FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Förberedelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Om äventyret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Kampanjen om Ödesprofetiorna . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Prolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ödesprofetiorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Mahurgringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Efter Stenhjarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Svastikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Shurdahjón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Fraktionerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Ätten Cadwalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Raudvördur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Shurdahjón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Nidendomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Grändulvarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Inledning 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Inledning 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Färden till Bjargwall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Rykten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Bjargwall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Introduktion till Bjargwall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Karta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Stadsdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Spjutgodeporten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

De mindre portarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Båtportarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Ringmuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Hielmsgatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Dowans vinhandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Solgavas hårdgård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Grimwars smedja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Värdshuset Lilla draken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Godetorget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Kungsbron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Brotrollets lya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Värdshuset Ryttarkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Dräggelgränd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Kornbron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Kornbodarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Fribrytarlägret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

3

Asketorget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Brahagast Järnahandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Nidendomskyrkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Skomakaren Wendl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Rådhuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Mjödkällaren Gyldenosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Gereborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Gwinns Handelshus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Dranarnas Portgata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Dvärgkvarteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Runhällen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Vite Yukks källare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Tunnbinderiet Eken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Lokvirs Vapenhandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Gorukurs Låssmedja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Torntorget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Badhuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Värdshuset Silverkitteln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Tornruinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Trollkarlens Torn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Ibors Vighall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Handelsmannen Feodinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Zmijgwyrs torg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Brindhé och son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Skörlevnadshuset Nattfjärilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Egwyns Hudristningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Mjödstugan Svarte Hov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Tjuvgillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Jhomas Örtagård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Brygdmakerskan Rittwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Episoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

1 . Marknadsdagarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2 . Tillbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

3 . En vitnervävares erbjudande . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4 . En vissnande blomma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

5 . En draugs skalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

6 . En spricka i blodskalken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

7 . Att förneka den endes lära . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

8 . Dvärgsalarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

9 . Lindormsgrottorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

10 . Ödesrunan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

11 . Epilog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

Appendix 1 - Spelledarpersoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

Appendix 2 - Ny varelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

Appendix 3 - Ny förmåga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

Appendix 4 - Nya extrakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

More magazines by this user
Similar magazines