5 meter.

Det 1,5 m extra långa venturiröret används tillsammans med

kanaldetektor FDD710. Röret monteras i ventilationskanaler där

standard 600 mm venturirör är för kort. Röret kan kapas till önskad

längd.

FDD710MB Monteringsbygel till FDD710, för oregelbundna eller cirkulära kanaler.

Fyra lätt böjbara flikar för att anpassa montage på ventilationskanal.

DP672 Optisk konventionell rökdetektor, egensäker. Spänningsmatning

14-28 VDC. Storlek (ØxH) 100 mm x 42 mm.

EN54- och BASEEFA-godkänd.

DB670 Sockel till DP672.

GBX2000 Ex-isolator för konventionella system. Strömförbrukning 0-40

mA, spänningsmatning 4-35 VDC. Storlek (HxBxD) 20x107x115

mm. IP20.

311

Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Passersystem

Brandlarm


Videoovervågning

Fiber

Inbrottslarm

Brandlarm

Värmekabel

Konventionell och adresserbar

DT650L och DT950L kontrollenheter är speciellt utformade för att ge bästa

resultat med HC600-serien av analog värmekabel.

Den konventionella kontollenheten DT650L har tillgång till ett brandlarm och

felrelä. Den adresserbara kontrollenheten DT950 kan anslutas till 2X och

FP1200/FP2000-seriernas adresserbara bandlarmcentaler med 950-seriens

protokoll.

DT650L och DR950L är Vds-godkända när de används med HC600-seriens

värmekabel och ger klass C eller klass D värmeövervakning.

312

• Konventionell och

adresserbar lösning

• Konstruerad för HC600-seriens

isolerade kablar

• Brand- och felutgångar

• Lätt att installera

• 18-30 V

• Skyddsklass IP65

• Vds-godkänd

DT650L Konventionell kontrollenhet till analog värmedetektorkabel.

DT950L Analog adresserbar kontrollenhet för användning med analog

värmedetektorkabel. Används med Apollo 950-serien.

HC650 Analog linjär värmedetektorkabel, PVC, 500 m.

HC650-M Analog linjär värmedetektorkabel, PVC, 1 m.

HC650R-M Analog linjär värmedetektorkabel, Rilsan, 1 m.

HC650S-M Analog linjär värmedetektorkabel, rostfritt stål, 1 m.


Värmekabel med fast temperatur

Värmekabel med fast temperatur som är lämplig för många applikationer där

du inte kan använda vanliga värmedetektorer. Lämpar sig till installation på

kab