FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

Drakskugga är den andra delen i kampanjen om Ödesprofetorna

. Kampanjens bakgrund introducerades i den

första delen, Stenhjarta, och här följer en mer bearbetad

version . För att få en bättre översikt över vad som har

hänt är bakgrundshistorien indelad i olika avsnitt som

var och en berättar en del av bakgrunden . Dock är inte

hela bakgrunden avslöjad och mer kommer att avslöjas i

kommande delar av kampanjen .

ÖDESPROFETIORNA

Långt tillbaka i den grå forntiden när Bojorn fortfarande

vandrade i sina underjordiska grottor tyckte han att det

behövdes någon som tog hand om bergets ande och som

förädlade berget . Bojorn satte sig därför ner och skapade

dvärgarna . Yukk såg dock avundsjukt på Bojorns skapelse

och beslöt sig för att skapa ett eget folk som han kunde

böja efter egen vilja . Efter att Bojorn skapat dvärgarna

lade han sig ned för att vila . Det hade varit ett ansträngande

arbete och ibland behöver även en gud vila . Den

onde Yukk såg genast sin chans, ringlade sig fram, tog en

av de dvärgiska kvinnorna och försvann .

När Bojorn vaknade blev han vred över kidnappningen

och som straff för att de andra dvärgarna inte väckt

honom skiljde han på män och kvinnor för all framtid .

Yukk däremot skrattade gott åt sitt illdåd och med den

norglavanja han tagit avlade han fram den största och

mäktigaste drake världen skådat . Yukk kallade draken

för Slogodrang (hammaren från mörkret) och beordrade

draken att förstöra allt det fina som Bojorn skapat .

Draken hann dock inte långt i sin illvilja innan han

mötte Bojorn och de två gick in i våldsam envig . Slogodrang

kämpade och slogs men mot Bojorns starka grepp

hade han inte en chans . Bojorn brottade ner draken och

spärrade in honom i tomheten mellan Trudvang och

Dimhall . För att Slogodrang inte skulle kunna bryta sina

kedjor och återvända till Trudvang tillverkade Bojorn

tre meterhöga runor som fungerade som lås för draken .

Så länge som någon av de runorna fortfarande var intakt

kunde draken inte återvända . Bojorn ålade dvärgarna att

vakta runorna som de kallade för Ödesprofetiorna . Yukk

var dock förgrymmad och han förutspådde att en dag

skulle Slogodrang släppas fri . Dvärgarna kallar denna

förutspådda tid för de mörka själarnas tid då allt hopp är

ute och Slogodrang renar Trudvang med sin eld .

De tre profetiorna symboliseras rent fysiskt av var sin

meterhög runa av rokjärn och de är utspridda över hela

Trudvang . Den första av profetiorna finns i dvärgriket

Prolog

5

Fradkov (se äventyret Stenhjarta) . Den andra profetian

som detta äventyr handlar om finns i en katakomb under

staden Bjargwall i landet Majnjord . Den tredje profetian

vet man inte mycket om och var den kan finnas verkar

det inte vara någon som vet .

MAHURGRINGEN

Långt i norr under Jarngands mäktiga berg ligger Tvologoya,

dvärgarnas mäktigaste storrike . Tvologoya består

av en mängd mindre riken som länkas samman av ändlösa

stormgångar, broar, trappor och naturliga grottor .

Okrug heter en av dessa mindre riken och dess thuun är

Onegin av Yaroslavs blod . Onegin är en vis ledare som

lyssnar på vad andra har att säga så att han kan ta det

beslut som är bäst för sitt rike .

Onegin hade dock en bror vid namn Yurial som avundsjukt

såg sin bror sitta på Okrugs rokjärnstron . Yurial

tillverkade därför en ring av mahurgguld, ett material

som innehåller bergets mörka sida och därmed mycket

magisk kraft . Med ringen på sitt finger kunde Yurial inte

stoppas och han tog över Okrugs tron och tvingade sin

bror i landsflykt .

Vredgad och tvingad i exil begav sig Onegin efter sitt

avsättande till Syloga Sosyá, storkonung av hela Tvologoya

. Med storkonungen vid sin sida återvände Onegin

till Okrug och jagade i sin tur bort Yurial och tog tillbaka

sin rättmätiga tron . Yurial flydde tillsammans med ett

litet följe in i Fradkov, ett mörkt och ondskefullt rike som

ingen någonsin återvänt ifrån .

Onegin var dock inte nöjd med att Yurial hade kommit

undan . En gnagande känsla inom honom sade att

Yurial kanske än en gång kunde komma tillbaka . Denna

gång i spetsen för en mörk krigshär som han kontrollerar

med hjälp av mahurgringen .

Som tur var fanns det en grupp äventyrare på besök i

hans rike . Onegin övertalade äventyrarna mot en större

belöning att bege sig in i Fradkov och finna mahurgringen

. Under flera veckor hördes ingenting från äventyrarna

men en dag återvände ett slitet följe från Fradkov .

Äventyrarna berättade att Yurial var besegrad och

överlämnade som bevis mahurgringen . Onegin tog genast

fram sin mitrakahammare och dunkade sönder den .

De fragment som överlevde den behandlingen låstes in

i samma kammare där man först hade funnit mahurgguldet,

för evigt inspärrat .

Allt detta hände i äventyret Stenhjarta . Om spelarna

användar samma rollpersoner som i Stenhjarta och ut-

More magazines by this user
Similar magazines