FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

Fraktioner

I staden Bjargwall finns det många olika fraktioner, grupperingar

och falanger, alla med sina egna mål och medel .

Speciellt fem fraktioner har en särskild stor betydelse för

detta äventyr och kräver en närmare presentation . De

fem fraktionerna bör flera gånger under äventyrets gång

korsa rollpersonernas vägar och det är därför viktigt att

spelledaren är konsekvent och håller reda på hur rollpersonerna

och fraktionernas förhållande är till varandra

. Ena dagen kan rollpersonerna var vänner med en

fraktion för att nästa vara svurna dödsfiender .

__________________________________________

De styrande:

ÄTTEN CADwAllA

Ätten Cadwalla har en lång och ärorik historia . De har

alltid varit kungens män och kvinnor även om ätten

också har haft några svarta får . I århundanden har dock

ätten levt i skuggan av de spjutgodar och lydgodar de

tjänade . Det verkade som om ättens öde var att tjäna och

inte styra . Dock förändrades detta för 50 år sedan .

Staden Bjargwall hade i århundranden varit släkten

Eothenes starka fäste . Här red de stolt ut med dragna

svärd och fladdrande fanor mot Majnjords fiender . Den

siste av släkten som gjorde detta var Wyndl Eothene som

modigt red mot trollkrigen i norr . Med sig på sin högra

sida red Bwulf Cadwalla . Långt i norr överfölls dock

Eothenes krigare i ett bakhåll som trollen slugt planerat .

Wyndl föll i denna strid med ett spjut genom magen .

Bwulf visade dock tapperhet då han ledde sina ryttare

runt och tog trollen i ryggen . När striden var över kunde

man bara konstatera att släkten Eothene hade dött ut .

Kungen själv hörde om slaget och den tapperhet som

Bwulf Cadwalla visat från sina kunskapare . För att visa

sin tacksamhet upphöjde kungen Bwulf till lydgode över

Bjargwall . Han fick dessutom ärva ungefär hälften av de

ägor som tillhörde släkten Eothene, resten behöll kungen

till belöningar för andra hjältar .

Det var alltså Bwulf Cadwalla som var den förste i

ätten som kom att styra från Gereborg . När Bwulf dog

efter ett långt och ärofyllt liv ärvde hans son Ceol Cadwalla

hans ämbete .

Ätten Cadwalla idag

Lydgoden Ceol Cadwalla är ättens mest prominente

person . Med sin bullriga röst, växande mjödmage och

sitt ovårdade hår uppfattas Ceol ofta som rätt barbarisk .

7

Ceol är dock betydligt smartare än vad han utger sig för

att vara och kan vara både gilvmild och hänsynslös om

det gynnar hans intressen .

Ceols hustru heter Alwena och är Ceols raka motsats .

Hon är smal som en sticka och man kan knappt tro att

denna kvinna har fött fyra barn . Men det har hon och

hon lägger ner hela sin själ på att se till att barnen får en

rejäl uppfostran och utbildning . Alwena har också lämnat

den barbariska ostroseden bakom sig och mottagit

Gaves ljus . Ceol gillar inte de nya påfynden som Alwena

brukar komma dragandes med från nidendomen men

han älskar henne och låter henne hållas .

Loghun heter Ceol och Alwenas äldsta son . Han fyllde

nyligen 18 år och har med sin nyvunna frihet börjat

upptäcka världen utanför Gereborgs skyddande murar .

Loghun har märkt att han i princip kan göra vad som

helst utan att straffas för det . Ofta kan man hitta honom

skrävlandes på något av Bjargwalls värdshus med sina

vänner . Fylleslagsmål, frillobarn och springnotor är

något som inte är ovanligt i Loghuns liv . Ceol har länge

tänkt näpsa sin odräglige son men Alwena har stoppat

honom . Det är en fas han måste gå igenom innan han

blir en riktig man påstår hon . Loghun har dock inte visat

några tecken på att ändra sig .

Lowra, Wendl och Estridh heter Loghuns yngre syskon

och de är nio, sju respektive fyra år gamla . Alla tre

älskar att leka och hatar den stränga uppfostran som

deras moder försöker ge dem . När helst de kan komma

undan med det lämnar de sina skolböcker för lek och

rackartyg .

Ceols högra och vänstra hand

Bogwarthen Eadric Wijkbryte är Ceols högra hand . Som

hirdhersir för hirdvakten är Eadric mycket respekterad

och han låter inget hindra honom från att utföra sitt arbete .

När Eadric inte tjänstgör uppe i Gereborg kan man ofta

finna honom bland stadens hirdmän där han både tränar

och tillrättavisar dem . Eadric kan ibland finna Ceols agerande

vanhedrande men han har svurit att tjäna efter bästa

förmåga och har därför utfört vissa saker han inte är

speciellt stolt över . Han skulle aldrig komma på tanken

att förråda sin herre .

Om Eadric är Ceols högra hand så är lagmannen

Theodidrik Affeljärn den vänstra . Theodidrik sköter om

Ceols kansli och ser till att administrationen fungerar

som den ska . Han ser till att skatter drivs in, att lagen

följs och att lydgodens påbud blir hörsammad . Genom

More magazines by this user
Similar magazines