FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

Förberedelser

Eftersom detta äventyr är uppbyggt på en rad möten

och händelser i staden Bjargwall med omnejd är det bra

om spelledaren läser igenom äventyret 2-3 gånger innan

spelandet kan börja . Det är också en bra idé om spelledaren

för egna anteckningar och skissar på ett önskat händelseförlopp

. Eftersom det finns många vägar för rollpersonerna

att vandra i Drakskugga måste spelledaren vara

förberedd på att byta spår med kort varsel .

Äventyret lämpar sig bäst för en spelgrupp med 5-6

spelare där rollpersonerna har olika yrken och erfarenheter

. Gruppen bör innehålla minst en dvärg och en tjuv .

I övrigt kan gruppen se ut hur som helst eftersom många

partier av äventyret kan avklaras helt utan våld . Dock är

det aldrig negativt att ha några krigare i gruppen som kan

stå för behövlig muskelkraft . Dessa färdigheter är extra

användbara för spelarna (fördjupningar inom parentes):

• Kulturkännedom (Mittland)

• Kulturkännedom (Dvärgar)

• Lönndom (Finna dolda ting)

• Lönndom (Undre världen)

• Tala Futhark (Tharkba)

• Tala Futhark (Läsa och skriva)

• Alla stridsfärdigheter (alla fördjupningar)

Förutom alla färdigheter och fördjupningar är det bra om

alla rollpersoner har bakgrunder där deras personlighet

och livsmål finns beskrivna . Ett plus är också om rollpersonerna

har spelat ihop i några äventyr så att de har fått

den erfarenhet som lämpar sig modiga äventyrare .

OM ÄVENTYRET

Eftersom Drakskugga är ett äventyr som kan ta rollpersonerna

i många olika riktningar är det omöjligt att fastslå

ett givet händelseförlopp . Vissa spelgrupper kanske klarar

av att hitta Svastikov på några timmar medan andra

behöver flera veckor på sig . Därför är ordningen på de

kapitel som äventyret är uppbyggt kring bara ett förslag .

Spelledaren ska känna sig fri att kasta om kapitlena, ta

bort något helt eller sätta in helt nya händelser om det

4

passar bättre . Det viktiga är dock att spelledaren har en

bra överblick över äventyret och känner sina spelare så

pass väl att denne vet hur de ungefär kommer att agera .

Äventyret är också anpassat så att det mesta går att

klara helt utan våld . Detta bör spelledaren poängtera och

i slutet av äventyret belöna med extra erfarenhetspoäng

de som använde hjärnan istället för musklerna .

KAMPANJEN OM ÖDESPROFETIORNA

Drakskugga är det andra äventyret i kampanjen om Ödesprofetiorna

som även kallas Ödesrunorna . Ödesprofetiorna

är tre till antalet och skapades av Bojorn för att

fängsla den största och mäktigaste drake som någonsin

har funnits i Trudvang . De tre profetiorna fungerar som

bojor åt draken Slogodrang som är fängslad i en värld

som finns någonstans mellan Trudvang och Dimhall .

De tre Ödesprofetiorna symboliseras av tre meterhöga

runor av rokjärn som finns utspridda på olika platser i

Trudvang . En av ödesprofetiorna finns i dvärgriket Fradkov

och om rollpersonerna har spelat Stenhjarta finns

det en chans att de har sett den . En annan Ödesprofetia

finns under staden Bjargwall som rollpersonerna besöker

i detta äventyr . Var den tredje finns kommer först att

avslöjas i kommande äventyr i denna kampanj .

I Stenhjarta, den första delen i denna kampanj, begav

sig rollpersonerna till det mörka dvärgriket Fradkov .

Där stred de mot Yurial Stenhjarta och hittade mahurgringen

. I Drakskugga, som är den andra delen i kampanjen,

beger sig rollpersonerna till staden Bjargwall i norra

Majnjord . Där måste de finna den försvunna dvärgthulen

Svastikov . Med thulens hjälp kan dvärgarna åter

kolonisera Fradkov . Vad ingen dock vet är att dolda krafter

agerar i bakgrunden och i del 3 måste rollpersonerna

bege sig iväg för att finna en försvunnen artefakt som är

det enda föremål som kan hindra Fradkov från att falla

ner i evigt mörker . I den slutliga del 4 har krig brutit ut i

underjorden och en fruktansvärd komplott måste stoppas

. Någon försöker öppna de tre Ödesprofetiorna för

att släppa lös Slogodrang och endast rollpersonerna kan

förhindra att draken ödelägger hela Trudvang .

More magazines by this user
Similar magazines